J’Accuse Joris Demmink als de heimelijke crimineel en Mol binnen Justitie!

Please Share! Fight this 'Perfect' 40+ year (Royal) Crime!

Last Updated 29/10/2022 published 06/12/2021 by Hans Smedema

J’Accuse Joris Demmink als de heimelijke crimineel en Mol binnen Justitie!

Eindelijk in 2021 herinner ik me dat in 2000 mijn in 1972 tot een seksslavin gemartelde vrouw met daardoor een zware dissociatie en zelfs een extra gemakkelijk oproepbare emotionele persoonlijkheid(seksslavin), de naam van de vriend van huisbaas en verkrachter Jan van Beek uit St. Jacobstraat 83 in Utrecht nog deels wist. Ze wist op dat moment nog niet dat ik inmiddels al achter diverse gruwelijke verkrachtingen en mishandelingen uit 1972 en later was gekomen en zonder haar in de verdediging te drukken eerst een argeloze vraag stelde wie haar huisbaas ook al weer was waar ze een kamer huurde in Utrecht, St. Jacobstraat 83…

“Jan van Beek, toch?”

“Ja, dat was Jan van Beek.”

“En die vriend fotograaf van hem die daar wel was?”

“Joris…, Joris… M of zoiets”

Joris Demmink in 1986

Ik kon zo snel geen achternaam vinden die begon met een M op dat moment en hij stelde zich aan mij alleen voor met zijn voornaam Joris tegenover mij, of Jan noemde hem zo. Wat ik te vaag mij herinnerde, maar Joris kan heel goed kloppen net als zijn leeftijd een jaar ouder dan ikzelf wat ik me wel herinner. En vooral zijn opleiding bij geheime dienst zoals BVD via Ministerie van Defensie wat standaard is bij BVD/AIVD volgens mijn asielrechter Rex J. Ford in 2009 die na degelijk onderzoek FBI/CIA naar mijn MOL binnen Justitie, ook Joris Demmink verdachten. Rex waarschuwde mij speciaal voor eerste jaren bij defensie en dat ik mij niet moest laten misleiden daardoor, want dat was standaard. Joris deed zich tegenover mij als fotograaf voor. Maar Jan noemde later dat hij(Joris) was afgekeurd voor een operationele positie bij geheime dienst, maar een betere staf functie kreeg aangeboden eind 1972 of begin 1973, waar hij nog meer invloed kon uitoefenen.

Maar ze bedoelde niet de letter M zoals ik even foutief dacht, maar de klank ém zoals in Dèm van Demmink!

Maar nog steeds is het niet 100% zeker Joris Demmink! Wel aan zekerheid grenzende. Er kan nog iemand anders zijn, en er zullen bij Justitie dus ook meer onbetrouwbare criminele lieden rondlopen die elkaar beschermen en door Joris sluw werden binnen gesluisd. Waarom dan hier Joris genoemd?

 1. Mijn vrouw kende de vriend van Jan van Beek erg goed via martelen, gedwongen seks, en veel meer ellende bijna een jaar lang in 1972. Er waren ook veel foto’s van en dus video’ s die werden verkocht via Praag volgens Jan van Beek later tijdens opbiechten in 1977 tegenover mij. Joris is veel in Praag geweest!
 2. Joris kreeg inderdaad per 1 januari(?) 1973 een staf positie bij Justitie/defensie precies zoals Jan van Beek mij heeft verteld eind 1972 en 1977. Dat kan maar op enkele mensen van toepassing zijn in dit verband.
 3. Op 29 jan 1975 eerste moordaanslag op mijn leven nadat dochter heimelijk niet van mij was, maar van Jan van Beek precies zoals Jan en Joris dat hadden gepland door mij samen rond okt 1972 onvruchtbaar te maken nadat ik politie Utrecht had gewaarschuwd die ons gedrogeerd liet liggen in handen porno groep!
 4. Vrijwel direct na de moordaanslag raakt mijn achterbuurman Singel 8 in ‘t Harde betrokken en komt achter het feit dat mijn vrouw mij ketamine gaf via gratis pillen van Jan van Beek en Joris Demmink. Hij wordt aangeklaagd voor onrechtmatige inmenging, maar ik had hem gevraagd en werd buiten alles gehouden. Dus was mijn invloed cruciaal geweest!  Joris was destijds hoofd van die afdeling!!! Zie Militaire inlichtingendienst onderzoek geblokkeerd met gedwongen verhuizing door Joris Demmink!
 5. In 1977 wordt verkrachter en hoerenloper leraar Frans Jaap Duijs uit Drachten die Jan en Joris al kennen als vaste klant van mijn gedrogeerde vriendin uit Utrecht en later in ‘t Harde, met 100.000 gulden omgekocht en maandelijkse toelage voor hypotheek, dus de facto gratis Villa om ons te bewaken en klein en ongevaarlijk te houden via dagelijkse lichte ketamine die hij gratis kreeg via Sylvia te Wierik politie Drachten. Dat is voldoende bewezen in Amerika volgens Rex J. Ford. Dus hier hard bewijs dat naar hooggeplaatste justitie vriend van Jan van Beek wijst!
 6. Als ik in Keulen ben voor een paar dagen op een beurs en naar huis in ‘t Harde bel krijg ik tot mijn stomme verbazing een man aan de telefoon die heel kortaf ‘Joris’ zegt! En als ik vragen stel ophangt! Exacte datum onbekend maar medische beurs in Keulen(rond 1976?) en mijn broer Ruud Smedema uit Epe was daar ook en stelde zelfs ‘je moet naar huis gaan!’ Later stelde buurvrouw dat er mannen waren geweest en mijn vrouw een paar dagen weg was geweest met een man die ze een neef noemde! Ze bleken naar Parijs te zijn geweest met Ilse en hadden als man en vrouw geleefd daar volgens later opbiechten Jan van Beek in 1977, de vriend van Joris! Dit is ook zwaar wegend bewijs voor mij!
 7. mr. Ruud Rosingh perfecte getuige!

  Mijn Rotary vriend Leeuwarden-Zuid mr. Ruud Rosingh waarnemend Hoofd Officier van Justitie Leeuwarden start in Jan 1991 een onderzoek naar de verkrachting van mijn vrouw en moet in opdracht Justitie Den Haag dat direct stopzetten op grond van een mij onbekende brief van een Smedema! Na weigering wordt hij binnen twee weken overgeplaatst naar Zwolle tegen zijn wens en van zijn arme gedwongen gezin! Dat wijst op top-niveau ingrijpen en manipuleren(!) in mijn Hans Smedema Affair! Waarom is mijn zaak zo ontzettend belangrijk?

 8. Van 2000 als ik achter deze doofpot en samenzwering begin te komen, en van 2002 tot 1 november 2012 is Joris Secretaris Generaal en dus Top Ambtenaar Justitie en kon heel goed al mijn pogingen dwarsbomen. Door hem opgeleide lieden zetten zijn beleid natuurlijk braaf voort later! Justitie is geïnfiltreerd met criminelen! Vandaar de video: Dutch Injustice: When Child Traffickers & Rapist(Joris Demmink?) Rule A Nation.
 9. In 2009 is mijn Hans Smedema Affair degelijk onderzocht tijdens mijn eerste asielaanvraag door FBI en CIA in opdracht van Rex J. Ford en al mijn cruciale stellingen bewezen verklaard! Joris Demmink werd als de meest waarschijnlijke dader en MOL aangewezen. Dat is zwaarwegend!
 10. De hele loopbaan van Joris en zijn karakter wijzen op zijn betrokkenheid.

Zie ook het laatste over de gevolgen van deze corrupte MOL binnen Justitie en Geheime dienst die alles prachtig kon manipuleren om verkrachters en zo buiten schot te houden en meestal andere onschuldigen zoals ikzelf juist vals te beschuldigen!

Decades of Dutch Injustice by the rapist traitor who became Top Level Secretary General Ministry of (In)Justice protected by Royal ruling based on fraud and betrayal!

Topambtenaar Secretaris Generaal Joris Demmink was 40 jaar zwaar criminele MOL binnen Ministerie van Justitie met heimelijke Koninklijke bescherming!

Joris Demmink blijkt verkrachter en MOL-X binnen Justitie in mijn Hans Smedema Affair!

Demmink Affair verbonden met Hans Smedema Affair via Koninklijk huis!

Voor een prachtig overzicht over de eerdere Joris Demmink Affaire nog zonder(!) mijn Hans Smedema Affaire. Zie het volgende onderzoeksrapport op deze blog demminkdoofpot.nl:

Het rapport van onderzoeksjournalist Micha Kat

Loopbaan mr. Joris Demmink vergeleken met Hans Smedema Affair

Algemene informatie

Volledige naam: Joris Demmink
Geboren: 11 december 1947
Geboorteplaats: Laren
Partij: VVD
Titulatuur: mr.

Opleiding en vroege loopbaan

Na zijn middelbare schoolopleiding gymnasium-b in Hilversum, studeerde Demmink van 1966 tot 1971 rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden. Tijdens zijn studie was hij lid van het Leidse studentencorps LSV Minerva[1]. Daarna trad hij in dienst van het ministerie van Defensie waar hij van 1971 tot 1973 medewerker was bij de directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving en Publiekrecht. Vervolgens was hij hier plaatsvervangend hoofd afdeling Wetgeving en Publiekrecht, en van 1977 tot 1982 het hoofd van deze afdeling. Inmiddels studeerde hij van 1975 tot 1976 aan het NATO Defense College in Rome.

Hans Smedema Affair: Hij is dus opgegroeid met als centrale stad Utrecht! Dus logisch dat hij mijn vriendin voor seks inhuurde bij Jan in Utrecht die advertenties plaatste. Hij werd afgekeurd voor operationele functie geheime dienst eind 1972 volgens zijn vriend verkrachter Jan van Beek, maar kreeg een betere meer invloedrijke staf positie aangeboden. Dat kan dus de toenmalige BVD, later AIVD zijn geweest of zelfs de Militaire Inlichtingen tak MIVD. Jan gaf niet aan welke inlichtingen dienst. Joris kreeg inderdaad staf-functie(!) vermoedelijk per 1 januari 1973 als plaatsvervangend hoofd en per 1977 hoofd van de afdeling, met daar tussendoor in 1975/76 Nato Defense College Rome part time blijkbaar? Rond september 1972 word ik heimelijk onvruchtbaar gemaakt door Joris en Jan in zijn appartement nadat ik vergeefs politie had gewaarschuwd die ons gewoon gegijzeld liet liggen.

Koningin Juliana wordt(met hulp Joris) via een oud wetje gevraagd om geen vervolging in te stellen om mijn vriendin voor nog meer trauma’s te beschermen en mij argeloos en naïef buiten alles te houden. Dus had Joris sluw zichzelf en Jan immuun gemaakt! Daartoe werd ik ook heimelijk geconditioneerd tijdens een onvrijwillige gedwongen totaal onnodige slaapkuur eind 1972. Ik werd dus de facto gedwongen om met mijn vriendin te trouwen wat ik al niet meer wou na haar te hebben betrapt met 6 jaar lange jeugdvriendje. Dus mijn brein verminkt en weerloos gemaakt hoogstwaarschijnlijk al door de duivelse Onno van der Hart, de Nederlandse Mengele die in 1975 weer in beeld komt.

Eind 1972 werd al voor mij heimelijk de Omerta Organisatie opgericht vanuit Justitie, waar mijn broer Johan Smedema uit Gennep als de familie godfather de leiding had en veel contact had met Ministerie van Justitie die in opdracht Koningin Juliana belast werd met de uitvoering van het voorkomen(!) van vervolging van betrokken verkrachters(dus Joris en Jan zelf), zogenaamd om meer trauma’s bij mijn vriendin/vrouw te voorkomen. Wat ons beide levenslang(!) weerloos maakte tegenover iedere verkrachter omdat ik van niets mocht weten en alles verdrong zoals geconditioneerd. Op 23-2-1973 tekenen 2 ambtenaren van Justitie heimelijk achteraf al mee na normaal tekenen van onze huwelijks akte. Waarschijnlijk dezelfde twee ambtenaren van Justitie die lid waren van de geheime Omerta Organisatie waarvan ik een keer per ongeluk een email uitnodiging kreeg! Jan van Beek dwingt mijn vrouw al 3 dagen na huwelijk tot weer afwerken mannen op zijn appartement St. Jacobstraat 83, Utrecht want wist dat er NOOIT vervolgd zou worden via zijn vriend in het kwaad Joris Demmink! En ik wist door de Omerta kafkaesk nog van niets en kon haar dus niet beschermen. Volgens Jan van Beek kreeg Joris dus direct of indirect de leiding over die speciale geheime koninklijk beschermde(!) afdeling binnen Justitie. En controleerde dus zo ook mijn broer Godfather wederzijdse familie, Johan met diens Omerta organisatie! Volgens Jan hoefde Joris maar iets voor te stellen en Johan voerde het al argeloos mij hatende uit. Jan van Beek stelde tijdens opbiechten in 1977 tegenover mij ‘met zo’n hatelijke broer heb je geen vijanden meer nodig!’

In 1975 raakt achterbuurman vermoedelijk werkende bij Militaire Inlichtingen dienst in ‘t Harde betrokken op mijn verzoek en komt achter mijn drogeren door mijn eigen vrouw via ketamine van Jan van Beek, maar wordt door Joris en mijn corrupte broer Johan, als waarnemend hoofd van die afdeling aangeklaagd voor onrechtmatige inmenging, waarbij ik krampachtig buiten alles werd gehouden! Dus cruciaal en ik had hem juist gevraagd om in te grijpen! Zie Militaire inlichtingendienst onderzoek geblokkeerd met gedwongen verhuizing door Joris Demmink!

Ikzelf ben totaal onkundig van dit alles en word als een hond kafkaesk buiten alles gehouden waardoor de verkrachters(Jan en Joris) vrij spel hadden. Alle leden Omerta Org kregen 20.000 gulden en toelage voor iedere vergadering over hoe bedriegen we Hans Smedema en voorkomen vervolging van verkrachters zoals Jan en Joris. Mijn eigen vrouw was lid en vrijwel iedereen behalve ikzelf.

Politieke functies

1977–1982 Directeur Juridische Zaken, afdeling Wetgeving en Publiekrecht, Ministerie van Defensie

Hans Smedema Affair: In 1977 huurt Joris de vaste hoerenloper seks klant van Jan van Beek sinds 1972, leraar Frans Jaap Duijs uit Drachten in met gift van 100.000 gulden en maandelijkse toelage voor de hypotheek, voor een de facto gratis Villa. En voor info om ons zodanig te bewaken dat wij/ik geen kwaad kunnen doen om Joris en Jan in gevaar te brengen! Jaap krijgt gratis drugs van Politie Drachten Sylvia te Wierik die ‘gezellig’ corrupt mee doet met alle criminele activiteiten, en Jaap zelfs waarschuwde als politie Drachten een huiszoeking doet na aangiftes wegens verkrachten en drogeren tegen hem. Joris laat alles via Justitie seponeren en Jaap wordt dus nooit vervolgd. Betrokkenheid Juliana maakt alles Staatsveiligheid! Hans Smedema wordt later in 2009 wel vervolgd natuurlijk. Justitie had in 1977 Gemeente Smallingerland opgedragen om eerst(!) Jaap Duijs de grond te laten kopen en dan pas Hans Smedema! Groot nieuws binnen gemeente want waarom? Wat had een leraar Frans met Hans en Wies Smedema uit ‘t Harde te maken? Joris moet dus toen voldoende invloed gehad hebben en hoogstwaarschijnlijk zelf de leiding over de geheime(!) speciale afdeling die iedere vervolging moest voorkomen!

In 1979 laat mijn vrouw Joris en Jan in de nacht binnen op Sydwende 97 in Drachten en ze dwingen mij om ketamine te slikken wat ik een tijd lang weigerde en hun heb gezien! Jaap Duijs was daarbij betrokken en weer een NOS ploeg voor de rape-movie met een hond op verzoek vanuit Amerika omdat de actrice(Wies) zo ‘realistisch’ was! Logisch want ze werd echt verkracht.

1982–1988 Plv. directeur Politie, Rechtspleging

Schitterende positie om onze heimelijke buurman bewaker en verkrachter leraar Frans Jaap J. Duijs met zijn de facto gratis Villa schuin tegenover ons voor vervolging te beschermen. Politie klachten werden altijd geseponeerd verteld een rechercheur mij later tijdens mijn eigen poging tot aangifte in 2004.

1988–1990 Hoofddirecteur Organisatie Rechtspleging ministerie van Justitie

1990–1993 Directeur-generaal Rechtspleging ministerie van Justitie

Mijn Rotary vriend Leeuwarden-Zuid waarnemend hoofd officier Justitie mr. Ruud Rosingh wordt in Den Haag het verboden om de verkrachting van mijn vrouw op 12 jan 1991 in het Oranje Hotel Leeuwarden door twee mannen(vrienden Hans van der Heide) verder te onderzoeken. Na eerst weigeren wordt de stakker direct overgeplaatst naar Zwolle met grote problemen voor zijn gezin. Het was op grond van een brief van een Smedema vertelde hij me aan de bar vlak voor Rotary bijeenkomst Oranje Hotel! Maar ik wist van niets en had volgens mij nog nooit iets met Justitie te maken gehad! Kan van mijn corrupte broer mr. Johan Smedema uit Gennep zijn die veel contact had met Joris Demmink binnen Justitie die de leiding had direct of indirect over de Omerta afdeling binnen Justitie en zo de Omerta Org aanstuurde waar broer Johan weer de leiding kreeg met veel judas geld. Daarvan was verkrachter buurman Jaap Duijs ook lid en twee lieden van Justitie. Ook Ans Schuh van Kesteren uit Alphen a/d Rijn was daarvan lid omdat zij de vrouw van mijn voormalige vriend Paul Schuh was en dus 20.000 gulden hadden gekregen om ons/mij voor te liegen dat mijn vriendin nooit was verkracht en geen seksslavin was geweest. De doofpot en samenzwering in volle glorie. 

1993–2002 Directeur-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken bij het ministerie van Justitie

2002–2012 Secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie

Joris kon zich maar uitleven om alles wat ik probeerde via afluisteren met microfoon in onze woning, toegang tot al mij email, brieven en Jaap Duijs als directe bewaker met zware mind control voor het zwaarste Cordon Sanitaire in de Nederlandse geschiedenis, te blokkeren. Wie zou hem tegenhouden? Mijn corrupte broer deed dat natuurlijk niet omdat hij dan zelf negatief in de publiciteit zou komen. Dit is de grootste beerput, doofpot en samenzwering uit de mij bekende Nederlandse geschiedenis.

Jaap zorgde via zijn mind control over  mij dat ik ook het lichte ketamine middel kreeg wat mij honds en volgzaam maakte. Ik volgde opdrachten van Jaap Duijs als zijn hond uit! Ongelofelijk, idem microfoon op mijn kantoor als directeur IHN Leeuwarden om alles wat ik deed zo negatief mogelijk te maken en mij zo klein te houden. Anders werd ik te gevaarlijk voor de omerta organisatie.

Beschuldigingen

Demmink was geregeld in het nieuws omdat hij beschuldigd werd van strafbare feiten. Er is echter door het Openbaar Ministerie nooit reden voor vervolging geconstateerd. Op 20 januari 2014 beval het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch in een artikel 12 Sv-procedure vervolging (in de zin van een strafrechtelijk onderzoek) van Demmink wegens vermeende verkrachting van twee Turkse jongens in de jaren ’90. Drie jaar later, op 18 augustus 2017, bewilligde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een kennisgeving van niet verdere vervolging. Het hof oordeelde dat het onderzoek “overtuigend [heeft] aangetoond dat er ten aanzien van de gerezen verdenkingen slechts sprake is van speculaties en veronderstellingen” en concludeerde daarom met de advocaat-generaal dat van verdere vervolging van Demmink moest worden afgezien.[2][3]

Bronnen, noten en/of referenties
Bron

De informatie op deze pagina, of een eerdere versie daarvan, is geheel of gedeeltelijk afkomstig van www.parlement.com. Overname was tot 1 februari 2016 toegestaan met bronvermelding.
Referenties

Het subtiele voordeel van Minerva, NRC, 28 juni 2014, geraadpleegd 10 september 2020
Beslissing Gerechtshof over bewilligingsverzoek in de beklagzaak tegen J. Demmink, rechtspraak.nl 18 augustus 2017.
‘Hof: voormalig topambtenaar Demmink niet schuldig aan verkrachting’. In: de Volkskrant, 18 augustus 2017

Joris Demmink leerde in 1972 drogeren en mind control met Ketamine van Jan van Beek!

Wies in zomer 1972 Costa Brava Spain. She was already a defenseless sex-slave, but didn’t know that horrifying fact.
Costa Brava zomer 1972

En het was de corrupte verkrachter Joris, de vriend van verkrachter Jan van Beek, die mij direct na onze vakantie aan de Costa Brava Spanje zomer 1972 in Utrecht vroeg of hij deze twee foto’s mocht hebben van Wies. Bovendien werd ze direct door hun beide gedrogeerd met ketamine en bleef plotseling in Utrecht, terwijl we terug naar Leeuwarden zouden gaan. Ik had argeloos en naïef bijna(!) niets door! Zie mijn Ebooks.

De foto met de zwemvliezen werd bij bar’s in Utrecht uitgezet voor vaste klanten die een studente wilden ondersteunen bij haar studie.  Dat het mijn vriendin was en dat ze bij de Rabobank organisatie(toen nog oudere naam) werkte hoefde niemand te weten. Ik heb dat boekje gezien toen een prostituee mij waarschuwde en klaagde dat ze hun klanten afnam, zonder condoom werkte en dat ze zo hun shot niet meer kregen. Daarom werd ik gewaarschuwd dat ze moest stoppen en ik kreeg het boekje mee naar Leeuwarden, maar gooide het de volgende morgen weg zoals ik was geprogrammeerd om te doen door Jan van Beek in 1972 en eerder al Röben nog in Leeuwarden in 1971. En wist achteraf van niets meer net als in de beroemde Jason Bourne films.

Jan leerde Joris wat hij zelf proefondervindelijk bij mijn vriendin had vastgesteld, namelijk dat bij een lichte hoeveelheid ketamine mijn vriendin lekker meebewoog als hij seks met haar had en toch de volgende morgen van niets meer wist. Ketamine blokkeert dat gebeurtenissen zoals seks van het korte geheugen naar het lange geheugen gaan. En alleen het lange geheugen kun je je later herinneren. Eerder met de normale hoeveelheid was het een slappe bewusteloze pop en helemaal niet leuk zo stelde hij in 1977 toen hij mij alles opbiechtte. En het was veel goedkoper zo. Hij werd ontslagen als laborant diergeneeskunde wegens diefstal ketamine of de veterinaire variant en liet vervolgens mijn vriendin gewoon 3 tot 5 klanten per avond afwerken.Ze stuurde mij weg vlak voor 11 uur als haar eerste klanten kwamen die ik wel argeloos tegen kwam en me naïef(mind control) afvroeg wat die daar bij Jan moesten doen. Ik bleef alles verdringen tot 2000.

Al die kennis kon Joris mooi gebruiken bij zijn carriere bij Justitie en BVD/AIVD, toen hij eind 1972 werd afgewezen voor een operationele functie, maar een betere staf positie kreeg aangeboden volgens verkrachter Jan van Beek.

Toen mijn vriendin mij een keer telefonisch in Leeuwarden waarschuwde en ik daar kwam na (achterlijke) politie te hebben gewaarschuwd die ons rustig bewusteloos liet liggen terwijl er gefilmd werd, werd ik onvruchtbaar gemaakt door Joris en Jan zodat Jan zelf een kind van haar kon krijgen. Wat Jan van Beek is gelukt via een heimelijk(!) spiraaltje bij mijn vriendin, met onze dochter uit Januari 1975.

“Hans kom hier een haal me op! Ze laten me allemaal verschrikkelijke dingen doen!”

Joris en Jan maken seks en rape-movies (ook met honden) met hulp Porno baas en verkopen die via Praag!

In 1977 krijgt Jan spijt en stelt dat alles toch al verjaard is en biecht alles op in telefoontje. Wat ik prompt weer verdring zoals geprogrammeerd en gehersenspoeld door Jan van Beek, en later tijdens heimelijke(!) gedwongen(!) slaapkuur in Leeuwarden met door Joris Demmink omgekochte(!) Onno van der Hart, de Nederlandse Mengele en ook wel ludiek ‘Onno de Duivel’ genoemd door mij. De video’s werden via pornobaas Bik(?) naar Praag verkocht, toevallig precies waar Joris Demmink veel werd gezien voor ‘leuke’ jongetjes.  Jan van Beek stuurt mij foto’s van hun misbruik van mijn vriendin, maar hun gezicht staat er niet op alleen hun penissen in de mond van mijn vriendin/vrouw en van achteren. Dus gezellige triootjes of alleen. Mijn vrouw ziet kans de foto’s te vernietigen, net als rond 2006 meer foto’s via haar zusters Klazien uit Steenwijk en Betty Jansma uit Wijk bij Duurstede. Ik verdring weer alles zoals geconditioneerd en gemarteld door Onno de Duivel. Zie…

Verkrachtingsfoto’s in geheim vak speciaal bureau

J’Accuse prof. dr. Onno van der Hart!

‘Ere wie ere toekomt’ stel ik zoals altijd ethisch correct. Zeg maar koninklijk!

Zie voor alle details mijn Ebooks, dit staat al in ‘Vechten tegen het Onbekende deel 1 – Gruwelijk bedrogen’ hoewel het pas na maart 2000 eindelijk tot me doordringt als ik per ongeluk DHEA pillen slik die goed voor je geheugen zouden zijn en die vrijwel direct meerdere flashbacks tot gevolg hadden. En ik zo eindelijk na 28 jaar mijn onderzoek kon beginnen naar de grootste doofpot en samenzwering uit de mij bekende Nederlandse geschiedenis, met Joris Demmink als mijn vijand die later heel Nederland chanteerde na sluw het Koninklijk huis er bij te hebben betrokken. En vervolgens vrijuit ging door de lafheid van de Nederlandse Politici en Kroon die mijn/onze gruwelijke zaak Staatsgeheim maakten en laf lieten blijven.

Joris stelt eind 1972 broer Johan Smedema aan als leider Koninklijk beschermde Omerta Organisatie!

Heimelijk wordt mijn broer Johan aangesteld als leider van de Omerta Organisatie nadat Joris het Koninklijk huis en Justitie bij de Omerta heeft betrokken. Zijn grote kennis van deze zaak maakte Joris de ideale kandidaat om de leiding op zich te nemen. En via misbruik Staatsveiligheid wegens betrokkenheid Juliana, kreeg hij een enorme invloed  binnen Justitie!

Volgens Jan van Beek kon hij snel promotie maken door het gebruik van lichte hoeveelheid ketamine tijdens jaarlijkse evaluatie gesprekken door iemand even weg te lokken, iets in hun drankje te doen en vervolgens alles ter plaatse schriftelijk vast te leggen. Zo werd wel eens iemand achteraf boos, want zo had het niet gemoeten, maar kon men Joris niet meer tegenhouden. Ketamine is een prachtig middel om snel promotie te maken en om jonge meisjes of jongetjes te drogeren en via mind control als hoer in te zetten. Politie heeft geen flauw idee over dit soort zaken. Waarschuwingen zoals van Ans Schuh van Kesteren, de vrouw van mijn voormalige vriend Paul Schuh, probeerde nog in 1972 politie te waarschuwen, maar die idioten wilden alleen aangifte opnemen als mijn vriendin zelf aangifte kwam doen van de verkrachtingen waar ze zelf NIET van op de hoogte was door de ketamine en het hersenspoelen met een stroomstok voor varkens! Leuk ideetje van Joris Demmink die dat in een boek tijdens opleiding BVD had gelezen!

Joris Demmink stelt in 1977 vaste klant sinds 1972 leraar frans Jaap Duijs aan als onze bewaker in Drachten!

Als wij gaan verhuizen moet er iemand zijn die ons in de gaten kan houden en bij gevaar van uitkomen, direct kan optreden. Dus krijgt vaste klant Jaap Duijs die zijn vrouw bedriegt als hoerenloper en zo mijn vriendin kreeg aangeboden, 100.000 gulden en maandelijkse toelage voor de hypotheek voor de facto een gratis Villa. Wimke de naïeve domme vrouw(we hadden geen cent en plotseling kon alles) van Jaap mocht niet kiezen waar en zo werden wij de schuin tegenover buren van Jaap Duijs die mijn vriendin al als seksslavin had sinds 1972! Om ons onder controle te houden kreeg Jaap via Sylvia te Wierik die bij politie Drachten werkte gratis drugs zoals ketamine. Dat wij dagelijks wat ketamine kregen wisten wij niet! Verstopt als vitaminepillen die onze zogenaamde(!) vrienden Jaap en Wimke simpel bij ons konden verwisselen. En dat verklaart weer waarom ik zo honds volgzaam bleef tegenover Jaap en ook mijn broer Marinus jarenlang met een IQ van 135! Normaal zou ik die zaak al veel eerder hebben opgeblazen maar het conditioneren, en martelen volgens oud politie detective Ad in Catral, door Onno de Duivel(van der Hart) de Nederlandse Mengele.

Zie Brainwashed and tortured at Police Officer Villa in Catral!

Wij mochten niet eerst kopen, maar moesten in opdracht Justitie(dus Joris Demmink) wachten tot hoerenloper ‘Jaap de Vaginajager’ juridisch had gekocht zodat het leek dat wij bij toeval naast hun terecht waren gekomen. Dat wij moesten wachten met de officiële koop, broer mr. Johan Smedema(leider Omerta Org) kwam toevallig(!) speciaal(!) langs voor onze plotselinge gewijzigde(!) keus, tot leraar Frans Jaap Duijs had gekocht, was binnen Gemeente Drachten groot nieuws en iedereen vroeg zich af waarom dat moest! Wij werden dat ook gevraagd en ik wist van niets en mijn vrouw met haar dubbele persoonlijkheid ook niet!? Ook secretaresse burgemeester Els Mandl onze overburen aan de Sydwende vroegen daar later mij naar. Maar begreep ik pas na maart 2000. Mijn broer Johan kreeg alle informatie rechtstreeks van mijn vrouw die ook lid was van de Omerta Organisatie waar ook weer twee ambtenaren van Justitie deel van uitmaakten, die onze huwelijksakte heimelijk achteraf mee tekenden. Dus het was een officiële organisatie, maar geheim natuurlijk en Joris stuurde dat rechtstreeks of via tussenpersoon aan. Ook was heimelijk en achterbaks lid, Ans Schuh van Kesteren freelance journaliste(ook Telegraaf) destijds uit Purmerend, later Alphen a/d Rijn. Ze was de vrouw van mijn beste vriend Paul Schuw mijn studiegenoot HTS Leeuwarden en is een top getuige, maar kreeg 20.000 gulden op grond sluw civiel geheimhoudingscontract via mijn corrupte broer Johan Smedema leider Omerta Org en moet dat cumulatief met rekenrente terug betalen bij breuk. Dus kan dat nooit doen zonder vrijwaring door Justitie!

Sluw, sluw, sluw. Voor zover ik kan nagaan was ik uit onze omgeving de enige die NIET lid was en dus het slachtoffer van mijn eigen tot 2000 heimelijk(!) ontoerekeningsvatbare seksslavin vrouw die iedereen voorloog. Want ze was een pathologische leugenaar die zogenaamd nog maagd was met 19 jaar, terwijl ze al met haar jeugdvriendje mocht slapen sinds ze 14 jaar was. Haar hele corrupte familie Jansma deed daar gezellig aan mee zelfs, terwijl ze sliep met half Leeuwarden en dat bleef doen toen we getrouwd waren wat mijn carriere zeer negatief heeft beïnvloed.

Joris regelt 1991 dat WOB ongeldig is als Koninklijk huis betrokken is!

Als mijn vrouw na argeloos gedwongen huwelijk 23 feb 1973, op 12 jan 1991 door twee vrienden van loodgieter Hans van der Heide(geïnformeerde vriend broer Ruud uit Epe) tijdens bijeenkomst Commerciële Club Leeuwarden wordt verkracht en mijn Rotary vriend en waarnemend Hoofd Officier Justitie ‘Ruud Rosingh’ een onderzoek was opgestart, regt Joris snel dat de Wet Openbaar Bestuur WOB ongeldig is. Okt 1991 door Koningin Beatrix tot wet gemaakt! ook Ombudsman buiten gevecht gesteld, net als ik zelf, maar dat weet ik op dat moment nog niet natuurlijk. Mijn corrupte broer mr. Johan Smedema uit Gennep wel, maar die helpt verkrachter Joris Demmink juist!

Jan van Beek stelde al in 1977 dat Joris maar iets hoefde voor te stellen om de Omerta in stand te houden en Johan het al uitvoerde! Rex Ford via FBI en CIA in 2009 had contact met Jan van Beek die zaken kon bevestigen, maar niet alles wou doen!

Sluw, sluw, sluw en Justitie en politici hebben vanzelfsprekend niets door.

De vele getuigen die Joris kennen!

 1. Mijn vriendin en vrouw Wietske(Wies) Jansma die door hem tot een seksslavin werd gemarteld met een stroomstok voor varkens.
 2. Jan van Beek in 1972 St. Jacobstraat 83, Utrecht de initiator verkrachter die ketamine uitprobeert op mijn vriendin en Joris Demmink als vriend krijgt.
 3. Broer mr. Johan Smedema uit Gennep die samen met Joris de leiding had over de koninklijk beschermde Omerta Organisatie binnen Justitie en voor familie met twee ambtenaren van Justitie als lid.
 4. Ans Schuh van Kesteren freelance journaliste, de vrouw van mijn voormalig vriend Paul Schuh uit Alphen a/d Rijn en daarvoor Purmerend die ook al in 1972 samen met ons op vakantie waren Costa Blanca, en decennia lang lid werd van Omerta Org, en dus zeer veel weet. Maar kreeg 20.000 gulden om te zwijgen via civiel contract en moet alles cumulatie plus rekenrente terugbetalen bij breuk.
 5. Klazien Jansma Steenwijk, zuster van mijn nu ex-vrouw die ook lid was van Omerta Org. sinds eind 1972 en alle bewijs seks-foto’s en aan mij gerichte brief met schriftelijke verklaring van haar ouders vernietigde. Zie Verkrachtingsfoto’s in geheim vak speciaal bureau!
 6. Verkrachter en hoerenloper drs. Jaap J. Duijs uit Drachten waar in Amerika voldoende bewijzen tegen zijn gevonden. Hij werd in 1977 dus door Joris Demmink en mijn broer mr. Johan Smedema uit Gennep aangesteld met de facto gratis Villa en gratis drugs om ons klein en honds te houden.
 7. Prof.dr. Onno van der Hart die al eind 1972 mij moet hebben geconditioneerd om toch met mijn vriendin te trouwen! Hij martelde mij in 1975 en was regelmatig met Jaap De Vaginajager(Duijs) heimelijk alles contant betalende onderweg ook naar Spanje! Hoe werden ze betaald? Onno de Duivel moet dus Joris uit 1972 gekend hebben en mijn corrupte broer mr. Johan Smedema. Voor minder dan 20.000 euro per persoon plus kosten per keer(3x Spanje, 2008, 2010, 2011) kwamen ze echt niet naar Spanje.
 8. Elise Boers uit Uden die een paar weken bij mijn broer mr. Johan Smedema en zijn Omerta Org werkte volledig betaald door Justitie, de rest van haar tijd gratis voor Makelaardij mr. Smedema Gennep, maar boos ontslag nam en mij waarschuwde dat mijn corrupte broer mij zwart maakte en dat er verschrikkelijke dingen gebeurd waren, dat Justitie en een(!) geheime dienst betrokken waren. Ze zag het hele dossier bij Smedema Makelaardij Gennep. Maar mag juridisch natuurlijk niets zeggen en ik kreeg geen vrijwaring voor haar van Minister Donner die daarover zweeg.
 9. MP JanPeter Balkenende en Minister Piet Hein Donner omdat mij max 5 miljoen werd geboden zomer 2003 en 2004 onder zware geheimhouding via mijn zakenvriend Ir. Klaas Keestra Vice President NOM Groningen en Min. Veerman zijn studie-vriend uit Wageningen. Bod Kabinet 5 miljoen als afkoop!
 10. Sylvia te Wierik Politie Drachten die in opdracht Joris/Justitie serieverkrachter Jaap Duijs van gratis in beslag genomen drugs voorzag zodat hij mij en mijn vrouw honds onder Mind Control kon houden. Ze waarschuwde corrupt Jaap net op tijd dat haar eigen politie een huiszoeking zouden doen! Daarvoor werd ze beloond(!) tot corrupte manager Politie Drachten.
 11. mr. Ruud Rosingh, waarnemend hoofd officier Justitie Leeuwarden die in Jan 1991 bij Justitie Den Haag(direct of indirect Joris Demmink) werd gedwongen om het onderzoek naar de verkrachting van mijn weerloze vrouw door twee mannen direct te stoppen op grond van een brief van een Smedema! Joris
 12. En vele andere in mijn Ebooks en op deze blog genoemd.

Reden geen vervolging Joris is Koninklijke bescherming!

De geheime reden dat Joris dus niet vervolgd werd is dus dat hij koninklijke bescherming had via speciaal decreet Juliana eind 1972/3 wat hijzelf prachtig en sluw had geregeld! De eenheid Kroon zou in gevaar komen als deze Hans Smedema Affair in de openbaarheid zou komen. Drogreden want ze werden bedrogen.

Maar wat ik eerst niet zo snel zag is dat als Nederland officieel erkent dat hun Top ambtenaar Secretaris Generaal Ministerie van Justitie Joris Demmink een zware crimineel was en samenwerkte met de criminele Porno industrie, verkoop van rape-movies en bestialiteiten, en de zwaarste doofpot en samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis heeft geleid, dan kunnen veel rechtszaken waar hij of Justitie bij betrokken waren heropend worden of  naar de Hoge Raad. Dus een beerput van honderden nieuwe rechtszaken?

En natuurlijk zou Nederland, het Koninklijk huis en haar leiders zeer negatief in beeld komen. Nieuwe leuke top-posities voor de onbetrouwbare Nederlanders werden dan heel moeilijk zo niet onmogelijk.

Zie ook KLM Co-Piloot Koning Willem Alexander fraudeerde en blokkeerde het mij aangeboden asiel tegen Nederland boven Amerikaans grondgebied!

Dit artikel wordt nog aangevuld later met meer cruciale feiten over ‘onze’ Joris…

ing. Hans Smedema, (over)levend in exile in het prachtige El Albir, Costa Blanca, Spanje.

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.