Reactie Michiel van Nispen Voorzitter PEFD Blind voor Mens en Recht op mijn klacht!

Please Share! Fight this 'Perfect' 40+ year (Royal) Crime!

Reactie Michiel van Nispen Voorzitter PEFD Blind voor Mens en Recht op mijn klacht!

Op 29 februari 2024 mijn complimenten en opmerking of klacht per email aan Voorzitter Michiel van Nispen(SP) PEFD Blind voor Mens en Recht verzonden. Hier de korte inhoud:

Geachte heer Van Nispen, Michiel,

Mijn complimenten voor dit rapport! Eindelijk wellicht verbetering?

Maar al eerder in de beroemde Fred Spijkers Affaire werd via Universitair onderzoek vrijwel hetzelfde vastgesteld, hoewel met geen of weinig aanbevelingen.

Mijn vraag is waarom mijn gruwelijke Hans Smedema Affaire casus NIET is meegenomen in jullie prima rapport! Dat had simpel gekund volgens mij.
Alle bewijzen liggen in Amerika klaar en President Obama heeft vlak voor zijn vertrek Jan 2017 deze zaak nog voor UNCAT en/of Speciale Procedure UNHRC(?) Staat Amerika tegen Staat der Nederlanden mogelijk gemaakt! Dat is mei 2017 gestart! Maar ik heb er nooit meer iets van gehoord. Wat is daarmee gebeurd? Door Nederland sluw geblokkeerd?

Net als KLM Co-Piloot koning Willem Alexander, die het door Asielrechter Rex J. Ford mij aangeboden asiel(3 asielaanvragen 2009, 2013/14 waar 2009 werd heropend, en 2016/17) op Maart 15, 2017 sluw en corrupt blokkeerde! Zie mijn artikel daarover.

KLM Co-Piloot Koning Willem Alexander fraudeerde en blokkeerde het mij aangeboden asiel tegen Nederland boven Amerikaans grondgebied!

En zie mijn recente artikel op mijn blog over jullie prima rapport met mijn opmerkingen over het niet opnemen van mijn gruwelijke Internationale casus.

Rapport PEFD Blind voor Mens en Recht negeert grootste Nederlandse fraude in inmiddels Internationale Hans Smedema Affair!

Graag hoor ik gemotiveerd waarom deze grootste doofpot en samenzwering uit de mij bekende Nederlandse geschiedenis niet is vermeld!

Is het simpel omdat het Koninklijk Huis nooit negatief in de publiciteit mag komen en ik en vele tientallen andere betrokkenen dus maar moeten blijven creperen? Geen geld voor tandarts en veel gemiste kansen omdat mijn miljoenenschade zonder advocaat niet is af te dwingen. KLM weigert gewoon te antwoorden op mijn verzoek om inlichtingen mbt KLM Co-Piloot Koning WA.

Met vriendelijke groet,

ing. Hans Smedema, in exile in El Albir, Costa Blanca, Spanje.

Met telefoon mobiel en adres.

Die email was verzonden 29 februari 2024 om 20.05 en nog dezelfde avond om 22.24 kreeg zowaar al antwoord! Dat is volgens mij de eerste keer in deze tientallen jaren durende doofpot en samenzwering dat een politicus mij antwoord en nog gemotiveerd ook nog!

Hulde en al weer mijn complimenten aan Michiel!

Wel veel schriftelijk steeds afpoeieren, dus ‘Blind voor Mens en Recht’ door verantwoordelijke personen van Ministeries overigens als antwoord op mijn schriftelijke documenten en vanzelfsprekend vergeefse(!) verzoeken om hulp en onderzoeken. Waaronder MP Balkenende en Rutte, en andere betrokkenen.

Blind voor Mens en Recht!

Alleen Amerika FBI/CIA onderzocht deze casus zeer degelijk en bevestigde in een 7 maanden durend degelijk onderzoek de bijna levenslange (hoogstwaarschijnlijk) koninklijke/Kroon doofpot en samenzwering tegen mij sinds 1972. Zie mijn artikel…

Resultaten Amerikaans FBI Onderzoek Hans Smedema Affair

Hier zijn op zich correcte reactie:

Bedankt voor uw bericht.

Wij hebben ongetwijfeld zaken over het hoofd gezien of niet in het rapport opgenomen. Ik kan u echter verzekeren, daarbij speelt geen enkel ander belang dan dat wij een onderzoeksopdracht hadden, met een bepaalde reikwijdte, daar hebben we ons aan moeten houden en dit hebben we zo goed mogelijk gedaan.
Daarmee is niet iedere fraude onthuld en zeker ook nog niet alles opgelost, dat is zo.
Dit is wellicht een onbevredigend antwoord voor u, dat spijt mij.

Met vriendelijke groet,
Michiel van Nispen
Tweede Kamerlid voor de SP

De Hans Smedema Affair had wel degelijk moeten worden vermeld door 9(!) instanties!

De oorspronkelijke opdracht was breder dan uitgevoerd en ging om onderzoek alle cruciale fraude waarbij de overheid betrokken was gedurende de laatste 30 jaar! 

Met gruwelijke opzet heeft men(De Kroon) hun uiteindelijke opdracht zodanig beperkt dat mijn Hans Smedema Affaire die vele malen gruwelijker en belangrijker is, dan wat uiteindelijk is onderzocht, verborgen kon blijven voor het argeloze Nederlandse Volk en blijkbaar domme politici.

 • En mijn zaak gaat om Mol en verrader verkrachter Joris Demmink met decennia lange zware fraude sinds 1972(!) binnen (later 2002-2013) zelfs top SG Joris Demmink) Ministerie van Justitie, Politie en Geheime Dienst onder illegale bedrogen Koninklijke bescherming
 • en waarbij mij argeloos crimineel(!) sinds eind 1972(!) alle normale civiele rechten heimelijk(!) zonder recht op verdediging waren afgenomen op grond valse verklaringen van de verkrachters, mijn vriendin/vrouw, alle familie en medeplichtigen,
 • en waarbij sinds 1977 een verkrachter werd aan gesteld als zogenaamd onze bewaker terwijl het om het zwaarste Cordon Sanitaire ging uit de mij bekende Nederlandse geschiedenis! Jaap Duijs kreeg via mol/verkrachter Joris Demmink gratis Villa en 100.000 gulden en maandelijkse toelage, met microfoon in onze woning en ook professioneel afgeluisterd om te voorkomen dat ik te succesvol zou worden. Gruwelijk, maar volgens tijdens officieel verhoor CTIVD Den Haag om ons te helpen! Steeds opnieuw werd ik zwartgemaakt en mijn carrière kapot gemaakt en zelfs mijn eigen vrouw heimelijk gehersenspoeld om mij in alles tegen te werken. Heeft jaren na 2000 geduurd voordat ik dat argeloos door had, dat ze mijn vijand was en mij juist tegenwerkte via Jaap Duijs die speciale Justitionele bevoegdheid had en gratis drugs kreeg via Politie Drachten!
 • en ik al even heimelijk(!) en achterbaks argeloos(!) onder een soort speciale curatele moet zijn geplaatst! Dus geen verdediging mogelijk. Nog steeds wordt ik heimelijk beoordeeld door mensen, vermoedelijk zelfs Leger des Heils idioten die NIET naar mijn dossier en deze blog mogen(!) kijken, en die geen namen willen noemen en ook niet aan wie ze rapporteren. En er nog steeds vanuit gingen dat mijn verhaal onzin was, bleek uit de stompzinnige vragen. Zoals “kunt u bewijzen dat u 7 jaar in Duitsland zaken hebt gedaan?” En als ik stel dat in Amerika een cruciaal document is “hebt u dat zogenaamde ’97th General Army Hospital Frankfurt’ document?” En dat allemaal onverwacht in restaurant Bohemia Albir, waar de eigenaar Alina hun blijkbaar vanzelfsprekend stiekem moest waarschuwen dat ik er ben, terwijl ik weer argeloos als een hond van niets mag weten en natuurlijk dus nauwelijks iets belangrijks zeg. En hun woedend achterlijke criminelen noemde en boos ben weggelopen.
 • Geen enkel recht op verdediging, en geen direct stopzetten wat verplicht is volgens UNCAT waar deze zaak onder valt!
 • Terwijl in Amerika al mijn stellingen bleken te kloppen en ik veel te bescheiden bleek.
 • En bovendien Amerika volgens asielrechter Rex J. Ford in mijn gruwelijke casus maar liefst 5 goede(!) gronden voor asiel gevonden waren. Wat nog NOOIT eerder in de hele bekende Amerikaanse  geschiedenis was voorgekomen! Zelfs Justitie mensen met pensioen gevraagd, maar niemand had dat ooit meegemaakt! Wat dus bewijst hoe cruciaal en gruwelijk mijn casus is! Zie…
 • Unbelievable 5 grounds for asylum according to Judge Rex. J. Ford Miami court Florida!
 • En er sinds 29 jan 1975,  5 moordaanslagen op mij zijn gepleegd, dus dat ik nog leef is een wonder. Zie o.a. Fifth Murder Attempt Altea 2016

Volkomen uniek en levensgevaarlijk voor heel Nederland! Dus was vermelding noodzakelijk en zelfs een speciaal onderzoek conform UNCAT regels. En dus direct stopzetten doofpot en vervolging.

Zeker ook omdat ik immers was genoodzaakt om…

 • door alle tegenwerking en verbod op juridische hulp,
 • blokkade door Justitie(!) van onderzoek Politie en OM,
 • 3 x asiel aan te vragen in Amerika tegen deze tientallen jarenlange gruwelijke vervolging in 2009, 2013/14 waarbij 2009 werd heropend, en 2016/17 waarbij mij dat asiel eindelijk werd aangeboden(!!!) maar sluw en corrupt geblokkeerd door Koning WA zelf. KLM Co-Piloot Koning Willem Alexander fraudeerde en blokkeerde het mij aangeboden asiel tegen Nederland boven Amerikaans grondgebied!
 • Wat bij veel instanties inclusief Koning WA en Minister Presidenten Jan Peter Balkenende en Mark Rutte bekend was omdat President Obama vlak voor zijn vertrek januari 2017 mijn gigantische  groteske casus als Staat Amerika tegen Staat der Nederlanden initieerde wat effectief werd in mei 2017! Ik werd als slachtoffer(!) na oneerlijke zitting rechtbank zonder advocaten en zonder mijzelf of klager verkrachter Jaap Duijs, in volkomen onschuldige(!) detentie in PI Heerhugowaard plotseling(!) verhoord.
 • En Nederland en dus Mark Rutte en Koning WA van op de hoogte waren! Paniek zelfs. Vandaar dat KLM Co-Piloot Koning WA dus corrupt het mij op 15 maart 2017 aangeboden(!) asiel in de lucht boven Montana sluw blokkeerde! KLM negeert sluw mijn klacht! En zonder advocaat kan ik niets afdwingen. Nog steeds geen cent schadevergoeding ook. 

Ik werd vervolgens zonder recht op verdediging 13 maanden onschuldig in detentie geplaatst op Schiphol en PI Heerhugowaard, 1 maand PI Ter Apel, 15 maanden voor 3x asiel in Amerika, en zat dus in totaal 29 maanden of 2,5 jaar onschuldig in detentie als gevolg van de lafheid en corruptheid Nederlandse Kroon om te weigeren deze zaak te onderzoeken en even snel op te lossen!

Het niet vermelden van mijn gruwelijke tientallen jaren lange casus, mij officieel horen of om speciaal onderzoek vragen is zware fraude en een onrechtmatige daad! Politici en het Volk worden zo bedrogen en niet transparant geïnformeerd over decennia lang zwaar corrupt handelen door Justitie zelf en in heimelijke(!) opdracht Koninklijk huis/Kroon.
Een MOL en verrader verkrachter Joris Demmink binnen Justitie en zelfs Secretaris-Generaal van 2002 tot 2013 die alles zonder enige controle mocht manipuleren is top niveau en had absolute prioriteit moeten krijgen zelfs boven de toeslagen affaire.

 

Bijlage G van het Rapport PEFD:

Lijst van organisaties bij wie informatie is gevorderd

1. Belastingdienst
2. Deloitte Nederland
3. Eerste Kamer der Staten-Generaal
4. Inlichtingenbureau
5. Ministerie van Algemene Zaken
6. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
7. Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
8. Ministerie van Financiën
9. Ministerie van Justitie en Veiligheid
10. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
11. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
12. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
13. Tweede Kamer der Staten-Generaal
14. Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Alle vet en rood gemaakte instanties hadden de Hans Smedema Affair moeten noemen! Het is de grootste Fraude uit de mij bekende Nederlandse geschiedenis!

Dus hoezo ‘Het kan morgen weer gebeuren?

Het gebeurd al sinds 1972 zonder dat iemand er tegen optreed, behalve ikzelf als weerloos en eerst argeloos slachtoffer die nog steeds geen recht krijgt en nog steeds cruciale informatie en juridische bijstand wordt onthouden. Dus een volgens UNCAT regels een verplicht effectief middel ter verdediging werd onthouden. Zie o.a….

Human Rights Violations! UNCAT

Blijkbaar om het Koninklijk huis voor negatieve publiciteit te behoeden? Ik eis nog steeds dat er recht wordt gedaan volgens o.a. UNCAT en mijn miljoenen schade vergoed. Daarvoor is eerst top-niveau juridische hulp en openen van de geheime files van de Staat noodzakelijk, tenzij men deze zaak snel wil schikken.

Wat is nu de status van de Staat Amerika tegen Staat Nederland UNCAT of speciale procedure casus?

Zie ook andere cruciale casus waarbij alles fout ging:

Wagenaar: Slapende rechters!

Prof. dr. Wagenaar over rechters!

Wagenaar over psychiaters

Klokkenluider Fred Spijkers

En er zijn zeer veel die het falen van de Nederlandse Justitie en Rechters glashard bewijzen. Veel zullen een direct gevolg kunnen een gevolg zijn van de enorme invloed die een mol en verrader verkrachter Joris Demmink

ing. Hans Smedema, in exile (over)levend in het prachtige El Albir, Costa Blanca, Spanje