8.0 Hoger Beroep Smaad 2011/12!

Please Share! Fight this 'Perfect' 40+ year (Royal) Crime!

Alle Posts  voor de Hoger Beroep Smaad casus!

For full info Royal Criminal Organization follow this link: Dutch Royal Criminal Organization against victim Hans Smedema and his defenseless wife!

Zie onderstaande Posts voor de laatste informatie:

Merk op dat de uitspraken NOOIT worden gepubliceerd om alle criminele acties voor het Nederlandse Volk verborgen te houden!