Regiezitting Hof 12-12-2011

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Regiezitting Hoger Beroep Hans Smedema Affaire 12-12-2011 gerechtshof Arnhem!

OM vertegenwoordiger Hoger Beroep Hans Smedema affaire, Advocaat Generaal mevr. mr. Pastoor Parket Arnhem, ook al weer corrupt?  Ze weigert namelijk een doodsimpele DNA/vaderschapstest van 500 euro die deze hele huiveringwekkende zaak sinds 2000(!) in een uurtje oplost! Maar probeert kwaadaardig om Hans Smedema via psychiatrisch onderzoek snel even ‘geestelijk gestoord’ te laten verklaren en zo op corrupte(!) wijze door fraude haar(?) zaak te winnen! Alle aangiften tegen de klagers en vele anderen, bestaan foto’s van het misbruik en het cruciale feit dat verdachte(!) Hans Smedema in werkelijkheid sinds 1972 slachtoffer is, houdt ze corrupt voor het Hof verborgen! Staatsterreur!

TussenArrest en PV Regiezitting:

Missie OM:

De openbare aanklager klaagt de verdachte aan in naam van de samenleving. Toch is de officier in ons rechtssysteem niet de “advocaat van de samenleving”. Hij is onpartijdig en moet álle relevante feiten en omstandigheden melden, ook die in het voordeel van de verdachte zijn. In het proces staat de waarheidsvinding centraal. Het OM moet verder het slachtoffer informeren over de procesgang en zijn rechten daarbinnen. De officier verwoordt in zijn eis het maatschappelijk ongenoegen en doet met de eis recht aan dader en slachtoffer. De strafeis moet in verhouding staan tot wat er is gebeurd en er moet sprake zijn van rechtsgelijkheid. Het OM wil met de sancties onder meer bereiken dat waar mogelijk de (im)materiële schade aan de benadeelde wordt weggenomen en de maatschappij wordt beschermd tegen verdere normoverschrijding door de dader.

Maar in dit geval zijn Hans & Wies  Smedema het slachtoffer van een huiveringwekkende beproeving en marteling sinds 1972 en gaan door de kwaadaardige opstelling van het OM zelf(!) alle daders/verkrachters opzettelijk vrijuit door een Koninklijke vrijwaring, terwijl slachtoffers Hans & Wies nog steeds(!) gruwelijk lijden, re-traumatisatie hufters! Nooit in al die 40 jaar heeft het OM ook maar één dader vervolgd, maar wel(!) laf en gewetenloos slachtoffer Hans Smedema valselijk aangeklaagd voor het beschuldigen van die daders, wat nota bene zijn burgerlijke plicht was om zijn vrouw te beschermen! 

Verdachte(!) voor corrupt Openbaar Ministerie in plaats van 40 jaar slachtoffer!

Na 40 jaar van gruwelijke misdrijven tegen de sinds 1972 weerloze Hans & Wies Smedema, waar familie, justitie en medici wel van op de hoogte waren en het argeloze verliefde stelletje niet, worden in 2009 niet de daders, maar juist het volkomen onschuldige slachtoffer Hans Smedema door OM, bij rechtbank Leeuwarden en in 2011 gerechtshof Arnhem, gewetenloos als ‘verdachte’ neergezet! Huiveringwekkend gezien het veel meer dan duizendvoudige verschil, en het zal dan ook verfilmd worden. Pure staatsterreur! Zie E-boeken.

De onschuldpresumptie is daarbij gewetenloos opzij gezet! Daarmee ook de presumptie ‘een slachtoffer moet als slachtoffer worden beschouwd totdat het tegendeel wordt bewezen!’ Hans werd bij voorbaat al ongeloofwaardig bevonden en dus ieder onderzoek geweigerd! Daardoor is sprake van overtreffende trap van secundaire victimisatie en re-traumatisatie! Een nieuw trauma doordat er o.a. geen recht voor Hans & Wies Smedema meer mogelijk blijkt! Integendeel(!), de daders en medeplichtigen worden geholpen de slachtoffers aan te vallen! 

Geen enkele verkrachter en medeplichtige is ooit vervolgd, ondanks meerdere aangiften door Hans Smedema en verzoeken om vervolging door OM! Ook hier blijkt het corrupte OM zowel in Leeuwarden, als in Arnhem niet geïnteresseerd in vervolging van de daders, of in enig onderzoek daarnaar! En de media zoals Telegraaf blijven deze zaak doodzwijgen! Het Nederlandse volk mag van niets weten!

Fraude OM tijdens politierechter Pro Forma schijnzitting 9-2-2009

OM & Officier Justitie Petra Rietveld-Hoekstra houdt 51 politie dossiers en meerdere aangiften tegen klagers verborgen, en politierechter Jeroen van Bruggen rechtbank Leeuwarden weigert doodsimpele DNA/vaderschapstest van 500 euro die deze huiveringwekkende zaak sinds 2000 in een uurtje kan oplossen! Hans bood 10.000 euro voor die DNA-test in opdracht rechter(!), wat werd geweigerd en frauduleus NIET in het Proces-Verbaal van de zitting is genoemd! 

Hier ook nog even de vervalste DNA tests waarvan in april 2004 vergeefs aangifte politie Drachten werd gedaan en pas na 5 maanden wachten op toestemming justitie(!) werd geweigerd om proces-verbaal op te maken! Doofpot Kroon in volle omvang! Koningin Beatrix moet beschermd worden, Hans & Wies worden gewetenloos opgeofferd!

 

Zie ook Page 1.2 Misdrijven chronologisch. Al eerder bleek tijdens en voor de zitting rechtbank Leeuwarden van politierechter Jeroen van Bruggen het OM (Openbaar Ministerie) in de persoon van de blijkbaar oneerlijke, dus corrupte officier Justitie(OM) Petra Rietveld-Hoekstra uit Drachten, de waarheidsvinding en rechtsgelijkheid geweld aangedaan. Ze bleek net als de blijkbaar corrupte politierechter Jeroen van Bruggen zelf, niet geïnteresseerd in de al aanwezige bewijzen zoals schriftelijke bevestiging(Pleidooi/Productie 1 -Rapport pag. 35 van 63) uroloog Smorenburg over onvruchtbaar maken Hans, en de feiten zoals in 2004 na 5 maanden in opdracht Kroon(we wachten op toestemming justitie!) geweigerde vervolging door OM(ontbreken rechtsgelijkheid!), maar uitsluitend net als criminelen, in het snel even veroordelen van het in dit geval totaal onschuldige en al sinds 1972 weerloze slachtoffer Hans Smedema.

Politierechter heeft daar dan ook onrechtmatig gehandeld tijdens die zitting en niet rekening gehouden met de gruwelijke context van noodweer waarin Hans & Wies Smedema zich nog steeds onschuldig bevinden, en met de vele aangiften sinds april 2004 tegen o.a. klagers.  Die zienswijze wordt min of meer door Moszkowicz gedeeld, zie zijn opmerkingen hieronder. Er was voor Hans duidelijk sprake van het uitzonderlijke ‘Re-Traumatisatie’ en secundaire victimisatie effect! Pure staatsterreur! Zie Page Krant Bizarre smaad!

Maar dat dit krantenartikel ging over een frauduleus gevoerde zitting zult u NOOIT in de Leeuwarder Courant, of Telegraaf lezen! Media zwijgen dit in opdracht Koningin Beatrix dood! Volk mag van niets weten over deze huiveringwekkende samenzwering en ‘Dutch Queengate!

Dat Jeroen van Bruggen onrechtmatig (en kwaadaardig) heeft gehandeld op 9-2-2009 blijkt dus ook uit het onderstaande pleidooi van mr. A. (Bram) Moszkowicz), namens hem door mevr. mr. H. Feenstra tijdens de Hoger Beroep regie-zitting op 12-12-2011 bij Gerechtshof Arnhem.

Hij/zij stellen daarin o.a. letterlijk:

‘Ik neem voor mijn rekening, de verdediging neemt voor zijn rekening (en hoeft daarbij niet te verwijzen naar een stuk van Smedema zelf) dat Smedema in eerste aanleg ten onrechte de steun van een raadsman is onthouden en de verdediging neemt voor zijn rekening dat onder geschetste omstandigheden het verzoek om aanhouding niet zou mogen zijn gepasseerd. Ik vind het vooral ook uitermate vreemd dat in de motivering van het vonnis (pagina 7 van het proces-verbaal van de zitting; het vonnis is niet uitgewerkt) dus gewag wordt gemaakt van de perceptie van mijn cliënt die niet strookt met die van alle andere aanwezigen in de rechtszaal (de rechter dus incluis) en hem toch een straf (zij het een werkstraf) werd opgelegd.´

Al weer fraude OM tijdens regie schijnzitting 12-12-2011

En ook hier voor gerechtshof Arnhem is de tirannieke bevooroordeelde Advocaat Generaal van het OM mevr. mr. Pastoor na eerst abnormaal(!) 2,5 jaar traineren van deze zaak uit 9-2-2009, uitsluitend geïnteresseerd in het even snel veroordelen van het weerloze slachtoffer Hans Smedema! Ze weigert een doodsimpele DNA/vaderschapstest van 500 euro die deze hele huiveringwekkende zaak sinds 2000(!) in een uurtje oplost! Maar probeert Hans Smedema via psychiatrisch onderzoek snel ‘geestelijk gestoord’ te laten verklaren en zo op corrupte kwaadaardige wijze haar zaak te winnen!

Waarheidsvinding? Rechtsgelijkheid? Onschuld presumptie? Eerst alle relevante feiten(weigering vervolging klagers door OM na meerdere aangiften in 2000 & 2004) vaststellen, dus rechtsongelijkheid, en dan pas oordelen? En de vele bewijzen(zie Page 1.5 Bewijzen) en andere eenvoudig controleerbare feiten zoals Uroloog Smorenburg die onvruchtbaar maken schriftelijk(Pleidooi/Productie 1 – Rapport pag. 35 van 63) bevestigde? En zeker na de criminele partijdige behandeling door politierechter Jeroen van Bruggen had eerst een ‘welgemeend excuus’ door haar en het aanbieden van beter onderzoek vooraf in de verwachting gelegen, maar dat gaat haar ethisch denkvermogen blijkbaar ook al weer ver te boven! Standaard (corrupt/onethisch/kwaadaardig) gedrag bij het OM overigens? Ze heeft weer NIETS aan onderzoek gedaan naar de relevante feiten(zie Page 1.2 Misdrijven chronologisch) door Hans genoemd zoals 51 polititie-dossiers die hem wegens psychische overmacht vrijpleiten en de gruwelijke werkelijkheid schetsen waar hij en zijn vrouw sinds 1972(!) aan worden blootgesteld. Staatsterreur!

Ze wil corrupt en kwaadaardig(want onverschillig tegenover onrecht) slechts die drie getuigen horen die Hans eenzijdig(!) even snel kunnen veroordelen en houdt dus de relevante ontlastende feiten van 51 cruciale politie-dossiers en een doofpot die nooit eerder op deze aarde kan zijn voorgekomen, achter voor het gerechtshof en verdediging! Dat is regelrechte fraude, ook als het in opdracht Kroon is! Ze weigert gewetenloos en ijskoud alle getuigen  en DNA test die Hans kunnen vrijpleiten! Ongelofelijk! Je broek zakt ervan af! Wat een corrupte schoft! Waarheidsvinding en onpartijdigheid, wat haar ambtelijke opdracht is, kan haar dus niets schelen! Dit slag incompetente kneusjes binnen het OM moeten op staande voet ontslagen worden. Is het OM een opvangbak voor menselijke kneusjes geworden? Als je slechts een half brein hebt, ga dan bij het OM werken? Het zou de vele fouten bij OM wel perfect verklaren!

Maar alle rechtszaken samen kunnen geen toeval meer zijn! Hier is sprake van boze kwaadaardige opzet, vermoedelijk door betrokkenheid(gebaseerd op fraude en bedrog mr. Johan Smedema Gennep) Kroon(lees nu Koningin Beatrix) wat Hans & Wies Smedema ondergeschikt maakt aan Nationale belangen en staatsveiligheid!

Psychiatrisch onderzoek Hans Smedema? Re-traumatisatie!

Zowel voorzitter mr. Roessingh als AG mr. Pastoor met beide zelf blijkbaar beperkte ‘geestelijke vermogens'(psychiatrisch onderzoek dringend gewenst!), eisen vóór ieder onderzoek en horen 17 degelijk gemotiveerde getuigen, schriftelijke bevestiging(Pleidooi/Productie 1 Rapport pag. 35 van 63)  onvruchtbaar maken door Uroloog Smorenburg Drachten(zie Page 1.5 Bewijs), en een autobiografie van ruim 1000 pagina’s(in Engels vertaald) met honderden(!) eenvoudig controleerbare feiten, toch nog eerst een psychiatrisch rapport over de geestesgesteldheid van Hans Smedema! Hoe dom deze lieden met blijkbaar slechts een half brein, zijn? Terwijl er al voldoende bewijs is, wat ze blijkbaar niet gelezen hebben. En een simpel DNA-testje(als niet in opdracht Kroon weer vervalst) van 500 euri het gelijk van Hans Smedema(kinderen van verkrachters) na elf(of 40) jaar een ‘hel op aarde’, al eenvoudig keihard kan bevestigen en dus er geen wekenlang onderzoek met urenlange inspecties, discussies en onderzoeken door meerdere psychiaters en psychologen dan meer nodig is! Dat zou een nieuw trauma opleveren! Secundaire victimsatie en re-traumatisatie!

Zie Post Fraude psychiaters & medici

Ludiek gesteld:

 • Uw vrouw 28 jaar verkracht maar ze weet het zelf niet…?
 • Dubbele persoonlijkheid…?
 • Kunt u dat bewijzen meneer Smedema…?
 • Iedereen ontkent toevallig…?
 • Doofpot…?
 • Justitie zelf en geheime dienst betrokken…?
 • CIA betrokken…?
 • Koninklijke doofpot…?
 • Waarom zouden ze dat dan allemaal doen meneer Smedema…?
En er is een logische verklaring voor dat alles, en gemakkelijk bewijsbaar, maar in de maximaal twee uurtjes is dat nooit samenhangend genoeg uit te leggen. Dat kost veel meer tijd, recherche kennis en inzicht, en feitelijk het lezen van mijn volledige autobiografie! Of doodsimpel bewijs zoals DNA testje en of getuigen onder ede horen.

Psychiaters stellen allemaal zelf immers van april 2000 tot ver in 2005, terecht dat ze geen rechercheurs zijn! Als volgens hun iets zodanig sterk door alle betrokkenen inclusief politie en OM ontkend wordt, dan is de boodschapper Hans Smedema(die nota bene voor 95% over en voor zijn weerloze vrouw spreekt) per definitie voor hun ‘gek’. Niet eens onlogisch overigens. Kortom alleen een rechercheur kan het bewijs leveren via een doodsimpele DNA/vaderschapstest van 500 euro, wat vreemd(corrupt, in opdracht Koningin) genoeg steeds wordt geweigerd!

Prof. Wagenaar stelde over rechters die psychiatrisch onderzoek eisen VOORDAT de feiten vastgesteld zijn: (zie Post Wagenaar over psychiaters)

‘Eigenlijk kun je een onderzoeksopdracht pas aan deskundigen geven nadat(!) de rechter eerst heeft vastgesteld wat de werkelijke feiten zijn.’ 

De stoornis bestaat immers alleen als de beschuldiging waar is, en niet als de beschuldiging onwaar is. De diagnose berust dus niet op psychiatrisch onderzoek, maar op het onderzoek van de politie. De psychiater dient er alleen voor om van gewoon recherchewerk wetenschap te maken. Schijnwetenschap natuurlijk, want zonder een degelijke gevalideerde methode kan er geen sprake zijn van echte wetenschap. De cirkelredenering die leidt van beschuldiging naar diagnose naar bevestiging van de beschuldiging is een soort dodelijke omarming waaruit geen ontsnappen mogelijk is, zoals we zullen zien.’

‘Die vicieuze cirkel is op ten minste twee manieren te doorbreken: wanneer de psycholoog/psychiater zijn diagnose stelt zonder kennis te hebben van de tenlastelegging, of wanneer de rechter de bewijsbeslissing neemt zonder de psychiatrische rapportage te kennen. Maar geen der partijen wil aan zo’n oplossing meewerken; men koestert zich liever in een eeuwig gelijk, ondanks de gruwelijke consequenties voor verdachten en veroordeelden.’

‘Voor de rechter geldt het principe dat hij bij twijfel niet veroordeelt; de deskundige moet de rechter dus precies informeren over de mate van twijfel die met de deskundigenverklaring is verbonden. De psychiatrische diagnose kan veel te onzeker zijn om aan de rechter voor te leggen zonder eerst de feiten te laten onderzoeken.’

Geen enkele psychiater zal onder die omstandigheden Hans gezond durven verklaren, dus ligt die uitkomst nu al vooraf vast. Zonder keiharde bewijzen zal Hans ‘geestelijk gestoord’ worden verklaard. Het kan de truc zijn die gerechtshof wil volgen! Hans snel even ‘geestelijk gestoord’ laten verklaren net als o.a. Erwin Lensink en Theo Tamboer, en op grond daarvan alle getuigen en ieder onderzoek snel onnodig verklaren! Proces al leuk beëindigd voor het echt kan beginnen! En iedereen(Kroon en ambtenaren) gaat dan mooi vrijuit, behalve Hans & Wies dan natuurlijk, maar dat is in Nederland logisch en acceptabel.

Prof. Wagenaar stelde daarover ook nog zie 2.7 Wagenaar over slapende rechters: 

‘Het probleem (in deze passage) is natuurlijk dat het geschil in de rechtszaal wel degelijk gaat over wat er echt gebeurd is: volgens de verdediging is dat vaak wat anders dan wat het OM beweert. In dat geval moet de rechter zich niet beperken tot het bewijs van de tenlastelegging, want dat zijn doorgaans alleen maar verificaties. De rechter moet ook kijken naar bewijs voor het scenario van de verdediging, dat mogelijk een falsificatie van de tenlastelegging bevat. En dit moet de rechter niet alleen doen als de verdediging ermee aan komt dragen: de rechter moet dat altijd doen; het moet zijn fundamentele habitus zijn; hij moet veel meer geïnteresseerd zijn in de falsificatiepogingen die de officier achterwege heeft gelaten dan in de verificaties die zo gewillig worden aangedragen.

‘Bij waarheidsvinding gaat het om het vinden van de best mogelijke hypothese over de waarheid en niets minder. Waar het vaak aan schort is het bewustzijn bij de Nederlandse strafrechter dat hij zelf verantwoordelijk is voor het onderzoek op grond waarvan de hypothesen worden getoetst.’

‘Als het OM en de verdediging niet voldoende informatie aandragen moet de rechter er zelf voor zorgen dat die informatie ter tafel komt; door het onderzoek ter zitting, of door een tussenvonnis waarin verder onderzoek wordt opgedragen aan de rechter-commissaris RC.’

Gerechtshof onbevoegd!

Hier wreekt zich weer de stelling van Hans Smedema(zie Post Vooraf eerlijke rechtsgang)

‘Van een eerlijke onafhankelijke rechtsgang kan nooit sprake zijn, zolang de doofpot van de staat zelf alle bewijzen vervalst of verbergt en OM en rechters ieder onderzoek corrupt tegenhouden.’

Huiveringwekkend is daarbij het feit dat bij Ministerie van Justitie(volgens klokkenluider en kroongetuige justitiemedewerker Elise B.) gewoon al bekend is dat Hans gelijk heeft en dat kinderen NIET van hem zijn! Hans was heimelijk illegaal door de daders onvruchtbaar gemaakt in 1972! Er hoeft dus eigenlijk helemaal niets meer bewezen! Justitie moet alleen even hun files openen! Dus doofpot moet eerst gestopt.

Rechters geen dossierkennis!

Hier de cruciale pagina’s uit het document ‘Pleidooi van 6-2-2009’ door Hans Smedema op die datum bij Parket Leeuwarden persoonlijk afgegeven en tevens persoonlijk overhandigd aan de corrupte politierechter Jeroen van Bruggen tijdens de zitting zelf! Blijkbaar heeft het Hof daar GEEN kennis van genomen, terwijl de informatie cruciaal is en bekend had moeten zijn ook zonder vermelding door nota bene slachtoffer Hans Smedema die als boodschapper voor 95% over zijn vrouw spreekt!

 

Zie cruciale opmerkingen Hans Smedema in 2e JPG punt 6, 4e JPG punt 1, 5e JPG punt 9 & 10! Cruciale zin(opmerking prof. Wagenaar!)uit punt 10 pagina 13van 63 document Pleidooi 9-2-2009:

‘De stoornis bestaat immers alleen als de beschuldiging waar is, en niet als de beschuldiging ONWAAR waar is! De diagnose berust dus NIET op PSYCHIATRISCH onderzoek, maar op onderzoek van de Politie!’

Hans weigerde daarom ter plaatse iedere medewerking aan weer een psychiatrisch onderzoek en eist EERST onderzoek naar de feiten, o.a. DNA-testje waar hij politierechter op 9-2-2009 al vergeefs 10.000 euro voor heeft geboden, en noemde o.a. de drie rapporten(subjectieve meningen!) die er al zijn en elkaar allemaal tegenspreken:

 • Psychiater Oostveen Drachten in 2000: Hans is paranoïde. Hoewel hij op de hoogte was dat Hans gelijk had en dat dus pure opzet van de medische doofpot KCOM was!
 • UMCG psychiater Bruggemans bevestigde na diverse tests eind 2003 al dat het verhaal weliswaar ongelofelijk is, maar wel degelijk waar kon zijn. Slechts in het geval dat het ongelofelijke verhaal NIET waar zou zijn, dan zou het waarschijnlijk ‘Delusional Disorder’ DSM IV kunnen zijn, wat ze gemakshalve(statistisch meest waarschijnlijke) dan maar aannamen! Hoewel ook daar op de hoogte van het waar zijn, dus fraude in opdracht medische doofpot KCOM. Maar uit tests was hun gebleken dat Hans in ieder geval niet paranoïde was, niet schizofreen en ruim bovengemiddeld intelligent, feitelijk dus gewoon(wel dan wat PTSS) gezond! Wat ook logisch is gezien het feit dat tientallen getuigen het waar zijn tegenover Hans Smedema mondeling hebben bevestigd en dat Hans documenten(o.a. van CIA/Al Rust) heeft gezien die het bevestigen, inclusief foto’s van het misbruik!
 • Hans noemde ook nog het ontlastende rapport van psycholoog Joseph James die ook schriftelijk bevestigde dat het ongelofelijke verhaal wel degelijk waar kon zijn en Hans volkomen gezond vond in juli 2009 Miami Florida(politiek asiel). Dat vond voorzitter mr. Roessingh ook onvoldoende en wil een nieuw recenter onderzoek van zowel een psychiater als een psycholoog, maar het verhaal is sinds 2000 consistent en NOOIT gewijzigd! Autobiografie is ruim 1000 pagina’s met erg veel controleerbare feiten, en ook vertaald in het Engels. Wel voortschrijdend inzicht mbt de politieke samenzwering natuurlijk.
 • Ook wees Hans op het corrupte gedrag van psychiater Koopmans van GGZ Drachten die zonder behandelaar van Hans te zijn, Hans(die rustig onderzoek deed en zijn autobiografie schreef) op grond hysterische reactie vrouw(past bij symptomen dissociatie) zelfs dreigde met gedwongen opname in een psychiatrische inrichting, wat uiteindelijk tot het vluchten naar Spanje heeft geleid!
 • Sterker nog het is een ‘medische doofpot’ waar juist psychiaters en met name deskundige dissociatie psycholoog prof.dr. Onno van der Hart(zie Post J’Accuse Onno van der Hart) in 1975(!) crimineel bij betrokken zijn(Hans deed vergeefs aangifte en medisch tuchtcollege deed niets) en die natuurlijk hun beroepsgroep beschermen, ook ten koste van de weerloze slachtoffers Hans & Wies! Dus is de kans op een eerlijk onafhankelijk psychiatrisch onderzoek in Nederland nihil!
 • Hans sprak vergeefs over en voor zijn vrouw met achtereenvolgens; psychiater Oostveen, neuroloog Van Laar UMCG, psychiaters Bruggeman & Luttikhuizen UMCG, psychiater Mutsaers Haren in opdracht Amersfoortse, psychiaters Van Es & Koopmans(dreigde met gedwongen opname als Hans niet zou stoppen met boek en onderzoek!) GGZ Drachten, telefonisch psycholoog Ellert Nijenhuis de enige die zijn verhaal bevestigde en wou helpen, maar werd geblokkeerd door psychiater Mirjam Kootstra-Venema GGZ Assen, psycholoog Leida van der Heide Drachten, psycholoog Joseph James Miami Florida(politiek asiel), psychiater Compas Florida en psychiater Russo van Psyon Groningen in opdracht Amersfoortse! En nog steeds weigert OM iedere simpel onderzoekje door DNA testje van 500 euro. Moeten rechters dus afdwingen! Al deze kwaadaardige psychiaters moeten voor hun soms opzettelijke foutieve diagnoses zwaar gestraft worden! Totaal nu een 15 stuks elkaar deels of totaal tegensprekende! Zie Post Fraude psychiaters!

‘Wie vrijwillig naar een psychiater gaat, moet zijn kop laten nakijken!’

‘Weet u het verschil tussen God en een psychiater? God vindt zichzelf géén psychiater!’

Maar tijdens een regie-zitting(geen inhoudelijke discussie toegestaan) kan zoiets niet volledig verdedigd worden en als de spreekwoordelijke ‘kip zonder kop’ eiste dus voorzitter gerechtshof mw mr. Roessingh direct een psychiatrisch onderzoek gesteund door de kwaadaardige Advocaat Generaal van OM mr. Pastoor! Twee onnozele vrouwen dus blijkbaar, want deze hele zaak sinds 2000 gaat er nu juist om te BEWIJZEN dat Hans Smedema NIET gek is! Wat met een doodsimpel DNA-testje overigens kan!

Uroloog Smorenburg bevestigt ook schriftelijk het onvruchtbaar maken, wat wanen uitsluit! Dat is ook uitgebreid genoemd in het stuk van 29-1-2009 Getuigen en het Pleidooi van 6-2-2009 Productie 1 – pag. 35 van 63! Waarom dan totaal genegeerd? De twee aanwezige mannelijke rechters waar je wat meer analytisch denkvermogen van zou verwachten, hielden zich daarbij stil! Wel vroeg nog één waarom ik dat onderzoek weigerde, wat ik hem in een paar zinnen al weer emotioneel na al die jaren(!) probeerde uit te leggen. Hij bleek verbaasd te horen dat Hans vrijwillig van 2000 tot 2005 met psychiaters had samengewerkt en helemaal verbaasd dat het Hans Smedema door psychiater Mirjam Kootstra-Venema van GGZ Assen werd verboden(doofpot KCOM!) om met de deskundige(de enige in Noord Nederland) psycholoog Ellert Nijenhuis daar te spreken die vooraf telefonisch Hans al gelijk gaf, sprak van foutieve diagnoses en Hans nota bene graag wou helpen! Er zijn ruim voldoende documenten over, maar Moszkowicz had nog geen onderliggende producties(230 pagina’s) ingediend, wat de voorzitter maar vreemd vond. Ik ook overigens, want ik heb meerdere malen gewezen op het normaal gesproken indienen minimaal tien dagen voor de regiezitting! Een verzoek om een onderzoek met DNA-testje bleef daarmee ook eerst achterwege. Zie Post Appelschriftuur.

Maar iemand van het kaliber van mr. A. Moszkowicz laat je de ruimte om het op zijn manier te doen, dus ik wacht gewoon af. Ik heb geen keuze meer! Overigens stelde ook mr. Baris Kizilocak van Moszkowicz een psychisch onderzoek voor, wat ik ook weigerde! En deze zaak is zo ‘buitengewoon’ dat normale wetten/regels hier toch al niet niet meer geldig zijn, stelde ik al eerder. Als de staat zelf(Kroon) bewijzen(DNA/vaderschapstest, MRI scan en medische files) vervalst en 51 politie-dossiers heeft verborgen voor politie, OM en nu gerechtshof, dan kan alleen buiten Nederland uiteindelijk recht gesproken worden.

Hans Smedema vlucht naar Spanje!

Omdat Hans zich nooit tegenover psychiaters kan verdedigen gezien de doofpot die alle bewijzen vervalst of verborgen heeft, zal een (wekenlang?) gedwongen onderzoek hem tot het uiterste tergen en tot re-traumatisatie leiden,  en met zekerheid tot enorme ruzie met de psychiaters onderzoekers leiden, wat weer negatief zal zijn. Hans heeft immers geen enkel vertrouwen meer in de Nederlandse medici en psychiaters in het bijzonder. Hans nam daarom de enig juiste beslissing toen hij(na gezellig met zijn lieve charmante vrouw in Arnhem nog even gegeten te hebben) weer in Drachten was en boekte direct het eerste de beste vliegtuig naar Spanje, waar hij donderdag 15 december gelukkig (relatief) veilig aankwam. Gevlucht dus voor een te verwachten gedwongen(!) onderzoek door psychiaters! Hans zou dolgraag bij de volgende inhoudelijke zitting aanwezig zijn zodat hij daarover kan publiceren, als die nog komt, maar die beslissing stelt hij nog even uit tot er meer bekend wordt. Politiek asiel ergens kan verstandiger zijn! De zaak Theo Tamboer bewijst dat psychiatrisch onderzoek in een complexe zaak als deze levensgevaarlijk kan zijn ZONDER dat VOORAF de feiten, hier kinderen niet van Hans, glashelder zijn vastgesteld!

Uitspraak over dit eerste deel is nu 23 december 2011, waar deze bevooroordeelde kwaadaardige lieden hoogstwaarschijnlijk gaan beslissen dat Hans wekenlang gedwongen onderzocht moet worden en vanzelfsprekend GEEN simpel DNA-testje in opdracht RC(!, om vervalsing tegen te gaan, kinderen en vrouw werken vrijwillig mee) zal worden toegestaan. Er zullen ook maar weinig getuigen toegelaten worden, die bovendien rustig straffeloos kunnen liegen, omdat ze nooit vervolgd zullen worden omdat ze Koninklijke bescherming genieten en om het gewetenloze Koninklijk huis te beschermen. Deze zaak lijkt weer vooraf gefabriceerd door justitie KCOM, net als bij politierechter Jeroen van Bruggen en procedure 337/87 Leeuwarden.

Hoogstwaarschijnlijk was de opmerking van voorzitter mr. Roessingh dat Hans Smedema alles schijnt te verzinnen al wraakbaar! Het is feitelijk partijdig en NIET onafhankelijk in deze procedure die juist moet bewijzen dat Hans NIET ‘gek’ is! Hans dacht daar net te laat aan, als het al kan bij een regie-zitting overigens. Mr. A. (Bram) Moszkowicz was ondanks dringende verzoeken niet aanwezig om in te grijpen.

Vanuit Spanje wordt het moeilijker voor justitie in Nederland om Hans snel naar Nederland te krijgen voor weer van die onzinnige en overbodige (wekenlange?) psychiatrische onderzoeken zonder eerst de feiten vast te stellen door een doodsimpel DNA-testje. Bij Fred Spijkers werd door staat ook al geprobeerd om hem ‘gek’ te laten verklaren, dus dat is de standaard corrupte strategie daar. Hans bereidt al een nieuwe Politiek Asiel aanvraag voor die dat wellicht ook zou kunnen tegengaan!

En ja hoor op 31 januari 2012 ontvang ik via Moszkowicz de volgende opdracht tot een deskundigenonderzoek door psychiater C.J.F. Kemperman uit Leek via NIFP, in opdracht van Rechtbank Leeuwarden! Dus niet eerst het al sinds april 2000, en april 2004, en op 9 februari 2009 aan politierechter Jeroen van Bruggen 10.000 euro geboden, en tijdens regiezitting weer dringend verzochte simpele DNA-testje van 500 euri, maar een psychiater moet vaststellen of de 3 kinderen wel of niet van Hans Smedema zijn! Dat kan uitsluitend als het pure opzet is om het NIET te doen, dus de doofpot in opdracht KCOM!

 

Het is de eerste keer in het leven van Hans & Wies Smedema sinds ze elkaar als verliefd stelletje in 1971 leerden kennen, dat ze NIET samen kerst en oud en nieuw kunnen vieren! Hans zal proberen om dat gruwelijke feit, wat zijn vrouw zeer emotioneel maakt en ten diepste heeft geraakt, alle betrokkenen zwaar betaald te zetten later. 

 Pleidooi mr. A. (Bram) Moszkowicz via mr. Heleen Feenstra uitgesproken tijdens regie/zitting

GERECHTSHOF TE ARNHEM

(ALS NEVENZITTINGSPLAATS VAN HET GERECHTSHOF LEEUWARDEN)

Inzake:

SMEDEMA/OM

Parketnummer: 24-000316-09

Regiezitting

Maandag 12 december te 15:50 uur

PLEITNOTITIES MR. H. FEENSTRA

Een bewogen rechtsgang in eerste aanleg. Die vaststelling is in ieder geval op zijn plaats.

Ik recapituleer kort;

 • dat de dagvaarding is uitgebracht op 13 januari 2009 tegen de (politierechter)zitting van 9 februari 2009. Ik denk dat we in retrospectief mogen vaststellen dat dat voor een zaak als de onderhavige een te korte termijn van dagvaarden is;
 • als we de heer Smedema mogen geloven (en ik heb geen enkele reden om in dit opzicht aan zijn woorden te twijfelen), heeft hij zelf op het uitbrengen van de dagvaarding aangedrongen. Vergelijk zijn brief van 29 januari 2009 (onder de kop “Verzoek om uitstel zitting 9 februari 2009”): “Het OM/parket heeft opzettelijk er voor gezorgd, dat Hans Smedema pas op 15 januari de dagvaardig (sic) ontving en pas op 20 januari 2009 het dossier via de advocate kreeg. Nota bene na zelf (!) aandringen op spoed.” Dat is een a-typische gedragslijn voor een verdachte. Zo overtuigd is Smedema van zijn eigen gelijk. Zo gebeten was hij (en is hij) om zich in rechte te verantwoorden voor schriftelijke uitlatingen die door de politierechter zijn gekwalificeerd te zijn smadelijk;
 • dat op 21 januari 2009 mr. P.A. van der Vliet een bezwaarschrift heeft ingediend tegen de dagvaarding. Hij heeft daarbij met name aansluiting gezocht bij een schrijven van verdachte zelf. De zaak is zo gecompliceerd, dat voor de inhoud van de zaak aansluiting moet worden gezocht bij de verslaglegging van de verdachte zelf. Dat die niet (of althans niet in alle gevallen) zijn argumenten kracht kan bijzetten met documenten is nu juist inherent aan de ‘doofpot’ die hij tot uitgangspunt neemt;
 • na het indienen van het bezwaarschrift tegen de dagvaarding desisteerde mr. van der Vliet (vanwege belangenverstrengeling) ten faveure van mr. Canoy. Namens hem ging op 29 januari 2009 een verzoek uit aan de officier van justitie om de getuigen op te roepen zoals aangegeven in het schrijven van verdachte d.d. 29 januari 2009. Dat is hetzelfde schrijven dat als bijlage bij de appelschriftuur gaat. Ofschoon uitgangspunt natuurlijk is dat een raadsman de verzoeken van een verdachte stroomlijnt en vorm geeft (zeker in een ingewikkelde zaak als de onderhavige) vraag ik uw begrip voor het feit dat dat in deze zaak een vrijwel onmogelijke opgave is. Cliënt heeft zeer specifieke ideeën, heeft zeer nadrukkelijke wensen, en het feit dat die in voorkomend geval redactioneel te wensen overlaten, kan geen afbreuk doen aan zijn recht om ook zelf invloed uit te oefenen op zijn strafproces. Het meest overtuigende argument daarvoor is dat de politierechter de zaak inhoudelijk heeft behandeld ook al werd Smedema in eerste aanleg niet door een advocaat bijgestaan. Wij zien onze rol als een procesbewakende rol en een – waar mogelijk – dempende rol. Cliënt heeft natuurlijk aanspraak op rechtsbijstand ook al is hij zelf zeer gearticuleerd in zijn wensen en ook al is hij zeer geëmotioneerd door de reeks van gebeurtenissen. Het zou juist in zijn geval een teken zijn van indifferentie, om hem aan zijn lot over te laten. De moeilijkheden waar wij als advocaat op stuiten gelden voor alle advocaten en dat is dus geen reden om de zaak neer te leggen;
 • de dag nadat mr. Canoy zijn getuigenverzoeken doet legt hij de verdediging weer neer. Daarvan had Smedema al op 29 januari 2009 melding gemaakt; hij had problemen om de door mr. Canoy gevraagde betaling te voldoen. In dat schrijven (van 29 januari 2009, onder het kopje “verzoek om uitstel zitting”) zet de heer Smedema een en ander uiteen.  Hij brengt daarin tevens in kaart de moeilijkheden die hij heeft om een andere advocaat in te schakelen;
 • bij de behandeling van het bezwaarschrift tegen de dagvaarding geeft Smedema aan te willen worden bijgestaan door een raadsman. Hij brengt andermaal in kaart welke problemen hij heeft ondervonden. Je kunt Smedema toch niet aanrekenen dat een advocaat zich terugtrekt wegens tegenstrijdige belangen. Je kunt Smedema toch niet aanrekenen dat een advocaat zich terugtrekt wegens betalingsperikelen. Je kunt Smedema toch niet aanrekenen dat hij na deze problemen niet in staat blijkt (gegeven de korte termijn van de dagvaarding) een andere advocaat te vinden die ter zitting kan occuperen. Dat zijn de problemen waar Smedema tegen aan is gelopen en het is onder die omstandigheden zeer ten onrechte dat zijn nadrukkelijke verzoek om aanhouding, opdat hij zich van rechtsbijstand kon voorzien, niet is gehonoreerd.

Ik vind het met name wrang in het licht van het feit dat de politierechter blijkens het proces-verbaal van de zitting heeft aangegeven dat Smedema de werkelijkheid door een andere bril bekijkt “dan de andere mensen in deze rechtszaal”. Dat die opmerking niet is gemaakt vóórdat de politierechter vonnis wees, en het dus niet a priori als een bevooroordeelde opmerking is aan te merken, laat onverlet dat in die opmerking een zeker waardeoordeel over de psyche van mijn cliënt wordt gegeven en het om die reden te meer in de rede had gelegen dat hij zich had kunnen laten bijstaan door een raadsman. De heer Smedema had nota bene aangegeven dat de zaak hem emotioneel te zeer aangreep om de verdediging zelf te kunnen voeren.

Ik neem voor mijn rekening, de verdediging neemt voor zijn rekening (en hoeft daarbij niet te verwijzen naar een stuk van Smedema zelf) dat Smedema in eerste aanleg ten onrechte de steun van een raadsman is onthouden en de verdediging neemt voor zijn rekening dat onder geschetste omstandigheden het verzoek om aanhouding niet zou mogen zijn gepasseerd. Ik vind het vooral ook uitermate vreemd dat in de motivering van het vonnis (pagina 7 van het proces-verbaal van de zitting; het vonnis is niet uitgewerkt) dus gewag wordt gemaakt van de perceptie van mijn cliënt die niet strookt met die van alle andere aanwezigen in de rechtszaal (de rechter dus incluis) en hem toch een straf (zij het een werkstraf) werd opgelegd.

Hoe dat zich verhoudt met artikel 39 van het Wetboek van Strafrecht (“Niet strafbaar is hij die een feit begaat dat hem wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens niet kan worden toegerekend”) had ik in het vonnis (of in het proces-verbaal van terechtzitting) wel willen teruglezen. Maar daaraan is geen woord gewijd.

Zomin heb ik in het proces-verbaal van terechtzitting een beschouwing gezien over de betekenis van artikel 16 van het Wetboek van Strafvordering: “Indien de verdachte aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens lijdt, dat hij niet in staat is de strekking van de tegen hem ingestelde vervolging te begrijpen, schorst de rechter de vervolging, in welke stand zij zich ook bevindt.” Als nota bene in aangiften/klachten zo nadrukkelijk wordt getwijfeld aan de geestesvermogens van de verdachte, zou daar dan (bij veroordeling althans, bij strafoplegging althans) geen beschouwing aan moeten zijn gewijd?! Bij een verdachte die zich niet door een raadsman kan laten bijstaan?!

Mijn stelling is niet dat er iets schort aan de geestesvermogens van de heer Smedema. Mijn stelling is wel dat als een rechter (in casu de politierechter) twijfelt aan de geestesvermogens de rechter zich zal hebben uit te laten over de reikwijdte en betekenis van artikel 16 Sv. en artikel 39 Sr.

Aangever B. verklaart op pagina 13 dat zij een persoon is geworden in de leefwereld van Hans Smedema. Aangeefster W. J. verklaart op pagina 60 en 61 over psychiatrische inmenging en over een waanstoornis. Aangever D. refereert nota bene aan eigen teksten van Smedema, waar het diagnoses van psychiaters betreft. Aangeefster Klaziena J. (schoonzuster van mijn cliënt) maakt ook gewag van het feit dat hij aan een waanstoornis zou lijden.

Onder die omstandigheden had de politierechter inderdaad moeten aanhouden, inderdaad een raadsman moeten toestaan, misschien zelfs de vervolging hebben moeten schorsen, maar in ieder geval niet hebben kunnen veroordelen met strafoplegging.

Mijn cliënt heeft er echter alle vertrouwen in dat hij bij Uw Hof aanspraak heeft op een faire procesgang. In het kader van deze regiezitting worden daarom de tekortkomingen in de eerste aanleg niet nader besproken. Cliënt houdt zich op dit punt natuurlijk wel alle rechten voor.

Het is ook een proeve van gemakzucht (op z’n minst) dat het vonnis niet is uitgewerkt. Al was het maar ten behoeve van het hof. De politierechter had moeten aangeven in welke publicaties, op welke bladzijde, de heer Smedema zich zou hebben uitgelaten als in de bewezenverklaring is vervat. De steller van de tenlastelegging had het al eerder in de dagvaarding moeten specificeren. Zo kunnen wij het ook voorzitter!; bij de inhoudelijke behandeling zal op dat punt zeer nadrukkelijk worden ingegaan.

In mijn schrijven van afgelopen vrijdag heb ik 17 getuigen opgegeven. De inhoud van dat schrijven kan als hier herhaald en ingelast worden beschouwd. Zo ook de inhoud van de appelschriftuur en vooral de brief van cliënt zelf d.d. 29 januari 2009, die aan de basis ligt van die appelschriftuur.

(Getuigen worden per geval genoemd en gemotiveerd, maar hier op deze Blog voorlopig weggelaten.)

De getuigen ad 6 tot en met 17 zijn niet eerder gehoord. Cliënt wenst in deze strafzaak (waarin hij is veroordeeld, waarin hem een straf is opgelegd) zijn verdedigingsrechten ten volle te benutten. Ofschoon hij zich thans (in tegenstelling tot in eerste aanleg) door een raadsvrouw kan laten bijstaan, betekent dat niet dat daarmee zijn eigen inbreng in deze strafzaak is komen te vervallen. Zijn rechten uitoefenende, zijn visie op deze strafzaak volgend, komt hij tot het verzoek ook nog andere getuigen te horen dan de getuigen in het politiedossier. Het is ook een betrekkelijk onevenwichtig politiedossier; alleen de aangevers zijn gehoord en niet de personen over wie cliënt in zijn verklaring spreekt.

Aldus heeft cliënt het verzoek ook nog de getuigen 6 tot en met 17 te horen. Met het oog daarop verzoekt hij het hof acht te slaan (naast de gewraakte publicaties die onderdeel uitmaken van het dossier) op de brief van 29 januari 2009 en de nadere toelichting die daarop heden is gegeven. Zo dat uw hof geraden voorkomt, kan cliënt daarop nog een nadere toelichting geven.

Voor de goede orde gaat het stuk “Getuigen nader gemotiveerd” nog als bijlage bij deze pleitnotities.

Einde pleidooi

Gezien de discussie over horen getuigen dat zou vallen onder het noodzaak criterium, of het ruimere verdediging criterium, wees Hans Smedema voorzitter mr. Roessingh op het feit dat gezien de extreme omstandigheden zoals geen advocaat aanwezig in eerste aanleg, en veel meer(politie, OM en justitie werken omgekeerd aan hun missie en plegen fraude!), volgens de Hoge Raad in 2006 alle getuigen en verzoeken tot onderzoek naar het ruimere criterium beoordeeld moeten worden. Zie onderzoek Ellemiek Scheffer van 1-9-2009! Zie Post Motivering onderzoek en getuigen!

Kan ook zijn dat men sluw de zaak terugverwijst naar de rechtbank Leeuwarden? Dan kan men weer 3 jaar de zaak traineren, dan weer opnieuw hoger beroep met weer 3 jaar traineren en zijn we dus 6 jaar verder. Steeds meer getuigen zijn dan ziek of al gestorven en Koningin Beatrix en ministerraad en alle betrokken ambtenaren gaan prachtig mooi vrijuit!

Besluit al op 23-12-2011 was dat eerst de 5 klagers gehoord gaan worden en de andere getuigen eerst aangehouden. Op zich logisch en verstandig besluit, als men die andere getuigen tenminste later toestaat! Hoopgevend op verloop rest, maar alleen een simpel DNA-testje van 500 euro kan deze zaak glashelder definitief oplossen! We wachten rustig in het Spaanse zonnetje af.

Horen getuigen zal op 19 maart en 16 april plaatsvinden! Vragen per getuige/aanklager schriftelijk aan Moszkowicz meegedeeld op 18 januari 2012.

Rechtbank Leeuwarden gelast deskundigenonderzoek door psychiater Kemperman uit leek via NIFP. Zie voor de documenten net  boven pleidooi, waar op sluwe wijze de echte opdracht op pagina 1 van 2 ontbreekt!

Hans Smedema heeft ondanks dan zware hertraumatisatie als slachtoffer, besloten om WEL naar de zitting van Hoger Beroep Gerechtshof Arnhem te gaan! Hij wil pertinent zelf kunnen publiceren over deze politieke rechtszaak!

Het spreekt vanzelf dat Hans Smedema iedere uiteindelijke uitslag van het Hof, positief of negatief zal moeten negeren tot aan zijn gerechtvaardigde eisen van stopzetten en openbaar maken doofpot is voldaan!

Later meer…

Hans Smedema, vluchteling voor de vervolging door Nederland, Xalo/Jalon, Spain

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.