Fraude door psychiaters!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Table of Contents - Inhoud

De fraude door psychiaters in ‘Hans Smedema affaire’ uitgewerkt!


Het gruwelijke en huiveringwekkende feit dat in Nederland een succesvol zakenman opzettelijk mentaal compleet kapot en arbeidsongeschikt kan worden gemaakt door corrupte psychiaters die (in deze zaak althans en met hulp OM/Justitie/Koninklijk Huis) enkel uit hun kwaadaardige eigenbelang handelen, en waardoor advocaten en andere hulpverleners hem niet meer mogen bijstaan, zal wereldwijd afschuw en verontwaardiging oproepen! Hans zal het daarom laten verfilmen! De ‘outline’ is al deels klaar en aan het script wordt gewerkt! dik 3 uur durend psychologisch drama! 

En ze maken allemaal dezelfde domme criminele fout door aan te nemen dat ik alles verzon, want al mijn stellingen blijken te kloppen. Zie

Resultaten Amerikaans Onderzoek Hans Smedema Affair en o.a.

Verkrachtingsfoto’s in geheim vak speciaal bureau!

Er is recent 2020 nog een kortere meer strategische versie van deze post gemaakt met bijna alle betrokken domme medici! Zie

De decennia lange gruwelijke medische doofpot!

Martelen door prof.dr. Onno van der Hart!

Latere aanvulling op onderstaande.

Corrupte prof.dr. Onno van der Hart conditioneerde en martelde mij zodanig dat ik alles wat met het misbruik en de verkrachtingen van mijn vrouw te maken had verdrong! Dus werd ik weerloos gemaakt en kon haar niet meer verdedigen! Ik was dus helemaal niet ziek met PTSS, maar werd ziek gemaakt! Als je dat hersenspoelen een ziekte kunt noemen! Afgericht als een hond! Mind control! Ik werd ook afgericht om op de stem van serieverkrachter leraar frans Jaap Duijs die met justitie en broer Johan samenwerkte, te reageren.  Mind control door onze vijand die sinds 1972 haar misbruikte en in 1977 100.000 gulden voor aankoop grond naast ons en maandelijkse toelage kreeg om ons in de gaten te houden en voor het grootste en duurste Cordon Sanitair in de geschiedenis van Nederland te zorgen. Niet om ons te helpen, maar juist tegenwerken! Ook mij zakelijk! Zie post

J’Accuse Jaap Duijs het Monster van Drachten!

Brainwashed and tortured at Police Officer Villa in Catral!

Hersenspoelen en martelingen 20 mei 2010 Benidorm chronologisch!

Kinderen vervalsten zelf hun DNA Vaderschapstesten!

Het blijkt mij ook in 2016/17 tijdens mijn derde asielaanvraag in San Diego dat de kinderen zelf al in 2003 hun swabs hebben verwisseld met die van familie schoonzoon Snieders. Haar dochter Ilse bekend dat pas in 2014 nadat ik als onschuldig als slachtoffer(!) maand gevangen had gezeten in P.I. Ter Apel en voor asiel in Florida 7 maanden en in Texas 2,5 maand! Dat zijn nota bene 3 artsen! Ook hebben haar twee zoons de enige foto van buurman justitieverkrachter drs. Jaap J.  Duijs die in standje 69 seks had met mijn vrouw op zijn gazon, gewist. Waardoor ik NIET meer kon bewijzen dat hij loog tijdens zijn aangiften nooit seks met haar te hebben gehad! Dat beide maakte dat ik niet meer werd geloofd. Bij een hond hadden ze dat NOOIT gedaan! Gruwelijk verraad en een dolksteek in de rug. Zie o.a. post…

Kinderen vervalsten zelf hun eigen DNA-test!

Children deleted photo evidence of AIVD-rapist Jaap Duijs having 69-sex with MY wife!

Heimelijk Antipsychoticum in doosje baby-aspirine!

Pas in 2016/17 in detentie in San Diego voor mijn derde asielaanvraag kom ik erachter dat de corrupte Frank van Es GGZ/UMCG al in september 2003 mij heimelijk een anti psychoticum toediende door het te verstoppen als een dagelijks baby aspirine 100 mg dat goed zou zijn voor ouderen. In het officiële doosje en doordrukstrip! Dat is altijd zo gebleven, zelfs in Spanje tot eind 2016! Ik reageerde veel als een halve zombie en werd direct arbeidsongeschikt eind 2003! Mijn vrouw werd bewusteloos toen ze drie nam en ik een echte zombie! Levensgevaarlijk! Medici zijn schoften.

Mijn IQ van 135 zakte tot ver beneden de 100 natuurlijk wat ook blijkt uit de vele fouten die ik maakte en het lage niveau mensen waar ik mee om bleef gaan. En het maakt dat je alles maar gewoon laat gebeuren en niet meer terugvecht. 

Zonder had ik nog gewoon door kunnen werken! Tijdens rechtszaken meestal zonder advocaat was ik dus ook gedrogeerd en een weerloze halve zombie.

Daar in San Diego  kreeg in detentie het gewone aspirine en dus kon ik weer normaal mijn hersens gebruiken en kwam ik plotseling achter veel zaken! Het werd mij opzettelijk toegediend om uitkomen doofpot te voorkomen. Ik werd gehandicapt zonder het te weten. Ik nam dus foutief aan dat de vele trauma’s mij te veel werden. 

Onbekend is welke psychiater dat heimelijk voorschreef in de latere jaren tot eind 2016! Farmacia en huisartsen in Spanje moeten ook allemaal heimelijk hebben meegewerkt! 

Zie punt 7 over corrupte Frank van Es en mijn beschuldigingen.

J’Accuse Psychiater drs. Frank D. van Es UMCG

Antipsychotic secretly since Sept 2003 by corrupt psychiatrist!

J’Accuse mijn vriendin/vrouw en haar(!) kinderen van mij gruwelijk psychologisch mishandelen en zware fraude!

 

Honden hebben in Nederland meer rechten dan Hans & Wies Smedema!

Voor bewijzen zie Post https://hanssmedema.info/jaccuse-prof-dr-j-r-robert-van-den-bosch-umcg/

https://hanssmedema.info/jaccuse-prof-dr-onno-van-der-hart/

https://hanssmedema.info/drogeren-voor-hersenspoelen-in-benidorm-bevestigd/

Direct nadat Hans op aandringen juist zelf mentaal zieke en hysterische vrouw nog argeloos met de eerste psychiater sprak, had hij als mens al afgedaan en was tot een nul en idioot afgewaardeerd! Hij moest al een antipsychoticum slikken VOORDAT hij de corrupte psychiater Oostveen uit Drachten zelfs maar had gesproken! Diagnose op afstand via juist zelf ernstig mentaal zieke altijd al pathologisch liegende vrouw! Terwijl ik nog gewoon op top niveau werkte tot eind 2003 ik weer(!) werd ziek gemaakt met foutief heimelijk(!) antipsychoticum van drs. Frank van Es GGZ/UMCG

Sindsdien wordt slachtoffer Hans Smedema door het corrupte Openbaar Ministerie opzettelijk gruwelijk en traumatisch nota bene als ‘VERDACHTE’ neergezet, terwijl hij samen met zijn vrouw sinds 1972 het slachtoffer is van het ‘misdrijf van de eeuw’ of ‘Dutch Queengate’, en zijn vele aangiften met verzoek tot diepgaand justitioneel onderzoek, die wel door politie en OM werd doorgezonden(!) na 5 maanden vergeefs wachten op toestemming justitie, in opdracht Kroon(lees gewetenloze Koningin Beatrix) werd geweigerd! Pure staatsterreur!

Er blijkt nog veel onduidelijkheid over de frauduleuze betrokkenheid van psychiaters in dit misdrijf van de eeuw, maar zeker is dat de meesten hier samenwerken om deze Koninklijk(dus staatsveiligheid!) goedgekeurde medische doofpot in stand te houden en daarmee hun beroepsgroep, het ‘Gilde der Medici’ te beschermen! Alle betrokkenen zijn Koninklijk gevrijwaard voor vervolging, inclusief verkrachters! Dus ook verkrachter Rieks P. uit Roden heeft Koninklijke bescherming! OM weigert(in opdracht Kroon) na meerdere aangiften(!) om dit vast te stellen! Hans daarmee zijn normale burgerrechten afnemende! Hans moet in of na 1973 op verzoek familie bij Koninklijk besluit heimelijk onder curatele geplaatst zijn, of een heimelijke vorm van tbs! Anderen beslissen juridisch over hem en zijn vrouw, terwijl alle betrokkenen bij het liegen gevrijwaard zijn voor vervolging bij speciale opdracht Koninklijk Huis! Daarom liegt en bedriegt iedereen zo graag en veel!

Sites over antipsychiatrie: https://www.cchr.org/  https://www.ncrm.nl/

Hoewel alle onderstaande rapporten zeer negatief voor Hans lijken, is vermelding van deze fraude(!) toch noodzakelijk omdat immers later het gelijk van Hans zal blijken uit een doodsimpel DNA-testje en de kwaadaardige opstelling door psychiaters publiekelijk bekend moet worden! Alle drie vaders/verkrachters van onze drie kinderen zijn bekend, wat wanen volledig uitsluit! Jan van Beek uit Utrecht, Jan de Vries uit Leeuwarden, Rieks P. uit Roden, en Jaap Duijs uit Drachten van geaborteerde vrucht uit 1980. Daarmee zijn alle negatieve rapporten fout!

De juiste diagnose had doodsimpel moeten zijn: Post Traumatisch Stress Syndroom PTSS(blijkt niet te kloppen want is opzettelijke hersenspoeling!) en voor zijn vrouw Dissociatieve Identiteit Stoornis DIS!

Deze hele Hans Smedema affaire is vermoedelijk een medische doofpot die speciale Koninklijke goedkeuring moest krijgen en daardoor staatsveiligheid werd. Dat laatste maakt het pas echt gruwelijk, want wordt nooit teruggedraaid om het toch al onschendbare Koninklijk Huis te beschermen voor negatieve publiciteit!

Prof. dr. Onno van der Hart zorgde in samenwerking met mr. Johan Smedema uit Gennep voor de vervalste documenten om dat mogelijk te maken. Valsheid in geschrifte, drogeren en regelrechte afpersing zorgden voor goedkeuring door destijds Juliana wat deze zaak ‘staatsveiligheid’ maakte en onomkeerbaar om naam Koninklijk huis voor negatieve invloeden te beschermen! Vrijwel niemand kent deze oude inmiddels opgeheven regeling. Medici en Justitie hebben opdracht om geen onderzoek en vervolging in te stellen als Hans & Wies Smedema betrokken zijn! Wat uiteindelijk hun leven totaal heeft verwoest, want ze waren daardoor weerloos en onwetend van de vele misdrijven tegen hun! De organisatie binnen Ministerie van Justitie die dit volgens kroongetuige Elise B. uit Uden moest uitvoeren is door Hans ‘Koninklijke Criminele Organisatie Mengele’ (KCOM) genoemd. Zie Page 5.4 J’Accuse Koningin Beatrix!

Familie en medici hebben opzettelijk er alles aangedaan om Hans en Wies Smedema tegen elkaar op te zetten, door Hans volkomen te isoleren middels een ‘cordon sanitair’ en hem gewetenloos en kwaadaardig ‘geestelijk gestoord’ te laten verklaren! Huiveringwekkend gezien de totale verwoesting van het leven van de daartegen weerloze slachtoffers Hans & Wies Smedema!

In de hoger beroep zaak bij gerechtshof Arnhem als nevenzittingsplaats ressortsparket Leeuwarden eisen zowel voorzitter mr. Roessingh als Openbaar Ministerie in de persoon van Advocaat Generaal mr. Pastoor een psychisch onderzoek naar de geestesgesteldheid van slachtoffer Hans Smedema in de smaadzaak waar hij nota bene als ‘verdachte’ wordt neergezet! De overtreffende trap van re-traumatisatie en kafkaësk van ‘het proces’ van Franz Kafka. Vandaar hier toch meer informatie!

Uitspraken prof. Wagenaar over rechters & zogenaamd deskundige psychiaters!

 • ‘Eigenlijk kun je een onderzoeksopdracht pas aan deskundigen geven nadat(!) de rechter eerst heeft vastgesteld wat de werkelijke feiten zijn.’ 
 • ‘De stoornis bestaat immers alleen als de beschuldiging waar is, en niet als de beschuldiging onwaar is. De diagnose berust dus niet op psychiatrisch onderzoek, maar op het onderzoek van de politie. De psychiater dient er alleen voor om van gewoon recherchewerk wetenschap te maken. Schijnwetenschap natuurlijk, want zonder een degelijke gevalideerde methode kan er geen sprake zijn van echte wetenschap. De cirkelredenering die leidt van beschuldiging naar diagnose naar bevestiging van de beschuldiging is een soort dodelijke omarming waaruit geen ontsnappen mogelijk is, zoals we zullen zien.’
 • ‘Die vicieuze cirkel is op ten minste twee manieren te doorbreken: wanneer de psycholoog/psychiater zijn diagnose stelt zonder kennis te hebben van de tenlastelegging, of wanneer de rechter de bewijsbeslissing neemt zonder de psychiatrische rapportage te kennen. Maar geen der partijen wil aan zo’n oplossing meewerken; men koestert zich liever in een eeuwig gelijk, ondanks de gruwelijke consequenties voor verdachten en veroordeelden.’
 • ‘Voor de rechter geldt het principe dat hij bij twijfel niet veroordeelt; de deskundige moet de rechter dus precies informeren over de mate van twijfel die met de deskundigenverklaring is verbonden. De psychiatrische diagnose kan veel te onzeker zijn om aan de rechter voor te leggen zonder eerst de feiten te laten onderzoeken.’
 • ‘De betrouwbaarheid van een diagnose verwijst naar de mate waarin verschillende psychiaters het met elkaar eens zijn. Als twee psychiaters het oneens zijn, kunnen zij niet beide gelijk hebben; een gebrek aan betrouwbaarheid impliceert dus een gebrek aan validiteit!’
 • ‘In de meeste situaties is de klinische diagnose van een mentale stoornis volgens DSM IV onvoldoende om het bestaan van een mentale ziekte of mentaal defect voor juridische doeleinden  aan te tonen. Ook Nederlandse psychiaters zouden zich dat aan moeten trekken, vooral als ze zich op DSM IV beroepen!’
 • ‘De psychiater zal zich moeten realiseren dat ontkenningen soms terecht zijn!’
 • ‘In de publicatie dubieuze zaken(o.a. Theo Tamboer) hebben wij dit omschreven als de psychiater die zich de vertegenwoordiger van God op aarde waant!’

Zie Page 2.7 Wagenaar ‘Slapende rechters’! en Post Wagenaar over psychiaters!

Deze zaak loopt al sinds de eerste zwakke aangifte door Hans Smedema bij politie Leeuwarden in april 2000, en veel beter gedocumenteerd in april 2004 bij zedenrechercheur Haye Bruinsma politie Drachten. Hans deed diverse aangiften tegen o.a. drie van aanklagers! Klager Rieks P. is de vader van onze jongste zoon wat met een doodsimpel DNA-testje aangetoond kan worden, maar categorisch wordt geweigerd door het OM. DNA-testje van de drie kinderen zal ondubbelzinnig aantonen dat ze alle drie van verschillende vaders zijn en niet van ondergetekende Hans Smedema, en dus dat de aanklacht van de vrouw van Hans onjuist is. Wat weer de stelling bewijst van Hans dat ze een oproepbare emotionele persoonlijkheid heeft. Niet Hans is dan ziek, maar zij! Doodsimpel vast te stellen tenzij je dat NIET wilt natuurlijk wat hier door de medische doofpot sinds 1972 zo is. Die moest Koninklijk goedgekeurd en daarmee werd het staatsveiligheid en kan nooit teruggedraaid worden. Naam gewetenloze Koningin is belangrijker dan het gruwelijk lijden van beide onschuldige weerloze slachtoffers die het kafkaësk tegen een onbekende vijand moeten opnemen zonder hulp!

Hans deed ook vergeefs aangifte tegen meerdere psychiaters en psychologen wat weer door KCOM heimelijk en achterbaks werd tegengehouden. Zie Pages: 1.4 Dossier Hans Smedema affaire!

Fraude vooraf!

 • Vooraf al fraude door huisarts Hogen Esch uit ‘t Harde die cruciale éénmalige behandeling door prof.dr. Onno van der Hart(zie onder) voor Hans verborgen hield zodat die argeloos in de opgezette val trapte en kon worden gedrogeerd met geheugen blokkerend middel. Hans wist dus achteraf van niets meer en kon getekende afgeperste(!) document nooit herroepen! Aangifte bij politie Zwolle door medewerkers GGZ Zwolle. De corrupte Hogen Esch werkte samen met broer mr. Johan Smedema in deze samenzwering. Hij hield ook cruciale feit dat eerste kind in 1975 NIET van Hans was verborgen, en feit dat Hans heimelijk onvruchtbaar was gemaakt in 1972 door de daders. Hans en zijn vrouw daarmee weerloos maken naar de vele verkrachters en medeplichtigen! Hier de artsenkaart waar hypnose en heimelijke behandeling door corrupte Onno van der Hart, en contacten broer mr. Johan Smedema uit Gennep uit zijn verwijderd! Artsenkaart Hogen Esch (let op fout jaar 1975/76! Later overgeschreven! 3e regel: Boerhave ZH(Ziekenhuis) ECG hartproblemen door vergif en daarboven afspraak in Zeist waar ik vandaan kwam met heftige angst en hartkloppingen, en waar de moordaanslag met hoogstwaarschijnlijk Ketamine plaatsvond! Symptomen overdosis Ketamine, kloppen precies! Dus een flashback uit 2000 over de moordaanslag, zie autobiografie deel 2, wat psychiaters een ‘waan’ noemen, blijkt later(!) na onderzoek wel degelijk in een oude artsenkaart vermeld! Sinds wanneer laat een waan een vermelding op een artsenkaart achter, bovendien een slecht gehecht litteken van onvruchtbaar maken en een bevestigend rapport uroloog Smorenburg dat beide zaadleiders onderbroken zijn op een ongebruikelijke plaats?
 • Ook huisarts Lefering Drachten hield in 1978 brief met cruciale feit van kinderen niet van Hans en beiden lijdend aan ernstige dissociatieve amnesie(verdringing misbruik) voor argeloze echtpaar verborgen! Daarin stond dat kosten medische hulp zouden worden vergoed door verzekering Rabobank waar ze in 1972 werkte! Gevolg een nog verder totaal verwoest leven met tientallen verkrachtingen en in 2004 volledige arbeidsongeschiktheid Hans Smedema met nog meer lijden. En nu zelfs als vluchteling levend in Spanje met het opzettelijk(!) uit elkaar drijven van het echtpaar wat normaal graag samen oud had willen worden. Gruwelijk gebrek aan morele moed, of in normaal Nederlands, lafheid en kwaadaardig handelen!
 • Ook uroloog Smorenburg Drachten stelt schriftelijk vast dat Hans onvruchtbaar gemaakt moet zijn van buiten af, maar wordt door KCOM verboden(!) om dat daadwerkelijk vast te stellen! De naam van Koningin Beatrix is immers veel belangrijker dan het lijden van de weerloze Nederlandse slachtoffers! Dit wordt later in Alicante bevestigd!
 • Zie voor chronologisch overzicht misdrijven Page 1.2 Misdrijven chronologisch!

Huiveringwekkend is het feit dat dus bij betrokken medici, justitie en politici via KCOM gewoon het gelijk van Hans Smedema, dus kinderen niet van hem maar van drie verschillende verkrachters, gewoon bekend is en OM dat normaal gesproken zou moeten weten! Er hoeft dus helemaal niets meer bewezen te worden met doodsimpel DNA testje, wat wel eens de reden kan zijn. Gewoon de samenzwering stopzetten en alle al bekende gegevens even publiceren! Moet Hans nog zaken bewijzen die al bij justitie bekend zijn? Nee! Maar de schuldigen met kilo’s boter op hun hoofd hebben geen enkel belang bij het publiekelijk uitkomen van deze zaak! Vandaar het ‘cordon sanitair’ rond Hans Smedema!

Tot 2003 was de leider van de familie maffia naar justitie KCOM mr. Johan Smedema, daarna Tjitte de Jong uit Norg die dus vrijwel alle psychiaters moet hebben geïnstrueerd de doofpot in stand te houden! Uit een afgeluisterd telefoongesprek bleek hij assistent AZG Luttikhuizen te kennen! Kwaadaardig en gewetenloos gedrag voor iemand die de arbeidsongeschiktheidsverzekering met Amersfoortse juist had gesloten! Justitie KCOM weet dat van hun intensieve contacten met hem. Hier zijn achterbakse ontkenning en zwartmaken tegenover K2 Recherche Sander Betten!

Deze gruwelijke zaak is daarmee ernstiger dan de tot op heden beroemde Franse Dreyfus affaire ook over justitionele blunders en fraude. Ook de beroemde Alexander Solsjenitsin met zijn Goelag Archipel heeft veel overeenkomsten.

Ruim 15 psychiaters & psychologen gesproken! Uitzonderlijke re-traumatisatie & secundaire victimisatie!

Let wel Hans Smedema kreeg in maart 2000 enkel rond 30 herinneringen die perfect in zijn verleden pasten en zelfs onverklaarbare zaken achteraf logisch maakten! Ook deels werden bevestigd door oude artsenkaart en o.a. uroloog Smorenburg! Dus hij werd enkel beter(!), want zijn eerdere selectieve amnesie over misbruik vrouw werd immers opgeheven, en hem was dus uitsluitend een ongelofelijke reeks misdrijven in opdracht psycholoog prof. dr. Onno van der Hart overkomen! Huiver mee hoe de goddelijke psychiaters hier corrupt mee omgingen! Zelfs klachten bij GGZ en Medisch tuchtcollege Groningen hielpen niets, want werden gemanipuleerd in opdracht ‘Koninklijke Criminele Organisatie Mengele’ KCOM! Hans Smedema wordt gewetenloos als mens kompleet kapot gemaakt en gemarginaliseerd! Karaktermoord ook. Hans moet sindsdien al de ‘dorpsgek’ door het leven! Re-traumatisch na de vele trauma’s al sinds 1972! Zie Post Hans Smedema verstoten! over hoe zijn leven als succesvol zakenman totaal werd verwoest door onderstaande psychiaters!

Vrijwel alle onderstaande rapporten zijn dus FOUT! Diagnose had doodsimpel moeten zijn: Lichte PTSS voor Hans en DIS voor zijn vrouw! Of nu blijkt dat ik opzettelijk werd geconditioneerd door de corrupte prof.dr. Onno van der Hart die mij dus elke 5 a 6 jaar opnieuw moest conditioneren of beter martelen, is het geen ziekte maar opzettelijk handicappen van mij. Toebrengen van breinschade? 

Zie Post Hervonden herinneringen!   en Post Trauma, Dissociatie & Hypnose!

1 – 1975 – psycholoog prof. dr. Onno van der Hart & prof.dr. Robert van den Bosch

Oorzaak samenzwering!

Via corrupte huisarts Hogen Esch ‘t Harde(met heimelijk contact broer ‘Godfather’ mr. Johan Smedema leider familiemaffia) in 1975 heimelijke illegale ‘behandeling’ door de huidige corrupte psycholoog prof. dr. Onno van der Hart, destijds al deskundige dissociatie tijdens één zitting GGZ in Zwolle waarbij hij door zwaar drogeren(zorgde voor geheugenverlies volgens getuige!) Hans Smedema een onbekend document dwong te tekenen! Veel getuigen en aangifte bij politie Zwolle door medewerkers toenmalige GGZ Zwolle dat het ons leven zou verwoesten! Hij had een psychiater nodig voor legaal laten lijken en dat was zijn corrupte vriend prof.dr. Robert van den Bosch. Wat achteraf precies klopt.

Zie Posts

J’Accuse Onno van der Hart!

J’Accuse prof. dr. R.J. (Robert) van den Bosch UMCG!

Medisch Tuchtcollege Groningen

Zie ook onder in 2006 bij Medisch Tucht College Groningen

FRAUDE!

Deze schoft Onno van der Hart heeft in opdracht ‘Godfather’ broer mr. Johan Smedema uit Gennep, ‘Godfather’ zwager Tjitte de Jong uit Norg en o.a. schoonzuster Klazien, zijn deskundigheid in de zeventiger jaren alleen maar corrupt aangewend om Hans & Wies zodanig te isoleren en verkrachtingen te verbergen, dat die GEEN relatief eenvoudige therapie kregen tegen hun ernstige ziekte van verdringing van het veelvuldige misbruik/verkrachtingen! Een vrijwel onbekende oude medische doofpot werd op valse gronden Koninklijk goedgekeurd! Zijn huiveringwekkende doel: Zorg dat Hans & Wies nog meer trauma’s krijgen door de verkrachtingen, dus uitzonderlijke re-traumatisatie, zodat ze nog erger ziek werden en daardoor hun geheugen NOOIT terug kon komen! Zet daarmee Hans als ‘geestelijk gestoord’ neer en zet zijn vrouw tegen hem op! Wat hem bijna was gelukt als niet Amerikaan Al Rust en Elise B. als klokkenluiders Hans gewaarschuwd hadden! 

2 – 2000Psychiater I.Ch. Oostveen Drachten

die ondanks op de hoogte zijn doofpot via GGZ Drachten en gelijk Hans Smedema, hem opzettelijk en frauduleus als paranoïde/Delusional Disorder DSM IV neergezet heeft! Delusional Disorder DSM IV is pas later(na UMCG diagnose) aan de diagnose toegevoegd en heimelijk en illegaal in de files bij Hans gewijzigd om eenheid te krijgen! Hans moest op grond hysterische reactie(symptoom dissociatie DIS) vrouw op zijn eigen onderzoek, al het hersenbeschadiging(!) veroorzakende antipsychoticum SEMAP slikken, voordat(!) deze corrupte psychiater met Hans wou praten! Diagnose op afstand want nooit eerst met Hans gesproken ook niet telefonisch en door uitspraken van vrouw met ernstige dissociatie DIS! Dat is verboden maar kan de schoft niets schelen! OM en tuchtcollege maakt dat ook niet uit! Hans kon daardoor natuurlijk niet(!) meer op topniveau werken en SEMAP moest weer in enkele weken worden afgebouwd en gestopt! Hans werkte daarna zonder(!) medicijnen nog wel gewoon op topniveau door tot eind 2003 zonder dat ook maar iemand iets aan hem merkte! Als Hans zijn medische file in wil zien op grond vermoeden samenzwering, haalt de schoft Oostveen samen met zijn assistente(!) daar eerst alles uit! Alleen mijn eigen(!) document kreeg ik te zien! Hij kwam ook niet zelf op het idee DNA/vaderschap-test te laten doen om zeker te zijn van de feiten, namelijk wel of niet kinderen van verkrachters en dus Hans, of zijn vrouw ziek! Opzet dus! Hij werkte gewoon mee aan de samenzwering tegen Hans en zijn vrouw! Opzettelijke foute diagnose! Merk op dat later hij tegenover Medisch Tuchtcollege Groningen stelt dat positieve diagnose(niet paranoïde en niet schizofreen) psychiater Bruggemans UMCG uit zijn dossier mist! Hij weet niet hoe! Het is opzettelijk weggenomen en bij Hans vervangen door een negatieve! KCOM vond het te gevaarlijk en heeft het achteraf gewijzigd! Heel veel bewijzen worden immers gemanipuleerd en vervalst in opdracht KCOM(lees Koningin Beatrix en nu Koning WA)!

 

3 – 2001 – 2002

Neuroloog Van Laar UMCG die Hans mondeling gezond verklaarde en Semap terecht schieten met een kanon op een mug noemde! MRI scan ook prima, feitelijk niets met Hans aan de hand volgens hem. Maar gezien ontkenningen zou het wellicht een epileptische achtergrond kunnen hebben en schreef toch Depakine voor wat natuurlijk helemaal geen invloed had op onderzoek Hans, schrijven autobiografie en schriftelijke verklaring over al de misdrijven. Als je geheugen terug komt en het past precies bij de rest en het wordt ook nog door diverse lieden mondeling bevestigd is het geen waan maar gruwelijke werkelijkheid die helaas en dat is zo gruwelijk, niemand openlijk schriftelijk wil bevestigen. Dus de volgende diagnoses zijn complete onzin! Tijdens de MRI-scan hersens werd ook nog snel even mijn zaadleiders/testikels meegenomen! Daaruit blijkt weer dat ook de aardige Van Laar uit de files al wist dat mij niets mankeerde! Hij wist dus dat er aan mijn testikels geknoeid was, zelf had ik dat toen nog steeds NIET door! Ons kent ons bij het ‘Gilde der Medici!’ Immers één testikel bleek bij onderzoek Uroloog in Alicante verstopt en de andere open. En aambei operatie jaren daarvoor duurde niet 5 a 10 minuten, maar heimelijk(!) 2,5 uur(dus één testikel gerepareerd om uitkomen onvruchtbaarheid te voorkomen) volgens een zuster die dat NIET mocht vertellen!

4 – 2003psychiater Colet Martiniziekenhuis Groningen

Op feestje buurman chirurg ziekenhuis Nij Smellinghe gesproken met wel eerlijke Colet die bevestigde dat Hans gelijk kon hebben! Wist van buurman uit files dat Hans gelijk had en was woedend over de doofpot! Hans werkt tot januari 2004 ook GEWOON door en niemand merkt iets aan hem! Want hij zwijgt gewoon naar derden! Volgens hem ben ik geconditioneerd door martelen!

5 – 2003psychiater dr. R. Bruggeman UMCG

Bruggeman en voor 95% assistent(!) Luttikhuizen(Bruggeman wil zijn naam er buiten houden! Doofpot!), uit diverse tests blijkt Hans NIET paranoide, NIET schizofreen, feitelijk gezond en ruim bovengemiddeld intelligent! Verhaal kan ook zeker waar zijn! Maar als ongelofelijke verhaal NIET waar is, dan denken ze aan ‘Delusional Disorder’ DSM IV. Dus feitelijk advies, stel eerst de feiten vast zoals Prof. Wagenaar hier boven al vermeld! Helaas toch foutief rapport met laatste statistisch(!) meest waarschijnlijke. Dringen ook niet aan op nieuwe gewaarborgde(!) DNA-test! Later aangeklaagd Medische Tuchtcollege Groningen wegens opzettelijke fraude, want bekend is dat men via KCOM op de hoogte was van gelijk Hans Smedema en dus fraude pleegde! Het feit dat schoonzuster Klazien Jansma het waar zijn deels per ongeluk al had bevestigd maakt deze beide psychiaters niets uit!

Luttikhuizen heeft wel voor mij gevochten maar werd snel overgeplaatst naar Drachten als straf!

Opzettelijke foute latere diagnose! Zie bij Medisch Tuchtcollege Groningen voor verweer. De diagnose is later aangepast met waanstoornis, omdat hij te gunstig was, en heimelijk vervangen door een negatieve! Zie ook bij psychiater Oostveen die melding maakt dat zijn eerdere gunstige kopie van Bruggeman plotseling verdwenen is! Ook in de oude files van Hans ontbreken die! Waarom is dat ZO(!) belangrijk geweest? Miljoenen gestolen belastinggelden worden heimelijk geïnvesteerd om Hans als ‘geestelijk gestoord’ neer te zetten!

Als gevolg van bovenstaande fraude met de diagnoses en het voortschrijdend inzicht bij Hans dat het wel degelijk een groteske ongelofelijke samenzwering is, verklaart hij zichzelf volledig arbeidsongeschikt, wat later wordt bevestigd, en moet op 14 januari 2004 met zijn prachtig mooie goed lopende headhunting in Noord Nederland stoppen! Inkomensverlies nu al 1 miljoen en met rente en andere schade miljoenen claim op staat der Nederlanden en/of Koninklijk Huis!

 

6 – 2004 Psychiater W.H.J. Mutsaers uit Haren

in opdracht Amersfoortse. Liegt en fraudeert in abnormaal negatief rapport door verklaringen Hans Smedema compleet te verdraaien en vervalsen! Aangifte gedaan bij politie en aangeklaagd Medische Tuchtcollege Groningen! Zijn gewetenloze karaktermoord in de diagnose staat ook totaal haaks op dat van UMCG wat van TWEE psychiaters(Bruggeman & Luttikhuizen) kwam en meerdere testen en gesprekken met weer anderen! Ook Oostveen gaf afwijkende relatief normale diagnose zonder karaktermoord. Kortom regelrechte FRAUDE door deze corrupte psychiater! Hij zou wel eens omgekocht kunnen zijn of wou Amersfoortse op het verkeerde been zetten om uitkering zeker te stellen? Koninklijk huis en KCOM hebben GROOT belang bij geestelijk gestoord verklaren van Hans Smedema! Melding bevestiging waar zijn door Klazien maakte ook deze psychiater niet uit bij zijn opzettelijke foute diagnose hieronder. Daarachter mijn korte reactie naar Amersfoortse! Opzettelijke foute diagnose!

 

Het is ook in flagrante tegenspraak met het vlak daarvoor gemaakte rapport door arbeidsdeskundige van Dijk in opdracht Amersfoortse verzekeringen:

 

7 – 2003/4 – psychiater F.D. (Frank) van Es GGZ Drachten.

Prietpraat geen inhoudelijke gesprekken, ontwijkt eigen diagnose omdat klokkenluider rond 1983 in brief  het gelijk Hans bevestigde, en kinderen niet van hem en dat in geheime medische file alles bekend was bij GGZ Drachten! Geen behandeling nodig omdat Hans volkomen normaal reageert en rustig zijn onderzoek voortzet en autobiografie schrijft over deze zaak. Op verzoek en initiatief Hans zelf(!) doorverwijzing naar deskundige Ellert Nijenhuis, na advies van cliëntenbond(!) en zakenrelatie ir. Klaas Keestra NOM via een hem bekende psycholoog! Dus GEEN goed advies(doofpot) van de psychiaters of psychologen! Hij weigert gewetenloos om schriftelijk te bevestigen dat hij NIET op de hoogte is van de doofpot en opzet! Dus is wel op de hoogte!

Pas tijdens detentie in San Diego voor derde asiel aanvraag tegen de vervolging door Nederland en met name door deze corrupte schoft Frank van Es, kom ik erachter dat hij mij heimelijk en tegen mijn wil een antipsychoticum toediende verborgen als een aspirine 100 mg! Inclusief de doordrukstrip! Sinds september 2003 al. Dus ik was niet arbeidsongeschikt geworden doordat het me allemaal teveel werd zoals ik foutief aannam, maar door zijn foutieve medicijn. Dat maakt je tot een halve zombie! Hij misbruikte dus mijn ontoerekeningsvatbare mentaal zieke vrouw voor een snelle handtekening!

Zie J’Accuse mijn vriendin/vrouw en haar(!) kinderen van mij gruwelijk psychologisch mishandelen en zware fraude!

Deze corrupte schoft is mede de oorzaak va het totaal verwoesten van mijn/ons leven! 

Zie uitgebreide post

J’Accuse Psychiater drs. Frank D. van Es UMCG

Antipsychotic secretly since Sept 2003 by corrupt psychiatrist!

 

8 – 2005Psycholoog Ellert Nijenhuis GGZ Assen

Telefonisch gesproken voor(!) melding aan psychiater Van Es! Bevestigde vermoedelijke foutieve diagnoses op grond symptomen zoals tijdverlies vrouw Hans en heftige emotionele reacties. Hij wou graag helpen, maar MOET eerst via toestemming psychiater! Dit zou de oplossing zijn geweest! Opzettelijke fraude doofpot!

9 – 2005psychiater Mirjam Kootstra-Venema GGZ Assen

Weigert gruwelijk na 5 abnormaal korte sessies om Hans met de enige deskundige in Noord Nederland te laten spreken! Ze was natuurlijk op de hoogte van het antipsychoticum wat ik heimelijk kreeg! De corrupte schoft! Ze wist dat ik sinds september 2003 niet meer goed kon werken! Ook dat ik in 2000 met Oostveen niet kon werken met antipsychoticum en zonder zonder enig probleem wel!

Ellert Nijenhuis was via zowel cliëntenbond als zakenvriend ir. Klaas Keestra en een psycholoog aanbevolen! Bewijs medische doofpot door psychiaters! Geen diagnose, maar wil Hans wekenlang ambulant daar onderzoeken. Wat Hans als 95% boodschapper over wat zijn vrouw is aangedaan, natuurlijk weigerde! Eerst de feiten vaststellen zoals Wagenaar hierboven terecht stelt! Psychiaters zijn geen rechercheurs! Opzettelijk blokkeren van medische hulp! Aangifte gedaan Ministerie VWS en Medisch Tuchtcollege Groningen:

 

10 – 2005psycholoog Leida van der Heide Drachten

Om huwelijk te redden. Stelt foutief en onnozel dat vrouw door trauma’s heel anders zou reageren, wat natuurlijk onzin is omdat de extra emotionele persoonlijkheid immers juist daarvoor is opgeroepen! Normale persoonlijkheid weet van niets en kent dus geen trauma’s. En toen wist ik nog niet dat Wies en ikzelf regelmatig door prof.dr. Onno van der Hart en prof.dr. Robert van den Bosch werden gehersenspoeld door martelen. Geconditioneerd noemde men dat met toestemming broer mr. Johan Smedema uit Gennep de leider Godfather Familie. 

Prietpraat dus, maar verwijst vrouw toch naar psychiater teamleider Koopmans GGZ Drachten voor onderzoek. Opzet om Hans op dwaalspoor te brengen. Geen diagnose, maar de corrupte schoft gelooft Hans ook niet!

 

11 – 2006 – psychiater B.T. (Bauke) Koopmans GGZ Drachten

Hij verklaart vrouw Hans gezond, hoewel hij GEEN ervaring heeft met dissociatie zoals Ellert Nijenhuis WEL had! Doofpot, want binnen GGZ ligt volgens onbekende klokkenluider immers een geheime file die dat ook bewijst! Dat document was door schoonzuster klager Klazien J. uit Steenwijk uit woning Hans weggenomen! Koopmans dreigt Hans in zijn woning(!) zelfs met gedwongen opname als hij niet stopt met zijn onderzoek en autobiografie, hoewel Hans gewoon analytisch onderzoekt en schrijft, en dus geen enkel gevaar voor zijn omgeving is! Vrouw wordt emotioneel en hysterisch, niet Hans. Fraude, chantage, afpersing en doofpot! Re-traumatisatie en mede reden vluchten naar Spanje 1 juni 2008. Hier mijn gedetailleerde reactie op zijn foute diagnose! Hij liegt ook dat Semap had geholpen, want dat maakte doorwerken juist onmogelijk! Ook deze weigert om schriftelijk te verklaren dat hij NIET op de hoogte is van de doofpot en opzet! Bevestiging Klazien van waar zijn en feit dat nu alle drie verkrachters en vaders drie kinderen inmiddels bekend zijn, maakt deze schoft totaal niets uit! Iedere uitspraak van Hans wordt simpel als waan afgewimpeld. Dat inmiddels de drie vaders/verkrachters bekend zijn, is volgens hem blijkbaar niet belangrijk! Fraude door opzettelijk foute diagnose! Zie ook aangifte politie Chantagepolitie

 

Ook klacht bij GGZ tegen Bauke Koopmans ingediend: GGZFRieslandklacht1 GGZFRieslandklacht2 GGZFRieslandklacht3 GGZFRieslandklacht4

 

12 – 2006Medisch Tuchtcollege Groningen.

Alle psychiaters aangeklaagd gezien dreiging met gedwongen opname! De op dat moment door de Deken aangewezen advocaat Ad Speksnijders weigerde weer mij bij te staan bij deze juridische procedure tegen diverse psychiaters! Conform zijn opdracht van ‘Koninklijke Criminele Organisatie Mengele’ KCOM!

TuchtKoopmans1 TuchtKoopmans2 TuchtKoopmans3

 

TuchtKoopmans1 TuchtBruggeman TuchtBruggeman2 TuchtKootstraVenema TuchtKoopmans2 TuchtKootstraVenema TuchtKootstraVenema3

TuchtKootstraVenema4 TuchtMutsaers1 TuchtMutsaers2 TuchtMutsaers3 TuchtMutsaers4 TuchtMutsaers5 TuchtOostveen TuchtVanES

Prof. dr. R.J. van den Bosch Hoofd psychiatrie UMCG, dus betrokken via psychiaters Bruggeman en Luttikhuizen, als leider onderzoek Medische tuchtcollege na aanklachten door Hans Smedema en aangifte wegens fraude bij politie Drachten, zwijgt en ontkent kwaadaardig betrokkenheid alle psychiaters bij doofpot!  Hij stelt kafkaësk  ‘uw vrouw heeft het recht om van niets te weten!’ Belangenverstrengeling! Fraude, want hij was volgens Amerikaan Al Rust betrokken bij de gruwelijke doofpot! Waarom Hans de zaak niet uitgelegd? Angst voor hun eigen criminele acties? Opzettelijk fout vonnis! De zitting was een nepzitting! Doodsimpel DNA-testje van 500 euri bewijst gelijk Hans Smedema als het NIET weer vervalst zou worden op MEDISCH advies met vrijwaring KCOM!

TuchtProcesVerbaal1-converted

TuchtUitspraak1-converted

Zie ook post Medisch Tuchtcollege Groningen

13 – 2008Hypnotherapeute Rian van Rijsbergen Costa Blanca Spanje.

Wat prietpraat en na 3 gesprekken gestopt, maar wel de kafkaëske cryptische opmerking ‘ze hadden je er gewoon bij moeten betrekken!‘ Wat wijst op inside informatie over medische doofpot en gelijk Hans Smedema, maar ze weigert kwaadaardig daadwerkelijke hulp om ons lijden te stoppen!

14 – 2009psycholoog Joseph James Miami Florida

verklaart Hans na degelijk onderzoek volkomen gezond en stelt dat ongelofelijk verhaal wel degelijk kan kloppen!

 

15 – 2009psychiater van Compas Florida

verklaart Hans zonder degelijk onderzoek ‘Delusional Disorder’ DSM IV, hoewel vlak daarvoor psychiater/assistent Hans juist gezond verklaarde! Moet dus gebaseerd zijn op rapport Bruggeman/Luttikhuizen UMCG of Oostveen via KCOM uit Nederland! Doofpot, want deze complexe zaak is niet in 15 minuten vast te stellen! Dat alle drie vaders/verkrachters kinderen bekend zijn maakt hem niet uit blijkbaar. Ongelofelijk! Op het moment dat je met een psychiater praat ben je tot een nul af gewaardeerd! Opzettelijk fout rapport!

16 – 2009 – Psychiater dr. S. Russo van Psyon Groningen

doet in opdracht Amersfoortse herkeuring en in uurtje prietpraat(helemaal niets inhoudelijks) een geheime(!) diagnose omdat Hans correct als altijd onmiddellijke publicatie daarvan melde. Achteraf was het hoogstwaarschijnlijk helemaal geen herkeuring, maar truc om Psyon als entiteit mij te laten behandelen tegen mijn wil en helemaal dus niet delusional. Nu konden ze mij altijd heimelijk een antipychoticum voorschrijven! Er was geen psychiater meer die dat moest doen maar Psyon en een dienstdoende psychiater die alleen even in zijn geheime file keek naar de foutieve uitspraken van derden met geen tot onvoldoende kennis van deze grootste doofpot uit de Nederlandse geschiedenis.

Fraude, werkt kwaadaardig mee aan doofpot KCOM. Kan de huidige medicus zijn alles wil blijven verbergen, of wellicht openbaren? Waarom dan niet schriftelijk Hans even op de hoogte gebracht? Opzettelijk fout rapport!

17 – 2010Klinisch psycholoog Siebe Koopman Groningen

die Hans benaderde mbt informatie over Hans van der Heide(verkrachter en vriend broer R.J. Smedema uit Epe) wat verhaal Hans ondersteunt. Hij gelooft wel degelijk dat verhaal waar kan zijn en bood zelfs hulp aan! 

18 – 2012 psychiater C.J.F. Kemperman uit Leek

In opdracht mr. K. Bunk rechtbank Leeuwarden moet psychiater C.J.F. Kemperman uit Leek voor NIFP een deskundigenonderzoek uitvoeren! Dus NIET(Koninklijk verbod!) eerst via een doodsimpel DNA-testje van 500 euri vaststellen dat de kinderen helemaal niet van Hans Smedema zijn en dus zijn stellingen op waarheid berusten, nee een psychiater moet het forensisch onderzoek doen en kan naar believen subjectief(!) zijn oordeel geven! Hans weigerde al tijdens regiezitting eind 2011 iedere verdere vrijwillige medewerking met deze subjectieve onwetenschappelijke onderzoeken, maar zal nog wel bij een volgende zitting politiek schijnproces Hoger Beroep Hof Arnhem aanwezig zijn! Pas in 2014 erkend haar dochter Ilse dat ze zelf de DNA Vaderschapstest hadden vervalst! Zie boven begin deze pagina. Hier de documenten waarvan  een pagina(doel onderzoek) opzettelijk is weggelaten:

19- 2010  Onbekende psycholoog Parcent/Jalon

Onbekende psycholoog maakt heimelijk rapport en is mede oorzaak ook in Spanje weer heimelijk een antipsychoticum verstopt als een baby aspirine 100mg in officieel doosje en doordrukstrip. Mijn huisarts Ward … werkt heimelijk en tegen mijn waarschuwing in corrupt mee!Ook Farmacia werkt corrupt weer mee. Welke psychiater heeft hieraan weer meegewerkt? Nog steeds de corrupte psychiater drs. Frank van Es?

20 – 2016 Psycholoog drs. Janne Geraets Alfaz del Pi

Hij liegt en bedriegt en weet zo weer rapport op te maken maar ontkent alles later. Iets moeten ondertekenen, maar nam hij weer mee en kreeg nooit een kopie!

Zie voorlopig post J’Accuse Psychiater drs. Frank D. van Es UMCG

30 september 2016 vraag ik voor de 3e keer asiel aan in America tegen deze vervolging door psychiaters maar ook familie en Justitie die ieder onderzoek weigeren.

Conclusie

Dus men spreekt elkaar subjectief (deels of totaal)tegen en prof. Wagenaar had het bij het rechte eind! Eerst de feiten vaststellen, dan pas misschien als boodschapper over vrouw met God…, pardon een psychiater praten! De meesten volgen slaafs het beeld ‘waanstoornis’, zonder degelijk onderzoek naar gewoon doodsimpele amnesie! Dat weigert men juist door gesprek met Ellert Nijenhuis tegen te houden! Dus opzet onder leiding van nu Godfather zwager Tjitte de Jong uit Norg. Zie Post Hans Smedema verstoten! over hoe gruwelijk het leven van de succesvolle zakenman Hans Smedema totaal werd verwoest door bovenstaande psychiaters!

‘Wie vrijwillig naar een psychiater gaat, moet zijn kop laten nakijken!’

‘Weet u het verschil tussen God en een psychiater? God vindt zichzelf géén psychiater!’

Ons leven is sinds 1972 totaal verwoest door verkrachters met toestemming van onze eigen kwaadaardige familie, met name mr. Johan Smedema uit Gennep, zwager Tjitte de Jong uit Norg en schoonzuster Klazien uit Steenwijk, met hulp van met name gewetenloze psychiaters! Alleen het inkomensverlies is al ruim een miljoen euro! Geen vertrouwen meer in de familie, ik wil ze niet meer zien zelfs. En natuurlijk geen enkel vertrouwen meer in de medici na bovenstaande terreur tegen ons! En na de corrupte behandeling door politierechter Jeroen van Bruggen ook geen vertrouwen meer in de rechterlijke macht in Nederland, want rechters zijn natuurlijk betrokken bij de legale samenzwering goedgekeurd en opgedragen door het Koninklijk huis. Om over vertrouwen in politie en OM maar niet eens te spreken, want die hebben ons afschuwelijk behandeld door alle verkrachters en medeplichtigen vrijuit te laten gaan, en mij hoewel onschuldig toch ijskoud publiekelijk als verdachte neer te zetten! Weer een traumatische ervaring op zichzelf na nu al weer elf jaar een hel op aarde voor ons!

Dat ik niet vroegtijdig mentaal kapot ben gegaan door bovenstaande huiveringwekkende en gruwelijke behandeling van meerdere corrupte psychiaters, is uitsluitend te danken aan wat tips rond 1999 van mijn goede Amerikaanse vriend Al Rust! Door zijn opmerkingen wist ik dat ik gruwelijk werd bedrogen en dus zeker niet ‘geestelijk gestoord’ was zoals iedereen mij wou laten denken! Dat heeft mij door deze moeilijke jaren heen gesleept, net als de opmerkingen van klokkenluider Elise B. uit Uden die mij ook de gruwelijke waarheid over de doofpot door broer mr. Johan Smedema uit Gennep samen met justitie en een geheime dienst meedeelde, en dat de kinderen helemaal niet van mij waren.

En dus nu (! Hans weigert nu natuurlijk ieder contact met Nederlandse medici), zonder eerst de feiten degelijk even met een doodsimpel DNA-testje vooraf vast te stellen, wellicht weer een omslachtig en voor Hans na al die jaren van opzettelijk bedrog en zijn uitspraken volkomen negerend traumatisch onderzoek door zowel een psychiater, als een psycholoog op bevel voorzitter gerechtshof mr. Roessingh en OM Advocaat Generaal mr. Pastoor! Maar stond nog niet in tussen uitspraak over regiezitting. Afwachten dus hoe Moszkowicz hier mee om wil gaan.

Huiveringwekkend en gruwelijk. Achterlijk en dom! Want geloven ze nu echt dat er zonder hard bewijs middels DNA-testje, er met een 18 en 19e psychiater & psycholoog ook maar iets veranderd in de situatie?

Hans weigerde dus en vluchtte onmiddellijk naar Spanje! Hij eist EERST minimaal een doodsimpel DNA-testje om de cruciale feiten vast te stellen! Zie Post Concept Appelschriftuur en/of Vooraf eerlijke rechtsgang

Maar door de doofpot KCOM waar OM van op de hoogte moet zijn, er zijn immers eerste klas getuigen door Hans & Moszkowicz genoemd(!), zoals oud hoofd officier justitie Leeuwarden mr. W.R. (Ruud) Rosingh die in januari 1991 door College Procureurs Generaal gedwongen werd om onderzoek verkrachting door twee vrienden van Hans van der Heide stop te zetten, zal dat NIET toegestaan worden! Maar dan zijn rechters dus corrupt, want werken dan mee aan deze doofpot!

Vermoedelijk wil iedereen graag via psychiaters bereiken dat Hans stopt met zijn gevecht voor recht door vervolging daders en medeplichtigen, maar Hans heeft juist geen enkel belang bij psychiaters die hem willen tegenhouden bij het openbaar maken van dit misdrijf van de eeuw! Hans eist vervolging van alle betrokkenen inclusief Koninklijk huis en ministers!

Spannend, gruwelijk en huiveringwekkend, want het gaat hier wel om de rest van het leven van Hans & Wies Smedema! Media blijven dit doodzwijgen!

Later meer…

Hans Smedema, vluchteling voor de vervolging door Nederland, Xalo/Jalon, Spain.

Eerder gepubliceerd op 9 jan 2012, maar nu aangevuld met laatste gegevens.

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.