1.2 Misdrijven chronologisch!

Please Share! Fight this 'Perfect' 40+ year (Royal) Crime!

1.2 Misdrijven chronologisch!

‘Duizend maal erger dan een vijand, is een vriend die een vijand blijkt te zijn!’

‘Boze meneer, mama kleertjes uit. Papa gauw komen en boze meneer wegjagen!’  Wanhopig dochtertje van 4 jaar meerdere malen, tijdens weer een verkrachting door Rieks P. uit Roden, terwijl haar papa NOOIT kon komen met zijn onmiddellijke verdringing in combinatie met de gruwelijke Koninklijke doofpot!

Conspiracy against Hans Smedema explained!

Mooie samenvatting met analyse hoe(!) het zo ver kon komen!

Conspiracy against Hans Smedema explained!

Timeline of all Crucial Crimes

Hier de meest cruciale gebeurtenissen chronologisch!

Timeline Hans Smedema Affair

Verkrachter uit 1972 Joris Demmink blijkt onze vijand!

Topambtenaar Secretaris Generaal Joris Demmink was 40 jaar zwaar criminele MOL binnen Ministerie van Justitie met heimelijke Koninklijke bescherming!

Cruciaal is ook het volgende:

KLM Co-Piloot Koning Willem Alexander fraudeerde en blokkeerde het mij aangeboden asiel tegen Nederland boven Amerikaans grondgebied!

Oudere versie, Jan. 2020

Ten behoeve van het laatste deel van mijn autobiografisch gereconstrueerde dagboek ‘Vechten tegen het onbekende deel 5 – J’Accuse’, hier een concept samenvatting van de misdrijven chronologisch en nu vanuit de invalshoek van de politiek goedgekeurde uitvoerende organisatie KCOM, onder bescherming van ‘De Kroon’, dus Koningin Beatrix en haar ‘hondse'(Kafka) Ministerraad!

Het blijkt nu veel later pas dat mijn vriendin en vrouw zelf mij zwaar bedroog en deel uitmaakte van de zware samenzwering tegen mij door te liegen en mij heimelijk te beschuldigen van betrokkenheid bij haar mishandelen door Jan van Beek en zijn vriend MOL-X binnen Justitie!

J’Accuse mijn vriendin/vrouw en haar(!) kinderen van mij gruwelijk psychologisch mishandelen en zware fraude!

Kinderen vervalsten zelf hun eigen vrijwillige DNA-test!

Een nieuwere uitgebreide samenvatting over verkrachter Jaap Duijs in mijn post:

J’Accuse – Jaap Duijs het Monster van Drachten!

Hans houdt zich weer het recht voor om naar voortschrijdend inzicht wijzigingen aan te brengen en beroept zich naast de ‘Rechten van de Mens’ o.a. ook op de ‘Convention against Torture CAT’ in combinatie met de gruwelijke samenzwering en doofpot door KCOM en de Kroon.

Merk op dat door de doofpot en samenzwering veel hier uit eigen onderzoek blijkt of zeer waarschijnlijk is, maar nog niet is bewezen. Het bewijs ligt bij vrijwel alles gewoon in de geheime files van het Ministerie van Justitie, wat in deze zaak juist omgekeerd werkt, en de daders bijstaat, de slachtoffers juist bedriegt en in alles tegen werkt in opdracht van oorspronkelijk Koningin Juliana! Dus alles is feitelijk al bewezen, maar alleen de files moeten nog even geopend worden.

Voor totaal overzicht alle betrokkenen bij deze zaak zie Post Dutch Royal Criminal Organization against victim Hans Smedema!

Huiveringwekkend & onmogelijk!

Onvoorstelbaar en huiveringwekkend is dat al deze hieronder genoemde misdrijven alleen gebaseerd zijn op een handtekening op een blanco(valsheid in geschrifte!) vodje papier na misleiding, oplichting en fraude door broer mr. Johan Smedema, makelaar in Gennep! Samen met zwager Tjitte de Jong(CDA) uit Norg en CDA’er Lubbers zien ze kans om een politieke samenzwering op te tuigen, waarbij psycholoog prof.dr. Onno van der Hart in 1975, Hans Smedema heimelijk drogeert(meerdere getuigen GGZ Zwolle) en nog een onbekend document afperst! Daarmee kon op medische gronden een legale doofpot opgezet worden na Koninklijke goedkeuring van destijds Juliana! Daarmee waren de verdere levens van Hans & Wies Smedema van 1972 tot heden vernietigd en verwoest, en mogen ze NIET weten wat er precies gebeurd is om het laffe en gewetenloze toch al onschendbare Koninklijk huis te beschermen voor zogenaamd negatieve invloeden!

Nieuwe huiveringwekkende  informatie: In februari 2003 werd Hans Smedema door de zoon, Sietse de Jong dga De Jong Assurantiën(DJA) te Norg, van zwager Tjitte de Jong gevraagd om een leuke videoband over Tjitte in te willen spreken tbv een speciale gelegenheid. Die opname vond op 28 februari 2003 plaats in het kantoor van DJA te Norg, waarbij er medewerkers rondliepen die daar onbekend waren en Hans Smedema niet konden vertellen welke functie ze precies uitoefenden! Zonder enige twijfel waren dat medewerkers van justitie die toezicht hielden op het heimelijk en achterbaks kiezen van een nieuwe leider voor de doofpot van de familie als opvolger mr. Johan Smedema! Door heimelijk een positieve video boodschap van Hans Smedema af te troggelen(sturen van het gesprek hoe integer en betrouwbaar hij was), kon men zwager Tjitte de Jong blijkbaar gewoon heimelijk(zonder het argeloze echtpaar daarin nota bene zelf te kennen)  aanstellen met de verantwoording over de controle over het toen al totaal verwoeste leven van Hans & Wies Smedema!

Huiveringwekkend, luguber en heimelijke manipulatie van juridisch cruciale besluiten zonder de slachtoffers daarin te kennen, want diezelfde Tjitte de Jong en zuster Rinneke De Jong-Smedema uit Norg ontkenden meerdere malen glashard tegenover Hans Smedema en zijn vrouw dat er sprake was van een legale doofpot waarbij eerder mr. Johan Smedema uit Gennep sinds 1973 als heimelijke leider naar justitie optrad. Tjitte de Jong die iedere zondag in de kerk te vinden is, heeft later de onderstaande valse verklaring tegenover Rechercheur Sander Betten van K2 Recherche geuit. Wat dus een regelrechte leugen is geweest, want hij was op datzelfde moment en vermoedelijk nog steeds, de leider familia naar justitie! En hij is op de hoogte van het feit dat Hans Smedema hier afschuwelijk bedrogen wordt en totaal onschuldig als waanzinnige wordt neergezet met zijn uitspraak ‘Hans neemt zijn medicijnen niet in!’ Hij liegt ijskoud, terwijl hij als een ‘Big Brother heimelijk en orwelliaans het leven Hans & Wies Smedema controleert en totaal heeft verwoest! Dezelfde zwager die later een valse verklaring afgeeft tegenover Rechercheur Sander Betten van K2 Recherche! Hij loog dus, want was nota bene de leider familia naar justitie! Zie diens verklaring rechts…

Zie de cruciale foute ‘Eed van Trouw’die alle politici, ambtenaren, advocaten en rechters moeten afleggen en die dit gruwelijke drama mogelijk heeft gemaakt door hun stuitende gebrek aan morele moed!

Voorloop misdrijven en oorzaak doofpot en samenzwering:

 1. Gedurende heel 1972 meervoudige verkrachtingen van prachtige vriendin van Hans Smedema door huisbaas Jan van Beek in zijn flat St. Jacobstraat 83, Utrecht van december 1971 tot februari 1973.
 2. Maanden lang drogeren met geheugenverlies toebrengend middel om heimelijke verkrachtingen van de mooie en charmante(Jan van Beek weigerende) vriendin van Hans te verbergen.
 3. Na ontslag Jan van Beek en dus gebrek aan tot dan gestolen chemisch middel wat geheugenverlies(!) tot stand brengt, samen met een vriend(later mol en verrader bij Justitie) opzettelijk toebrengen van ernstige trauma’s, zodat vriendin tot een seksslavin met een multiple of emotionele en oproepbare persoonlijkheid werd gehersenspoeld. Dissociatieve persoonlijkheidsstoornis. Daardoor ernstige verdringing van al het misbruik direct na afloop wat door de ‘oproepbare extra emotionele persoonlijkheid(seksslavin)’ alleen maar erger werd. Weekends in Leeuwarden wist ze van niets, kon dus geen aangifte doen, en merkten zelfs haar ouders en zusters eerst maanden niets!
 4. Omdat haar vriend Hans Smedema te veel in de weg zit, wordt ook hij door psychopaat Jan van Beek ‘behandeld’ en krijgt daardoor ook ernstige verdringing voor al het misbruik wat hij wel degelijk waarneemt soms! Daardoor kon ook die geen aangifte doen!
 5. Ter beschikking stellen weerloze meisje aan derden voor geld, om wegvallen inkomen Jan van Beek te compenseren. Honderden malen verkracht of misbruikt tegen haar wil, maar weerloos met ernstige verdringing en amnesie voor het misbruik. Jan van Beek plaatst heimelijk spiraaltje voor anticonceptie, terwijl ze zelf(in haar normale persoonlijkheid) gewoon aan de pil blijft! Hans Smedema weet als haar vriend van niets!
 6. Ter beschikking stellen voor ‘rapemovies’ en andere films of video’s voor extra hoge inkomsten. Vermoedelijk Jan Biek uit de porno-industrie in Utrecht. Bij politie bekend en stond in de geheime Nederlandse inlichtingen file die Amerika in Duitsland inzag toen Hans Smedema gescreend werd voor zaken.
 7. Hans ziet na een toevallige smeekbede om hulp van zijn vriendin(‘Hans, haal me hier weg, ze laten me hier vreselijke dingen doen’), ondanks zijn eigen ernstige verdringing(gruwelijke twee uur durende mentale strijd tussen verdringing of redden vriendin van Leeuwarden naar Drachten) toch nog kans om via jongeman, na blokkeren complete straat met zijn auto, politie Utrecht te waarschuwen voor de lopende mentale gijzeling. Maar die laat hun een half uur later gedrogeerd en slapend gewoon achter in de handen van de verkrachters die net een ‘rapemovie’ maakten! Staat allemaal dus in Politie Utrecht dossier tweede helft 1972, maar is hoogstwaarschijnlijk later in opdracht corrupte KCOM(en Koningin Juliana) verwijderd!
 8. Utrechtse porno maffia uit 1972 (Jan Biek?) wil uit woede over politie waarschuwen en dus extra dag opnamekosten, dat Hans Smedema vermoord moet worden, maar Jan van Beek weet dat tot slechts heimelijk onvruchtbaar maken te beperken, wat hem heel(!) goed uitkwam. Hans ontdekt dit pas rond 2004, terwijl justitie, huisarts Hogen Esch uit ‘t Harde en familie dit al in 1975 te weten komen(politiedossier Zwolle 1975), maar grotesk verzwijgen voor het nog steeds argeloze volledig weerloze echtpaar! Men liet blijkbaar bewust de verkrachters vrijuit gaan omdat toen Koningin Juliana blijkbaar ook al belangrijker was dan het minderwaardige Nederlandse klootjesvolk?
 9. Eind 1972 ontdekt haar familie iets van het misbruik van hun weerloze dochter, maar verdenkt haar vriend Hans Smedema juist, wat met ‘Mind control’ door haar verkrachter en huisbaas Jan van Beek werd gestimuleerd om zijn eigen misdrijven te maskeren. Politie Leeuwarden & Utrecht worden ingeschakeld, dossier eind 1972.
 10. Familie stelt eind 1972 vast dat bij zowel Hans Smedema, als zijn vriendin amnesie en ernstige verdringing aanwezig is voor alle misdrijven. Gesprekken over het misbruik zijn daardoor onmogelijk zonder eerst therapie.
 11. Vader vriendin, Jolle J. vraagt directie Rabo bank, waar hij voorzitter ondernemingsraad was, dus contacten tot op hoog politiek niveau en miljoenen beschikbaar, om hulp. Commissaris Politie Utrecht wordt erbij gehaald door haar baas en Rotary lid Ben van Tol, politiedossier Utrecht begin 1973.
 12. In overleg Justitie(waar mol en vriend dader Jan van Beek werkte) besluit men blijkbaar tot een doofpot en samenzwering om alle misdrijven voor het toekomstig echtpaar verborgen te houden. Dit op verzoek onethische moeder slachtoffer om haar (eigen?) ‘naam’ te beschermen.
 13. Broer Johan Smedema uit Gennep wordt voor familie aangewezen als leider naar justitie en moet voor en over zijn broer Hans Smedema(gezien diens amnesie en verdringing) besluiten nemen zodra het misbruik in beeld komt. Dat vereist echter een getekend document en toestemming van Hans Smedema!
 14. Hans Smedema weigert zijn jaloerse broer Johan, die hem altijd al slecht behandelde, uitdrukkelijk toestemming om voor en namens hem te handelen op een directe vraag daarover. Dat Hans ernstig ziek is, wordt verzwegen en geen therapie aangeboden, wat de zaak zou hebben opgelost in weken!
 15. Broer Johan Smedema weet wat later toch door misleiding en bedrog eind 1972 of begin 1973 van Hans een handtekening op een nog blanco papier(Dossier KCOM & Politie Leeuwarden 1973) te krijgen, zogenaamd voor verzekeringszaken en wat hem later groot voordeel zou kunnen opleveren. Wat valsheid in geschrifte is geweest met misleiding, en nu achteraf hem het recht moet hebben gegeven om voor en over Hans Smedema voor de rest van diens leven als god zelf te beslissen, zonder dat die daarvan zelf op de hoogte mocht zijn of komen. Mr. Johan Smedema ontkent echter laf en gewetenloos in 2000 en tijdens gesprek op initiatief van Hans(!) op 1 februari 2004 in Epe bij broer Ruud Smedema, in aanwezigheid broer Marinus Smedema, uitdrukkelijk iedere betrokkenheid en het bestaan van documenten of doofpot! De drie meedogenloze en gewetenloze broers: ‘Ga naar een psychiater, je bent ernstig ziek, je ziet spoken!’
 16. Voor Hans Smedema en zijn vrouw die dus in 1972 al een jaar door een hel gingen met martelingen en verkrachtingen, begon nu pas echt een levenslange marteling! Maar nu van zowel de verkrachters, als de overheid, medici en familie zelf, waarbij verkrachters nu ook nog eens voor altijd vrijuit gingen en juist geholpen werden! Hans en Wies werden juist bedrogen en zelfs nu nog steeds tegengewerkt. Ze leven dus onwetend(!) vogelvrij en weerloos in een omgekeerde wereld waar verkrachten normaal geaccepteerd werd, naast kinderen daarvan!

Hier alleen de belangrijkste misdrijven door KCOM zelf gepleegd, of gedoogd en daardoor zelfs gestimuleerd:

 1. Johan Smedema, later door deze zaak meester in de rechten, wonende te Gennep, zet eind 1972, begin 73 samen met familie(met name zwager Tjitte de Jong en met hulp CDA), justitie en medici een samenzwering en doofpot op, die nooit eerder in de wereldgeschiedenis zo kan zijn voorgekomen qua hoge Koninklijke(!) niveau, omvang, lengte en gruwelijkheid. Hans geeft deze later de naam ‘KCOM Koninklijke Criminele Organisatie Mengele’ mee, gezien de martelingen door psycholoog prof. dr. Onno van der Hart die hij uit vals eerbetoon ‘De Nederlandse Mengele’ noemt.
 2. Hoogstwaarschijnlijk wordt door voorloper KCOM, psycholoog Onno van der Hart(dossier KCOM/Justitie 1973) als deskundige ingezet om de vriendin van Hans te behandelen, maar juist zodanig(omgekeerde wereld) dat ze later van niets zal weten, met een hersenspoeling die haar alles moet laten ontkennen. Hij krijgt daarvoor een ruime financiële vergoeding(miljoen of meer) via de directie Rabo bank(vader had als voorzitter ondernemingsraad rechtstreeks contacten met Directie!) waar deze reeks misdrijven per ongeluk begon door medewerkster afdeling opleidingen Yvonne Stuivenberg de ex-vrouw van huisbaas en dader Jan van Beek!
 3. Hoogstwaarschijnlijk is daar door voorloper van KCOM, ook psychiater Van den Bosch(dossier KCOM/Justitie 1973), later hoofd UMCG afdeling psychiatrie bij betrokken. Deze stelt later tegenover Hans voor het medisch tucht college(belangentegenstellingen!) de drogreden ‘uw vrouw heeft het recht om van niets te weten!’ Zonder daarbij de belangen van de nog onwetende Hans en overigens zijn jarenlang verkrachte vrouw mee te wegen en openheid van zaken te geven. Waardoor januari 2004 dus 100% arbeidsongeschiktheid bij Hans Smedema ontstond! Een psychiater die dus juist voor arbeidsongeschiktheid zorgt door de werkelijkheid te verbergen en een waanwereld als echt voor te doen! Vrouw wil namelijk juist wel weten wat haar is aangedaan, maar gelooft het nog niet door de doofpot en samenzwering!
 4. Mr. Johan Smedema met zwager Tjitte de Jong zien kans om met hulp CDA de speciale doofpot en politieke samenzwering nu juridisch op medische gronden op te zetten, met blijkbaar speciale toestemming van een bedrogen en/of blijkbaar onnozele Koningin Juliana die ondanks de gruwelijke gevolgen weigert om met de doofpot te stoppen om haar eigen naam zuiver te laten blijven lijken.
 5. Opdracht aan KCOM als speciaal project(KCOM/Justitie dossier! 1973? 1975?) binnen Ministerie van Justitie: Alle onderzoeken door justitie, OM of politie mbt Hans Smedema en zijn meervoudig verkrachte weerloze onwetende vrouw mogen bij speciaal Koninklijk besluit niet meer uitgevoerd worden! Alle bewijzen en politie dossiers over deze zaak moeten vernietigd worden! Zorg voor een ‘Cordon Sanitair’ rond Hans Smedema en zijn vrouw zodra er gevaar dreigt, vooral als later(gebeurd namelijk altijd, dus voorspelbaar) zijn geheugen terugkomt! Het Nederlandse volk mag pertinent niet te weten komen dat De Kroon, dus toen Koningin Juliana negatief betrokken is bij deze zaak! Staatsveiligheid is zogenaamd in gevaar als dit zou uitkomen, omdat Koningin zou kunnen worden afgezet hierdoor! Staatsveiligheid mag als grondslag voor alle acties opgevoerd worden.
 6. Johan Smedema als peetvader familiemaffia zet Omerta breed op en koopt daarbij met hoogstwaarschijnlijk hulp/geld Rabobank zelfs vrienden van Hans, Paul en Ans Schuh, om. Vrienden Roland en Tea Wester (broer is vermoedelijk de van TV bekende Frits Wester, die dus inside informatie over deze zaak heeft) weigeren heel integer een twintig jaar daaraan mee te werken, maar worden dan helaas blijkbaar door gevolgen KCOM gedwongen om later geld te accepteren. KCOM/Justitie dossier 1973?
 7. Gevolg, Hans en zijn vrouw zijn zonder het zelf te beseffen, vogelvrij verklaard en dus volkomen weerloos, want verkrachters gaan daardoor voor altijd vrijuit! Door hun beider amnesie en ernstige verdringing is zelf verweer en aangifte doen van de honderden verkrachtingen(misbruik tegen haar wil, hoewel ze dan braaf doet wat gevraagd wordt) tot maart 2000 als bij Hans geheugen langzaam terug begint te komen, onmogelijk! Feitelijk het bij speciaal Koninklijk besluit gedogen van de vele verkrachtingen van de vrouw van Hans Smedema gedurende haar hele verdere leven en dus ook stimuleren daarvan. Koninklijke verkrachtingen?
 8. Tijdens huwelijk op 23 februari 1973 tekent KCOM heimelijk mee op los vel(dossier KCOM/Justitie en Gemeente Leeuwarden 1973) wat Hans en zijn vrouw NOOIT mochten zien en wat nog steeds ontkend wordt, zodat blijkbaar Ministerie van Justitie verantwoordelijk is geworden voor de veiligheid en alle acties die het echtpaar in de rest van haar leven zal of wil nemen? Een soort heimelijke TBS regeling? Justitie, OM, politie en familie, met name broer mr. Johan Smedema uit Gennep en zwager Tjitte de Jong uit Norg weigeren nadat in maart 2000 geheugen Hans langzaam terugkomt, iedere informatie over deze zaak. Herroepen van documenten die je niet kent is onmogelijk, wat vermoedelijk de reden voor de doofpot is! Zolang Hans niet weet welke documenten(door mr. Johan Smedema uit Gennep en Onno van der Hart stiekem afgeperst) ten grondslag liggen aan deze heimelijke samenzwering en doofpot, kan hij zich daartegen Kafkaësk ook nooit verdedigen!
 9. Drie dagen(!) na huwelijk weet verkrachter Jan van Beek, wiens ex-vrouw Yvonne Stuivenberg inmiddels bij Rabobank door deze zaak was ontslagen, boos en uit wraak de weerloze en argeloze maar mooie en charmante vrouw van Hans weer aan het ‘werk’ te zetten bij hem in Utrecht. Doofpot en samenzwering maken de nog onwetende en argeloze Hans en zijn vrouw door hun amnesie en ernstige verdringing van alle misbruik, immers weerloos tegen alle misdadigers die wel op de hoogte waren! Ze wordt door haar ouders met politie(Politiedossier Zwolle en Utrecht maart 1973 dus!) terug gebracht, maar Hans wordt NIET gewaarschuwd dat zijn lieve charmante vrouw weerloos is voor verkrachters of behandeld, dus beiden nog steeds weerloos! Broer Johan Smedema Gennep en zwager Tjitte de Jong Norg vinden het blijkbaar wel prima zo!
 10. Jan van Beek misbruikt en juridisch gezien verkracht de weerloze vrouw van Hans gedurende de volgende jaren en laat ook andere mannen voor geld meegenieten als Hans voor zijn werk afwezig is.
 11. Laurens Boksman, vertegenwoordiger drankenhandel, uit Leeuwarden/Drachten, vriend van broer Marinus Smedema uit Leeuwarden, hoort in 1973 van onnozele broer Marinus dat de prachtige en charmante jonge vrouw Wies van Hans, naar believen verkracht kan worden, zonder dat ze daartegen later aangifte van kan doen door haar amnesie en ernstige verdringing. Hij verkracht haar gedurende vele maanden, maar Jan van Beek ontdekt dat en waarschuwt broer Marinus die Laurens aanraad om het op te biechten aan Hans, wat nota bene juridisch beter(omgekeerde wereld) voor Laurens Boksman zou zijn! Hans verdringt het door zijn eigen ziekte ter plaatste en leeft weer argeloos door. Gelukkig geen kind door spiraaltje door Jan van Beek geplaatst, waar echtpaar geen weet van heeft en zelf vergeefs een kind probeert te verwekken, nog niet wetende dat Hans heimelijk onvruchtbaar was gemaakt in 1972!
 12. Hans merkt wel verkrachtingen/misbruik op, maar kan door zijn onmiddellijke verdringing daarvan zelf nooit aangifte doen, en zijn weerloze vrouw dus ook niet verdedigen!
 13. Rijschoolhouder uit ‘t Harde in 1973 krijgt tot zijn stomme verbazing en verrassing een gratis seksslavin en misbruikt haar urenlang en geeft haar voor geld en soms gratis aan andere rijinstructeurs in Zwolle of vrienden, vrijwel onder het oog van de nog onwetende argeloze nooit gewaarschuwde Hans Smedema. Hans zelf immers ook ernstig ziek met zijn ernstige verdringing en amnesie!
 14. Gynaecoloog in 1974 ontdekt het heimelijk geplaatste spiraaltje(KCOM/Justitie dossier 1974) toen er geen kinderen kwamen en verwijderd het voor het verbaasde echtpaar. Dat Hans onvruchtbaar was gemaakt wist men nog niet zodat ze vervolgens zwanger raakt van Jan van Beek, zoals die dat ook precies gepland had in 1972!
 15. Jan van Beek overvalt in 1974 met zijn vriend bij justitie het argeloze en nog steeds onwetende echtpaar aan de Zudendorpweg 3a in ‘t Harde om spiraaltje te verwijderen(wat al verwijderd was), waarbij buren politie waarschuwen door het gekerm en ruzie porno filmploeg (NOS). Ze werd anaal verkracht, met video, zodat Jan haar later kon bevruchten! KCOM/Justitie & Politie Zwolle dossiers 1974! Door Utrechtse porno maffia ingehuurde NOS ploeg wordt nog door politie klem gereden, maar geen bewijs meer. Politie en KCOM zorgen ervoor dat Hans en zijn vrouw niets vernemen van de verkrachting en video, en die dag speciaal geen krant Telegraaf daarover krijgen.Buren(ook Cees van ‘t Hoog die later wordt vermoord) moeten erover zwijgen. KCOM weigert blijkbaar weer therapie wat bij Hans in een paar weken tot beter worden zou hebben geleid en vervolgens tot beveiliging van zijn weerloze vrouw en wellicht nog eigen kinderen. Alle files worden blijkbaar weer gewist, want alles wordt na 2000 ontkend door Ministerie van Justitie en laf  ‘De Kroon’.
 16. Dochter wordt januari 1975 geboren en KCOM en familie ontdekken dan pas dat het NIET van Hans Smedema blijkt te zijn! KCOM/Justitie en medisch dossier 1975! KCOM of porno-industrie(Jan Biek?) besluit om Hans Smedema te laten vermoorden om toekomstig uitkomen te voorkomen. Jan van Beek biecht later in 1977 op dat hij dat toen niet meer kon tegenhouden en dan mooi Wies met hem kon laten trouwen door zijn macht over haar. Dus liet hij het maar gebeuren.
 17. Moordaanslag in Motel Bunnik bij Zeist begin 1975 mislukt omdat een aardige vrouw Hans ziet worden gedrogeerd en via ober de politie waarschuwt. Glas bevatte volgens Telegraaf artikel een bijna dodelijke hoeveelheid want kon hartaanval veroorzaken, en zorgde voor geheugenverlies, zodat Hans zich achteraf niets meer kon herinneren en dus van deze moordaanslag op zijn leven en weer geen aangifte kon doen. Vingerafdrukken Hans Smedema op glas en waren dus bekend in files, en in april 2000 neemt zedenrechercheur Voshol politie Leeuwarden(dossier Politie Leeuwarden 2000) heimelijk(waarom heimelijk? Kennis doofpot?) de vingerafdrukken van Hans Smedema. Politie Utrecht/Zeist dossier 1975 en Telegraaf artikel.
 18. KCOM(groot dossier 1975) en met name de broers Johan Smedema, Marinus en zwager Tjitte de de Jong, laten Hans Smedema onder hypnose brengen door psycholoog Onno van der Hart en brengen hem ook binnen het lopende medische doofpot programma voor zijn vriendin en vrouw. Onno van der Hart martelt bij voorloper GGZ Zwolle Hans mentaal, na ernstig drogeren met geheugenverlies veroorzakend middel, om een geheim stuk te tekenen. Want Hans mag achteraf van niets weten! Assistent of collega en heldin is getuige tweemaal drogeren en doet daarvan aangifte bij politie Zwolle(politie dossier Zwolle 1975!), en dient samen met meer medewerkers bij directie voorloper GGZ(dossier GGZ Zwolle 1975) een klacht in tegen deze gang van zaken die volgens haar het leven van Hans en zijn vrouw zal verwoesten. Wat achteraf klopte! Politie belt nog wel met Hans, maar zijn amnesie en verdringing in combinatie met het chemische middel maken hem weerloos en onwetend. Politie dossier op bevel KCOM en ‘De Kroon’ later vernietigd?
 19. Hans wordt door KCOM en met name broers Johan en Marinus zogenaamd voor een project voor zijn normale werk, naar de vaste commissie Stiekem(Inlichtingen en veiligheidsdiensten) van de tweede kamer gelokt, waar VVD politica Nel Veder-Smit, gewaarschuwd door schoonouders uit Leeuwarden, ontdekt dat Hans is misleid, van niets weet, en een rampzalig besluit(Koninklijke goedgekeurde doofpot?) eerst nog kan tegenhouden. Ze stuurt een VVD’er uit Limburg naar broer mr. Johan Smedema in Gennep(tijdens een zogenaamd feestje met een glas wijn in de hand) om vast te stellen dat Hans wordt misleidt, wat juist door misleiding, manipulatie en fraude van broer Johan mislukt. Maar Hans wordt wel ook onder de speciale doofpot regeling gebracht, wat precies is ook nu nog steeds geheim, maar moet met doofpot, samenzwering en wegvallen WOB te maken hebben! Hans moet rechteloos zijn gemaakt en mag van niemand hulp krijgen zogenaamd op grond staatsveiligheid. Koninklijk(Koningin Juliana) goedgekeurde doofpot maakt de zaak zogenaamd staatsveiligheid en de argeloze en onwetende Hans een vijand van de staat! Familie, verkrachters en alle anderen die ‘foute hulp’ hebben verstrekt zijn voortaan gevrijwaard voor vervolging in Nederland! Groot KCOM en Commissie Stiekem dossier 1975/76?
 20. Hans en zijn vrouw laten een villa in Drachten aan de Sydwende bouwen. Zijn vrouw wordt door een vriend van broer Ruud Smedema uit Epe, Hans van der Heide toen directeur loodgieter bedrijf Leeuwarden aan ‘Het Vliet’, jarenlang verkracht als die ook hoort hoe prachtig weerloos ze is en geen aangifte kan doen door amnesie en verdringing. Hans van der Heide laat ook zijn personeel en freelancers meegenieten, zelfs als speciaal personeelsuitje gezamenlijk gezellig een avond naar de weerloze vrouw nog alleen in de woning van de toen ook nog onwetende en argeloze Hans Smedema, in ‘t Harde! Broer Ruud Smedema uit Epe ontkent tot op heden iedere betrokkenheid laf en vooral gewetenloos. Je hebt karakter of hebt het blijkbaar niet!
 21. Jan de Vries als soms freelance medewerker Hans van der Heide, mag haar van Hans van der Heide ook wel even misbruiken en werd daarmee in 1977 toevallig de vader van de oudste zoon, omdat Hans en zijn vrouw net bezig waren een kind te verwekken, niet wetende dat Hans al sinds 1972 onvruchtbaar was en zijn vrouw Wies verkracht kon worden zonder het zelf te beseffen! Alle bouwvakkers tijdens de bouw verkrachten de weerloze en argeloze vrouw vele malen en soms als groep. KCOM/Justitie dossier, zwanger en geen(!) vervolging verkrachter 1977!
 22. Hans Smedema stuurt immers niet gewaarschuwd, zelfs argeloos, zijn weerloze vrouw naar de bouwvakkers voor zogenaamd advies, zodat ze twee middagen groepsgewijs werd verkracht! Moeder ontdekt dit, maar geen aangifte? KCOM & Politie dossier 1977?
 23. Jan van Beek, biecht in 1977 alles in lang telefoongesprek op aan Hans Smedema, die daardoor een black-out kreeg en vervolgens alles weer verdrong en daardoor bij gebrek aan therapie onwetend doorleefde. Foto’s van het misbruik uit 1972 werden vernietigd, maar Hans weet nog waar wellicht een volledige set met foto’s(gekocht door haar vader) te vinden kan zijn. Maar hij kan met die cruciale informatie niet naar de corrupte Nederlandse politie of justitie, die immers Koninklijk goedgekeurde opdracht hebben om alle bewijzen te vernietigen en dat ook gewetenloos prima vinden zonder daartegen in verzet te komen! Hans leeft verstoten in een land wat hem totaal bedriegt en alle rechten heeft ontnomen! Foto’s waren door vader vrouw gekocht volgens Jan van Beek en dus bekend bij politie en justitie, dus groot KCOM dossier 1977?
 24. Hans verhuist onwetend van alles met zijn nog steeds weerloze vrouw op 1 juli 1978 naar Sydwende in Drachten. Bouwvakkers komen nog vele malen zeer attent(!) langs om te vragen of alles in orde is en vrouw laat ze nog vele malen argeloos binnen en wordt verkracht zonder aangifte te kunnen doen met haar dubbele of emotionele persoonlijkheid! Haar familie, dus zusters Klazien uit nu Steenwijk en Betty uit Wijk bij Duurstede vinden het gewetenloos nog steeds allemaal wel prima!
 25. Jan van Beek en de Utrechtse porno maffia ( Volgens naspeuring hoofdredacteur Rimmer Mulder Leeuwarder Courant, mogelijk Jan Biek?) overvallen rond 1978/79 Hans en zijn vrouw in Drachten voor een nieuwe rapemovie van zijn vrouw, omdat vanuit Amerika veel belangstelling voor die zogenaamde ‘actrice’ was. Door ‘Mind control’ laat zijn nog steeds weerloze vrouw zelf de criminelen Jan van Beek en vriend binnen, terwijl Hans door de doofpot haar nog steeds niet kon beschermen of therapie laten geven. KCOM maakt dat gewetenloos immers nog steeds onmogelijk door alle misdrijven en vooral het ernstig ziek zijn voor het echtpaar te blijven verbergen.
 26. Freelancer Rieks P. ook via Hans van der Heide, verkracht de prachtige en charmante vrouw in haar ‘Emotionele persoonlijkheid’ gedurende een jaar en verwekt daarbij een kind omdat Wies in haar normale persoonlijkheid op datzelfde moment een kind wou van Hans, de jongste zoon die in juni 1980 geboren wordt.
 27. Hoewel dus KCOM en familie, met name de kwaadaardige mr. Johan Smedema en godsdienstige zwager Tjitte de Jong(CDA) weten dat alle kinderen wel van verkrachters moeten zijn omdat Hans immers onvruchtbaar is, besluiten deze gewetenloze schoften om geen therapie te laten geven en Hans Smedema en zijn vrouw gewoon weerloos en vooral onwetend te laten doorleven! Dus geen vervolging van de verkrachter Rieks P., die daarmee vrijuit gaat. KCOM, dus justitie en betrokken controlerende rechters(heimelijke TBS?) vinden het blijkbaar ook weer prima. KCOM/Justitie dossier 1979!
 28. Buurman(kreeg 100.000 gulden en maandelijkse toelage sinds 1977) Jaap Duijs Drachten werd door familie/KCOM gevraagd om een oogje in het zeil te houden op het weerloze echtpaar, maar stuurt meedogenloos zijn eigen penis liever op onderzoek uit bij de weerloze vrouw en verwerkt daarmee direct na de geboorte jongste zoon na de zomer 1980 weer een vrucht, die Hans en zijn vrouw zich afvragend hoe dat kon vrijwel zonder seks nog, gelukkig laten aborteren in Amsterdam. Zwager Tjitte de Jong en zuster Rinske De Jong- Smedema uit Norg(CDA leden) weigeren weer gewetenloos aangifte te doen en verkrachter te laten vervolgen uit valse schaamte voor hun eigen blunders en criminele acties tegenover hun weerloze en argeloze broer Hans en schoonzuster Wies. Verkrachter buurman Jaap Duijs uit de Sydwende in Drachten gaat dus weer vrijuit, want KCOM en met name mr. Johan Smedema en zwager Tjitte de Jong wensen niet dat dit ooit uitkomt en laten daarbij alle verkrachters ijskoud en gewetenloos vrijuit gaan met goedkeuring van KCOM en ‘De Kroon’, met name toen nog Koningin Juliana). KCOM/Justitie & ‘De Kroon’ dossiers 1980!
 29. De sluwe buurman Jaap Duijs misbruikt vervolgens in alle rust(met de vrijwaring/doofpot van Justitie) de weerloze vrouw van de ook al weerloze Hans gedurende alle jaren dat ze aan de Sydwende wonen. Dus van 1978 tot 2008 en misschien nog steeds wel. Als haar meester controleert hij haar! ‘Mind control’ of geestelijke gijzeling. Hij laat haar zelfs haar eigen man drogeren met een zwaar slaapmiddel zodat zijn eigen penis weer een nacht vrij ‘spel’ had. Ook zijn eigen vrouw weet hij dan even wat slaapmiddelen op te dringen zodat ook die een nacht van niets weet en zijn penis helemaal rustig vrij ‘spel’ had. Hij had al een andere vrouw met dezelfde voornaam Wies eerder gebruikt, maar die toen vrijwillig, en ze is na uitkomen later daardoor gescheiden en woont buiten Drachten met een dochter die wel eens ook van Jaap Duijs kan zijn.
 30. Buurman uit ‘t Harde, Cees van ‘t Hoog liet in 1980 bij Tijl Zwolle een journalist een onderzoek naar deze groteske zaak doen, en kwam te dicht bij de waarheid volgens later Jan van Beek. Hij werd toen door KCOM naar Dronten gelokt en vermoord volgens Jan van Beek met specifieke daderkennis(!), waarbij men hem na zwaar drogeren tweemaal met zijn auto tegen Hans Smedema wou laten rijden die op hetzelfde moment twee keer naar Elburg werd gelokt, en KCOM(vriend en mol justitie van Jan van Beek?) daarbij van twee lastige personen verlost zou zijn. Het mocht immers nooit uitkomen! Cees overleed bij de tweede poging en politie dacht onnozel aan hartaanval, net als bij Hans in Zeist in 1975. Dus dan inmiddels driemaal moordaanslag op de nog onwetende argeloze weerloze Hans Smedema! Jan van Beek had blijkens zijn specifieke dader kennis(Cees naar Dronten, Hans naar Elburg gelokt, drogeren) dus in 1980 directe contacten met de misdadigers en doofpotters, dus KCOM! Kan alleen zijn psychopathische vriend zijn geweest die bij Justitie een hoge staffunctie kreeg. Zal mol en verrader binnen KCOM/Justitie zijn, leider? Dus niet in KCOM/Justitie dossier 1980?
 31. Jan van Beek ziet door ‘mind control’ in combinatie met drogeren kans om broer Marinus Smedema als directeur van Euro-Routing meerdere malen tienduizenden guldens telefonisch te laten overmaken voor waardeloze communicatie adviezen. Politie doet niets want geen bewijs drogeren en zelf geld overgemaakt(politie Leeuwarden en KCOM dossier 1981-85?). Bedrijf gaat daar later bijna failliet aan volgens toen NOM medewerker Harm Wondaal die het bedrijf later overneemt, maar het wordt door de NOM gered.
 32. Broer Marinus met nu financiële problemen wil met voltallig personeel verhaal halen bij Jan van Beek in Utrecht, maar werknemer Henk de Boer(Zwaagwesteinde of zo) waarschuwt Politie Leeuwarden en die halen bij Zwolle hun van de trein(stond in Leeuwarder Courant). Politie dossier Leeuwarden & Zwolle en KCOM/Justitie 1983 85?
 33. Hans doet rond 1983 zaken met ’97th General Army Hospital Frankfurt’ en tijdens standaard screening ontdekt men een enorme file over Hans Smedema en zijn vrouw, waar die zelf nota bene niets van af weten. Daarin staat dat Hans Smedema en zijn vrouw betrokken waren bij de porno industrie in Utrecht, de drie kinderen niet van Hans zijn, Hans onvruchtbaar bleek, en Hans onder behandeling van psycholoog Prof.dr. Onno van der Hart was geweest. Manager Facilities Al Rust als vriend van Hans gelooft het verhaal niet, vermoed terecht fraude en bedrog op hoog niveau binnen Nederlandse justitie en overheid, en laat gelukkig (verboden door Nederland) een kopie maken, wat hem tien jaar later gelukkig nog zal redden van de gewetenloze Nederlandse KCOM organisatie en de blijkbaar al even corrupte ‘De Kroon’, dus met name Koningin Beatrix! KCOM laat onmiddelijk dossier uit files verdwijnen om uitkomen te voorkomen. Dossiers KCOM 1983!
 34. Rond 1983 stuurt een wel integere werknemer bij GGZ Drachten, Hans en Wies Smedema een brief met daarin de hele doofpot beschreven, inclusief dat de kinderen niet van Hans zijn. Maar Hans en Wies kunnen dat natuurlijk niet zomaar geloven en haar zuster Klazien J. neemt de brief mee! Groot KCOM/Justitie dossier en onderzoek 1983 naar het lek binnen GGZ en vermoedelijk wordt Ellert Nijenhuis door deze zaak naar GGZ Assen verplaatst? De gewetenloze zuster Klazien uit Steenwijk, daarvoor Meppel, ontkent later alles en bewijs is dus gestolen uit huis Hans & Wies Smedema.
 35. Hans wordt ontslagen en bedrogen door broer Marinus, en zijn met veel moeite gestarte bedrijf in Duitsland wordt hem na drie jaar keihard werken, door broer Marinus frauduleus afgenomen. Oorzaak is een opdracht van een miljoen die Hans wist te verkrijgen van Strabag Bau in Koln voor het Bashrah International Airport. Daarbij moest het bedrag verdubbeld en op een Zwitserse rekening gestort ten behoeve van Sadam Hoesein. Extra inkomsten daardoor van 350.000 gulden en winst op project zelf 650.00o gulden, voldoende voor broer Marinus en Duitse bedrieger Klaus Maurers om de onwetende Hans(geen kennis extra geld) beentje te lichten en te laten ontslaan. Het door Hans en zijn vrouw geleende geld daarvoor, 100.000 gulden, houdt Marinus wederrechtelijk 6 jaar lekker zelf om de afgeperste overname te financieren. Hans en zijn vrouw zitten daardoor ruim een jaar werkeloos en zonder een cent inkomen thuis! Betalen dus de rente voor de financiering van het hun afgeperste bedrijf! Alleen wat bijstand(vrijwillig ontslag geaccepteerd) en hulp vader Hans. Een nieuwe jarenlange marteling voor het echtpaar! Familie kiest daarbij de kant van Marinus! Pas zes jaar later ziet advocaat Justus Werle kans om hun eigen geld weer los te krijgen via een deal met de NOM die via gedelegeerd commissaris Ruud ter Schiphorst, oud directeur Johnson Controls Leeuwarden en lid Rotary Leeuwarden-Zuid net als later Hans, die eindelijk achter de fraude van broer Marinus komt.
 36. Hans Smedema 1 juni 1986 krijgt een  directeursfunctie door hulp van dan militaire CIA man Al Rust, maar wordt door seks van zijn weerloze vrouw op staande voet vlak voor Kerst 1986 ontslagen. Al Rust wordt aangeklaagd door moederbedrijf Baker Brothers uit Stoughton en onschuldig oneervol ontslagen bij gebrek aan bewijs over Hans Smedema. Files waren door KCOM gewist en Nederlandse Kroon, dus de gewetenloze Koningin Beatrix, weigerden openheid van zaken aan Amerikaanse rechters te geven om de onschuldige en als enige wel integere Al Rust te redden van oneervol ontslag. Hij crepeert daardoor 10 jaar lang in Harlingen Texas en moet zijn huis verkopen om schadevergoeding aan Baker Brothers te betalen. Groot geheim KCOM en Kroon(Koningin Beatrix) dossier 1987!
 37. Hans begon begin 1987 een rechtszaak tegen Baker Brothers/Systems Engeineering in Heerenveen wegens onrechtmatig ontslag op staande voet en wint die met 80.000 gulden schadevergoeding. Bewijs betrokkenheid Justitie/Koninklijk huis ligt in het feit dat mij Gerrit Ham van toen Vos Seidel en Plas advocaten uit Groningen werd toegewezen via mijn sluwe broer mr. Johan Smedema uit Gennep die immers heimelijk mijn leven controleerde! Gerrit Ham is geen arbeidsrecht specialist zoals je zou verwachten, maar AMBTENAREN-RECHT specialist! Wat nu achteraf pas logisch wordt als ambtenaren gedwongen zijn om Koningin Beatrix buiten alle blunders en criminele acties te houden! De ‘Koningin van het Kwaad’, of ‘Het monster van Soestdijk’ moest ‘bevredigd’ worden ook als dat ten koste gaat van de volkomen argeloze en onschuldige slachtoffers Hans & Wies Smedema. Weer groot geheim dossier bij KCOM 1987 en advocaat Gerrit Ham en rechters Holst, van der Meer en van der Vinne van rechtszaak 337/87 Leeuwarden! Rechters wisten dat Hans geen dader was maar slachtoffer en Gerrit hield een deel van het dossier over deze zaak voor Hans verborgen! Hij heeft Hans NOOIT ingelicht en ontkent iedere betrokkenheid! Brief CIA werd door mr. Langeler namens de tegenpartij getoond waarin stond dat Hans Smedema betrokken was bij de porno industrie!
 38. Op 12 januari 1991 zien Rotary vrienden dat de vrouw van Hans Smedema door twee vrienden van Hans van der Heide in de garage van Oranje Hotel wordt verkracht en constateren verbaast dat zowel Hans als zijn vrouw beiden achteraf vreemd genoeg van niets weten! Mr. Ruud Rosingh als Rotary Leeuwarden-Zuid vriend en toevallig waarnemend hoofdofficier justitie gelast direct heel integer een onderzoek, maar wordt door een brief van een Smedema(gewetenloze broer mr. Johan Smedema uit Gennep?) bij het College van Procureurs Generaal, KCOM dus, gestopt! Hij weigert eerst, maar wordt tegen zijn zin nog in februari direct naar Zwolle overgeplaatst waar hij geen kwaad meer kan voor KCOM. Alle files worden vernietigd door KCOM in opdracht Kroon/Koningin Beatrix, en verkrachters gaan weer vrijuit en Hans en Wies blijven weerloos achter. Groot geheim KCOM/Justitie & Politie/Kroon/Koningin Beatrix dossier 1991 dus.
 39. Omdat hoofdofficier van justitie mr. Ruud Rosingh was afgestopt met zijn al gestarte onderzoek, dreigt de Wet Openbaarheid Bestuur WOB dat later openbaar te maken, waardoor hoge ambtenaren, Ministerraad en Koningin Beatrix in gevaar kunnen komen met deze nu politieke samenzwering. Het misdrijf van de eeuw! Koningin Beatrix staat volgens haar zelf blijkbaar ver boven het minderwaardige Nederlandse klootjesvolk, zeker boven de weerloze nog steeds onwetende slachtoffers Hans en Wies Smedema die nog steeds iedere medische hulp opzettelijk wordt onthouden. Dus wordt WOB speciaal voor de Kroon en Koningin Beatrix even snel buitenspel gezet, wat eind 1991 daadwerkelijk plaatsvindt. Zie Post WOB daarover iets terug!KCOM & ‘De Kroon’ geheime dossiers 1991!
 40. Vriend Al Rust inmiddels in Harlingen Texas, ziet in 1996 kans om hulp te krijgen van nog onbekende politicus daar, en oud Amerikaans ambassadeur in Nederland Paul Bremer ondervraagt Hans Smedema op 14 juni 1996 in Amsterdam om vast te stellen of Al Rust gelijk heeft en ook heeft gelekt uit geheime Nederlandse dossier! Gesprek wordt geregeld door Floris Kapelle bij ‘De Groote industrieele Club Amsterdam’, waar Hans Smedema toen lid van was. Vervolgens mag Al Rust, omdat Hans van niets blijkt te weten maar het verhaal deels wel kon bevestigen, de kopie van de files van Hans Smedema en zijn vrouw(!) uit Frankfurt laten halen en heropent daarmee zijn zaak, wint dat daardoor, en krijgt bijna tien jaar salaris uitgekeerd. Het is groot nieuws in Harlingen Texas, bij de CIA en Amerikaanse politici. Dus ook in geheime KCOM/Justitie dossier 1997! En in CIA files in Amerika!
 41. Rond 1999 wordt in opdracht KCOM Hans Smedema om uitkomen onvruchtbaar zijn(sinds 1972) te voorkomen en daarmee openbaar worden van deze politieke en Koninklijke samenzwering te voorkomen, tijdens een simpele aambei operatie van normaal 5 minuten, in Ziekenhuis Nij Smelinghe door chirurg Hermsen en ?  gedurende 2,5 uur aan één testikel geopereerd en weer vruchtbaar gemaakt. Hans kon dus daarmee mooi NOOIT meer bewijzen dat hij onvruchtbaar was! Zeer sluw en gewetenloos van KCOM en broer mr. Johan Smedema uit Gennep en zwager Tjitte de Jong en zuster Rinske De Jong-Smedema uit Norg! Abnormaal veel mensen aanwezig bij onder narcose brengen al. KCOM geheim dossier en Ziekenhuis operatieverslag!
 42. Rond 1999 vertelt Al Rust telefonisch aan Hans Smedema ‘this can only be solved on a Ministerial level’ en ‘the Queen has been lured into this’, wat duidt op betrokkenheid Kroon, dus Koningin en Ministerraad. Verder o.a. ‘watch out for Onno van der Hart, he has no heart and is your enemy!’ Hij of iemand zendt via Stockhouse(archief Stockhouse 1999 !) een dertig pagina’s groot document met al zijn gegevens van de rechtszaken, rechters en meer, maar vertelt Hans helaas niet dat het om hemzelf en dus ook om Hans gaat! Stuk wordt gevonden door KCOM voordat Hans met zijn amnesie en verdringing de enorme waarde(miljoen of meer?) kan inzien, en heimelijk vernietigd. Want het Nederlandse blijkbaar minderwaardige klootjesvolk mag pertinent niets weten van de negatieve betrokkenheid van de Kroon en Koningin Beatrix bij deze gruwelijke zaak! KCOM geheim dossier & Stockhouse uit 1999 bevat de vele bewijzen over Al Rust!
 43. Omdat Amerika en Stockhouse nu betrokken is, vraagt Nederlandse staat ‘KCOM, De Kroon, dus gewetenloze Koningin Beatrix en haar hondse Ministerraad’ Amerika nu officieel om justitionele bijstand bij deze politiek en Koninklijk goedgekeurde, dus legaal lijkende(gebaseerd op enorme fraude mr. Johan Smedema uit Gennep en Onno van der Hart), samenzwering tegen Hans, zijn vrouw en het totale Nederlandse volk. Paul Bremer waarschuwde Hans al daarvoor op 14 juni 1996 in Amsterdam! ‘We will have to help Netherlands with this conspiracy when asked to do so officially!’ In Stockhouse files, zit 30 pagina’s grote document nog, en dus wordt nu Amerikaanse overheid gevraagd om lidmaatschap en files bij Stockhouse van Hans Smedema te laten beëindigen. Tot zijn verbazing moet Hans zonder opgaaf van redenen op 29 mei 2000, opnieuw lidmaatschap bij Stockhouse aanvragen na ruim tien jaar lidmaatschap! Dit bewijst betrokkenheid Amerika bij Nederlandse samenzwering tegen Hans, zijn argeloze vrouw en het hele Nederlandse volk, wat onwetend moet blijven van deze samenzwering door ‘De kroon, dus Koningin Beatrix en Ministerraad!’
 44. Hans Smedema plaatst in 1998 als headhunter bij toeval Elise B.(heimelijk parttime in dienst justitie/KCOM en werkzaam bij familieleider peetvader broer Johan Smedema uit Gennep voor legaal maken doofpot en samenzwering) bij een opdrachtgever. KCOM(Johan) stuurt in paniek(is Hans ja of nee op de hoogte van zijn gruwelijke samenzwering?) zwager Tjitte de Jong uit Norg naar nog onwetende en argeloze Hans Smedema in Drachten voor onderzoek of zijn werknemster Elise B. en onder ambtelijke justitionele geheimhouding eed vallende, ook wederrechtelijk met Hans contact heeft gehad. Wat levensgevaarlijk zou zijn voor heimelijke bestaan KCOM en blunders door Koningin Beatrix, en die dan dus daarvoor vervolgd zou moeten worden. Pas na vele weken wordt Elise B. door justitie vrijgegeven en mag naar de opdrachtgever VDM! Groot geheim KCOM/Justitie/Kroon/Koningin Beatrix dossier 1999!
 45. In 1999 vertelt de dankbare en als enige Nederlander zeer integere heldin en klokkenluider Elise B. op aandringen van ook al weer haar zeer integere ouders uit Nijmegen later Beuningen, Hans dat zijn broer Johan Smedema bezig is met een gruwelijke doofpot tegen Hans, dat in de files vermeld staat dat de drie kinderen niet van Hans zijn, dat een geheime dienst voor de samenzwering zorgt en vernietiging van alle bewijzen, en dat zijn broer Johan Smedema uit Gennep, Hans in de stukken opzettelijk zwart maakt om zelf vrijuit te kunnen gaan en KCOM een drogreden voor de doofpot en samenzwering te verschaffen. Hans wordt als een gevaar voor de Nederlandse staat neergezet(staatsgevaarlijk!), wat doofpot, samenzwering en het verstoten van het onschuldige en argeloze slachtoffer zogenaamd geoorloofd maakt! Blijkt ook later in 2009 uit vragen rechter Asiel Rex Ford Miami Florida! Elise B. spreekt niet over Koningin Beatrix, wat ze toen nog niet wist vermoedelijk?
 46. Hans kan het nog niet geloven en verdringt het nog, maar dit met andere telefoontjes van Al Rust uit Amerika met ook meer informatie, en vooral het natuurlijke helingsproces, zorgt er eindelijk voor dat Hans zijn geheugen langzaam terug begint te komen. Het toevallig aangeschafte middel Dhea zal ook geholpen hebben.
 47. In maart 2000 krijgt Hans Smedema ‘Onmogelijke flashbacks’ (titel deel 2 boek ‘Vechten tegen het onbekende’), maar alles wordt door familie en met name broer mr. Johan Smedema uit Gennep wreed en gruwelijk ontkend met als gevolg een lange marteling voor Hans en zijn nog steeds onwetende ernstig zieke vrouw. Ze worden daardoor opzettelijk uit elkaar gedreven. KCOM Justitiemaffia operatie van 1972 tot maart 2000 met miljoenen aan heimelijk bestede belastingen van onwetende Nederlandse burgers, bewijst nu zijn groteske waarde! KCOM/Justitie/Kroon/Koningin Beatrix geheim dossier 2000!
 48. Hans probeert informatie te krijgen en aangifte te doen via Rotary Leeuwarden-Zuid vriend en manager Politie Friesland Peter Slot, maar die mag geen onderzoek doen van KCOM in opdracht Kroon en specifiek Koningin Beatrix! KCOM/Justitie/Kroon geheim dossier 2000! Wel bleken volgens zeden rechercheur Voshol dossiers te ontbreken, die er wel hadden moeten zijn! Dus zijn door KCOM in opdracht Koningin Beatrix vernietigd of verwijderd. Peter Slot wordt door paar uur eigen onderzoek zonder hun toestemming, door KCOM op een onschadelijke plaats gezet!
 49. Vrouw van Hans wordt wreed en vals voorgehouden dat haar man zogenaamd gek is geworden, terwijl hij juist beter(geheugen kwam alleen maar terug over misdrijven) is geworden. Hun huwelijk en leven begint nu pas echt in te storten. Zij wordt zelfs lid van een ‘Schizofrenie vereniging’, hoewel haar man dat helemaal niet is, maar dat maakt haar gewetenloze zusters Klazien J. uit Steenwijk en Betty J. uit Wijk bij Duurstede niets uit! Ook de gewetenloze Koningin Beatrix en haar hondse Ministerraad maakt het blijkbaar niets uit, anders hadden ze wel ingegrepen.
 50. Psychiater Oostveen uit Drachten verklaart bij gebrek aan bewijs in 2000 Hans paranoïde op foute valse gronden en bedrog(of opzettelijk op verzoek KCOM!), geeft hem foutieve medicijn/anti-psychoticum Semap, alles rechtstreeks gevolg KCOM organisatie in opdracht Kroon/Koningin Beatrix en leugens familie. Hans zelf kan het nauwelijks nog geloven en wordt heen en weer geworpen tussen het is waar en een ongekende samenzwering, of hij moet plotseling gek geworden zijn. Hans kan zonder(!) Semap wel gewoon nog doorwerken en niemand merkt vervolgens iets aan hem tot eind 2003! Terwijl hij intussen vrij rustig alles blijft onderzoeken en chronologisch vastleggen in een computer file.
 51. Sietse de Jong, de zoon van zwager Tjitte de Jong verzoek Hans om positieve videoboodschap voor feestje tbv zijn vader. Het wordt op 28 februari 2003 om 10 uur opgenomen door vreemde en na vragen door vreemde die daar kwam werken, maar niets van verzekeringen wist. Met zekerheid justitie medewerkers, die heimelijk een videoboodschap kregen door sturen gesprek naar hoe integer Tjitte wel niet was. Daarmee werd Tjitte de Jong de opvolger van mr. Johan Smedema uit Gennep als leider namens de familie naar justitie toe! Maar hij loog tegen Hans dat zijn verhaal wanen waren!
 52. Pscyhiaters Bruggeman en Luttikhuizen UMCG stellen in 2003 dat het ongelofelijke horrorverhaal zeker waar kan zijn, maar negeren opzettelijk de inmiddels aanwezige bewijzen van Hans en verklaren opzettelijk in opdracht KCOM(!) in 2003 Hans te lijden aan ‘Delusional Disorder DSM IV’. Hoewel het tegenover Hans al min of meer als waar was vermeld door zuster Klazien J., die al lang bij advocaten waren geweest en blijkbaar als gruwelijk advies zwijgen meekregen. Psychiaters Van Es en Koopmans GGZ Drachten verklaren weer opzettelijk in opdracht KCOM Hans beiden schizofreen en zijn vrouw gezond en niet lijdend aan DIS of extra emotionele gemakkelijk oproepbare persoonlijkheid. Hoewel bij GGZ Drachten de bewijzen dus juist liggen, want iemand zond bewijs doofpot en betrokkenheid GGZ aan Hans jaren eerder wat door zuster Klazien werd gestolen en vernietigd. KCOM zorgt op grond documenten die echtpaar zelf nooit heeft gezien en geen weet van heeft, dat psychiaters foute diagnoses stellen, zodat samenzwering niet uit kan komen. KCOM geheime dossiers 2000 – 2004 & Medisch dossier UMCG 2003-2004!
 53. De corrupte Psychiater drs. Frank van Es weigert zijn diagnose te geven, weigert een open gesprek, maar geeft Hans heimelijk en achterbkas een onbekend antipsychoticum verborgen als een baby aspirientje 100 mg! Hij weigert Hans te informeren en Hans wordt daardoor(!) arbeidsongeschikt! Een halve zombie die natuurlijk zijn top positie niet meer kan uitoefenenen en daardoor een inkomen van 145.000 euro verliest! Dit wordt tot in 2016 zo heimelijk(!) doorgezet zonder Hans te informeren. Hij zit dus gedrogeerd(!) zonder advocaat tijdens rechtszaken en tijdens diagnose Mutsaers hieronder!
 54. Psychiater Mutsaers uit Haren verklaart in 2004 Hans ook paranoïde voor keuring arbeidsongeschiktheidsuitkering ‘De Amersfoortse’. Hoogstwaarschijnlijk in opdracht KCOM organisatie, die wellicht zelfs arbeidsongeschiktheidsuitkering van De Amersfoortse financieel compenseert. Uit opgevraagd dossier blijkt dat Amersfoortse overwoog om Tjitte de Jong(die verzekering regelde en afsloot) wegens betrokkenheid aan te klagen! Dossier KCOM 2004 en ‘De Amersfoortse’!
 55. In opdracht KCOM worden – Vaderschap/DNA test vervalst en zijn kinderen zogenaamd wel van Hans, – MRI scan bij DiaSana in Mill wordt vervalst door afhuren door Ministerie van Justitie, – medische files zijn allemaal geschoond(vervalst) van elk bewijs van misbruik, – litteken van onvruchtbaar maken heet plotseling in opdracht KCOM een normale huidplooi, – heimelijk wordt bij Hans tijdens een 2,5 uur durende opreatie voor een simpele aambei(!), normaal 5 minuten, één testikel weer geopend zodat Hans nooit kan bewijzen dat hij onvruchtbaar was en dus geen kinderen kon krijgen, – uroloog Smorenburg stelt wel onderbreking bij beide zaadleiders vast bij de testikel zelf maar vindt natuurlijk nu wel zaadjes en mag(verbod) in opdracht KCOM geen verder invasief onderzoek doen wat hij eerst voorstelde, en veel meer… KCOM geheime dossiers & Uroloog Smorenburg 2004 – 2005!
 56. Hans Smedema raakt daardoor(samenzwering KCOM, en was totaal onnodig!) in januari 2004, voor 80-100% volledig arbeidsongeschikt en leeft vervolgens van een arbeidsongeschiktheidsverzekering van ‘De Amersfoortse’. Hij start een eigen langdurig fulltime onderzoek en schrijft het verhaal in boekvorm om daarmee zijn vijanden openlijk aan te kunnen vallen en de doofpot open te blazen en het Nederlandse volk te openbaren hoe grotesk het door haar regering en het zelf ook bedrogen Koninklijk huis, wordt bedrogen.
 57. Sinds 2004 weigeren alle advocaten Hans Smedema juridisch bij te staan bij deze juist juridische samenzwering uit ongeloof, of in opdracht van KCOM, dus ‘De Kroon’! Ongelofelijk, tegen de rechten van de mens, maar helaas waar. In 2009 wil Moszkowicz uitsluitend het ‘Hoger Beroep’ doen van de smaadzaak tegen Hans! Een afspraak met Max Moszkowicz jr. voor de hoofdzaak aan te pakken, wordt zonder opgaaf van redenen opgezegd, dus hoogstwaarschijnlijk verbod op grond staatsveiligheid! Dus geen mogelijkheden om deze zaak te laten stoppen nog door iedereen aan te klagen! In 2011 zit Hans Smedema nog steeds zonder advocaat! Dossiers KCOM 2004 – 2010!
 58. In april 2004 doet Hans Smedema weer een poging tot aangifte over deze zaak bij zedenrechercheur Haye Bruinsma politie Drachten , nu met veel getuigen en de drie vaders van hun kinderen(Jan van Beek, Jan de Vries en Rieks P.), wat eerst wordt aangenomen met compliment over de gedetailleerdheid en direct(!) doorgezonden aan officier justitie mevr. Duinhoven OM Leeuwarden. Vervolgens wacht men vreemd genoeg maanden lang op ministeriële goedkeuring volgens rechercheur Haye Bruinsma Polititie Drachten! Wat doofpot en samenzwering Kroon feitelijk al bewijst!
 59. Op donderdag 12 augustus 2004 heeft Hans Smedema een plotselinge(!) lunch met ir. Klaas Keestra van de NOM, een goede zakenrelatie, en vertelt wat hij op dat moment over deze zaak weet! Klaas Keestra wordt door Hans naar centrum Groningen gebracht waar hij om 16.00 uur nog een afspraak heeft met CDA Minister Veerman die ook in Wageningen gestudeerd had! Hoogstwaarschijnlijk dus achteraf een heimelijke ondervraging om in de Ministerraad van de volgende dag vrijdag 13 augustus 2004 beter te kunnen beslissen over wel of niet doorgaan met deze groteske doofpot en samenzwering tegen argeloze slachtoffers en feitelijk heel Nederland! Op maandag 16 augustus bespreek MP Jan Peter Balkenende deze gruwelijke zaak met Koningin Beatrix en besluiten kwaadaardig dat de naam van Koningin Beatrix belanrijker is dan het lijden van Hans e& Wies Smedema, en dus doorzetten doofpot! Pas daarna wordt een onderzoek en opmaken proces verbaal door politie Drachten in september 2004 geweigerd! Zie brieven aan politie in Page Geweigerde aangiften! Geheime(?) notulen Ministerraad vlak na 12 augustus 2004! Geheime notulen Koningin Beatrix met MP JanPeter Balkenende!
 60. Vervolgens wordt de aangifte en onderzoek door OM (lees KCOM) geweigerd! Hans staat dus machteloos, is erg onzeker en nog grotendeels onwetend van veel zaken. KCOM dossier 2004!
 61. Ministerie van Justitie/Donner weigert(liegt) 2005 om openheid van zaken te geven over de door hun zelf geleide geheime KCOM operatie! KCOM en Kroon dossier 2005!
 62. Minister President JanPeter Balkenende liegt en weigert ook om openheid te geven, hoewel KCOM onder zijn leiding(De Kroon) in stand blijft, en weigert verdere communicatie met Hans Smedema. Dossier ‘De Kroon’ 2005 – 2007.
 63. In 2007 start Hans een website en Blog en begint met het schrijven van zijn boek ‘Vechten tegen het onbekende’. Om zijn vijanden tot actie te dwingen publiceert hij die namen openlijk. Is enige mogelijkheid om Justitie tot onderzoek te dwingen en daarmee tot uiteindelijk opheffen doofpot.
 64. Hans zoekt drie maal vergeefs contact met Peter R. de Vries, maar die weigeren, John van den Heuvel en Telegraaf hoofdredactie weigeren ook hierover te publiceren. Het Nederlandse volk mag blijkbaar van niets weten, of verboden op grond vals beroep op de staatsveiligheid? KCOM geheime dossiers 2006- 2007!
 65. Hans weet CTIVD in 2008 tot een onderzoek te bewegen en die schrijven een positief (geheim) rapport waarin ze op stopzetting van deze onethische en criminele doofpot aandringen, maar ‘De Kroon’, dus gewetenloze Koningin Beatrix en haar hondse Ministerraad weigeren dat blijkbaar te doen om hun eigen blunders en criminele acties te verbergen voor het minderwaardige Nederlandse volk dat niet mag weten dat hun overigens ook al weer bedrogen Koningin bij deze zaak toch negatief betrokken is. Dossier ‘De Kroon’ 2008!
 66. Op advies CTIVD verzoekt hans Smedema Nationale Ombudsman op 12 augustus 2008 voor de tweede maal om een onderzoek en verwijst die naar het CTIVD, maar die mag op grond betrokkenheid Kroon en dus Koningin Beatrix NIETS voor Hans en Wies Smedema doen! Zie reactie van 10 februari 2009! Niet bevoegd! Een wel ethisch denkende en integere Koningin Beatrix zou natuurlijk onmiddellijk hebben moeten ingrijpen, maar weigert dat laf en gewetenloos! KCOM/Justitie & Ombudsman dossiers rond 2007/8!
 67. In 2008 moet de dus door familie en Nederland als geheel verraden en verstoten(geen normale burgerrechten en advocaat) Hans Smedema vluchten naar Spanje en schrijft daar deel2 – Onmogelijke flashbacks van zijn boek.
 68. Hans krijgt dus geen onderzoek door weigering Koningin Beatrix en Ministerraad, en krijgt geen proces-verbaal wegens betrokkenheid Koningin Beatrix, maar de verkrachters en medeplichtigen natuurlijk wel! Dus moet hij weerloos voorkomen! Discriminatie!
 69. Op 9 februari 2009 verschijnt Hans zonder advocaat(weigeren massaal, of te slecht en geen tijd meer) voor smaad en laster, voor de corrupte politierechter Jeroen van Bruggen en de al even corrupte officier van justitie Petra Hoekstra, die hem iedere verdediging wreed, laf en onrechtmatig, ontzeggen. De 51 grote politie-dossiers over Hans Smedema en zijn vrouw worden door OM voor rechter verborgen gehouden! Achterhouden cruciaal bewijs! Ook het feit dat aangifte rond 23 april 2004 bij politie Drachten direct naar OM werd doorgezonden met complimenten over gedetailleerdheid, maar maanden lang moest wachten op ‘MINISTERIELE GOEDKEURING’ wordt voor de rechter verzwegen! Hij wordt door het achterhouden van de vele gewoon aanwezige bewijzen natuurlijk veroordeeld! Zowel Jeroen als wrakingskamer wijzen Hans op mogelijkheid om iets te herroepen, maar niet wat er dan herroepen(cruciaal?) zou moeten worden!Voor hoger beroep heeft mr. A.(Bram) Moszkowicz gelukkig hulp aangeboden, maar weigert(verboden?) vooralsnog de hoofdzaak aan te pakken waardoor de zaak stil staat en de marteling voor Hans en zijn nog steeds weerloze vrouw gewoon door blijft gaan.
 70. Op 20 april 2009 vraagt Hans Smedema daarom op Miami Airport in Florida USA politiek asiel aan tegen de vervolging door de Nederlandse KCOM en ‘De Kroon’. Hij wordt wreed 28 weken in totale isolatie vastgehouden en gedeporteerd omdat er te weinig bewijzen zijn voor de betrokkenheid van de Nederlandse overheid. Hoewel hier dus zeker honderden ambtenaren en betrokkenen daarvan op de hoogte zijn en ook Amerika zelf dat weet uit de rechtszaken van militaire CIA man Al Rust! Ook moet men het weten uit de officiële aanvraag tot justitionele bijstand bij deze legaal lijkende samenzwering!  Dossiers KCOM en ‘De Kroon’ 2009! Diplomatiek verkeer tussen ambassade Amerika en Nederland gedurende aanvraag Politiek Asiel, dus in laatste Wikileaks files al geopenbaard aan diverse kranten zoals New York Times en Der Spiegel! Wellicht cruciale geheime informatie?
 71. In 2010 schrijft Hans Smedema zijn deel III – Verstoten, in Parcent, Spain en slot deel IV – J’Accuse, in Xalo/Jalon. Er komen drie versies, waarvan de juridische en als schriftelijke verklaring dienende versie klaar is en een 1300 pagina’s en 500.000 woorden bedraagt, maar ook lange documenten als bewijs bevat. De versie voor de boekhandel zonder de documenten, volgt 2011 met een 650 pagina’s, en vlak daarna de gedramatiseerde filmversie met een 200 pagina’s. Alles eerst digitaal en dan met POD tot via de vele nog komende rechtszaken bekend is wat wel en niet gepubliceerd mag worden.
 72. Hans verklaart zich in 2010 onafhankelijk van het ontbrekende Nederlandse recht en zal zich niet meer daaraan houden gezien het gruwelijke bedrog door KCOM, dus zelfs Koningin en Ministerraad. Binnen Nederland kan nooit een eerlijke rechtsgang meer plaatsvinden, omdat zelfs de laffe betrokken rechters er onevenredig veel belang bij hebben dat Hans de mond gesnoerd blijft en dus de doofpot intakt. Hans eist een speciaal buitenlands tribunaal met onbeperkte bevoegdheden voor onderzoek binnen Nederland. Ook een parlementaire enquête is niet voldoende onafhankelijk, omdat politici zelf hebben meegewerkt aan de doofpot en te groot belang hebben bij de doofpot. Het Nederlandse volk mag hun blunders en criminele acties niet te weten komen!
 73. Hoger beroep regiezitting vond plaats op 12 december 2011, 2,5 jaar na de zitting van de corrupte politierechter Jeroen van Bruggen, wat abnormaal blijkt te zijn. Zie Post Hoger Beroep Hans Smedema affaire.
 74. Mr. A. (Bram) Moszkowicz bevestigt onrechtmatig zijn zitting politierechter Jeroen van Bruggen rechtbank Leeuwarden. Zie Pleidooi in Post Regiezitting Hans Smedema affaire!
 75. Iedere verdediging tijdens zitting 3-12-2012 door doodsimpel dna-testje en/of horen cruciale getuigen ook in hoger beroep weer gewijgerd! Wat tegen mensenrechten en civiel recht ingaat, dus was het weer een fake schijn zitting! Zie o.a. Post Huiveringwekkend arrest Hof Arnhem!
 76. Op 5 november 2013 vraagt Hans weer politiek asiel aan in Texas, Amerika via Mexico. Wordt weer geweigerd hoewel er nu ruim voldoende bewijs is van betrokkenheid overheid via rechters die geen enkele verdediging toestaan! Ook maand onschuldig vastgezeten P.I. Ter Apel. Totaal nu 10 maanden gevangen. Ruim 6 Florida, 2,5 in Texas, en 1 maand Ter Apel. Onschuldig en ik vraag alleen maar om hulp en een onderzoek door justitie!
 77. Zomer 2014 blijk ik in Jalon Spanje opgelicht voor 3 ton en cruciale documenten/bewijzen door Nederlands echtpaar André Gruters en Joke Laven, dat ik goed kende! Zie Post Opgelicht voor 3 ton in Jalon Spanje Samen met meer getuigen en medeplichtigen. Veel meer Posts over dit gruwelijk verraad.
 78. Ook blijk ik gehersenspoeld in Benidorm door Prof. dr. Onno van der Hart in opdracht Nederlandse justitie om deze zaak in de doofpot te houden. Heeft inderdaad gewerkt. Veel zaken verdrongen na marteling door deze corrupte Onno.
 79. Dan ook nog in 2010 opgelicht voor 3 ton. Zie Opgelicht voor 3 ton in Benidorm.
 80. Aangifte van deze drie cruciale grote zaken bij politie Drachten werd weer NIET toegestaan om uitlekken te voorkomen. Zware mensenrechtenschendingen. Wat weer de doofpot bewijst!
 81. Goede samenvatting Justitie verkrachter Jaap Duijs in posts J’Accuse Jaap Duijs het Monster van Drachten!
 82. Veel meer gebeurd als beschreven in de laatst posts.
 83. KLM Co-Pilot Koning Willem Alexander liegt en blokkeert corrupt mijn 5 e asiel aanvraag in de lucht boven Amerika! Zie post KLM Co-Pilot King Willem Alexander corrupt blocked my American Asylum Request against the Netherlands in American Airspace!
 84. Goede samenvatting in Timeline of only the most crucial events!
 85. Strategische samenvatting Conspiracy against Hans Smedema explained!

Gemakkelijk bewijsbaar!

 • Bovenstaande is uitermate gemakkelijk bewijsbaar met de juiste bevoegdheden!
 • Simpele DNA test van 500 euro over kinderen niet van Hans kan dit voor belangrijk deel bewijzen, maar wordt door KCOM met beroep op staatsveiligheid vervalst, dus moet door een echt onafhankelijke rechter aangevraagd worden, en/of buiten de Nederlandse corrupte(De Kroon zelf!) invloeden! Corrupte politierechter Jeroen van Bruggen weigerde dit omdat het te ‘duur’ zou zijn, maar een bod van 10.000 euro voor die simpele test van Hans werd zelfs niet geaccepteerd! Hij werkte dus mee(!) aan deze doofpot en samenzwering! Dus geen onafhankelijke rechtsgang mogelijk!
 • Zeker honderd getuigen en daders zijn met naam en al bekend, enkel de weigering van Nederlandse overheid laat deze gruwelijke samenzwering nog doorlopen.
 • Rechten van de Mens en Convention Against Torture, zijn met voeten getreden om de naam van een ook al bedrogen Koningin te beschermen!
 • KCOM dossiers zijn voor Nederlandse volk van onschatbare waarde! 1 miljoen of meer is niets voor degene die kans ziet om deze geheime dossiers, die bij Ministerie van Justitie en ‘De Kroon’ gewoon ergens liggen, te kopiëren en te publiceren via Hans Smedema, Wikileaks of andere openbare websites! Zodra Hans Smedema deze geheime documenten weet te verkrijgen, zullen die op deze Blog en sites zoals Wikileaks worden gepubliceerd! Hans Smedema zal alles in het werk stellen om degene die dat voor elkaar krijgt inderdaad met 1 miljoen euro te laten belonen! Voor bedrogen Nederlandse volk van onschatbare waarde! Kopiëren is overigens internationaal juridisch toegestaan, omdat KCOM en ‘De Kroon’ immers hoogverraad plegen tegenover het Nederlandse volk in deze gruwelijke zaak!

Gevolgen voor het echtpaar

 • Sinds 1972 is het verliefde weerloze stelletje en later echtpaar door KCOM en familie zo gruwelijk bedrogen en gemarteld, dat pas in maart 2000 bij Hans langzaam de verdringing stopt, maar bij zijn vrouw nog steeds doorgaat!
 • Drie kinderen van verkrachters en nog drie vruchten
 • Ze worden door leugens en bedrog van KCOM en ‘De Kroon’ sinds maart 2000 tegen elkaar opgezet om de schuldigen te beschermen
 • Vrouw wordt valselijk door KCOM voorgehouden dat haar man gek geworden is, wat één grote marteling voor het weerloze echtpaar is, want Hans weet wel beter
 • Een scheiding dreigt dus op valse gronden, uitsluitend door KCOM optreden en speciefiek ‘De Kroon’ die hulp blijven weigeren om hun blunders te verbergen
 • Hoge onnodige kosten om zaken te bewijzen die bij de Staat, KCOM, Ministerie van Justitie en De Kroon, gewoon al bekend zijn en dus helemaal niet meer bewezen hoeven!
 • Schade loopt in de miljoenen, met alleen al een miljoen aan gederfde inkomsten door arbeidsongeschiktheid Hans Smedema
 • Hoge kosten voor juridische adviezen, recherchebureau’s en advocaten, met duizenden onnodig bestede uren van Hans, wat het hulpeloze echtpaar maar met moeite weet te betalen
 • Leven noodgedwongen apart van elkaar omdat vrouw argeloos en onwetend nog steeds omgaat met haar verkrachters en bedriegers, voorgelogen dat haar man van de ene op de andere dag zogenaamd gek is geworden
 • Vrouw en Hans wordt dus de juiste medische hulp en behandeling opzettelijk onthouden
 • Vrouw is nog steeds weerloos tegen verkrachters, maar dat gelooft politie niet, of mag niet en doet dus niets! Haar zusters vinden dat gewetenloos wel prima
 • Vrouw kan dus haar man nog niet bijstaan bij gebrek aan kennis en informatie! KCOM weigert informatie te verstrekken omdat WOB niet van toepassing is verklaard als ‘De Kroon’ betrokken is en gevaar loopt.
 • Om deze gruwelijke doofpot en samenzwering te stoppen moet Hans door het ontbreken van het normale justitionele apparaat, zijn vijanden wel openlijk aanvallen en loopt daardoor groot risico, wat hoogstwaarschijnlijk juist de boze opzet is van KCOM! Laat justitie Hans aanklagen en veroordeel hem als verdachte! Gebeurde al in 2009!

Reactie overheid, politici en media!

 • Alle fractieleiders zijn gewaarschuwd, maar zwijgen laf en weigeren tegen deze gruwelijke misstand op te treden!
 • Oud Minister President Jan Peter Balkenende en/of Koningin Beatrix ( De Kroon) weigeren om aan deze gruwelijke zaak een eind te maken, ondanks meerdere verzoeken daartoe inclusief officieel verzoek in rapport CTIVD! Grotesk en gewetenloos en moet leiden tot afzetten Koningin Beatrix en uitroepen Republiek der Nederlanden om toekomstige gelijkwaardige criminele zaken te voorkomen. Die kunnen op grond zogenaamd weer gevaar voor ‘De Kroon’ voor het totale Nederlandse volk verborgen worden gehouden door blijkbaar onethische corrupte politici!.
 • Benaderde media zoals Telegraaf, Peter R. de Vries, John van den Heuvel, Leeuwarder Courant, HP de Tijd en anderen, weigeren om deze gruwelijke zaak aan het Nederlandse volk ter beoordeling voor te leggen! Censuur en fascisme! Ze durven het niet bekend te maken uit pure lafheid!
 • Een en ander maakt deze Hans Smedema affaire veel ernstiger dan de beroemde franse Dreyfus-affaire en kan met recht ‘De Nederlandse Watergate’, of feitelijk dan ‘Queen-gate’ genoemd worden.

Eisen Hans Smedema

 • Volledig eerherstel
 • Volledige openbaarmaking van alle geheime files over deze zaak voor het hele Nederlandse volk
 • Excuses door ‘De Kroon’ en betrokken politici
 • Minimaal het onmiddellijk aftreden van Koningin Beatrix en aanstellen van haar zoon Prins Willem Alexander tot Koning van Nederland
 • Afzetten, schorsen en voor altijd uit openbare posities weren van betrokken hoge ambtenaren die onethisch en crimineel bezig zijn geweest en het Nederlandse volk hebben bedrogen
 • Vervolging door internationaal tribunaal van alle criminele betrokkenen
 • Volledige schadevergoeding inclusief vergoedingen van kosten door derden en uitgeloofde beloningen

Strategie Hans Smedema

 • Geef nu eerst het boek digitaal en met POD uit, dus minimaal de boekhandel versie licht anoniem gemaakt met een paar initialen en de legale versie beperkt na disclaimer met wel alle namen van de criminelen!
 • Dan als samenzwering toch in stand blijft, onze vijanden en leden KCOM en ‘De Kroon’, dus ook Koningin allemaal openlijk en met naam en al aanvallen, waardoor justitie wel moet ingrijpen en in een spagaat tussen twee vuren komt met enerzijds hun heimelijke KCOM activiteiten en anderzijds woedende criminelen die Hans Smedema wegens laster en smaad zullen aanklagen. Hans kan zonder openen van de geheime files van KCOM nooit zijn gelijk bewijzen, sterker nog hij weigert dat verder nog, maar dat maakt hem niet meer uit en zal internationaal de aandacht trekken van mensenrechten activisten en VN.
 • Hoogstwaarschijnlijk zal men KCOM dan moeten beëindigen, of loopt persoonlijk ernstig gevaar.
 • Instellen van een buitenlands tribunaal wat deze zaak zal onderzoeken, de betrokkenen vervolgen en recht moet doen.

Onderzoeksversie boek!

Inmiddels zijn er 4 Ebooks in het Nederlands en 4 in het Engels die het hele verhaal beschrijven. Een laatste deel 5 volgt binnenkort.

Zoek naar Auteur Hans Smedema Ebooks en u kunt uitzoeken waar u die bestelt wereldwijd.

Met oprechte diepe minachting voor alle corrupt betrokkenen,

Hans Smedema