1.5 Bewijs en getuigen!

Please Share! Fight this 'Perfect' 40+ year (Royal) Crime!

Bewijzen, aanwijzingen en heel veel getuigen!

Zie vooral…

Kinderen vervalsten zelf hun eigen vrijwillige DNA-test!

Verkrachtingsfoto’s in geheim vak speciaal bureau!

Resultaten Amerikaans Onderzoek Hans Smedema Affair

J’Accuse mijn vriendin/vrouw en haar(!) kinderen van mij gruwelijk psychologisch mishandelen en zware fraude!

En cruciaal is dat nu blijkt dat het wel degelijk Joris Demmink is die al in 1972 bij onze marteling betrokken was en door zijn hoge posities bij Justitie mijn onderzoek en dat van anderen steeds mooi kon blokkeren!

Joris Demmink blijkt verkrachter en MOL-X binnen Justitie in mijn Hans Smedema Affair!

Onderstaande is een wat verwarrend geheel geworden van steeds weer aangevulde punten na mijn langzaam voortschrijdend inzicht sinds 2000.

 • Laatste zware bewijs is het feit dat Koning WA in de lucht boven Amerika als KLM Co-Piloot het mij nota bene aangeboden asiel door Rex J. Ford en/of DOJ corrupt blokkeerde! Zie KLM Co-Piloot Koning Willem Alexander fraudeerde en blokkeerde het mij aangeboden asiel tegen Nederland boven Amerikaans grondgebied!
 • Zwaarste bewijs is dat President Obama vlak voor vertrek in Januari 2017 deze zaak van zware mensenrechtenschendingen bij UNCAT of gelijkwaardig heeft ingediend tegen Nederland. Staat Amerika tegen Nederland! Plotseling zware heimelijke onderzoeken! Hoezo transparantie? Kan max 2 jaar duren als Nederland laf tegenwerkt en dus zou rond mei 2019 er een rapport moeten komen.
 • Meest cruciale bewijs is het feit dat in 2009 tijdens diepgaand onderzoek Miami Florida Asiel aanvraag volgens rechter Rex. J. Ford inderdaad werd geconstateerd dat onze drie kinderen NIET van mij waren! Mijn DNA was afgenomen en ze hadden ook de gegevens van onze drie kinderen. Dus was de eerdere DNA test uit 2003 vervalst wat ik al had vermeld en geprobeerd aangifte te doen! In 2014 erkend dochter Ilse mondeling(niet schriftelijk!) dat de drie kinderen samen met schoonfamilie Snieders de Swabs hadden verrwisseld met die van gelijke(!) familie Snieders! Zie post.
 • Tweede is de hersenspoeling in Benidorm en eerder mislukte in La Nucia La Rambla waar de Belgische eigenaresse mij waarschuwde voor Onno van der hart en zijn medische instrumenten! En voor nog een man die zijn kamer nooit verliet en twee motorrijders. Dat blijkt drs. Jaap J. Duijs te zijn geweest die ik een dag of zo eerder al in Benidorm had gezien! Later door Belgische onderzoeksrechter onderzocht en met mij gesproken! Ook bevestigd door barkeeper John van Heartbreak. Nog net op tijd door meisjes samen met fotograaf gewaarschuwde Policia Local mocht van Madrid NIET ingrijpen om mij te beschermen! Zie post Hersenspoelen in Benidorm
 • Sterk is ook het feit dat namens Minister Veerman en Kabinet Balkenende door zakenrelatie ir. Klaas Keestra Vice President van de NOM Groningen met hoge contacten mij in Groningen op 12 augustus 2004, 5 miljoen euro werd geboden als afkoop met geheimhouding restricties! 
 • Ook is nu bekend dat drs. Jaap J. Duijs de hoerenloper uit 1972 in Utrecht en serieverkrachter uit Drachten al in 1977 opzettelijk in de gelegenheid werd gesteld om het stuk grond Sydwende 97 schuin tegenover ons stuk grond te kopen net VOOR ons, terwijl wij eerder werden tegengehouden tot hij gekocht had. Hij ontving als informant Justitie 100.000 gulden en maandelijkse toelage van 1000 gulden voor een gratis Villa schuin tegenover ons, om ons af te luisteren met microfoon in onze meterkast en ons regelmatig te drogeren zodat zijn/hun mind control over mij en mijn vrouw in stand zou blijven. Hij misbruikte en verkrachtte mijn vrouw bijna wekelijks! Getuigen waren Burgemeester, manager grondzaken en medewerker grondzaken die ons nota bene voor Jaap de Vaginajager waarschuwde! 
 • Merk op dat tegenover Hans Smedema diverse daders en medeplichtigen het gruwelijke verhaal, ieder voor hun deel, al hebben bekend en erkend. Ze willen natuurlijk niet schriftelijk zichzelf in de problemen brengen en zwijgen dus.
 • De hoeveelheid details, getuigen, daders en controleerbare feiten is zo groot, dat nog nooit eerder in de geschiedenis en misdrijf zo gedetailleerd en consequent gedocumenteerd is. Dat sluit op zich al ‘wanen’ uit want niemand kan dit verzinnen.
 • Alle verkrachters en dus vaders van onze drie kinderen zijn bekend en hebben mondeling dat bevestigd. Jan van Beek uit Utrecht, Jan de Vries uit Leeuwarden, Rieks Perdok uit Roden en Jaap Duijs uit Drachten geaborteerde vrucht. Schriftelijk ontkennen ze nu, behalve Jan de Vries, maar Justitie en OM zijn niet geïnteresseerd in waarheidsvinding gezien de gewetenloze doofpot(vals beroep staatsveiligheid) opstelling van Koningin Beatrix! Omerta!

Heel merkwaardig is het dat alle getuigen zwijgen als het graf. Behalve als je hun in de val lokt en enkele weten dan zaken die het juist bevestigen.
Hoe krijg je op zich integere mensen zover, dat ze bereid zijn om te liegen, hoewel eigenlijk is het zwijgen, over misdrijven? Vermoedelijk door ze voor te houden dat ik – Hans Smedema – een rotzak ben, die zijn vrouw even met de neus op haar verleden zal duwen? Dan wordt hun voorgehouden dat mijn vrouw dus vrijwillig zich liet misbruiken en vrijwillig kinderen kreeg van verkrachters? Voor mij niet te bevatten. Mijn vrouw wil het juist wel weten als het waar is! Dat staat ook schriftelijk vast, maar wordt door justitie genegeerd natuurlijk.
Of men mag niet in opdracht van justitie, wat kan kloppen met het feit dat mijn gewetenloze broer Johan daar een speciale samenwerking en samenzwering mee heeft volgens kroongetuige en heldin Elise B. uit Uden, destijds in dienst Johan Smedema en parttime bij Justitie als officieel ambtenaar belast met de doofpot! Daarom mogen wellicht ook advocaten niets doen? Maar die zijn onafhankelijk, en kunnen mij dus rustig de waarheid vertellen. Toch?

Begrijp goed dat alle waarschuwingen vroeger verloren gingen door onze beider onmiddellijke verdringing daarvan. En er zijn vele geweest. Als we niet beiden onmiddellijke verdringing hadden gehad, had dit nooit kunnen gebeuren. Een paar weken therapie had dit in ieder geval bij mij eenvoudig kunnen oplossen.

Die verdringing kwam niet van ziekte/trauma’s zoals ik eerst foutief aannam, maar van de gruwelijke heimelijke illegale conditionering en martelen van mij meestal als een dief in de nacht door prof.dr. Onno van der Hart sinds 1975! Die dat ontkende en mij iedere hulp weigerde! Zie uitgebreide post

J’Accuse prof. dr. Onno van der Hart!

Cruciale controleerbare gedetailleerde feiten met 51 politiedossiers(!) zijn opgesomd in de Page 1.2 Misdrijven chronologisch

Totaal overzicht van de meest cruciale feiten zijn vermeld in mijn engelse(vertaling mogelijk) artikel

Timeline of only the most crucial events!

En voor hoe het strategisch kon een wat kortere engelse samenvatting in

Conspiracy against Hans Smedema explained!

For full info Royal Criminal Organization follow this link: Dutch Royal Criminal Organization against victim Hans Smedema and his defenseless wife!

Bewijzen!

smorenburg11degroothuidplooiWsArtsenkaart2

 

 1. Het belangrijkste schriftelijke bewijs tot nu toe, is het feit dat ik een onbekend litteken van 7 cm heb precies tussen mijn benen. Waarvan ik nu weet dat het verscheen rond 1972 toen ik veel op de kamer van mijn vriendin was. Ik weet nu dat Jan van Beek en zijn vriend mij daar heimelijk drogeerden en woedend onvruchtbaar hebben gemaakt. Jan van Beek heeft dat ook tegenover mij bevestigd. Chirurg Hermsen noemde het een slecht gehecht litteken en chirurg Van Looyen plotseling een huidplooi, hoewel het duidelijk een litteken was. Dat is al verdacht. Vervolgens laat ik het wegbranden door huidarts De Groot, die een politie fotograaf een foto laat maken wat ik NIET mocht zien! Merkwaardig toch? En waarom zou een huidplooi moeten worden weggebrand van voor naar achteren? En waarom moet een politie fotograaf een opname maken van een huidplooi? Merkwaardig toch?
 2. Ook bewijs is het feit dat er volgens mijn flashbacks een moordaanslag op mij plaatsvond in Motel Bunnik bij Zeist met het middel Ketamine in hoge dodelijke dosering! En vervolgens blijkt inderdaad op mijn oude artsenkaart uit die tijd van huisarts Hogen Esch te staan dat ik met angst en hartkloppingen, hij dacht aan hyperventilatie, uit Zeist kwam en zelfs bij het Boerhave Ziekenhuis in Harderwijk een cardioloog bezocht op de spoedeisende hulp! ECG gemaakt! Symptomen zoals hartkloppingen en angst komen precies overeen met hoge dosering Ketamine! De vermelding sluit wanen natuurlijk uit! Zie artsenkaart!
 3. Ook bewijs van gelijk Hans is dat volgens Hans haar zuster Klazien in 1976 een vrucht had afgedreven omdat ze niet wou dat haar zuster wer een kind van een verkrachter zou krijgen! Gewoon de waarheid opbiechten en dus therapie laten geven vond ze blijkbaar weer NIET nodig! Klazien ontkent dat en mijn vrouw denkt dat het een gewone miskraam was, maar op bovenstaande artsenkaart staat onder kopje 16-5-1977 dat er een abortus plaatsvond op 5 december 1976! Dus huisarts Hogen Esch heeft samen met Klazien de vrucht afgedreven! Zonder ons te waarschuwen! Dan hadden we nog eigen kinderen kunnen krijgen! De gewetenloze schoften!
 4. Cruciaal maar helaas alleen mondeling is het feit dat alle drie verkrachters en vaders van onze drie kinderen, Jan van Beek uit Utrecht, Jan de Vries uit Leeuwarden en Rieks P. uit Roden, tegenover mij hun seks met mijn weerloze vrouw en het feit dat die kinderen hoogstwaarschijnlijk van hun zijn, opgebiecht hebben. Dit is met een doodsimpel DNA-testje vast te stellen! Eerst dat de drie kinderen niet van mij zijn en dus de eerdere eigen test in 2003 inderdaad vervalst!
 5. Minister President JanPeter Balkenende stelt dat hij ‘hooft dat partijen er samen uitkomen!’ , maar geeft laf en kafkaësk niet aan wie die partijen dan wel zijn! Hij ontkent de samenzwering dus niet!  Idem stelt Hoofd Officier Justitie Leeuwarden dat mijn vrouw inderdaad ‘slachtoffer’ is! Dus ontkent het ook niet!

 

 

 1. Justitie beschikt of heeft beschikt over de foto’s van de vele verkrachtingen/misbruik uit 1972 gemaakt door Jan van Beek in Utrecht. Hans denkt te weten waar die foto’s nog liggen, maar Politie/AIVD zou ze direct vernietigen op grond vals beroep staatsveiligheid wegens betrokkenheid gewetenloze Koningin Beatrix!
 2. En dan naar Uroloog Smorenburg die vaststelt dat ik aan beide zaadleiders een onderbreking heb, die niet afkomstig is van een sterilisatie! De plaats is ongebruikelijk en hij is heel erg zeker van zijn zaak mondeling. Maar plotseling wil hij niet verder met het vaststellen en bewijzen van de heimelijke onvruchtbaar making. Vreemd toch? Om ethische redenen zegt hij, maar is erg nerveus!
 3. Dan bij een MRI scan wordt radioloog Frank Kempers die speciaal dit zou doen voor mij, plotseling weggeroepen! En rapport geeft aan niets te zien!
 4. Een uroloog in Spanje doet een onderzoek en stelt vast dat in ieder gevel één bal abnormaal verstopt zit! Dus MRI scan vervalst! Statistisch is het onmogelijk, dat al deze zaken toevallig plaatsvinden na wanen van mijn kant.
 5. Verder blijkt het uit de vele gesprekken en is min of meer bevestigd door haar zuster Klazien J. uit Steenwijk die mij meedeelde al lang bij advocaten te zijn geweest met als advies te zwijgen! Dus uit angst voor de gevolgen van hun criminele en kwaadaardige acties!
 6. Ook stellen onderzoekers dat dit ongelofelijke verhaal zo degelijk en consistent is verwoord, met zoveel controleerbare feiten, dat iets dergelijks nooit te verzinnen is door een psychoot.
 7. Psycholoog Joseph James in Miami Florida bevestigt dat het ongelofelijke verhaal wel degelijk mogelijk is en dat Hans Smedema gezond is!
 8.  

 

 

 1. Psychiaters Bruggeman en Luttikhuizen UMCG bevestigen dat het verhaal weliswaar ongelofelijk is, maar zeker mogelijk is! Uitgebreide testen in 2003 bij UMCG Psychiatrie bevestigden dat ik gezond was en dus niet schizifreen of delusional! Dat rapport van 3 paginaś van psychiater Luttikhuizen werd achteraf overal verwijderd! Ook van mijn computer en email! En bij psychiater Oostveen idem wat hij bevestigde tegenover Tuchtcollege Groningen!
 2. Rechter Rex Ford bevestigt dat hij het ongelofelijke verhaal geloofwaardig vindt, dat inderdaad de drie kinderen NIET van mij zijn(na DNA-onderzoek), maar alleen als de overheid er achter zit, kan hij asiel verlenen! Veel werd door FBI en CIA onderzocht en alles wat werd onderzocht werd in Amerika bevestigd!
 3. Simpele DNA test kan het natuurlijk ook bewijzen, maar moet door een rechter of VN Human Rights aangevraagd worden, zodat het niet door de Nederlandse staat vervalst mag worden door de handtekening van de achterlijk onnozele Koningin Juliana die deze doofpot gewetenloos heeft mogelijk gemaakt!
 4. In 2014 bekend haar dochter Ilse dat de drie kinderen de vrijwillige DNA testen hadden vervalst door de swabs te verwisselen met die van haar schoonfamilie Snieders met nota bene drie artsen! Maar ze willen dat laf en corrupt niet even zwart op wit bevestigen!
 5. RuudRosingh12-2-1991
  mr. Ruud Rosingh perfecte getuige!
  mr. Ruud Rosingh perfecte getuige!

  Mr. Ruud Rosingh op 12 januari 1991 Hoofd Officier Justitie in Leeuwarden verklaarde tegenover Hans Smedema dat hij het al opgestarte onderzoek op bevel College Procureurs Generaal in Den Haag moest stopzetten naar aanleiding van een brief van een Smedema! Maar ik heb NIETS met Justitie! Van wie was die brief dan? Controleerbaar feit!

 6. De namen van de drie vaders/verkrachters zijn allen bekend en eenvoudig te controleren. Jan van Beek uit Utrecht, Jan de Vries uit Leeuwarden, Rieks P. uit Roden en Jaap Duijs uit Drachten met een geaborteerde vrucht. Wat categorisch wordt geweigerd! Doofpot! De gewetenloze schoften!
 7. Het Koninklijk huis is met hun speciale wet of decreet de beste getuige in deze zaak!
 8. Ir. Klaas Keestra Vice President NOM die op donderdag 12 augustus 2004 met Hans Smedema spreekt en daarvan verslag uitbrengt aan Minister Veerman om 16.00 uur in een restaurant in Groningen. Die brengt de volgende dag vrijdag 13 augustus weer verslag uit in de  Ministerraad onder leiding van MP JanPeter Balkenende, en die overlegt vervolgens met Koningin Beatrix in hun wekelijkse (achterbakse) maandagmiddag praatje van 16 augustus 2004. Waar Koningin Beatrix kwaadaardig en gewetenloos besluit om haar toch al onschendbare naam belangrijker te laten zijn, dan de verwoeste levens van de argeloze slachtoffers Hans & Wies Smedema. OM Leeuwarden en politie Frieslang/Drachten wordt opgedragen om GEEN onderzoek te doen naar aanleiding van de aangifte van Hans Smedema op 26 april 2004 bij politie Drachten tegen tientallen verkrachters en medeplichtigen. Deze gedetailleerde aangifte met compliment van rechercheur Haye Bruinsma werd al doorgezonden naar officier justitie mevr. Duinhoven en moest vreemd genoeg 5 maanden(!) wachten op ministeriële goedkeuring! Afgewezen als ‘ongeloofwaardig’ in september 2004! Terwijl er bij politie Utrecht, Zwolle, Leeuwarden en Drachten in totaal meer dan 50 dossiers sinds 1972 bekend zijn! Honderden getuigen!
 9. Ander bewijs is het feit dat ik, Hans Smedema, geen aangifte mag doen en er geen onderzoek komt tegen de verkrachters, terwijl discriminerend diezelfde verkrachters en zelfs vader zoon en een ander vrucht, wel aangifte tegen mij mogen doen wegens belediging, laster en smaad! Rechtsongelijkheid en schending mensenrechten! Tijdens zitting politierechter mr. Jeroen van Bruggen rechtbank Leeuwarden wordt iedere verdediging corrupt verboden conform de doofpot affaire. Dus zijn rechters hier betrokken bij de doofpot affaire en NIET onafhankelijk! Weer ernstige mensenrechtenschending. Ik bood zelfs 10.000 euro voor een doodsimpel dna-testje dat direct had kunnen bewijzen dat verkrachter Rieks Perdok uit Roden(klager) had gelogen in zijn aangifte en de vader is van jongste zoon! Maar volgens hem nooit seks heeft gehad met mijn weerloze zieke vrouw met ernstige dissociatie.
 10. Ook tijdens hoger beroep Hof Arnhem werd geen enkele verdediging toegestaan, ondanks mr. A. (Bram) Moszkowicz en zijn rechterhand mr. Arnoud Comans als advocaten! Dus weer bewijs ernstige mensenrechtenschendingen en civiel/straf recht! Zie bij strafzaak voor alle gruwelijke onrechtmatige details linker kolom. Dit is zwaar bewijs van de doofpot! Zie vonnis hof Arnhem en de vele Post daarover in dat jaar! VonnisHofArnhem
 11. Ook is natuurlijk bewijs het feit dat Moszkowicz dit(geen enkele verdediging) laat gebeuren zonder er publiekelijk tegen in opstand te komen! Hij werd dus gedwongen(FIOD op hem afgestuurd/belastingproblemen en zo) om aan de doofpot mee te werken, anders is het niet te verklaren! Hij zal wachten op het juiste tijdstip om met deze zaak, het misdrijf van de eeuw of Dutch Queengate, in de publiciteit te komen? Omdat hij nu geen advocaat meer is, is hij niet meer gebonden door de eed van trouw aan ons laffe Koninklijk huis? Andere advocaten moeten verplicht meewerken?
 12. Nagekomen bewijs is het feit dat twee keer is geprobeerd om mij te helpen door mij 3 ton cash te geven samen met documenten die bewijs leverden over deze zaak. Zie laaste posts zomer 2014. André Gruters en Joke Laven hebben die drie ton gestolen, waarbij justitie betrokken werd en GEEN vervolging instelde of mij/ons waarschuwde! Justitie helpt misdadigers in dit geval om het laffe Koninklijk huis voor negatieve publiciteit te behoeden. Meerdere prima getuigen, maar het doen van aangifte is weer verboden. Sinds 2000 corrupt niet toegestaan.

Deze feiten bewijzen daarmee met een kans van 1 op 100.000.000 dat ondergetekende gelijk heeft en dus dat dit het misdrijf van de eeuw is. Zie ook de Post ‘Bewijs!’ en Pages 4.0 Onderzoek en bewijs.

Hier veel getuigen, sommigen maken dus deel uit van de ‘Koninklijke Criminele Organisatie Mengele (KCOM)’

Ieder van onderstaande lieden kan dus mijn gelijk binnen een seconde bevestigen, maar laat dat gretig achterwege! Meer later:

 • Kroongetuige Elise B. oud werkneemster van broer Johan Smedema uit Gennep en tevens parttime in dienst Ministerie van Justitie met als opdracht alle bewijzen van de doofpot en verkrachtingen te vernietigen of te manipuleren. In 1999 waarschuwt ze mij en dient haar ontslag in! Kinderen zijn niet van mij, en mijn gewetenloze broer mr. Johan Smedema bedriegt mij samen met justitie! Geheime dienst/BVD betrokken. Heldin! Moet lintje krijgen! Maar valt onder ambtsgeheim.  Dus aanzetten tot misdrijven door mijn gewetenloze broer Johan uit Gennep samen met ‘KCOM’ bij justitie! Een zuivere criminele organisatie die werkt in opdracht van ‘De Kroon’ en nu specifiek Koningin Beatrix. Deze vindt haar naam, belangrijker dan verkrachtingen en kinderen daarvan. Een gewetenloze schoft die onmiddellijk moet worden afgezet en het land uitgejaagd.
 • Kroongetuige mr. Ruud Rosingh, in 1991 waarnemend hoofdofficier Justitie in Leeuwarden en Rotary vriend van Hans Smedema bij Rotary Leeuwarden-Zuid. Hij verneemt rechtstreeks van getuigen over de meervoudige verkrachting van de vrouw van Hans Smedema en start direct en correct een onderzoek! Hij wordt direct bij het College van Procureurs Generaal in Den Haag geroepen en moet op grond van een brief van mr. Johan Smedema met het onderzoek stoppen! Naam Koningin is immers voor haar veel belangrijker dan lijden en verkrachten van slachtoffers!
 • Huisbaas Jan van Beek uit Utrecht met zijn gewetenloze vriend die nu wellicht een hoge positie binnen justitie bekleed. Een verrader en crimineel binnen justitie die contacten onderhoud met de porno industrie. Vandaar dat politie soms nooit iets mag onderzoeken in die richting!
 • Collega’s van mijn vrouw bij Rabobank opleidingen uit 1972 zoals haar baas Ben van Tol.
 • Collega Yvonne Stuivenberg die mijn vrouw naar die ‘horror’ kamer verwees. Toen nog net getrouwd met Jan van Beek de gewetenloze dader.
 • Politie Utrecht, die een oogje toe deed en ook wat meisjes mocht …., corrupt volgens Jan van Beek.
 • Tiny Timmermans-Grobben oud collega vrouw uit 1972. Werd ook onschuldig slachtoffer van Jan van Beek en zijn porno gang als zij mijn vrouw begeleid op haar verzoek. Ontkennen nu samen met haar man Arie Timmermans.
 • Broers Johan (Judas en leider naar justitie!), Marinus en Ruud. Allen lid ‘Groep Mengele’. Ontkennen glashard en ijskoud op 1-2 2004 in Epe. Proberen mij zelfs te drogeren met hypnose middel, wat mislukt. Ik wissel het glas.
 • Schoonzusters Klazien uit Steenwijk en Betty uit Wijk bij Duurstede. Ontkennen glashard en ijskoud. Lid ‘Groep Mengele’.
 • Wederzijdse ouders, inmiddels overleden. Ontkenden, maar weten vermoedelijk maar heel weinig. Misleiding.Tientallen foto’s van Jan van Beek gekocht.
 • Oud (studie)vrienden Roland (waarschuwde lichtjes en weigerde eerst jarenlang aan de samenzwering mee te doen!) en Tea Wester, Paul en Ans (waarschuwden al in 1972 maar deden later toch mee aan de samenzwering) Schuh. Ontkennen.
 • Buren ‘t Harde zoals Anneke van ‘t Hoog die de ruzies aan de deur hoorden en mij waarschuwden! man ging een uur later weer weg en mijn arme vrouw wist dan van niets!
 • Henk en W. Kamsma, onze vrienden uit ‘t Harde onkennen, maar zijn broer is hoofd zeden politie in Zwolle en weet veel meer. Ze moeten weet hebben van de ‘overval’ op ons waarbij rapemovie werd gemaakt, na drogeren. Politie werd gewaarschuwd en heeft nog op de daders gejaagd.
 • Politie Zeist na moordaanslag en zwaar drogeren in 1975, artikel in Telegraaf!
 • Werknemers GGZ ZWolle uit 1975 die getuige waren van het feit dat de psychiater Onno van der Hart uit Amersfoort tijdelijk bij hen werd geplaatst en dus de macht had om mij/ons te misleiden en drogeren en een document te laten ondertekenen. Een werkneemster wilde met mij naar de politie om aangifte te doen van het drogeren en de misleiding. Samen met anderen hebben ze een klacht tegen deze ‘kamparts Mengele’ (Onno van der Hart) ingediend. Dat is controleerbaar!
 • Arme buurman Cees van ‘t Hoog na wat eigen onderzoek via Tijl, vermoord in 1980. Daarbij ook tweemaal aanslag op mij zelf! Totaal drie keer! Zijn gezin is deels dus ook op de hoogte, naast mensen bij het oude Tijl.
 • Politie ‘t Harde/Zwolle wegens overval (rapemovie gemaakt) op ons waarbij ze gewaarschuwd werden en vermoedelijk algemeen van politie Utrecht.
 • Buren Keizerskroon 72 ? uit 1977 in Leeuwarden die weer ruzies aan de deur hoorden en o.a. Hans van der Heide herkenden die een uurtje later weer weg ging! Mijn arme vrouw wist later van niets! Ze verdrong het direct weer.
 • Hans van der Heide zelf dus als gruwelijke verkrachter en oud vriend van broer Ruud.
 • Personeel Hans van der Heide, als personeelsuitje (!) naar mijn arme onwetende vrouw in ‘t Harde! Tring, de bel, wie zou dat zijn… en meer wist de stakker dan niet.
 • Twee personeelsleden van Hans van der Heide (H. (Rieks) P. en Jan de Vries) als verkrachters en vaders van haar twee zoons.
 • Sommige buren Drachten die beperkte zaken kennen. Zwijgen.
 • Jaap Duijs uit Drachten, jarenlang misbruik van mijn weerloze vrouw en die een vrucht bij haar verwekte in 1980 op een boot. Zijn vrouw Wimke weet dat ik gelijk heb, maar zwijgt. Beide ontkennen, ze zijn nooit op die boot geweest. Foto’s daarvan, met name de foto die zijn vrouw Wimke maakte van mijn dochter alleen met zwembandjes om aan dek, zijn natuurlijk plotseling weg! Bewijzen snel wegwerken!
 • Mijn oude advocaten Wim Winkel en Gerrit Ham werkten beide mee aan de doofpot. Ontkennen dat nu schriftelijk.
 • De drie rechters van procedure 337/87 Leeuwarden mr. Holz, Van der Meer en Van der Vinne. Nog niet kunnen bereiken. Worden uit het zicht gehouden door vice president rechtbank. En moeten van de overheid zwijgen, dus misdrijven verborgen houden.
 • Het hele personeel van Systems Engineering uit Heerenveen uit 1987. Nog niet gevraagd.
 • De onvolprezen secretaresse Stella van Arkel bij Euro-Routing uit 1977-1985. Mijn arme dochter van vijf belde haar meerdere malen over ‘boze meneer’ (! mijn arme vrouw probeerde zich nog wat te verdedigen tegen verkrachter Rieks P.). Frits Hoekstra, auteur BVD boek, kent hun verblijfplaats, maar wenst of mag ons niet helpen. Intimidatie en staatsterreur door ‘Groep Mengele’ vermoedelijk binnen AIVD zelf en College van Procureurs-Generaal, met steun van ‘achterlijke’ politici.
 • Broer Marinus die samen met bedrijfsleider Joop de Boer van Euro-Routing in Leeuwarden, verkrachter Rieks P. op heterdaad betrapten en de trap afsloegen. Bloed liep van de muur en moet nog te bewijzen zijn. Ze stelden ook vast dat mijn vrouw achteraf van niets wist, maar geen actie voor medische hulp! Wij waren juist bezig om een kind te krijgen, niet wetende dat ik onvruchtbaar gemaakt was en dus werd Rieks P. per ongeluk als verkrachter (!) de vader! Hij weet dat en bood geld aan overigens in opdracht van zijn wel integere vrouw!
 • Veel bouwvakkers van onze woning in Drachten. Eén heeft het tegenover mij opgebiecht, maar het werd direct weer verdrongen.
 • Aannemer Jan van der Sluis die mij nog waarschuwde ‘houd je vrouw daar weg’ want al mijn werknemers willen bij jouw aan het ‘werk’, maar er gebeurd heel weinig aan het huis.
 • Enkele werknemers en directie holding van IHN toen mijn arme vrouw tijdens mijn kerst speech door iemand van buiten (vriend psychopaat Hans van der Heide, werd meegenomen en hem moest bevredigen.
 • Politie Drachten en Leeuwarden die (moeten?)zwijgen. Files ontbreken! Heimelijk verwijderd op bevel van hogerop.
 • Justitie en OM die zwijgen. Leider ‘Groep Mengele’ zit daar ergens. College Procureurs-Generaal zelf ?
 • Huisarts Hogen Esch uit ‘t Harde die kinderen van verkrachters verzweeg en mij/ons heimelijk bedroog en valsheid in geschrifte pleegde met blanco document uit 1975 wat hun vermoedelijk ook nu nog moet vrijwaren!
 • Captain Rust en familie van General Army Hospital Frankfurt die bij een screening in 1984 van mij in de inlichtingen files veel kon zien! Het kon uitsluitend op Ministerieel niveau worden opgelost en ik moest niet denken dat ik het van de psychiaters kon winnen! Hij waarschuwde veel later, na eigen drama in 1987 en later, dat mijn vijand een Professor was en noemde de naam Onno van der Hart! Ga naar Amerika was zijn advies. Niet meer kunnen opsporen, CIA mag niet helpen, dat is ingrijpen bij bondgenoot die eigen burgers bedriegt!.
 • George Baker directeur Baker Bros Boston die door de CIA werd gewaarschuwd dat ik iets met de porno industrie te maken kon hebben en amnesie had! En diverse leden van zijn staf. Nog niet kunnen opsporen.
 • Huisarts Lefering die geheim document voorlas, woedend werd ‘zijn ze nou helemaal gek geworden, twee volwassen mensen, dat nooit’ maar nu zogenaamd van niets meer weet.
 • Rotary vrienden Herman van Kesteren, Hans Boosman en zijn vrouw Fredy, en Ruud Rosingh en zijn vrouw Willy. Toevallig (deels) getuige misbruik door ‘twee vrienden’ van Hans van der Heide in garage Oranje hotel op 12 januari 1991 bij feest Commerciële Club Leeuwarden. Eerste twee zwijgen nu, geen antwoord op indringende (!) verzoek om hulp van oud Rotary vriend! Daarbij heeft Rotary lid en waarnemend Hoofd officier van justitie parket Leeuwarden mr. W.R. (Ruud) Rosingh een onderzoek gestart, maar is onmiddellijk op bevel van hogerop (!) gedwongen naar een andere positie. Hij begon al op 25-2-1991 in Zwolle. Zijn overplaatsing heeft met mij te maken gehad werd mij verteld! Drama op zich? Mijn gewetenloze broer Johan weet later de agenda van 1991 bij mij te stelen, om bewijs te verdoezelen. Broer en mede leider ‘groep Mengele’ wist dat Herman van Kesteren mij nog had gevraagd of ik wist wat er in de garage van het Oranje Hotel was gebeurd! Vermoedelijk in overleg met Ruud Rosingh. Angst voor uitkomen! De macht van deze ‘Groep Mengele’ wordt hier duidelijk zichtbaar. Ook moest de Leeuwarder Courant hun archief van de krant nota bene wijzigen!
 • Zwijgende medici zoals Van Looyen (litteken is plotseling huidplooi, maar eerder volgens chirurg Hermsen wel litteken), De Groot (zwijgt maar liet gelukkig wel politie foto maken). Uroloog Smorenburg die onderbroken zaadleiders vaststelde, maar om ‘ethische’ redenen verder niets wil doen! Ook ‘in naam der Koningin’ onder druk gezet om niets te doen? Of gewoon standaard elkaar dekken? Patient is daarbij secundair en ondergeschikt?
 • Radioloog Frank Kempers DiaSana in Mill, die vermoedelijk van justitie ‘in naam der Koningin’ moest liegen in rapport!
 • Psychiaters die liegen zoals Oostveen, Bruggeman, Luttikhuizen, Mutsaers, Van Es, Koopmans, Kootstra-Venema.
 • Hoofd psychiatrie Universitair Centrum Groningen prof. Dr. R. van den Bosch als baas Bruggeman, weet vermoedelijk wel meer. Net als prof.dr. Onno van der Hart die weigerde om ons medisch te helpen en in 1975 de hersenspoeling doorvoerde. Ook Ellert Nijenhuis die niet met ons mag spreken weet veel meer dus.
 • Leo den Hollander in 2004 Hoofd Officier van Justitie die blijkbaar niets mag doen van boven af! Dus ook getuige!
 • Vermoedelijk advocaat Johan Verwilligen die door ‘Groep Mengele’ bezocht moet zijn met misleidende informatie om te voorkomen dat hij mij bij zou staan. Hij wist al in 2004 dat geen enkele advocaat mij zou willen bijstaan! Wat duid op vrijwilligheid en dus ook misleiding met de ons onbekende stukken! Vermoedelijk door mijn eigen vrouw ook ondertekend in de dubbele persoonlijkheid. Haar boosaardige zuster Klazien brengt haar daarin en laat haar tekenen en verklaringen geven. Ze is ook met mijn vrouw naar Universiteit Groningen geweest. Bij mij weet ze dat in haar normale persoonlijkheid dus niet meer.
 • Prof.dr. Onno van der Hart dus zelf, die in 1975 mij hersenspoelde en mijn vrouw ook.
 • Het onbekende brein bij Justitie! Door mij ‘De Fuhrer’ genoemd. De juridische ‘Nederlandse Mengele’? Vermoedelijk dus bij justitie geïnfiltreerde crimineel en oude vriend van dader Jan van Beek. Die op het idee kwam om een stroomstok te gebruiken dat was voordeliger dan de dure drugs, om mijn vrouw geestelijk gegijzeld te houden! Nadien vermoedelijk dus nog duizenden! (maar politici weigeren hulp, want het gaat steeds maar om één persoon immers. Al tientallen jaren lang dan!
 • En van alle bovenstaande mensen nog weer de indirecte kennissen die het ook hoorden en kunnen getuigen dat anderen het hun verteld hebben.
 • Veel daders door Jan van Beek gestuurd en anderen.
 • Rimmer Mulder hoofdredacteur van Friese Pers en John van den Heuvel met hoofdredacteur Telegraaf die wellicht afspraken maakten met overheid om geen ruchtbaarheid te geven aan deze zaak! Censuur en verborgen houden van misdrijven voor Nederlandse burgers! Omerta. Deze Nederlandse Watergate wordt dood gezwegen! Of ‘in naam der Koningin’ verboden? Staatsgeheim? Staatsveiligheid staat op het spel? De krant werd in februari 1991 op bevel van de Staat zelfs gewijzigd, om een hun kritiek op het laten stoppen van een onderzoek naar de verkrachting van mijn vrouw te laten stoppen!
 • Een mij onbekend persoon die inzage had in de files in Drachten bij GGZ. Die zullen al sedert wij in Drachten kwamen wonen op de hoogte gesteld zijn. Ze hadden dus nog twee zwangerschappen kunnen voorkomen en vele malen misbruik van weerloze vrouw, juridisch verkrachtingen. Ze schreef brief met hele verhaal, maar wij konden dat niet geloven en dachten dat ze gek was. Haar zuster Klazien nam de brief mee en zal via justitie de arme ‘eerlijke’ persoon opgespoord hebben. Ellert Nijenhuis ging werkte eerst in Drachten en ging lager naar Assen. Kan dat de reden zijn? Ontslag of overplaatsing? Wie was deze held? Of heldin? In ieder geval zijn er bij GGZ Drachten dus vele getuigen. De files worden mij /ons NIET verstrekt! Staatsgeheim!
 • De vaste Kamercommissie van justitie zelf en dus vele politici! Ongeveer in 1976 ben ik daar geweest voor mijn werk en wist men door een wel integere politica, dat ik van NIETS wist. Ze probeerde het (wat weet ik niet) tegen te houden. Dus meer dan twintig politici waren in 1976 op de hoogte! Nu dus ook!
 • De inwoners van Rangerville bij Harlingen in Texas, USA, die in hun Courant ‘Valley Morning Star’ lazen in 1996 of zo, dat hun buurman Al Rust met zijn gezin jarenlang hadden moeten creperen, door bedrog van de Staat der Nederlanden/Koningin Beatrix, maar die uiteindelijk een kopie van de verdwenen geheime files wist te krijgen en zijn gelijk. Hij werd volledig gerehabiliteerd en daar een held! Dus veel getuigen, want zijn verhaal bewijst tegelijkertijd het mijne!
 • agendahanssmedemapaulbremervisitefloriskappelle
 • Ambassadeur Paul Bremer die op 14 juni 1996 om 18.30 uur een speciale geheime afspraak maakte en mij naar ‘De Industrieele Groote Club’ in Amsterdam haalde via Floris Kappelle. Hij ondervroeg mij wat ik wist over Al Rust en of die mij gewaarschuwd had, wat niet mocht van de Nederlandse regering! Hij constateerde dat ik van niets wist en heeft vervolgens Al Rust geholpen om de kopie van de verdwenen files uit Duitsland te laten halen. Al won toen zijn heropende rechtszaak en werd volledig gerehabiliteerd en schadeloos gesteld.
 • En nog vele anderen….

Er zijn zoveel getuigen, dat het niet te bevatten is, dat men nog steeds rustig vertelt het verhaal niet te geloven. Hoe achterlijk is men dan eigenlijk? Dit is in een dag te bewijzen voor elke rechercheur.

Het bovenstaande wordt niet of onvoldoende bestreden en zal in het vervolg dus als vaststaand beschouwd mogen worden. Het feit dat justitie niets doet bewijst deze zaak ook al. Ze mogen op grond van Koninklijk speciaal decreet NIETS doen!

Meer later…

ing. Hans Smedema, Nederlands vluchteling. 19 januari 2007

Copyright 2007-2011 Hans Smedema, Xalo/Jalon, Spanje.