Topambtenaar Secretaris Generaal Joris Demmink was 40 jaar zwaar criminele MOL binnen Ministerie van Justitie met heimelijke Koninklijke bescherming!

Please Share! Fight this 'Perfect' 40+ year (Royal) Crime!

Last Updated 05/02/2023 published 04/01/2022 by Hans Smedema

Topambtenaar Secretaris Generaal Joris Demmink was 40 jaar zwaar criminele MOL binnen Ministerie van Justitie met heimelijke Koninklijke bescherming!

Sinds 1972 in Utrecht blijkt Joris Demmink als drogeerder verkrachter en mishandelaar al contacten te onderhouden met de porno industrie in Nederland en Praag. Maar bovendien direct of indirect leiding te hebben gegeven aan de door hem zelf vanuit Justitie gestimuleerde Omerta Organisatie die o.a. rond het echtpaar in de gruwelijke Hans Smedema Affair werd opgezet om met name zijn eigen(!) criminele daden en die van anderen te kunnen schoonvegen. Wat hem dus 40 jaar lang zonder enig probleem is gelukt! Ongelofelijk en geniaal. Zegt ook veel over hoe slecht de controle is van Justitie zelf en van het door mij gewaarschuwde CTIVD, en niet te vergeten de Politieke controle die door mij regelmatig werden gewaarschuwd via brieven aan Vaste Kamercommissies Justitie 2e en soms 1e kamer.

Vaste Kamer Commissie Justitie Tweede Kamer 2020

en het laatste over de gevolgen van deze corrupte MOL binnen Justitie en Geheime dienst die alles prachtig kon manipuleren om verkrachters en zo buiten schot te houden en meestal andere onschuldigen zoals ikzelf juist vals te beschuldigen!

Decades of Dutch Injustice by the rapist traitor who became Top Level Secretary General Ministry of (In)Justice protected by Royal ruling based on fraud and betrayal!

See also video…

Zie ook mijn eerdere posts…

Met de belangrijkste getuigen…

J’Accuse Joris Demmink als de heimelijke crimineel en Mol binnen Justitie!

en verder…

Demmink Affair verbonden met Hans Smedema Affair via Koninklijk huis!

Joris Demmink blijkt verkrachter en MOL-X binnen Justitie in mijn Hans Smedema Affair!

Decades of Dutch Injustice by the rapist traitor who became Top Level Secretary General Ministry of (In)Justice protected by Royal ruling based on fraud and betrayal!

Commissie Toezicht Inlichtingen en Veiligheid Diensten CTIVD faalde!

Alleen CTIVD heeft mijn zaak onderzocht en geprobeerd om die doofpot en samenzwering te stoppen! Maar dat werd destijds in 2007 door MP Jan Peter Balkenende en Kon huis laf en corrupt(?) nota bene afgewezen. Vreemd was ook dat toen ik melding maakte van de MOL-X binnen Ministerie van Justitie en/of AIVD de rechter  mevr. mr. I.P. Michels van Kessenich-Hoogendam en medewerkster Hilda dat vrijwel direct als onmogelijk noemden. Maar deze twee hebben er wel degelijk naar gekeken en gaven mij gelijk! Ze waren op de hoogte van de gruwelijke doofpot en samenzwering tegen mij. Sterker nog ze waren blij dat mijn Amerikaanse vriend ‘Al Rust’ als enige(!) nog wat schadeloos was gesteld met een miljoen. Dus hulde voor deze organisatie! Ze zullen nooit vermoed hebben dat Joris Demmink zelf zwaar betrokken was en alle bewijzen vernietigde of manipuleerde. Zijn voornaam Joris werd wel door mij genoemd met alle andere gegevens, maar ze stelden dat het Joris Demmink niet(!) kon zijn, omdat die ons juist hielp!!!   Dus aanstellen als bewaker verkrachter uit 1972 Jaap Duijs leraar Frans uit Drachten waar wij naar toe verhuisden in 1977/8 zag CTIVD en anderen als ons helpen!!!  Zie…

AIVD klacht bij CTIVD ingediend!

CTIVD Onderzoek Hans Smedema Affaire!

Maar eerder in 2003 en 2004 werd mij max 5 miljoen geboden om deze zaak geheim en onder de tafel te houden. Zie Bod Kabinet 5 miljoen als afkoop!

Zo zag onze Joris kans om 40 jaar lang blijkbaar alle topambtenaren en politici te misleiden en heeft natuurlijk meer criminele ambtenaren rond zich verzameld die blijkbaar nog steeds zijn en hun eigen straatje netjes blijven schoonvegen. Dat ten koste van de onschuldige slachtoffers die daardoor heimelijk worden tegengewerkt meestal zonder kans op verdediging door fraude met bewijzen zoals 40 jaar lang in mijn Hans Smedema Affair.

En heel Nederland zwijgt laf, net als vroeger bij Anne Frank en Eduard Douwes Dekker en zijn Multatuli. De laffe advocatuur, de laffe media, de laffe journalisten, de laffe medici, de laffe familie en haar kinderen, en ik zal nog wel wat vergeten ook.

Koningin Juliana verbood ieder onderzoek en vervolging van de misdadigers en dus werd Joris Demmink zelf sluw immuun!

Hij zag zelfs kans om de wederzijdse familie een verzoek te laten indienen bij Koningin Juliana rond eind 1972 om alle vervolging door justitie (dus ook van hemzelf en anderen) te laten verbieden via destijds een oud wetje om zogenaamd het slachtoffer voor nog meer ellende en trauma’s te beschermen. Hij zorgde blijkbaar voor een formulering die daarvoor het Ministerie van Justitie verantwoordelijk maakte en de bevoegdheid gaf om alle middelen in te zetten zoals manipuleren of vernietigen van bewijzen.

Dat het Koninklijk huis rond 1973 zo dom kon zijn en ons daarmee levenslang weerloos en rechteloos maakte, is voor mij niet te bevatten. Wereldvreemde lieden en hun adviseurs, samen met MP’s die daarvoor verantwoordelijk zijn sinds 1973.

Blijkbaar was deze afdeling zo geheim dat zelfs ministers daarvan meestal niet op de hoogte waren. Dus bleven andere topambtenaren onkundig van deze zaak en door betrokkenheid Koninklijk huis was dit Staatsgeheim en staatsveiligheid. Immers de ‘Eenheid van de Kroon’ mocht nooit in gevaar komen als dit ooit uit zou komen.

Deze top Omerta Organisatie gaf Joris een invloed die ver uitging boven die van normale ambtenaren. Staatsgeheim hoefde Joris maar te noemen en iedereen droop af natuurlijk. Hij ging over lijken tijdens het drogeren en verkrachten, en dus ook tijdens zijn loopbaan. Volgens zijn mede verkrachter Jan van Beek gebruikte Joris ook drogeren met lichte hoeveelheid ketamine dat zwaar hypnotiserend werkt en normaal denken bijna onmogelijk maakt om snel promotie te maken. Joris zorgde ervoor dat zijn beoordelaar even de kamer verliet, deed wat ketamine in de koffie of glas en zorgde ervoor dat hij ter plaatse schriftelijk zijn positieve documenten kreeg. Dat gaf ook soms ruzie als de verbaasde beoordelaar het er later niet mee eens was volgens zijn vriend verkrachter Jan van Beek.

Top Rabobank en Interpolis destijds betrokken

Bovendien was geld hier geen probleem omdat de top van de Rabobank Organisatie op de hoogte was en Interpolis als verzekeraar alle kosten zou vergoeden omdat de vriendin later vrouw van Hans Smedema tijdens werk en op aanbeveling collega op zoek naar een kamer was verkracht en later tot een seksslavin gemarteld door haar echtgenoot(later gescheiden) Jan van Beek in appartement St. Jacobstraat 83, Utrecht. Samen met later diens vriend Joris Demmink die de stroomstok voor varkens kocht om het slachtoffer tot een dubbele persoonlijkheid als seksslavin te martelen. De rape-video’s werden via de porno industrie (destijds Bik?) naar Praag verkocht en vervolgens naar Amerika.

Dat is ook de reden dat Joris veel In Praag was.

Volgens mijn huisarts Lefering in 1978 werden alle kosten van de Omerta en conditioneringen betaald door Interpolis onderdeel Rabo organisatie omdat mijn gemartelde vriendin en later vrouw daar werkte in 1972 en de verkrachtingen door eerst alleen Jan van Beek plaatsvonden tijdens en mede als gevolg van haar werkzaamheden.

De vader van mijn vriendin in 1972 was Jolle Jansma Hoofd Accountantsdienst Noord Nederland Rabo Organisatie! En hij was bovendien Voorzitter totale ondernemingsraad Rabo Org destijds nog Raiffeisen Boerenleenbank of zo genoemd. Dus geld was geen probleem en men zette dus de grootste doofpot en samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis op. Waarbij als enige Hans Smedema overal buiten werd gehouden en de facto zelfs werd gedwongen om met haar te trouwen, nadat hij al met haar had gebroken toen hij achter haar(en haar familie) liegen en bedriegen kwam al eind 1971 Laat staan eind 1972 toen alles uitkwam maar Hans niets werd verteld en even werd geconditioneerd via electroshock! Zijn vriendin beschuldigde Hans van betrokkenheid porno industrie zoals ze was gehersenspoeld, en werd zo al lid van de Omerta Organisatie voor haar huwelijk! Ook daarna zag ik haar veel bij de Vale Ouwe in ‘t Harde en soms mijn broer Johan die achteraf de leider van die Omerta Organisatie bleek te zijn. Een Godfather van de familie waarbij ik van niets mocht weten en dus weerloos was en bleef tegenover de verkrachters die dat wel wisten via Joris Demmink en Jan van Beek.

Enorme implicaties nu Top Ministerie van Justitie 40 jaar corrupt blijkt!

Zeker de laatste 10 jaar van 2002 tot 2012 toen Joris Secretaris Generaal van Justitie was met enorme invloed en macht.

Hij heeft natuurlijk meer vriendjes binnen Justitie onder zijn invloed gebracht en heeft veel topambtenaren chantabel gemaakt.

Hijzelf kon naar believen misbruik maken van een beroep op de Staatsveiligheid nadat Koningin Juliana rond 1973 de speciale Omerta afdeling binnen Justitie de bevoegdheid gaf om iedere vervolging in onze zaak te voorkomen. Dus bewijzen vernietigen, manipuleren en dat met hulp van een geheime dienst. Waarschijnlijk destijds BVD nu AIVD. Wat weer klopt met mijn verzoek om onderzoek rond 2006/7 aan CTIVD Commissie Onderzoek Inlichtingen en Veiligheids Diensten die inderdaad mij gelijk gaven en om stopzetten zouden vragen. Dus is de betrokken rechter daar alweer een belangrijke getuige!

Zie… CTIVD Onderzoek Hans Smedema Affaire!

Maar deze nieuwe informatie over Joris Demmink en zijn fraude binnen Justitie geeft oude rechtszaken wellicht de kans op herziening en inzetten Hoge Raad?

ing. Hans Smedema, (over)levend in exile in het prachtige El Albir aan de warme Costa Blanca in Spanje.

 

 

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed. View all posts by Hans Smedema