Bod Kabinet 5 miljoen als afkoop!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Bod Kabinet 5 miljoen als afkoop!

Ik werd Unmaskthecorruptvia zakenrelatie benaderd door een Minister om te praten over het afkopen van deze zaak met bepaalde restricties!

Restricties die natuurlijk te maken hebben met geheimhouding van betrokkenheid Koninklijk huis bij de grootste samenzwering en doofpot uit de Nederlandse geschiedenis voor zover mij bekend dan.

Feitelijk hier gezien betrokkenheid Koninklijk huis dus niet het Kabinet, maar de Kroon zelf die dit aanbod bedacht hadden. Ze werden immers door mij meer en meer onder druk gezet en moesten cruciale beslissingen nemen in de doofpot. Maken we een deal met Hans Smedema, of gaan we voor meer liegen en bedrog, en houden daarbij mooi het Koninklijk huis en onze eigen kwaadaardige besluiten buiten beeld voor het Nederlandse volk?

Met name rapport omgekochte psychiater en mijn aangifte via politie Drachten en OM die bij Justitie Den Haag lag, vroegen om een cruciale beslissing. Zwaar dilemma voor de Kroon! Zijn we nu plotseling eerlijk en integer, of gaan we gewoon verder met liegen en bedriegen sinds 1973?

Gelukkig is bij mij alles gewoon volledig transparant, ethisch en dus voorspelbaar.

Alles, zelfs wat in mijn nadeel is publiceer ik open of deel het rechters gewoon eerlijk mee. Je zult niet snel iemand vinden die zo eerlijk, open en integer is als ik.

Voorgeschiedenis

  • Ik had mezelf op 14 januari 2004 arbeidsongeschikt verklaard gezien het liegen en bedriegen door de afgesproken Omerta en de doofpot.
  • Op 23 april 2004 doe ik weer(eerder april 2000 Voshol politie Leeuwarden) aangifte van deze gruwelijke doofpot en samenzwering bij Haye Bruinsma Politie Drachten. Deze stuurt het direct door naar officier justitie Leeuwarden mevr. Duijnhoven, die het direct doorstuurt naar Ministerie Justitie Den Haag. Pas eind september(dus NA POGING AFKOOP) krijgt OM en Politie Drachten bericht dat er geen officieel proces verbaal mag worden opgemaakt en dat er geen enkel onderzoek mag plaatsvinden op grond staatsveiligheid.
  • Ik moet voor arbeidsongeschiktheidsverzekering in opdracht Amersfoortse door drs. W.H.J. Mutsaers uit Haren gekeurd worden. Deze corrupte psychiater wordt omgekocht door geheime stasi afdeling ministerie justitie zelf met tonnen(miljoen?) om een vals rapport op te stellen en daarmee mij Hans Smedema buitenspel te zetten. Immers men kan dan net doen alsof ik gek ben geworden en alles wat ik stel negeren. Gesprekken vinden plaats op 29-7-2004 en 11-8-2004 in Haren. Rapport wordt uitgebracht op 24 september 2004 NA POGING AFKOOP en is gewoon karaktermoord. Mijn normale leven eindigt daarmee feitelijk, want ik moet plotseling als totaal onschuldig slachtoffer, als de dorpsgek door het leven. Zelfs mijn eigen vrouw met een dubbele persoonlijkheid, dus ernstig ziek, geloofd niet mij, maar politie en justitie. Zie J’Accuse psychiater drs. W.H.J. Mutsaers!
  • Veel eerder hebben prof.dr. Onno van der Hart en prof.dr. Robert van den Bosch UMCG beide ook mij laten hersenspoelen in 1975 en later, en na drogeren een cruciaal document afgeperst. Deze beide ook omgekochte heren(beide 1 miljoen volgens Jan van Beek uit Utrecht) willen natuurlijk ook beslist NIET dat het uitkomt, net als betrokken Ministers zoals Lubbers en later vele anderen. Zie Zware politieke samenzwering! (op 20 mei 2010 weer door Onno geconditioneerd in Benidorm met hulp Spanje!!! Veel getuigen waaronder gewaarschuwde lokale politie en zelfs Belgische onderzoeksrechter)

Dus allemaal cruciale zaken die zogenaamd(!) de eenheid Kroon, dus betrokken Koninklijk huis en Ministerraad in gevaar kunnen brengen. Dus staatsveiligheid in geding. Drogreden, want gevolg fraude en omkopen.

Dus moet er een poging gedaan worden om te zien of ik ook tot een deal bereid ben!

Zakenrelatie met contacten regering

Ik deed veel goede zaken met de NOM in Groningen,  Vice President ir. Klaas Keestra waar ik uitstekend mee kon opschieten. Hij studeerde in Wageningen en had veel contacten met Ministeries en regering voor grote miljoenen projecten. Men vraagt dus hem om eens met mij te praten en te zien wat ik weet en wat ik van plan ben. Ook of ik een deal zou willen maken. Zie eerdere opmerkingen daarover bij Zware politieke samenzwering onder 2004.

Tijdens een hele plotselinge lunch(haast dus) praat ik met hem heel open en eerlijk zoals altijd en hij vraagt of ik tot een gesprek en wellicht deal bereid zou zijn over deze zaak.

Ja, stel ik, praten kan altijd en als het heel open is en men mij verteld wat is gaande is, zou ik bereid zijn om mee te werken aan een oplossing. Dus heel aardig en oplossingsgericht van hem! Ben ik hem en betrokkenen in Kabinet(JanPeter Balkenende 2004) zeer erkentelijk voor.

Het had kunnen werken als ik niet zo zwaar getraumatiseerd was geweest door de Omerta en nog niet de kennis had van nu 12 jaar later.

Afspraak minister Veerman loopt mis

Op 12 augustus 2004 heb ik weer een plotselinge lunch met Klaas en wil hij dat ik direct daarna om 16.00 met Minister Veerman, een goede vriend van hem uit zijn studietijd in Wageningen, praat. Hij zal ons eerst voorstellen en ons dan even alleen laten. Hij belt ter plaatse met Veerman dat het door kan gaan.

Maar vreemd genoeg verdring ik alles en als we voor de deur van het restaurant staan wil ik niet met hem praten. Want wist niets meer van het gesprek over een mogelijke oplossing! Te zwaar getraumatiseerd op dat moment! Ik moest als slachtoffer alles zelf regelen! Normaal doet een advocaat of zo dat, want slachtoffer is veel te emotioneel betrokken.

Klaas begrijpt er helaas niets van! Veerman was speciaal voor mij gekomen, wel met als excuus iets anders in Groningen! Dat iemand zoiets kan vergeten of beter verdringen snapt geen mens. Het is immers net verteld en cruciaal!

Ik mis dus de kans om het op te lossen! Op dat moment was er nog een oplossing mogelijk geweest! Over bedragen werd nog niet gesproken.

Aanbod afkoop 5 miljoen met geheimhouding restricties

Een paar weken later vlieg ik met ir. Klaas Keestra en twee Rotary vrienden die piloot zijn met een vierpersoons vliegtuigje van Eelde voor een paar dagen naar Beaune in Frankrijk voor wijnproeven en zo. Maar Klaas spreekt weer speciaal zo geregeld met me alleen, en doet nu het voorstel met een bedrag van eerst 2 miljoen om het op te lossen. Maar ik weet in 2004 nog bijna niks en ben zwaar mentaal aangeslagen en zeg dat het me niet om geld gaat en niets te kunnen doen zonder eerst te weten wat er nou precies aan de hand is. Dan stelt hij dat het maximale bod 5 miljoen is en of ik daar over wil nadenken. Er waren natuurlijk wat restricties aan verbonden.

De 5 miljoen vond ik een net bedrag heb ik gezegd, maar moest eerst meer weten. Het ging mij niet om geld maar om recht en vooral informatie wat mij kafkaesk werd onthouden! Mijn verhaal lijkt sprekend op Franz Kafka’s ‘The Trial’.

Maar weer verdring ik dit, want ben ook niet uit op geld en latere gesprekken lopen dus helaas weer fout.

Ik wist dit cruciale feit en aanbod veel eerder wel, maar vond het niet ethisch verantwoord om mijn zakenvriend hiermee te belasten. Maar nu ons leven totaal kapot is gemaakt, beide mentaal en financieel kapot, moet dit wel even gemeld worden voor het boek en de film later.

Jammer want achteraf was dit op dat moment de oplossing geweest. Toen 5 miljoen had ons in staat gesteld om goed verder te leven en ik had nog eigen kinderen kunnen krijgen.

Huidige situatie

Onder de huidige omstandigheden is dat veel te weinig. Immers ik ben gehersenspoeld op 20 mei 2010 door prof.dr. Onno van der Hart in Benidorm, totaal twee keer asiel met 28 en 10 weken detentie, en maand onschuldig vast P.I. ter Apel, jaren mentaal kapot gemaakt. Wij zijn door een hel gegaan! Meerdere landen zijn inmiddels betrokken, en lees mijn blog.

Nu gedwongen gescheiden en vrouw leeft van de bijstand en ik van mijn creditcard.

Dus nu kan het niet meer en zijn er ook andere slachtoffers. De bedragen als schadevergoeding zullen voor mij en anderen inmiddels tientallen miljoenen bedragen ben ik bang.

Maar er moet toch een oplossing gezocht worden!

Deze post had dus eigenlijk al in 2004 gepubliceerd moeten worden, maar ik had toen nog geen blog. Dus hierbij alsnog voor de analen.

ing. Hans Smedema, banneling in exile, El Albir, Spain

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.