BIO Info Hans Smedema

Please Share! Fight this 'Perfect' 40+ year (Royal) Crime!

All info about Hans Smedema

Bio CV Hans Smedema

Interview with Hans Smedema!

Hans Smedema verstoten!

Geen eigen kinderen toegestaan!

Book & Film Proposal horrifying ‘Fighting the Unknown’ true crime story!

Universitair onderzoek

Net als in de beroemde zaak van klokkenluider Fred Spijkers werd ons leven ook totaal verwoest.

Hier de uitspraak van een universitair onderzoeknaar hem, maar het past één op één op de onze.

Hier mijn eigen conclusie als er een onderzoek komt later:

“Sommige gezagsdragers, met name Ministers van Justitie, en diverse rechercheurs politie Drachten en officieren van justitie, hebben volgens de onderzoekers hun politieke verantwoordelijkheden en natuurlijke plichten ten opzichte van Hans Smedema op een reeks van manieren grof geschonden’. De onderzoekers benadrukken dat zij daarbij ook doelen op alle verantwoordelijke leden Koninklijk huis sinds 1975 zijnde Juliana, Beatrix & Willem Alexander, ministers en staatssecretarissen van Justitie en Binnenlandse Zaken, van 1972 tot nu.

Zij hadden Smedema direct moeten informeren over wat er sinds 1972 mis ging bij Ministerie van Justitie in opdracht Kroon, stellen de onderzoekers in hun bevindingen. Het ontbreekt de betrokken gezagsdragers, met name politici, ministers, rechercheurs politie Drachten en officieren van justitie, aan ‘morele moed en waardigheid’. “Ze hebben rechtsstatelijke middelen orwelliaans 42 jaar lang gebruikt om onrecht te begaan en zijn dus ‘slecht’ of zelfs ‘kwaadaardig’ wegens de klaarblijkelijke onverschilligheid over dat onrecht.”

“De rechercheurs politie Drachten en officieren van justitie waren geen hoeders van rechtvaardigheid en van de rechtsstaat, integendeel, ze gebruikten de bevoegdheden die hen ten dienste stonden om de rechten van burger Hans Smedema uit Drachten en als echtpaar met voeten te treden.”

”Minister Presidenten, specifiek JanPeter Balkenende en Mark Rutte, Ministers(mr. Donner & Opstelten), staatssecretarissen, hoge ambtenaren, rechters(mr. Jeroen van Bruggen), rechercheurs politie, officieren van justitie, medici en zelfs de Nationale Ombudsman negeren rechtsstatelijke beginselen en procedures als hun dat uitkomt. Ze doen dat om hun eigen hachje te redden of de vermeende belangen van het Koninklijk huis, hun ministerie, of van hun politieke partij te beschermen.”

Hier vergelijkbare uitspraken bij Fred Spijkers die ook op mij van toepassing zijn:

Smedema’s gerechtvaardigde verwachtingen werden beschaamd; de rechterlijke macht schond daarom ook het beginsel van rechtszekerheid.

Psychiater Prof. dr. R.J. Robert van den Bosch UMCG schond zijn plicht tot verschoning bij het Medisch Tucht College Groningen omdat hij juist zelf corrupt betrokken was en daarmee de eis van onpartijdigheid.

Ter zitting verklaarde de zwaar partijdige corrupte politierechter mr. Jeroen van Bruggen dat Smedema paranoïde was en fictie niet van werkelijkheid kon scheiden.

Het was bij uitstek de taak van de ombudsman het dubieuze optreden van gezagsdragers aan alle behoorlijkheidseisen te toetsen.

Het zou de moeite waard zijn het optreden van alle betrokken politici en detail aan alle behoorlijkheidsmaatstaven te toetsen.

De minister-president kan en mag zich niet als een innocent bystander opstellen.

ing. Hans Smedema, door de gruwelijke zware (koninklijke) vervolging in gedwongen exile, (over)levend in het Prachtige El Albir, Costa Blanca, Spanje.