Kinderen vervalsten zelf hun eigen vrijwillige DNA-test!

Please Share! Fight this 'Perfect' 40+ year (Royal) Crime!

Last Updated 18/02/2022 published 15/09/2018 by Hans Smedema

Kinderen vervalsten zelf hun vrijwillige eigen DNA-test!

Nu er weer een nieuwe rechtszaak dreigt door niet te voldoen aan het corrupte vonnis rechtbank Leeuwarden, om de naam van verkrachter drs. Jaap J. Duijs uit Drachten van deze blog te verwijderen, kan ik niet langer haar kinderen buiten de zaak houden. Wat ik wel ethisch correct heb gedaan tot nu toe. Maar wat die, Ilse, Arne en Jorrit mij hebben aangedaan is te gewetenloos en meedogenloos voor woorden.

Onderstaande is wat ze in Amerika en zelfs daarbuiten ‘gaslighting’ noemen. In gewoon Nederlands ‘realiteitsmanipulatie!’

Zie mijn post Gaslighting of het manipuleren van de realiteit

Nu totaal al 29 maanden ONSCHULDIGE detentie als nota bene slachtoffer grootste samenzwering ooit in de Nederlandse geschiedenis, terwijl zij met een simpele verklaring over hun vervalsing DNA tests mij gelijk hadden kunnen geven met …

Hans is helemaal niet onze biologische vader zoals onze moeder Wiesje foutief denkt! Ze werd bedrogen en geconditioneerd om dat te geloven! Wij hebben in 2003 de DNA vaderschapstesten zelf vervalst.

J’Accuse mijn vriendin/vrouw en haar(!) kinderen van mij gruwelijk psychologisch mishandelen en zware fraude!

De genoemde vader is door het crimineel vervalsen in 2003 dus niet ondergetekende bedrogen Hans Smedema, maar voormalig arbeidsongeschiktheid arts voor Justitie, Dirk Snieders uit Oegstgeest. Idem is niet mijn Wies Smedema-Jansma de moeder, maar Aline Snieders uit Oegstgeest. Ook Okko en Marieke zijn artsen die dus crimineel de door mij betaalde cruciale DNA testen vervalsten die ik nodig had om te bewijzen dat ik zeker niet gek was, maar het slachtoffer van de grootste Koninklijke doofpot en samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis.

Ik werd daardoor in 2009 als gek gezien door Politierechter mr. Jeroen van Bruggen van Rechtbank Leeuwarden/Hof Arnhem 2011/12 en onschuldig veroordeeld wegens zogenaamde belediging verkrachter Jaap Duijs met later in totaal 13 maanden gevangenis in Nederland met in totaal 7000 + 8000 = 15.000 euro boete voornamelijk betaald aan de serie-verkrachter van mijn vrouw Jaap Duijs en wat anderen. Jaap de Vaginajager die al seks met mijn gedrogeerde weerloze met een stroomstok voor varkens gemartelde vriendin had in 1972, kreeg als onze heimelijke(!) bewaker 100.000 gulden in 1977 voor een de facto gratis Villa schuin tegenover ons, met maandelijkse toelage voor de hypotheek en afluisteren met microfoon in onze Villa Sydwende 97, Drachten.

DNA testen werden sinds 2000 door justitie, OM en rechters niet toegestaan ondanks dat ik hun wees op het vervalsen en na 2009 op het feit dat in Florida Amerika het al bewezen was door asielrechter Rex J. Ford ook nog.

Alsmede 15 maanden detentie omdat door alle criminele tegenwerking ik 3 keer asiel heb aangevraagd in Amerika waar ze iedereen direct opsluiten voor wat ze noemen een transitie periode. Totaal verlies aan inkomen van ingehouden AOW en meer wegens detentie en men dan mij als totaal weerloos slachtoffer straft, ca 40.000 euro. En eerder al direct verlies aan inkomen 145.000 euro per jaar omdat ik me plotseling als een zombie gedroeg bij opdrachtgevers en kandidaten na heimelijk risperdal antipsychoticum te hebben gekregen verborgen(!) als dagelijks baby aspirientje 100mg in de officiële doosjes en doordrukstrip wat zo goed zou zijn voor ouderen.

Gruwelijk hoe gewetenloos mensen kunnen zijn. Als hond had ik het veel beter gehad waarschijnlijk.

En tijdens mijn eerste asielaanvraag tegen de gruwelijke vervolging door en in Nederland werd ook mijn beschuldiging van vervalsen van de DNA vaderschapstesten door FBI/CIA onderzocht in opdracht van de zeer professionele rechter Rex J. Ford. Hij kon bevestigen dat het niet in Amerika door Genetree was vervalst(was gecontroleerd door FBI) en dat de drie kinderen inderdaad NIET van mij waren maar van drie verschillende vaders waaronder liegende serieverkrachter Rieks Perdok(vader zoon Jorrit) uit Roden die nota bene schriftelijk onder ede beweerde nooit seks met mijn vrouw te hebben gehad. Zie mijn post…

Resultaten Amerikaans Onderzoek Hans Smedema Affair

Seks-69 foto van AIVD-Verkrachter drs. Jaap J. duijs vernietigd!

Ook hebben haar zoons Arne en Jorrit mijn harde bewijs van toevallige luchtfoto van 69 seks van AIVD-verkrachter drs. Jaap J. Duijs met mijn vrouw gezien door meerdere getuigen, eigenhandig vernietigd! Ik had met beide bewijzen DNA en 69 seks foto, mijn zaak al lang gewonnen in 2003/4! En alle foto’s die in het speciaal gemaakte houten bureau in een geheim vak verstopt waren.

Zie post Children delete photo evidence of AIVD-rapist Jaap Duijs having 69-sex with MY wife!

Verkrachtingsfoto’s in geheim vak speciaal bureau!

En dus een veel betere zaak en wellicht zelfs een advocaat? In ieder geval niet als een zombie en ‘die gek’ door het leven moeten gaan, arbeidsongeschikt geworden door heimelijk(!) antipsychoticum van een corrupte psychiater die ondanks alle bewijzen aannam dat ik een waanstoornis had, en uiteindelijk in 2008 naar Spanje in exile gevlucht door de maar doorgaande vervolging door heel Nederland. Er was letterlijk niemand die mij openlijk bijstond!

En als ze mij samen met mijn corrupte broers en haar zusters doodsimpel in 2000 of nog veel eerder alle informatie over wat er gebeurd is vroeger hadden gegeven, was dit alles helemaal niet nodig geweest ook nog. Als je iets fout doet erken je dat gewoon en biedt aan om met de oplossing te helpen. Nu is dat veel te laat en wordt deze zaak een internationale rel. Hun eigen bewuste keuze geweest onder invloed van familie maffia en AIVD parttime medewerker/informant Jaap Duijs, de MOL-X binnen Justitie en met gruwelijke gevolgen.

Gruwelijk als je achteraf nagaat hoe deze kinderen mij achterbaks mentaal en fysiek hebben mishandeld en verstoten, terwijl ze heimelijk samenwerkten met Godfather mr. Johan Smedema leider van de Criminele Omerta Organisatie die achter deze doofpot en samenzwering zit samen met DE MOL-X bij Justitie/AIVD, en buurman Justitie/AIVD-Verkrachter Jaap Duijs Drachten.

Geen enkel medelijden met mij of mijn weerloze mentaal zieke vrouw net als destijds hun kwaadaardige biologische vaders.

En dat terwijl ze dus wisten dat ik gelijk had anders vervals je geen DNA testen! Ze maakten al deel uit van de Koninklijke Criminele Omerta Organisatie(door Koningin Juliana) onder leiding van mijn corrupte broer mr. Johan Smedema uit Gennep waar 2 justitie medewerkers deel van uitmaakten en speciaal koninklijk beschermd. Ook mijn vrouw, haar zuster Klazien en anderen maakten deel uit van die gruwelijke organisatie bleek uit een email die ik per ongeluk kreeg! 

Bezoek dochter Ilse Korenmolen 2014

Al in 2014 kreeg ik aan de Korenmolen Drachten heimelijk bezoek van (niet biologische) dochter Ilse die mij vertelde dat er al een tijd conservatoir beslag was gelegd op hun woning in Groningen. Ze werkt met haar man bij UMCG waar mijn vijand de corrupte prof.dr. Robert van den Bosch directeur/manager afdeling Psychiatrie is.

Ze vroeg of ik daar van wist en of ik daar iets aan kon doen want het werd lastig als ze wat aan het huis wilden laten doen en daarvoor wat extra lenen. Dat was eerder volgens zwager Tjitte de Jong en mijn zuster uit Oudega ook bij hem zelf het geval en ook bij mijn drie broers. Ook de zoon van verkrachter Rieks Perdok uit Roden, Jorrit noemde vaag dat hij niet een andere woning kon kopen, maar noemde niet een beslag. Alles moet voor mij verborgen blijven! En zelfs huisarts Lefering noemde dat ook al, en vroeg ook al of ik daar achter zat! Andere zoon Arne van Jan de Vries Leeuwarden/Goutum kon geen beslag gelegd worden omdat die buiten gemeenschap van goederen getrouwd zijn.

“Nee, daar weet ik niets van, wellicht Amerikaanse actie als gevolg van mijn asielaanvraag in 2009 en 2013 en als jullie willen dat ik iets doe zullen jullie eerst de waarheid schriftelijk moeten vertellen over deze gruwelijke zaak. Misschien kan ik dan wat doen.

Wees gewoon eerlijk net als ik je heb opgevoed”, zo stelde ik. “Mondeling heb ik niets aan, want niemand geloofd mij meer.”

“Ik vermoed dat jullie zelf jullie eigen DNA-test hebben vervalst?” Vroeg ik haar nog.

“Wij dachten dat je dat zelf wilde!”

“Ik eerst in 2003 al vragen om een DNA-test als bewijs, met de nodige kosten en ellende, en dan die toch zelf willen vervalsen? Om mijn eigen zaak kapot te maken? Zijn jullie gek geworden? Wie heeft dat jullie opgedragen? Mijn broer Johan en Jaap Duijs? De criminele organisatie die ons leven heeft verwoest sinds 1972? Ik heb mijn top-positie als headhunter met 145.000 euro inkomen verloren door deze doofpot! De wattenstokjes zijn dus gewoon even verwisseld met die van een ander gezin?”

“Dat mogen we niet zeggen!”

“Van wie niet? Waarom deze vreselijke Omerta?”

“Mogen we ook niet zeggen!”

Dat komt overal steeds weer terug. Omerta, net als bij de Maffia families! Blijkbaar hebben de misdadigers, met name mijn broer Godfather mr. Johan Smedema uit Gennep hun opgedragen om niets te zeggen, anders… ? En hun misleid dat ik zelf bedrogen zou willen worden? Ongelofelijk hoe achterlijk dat is. Maar dat is standaard bij criminelen, niet bij eerlijke mensen. Ik publiceer alles hier eerlijk en oprecht. Volledig transparant!

Iedereen die niet(!) openlijk transparant durft te zijn, zit per definitie altijd fout en is dus blijkbaar onethisch of zelfs misdadig bezig. Dus zeker ook het betrokken Koninklijk huis!

Volgens mij moeten de kinderen, Ilse, Arne en Jorrit via mijn vrouw ook geweten hebben dat ik heimelijk sinds sept. 2003 een onbekend antipsychoticum kreeg toegediend via corrupte psychiater drs. Frank van Es, mijn ernstig zieke vrouw en huisarts Lefering verstopt als baby aspirin 100 mg. Dat is helemaal om woest van te worden! Ik werd vrijwel direct arbeidsongeschikt!

Zie post J’Accuse Psychiater drs. Frank D. van Es UMCG

“Snap je dat ik nu in 2014 al 10,5 maand in de gevangenis heb gezeten tussen asielzoekers in Florida en Texas, een hel voor mij, mentaal kapot, en al maand onschuldig P.I. Ter Apel, terwijl jullie in alle rust kil en meedogenloos blijven liegen en bedriegen? Denk je echt dat ik dat zomaar vergeet? Ik moest al in 2008 uit Nederland vluchten en leef in exile moederziel alleen in Spanje!”

Inmiddels is dat in totaal 29 maanden detentie nu tijdens schrijven in 2018. En in totaal 7000 + 8000 = 15.000 euro betalen aan verkrachters zoals met name Jaap Duijs. En het maakt de kinderen totaal niet uit hoe ik lijd blijkbaar. Ze hebben me al sinds 2000 verstoten door te liegen dat ik gek was! Terwijl ze al wisten van mijn broer mr. Johan Smedema dat ze NIET mijn kinderen waren en ik dus juist beter was geworden en helemaal niet ziek! Misschien wel nog eerder? Om over het vernietigen van het harde bewijs met de foto van Jaap Duijs met 69-seks met mijn weerloze Wies in zijn(!) tuin nog maar niet te praten! Met beide bewijzen was ik nooit veroordeeld en had nog eigen kinderen kunnen krijgen!

Mede daardoor kon AIVD-verkrachter drs. Jaap Duijs mij in 2006 de cruciale gegevens afgedwongen door secretaris Medisch Tuchtcollege Groningen van corrupte psychiater Frank van Es, onderscheppen via zijn mind control over mijn vrouw! Diverse keren onderschepte hij die cruciale gegevens via postbode en zelfs bij Ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten.

Zie ook post Hans Smedema verstoten!

Hoogstwaarschijnlijk, inmiddels zeker(!), hebben ze gewoon even gebruik gemaakt van het DNA van het gelijke gezin van schoonzoon Renier met vader Dirk Snieders die nota bene als arbeidsongeschiktheids-arts voor AIVD/Justitie en Ministers/Politici werkte! Daar ook twee zoons en dochter, waarvan een zoon Okke en dochter Marieke weer beide arts zijn. En dan ondanks hun artseneed(zie hieronder) toch meewerkten aan het nota bene VERVALSEN van een DNA-test die mijn leven daarna nog meer heeft kapot gemaakt? Tijdens verjaardagen hebben ze mij nooit gewaarschuwd terwijl ik al in 2009 voor het eerst zelfs asiel vroeg in Miami met 28 weken detentie tussen asielzoekers tegen juist o.a. deze medische vervolging door psychiaters, justitie/AIVD en familie. Maar ook al was veroordeeld door de corrupte partijdige politierechter mr. Jeroen van Bruggen Rechtbank Leeuwarden!

Artseneed gebroken!

Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.

Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd.

Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.

Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.

DNA-tests door FBI! Niet mijn kinderen!

Ik werd daardoor niet meer geloofd en werd officieel voor gek verklaard door psychiater Mutsaers in Haren in opdracht Amersfoortse verzekeringen mbt arbeidsongeschiktheid. Begin 2004 verklaarde UMCG psychiater Luttikhuizen mij juist gezond, maar later is zijn diagnose overal verdwenen, en vervalst tot Delusional! Waarvan ik melding heb gemaakt bij Medisch Tuchtcollege Groningen in 2006 en weer vergeefs heb geprobeerd daarvan aangifte te doen.

Ik vecht nu al 18 jaar tegen een groteske overmacht aan bedriegen en liegen.

Hier de DNA-testen die wellicht dus het gezin van schoonzoon Snieders tonen. Terwijl ik net 5,5 maand voor vragen asiel San Diego voor de derde keer, doorgemaakt heb. Een hel voor een onschuldig weerloos slachtoffer! En vervolgens onschuldig naar Nederland voor beledigen verkrachter drs. Jaap J. Duijs, en totaal nog eens 13 maanden detentie. Terwijl als die DNA-tests niet waren vervalst ik hoogstwaarschijnlijk wel een goede zaak gehad had? Al sinds 2003!

In 2009 tijdens asielverzoek tegen de zware (o.a. medische) mensenrechtenschendingen door Nederland vertelde rechter Rex J. Ford mij al dat de drie kinderen inderdaad NIET van mij waren, maar van drie verschillende vaders! Ook dat het niet vervalst was door Genetree laboratorium in Amerika, dus in Nederland al werd vervalst.

Rieks Perdok uit Roden was ook inderdaad de vader van de jongste zoon, wat ik al wist!

In Florida heb ik tijdens zittingen asielrechter Rex J. Ford in 2009 al verzocht om alle betrokkenen uit Nederland te vervolgen en eventueel conservatoir beslag viel daar ook specifiek onder. Ook kinderen en zeker mijn corrupte broers dus. Na afloop kan bekeken worden in hoeverre iedereen schuldig was waarbij mijn wens zwaar meeweegt.

Waarom niet gewoon eerlijk en oprecht zoals ik altijd wel heb gehandeld?

Alles wat niet transparant kan zijn, is altijd per definitie fout! Er is geen andere mogelijkheid.

Deze onderstaande valse DNA-vaderschapstesten zijn dus niet van mijn gezin, maar gezin van schoonfamilie Dirk Snieders, arbeidsongeschiktheidsarts bij Justitie/AIVD en Ministeries. Dochter Marieke(huisarts), Okko(uroloog) en Renier mijn schoonzoon getrouwd met haar dochter Ilse. Dus drie artsen die gewetenloos mee hebben gewerkt aan het kapot maken van mijn leven door cruciale bewijzen te vervalsen. Waardoor ik geen advocaat kon krijgen en medici mij niet meer geloofden.

DNA testen kunnen echt NIET vervalst worden vertelden die idioten mij dan!

 

 

 

Om te huilen en te janken…, ben ik de nog enige wel eerlijke intelligente Nederlander die wel oprecht en transparant is?

Hans Smedema, Albir, Spanje

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.