J’Accuse Psychiater drs. Frank D. van Es UMCG

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

J’Accuse Psychiater drs. Frank D. van Es UMCG

De frauderende corrupte psychiater drs. Frank van Es Hoofd Polikliniek Psychiatrie UMCG.

‘Wie vrijwillig naar een psychiater gaat, moet zijn kop laten nakijken!’

Ik beschuldig psychiater drs. Frank van Es, destijds in 2003 bij GGZ Drachten, inmiddels als beloning(voor zijn corrupt meewerken aan de samenzwering tegen Hans Smedema) hoofd polikliniek bij UMCG psychiatrie, van het totaal vernietigen van mijn leven. Door fraude en al mijn uitspraken en de vele bewijzen of controleerbare feiten totaal te negeren. Hij fraudeerde duidelijk door mij als slachtoffer van de grootste doofpot en samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis kafkaëske alle cruciale informatie te onthouden. Daardoor werd ik argeloos volkomen weerloos!

Zelfs drie generaties Koninklijk huis werden door fraude bij deze zaak betrokken, maar weigerden laf en corrupt om hun fouten(heimelijk afnemen burgerrechten) simpel te herstellen. Zelfs Koning Willem Alexander op 15 maart 2017 loog en voorkwam zo dat het KLM vliegtuig in Montana moest landen om mij asiel te geven in Amerika! Een zware criminele actie door Koning WA ook als gevolg mede van de corrupt en achterlijk handelende arrogante drs. Frank van Es! Zie post KLM Co-Pilot King Willem Alexander corrupt blocked my American Asylum Request against the Netherlands in American Airspace!

‘Weet u het verschil tussen God en een psychiater? God vindt zichzelf géén psychiater!’

En mij al in september 2003 argeloos corrupt heimelijk(!) een nog onbekend antipsychoticum(blijkt later Risperdal) toe te dienen verborgen in het officiële(!) doosje en doordrukstrip(!) voor dagelijkse baby aspirine 100 mg, wat goed zou zijn voor ouderen. Via mijn huisarts Lefering in Drachten die dus rustig mee fraudeerde. Dus je hebt het zelf niet door! Dat mag alleen als de persoon een gevaar voor de omgeving zou zijn! Dat was ik totaal niet, wel voor het corrupte betrokken Koninklijk huis en hoge betrokken heren zoals alle betrokken medici!

Ik had op dat moment  september 2003 nog een top positie als ‘Executive Searcher’ in Noord Nederland met inkomen van 145.000 euro, die ik vrijwel direct als arbeidsongeschikt moest opgeven omdat ik volgens opdrachtgevers en kandidaten bij cruciale(!) gesprekken er als een halve zombie bij zat! Zonder dat ik toen nog begreep waarom! Dat begreep ik pas in 2017!

In zijn heimelijke brief aan Medisch Tucht College Groningen schrijft hij dat hij uitging van waanstoornis en mij heimelijk(!) Risperdal voorschreef. Maar laat weg dat het werd verstopt in officiele doosjes baby aspirine 100mg inclusief de doorsrukstrip! Ik kreeg die brief toen niet, pas veel later. Iemand heeft die tussen mijn documenten gestopt later. Dus geheime dienst.

Zie post Medisch Tuchtcollege Groningen

Waar overigens ook huisarts Lefering in Drachten heimelijk aan mee heeft gewerkt terwijl hij wist uit zijn voor mij geheim gehouden dossier over mijn vrouw en de ‘conditionering door Onno van der Hart’ van haar en mijzelf dat ik juist niet gek was. Kafkaesque en ook orwellian. Dystopian? Zie zijn brief hieronder. Hij laat ook corrupt weg dat ik daardoor(!) mijn top positie moest opgeven met miljoenen schade! Tijdens die tuchtzaak wist ik nog niets van het heimelijke antipsychoticum en dus kon ik dat hem nog niet eens verwijten en hij liet dus cruciale zaken zelf weg!

Dit vond plaats al in september 2003 en ik kon direct niet meer effectief denken en moest mijn hoge positie met inkomen van 145.000 euro opzeggen! Ik nam foutief aan dat ik ziek was geworden en werd ook arbeidsongeschikt verklaard, maar werd dus ziek gemaakt(!) door de corrupte Frank van Es zonder dat zelf te mogen weten. Was ik simpel(!) gestopt met dat zogenaamde aspirientje(onbekend antipsychoticum/risperdal?) had ik gewoon door kunnen werken terwijl ik in alle rust deze gruwelijke zaak onderzocht!

En dit nota bene gebaseerd op de uitspraken van mijn juist zelf ernstig mentaal zieke vrouw met zware selectieve dissociatie en hoogstwaarschijnlijk een extra(dubbele) emotionele persoonlijkheid. DIS. Ze heeft drie kinderen van drie verkrachters, bewezen in Miami Florida tijdens mijn asielaanvraag, maar heeft nooit met iemand dan mijzelf seks gehad volgens haar zieke of door psychiater ook heimelijk geconditioneerde(?) brein.

Mijn dringend advies: Ga nooit naar een psychiater want ze zijn niet te vertrouwen! Ze doen maar wat en spelen(!) heimelijk(!) met (en/of vernietigen)  de rest van jouw leven! Je bent nooit meer een normaal mens voor je omgeving! Een hond heeft dan veel meer rechten dan jij.

Teken ook niets zonder eerst schriftelijk(!) een diagnose en behandeladvies te krijgen en dat thuis te bewaren! En ga NOOIT zonder een kopie weg en teken nooit voordat je precies weet waar het om gaat. Zijn uitleg klopt NOOIT.

Feitelijk kwam ik voor hulp juist aan mijn mentaal dus ernstig zieke en daardoor ontoerekenbare vrouw maar werd zelf onschuldig(!) voor gek(delusional) verklaard met heimelijke verstopte foutieve(!) medicijnen!

Had ik deze corrupte Van Es niet gekend of was gewoon nooit naar een psycholoog of psychiater gegaan, of was direct gescheiden, had ik niet 14 maanden in Nederland gevangen gezeten en veel minder dan 15 maanden voor mijn 3 of zelfs 5 asielaanvragen in Amerika! Hij vernietigde mijn hele leven sinds 2003! Zie post Not 3 but 5 Asylum requests!

Complaints about text? Klachten over inhoud?

Tot nu toe zijn er nooit(!) klachten ontvangen!

Zodra die komen worden die hier openlijk genoemd natuurlijk. Volledig transparant en volgens mijn erg hoog ethisch niveau.

Complaint contents & Klacht inhoud!

Voor de meest cruciale gebeurtenissen zie post

Timeline of only the most crucial events!

Voor uitleg hoe dit kon ontstaan zie post

Conspiracy against Hans Smedema explained!

Gedrogeerd tijdens zittingen rechtbank!

De manager UMCG afdeling Psychiatrie prof.dr. Robert van den Bosch de baas van Frank van Es die hem voor zijn fraude beloonde met promotie tot Hoofd Polikliniek Psychiatrie UMCG!

Tijdens een smaad rechtszaak op 9-2-2009 kon ik dus de partijdige corrupte politierechter mr. Jeroen van Bruggen, die al vooraf(!) wist dat ik zogenaamd gek was, niet meedelen waarom ik werkelijk arbeidsongeschikt was geworden(namelijk door foutieve heimelijke medicatie met toestemming van mijn juist zelf ernstig zieke vrouw met dissociatie) en dat deze corrupte psychiater Frank van Es mij heimelijk en achterbaks een antipsychoticum gaf met medewerking van huisarts Lefering die juist bewijs had van mijn gelijk.

Dus dan vrijspraak. Nu na hoger beroep 2011/12,  3+3=6 maanden detentie en 5400 euro boete(later 7.000) voor de verkrachter drs. Jaap J. Duijs en medeplichtigen. En in 2015/16 meervoudige strafkamer Rechtbank Leeuwarden op 4 augustus 2016 weer zonder enige verdediging 5+5=10 maanden en 6500(later 8000) euro boete voor beledigen topcrimineel serieverkrachter van mijn weerloze vrouw en o.a. minderjarig buurmeisje, drs. Jaap Duijs uit Drachten. Specialist in verkrachten na drogeren en mind control! Zie voor uitgebreid overzicht over deze topcrimineel en serieverkrachter die voor justitie werkte mijn post

J’Accuse Jaap Duijs het Monster van Drachten!

J’Accuse prof. dr. R.J. (Robert) van den Bosch UMCG!

Antipsychoticum om mij buiten gevecht te stellen!

Een antipsychoticum verzwakt je geest en intelligentie(IQ 135 EQ145) zwaar, ik werd daardoor juist arbeidsongeschikt en liet alles maar lopen. Laat alles maar en je ontwijkt confrontaties. Wat Frank precies nodig had om deze gruwelijke doofpot in stand te houden!

Dus GEEN actieve verdediging zoals een normaal iemand zou doen. Dus ook in rechtszaak meervoudige kamer 2016 liet ik maar na om vanuit exile in Spanje nog een advocaat te zoeken! Had ik geweten dat ik al sinds 2003 werd gedrogeerd met een nog onbekend antipsychoticum had ik mij WEL kunnen verdedigen en was vrijuit gegaan! Dus NIET 13 maanden detentie als volkomen ONSCHULDIG SLACHTOFFER!

Bewijs van ontslag P.I. Noord Holland, ZuyderBos Heerhugowaard. 13 maanden wegens zogenaamd beledigen verkrachter van mijn vrouw en o.a. minderjarig buurmeisje! Maar deze blog is gewoon een feitelijk verslag van wat mij is overkomen! Mijn schriftelijke verklaring van alles wat ik weet.

Wat ik zojuist daadwerkelijk heb moeten doorbrengen in P.I. Heerhugowaard ZuyderBos in maart 2017 tot 5 april 2018. Totaal 5+5 en extra 85 dagen wegens niet vrijwillig betalen boete 6500(later 8000), dus 13 maanden en nog 1 maand onschuldig P.I. Ter Apel in 2013 wat ze achteraf een vergissing noemden.

En dan nog wegens drie(!) asielaanvragen JUIST TEGEN deze vervolging uit Nederland DOOR o.a. Frank van Es en anderen, 2009 Miami 7 maanden, 2013/14 Texas 2,5 maand en zojuist 2016/17 San Diego 5,5 maanden! Totaal ook 15 maanden detentie, of

samen 15+13+1=29 MAANDEN detentie als slachtoffer criminele organisatie/psychiaters/medici en een mentaal juist ZELF zieke(dissociatie) vrouw die mij weer vals beschuldigde van gek zijn!

Promotie voor corrupt meewerken!

Opmerkelijk is dat alle betrokken crimineel meewerkende corrupte schoften later worden beloond door promotie!

Hier de corrupte psychiater GGZ Frank van Es tot hoofd polikliniek UMCG Psychiatrie, omdat Manager hele afdeling Psychiatrie UMCG prof.dr. Robert van den Bosch is die mijn grootste vijand is wegens zijn betrokkenheid bij mijn brain programming/torture samen met prof.dr. Onno van der Hart!

en bij politie Drachten corrupte Sylvia te Wierik tot Manager Politie Drachten terwijl die Jaap Duijs corrupt van drugs voorzag en zelfs crimineel waarschuwde toen haar EIGEN politie Drachten bij hem naar drugs gingen zoeken, zodat ze niets meer vonden!

Maar ook prof. dr. Onno van der Hart en psychiater Prof. dr. Robert van den Bosch Manager Psychiatrie UMCG(dus baas Frank van Es) die veel geld kregen voor mijn/onze torture en brainwashing of brain programming sinds 1973 enzo beide gratis prof. dr. werden! Omgekocht!

En verkrachter sinds 1972 Jaap Duijs zelf natuurlijk die via criminele organisatie 100.000 gulden kreeg al in 1977 voor kopen grond, een maandelijkse toelage tot recentelijk en later volledig betaalde studie tot drs. Italiaans omdat hij in zijn villa Sydwende 107 Drachten mij liet martelen/hersenspoelen toen ik te dicht bij de waarheid kwam!

Zie post J’Accuse prof. dr. Onno van der Hart!

Dit totaal foutieve medicijn volkomen onnodig in september 2003 al heimelijk gegeven, blijkbaar met toestemming van mijn juist zelf ontoerekeningsvatbare vrouw, en blijkbaar tot 1 oktober 2016 in San Diego, was de oorzaak dat ik niet meer helder kon denken en dus mijn top positie als Executive Searcher of Headhunter moest opgeven en op 14 januari 2004 ook officieel 80-100% arbeidsongeschikt werd verklaard. Verlies van 145.000 euro inkomen! Maar ook het beleggen van ons geld liep door dat heimelijke antipsychoticum totaal fout! Zware verliezen van tonnen in totaal!

Ik zelf dacht foutief dat ik gewoon ziek was geworden omdat het me door alle trauma’s en tegenwerkingen door de afgesproken omerta allemaal teveel werd! Maar zeker niet gek want er was toen al voldoende bewijs waar deze schoft bewust niet naar keek, want hij wist wel(!) dat de drie kinderen niet van mij waren volgens mij! Dus dat ik NIET gek was, maar waarom dan dat antipsychoticum…?

Om mij zwaar te verzwakken omdat ik naar de politie ging en tot de dood had beloofd door te vechten tegen deze corrupte schoften!

Er zijn vele zaken geweest waar ik door dat foutieve middel alles maar liet voor wat het was, wat niet kan met belastingen, beleggingen, rechtszaken en andere cruciale zaken. Je hebt niet het volle intellectuele vermogen meer en reageert langzaam als een halve zombie of laat het maar zitten. Geen vechtlust meer, wat de corrupte schoften precies nodig hadden om deze gigantische kafkaëske en orwelliaanse doofpot in stand te houden!

Het is erg negatief voor mij geweest, beleggingen foutief en paar ton gekost, en het heeft mijn/ons lijden met zeker 10 jaren verlengd. Totaal onnodig! Want zonder was deze zaak al veel eerder opgelost.

Maar dat wou de frauderende corrupte Frank van Es NIET!

Hij wist mij na drogeren in zijn spreekkamer(!) pas te verleiden om schriftelijk toestemming te geven voor alleen gesprek met mijn ernstig zieke ontoerekeningsvatbare(!) vrouw met dissociatie! Waar ik hem glashelder voor waarschuwde. En bovendien de seksslavin van AIVD-verkrachter drs. Jaap Duijs die haar door zijn mind control over haar immers alles kon opdragen, dus ook mij antipsychoticum laten geven om mij te verzwakken! Was niet nodig volgens mij, maar na drogeren tekende ik wel dat hij met haar mocht spreken om vast te stellen dat ze ernstig ziek was! Meer niet en hij zou mij een kopie toesturen! Maar weigerde dat later ijskoud!

Het toont de gigantische corruptheid van de psychiatrie in Nederland. Gruwelijke idioten die hele levens kapot maken met hun achterlijke ideeën. Ondanks mijn meerdere keren herhaalde eis dat hij zich NIET met deze zaak moest bemoeien en dat ik niets meer met hem te maken wou hebben, moet hij dat dus toch gedaan hebben. Hij weigerde dus om te stoppen en vertelde mij dat natuurlijk niet!

Psyon negatief betrokken via psychiater dr. S. Russo!

Later moet psychiater dr. S. Russo van Psyon Leeuwarden eind 2009 dat stiekem hebben overgenomen waar ik plotseling volgens mijn vrouw na telefoontje(!) naar toe moest zogenaamd(!) voor de herkeuring arbeidsongeschiktheids verzekering Amersfoortse  en uitkering in stand te houden! Ook daar natuurlijk GEEN kopie van getekende verklaring dat ik toestemming gaf voor zijn onderzoek en volgens mij verklaring naar Amersfoortse, maar was heimelijk en achterbaks natuurlijk weer dat hij mij mocht drogeren(!) met antipsychoticum! En wie was weer de topman bij Psyon? Juist, dezelfde corrupte psychiater prof.dr. Robert van den Bosch manager psychiatrie UMCG die de corrupte Frank van Es promoveerde tot hoofd polikliniek psychiatrie UMCG!

Ga dus nooit zomaar naar een psychiater zonder goede waarborgen en kopieën van alle stukken en vertrouw daarna de medicijnen niet meer. Zelf wilde ik allang niets meer met psychiaters of psychologen te maken hebben want kon het beter zelf uitzoeken hoe de gruwelijke doofpot en samenzwering in elkaar zat. Daarbij moet je nooit psychiaters inschakelen!

Artseneed gebroken!

Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn mede- mens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.

Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd.

Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.

Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.

Uitzonderlijke re-traumatisatie & secundaire victimisatie!

Zie mijn gedetailleerde post over de fraude door psychiaters:

https://hanssmedema.info/fraude-psychiaters-2/

Hier wat ik destijds schreef nog NIET WETENDE DAT Frank van Es mij stiekem en achterbaks een antipsychoticum gaf sinds september 2003 waardoor ik direct 100% arbeidsongeschikt werd met verlies van inkomen van 145.000 euro!

Klacht tegen hem ingediend bij BIG of zo, maar nooit weer iets van gehoord. Ze beschermen alleen maar corrupt hun eigen beroepsgroep!

2004 psychiater F.D. (Frank) van Es GGZ Drachten.

Prietpraat geen inhoudelijke gesprekken, ontwijkt eigen diagnose omdat klokkenluider rond 1983 in brief  het gelijk Hans bevestigde, en kinderen niet van hem en dat in geheime medische file alles bekend was bij GGZ Drachten! Geen behandeling nodig omdat Hans volkomen normaal reageert en rustig zijn onderzoek voortzet en autobiografie schrijft over deze zaak. Op verzoek en initiatief Hans zelf(!) doorverwijzing naar deskundige Ellert Nijenhuis, na advies van cliëntenbond(!) en zakenrelatie ir. Klaas Keestra NOM via een hem bekende psycholoog! Dus GEEN goed advies(doofpot) van de psychiaters of psychologen! Hij weigert gewetenloos om schriftelijk te bevestigen dat hij NIET op de hoogte is van de doofpot en opzet! Dus is wel op de hoogte!

 

Hier mijn klacht bij Medisch tuchtcollege Groningen TuchtVanES 

Hier een link naar de gevolgen van foutieve medicatie:

https://www.zielenknijper.nl/patienten-gedood-door-antipsychotica.html

 

Dus NIET zoals ik foutief aannam dat het mij allemaal teveel werd dus ziek, maar door de foutieve drug die mij opzettelijk tot een halve zombie maakte, hoge bloeddruk en overgewicht, borstontwikkeling, en ik dus daardoor niet meer professioneel op topniveau kon werken. Inkomensverlies 145.000 euro/jaar!

Terwijl eerder psychiater Oostveen Drachten mij ook nog VOOR hij met mij gesproken had, op grond van mijn zelf mentaal zieke(dissociatie) hysterische vrouw, al MIJ een antipsychoticum voorschreef in 2000 en ik daardoor twee weken juist NIET meer kon werken! Een halve zombie. Toen ik daarmee weer stopte, werkte ik zonder enig probleem dus nog door tot september 2003 de corrupte liegende Frank van Es mij het heimelijk toediende door uitspraken en toestemming van mijn juist zelf mentaal zieke vrouw, en ik argeloos (niet wetende waarom) arbeidsongeschikt werd!

Ik begreep dingen niet meer goed en reageerde niet meer alert bij opdrachtgevers of kandidaten van topniveau! Normaal IQ van 135 en EQ van 145! Opdrachten liepen daardoor al terug natuurlijk. Mijn eigen zieke(dissociatie) vrouw en de corrupte huisarts Lefering en de Apotheek De Drait in Drachten moeten hebben meegewerkt aan deze samenzwering tegen mij. Eigenaar Apotheek De Drait sprak nog speciaal met mij omdat het middel voor verwarde mensen was en ik nog gewoon werkte en helemaal niet verward was, dus abnormaal volgens hem! Maar hij vertelde mij NIET dat het in het aspirientje verborgen zat! Dus dat nam ik naïef en argeloos van september 2003 tot 2017. Misschien doen ze het hier al weer! Precies wat het aardige mooie meisje bij Farmacia in Parcent mij ook al vertelde, het klopt niet want u bent helemaal niet verward. Dat is alleen voor ernstig zieke mensen!

Zoals er zoveel zijn die mij bedrogen hebben en weigerden om simpel mij de werkelijkheid te vertellen zodat ik mij kon verdedigen.

Frank van Es geloofde dus WEL(althans deed alsof) mijn juist ernstig zieke vrouw met dissociatie, als seksslavin weerloos tegen verkrachters, via mind control de slaaf van geplande(!) buurman/verkrachter drs. Jaap Duijs lid Criminele Porno Organisatie. Ze blijkt dus een pathologische leugenaar net als haar zusters en ouders. Overigens net als mijn eigen familie die daarvoor dus niet onder deed! Ongelofelijk wat een leugenachtige(corrupte/criminele) familie dat was! En hij geloofde dus niet mij de inkomen(145.000 euro) genererende topniveau zakenman die toen al wat bewijzen en heel veel controleerbare feiten had geproduceerd.

Maar Frank van Es was wel degelijk op de hoogte van de medische doofpot Koninklijk goedgekeurd en beschermd, wat later(2006) blijkt uit de Medisch Tuchtcollege Groningen procedure door mij gestart.  Hij wou mij buiten gevecht stellen om uitkomen doofpot te voorkomen via halve zombie door antipsychoticum heimelijk te geven. Wat ik juist eerder had geweigerd omdat ik immers al bewijs had dat mijn verhaal waargebeurd is en niet verzonnen. En ik was rustig bezig alles te onderzoeken en uit te pluizen NAAST MIJN WERK, dus geen enkele bedreiging voor mijn omgeving en dus geen enkele noodzaak tot medicijnen! Ik kon het goed van me afzetten zoals dat altijd is gebleven. Analytisch naar de zaak kijken en kalm blijven.

Ik had altijd ruzie met de corrupte schoft en wou hem niet meer zien, maar hij is blijkbaar gewoon jarenlang(!) heimelijk(!) doorgegaan met zijn corrupte foutieve ‘behandeling’ zonder mijn toestemming en zonder behandelplan en goede diagnose. Ook heimelijk terwijl ik al met GGZ Assen bezig was voor psycholoog deskundige Ellert Nijenhuis, wat de schoft juist weer blokkeerde!

Ook zou ik aangifte bij politie Drachten doen wat op 23 april 2004 ook is gebeurd. Hij is dus bang geworden voor het uitkomen van deze gruwelijke medische criminele martelingen en heeft mij dus opzettelijk kapot gemaakt!

Hij blokkeerde ook het gesprek met de over dissociatie en mijn vrouw’s dubbele persoonlijkheid WEL deskundige psycholoog Ellert Nijenhuis GGZ Assen die nota bene AANBOOD om mij te helpen! Eerst moest een psychiater het goedkeuren, dan werd het pas vergoed!

Hij heeft ook corrupt nagelaten om dan een goed voorstel voor behandeling PTSS te doen zoals ik hem verzocht. Met duidelijk wat zijn (foutieve/schizofrenie?) diagnose was en waarom welke behandeling mij kon helpen. Volgens mij lichte PTSS en volgens hem Delusional/schizofrenic.

Een enorm 100% verschil natuurlijk. Nu veel later blijkt dat mijn reacties juist het gevolg waren van hersenspoelen en programmeren door psycholoog prof.dr. Onno van der hart en manager psychiater prof.dr. Robert van den Bosch UMCG! Dus geen(!) ziekte, maar opzettelijk aangedaan om uitkomen van hun eigen criminele handelingen te voorkomen. Zware fraude!

Hier links naar zijn huidige positie en mijn zware beschuldigingen aan zijn corrupte manager prof.dr. Robert van den Bosch UMCG:

J’Accuse prof. dr. R.J. (Robert) van den Bosch UMCG!

https://www.rug.nl/staff/f.d.van.es/

Psycholoog drs. Janne Geraets Alfaz del Pi ook betrokken

Psycholoog Janne Geraets die mij corrupt heimelijk drogeerde met zwaar antipsychoticum om mij te verzwakken voor veel geld! Immers als een halve zombie kun je niet veel tegen een criminele overmacht.

Frank van Es moet samen met anderen zoals psycholoog Janne Geraets uit Alfaz del PI Costa Blanca Spanje mij steeds dit foutieve middel toegediend hebben sinds september 2003 tot 30 september 2016 toen ik asiel vroeg in San Diego Californië tegen de alsmaar doorgaande vervolging door Nederland zonder recht op normale verdediging. Zware mensenrechten schending dus. Gruwelijk sinds 1972!

Ook hier in Albir werd ik dus door de medici bedrogen zoals doctor Dra Carmen Montoya, Farmacia en de leverancier van het vervalste doosje Aspirine 100 mg inclusief de doordrukstrip! Volgens Janne kon hij GEEN medicijnen voorschrijven, dat moet een psychiater doen! Wie deed dat dan? Frank van Es nog steeds? Is die sinds 2003 met mij bezig terwijl ik van niets weet? Ik controleerde wel maar vond niets verdachts in het begin. Wel merkte ik dat ze het aspirine doosje uit een speciale lade haalden waar het op een briefje lag en dat personeel dat ook zelf vreemd vond. Maar ik kon niets speciaals vinden dus bleef het foutieve spul slikken. Dat de eigenaar en leverancier van die aspirine bereid zou zijn om zijn naam op het spel te zetten en hun product te vervangen door een foutief antipsychoticum ging toen mijn bevattingsvermogen nog ver te boven.

Nu niet meer, want ook kennis Hans Bauerlein in Jalon waarschuwde mij dat ik die aspirine ook daar in 2010/11/12/13  NIET moest slikken en zelf andere kopen! Juist omdat ik het slikte bleef ik als een zombie niets doen na die waarschuwing die ik nota bene ook van een meisje bij de Farmacia kreeg! Pas in San Diego begreep ik het wel ZONDER antipsychoticum. Ik kon weer denken!

Mijn oor september 2016 vele maanden na de moordaanslag en vlak voor vertrek naar San Diego derde Asiel aanvraag tegen de vervolging door Nederland. Werd steeds groter, roder en zwart punt van de inslag van het gif. Ging ook vaak bloeden en begon pijn te doen.

Foutieve medicatie was de oorzaak van verkeerde beslissingen om alles maar te laten. Bijvoorbeeld liet ik na om mij nog te verdedigen tijdens weer een rechtszaak door verkrachter drs. Jaap J. Duijs tegen mij voor zogenaamd belediging! Geen laster! Dus werd ik zonder enige verdediging weer veroordeeld voor belediging van de verkrachter Jaap Duijs van mijn vrouw! Totaal 13 maanden blijkt later. Op 12 juli vond Janne Geraets dat ik hem had moeten waarschuwen over de rechtszaak! Waarom, ik had geen enkel contact met deze corrupte zogenaamde psycholoog. Is hij wel psycholoog eigenlijk? Iemand die gek is mag niet veroordeeld worden?

Natuurlijk bedrogen door psycholoog Janne Geraets, een vaag figuur die met astrologie en dromen bezig was, die waarschijnlijk werd omgekocht. Je geeft niet zomaar iemand een anti-psichoticum zonder noodzaak.

Ook probeerde hij tweemaal om in een restaurant, Ritz Albir en Brew Rock Albir/Altea, mij een middel heimelijk te laten toedienen zodat hij mij beter kon uithoren over mijn plannen! Ik leefde hier in alle rust en genoot van het Spaanse land en de gastvrijheid.

Dus geen enkele noodzaak tot antipsychotica!

Mijn wat verminkte oor na operatie dermatoloog Clinic San Diego! Er moesten stukken uitgehaald worden om het gif en aangetaste delen te verwijderen.

Daarover later meer, want Janne was op de hoogte van de moordaanslag op mij in Altea! Dus betrokken! Op 12 juli 2016 om 10.30 liet hij mij bij Restaurant Difference in Altea drogeren via een middel in een glas bier om mij uit te horen, en maakte een foto van specifiek mijn oor, hoewel hij zei dat hij een foto van de zee en zo maakte. Maar ik moest maar weg kijken zodat ik er niet met mijn volle gezicht op kwam! Dus juist mijn oor wel! Hier een foto van mijn oor na operatie in Amerika. Dat gesprek was vermoedelijk om een verslag te maken voor Nederland. Voor wie? Op vrijdag 20 juli 2018 sprak ik met hem, na per email hem beschuldigd te hebben wat hij ontkent schriftelijk en mondeling. Later meer over hem hier en in mijn boek en film.

Zie latere post

J’Accuse corrupte psycholoog drs. Janne Geraets Alfaz del Pi!

 

 

Corrupte psychiater drs. Frank D. van Es

Maar dit alles werd dus mogelijk door de corrupte psychiater drs. Frank D. van Es! Zelfs in totaal 5 moordaanslagen(2 na 2003) terwijl ik als een halve zombie argeloos weerloos rond liep en mij dus niet kon verdedigen tegen iets wat je nog niet weet.

Mijn zieke vrouw met drie kinderen van verkrachters zonder dat ze dat begrijpt door haar dissociatie, was dus ook heimelijk betrokken en heeft zelf mijn arbeidsongeschiktheid veroorzaakt! We gingen van 145.000 naar 60.000 euro inkomen en moesten later onze Villa verkopen.

Het is ook de reden dat ik dus wel voelde dat ik in Nederland aan alle kanten werd bedrogen, inclusief eigen vrouw en de niet biologische kinderen die volgens dochter zelf hebben meegewerkt aan het vervalsen van de DNA vaderschapstest door de wattenstaafjes later om te wisselen! Daardoor geloofde niemand mij meer en kon ik o.a. geen advocaat krijgen. Ik zat zonder advocaat voor corrupte partijdige politierechter mr. Jeroen van Bruggen op 9-2-2009.

Dus dat ik gedwongen in exile ging en naar Spanje verhuisde, foutief denkende dat ik daar relatief veilig zou zijn! Niet dus zie Post:

https://hanssmedema.info/hersenspoelen-en-martelingen-20-april-2010-chronologisch/

 

Medisch Tuchtcollege Groningen en Frank van Es

Tijdens de zitting die ik weer zonder enige hulp en niet wetende dat mij een anti-psychoticum stiekem werd toegediend, dus zonder advocaat en met een sterk verminderde intelligentie/zombie, werd door de secretaris mij toegezegd dat hij Frank van Es zou dwingen om mij schriftelijk op de hoogte te stellen van zijn acties. Mij werd helaas niet meegedeeld waaruit die bestonden! Dat gebeurde nadat ik hun had meegedeeld dat ik Asiel zou gaan vragen tegen de mensenrechtenschendingen door Nederland, waarschijnlijk in Amerika.

Dat informeren zou toch altijd moeten gebeuren? Hoezo is dwang nodig?

Al deze documenten werden weer onderschept door verkrachter leraar frans drs, Jaap J. Duijs die zelfs de postbode onderschepte en documenten tegenhield in samenwerking met Justitie/AIVD waar hij mee samenwerkte als verkrachter van mijn vrouw.

Ook per email opnieuw gezonden stukken werden onderschept in zijn opdracht en AIVD neem ik aan.

Nog erger dat Jaap Duijs mijn vrouw als haar seks meester via mind control de net door mij bij Ziekenhuis Nij Smellinghe opgehaalde documenten van Frank van Es en/of Ziekenhuis Nij Smellinghe liet onderscheppen en vernietigen. Ik heb ze dus nooit gezien! Wel nog in de envellop! 

Zie voor dat spannende verhaal Cruciaal medisch dossier heimelijk onderschept en gestolen!

Dus Frank van Es wist wel degelijk dat ik NIET ziek was, maar ziek gemaakt door zijn corrupte niet noodzakelijke optreden. Dat moet in die papieren gestaan hebben!

Want ik kon toen immers nog rustig doorwerken in 2000/1/2/3. Ik deed alleen wat onderzoek naar deze zaak en schreef alles keurig chronologisch op.

Maar volgens de ook al corrupte politierechter mr. Jeroen van Bruggen was Jaap Duijs een hoogstaand persoon en ik een gek. Ik heb zojuist 18,5 maand in detentie doorgebracht enkel omdat ik mij wil verdedigen tegen deze zware mensenrechtenschendingen en om justitieel onderzoek vraag!

 

ing. Hans Smedema, in exile in El Albir, Costa Blanca, Spain

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.