Dossier Hans Smedema Affair!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Dossier Hans Smedema!

Conspiracy explained!

For explanation of all strategic events leading to the largest conspiracy ever in the History of the Netherlands see post

Conspiracy against Hans Smedema explained!

Summary of most crucial events!

And for a short(?) summary of the most crucial events my post

Timeline of only the most crucial events!

5 million euro to keep all crimes hidden!

Crucial event was that I was offered 5 million euro by Cabinet MP Balkenende in 2003 and again in 2004 if I would keep all the criminal acts done to me and my wife hidden! See my Dutch post

Bod Kabinet 5 miljoen als afkoop!

All criminal people involved!

For full info Royal Criminal Organization follow this link: Dutch Royal Criminal Organization against victim Hans Smedema and his defenseless wife!

Cordon Sanitaire by 40 years planned paid rapist neighbor!

Another great summary is reading my post about rapist teacher French Jaap J. Duijs who was paid 100.000 guilders in 1977 and an monthly allowance to pay his mortgage while keeping a horrifying cordon sanitaire around me/us by buying a plot and building a Villa next to us! With microphone in our home and on my desk as the CEO of a large Engineering Company! He even got free drugs from local police to sedate us and young girls/woman. He was able to do this from 1977 until we sold the house in 2010! See horrifying Dutch post

J’Accuse Jaap Duijs het Monster van Drachten!

The latest information is in the latest posts!

Huge fraud by psychiatrists!

Fraud by all the psychiatrists and psychologists is in the post

De vele documenten met betrekking tot de gruwelijke contacten met corrupte psychiaters zijn apart vermeld in Post

Fraude door psychiaters!

Dossier!

Schriftelijke pogingen tot doen van aangifte & klachten! Alles geweigerd conform Koninklijke doofpot!

In de volgende stukken is duidelijk zichtbaar het voortschrijdende inzicht met de jaren in deze doofpot en groteske samenzwering tegen Hans & Wies Smedema! Er kunnen nog stukken ontbreken, maar die zullen tzt toegevoegd worden.

Merk op dat omdat honderden laffe advocaten sinds januari 2004 iedere bijstand weigeren, al de volgende acties door Hans Smedema zelf als leek moesten worden uitgevoerd!

Uit onderstaande stukken blijkt dat politie GEEN onderzoek mag doen en GEEN proces Verbaal MAG opmaken om de leiders van deze samenzwering te beschermen! Met name Koningin Beatrix blijkt pas later! Alle antwoorden verdraaien de aangiften van Hans Smedema. Dus een corrupt OM uiteindelijk in opdracht Koningin Beatrix! Die immers in 1991 de Wet Openbaarheid Bestuur WOB sluw buiten werking heeft gezet zodra zijzelf betrokken blijkt!

2000

1 April 2000 politie Leeuwarden.

Manager Friesland Peter Slot en onderzoek rechercheur Voshol(Files die er hadden moeten zijn, ontbraken)! Zeer summier en nog warrig door onvoldoende kennis van de gruwelijke doofpot! Verder onderzoek verboden(!) door OM op bevel College Procureurs Generaal en ‘De Kroon!’

2 Begin huiveringwekkende opzettelijke foute diagnoses

door psychiaters in een gruwelijke beproeving voor Hans Smedema en zijn weerloze en argeloze vrouw, die secundaire victimisatie en re-traumatisatie tot gevolg heeft gehad!

2003

3 – 28 februari 2003.

Fraude Sietse de Jong DJA via gestuurde en gefabriceerde videoboodschap van argeloze Hans zogenaamd voor feestje, in werkelijkheid tbv justitie en overnemen Godfather zwager Tjitte de Jong leiding familie doofpot en staatsterreur naar justitie!

4 De vervalste DNA/vaderschapstest tests: 29 september 2003:

In 2014 bekent dochter dat de kinderen zelf met hulp van schoonfamilie de swabs hebben verwisseld en zo hun eigen DNA testen hebben vervalst! Idem wordt door hun een foto van 69 seks van serie verkrachter drs. Jaap J. Duijs vernietigd van mijn(!) camera, en mijn emails in mijn kantoor! Cruciale bewijzen vervalst en vernietigd waardoor ik machteloos stond en uiteindelijk 15 maanden detentie in Amerika en 14 in Nederland omdat ik niets kon bewijzen!

 

5 Veel(!) documenten en diagnoses

ruim 15 psychiaters & psychologen Post: Fraude door psychiaters & psychologen!

6 Veel opgenomen en afgeluisterde telefoongesprekken

van onze vijanden/familie met mijn vrouw die hun gruwelijke opzet bewijzen: Afgeluisterde telefoongesprekken! 

2004

7 – 28 April 2004

na jarenlang eigen onderzoek gedetailleerde(compliment rechercheur Haye Bruinsma en doorzending(!) OM mevr. Duinhoven) aangifte bij politie Drachten 1Politie  2 Aangiftex

8 – 10 juni 2004  Verzoek om opheldering niet gehoord door OM

4 Politie2

9 – 27 juli 2004  Klacht Min. Justitie Donner

Justite1

10- 27 juli 2004 Klacht/reactie  Mayer Min. Justitie

Justite2

11- 12 augustus 2004  Plotseling verzoek om inlichtingen

kennis Hans Smedema over status dossier door NOM (Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij) Groningen en direct rapportage aan Minister Veerman! Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid en eenvoudig controleerbaar heeft Minister Veerman de volgende vrijdag gerapporteerd aan Ministerraad of onderraad, en heeft onze laffe Koningin Beatrix vervolgens opdracht gegeven om de doofpot voort te zetten en Hans & Wies Smedema mooi te laten creperen! Wat nu in 2011 nog steeds het geval is!

13- september 2004

Nieuw verzoek om opheldering en weigeren opmaken Proces Verbaal! 5 Politie3 6 Aangifte2

14- 1 oktober 2004 Klacht Hoofd Officier Justitie

voor weigeren onderzoek en PV! 11 OMhoofdovj

15- 1 oktober 2004 Klacht OM College Procureurs Generaal

CollegeProc-gen

16- 21 november 2004 Klacht Korpsbeheerder Dales

Dales

17- 29 november 2004 afwijzing Hoofd officier justitie Den Hollander

 

2005

18- 10 januari 2005 Klacht Min. Justitie Mayer

Justite3

19- College Procureurs Generaal uitnodiging Hoorzitting

 

20- 8 maart 2005 Verslag hoorzitting College PG

 

21- 18 maart 2005 Definitief verslag hoorzitting PG

 

22- 30 juni 2005 Art. 12 procedure

Art12klacht Art12klachtvervolgcoll Art 12 vervolg2  Art 12 vervolg3x  Art 12 vervolg4 Art 12 vervolg5

23- Verklaring W. Smedema-J. tot onderzoek!

VerklaringWsonderzoek11-4-2005

24-5 juli 2005 afwijzing art. 12 procedure

 

25- 25 juli 2005 Verzoek inzage politiedossier ivm vermoeden fraude!

7 OMpoldossier25-7-2005

26- 22 augustus 2005 Hernieuwd verzoek inzage politiedossier!

8 OMpoldossier

27- Weigering inzage politiedossier!

28- Hernieuwd verzoek met schriftelijke toestemming W. Smedema-J.

10 OMpoldossierEkas

29- 14 september 2005 Open brief Hoofdofficierjustitie Den Hollander

OpenbriefOMhovj

30- 6 oktober 2005 Klacht Min. Justtie Donner/Mayer

Justite4

31- 6 oktober 2005 Verzoek vrijwaring kroongetuige Elise B. Uden

Justite5

32- 10 oktober 2005 Verzoek inlichtingen procedure 153/86

 

33- 10 oktober 2005 Verzoek schriftelijke verklaring 3 rechters 337/87

Verzoek tot schriftelijke verklaring

34- 21 oktober 2005 eerste weigering Nat. Ombudsman!

 

35- 19 december 2005 klacht Europees Hof Rechten Mens

Eurpeeshof1 Verzoekschrift1

36- MP Jan Peter Balkenende brieven

 

2006

37- 13 janauri 2006 klacht naar HumanRightsWatch

HumanRightsWatch

38- 14 februari 2006 Open brief Rechtbank Leeuwarden

OpenbriefRechtbank

39- 21 februari 2006 Klacht Min. Justitie Donner

Justite6

40- 21 februari 2006 Aangifte bij KLPD

AangiftenieuwKLPD

41- 10 maart 2006 Aangifte Rijksrecherche fraude en corruptie OM/JUstitie

Rijksrecherche

42- 30 april 2006 Aangifte tegen psychiater GGZ Bauke Koopmans

(gedwongen opname dreiging) en anderen Chantagepolitie Zie ook Post Fraude door Psychiaters!

43- 30 april 2006 Waarschuwing Burgemeester Bert Middel

BertMiddel

44- 30 april 2006 Klacht chantage Min. Justitie Donner

Justitechantage

45- 8 mei 2006 Min. van Justitie reactie

 

46- 18 mei 2006 Reactie Min. van Justitie

 

47- 23 mei 2006 Antwoord op afwijzing Justitie Justiteantwafw

48- 22 mei afwijzing Europees Hof Rechten Mens 

2007

49- 20 februari 2007 Aangifte bij Onderzoeksraad AangifteCorruptie

50- 23 maart 2007 aangifte fraude prof.dr. Onno van der Hart

51- 26 maart 2007 Afwijzing Medisch Tuchtcollege Groningen

 

2008

 

 

52- Rapport PD Recherche 28 januari 2008(zie Page PD Recherche)

 

53- 7 februari 2008 Tjitte de Jong als leider familie doofpot naar justitie liegt over Hans Smedema tegenover Rechercheur Sander Betten K2:

54- Rapport K2 Recherche 26-2-2008: 37-rapport-k2-recherchebureau

55- 27 februari 2008 Klacht CTIVD

 

56- Aansprakelijkheidsstelling klokkenluider Elise B. en reactie

 

 

57- Oproep verhoor 21-3-2008 Politie Drachten 

58- Schriftelijke verklaring afgegeven tijdens verhoor politie 21-3-2008 Schriftelijke verklaring

59- Rapport Morand juridisch advies 4 april 2008 RapportHansSmedema

60- 20 juni 2008 Weigering BIZA/CTIVD

 

61- 12 augustus 2008 Tweede klacht Nationale Ombudsman! ombudsman2x

2009

62- 13 januari 2009 Dagvaarding wegens laster en smaad

 

63- Verweer bezwaarschriftsmedema210109-1 BIJLAGE BEZWAARSCHRIFT GERICHT TEGEN DE DAGVAARDING Uitstel Getuigenstrafzaak PLeidooistrafzaak

64- 9 februari 2009 Vonnis politierechter Jeroen van Bruggen

 

65- 10 februari 2009 Weigering onderzoek Nat. Ombudsman! 

66- 20 februari 2009 Appel memorie mr. A. (Bram) Moszkowicz. 

67- 2 maart 2009 brief tbv afspraak mr. Max Moszkowicz jr. georganiseerd door mr. A. (Bram) Moszkowicz MaxMoszkowicz0001  Afspraak op laatste moment afgelast en nooit weer hernieuwd.

68- 20 april 2009 aanvraag politiek asiel Miami Airport Florida i-589 Supplement B Form ISupplement-B-Form-IWebversie.doc

69- Documenten asiel Miami vertaald:

 

 

 

 

 

 

 

70- Oktober 2009 Final Statement to Judge Rex Ford

 

71- 5 november 2009 Deportation to Netherlands

 

72- 12 november 2009 Proces-verbaal zitting politierechter 9-2-2009 en wraking:  PVPolZit9Feb2009  PVWraking

73- Melding fraude in Proces-verbaal zitting aan Moszkowicz MoszkowiczAWolffx

2010

74- 15 mei 2010 Convenant Against Torture CAT ComplaintForm en directe(!) afwijzing  CATComplaint FormWebversie  

75- 23 juni 2010 Covenant on Civil and Political Rights die ook direct de volgende dag werd afgewezen CCPRPetitionWebversie

76- Boek en schriftelijke verklaring deel 1, deel 2 en deel 3  zijn al gepubliceerd en verkrijgbaar. Zowel in Nederlands als Engels.

77- Verzoek High Commissioner Human Rights Geneva! Zie Post!

2011

78- Oktober 2011 aankondiging hoger beroep zitting 12 december 2011 Gerechtshof Arnhem 15.30 uur.

 

 

79- 6 november 2011 Hans zend essentie/concept appelmemorie ca. 230 pagina’s naar mevr. mr. H. Feenstra van Moszkowicz. StrategieverdedigingHansSmedema1  ProductiesHans-Smedema  ProductieDeel2

80- Regiezitting 12-12-2011, rechters en AG eisen psychiatrisch onderzoek ondanks de vele bewijzen en tientallen eenvoudig controleerbare feiten zoals doodsimpel DNA-testje. Zie Post Regiezitting Hans Smedema affaire.

81- Rechtbank Leeuwarden(opdracht gerechtshof?) geeft opdracht aan NIFP via psychiater C.J.F. Kemperman uit Leek tot deskundigenonderzoek! Recherchewerk moet nu door een psychiater uitgezocht?

Zie Post Fraude psychiaters!

 

2012

82- Eerste verhoren 19-3-2012 Rieks P. en mijn vrouw:

Rieks P. verhoor1
Rieks P. verhoor1
Rieks P. verhoor2
Rieks P. verhoor2

 

83- Tweede verhoren 16-4-2012 Jaap Duijs en Elise B.:

 

84- Bewijs liegen Jaap Duijs over aanwezigheid op moterjacht en rubberbootje in video: https://youtu.be/SwNUGDAINBU

85- TussenArrest en PV Regiezitting:

 

 

 

86- Gedetailleerd Verhoren Hoger Beroep 

87- Verhoor psychopaat schoonzuster Klazien J. uit Steenwijk:

 

 

88- Oproeping volgende zitting 19 november 2012:

89- Verzoek onderzoek dna test bewijs verkrachting door Rieks P.  en meer: GERECHTSHOF onderzoekswensen

90- Verzoek horen getuigen a decharge en doodsimpel DNA onderzoek wat zonder inhoudelijke motivatie werd geweigerd in dit Arrest Hof Arnhem! VonnisHofArnhem

91- Zie Posts Hof veroordeelt onschuldige Smedema

Centraal JustitieeI incassobureau

92- Ruim 6 maanden gevangenis en dik 5300 euro boetes betalen aan verkrachters! Centraal Justitieel Incassobureau komt na weigering te betalen al met incassomiddelen!

OntslagPITerApel117BevelRCJansen167Invrijheidstelling118ZittingRechtbank16okt166ZittingRechtbank16okt165

 

 

 

 

93- StamProcesVerbaalHansSmedema115 Onrechtmatig aangehouden en maand gevangen gezet door fraude en blijkbaar corrupte politie Drachten, OM Leeuwarden en Min. Justitie! Zie Post Onrechtmatig aangehouden!

2013

94- Nu twee keer in een week mijn poging om Amerika te bereiken via Vancouver Canada en via Mexico door Justitie Nederland geblokkeerd! Geen toeval want kan normaal helemaal niet! Fraude en bewijst de Kon. politieke samenzwering tegen mij en mijn vrouw! Zie o.a. Post Canada denies Hans Smedema entry!

95- Derde poging via Frankfurt en Mexico City lukte wel! Totale onnodige kosten nu 7000 euro! Sinds 2000 een 250.000 euro! Onze pensioenpot. Zie Post Politiek asiel weer geweigerd door Amerika voor Hans Smedema! Other documents SwornStatement180  SecondMainInterview184 RemovalDoc2014200

96- Weer verzoeken aan Politiechef region Noord Nederland mr. Oscar Dros en OvJ Hoekman OM Leeuwarden om middels een doodsimpel DNA-testje mijn stellingen te bewijzen en vervolgens met dat nieuwe bewijs kon ik herziening van het vonnis en arrest Hof Arnhem van 3 december 2012 aan de Hoge Raad Den Haag vragen! Geen onderzoek, maar dooddoeners! Zie Post Corrupt OM Leeuwarden weigert onderzoek!

97- Rechtbank Leeuwarden weigert kopie heimelijk vonnis! Rechercheur Bart van Someren noemde tegen mijn vrouw een heimelijke zitting rechtbank Leeuwarden, maar die weigeren om een kopie te verstrekken! Ook provider Strato A.G. maakt melding van een vonnis dat om verwijdering naam Bart vroeg en zelfs hele artikelen!  Waarom krijg ik geen vonnis uitgereikt?

2014

Nog in Buffalo Amerika krijg ik bezoek van Judge Rex J. Ford die op mijn verzoek de asielzaak uit 2009 heropende wegens te veel gemaakte zware fouten!

Politie integriteit klacht Bart van S geweigerd
Politie integriteit klacht Bart van S geweigerd

98- 9 maart 2014 – Klacht tegen Bart van Someren politie Drachten ingediend in Groningen! Maar werd direct geweigerd!

99- 10-03-2014 – DeurwaarderGGNBevel217Dwangbevel deurwaarder om binnen twee dagen boete aan verkrachters van mijn weerloze vrouw in opdracht CJIB te betalen. Inmiddels 6800 euro. Onmogelijk inmiddels bij gebrek aan geld en niemand mag van mij als slachtoffer verwachten dat ik vrijwillig nota bene aan de verkrachters van mijn vrouw een boete zou moeten betalen op grond van een frauduleus onrechtmatig vonnis waarbij veel mensenrechten zijn geschonden!

100- Hier tweemaal weigering door Hoofd Officier Justitie mr. J.R. (Jan) Eland via OM OvJ mr. Hoekman Leeuwarden om middels doodsimpel DNA-testje te bewijzen dat ik onschuldig veroordeeld ben en vervolgens via een herzieningsverzoek bij Hoge Raad vernietiging van arrest Hof Arnhem en dus vonnis rechtbank Leeuwarden van 3 december 2012. Wij moeten dus gewoon inmiddels 6700 euro betalen aan nota bene de verkrachters van mijn vrouw met Rieks P. uit Roden zelfs als vader, dus doodsimpel te bewijzen! Gaat volledig tegen de rechten van de mens in omdat het al zo gaat sinds april 2000 en ook tijdens de rechtsgangen! Verdediging moet altijd worden toegestaan voor een eerlijke rechtsgang!

OM Hoofd OvJ Weigert DNA-testje

OM Leeuwarden Niets bekend

 

101- Hier de antwoorden van Ministerie van VWS en Financiën waarmee men ieder verband met de doofpot impliciet nog steeds ontkend! Doofpot is nog steeds gaande.
MinFinAfpoeierenjuli2014233 MinVWSAfpoeierenjuli2014231 MinVWSAfpoeierenjuli2014232

 

2015

102- Weer dagvaarding smaad en belediging zitting politierechter 28 april 2015 rechtbank Leeuwarden 10 uur. Zie laatste Posts.

https://hanssmedema.info/9-politierechter-april-2015/

103-  GGN heeft beslag gelegd voor boete 6800 euro aan verkrachters op AOW!

 

2016

104- Besluit geen poging meer te doen om advocaat tegen klacht verkrachter drs. Jaap J. Duijs wegens belediging meer te zoeken. Sinds 2000 niet gelukt, behalve mr. Bram Moszkowicz, maar  ook die mocht geen dna onderzoek, of getuigen a decharge horen bij Hof Arnhem. Zware mensenrechtenschendingen. Stuur wel mijn verdediging

Statement Hans Smedema zitting meervoudige strafkamer Rechtbank Leeuwarden 4 aug 2016

 

105- Vonnis rechtbank Leeuwarden zonder de eerdere verdediging er bij te betrekken! Context, hier cruciaal totaal buiten beschouwing gelaten. Geen onderzoek door OM aanbevolen, wat minimaal had gemoeten.

Vonnis https://hanssmedema.info/wp-content/uploads/vonnis1882016-1.pdf

Zie ook mijn Post

Corrupt vonnis meervoudige strafkamer Rechtbank Leeuwarden OM/Hans Smedema!

106- Besluit door de zware mensenrechtenschendingen weer derde keer asiel te vragen, nu in San Diego! Totaal 5,5 maanden detentie! Zie Post

Thirth Asylum Request San Diego California! Deportation to Amsterdam with Dutch Secret Service!

2017

107- Op 15 maart naar Amsterdam gedeporteerd na zelf stopzetten asiel aanvraag. Duurde te lang en kon nog twee jaar duren. Wel President Obama weer om ingrijpen gevraagd. Die dat hoogstwaarschijnlijk heeft gedaan nog voor vertrek blijkt in 2017 in detentie ZuyderBos Heerhugowaard.

Tijdens KLM vlucht LA naar Amsterdam blokkeerde KLM Co-Piloot Koning WA het mij nota bene in de lucht boven Montana aangeboden asiel door te liegen dat ik dat zogenaamd niet wou! Gelogen en bewijst betrokkenheid drie generaties laf en corrupt Koninklijk huis. KLM Co-Pilot King Willem Alexander corrupt blocked my American Asylum Request against the Netherlands in American Airspace!

Pas op 5 april weer vrijgelaten na 13 maanden detentie wegens belediging verkrachter Jaap Duijs! Topcrimineel die wordt beschermd vanuit AIVD/Justitie met vals beroep Staatsveiligheid!

108- Blijkt nu ik niet meer heimelijk een antipsychoticum krijg via corrupte psychiater Frank van Es sinds september 2003, dat ik toen niet zieker werd en daarom arbeidsongeschikt, maar door foutief medicijn tegen mijn wil en ondanks al voldoende bewijzen! Ik had dus gewoon door kunnen werken zonder dat heimelijke antipsychoticum. Zie latere post

J’Accuse Psychiater drs. Frank D. van Es UMCG

2018

109- 5 april vrijgelaten en broer Marinus gesproken. Zie post

J’Accuse brother Marinus Smedema Moraira Spain

110- 5e moordaanslag vermeld in post

Fifth Murder Attempt Altea

110- Wacht op weer een nieuwe rechtszaak wegens belediging Jaap Duijs, en op uitkomst hoogstwaarschijnlijke UNCAT procedure door Amerika tegen Nederland. Kan maximaal tot mei 2019 duren, maar wellicht langer?

2019

Geen enkele reactie dus zowel Amerikaanse DOJ als UNCAT om opheldering gevraagd en om toepassing Global Magnitsky Act gevraagd. Maar een antwoord natuurlijk.

2020

Zie o.a. post Request Access to classified records from the Office of the High Commissioner for Human Rights

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.