Statement Hans Smedema zitting meervoudige strafkamer Rechtbank Leeuwarden 4 aug 2016

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Statement Hans Smedema zitting meervoudige strafkamer Rechtbank Leeuwarden 4 aug 2016

Doofpot Hans Smedema Affaire, of Dutch Queengate!
Doofpot Hans Smedema Affaire, of Dutch Queengate! Vogelvrij verklaard!

Betreft parketnr: 18/012870-15 zitting 4 augustus 2016 om 15.00 uur Zaailand 102, Leeuwarden.

(Reactie op Post: Oproeping 4-8-2016 meervoudige strafkamer Rechtbank Leeuwarden! Kreeg op 2 sept. vonnis voor 10 maanden met 6500 euro voor de verkrachters!)

Zoals u inmiddels bekend, is is het mij onmogelijk om ter zitting in persoon te verschijnen. En wel om de volgende combinatie van redenen:

 1. Geen geld meer om te vliegen en reizen. Ik leef nog net van een creditcard als gevolg van jullie corrupte optreden als rechtbank Leeuwarden en Hof Arnhem in de hieraan voorafgaande zittingen van de corrupte politierechter Jeroen van Bruggen. Een U wel bekende kwaadaardige collega die ook al onverschillig stond tegenover zwaar onrecht. Gescheiden en zonder enig vermogen, zelfs geen auto meer. Weerloze bedrogen ex-vrouw in de bijstand door jullie morele corruptheid bij Rechtbank Leeuwarden.
 2. Geen enkele verdediging is ooit toegestaan! Uit de eerdere zittingen is gebleken dat een eerlijke rechtsgang in Nederland niet is toegestaan! Hoogstwaarschijnlijk door een vals beroep op de staatsveiligheid wegens betrokkenheid Koninklijk huis bij deze grootste doofpot uit de Nederlandse geschiedenis.
 3. Het is mij sinds 2000 verboden om aangifte te doen met officieel proces verbaal tegen verkrachters en medeplichtigen. Het is ook politie en OM verboden om onderzoek te doen. Weer is vals beroep op staatsveiligheid door Ministerie van Justitie in opdracht Koninklijk huis en/of Kroon waarschijnlijk de reden.
 4. Geen juridische bijstand! Geen enkele advocaat durft het tegen de staatsveiligheid en laffe Koninklijk huis op te nemen. Of het is heimelijk voor mij als slachtoffer verboden. Zelfs mr. A. Bram Moszkowicz kreeg voor slechts 10.000 euro geen enkel onderzoek of getuige a decharge voor elkaar.  Wat corrupt en onrechtmatig is. Dus zijn advocaten hier zinloos en zelfs negatief, want het argeloze onnozele volk denkt dan foutief dat er wel verdediging en juridische bijstand is geweest. Wat juist NIET zo is.
 5. Achterhouden van cruciale gegevens en bewijzen. Zowel ikzelf als mijn vrouw worden collectief bedrogen doordat jullie als rechters hele dossiers voor ons, maar vooral ook voor het hele Nederlandse volk verborgen houden tijdens zittingen. Kan zijn dat advocaten dat onder geheimhouding wel in mogen zien? Dat de staatsveiligheid achterbaks in het geding is wordt ook verzwegen, want dan kon ik zo asiel krijgen!
 6. Aanhouding en gevangenis, zoals al is gebeurd in september 2013, is zonder enige verdediging mogelijk. Terwijl als ik hier in Spanje blijf, er nog enige bescherming is doordat een Spaanse rechter over de uitlevering naar Nederland moet beslissen. Wat geweigerd zou moeten worden omdat immers er in Nederland GEEN sprake kan zijn van een eerlijke rechtsgang.

Kortom verder meewerken aan deze corrupte gang van zaken is voor mij gevaarlijk en af te raden. Ik heb dus besloten om verder helemaal niets meer te doen. Behalve dan via mijn blog het Nederlandse en Amerikaanse volk op de hoogte te houden van deze gruwelijke zaak.

Ik vermoed dat een derde asiel aanvraag tegen de gruwelijke orwelliaanse vervolging door Nederland, in Amerika of in Duitsland waarschijnlijk het beste is om een oplossing te forceren. Ik wacht uw hoogstwaarschijnlijk opnieuw corrupte vonnis daarom eerst even af en kan dat dan mooi meenemen in mijn klachten.

Weer een boete te betalen aan de misdadigers? Net als eerder de 5400 euro die opliepen tot 7000 euro te betalen door ons als slachtoffers aan de verkrachters en zelfs vader kind door inhouding op onze AOW! Huiveringwekkende corrupte schoften zijn jullie daar.

Eerst onrechtmatige doofpot stoppen!

Zolang de doofpot door de Kroon in stand wordt gehouden kan er nooit sprake zijn van een eerlijke rechtsgang en dus zou u zich of onbevoegd, of op grond van geen eerlijke rechtsgang, mij direct onschuldig moeten verklaren. Nog beter een zwaar parlementair onderzoek bevelen.

Deze zaak is vergelijkbaar met de beroemde Franse Dreyfus of Russische Sergei Magnitsky affaire waar ook de staat zelf verraad pleegde.

Getuigen zware onrechtmatige doofpot

Ik ga ervan uit dat u als rechters natuurlijk op de hoogte bent van mijn gelijk in deze zaak en dat u dus weet dat de drie kinderen helemaal niet van mij zijn. Ook dat u dus op de hoogte bent van de gruwelijke doofpot tegen mij met het valse beroep op de staatsveiligheid. Feitelijk ben ik rond 1973 vogelvrij verklaard en beslissen andere lieden over ons leven!

Dat kan later tegen u gebruikt worden omdat u daarmee mijn/onze mensenrechten zwaar hebt vertrapt. U bent dan schuldig naar internationaal recht aan medeplichtigheid aan fraude en zware mensenrechtenschendingen.

Toch noem ik zekerheidshalve nog even de beste getuigen die u zo kunnen verklaren dat er inderdaad sprake is van een zware onrechtmatige doofpot.

 1. Mijn Rotary vriend mr. Ruud Rosingh, destijds in 1991 waarnemend hoofd officier justitie die immers zijn onderzoek naar de verkrachting van mijn vrouw vanuit Justitie Den Haag moest stopzetten.
 2. Zedenrechercheur Voshol en mijn Rotary vriend Peter Slot destijds in 2000 Manager Politie Friesland die GEEN onderzoek mochten doen vanuit Den Haag.
 3. Zedenrechercheur Haya Bruinsma polite Drachten en Manager Oscar Dros die vanuit Justitie Den Haag geen proces verbaal mocht opmaken in 2004 en geen onderzoek mocht doen naar de vele verkrachters.
 4. Minister Veerman die op 12 augustus 2004 speciaal naar Groningen kwam met het afkoop bod van 5 miljoen met bepaalde geheimhoudingsrestricties, nadat ik door zakenrelatie ir Klaas Keestra, Vice President NOM, daarvoor werd benaderd. Dus was hele Kroon van het voorstel op de hoogte, want minimaal ministerraad(MP JanPeter Balkenende) moest toestemming voor die 5 miljoen geven.
 5. CTIVD rechter mevr. mr. I.P. Michels van Kessenich-Hoogendam. In 2008 bevestigde deze de gruwelijke doofpot en drong bij de corrupte MP JanPeter Balkenende aan op direct stopzetten! Wat de schoft weigerde samen met rest Kroon! (later toegevoegd)
 6. De Spaanse Minister van Justitie die in 2010 op 20 mei in Benidorm de lokale politie opdracht gaf om mij NIET te beschermen tegen drogeren en urenlange zware hersenspoeling en wellicht moordaanslag. Met getuigen en Belgische onderzoeksrechter ook betrokken. Wat corrupt op verzoek  Ministerie Justitie Hirsch Balin en MP Jan Peter Balkenende is uitgevoerd om mij buiten gevecht te stellen.

Kortom u kunt ook zonder mij voorlopig wel vooruit met onderzoeken en horen van deze perfecte getuigen, tenzij u weer onrechtmatig en kwaadaardig wilt handelen. Dan hoor ik dat wellicht nog wel eens? Zonder advocaat geen vonnis en geen stukken? Sluw allemaal. Zonder advocaat is ook geen hoger beroep mogelijk, dus uw vonnis is definitief.

Vrijspraak

De ondergeschikte huidige zaken van serieverkrachter drs. Jaap J. Duijs en Bart van Someren die hier in deze zaak nog spelen zijn daarmee ook opgelost. Ik ben gezien de doofpot verplicht om mijzelf en mijn vrouw te verdedigen en dus is er sprake van zelfverdediging en schulduitsluitingen als eerder genoemd in de vele stukken. Ik publiceer slechts de waarheid, wat nooit smaad of laster kan zijn. Bovendien moesten juist zij eerst vervolgd worden voordat deze zaak kon spelen(art. 265?).

Verkrachter drs. Jaap J. Duijs
Verkrachter drs. Jaap J. Duijs

Jaap Duijs, de Vaginajager en maagdenplukker doet valse aangiften die NIET onderzocht (mogen) worden in opdracht Min. Justitie zelf die de uitvoering van deze doofpot heeft in opdracht Koninklijk huis! Hij heeft bij mijn weerloze ontoerekeningsvatbare vrouw een vrucht verwekt(had wekelijks seks met haar) terwijl hij liegt nooit seks met haar te hebben gehad. In de bijlage ‘Het monster van Drachten’ zijn al zijn criminele gedragingen met vooral minderjarige meisjes beschreven. Mind control na drogeren is zijn methode. Hij kon als de meester van mijn weerloze vrouw haar in haar extra emotionele persoonlijkheid alles opdragen en laten doen en ze weet er achteraf niets meer van in haar normale persoonlijkheid. Hij werkte als betaalde informant voor justitie om ons te bedriegen en de doofpot in stand te houden en had zelfs een microfoon in onze woning. Dat hij ging wonen als onze overbuurman is zelfs vooraf gepland. Hij wordt ook beschermd door zijn vriendin Sylvia te Wierik die hem gratis in beslag genomen drugs gaf om de vaak minderjarige meisjes te kunnen verkrachten na drogeren, daarvoor inmiddels corrupt beloond en gepromoveerd tot districtschef Politie Drachten.

Bart van Someren is schuldig aan corrupt handelen door mijn stellingen en aangifte te negeren en weigeren, wat ik heb gepubliceerd gezien de doofpot en mijn frauduleuze aanhouding en maand onschuldig in P.I. Ter Apel. Dat is mijn goed recht, ook volgens asielrechter Rex J. Ford Miami Immigration Court destijds in 2009 al. Anders dan in het corrupte Nederland zijn in Amerika de rechters WEL onafhankelijk en integer!

Die bevestigde ook al dat onze drie kinderen NIET van mij waren, dus bewijs van mijn gelijk en deels van de zware doofpot.

Voorschot 5 miljoen!

Laffe en corrupte Prime Minister Mark Rutte
Prime Minister Mark Rutte

Ik zal de bij deze doofpot betrokken Minister President Mark Rutte nog even schrijven dat ik geen genoegen meer neem met een voorschot van 1,5 miljoen op mijn schadevergoeding, maar de al in 2004 door Kabinet Balkenende via Minister Veerman geboden 5 miljoen als voorschot op veel meer wil hebben om wat eerlijker machtsverhoudingen te creëren. Wellicht kan ik dan buiten Nederland een groot internationaal advocaten kantoor inhuren die niet bang zijn voor het corrupte laffe Koninklijk huis wat de oorzaak van alle orwelliaanse ellende is.

Jullie hebben collectief kans gezien om ons hele leven totaal kapot te maken en daarbij niemand van de daders en medeplichtigen te vervolgen. Mijn god wat haat ik jullie Nederlandse schoften daarvoor.

Ik hoop dat de Amerikaanse Global Magnitsky Act ook jullie zal treffen en nog voor enige gerechtigheid zal zorgen later.

Leuke dag verder,

ing. Hans Smedema, El Albir, Costa Blanca, Spain

Cami de la Cantera 84, 03581 L’Alfas del Pi, Alicante, Spain.

Bijlage: Het monster van Drachten

**************

Verzonden op 28 juli om 11.00 uur per email aan E. Smidt Rechtbank Leeuwarden. Op 5 Aug nog geen bericht of het is binnengekomen en mee doet, of hoe de zitting is verlopen. Uitstel? Over twee weken vonnis? En wanneer krijg ik dat hier in Spanje? Of helemaal niet? Zodra ik iets hoor zal ik het hier publiceren.

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.