De decennia lange gruwelijke medische doofpot!

Please Share! Fight this 'Perfect' 40+ year (Royal) Crime!

Last Updated 01/04/2023 published 12/08/2020 by Hans Smedema

Page Contents - Overzicht

De decennia lange gruwelijke medische doofpot!

Voor dit ongelofelijke criminele misdrijf zijn meerdere medici negatief en zelfs crimineel betrokken. Hoewel de oorzaak ligt in de twee verkrachters uit 1972, Jan van Beek en Joris Demmink! Dit is de meest cruciale post daarover…

J’Accuse Joris Demmink als de heimelijke crimineel en Mol binnen Justitie!

Het is een medische doofpot gemaakt door de oorspronkelijke verkrachter uit 1972 Jan van Beek en zijn vriend in het kwaad MOL-X(joris Demmink) binnen justitie, samen met mijn corrupte broer Godfather Johan Smedema uit Gennep. Waarbij alle betrokken medici corrupt meewerken om uitsluitend hun eigen beroepsgroep te beschermen. Niet het belang van mij/ons als slachtoffer(s), Hans Smedema en mijn weerloze tot seksslavin met een extra emotionele persoonlijkheid gemartelde vrouw was hun eerste prioriteit, nee hun laffe eigen belang als beroepsgroep stond voorop bij hun afwegingen van de diverse belangen. Hun medische eed telt dan corrupt gewoon even(!) 40 jaar niet mee. Wat een collectieve corruptheid.

En dat terwijl er veel foto’s waren uit 1972 door de verkrachters gemaakt en aan haar vader Jolle Jansma gegeven voor veel geld, hoofd accountantsdienst Noord Rabo Organisatie uit 1972. Maar die werden door de Omerta Organisatie van mijn broer mr. Johan Smedema uit Gennep met o.a haar zuster Klazien Jansma fysiotherapeute uit Steenwijk vernietigd nadat ze die gevonden hadden met mijn argeloze gedrogeerde hulp. Ook de brief van haar ouders aan mij gericht met die foto’s in een envelop aan mij Hans Smedema gericht, werd vernietigd en kreeg ik vanzelfsprekend niet te zien. Zware fraude en obstructie van recht!

Verkrachtingsfoto’s in geheim vak speciaal bureau!

FAQ Veel gestelde vragen!

FAQ Veel gestelde vragen!

FAQ Frequently Asked Questions English!

Mijn brein verminkt!

Zie hoe erg ik(mijn brein verminkt) werd geconditioneerd iedere 5 a 6 jaar om alles te verdringen door prof.dr. Onno van der Hart en leraar Frans die heimelijk voor justitie/MOL-X werkte drs. Jaap J. Duijs in de Villa van kennissen die waren ingehuurd door mijn broer mr. Johan Smedema uit Gennep, in Murla begin 2011 en al in 2008 in Catral…

Brainwashed and tortured at Police Officer Villa in Catral!

Gemarteld in de Villa van André Gruters en Joke Laven!

en Kerkrat zwager Tjitte de Jong drogeerde mij in zijn woonboot!

Uniek! Vrouw met een dubbele extra emotionele persoonlijkheid!

Uniek was dat het mij in 2000 binnen een jaar bleek dat mijn vriendin in 1972 opzettelijk door haar verkrachters tot een seks slavin was gemarteld met een oude(zonder puntjes) stroomstok voor varkens. Met name MOL-X had dat in een arabisch boek gelezen. Hoe erger het toegebrachte trauma, hoe gewilliger en gehoorzaam het meisje zou worden.

Ze was dus de rest van haar leven weerloos tegen verkrachters die dat wisten en dit feit werd door alle onderstaande laffe arrogante medici gewoon genegeerd en in plaatst daarvan gingen ze mij opjagen als zogenaamd waan gestoord of delusional. Zeker nadat haar kinderen in opdracht van geplande buurman leraar frans verkrachter Jaap Duijs de vrijwillig aangeboden DNA vaderschapstesten vervalsten en 69-seksfoto van Jaap en mijn weerloze vrouw wisten! Zie mijn artikel met meer uitleg daarover…

Kinderen vervalsten zelf hun eigen vrijwillige DNA-test!

Uniek in Nederland: Verwoest leven met een vrouw met heimelijk een extra emotionele persoonlijkheid!

J’Accuse mijn vriendin/vrouw en haar(!) kinderen van mij gruwelijk psychologisch mishandelen en zware fraude!

Zwaarste misdrijven waren psychiater drs. Frank van Es en Bouke Koopmans GGZ Drachten die gewoon aannamen(zonder recht op verdediging!) dat ik een waanstoornis had en heimelijk(!) via mijn juist zelf geestelijk zieke vrouw met zware dissociatie en zelfs een extra emotionele persoonlijkheid, mij in sept 2003 tot 2016 een antipsychoticum(Risperdal) toediende verborgen(!) als en in officiële doosjes en doordrukstrip dagelijks baby-aspirientjes 100mg. Ik werd argeloos direct arbeidsongeschikt met 145.000 euro inkomsten verlies per jaar zonder te beseffen dat als ik was gestopt met dat zogenaamde aspirientje, mij niets mankeerde en gewoon had kunnen doorwerken!

Beide probeerden mij zelfs gedwongen te laten behandelen met toestemming van mijn ontoerekeningsvatbare vrouw in een psychiatrische inrichting! Zie

J’Accuse Psychiater B.T.(Bouke) Koopmans wegens gedwongen opname onschuldig weerloos slachtoffer!

En psycholoog deskundige prof.dr. Onno van der Hart die al in begin 1975 mij als argeloos slachtoffer na drogeren met geheugenverlies veroorzakend middel en zwaar psychologisch martelen een document afperste wat ik kon herroepen, maar mij een kopie weigerde, waardoor ik dat juist niet kon en geen enkel besef had wat er in stond! Achteraf dus dat hij mij heimelijk(!) geestelijk mocht verminken door mijn brein te martelen tot een pavlov reactie die ieder misbruik van mijn vrouw zou verdringen en dus weerloos moest verder leven mijn hele leven lang! Iedere 5 a 6 jaar werd dat via heimelijk drogeren meestal als een dief in de nacht door zwaar martelen uitgevoerd zonder dat ik dat achteraf doorhad en dus waar ik niets tegen kon ondernemen. Zie

J’Accuse Psychiater drs. Frank D. van Es UMCG

J’Accuse prof. dr. Onno van der Hart!

Duivels contract afgeperst door prof.dr. Onno van der Hart!

Zie ook De achterlijke psychiaters.

en voor de betrokken psychiaters met het schriftelijke dossier(!) de post

Fraude door psychiaters!

Het is zwaar corrupt en zwaar mishandelen van weerloze slachtoffers die op cruciale weerloze momenten juist van hun ethisch denkvermogen afhankelijk waren en argeloos daarop mochten vertrouwen.

Hier chronologisch de mij nog bekende medici en wat hun criminele beslissingen waren om mijn en ons leven te verwoesten, en nog steeds(2020) kafkaësk weigeren om openheid van zaken te geven. Ik heb nog steeds 2020 niet mijn eigen volledige(!) Medisch dossier mogen inzien! Dat werd steeds onderschept door Justitie-verkrachter drs. Jaap J. Duijs die daar mijn vrouw via zijn mind control over haar, voor ge- of beter misbruikte. Alles zorgvuldig vooraf gepland, terwijl ik steeds argeloos van niets weet en dus doodsimpel argeloos steeds weer in hun val loop.

Pas in 2007 dwingt de secretaris van het Medisch Tucht College Groningen, de corrupte door mij ook aangeklaagde psychiater drs. Frank van Es GGZ Ziekenhuis Nij Smellinghe Drachten, om mij onbekende documenten(dossier?) schriftelijk te verstrekken. Maar die werden meerdere malen onderschept in opdracht oorspronkelijke verkrachter uit 1972 drs. Jaap J. Duijs. Die voor Justitie werkte, gratis drugs kreeg van politie Drachten via zijn corrupte vriendin Sylvia te Wierik, gratis(100.000) Villa kreeg naast ons om ons in de gaten te houden sinds 1977 met maandelijkse toelage voor hypotheek, en zware mind control had over mijn weerloze vrouw en mijzelf via o.a. lichte dagelijkse hoeveelheid ketamine als vitamines verstopt! Hij was een oude klant van haar in Utrecht al in 1972 en kwam ook regelmatig voor seks in ‘t Harde van 1973 tot 1978 als ik even weg was. Ze was een weerloze vrouw met een dubbele persoonlijkheid als seksslavin, terwijl ik alleen haar normale persoonlijkheid zag. Een zogenaamde gemakkelijk oproepbare extra persoonlijkheid. DIS. Dissociatieve Identiteits Stoornis. De corrupte prof.dr. Onno van der Hart is daar specialist in!

Zie ook Cruciaal medisch dossier heimelijk onderschept en gestolen!

Zie ook het prachtige totale overzicht in Timeline only most crucial events!

of Conspiracy against Hans Smedema explained!

Alle betrokken medici chronologisch genoemd!

Niet alle medici waren corrupt betrokken. Je hebt natuurlijk altijd wel uitzonderingen die hier ook genoemd worden. Hulde aan die paar helden!

Ook noem ik voor een goed begrip van de totale situatie de semi-medici die zwaar crimineel hebben gehandeld. Zoveel kwaadaardigheid tegen een enkel volkomen onschuldig argeloos persoon is bijna niet te bevatten! Hans Smedema dus.

1966 – Onbekende psycholoog Emmen

Deze psycholoog(later Rotary lid Emmen) was juist positief betrokken via zijn dochter waar ik wat mee had in Emmen tijdens logeren. Mijn vader en moeder blokkeerden een logeerpartij  in Leeuwarden en zelfs ieder gesprek, dus diende hij terecht een klacht in bij kinderbescherming tegen mijn corrupte ouders.  Mijn corrupte ouders hielden alle informatie en zelfs officiële brieven tegen en houden mij zo argeloos onwetend. Liefdesbrieven van haar werden onderschept en mijn neef Hans Jan Smedema kreeg die om corrupt te antwoorden alsof ik dat was. Uiteindelijk klagen mijn dus zwaar corrupte ouders hem zelfs juridisch aan met mijn vervalste handtekening, dus zogenaamd alsof ik dat was.  Pas rond 1989 kom ik daarachter en zie kans hem te rehabiliteren via Rotary vriend en collega directeur IHN Consultancy Emmen Onno te Nuyl. Mijn neef ging zelfs naar de kinderbescherming en deed corrupt alsof ik dat was! De achterlijke idioten bij kinderbescherming Leeuwarden zijn daar nooit achter gekomen. Politie en/of justitie files over mij zijn dus foutief wat later blijkt als ik directeur IHN Leeuwarden ben!

Hij was juist de enige die mij zelfs via kinderbescherming positief probeerde te helpen tegen mijn corrupte foute ouders waarvan de moeder achterlijk genoemd kan worden!

1971 – Corrupte Röben van Instituut Röben Leeuwarden

Al eerder in 1971 werd ik door mijn moeder via hypnose en ketamine gedwongen om met mijn liegende en bedriegende vriendin(waarmee ik gelukkig al had gebroken) door te gaan en alles van haar jeugdvriendje sinds haar 14e jaar, te vergeten. Mijn moeders heimelijke seksvriend Röben, die veel corrupte kennis had van hypnose en ketamine, werd gedwongen om mij te hypnotiseren nadat ze mij zelf(haar argeloze weerloze zoon) met ketamine drogeerde. Doel om wel door te gaan met mijn liegende en bedriegende vriendin Wiesje Jansma en haar zwaar corrupte familie. Als beloning sliep ze regelmatig met mijn vader haar hele verdere leven tot zijn dood. Röben bekende later tegenover mij dat hij was gedwongen door mijn moeder, maar zijn zoon Wim Röben uit Leeuwarden weigerde hulp en informatie aan mijn Amerikaanse(Florida) asielrechter Rex J. ford in 2009!

1972 – Veterinaire Laborant Jan van Beek uit Utrecht

Tegen mijn wil neemt mijn gedwongen vriendin een kamer bij Jan van Beek die haar drogeerde met Ketamine en uiteindelijk samen met zijn vriend MOL-X(bij BVD/AIVD/Justitie)tot een seksslavin mishandeld met een stroomstok voor varkens om de hoge kosten voor de dagelijks(!) noodzakelijke ketamine te besparen. Om haar als slaaf te houden is een dagelijkse lichte hoeveelheid Ketamine noodzakelijk zodat ze zijn opdrachten uitvoerde. Ik werd door hun beiden boos heimelijk onvruchtbaar gemaakt tweede helft 1972 nadat ik politie had gewaarschuwd, waar ik pas rond 2005 achter kwam. Ook ik volgde zijn bevelen braaf uit vreemd genoeg en was ook gehypnotiseerd stelde hij zelf later. In 1977 biecht hij een hoop op wat ik ter plaatse verdrong conform de gruwelijke conditionering door Onno de Duivel, en asielrechter Rex Ford in 2009 heeft contact met hem gehad.

Zwaar mishandeld en via hypnose en drogeren met Ketamine volgde ik zijn opdrachten braaf uit, net als mijn vriendin die hij als hoer inzette. Ik verdrong alles van haar seksueel misbruik. Eerst via de hypnose door corrupte Röben en dus hier via Jan van Beek die ons leven bestuurde. Hij liet verkrachtingsvideo’s maken van haar(ook met hond) en had mij in de tweede helft 1972 al heimelijk onvruchtbaar gemaakt omdat hij zelf een kind van haar wou. Spiraaltje geplaatst bij haar wat pas in 1974 uitkomt en eerste kind is inderdaad niet van mij(onvruchtbaar gemaakt), maar van Jan van Beek. Zie deel 2 van mijn Ebooks voor de gruwelijke details.

Wij beiden waren nu nog meer weerloos en afhankelijk politie die niets deed en medici die ook niets deden. Je kunt je niet verdedigen tegen iets wat je nog niet weet! Ketamine zorgt voor geheugenverlies en zeker na martelen om alles te verdringen. Hoe groter het trauma(meer martelen met stroomstok), hoe gehoorzamer het meisje vertelde later verkrachter Jan van Beek uit Utrecht in 1977.

1972 – Neuroloog (neef) Rob Smedema Martini ziekenhuis Groningen!

Corrupte neef R.J. Smedema, neuroloog Martini Ziekenhuis Groningen

Ik werd plotseling gebeld door Rob Smedema mijn volle neef, de zoon van Jurjen Smedema(destijds Troelstraweg Leeuwarden) de broer van mijn vader Hette Smedema. Hij was benaderd door mijn achterlijke moeder(stiekem valium net voor een examen zodat je faalde, en gebruik ketamine om mij te dwingen mijn afweer voor de slet Wiesje te hersenspoelen zodat Pa seks met haar kon hebben) en het ging om Wiesje.

“Wat heb jij daar mee te maken zei ik nog. Dat zijn mijn zaken en hoef jij je niet mee te bemoeien!”

“Ik heb het anders gehoord van je moeder!” zei de arrogante schoft mij als een hond behandelend.

“Die is dom en heeft geen verstand van wat ik wil en goed voor  mij is. Ik bepaal mijn eigen leven zoals iedereen.”

Hij was gevraagd om een second opinion te geven. Waarvoor dan? Want ik wist nog niets van haar sluwe domme plan om mij heimelijk een slaapkuur te laten geven met zodanig hersenspoelen dat ik van de slet bleef houden en met haar trouwen. Ik kap het dus boos af, maar hij heeft dus achteraf een positief rapport opgesteld op grond waarvan ik dus 24 jaar oud, als een hond later werd gedwongen om een slaapkuur te ondergaan met hersenspoelen door…, Onno??? Zonder enige noodzaak, want ik zou op natuurlijke wijze gebroken hebben met de slet Wiesje en nog gewoon eigen kinderen en een redelijk normaal leven.  Ik was woedend dat er met mijn broer Johan werd gesproken en niet met mij en keek al om mij heen naar andere leuke meiden. Dus al weer een corrupt handelende arts die zich ook al weer god op aarde voelt zonder mijn belangen mee te wegen.

Ook in die zelfde tijd werd ik door mijn eigen zwager Tjitte de Jong zwaar gedrogeerd om een onbekend document te tekenen, wat ik een dag lang(!) weigerde! Hoogstwaarschijnlijk nodig voor die slaapkuur en hersenspoelen om met de slet te trouwen. Zie Kerkrat zwager Tjitte de Jong drogeerde mij in zijn woonboot!

1972 – Onbekende neuroloog Diaconessen Ziekenhuis Leeuwarden

Tegen mijn wil(24 jaar oud!) wordt ik onderworpen aan een slaapkuur, zonder vooraf daarvan vooraf op de hoogte te worden gesteld. Iemand had mijn achterlijk onnozele moeder verteld dat dat ‘zo goed was’. Ik was op dat moment alles zelf aan het verwerken wat er in dat gruwelijke jaar 1972 in Utrecht was gebeurd.  Ik wist van niets en werd daarheen gelokt om Wiesje te helpen. Als men ontdekt dat ik van niets weet, word ik(24 jaar oud en perfect in staat zelf te beslissen) gewoon gedrogeerd tegen mijn wil. Wel werd ik door een zuster nog gewaarschuwd om direct weg te gaan en NIET met deze neuroloog om te gaan. ‘Ik zou dat beslist niet willen’zei ze nog, maar op mijn vraag wat dan specifiek niet, kwam weer geen antwoord. Had ze gezegd dat Onno mijn brein via electroshock ging verminken, was ik wel gevlucht en had ik aangifte gedaan tegen mijn moeder en neuroloog, of was geemigreerd. Idem had mijn HTS vriend Paul Schuh mij voor mijn broer Johan gewaarschuwd en zei ook ‘dat zou ik beslist niet willen!’ Dus 2 keer weigert men mij te waarschuwen voor ernstige verminking! Er moet tijdens slaapkuur ook hypnose of mind control zijn toegepast door Onno van der Hart om mij weer met mijn liegende vriendin te laten doorgaan waar ik juist niet(!) verder mee wou. Ik trouw dus 23-2-1973 argeloos en de facto tegen mijn wil met een liegende en bedriegende slet die als hoer in Utrecht en amsterdam gewerkt had en weerloos was. Corrupte arts/neuroloog is onbekend en ook niets in mijn medische files te vinden, maar dat is mijn hele leven standaard. Men liegt en bedriegt dat het een lieve lust is. Rond 1980 vraagt een personeelslid mij hoe die slaapkuur was bevallen en weet ik dus verbaasd van niets, maar mijn broer Marinus directeur eigenaar bedrijf Euro Routing in Leeuwarden natuurlijk wel. Omerta! Wat voor onzin mijn achterlijke corrupte altijd liegende moeder die arts heeft voorgelogen is mij dus onbekend. Doel slaapkuur is dus ook onbekend, maar vermoedelijk ‘alles vergeten.’ Asielrechter Rex J. Ford in Florida wist er wel wat meer van in 2009. Pas in 2020 herinner ik me er zelf vaag iets meer van en dat ik werd gedwongen tegen mijn wil en zonder enige kennis vooraf.

Als een hond behandeld en geen enkele zeggenschap over mijn eigen leven met 24 jaar oud! Ik mankeerde toen niets en wou juist niet verder met mijn liegende en bedriegende vriendin! Maar dat is nog steeds zo in 2020. 

1973 – 1978 – Huisarts Hogen Esch,  Harde

Deze ook al weer corrupte huisarts heeft mij niets over mijn verleden(slaapkuur) genoemd, terwijl hij via mijn vrouw en broer Marinus en Johan op de hoogte werd gebracht van mijn kafkaëske voorgeschiedenis. Direct na de heimelijke moordaanslag op 29-1-1975 werd ik maandenlang overspannen en had een eerste flashback. Hij bedroog mij voor geld en lokte me argeloos en weerloos naar de corrupte Onno van der Hart zonder vooraf aan te geven waarvoor en wat voor gruwelijks deze duivel(de Nederlandse Mengele) met mij van plan was. Ze hadden al een juridisch document van rond de 5 pagina’s klaar liggen! Zijn vrouw waarschuwde mij meerdere malen(maar veel te vaag) en werd vrijwel zeker vermoord via zogenaamd van de trap gevallen. Op mijn leven 5 moordaanslagen in totaal. De eerste op 29-1-1975 nadat onze dochter niet van mij bleek te zijn. Wat weer voor ons geheim werd gehouden. Dat ik onvruchtbaar was gemaakt in 1972 en dus geen kinderen kon(!) krijgen, werd vanzelfsprekend ook voor ons geheim gehouden.

Ik kreeg als een hond weer geen zeggenschap over mijn eigen leven in 1975, 27 jaar oud! Heimelijk lag dat bij mijn corrupte broer Johan! Hoe kan zoiets? 

1975 – Spoedeisende hulp Boerhave Ziekenhuis na eerste moordaanslag

Tijdens de moordaanslag in Motel Bunnik Zeist krijg ik grote bijna dodelijke hoeveelheid Ketamine of gelijkwaardig wat geheugenverlies tot stand brengt en sterk hypnotiserend werkt. Net voor de laatste hoeveelheid ziet een vrouw het drogeren en waarschuwde politie, maar daders vluchten en bevelen mij om zelfmoord te plegen in de auto. Precies zoals in 1980 mijn buurman werd vermoord.  Bezoek spoedeisende hulp Boerhave Ziekenhuis(wat in de artsenkaart van HogenEsch vermeld staat!) met zware hartklachten en weet NIET wat er daarvoor gebeurd was! Dus domme ook al weer achterlijke arts had dat moeten melden, maar liet dat achterwege wegens de vele papieren die dan nodig waren. Had hij het gemeld was er vast een connectie gemaakt met rapport politie Motel Bunnik met dat dodelijke vergif in dat glas wat ze vonden en was deze eerste moordaanslag op mij uitgekomen, en ik gewaarschuwd. Zeer professionele asielrechter Rex J. Ford Miami Florida heeft in 2009 schriftelijk contact met hem hierover(34 jaar later), en hij gaf toe dat hij dat verkeerd had gedaan.

Weer geen waarschuwen via betrokken (achterlijke?) medici!

1975/2000/2008/2010 – Duivelse Klinisch Psycholoog prof.dr. Onno van der Hart GGZ Zwolle

Voor deze corrupte duivelse man zou een zware straf pas recht doen. Deze man heeft in zijn eentje mijn/ons leven totaal kapot gemaakt ondanks het feit dat al zijn collega’s bij Sofia Ziekenhuis Zwolle en bij GGZ Zwolle weigerden hem te helpen, collectieve klacht in dienden bij directie GGZ, mij zelfs waarschuwden voor gruwelijke gevolgen, en zelfs politie Zwolle erbij haalden. Hij perste mij een document af na zwaar drogeren en ontkende alles later corrupt. Nam zelfs advocate om mij dwars te zitten. Prof.dr. Onno van der Hart neemt advocaat, maar durft geen aangifte!

corrupte martelende omgekochte prof.dr. Onno van der Hart

Ik werd vervolgens geconditioneerd om alles te vergeten of verdringen als ik het misbruik van mijn vrouw zou opmerken! Dus was ik weerloos tegen deze verkrachters zoals met name de beide serieverkrachters Jan van Beek en Jaap Duijs. Mijn vrouw was al zo behandeld in Groningen hoogstwaarschijnlijk door de ook al corrupte prof.dr. Robert van den Bosch en we werden dus beide weerloos tegen alle verkrachters want wisten achteraf niets meer van het misbruik of de verkrachtingen. Dus was het doen van aangifte onmogelijk gemaakt. Beide heren kregen veel geld voor promotie onderzoek en waren dus omgekocht. Hoogstwaarschijnlijk via Interpolis van de Rabobank organisatie waar ze werkte. Ze werden zo beiden prof.dr.

De conditioneringen moesten iedere 5 a 6 jaar worden herhaald. Dus werd ik dan weer heimelijk gedrogeerd, o.a. door mijn eigen vrouw die braaf de opdrachten van haar zuster Klazien, Jaap Duijs en anderen uitvoerde zoals ze was geprogrammeerd. Alleen de heimelijke conditionering in Benidorm op 20 mei 2010 weet ik relatief veel van en dat werd door justitie Amerika en België onderzocht. En in de Villa van Jaap Duijs begin 2000 of zo, en in 2008 in de Villa van oud rechercheur Ad in Catral.  Die joeg Onno de Duivel en Jaap Duijs zelfs met zijn dienstpistool weg nadat hij had geconstateerd dat het geen normale(?) conditionering was, maar martelen! Alles als dieven in de nacht en zonder sporen achter te laten. Volgens Jaap Duijs die met Onno naar Spanje reed, werd alles contant betaald onderweg en met de auto ook om vooral geen sporen achter te laten! Onno ontkent het nu ook, dus hij weet dat het allemaal crimineel was! Let op de datum 15 dagen voor mijn heimelijke criminele conditionering/martelen op 20 mei 2010! Hij gaf mij blijkbaar nog een laatste kans om te stoppen met hem aan te vallen op mijn blog. Intimidatie en was waarschijnlijk nodig voor zijn eigen restje(!) geweten?

Let op de datum 15 dagen voor mijn martelen! Hij gaf mij nog een laatste kans om te stoppen met hem aan te vallen. Intimidatie! Hij liegt want weigerde iedere hulp of verwijzing! Logisch als ik nu achteraf weet dat hij juist mijn vijand was wat ook in de zogenaamde 30 pag Frankfurt file was vermeld.

Duivels, en zelfs kamparts Mengele zou dit zo te onethisch gevonden hebben. Dus Onno de Duivel is voor mij ook ‘De Nederlandse Mengele.’

Zie cruciale post Duivels contract afgeperst door prof.dr. Onno van der Hart!

en zie J’Accuse prof. dr. Onno van der Hart!

Wat stond er in het zwaar ver vooraf(!) geplande zogenaamde contract dat Onno de Duivel mij in 1975 afperste en weigerde een kopie te geven? Nadat al zijn blijkbaar toch veel eerlijker collega’s GGZ Zwolle en Sophia Ziekenhuis afd psychiatrie mij waarschuwden en hem iedere hulp zelfs weigerden? Waarom mag ik en dus het Nederlandse volk dat niet inzien? AIVD houd mijn nog lopende zaken nog steeds verborgen geven ze zelf aan.

En waarom moet Hans Smedema steeds heimelijk(!) geconditioneerd(via martelen) worden? Wat moet er dan steeds verborgen blijven via zware verdringing?

In 2006/7 geeft de corrupte prof.dr. Robert van den Bosch zelf het gruwelijke antwoord door meerdere malen te stellen ‘Uw vrouw heeft het recht om van niets te weten!’

Vervolgens werd dat gruwelijke mij onbekende contract natuurlijk misbruikt voor het bedriegen van Koningin Juliana en de blijkbaar achterlijke politici die haar adviseerden om een speciale ruling te doen die iedere vervolging van de verkrachters verbood! Dus die vrijwaarde en ons vogelvrij maakte! Weerloze slachtoffers voor decennia! Dat is in 2020 nog steeds zo omdat AIVD nog lopende zaken voor mij verborgen houd.

Onno de Duivel nam mij als een hond dus al mijn zeggenschap over mijn eigen leven af en verminkte of beschadigde mijn brein zwaar. Want ik reageerde nooit meer normaal maar werd op juist cruciale momenten een weerloze zombie. Het perfecte misdrijf is doodeenvoudig met hulp van deze duivel en blijkbaar achterlijke medici!

Had ik bovenstaande allemaal eerder geweten, dan had ik deze Onno de Duivel natuurlijk ook zwaar bij Medisch Tucht College Groningen aangeklaagd! Maar verdediging tegen iets wat je (nog) niet weet is onmogelijk en daar maakte deze professionele medische duivel nu just sluw gebruik van.

1978 – 2010(?) – Justitie-verkrachter leraar Frans drs. Jaap J. Duijs

Semi medicus was natuurlijk ook de door de verkrachters/MOL-X binnen justitie speciaal aangestelde verkrachter uit 1972 Jaap Duijs. Hij kreeg met hulp van mijn corrupte broer mr. Johan Smedema uit Gennep gratis(100.000+ maandelijkse toelage) de Villa schuin tegenover ons en wij moesten wachten met de koop van de grond totdat hij gekocht had! Hij kreeg ook een microfoon in onze Villa zodat hij alles wist wat wij bespraken, met name in mijn werkkamer. Ook tijdens mijn werk kreeg hij een microfoon in de telefoon van mijn kantoor als directeur IHN Leeuwarden. Zie voor alle gruwelijke details J’Accuse Jaap Duijs het Monster van Drachten!

Hij werd vervolgens opgeleid door de criminelen in het vak hoe meisjes en vrouwen te drogeren met ketamine en hun zwaar te hypnotiseren tot mind control. Mijn vriendin later vrouw was dus al zijn seksslavin en volgde braaf zijn seks opdrachten uit. Maar pas veel later kom ik erachter dat hij ook mij had gehypnotiseerd en ik ook al zijn opdrachten braaf uitvoerde! Wij beiden waren sinds 1978 zijn slaaf!Ongelofelijk en volgens mij volstrekt uniek dat dit door mij zo gedetailleerd is beschreven. Nooit eerder in Nederland zo gepubliceerd volgens mij. Zie mijn Ebooks.

Maar ook andere opdrachten. Hij gaf ons beiden ketamine of gelijkwaardige drug die hij gratis kreeg via Politie Drachten. Het geheime contract met Onno de Duivel moet daar bij gebruikt zijn, naast MOL-X binnen Justitie met zijn speciale afdeling die alle vervolging van criminelen in onze zaak blijkbaar moest tegenhouden. Met speciale koninklijke goedkeuring van Juliana, later Beatrix en Willem Alexander.

Inderdaad weet ik dat wij vitamines slikten, en toen ik een keer zelf even nieuwe haalde was dat fout volgens mijn vrouw.  Hij kon haar opdragen om mij te drogeren voor weer een conditionering door Onno de Duivel en veel meer zaken zoals mij aanklagen, nooit seks met haar gehad en als gek voordoen. Ook stelen van cruciale medisch dossier begin 2007. Minimaal één keer ben ik in zijn Villa door Onno de Duivel weer geconditioneerd om zaken te verdringen. Hij kreeg daarvoor een opleiding tot drs. Italiaans UNi Groningen met alle extra kosten gratis vertelde hij mij zelf later. Dus van 1978 tot zeker 2010 werd hij betaald door justitie en/of Interpolis! wij kregen alleen meer verkrachtigen en meer onnodig kosten, ontslag door haar seks en veel meer ellende.

Jaap was lid KCOM(Kon Criminele Organisatie Mengele, of Criminele Omerta Organisatie)  van mijn broer, net als Wiesje zelf en dus mede verantwoordelijk voor het antipsychoticum wat Frank van Es mij immers heimelijk en achterbaks gaf in september 2003. Waardoor ik totaal arbeidsongeschikt werd met een uitkering. Verlies van 145.000 aan inkomsten in 2004. Pure opzet van semi-medicus Jaap Duijs en anderen.

Hij was degene die er steeds voor zorgde dat alle cruciale documenten verdwenen voordat ik ze in handen kreeg. Hij stuurde gewoon mijn vrouw aan die braaf zijn opdrachten uitvoerde. Dat heb ik helaas nooit zo goed door gehad. Zie o.a. Cruciaal medisch dossier heimelijk onderschept en gestolen!

Weer werd ik decennia lang gruwelijk als een hond mishandeld zonder zeggenschap over mijn eigen leven, net als mijn vrouw dus. Mijn broer Johan was te dom om dat door te hebben neem ik aan, net als politici, justitie en politie zelf. 

1978 – 2009 – Huisarts Lefering, Drachten

Na verhuizing naar Drachten heeft huisarts Lefering ook alles voor mij verborgen gehouden en zelfs in september 2003 mij heimelijk het antipsychoticum voorgeschreven, verstopt in de officiële doosjes baby aspirientjes 100 mg en doordrukstrip! Dat liep heimelijk(!) door tot einde 2016 ik in San Diego, Californië het daar normale 81 mg kreeg en dus weer mijn normale IQ van 135 kon gebruiken. Voor die tijd was ik een domme halve zombie en had het zelf niet door. Hij weigerde mij alle cruciale informatie en wist dat onze drie kinderen niet van mij waren en dat ik onvruchtbaar was gemaakt in 1972. Cruciale informatie die ik kafkaësk weer niet kreeg zodat ik niet kon terugvechten tegen zoveel kwaadaardigheid.

Hij had een brief over mijn zaak in 1978 toen ik voor het eerst kwam. Alleen te openen bij zware emoties en dat alles betaald werd via Interpolis onderdeel Rabobank organisatie waar mijn vriendin werkte.

Hij werd hysterisch woedend, maar weigerde mij ook die cruciale informatie!

“Zijn ze nou gek geworden? Dat nooit! De idioten. ”

En zo zeker drie minuten lang zodat cliënten uit de wachtkamer kwamen kijken en zijn vrouw hem probeerde kalm te houden.

Hij weigerde kafkaësk weer iedere informatie. In maart 2000 krijg ik plotseling meerdere flashbacks die precies blijken te kloppen in de rest van mijn leven en veel zaken juist verklaren, maar familie ontkennen alles corrupt volgens de afgesproken omerta en KCOM van mijn corrupte broer mr. Johan Smedema uit Gennep. Johan heeft meegeholpen om verkrachter uit 1972 als bewaker van ons aan te stellen en een gratis Villa(100.000 gulden en maandelijkse toelage) te geven schuin tegenover ons. Lefering weigerde mij die cruciale brief van Hogen Esch(?) te geven en dus bleef ik kafkaësk weerloos. Dus vervolgens nog een kind van een verkrachter Rieks Perdok uit Roden.

Als ik naar Spanje vlucht weigert zijn assistente mij een blijkbaar cruciaal deel van mijn medisch dossier mee te geven. Ze zegt cryptisch en kafkaësk ‘ze willen dat ik je een andere file ook geef, maar die krijg je niet van mij!’ 

Weer decennia lang als een hond behandeld zonder zeggenschap over mijn eigen leven en juist cruciale medische hulp en vooral cruciale informatie kafkaësk weer(!) geweigerd. Je staat machteloos tegen zoveel kwaadaardigheid en misleiding. Had ik dit allemaal eerder geweten had ik Lefering natuurlijk ook bij Medisch Tucht College Groningen aangeklaagd in 2006/7!

2000 – Psychiater Oostveen Drachten

Een eerste poging om achter de waarheid te komen van mijn plotselinge flashbacks in maart 2000 via psychiater Oostveen werd een mislukking.

Ik moest al een antipsychoticum slikken op grond van mijn juist ZELF hysterische vrouw nog VOOR IK HEM ZELF HAD GEZIEN! Diagnose telefonisch(!) via een zelf mentaal zieke vrouw met DIS! Ongelofelijk hoe dom en achterlijk psychiaters zijn. 

Semap en kon direct niet meer werken, dus in overleg langzaam gestopt en werkte toen nog rustig door tot september 2003 als de ook al corrupte psychiater drs. Frank van Es mij Risperdal voorschrijft tegen zogenaamde wanen die echt waren.

Oostveen loog rustig mee en luisterde totaal niet naar mijn stellingen. Wel naar mijn mentaal selectief zieke vrouw en dus werd ik(!) delusional verklaard. Hij had zogenaamd over mij geen file als ik er om vraag. Dus weer ondergeschikt aan mijn juist zelf ernstig zieke vrouw met een dubbele persoonlijkheid.

Weer werd mij iedere zeggenschap over mijn eigen leven als een hond onthouden.

Tegenover Medisch Tucht College Groningen liegt hij dat hij mij pas Semap voorschreef NADAT ik met hem had gesproken! Maar tijdens schriftelijk horen 2012 tijdens hoger beroep Hof Arnhem bevestigd(!) mijn vrouw dat ik al Semap moest slikken VOORDAT hij mij zelfs maar gesproken had, uitsluitend omdat mijn vrouw zelf(!) hysterisch werd bij simpele vragen. Hoezo eerlijk en oprecht bij medici zoals Hans Smedema wel altijd is gebleven? Zie Verhoren Hoger Beroep 2012

2001 -2002 Neuroloog Van der Laar UMCG

Deze kon niets vinden (MRI scan hoofd en heimelijk penis ivm heimelijk onvruchtbaar zijn) maar schreef toch Depakine voor. Maar later in 2009 verklaarde hij tegenover Amerikaanse asielrechter Rex Ford dat hij een placebo voor had geschreven en wist zogenaamd niets van MRI scan penis/testikels. Erkende slechts dat er wel vaker wat extra scans werden gemaakt, dus dat het wel degelijk waar was. Maar ik werd door mijn eigen heimelijke onderzoek sinds 2000 steeds zekerder dat ik niet plotseling gek was geworden zoals mijn/onze familie mij wilde laten geloven, maar juist beter omdat ik me veel weer kon herinneren. Ik werkte nog steeds op topniveau als Executive Searcher en had inkomsten van 145.000 euro per jaar. Dus verwees hij me naar…

2003 – Afdeling psychiatrie UMCG psychiaters Bruggeman en Luttikhuizen

Deden degelijk poliklinisch(via afspraken) onderzoek met testen en in laat rapport stelt Luttikhuizen dat mij feitelijk niets mankeert. Dat rapport wordt vervolgens overal vernietigd, zelfs bij Oostveen uit zijn archief gestolen en vervangen door Delusional. Ik mag geen aangifte doen dus geen verdediging mogelijk. Joris Demmink en Omerta Organisatie! Dus in opdracht geheime koninklijke afdeling bij Justitie en/of mijn corrupte broer Johan. Luttikhuizen was een goede psychiater want hij nodigde mij ook heimelijk uit bij een geheime vergadering met mijn broer Johan, Justitie medewerkers en medewerkers psychiatrie UMCG Bruggeman en hijzelf. Maar ik laat me stomverbaasd wegsturen door johan. Wacht even buiten. En hoor dus niets! Mislukt door mijn eigen zware onzekerheid over wat er eigenlijk rondom mij gebeurde. Ze sturen mij door naar de corrupte Van Es GGZ Drachten! Specifiek Luttikhuizen was dus heimelijk bezig mij te helpen tegen de gruwelijke Omerta.

Weer werd mij iedere zeggenschap over mijn eigen leven(55 jaar oud) en met name cruciale ontbrekende informatie kafkaësk(!) onthouden. Je kunt niet vechten tegen iets wat je nog niet weet. Het perfecte misdrijf is doodeenvoudig met hulp psychiaters. Ik zocht hulp voor mijn vrouw met DIS!

2003 – Kinderen vervalsen DNA vaderschapstesten en wissen bewijzen.

Semi medici en medici. Haar drie kinderen waren via Godfather broer Johan dat ze niet van mij waren en vervalsen na overleg ook met corrupte justitie-verkrachter Jaap Duijs, de DNA testen door de swabs te verwisselen met die van gezin schoonfamilie Snieders. Drie artsen werken dus corrupt gezellig mee aan het verwoesten van mijn leven! Dirk Snieders was nota bene arbeidsongeschiktheids arts bij Justitie/AIVD en meer. Andere dochter was huisarts en zoon uroloog. Want daarna nam niemand mij meer serieus en werd ik onschuldig door corrupte politierechter mr. Jeroen van Bruggen op 9-2-2009 veroordeeld. Klager en verkrachter Jaap Duijs wegens smaad/belediging ging daardoor ook vrijuit. In totaal werd ik daardoor in 2011/12 en 2016 als slachtoffer veroordeeld tot 7000+8000=15.000 euro boete te betalen aan juist de verkrachters(!) van mijn weerloze ernstig zieke vrouw die van niets weet! Ik verlies daarna mijn inkomsten van 145.000 euro per jaar omdat ik arbeidsongeschikt werd. Ook wissen haar kinderen een 69 seksfoto van Jaap Duijs met mijn vrouw, terwijl hij tijdens rechtszaken corrupt verklaarde nooit seks met haar te hebben gehad. Zie J’Accuse Jaap Duijs het Monster van Drachten!

Kinderen vervalsten zelf hun eigen vrijwillige DNA-test!

Children deleted photo evidence of AIVD-rapist Jaap Duijs having 69-sex with MY wife!

J’Accuse mijn vriendin/vrouw en haar(!) kinderen van mij gruwelijk psychologisch mishandelen en zware fraude!

Weer geen enkele zeggenschap over mijn eigen leven! Totale corruptheid van medici! Zelfs schoonfamilie (3 artsen!), die deze zaak zo hadden kunnen oplossen, werken gezellig corrupt mee aan weer mijn bedrog en daarmee totale arbeidsongeschiktheid in 2004. Rechtstreeks verlies van 145.000 euro inkomsten uit top positie als succesvol zakenman in Noord Nederland. Hele carrière in één gruwelijke klap totaal verwoest.

2003 – Corrupte Drs. Frank van Es GGZ Drachten later Hoofd Polikliniek Psychiatrie UMCG

Deze schoft weigerde iedere gesprek over de ziekte van mijn vrouw en wou mij direct een dagelijks antipsychoticum geven. Hij had totaal geen belangstelling in mijn reden voor bezoek psychiaters, namelijk dat mijn vrouw ernstig ziek was met een gemakkelijk oproepbare extra persoonlijkheid(DIS Dissociatieve Identiteits Stoornis) Dit is werkelijk de slechtste idioot die zich psychiater noemt die ik ooit heb mogen spreken. Ik wou eerst een diagnose over juist mijn vrouw en dan van mij waarom ik alles verdrong. Dat Onno de Duivel daar de reden van was, wist ik op dat moment helaas nog niet. Pas later kom ik door voortschrijdend inzicht daarachter. Hij laat me tekenen dat hij met mijn vrouw mag spreken, maar met mijn uitdrukkelijke opmerking dat ze van niets weet door verdringing en DIS. Wat ik zelf al had uitgezocht. Nadat ik hem had verteld dat ik aangifte bij politie ging doen heeft hij dat geprobeerd tegen te houden. Maar corrupt misbruikt hij juist haar zieke geest om haar toestemming te laten geven voor de behandeling van mijn zogenaamde(!) psychosen! Via huisarts Lefering die gewoon gezellig meedoet, krijg ik heimelijk een antipsychoticum verborgen als dagelijks baby aspirientje 100 mg. Risperdal stelt hij heimelijk(!) aan Medisch Tucht College Groningen waar ik pas in 2019 achter kom.

Zie J’Accuse Psychiater drs. Frank D. van Es UMCG

En zie voor hoe ziek mijn vrouw was die hij juist betrouwbaar vond en dus mij heimelijk(!) waanstoornis als diagnose gaf, mijn zware beschuldigingen:

J’Accuse mijn vriendin/vrouw en haar(!) kinderen van mij gruwelijk psychologisch mishandelen en zware fraude!

Uniek in Nederland: Gruwelijk verwoest leven met een vrouw met heimelijk een extra emotionele persoonlijkheid als seksslavin!

Bizarre ongelooflijke combinatie van volstrekt unieke gebeurtenissen!

Door dat heimelijk antipychoticum werd ik vrijwel direct arbeidsongeschikt. Rechtstreeks verlies van 145.000 euro inkomsten uit top positie als succesvol zakenman in Noord Nederland. Hele carrière in één gruwelijke klap totaal verwoest. Ik werkte nog steeds(na in 2000 plotseling gek te zijn geworden volgens de psychiaters) op topniveau tot okt 2003 en dan moet je veel zo aanvoelen wat ik juist als een halve zombie niet meer kon. Ik zat bij cruciale gesprekken als een zombie werd mij verteld en kon de top niveau Harvard-Holland Review plotseling niet meer lezen. In Januari 2004 verklaar ik mijzelf gewoon arbeidsongeschikt en krijg via De Amersfoortse een uitkering(4% stijgend) van in totaal over 10 jaar ca. 600.000 euro. Een 5000 per maand.

Nog erger is dat Frank van Es(en al die idioten) zo overtuigd was van zijn eigen gelijk, namelijk dat ik gek was, dat hij samen met Bauke Koopman(zie hieronder) al bezig waren om mij gedwongen, via de rechter te laten opnemen! Zie de brief van Bauke daarover.

J’Accuse Psychiater B.T.(Bouke) Koopmans wegens gedwongen opname onschuldig weerloos slachtoffer!

Antipsychoticum is zeker tot in 2016 heimelijk aan mij verstrekt, misschien nu nog wel via Nederlandse medici zoals drs. Janne Geraets uit Alfaz del Pi.

Dus nog steeds als een hond geen zeggenschap over mijn eigen totaal verwoeste leven en met name kafkaësk onthouden van cruciale informatie waardoor ik niet kon terugvechten.

Gruwelijk ook nu nog iedere dag weer met angst en beven je medicijnen te moeten slikken zonder te mogen weten of er niet weer een antipsychoticum in zit heimelijk door onbekende medici gegeven. Of weer een moordaanslag? Of weer heimelijk in een restaurant of bar argeloos beoordeeld door Nederlandse medici?

2004 – psychiater Mutsaers Haren voor De Amersfoortse

Voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering gekeurd door psychiater Mutsaers uit Haren die hoogstwaarschijnlijk werd omgekocht, want totaal foutieve gezochte diagnose van waanstoornis in 2004 die niet klopt met de werkelijkheid en in 2009 in Florida tijdens mijn asielaanvraag al wordt bewezen. Hij moet zijn omgekocht zodat Justitie nu tegen iedereen legaal kon vertellen dat Hans Smedema gek was! Zo werden ook alle slachtoffer advocaten al voor mij gewaarschuwd en toen ik dus contact zocht weigerden ze mij allemaal! Zie J’Accuse psychiater drs. W.H.J. Mutsaers

2005 – Psycholoog Ellert Nijenhuis GGZ Assen

De blijkbaar wel integere Ellert Nijenhuis GGZ Assen geeft telefonisch al door dat het hier om foute diagnoses gaat, maar mag mij alleen helpen na goedkeuring door een psychiater.

2005 – Psychiater Mirjam Veenema GGZ Assen

Psychiater Mirjam Veenema weigert corrupt psycholoog Ellert mij te laten helpen te doen ondanks mijn diverse brieven en verklaringen over de ziekte van juist mijn vrouw! Ik wist nog niet dat ik sinds 2003 het antipsychoticum heimelijk toegediend corrupt en crimineel verborgen als baby aspirientje!

Dus weer als een hond iedere zeggenschap over mijn eigen leven en eigen keuze voor deskundige DIS psycholoog Ellert Nijenhuis die nota bene hulp aanbood, corrupt ontzegd. Zijn alle psychiaters achterlijk?

2005/6 – Psychiater Bauke Koopmans

Daar kon ik mee praten, maar hij bedreigde mij met opsluiten in een psychiatrische inrichting als ik niet ophield met deze zaak op te rakelen en te onderzoeken. Dus weer geen openheid en geen uitleg van wat er nou voor doofpot gaande was. Klacht ingediend, maar ik durfde uiteindelijk zelfs niet meer naar GGZ voor een afspraak daarover. Zo onzeker werd ik toen nog. Hij was teamleider en dus baas van de corrupte Frank van Es die mij het heimelijke antipsychoticum gaf verstopt als baby aspirientje. Dus Bouke hield ook dat voor mij verborgen ondanks het feit dat ik dus direct arbeidsongeschikt was geworden eind 2003 al! Met verlies van 145.000 euro aan bruto inkomsten als headhunter op topniveau in Noord Nederland. Dus geen enkel gevaar voor niemand! Dus waarom dan toch weer corrupt handelen? En mij laten denken dat ik gek was? In het Engels noemt men dat gaslighting. Iemand opzettelijk gek maken! Nu in 2020 stuurt hij me een slap briefje dat het zuur voor hem was, maar ik wil correcte antwoorden op vragen! Zal hij hoogstwaarschijnlijk niet op antwoorden en weer corrupt naar medisch geheim verwijzen.

Voor mijn zeer analytische consequente en kalme brieven aan deze levensgevaarlijke idioot Bouke Koopmans zie deze gedetailleerde post.

J’Accuse Psychiater B.T.(Bouke) Koopmans wegens gedwongen opname onschuldig weerloos slachtoffer!

Zie zijn achterlijke brief om mij gedwongen te laten opnemen! Terwijl ik juist beter was geworden. Levensgevaarlijke idioten, want ik was nooit weer uit een Psychiatrische inrichting gekomen!

2006/7 – Klacht Medisch Tucht College Groningen

In 2006 ben ik het bedrog en alle tegenwerking van medici zat en dien een klacht in tegen alle betrokken medici. Tijdens een hoorzitting is juist de corrupte prof.dr. Robert van den Bosch degene die mij ondervraagt. Hij was juist betrokken bij de doofpot en samenzwering samen met prof.dr. Onno van der Hart wat stond in de zogenaamde Frankfurt Nederlandse inlichtingen files van ca. 30 paginas.

Ik beschuldig hem openlijk en hij ontkende niet betrokken te zijn maar bleef hameren op zijn corrupte stelling

‘Uw vrouw heeft het recht om van niets te weten!’

Dus de facto erkende hij dat alles in de doofpot werd gehouden om te voorkomen dat zij erachter zou komen.

‘Dus dan kan ze ook nooit aangifte doen tegen verkrachters!’ stelde ik en wie moet haar dan beschermen als ik dat ook niet mag weten? We hebben drie kinderen van drie verkrachters en ik ben in 2004 arbeidsongeschikt geworden met 145.000 euro verlies in inkomsten!

De secretaris dwingt vervolgens Frank van Es om mij cruciale informatie te verstrekken! Die informatie wordt begin 2007 meerdere keren onderschept door weer justitie-verkrachter Jaap Duijs die dat zelfs op mijn oprit en via mijn vrouw uit mijn email laat wissen, en nog later erg sluw bij Ziekenhuis Nij Smellinghe door mijn vrouw de hele auto met dat bewuste dossier laat stelen en zo het vernietigd nadat(!) ik voor ontvangst had getekend! Dus juridisch heb ik het wel ontvangen, maar in werkelijkheid niet door weer ingrijpen Justitie/AIVD. In speciale koninklijke opdracht.

Zie Cruciaal medisch dossier heimelijk onderschept en gestolen!

en Medisch Tuchtcollege Groningen

2009 – Psychiater dr. S. Russo van Psyon Groningen

doet zogenaamd(? via mijn vrouw mondeling!) in opdracht Amersfoortse herkeuring(was helemaal geen herkeuring!) en in uurtje prietpraat(helemaal niets inhoudelijks, terwijl ik hem vooraf mijn korte samenvatting zond) een geheime(!) diagnose omdat Hans correct als altijd onmiddellijke publicatie daarvan melde. Achteraf was het hoogstwaarschijnlijk helemaal geen herkeuring, maar truc via mijn vrouw om Psyon als entiteit mij te laten behandelen tegen mijn wil en helemaal dus niet delusional. Nu konden ze mij altijd heimelijk een antipychoticum voorschrijven! Er was geen psychiater meer die dat moest doen maar Psyon en een dienstdoende psychiater die alleen even in zijn geheime file keek naar de foutieve uitspraken van derden met geen tot onvoldoende kennis van deze grootste doofpot uit de Nederlandse geschiedenis.

Fraude, werkt kwaadaardig mee aan doofpot KCOM. Kan de huidige medicus zijn alles wil blijven verbergen, of wellicht openbaren? Waarom dan niet schriftelijk Hans even op de hoogte gebracht? Opzettelijk fout rapport!

2009 – Geheugentest tijdens asielaanvraag Florida!

Semi medici. Tijdens mijn eerste asielaanvraag op Miami Airport in Florida doet de zeer professionele asielrechter Rex J. Ford een test en blijk ik inderdaad lege regels in een vol dagboek te zien tijdens een officiële test. Ook bleek ik lege stoel te zien terwijl mijn vrouw met Jaap Duijs in Italië was voor Dante en hij haar voordeed als zijn vrouw! Ze betaalde met haar credit card en dus mijn geld, maar dat deed ze heimelijk wel meer bij o.a. supermarkt. Idem zie ik een lege stoel in Mexicaanse krant in het vliegtuig terwijl ik daar zelf op zit toevallig geïnterviewd door journaliste. Ik verdring alles braaf zoals geconditioneerd door Onno de Duivel in 1975. Al eerder in 1972 zie ik de tekst ‘je wordt gedrogeerd’ van mijn notitieblok verdwijnen!

Op alle onderzochte punten blijk ik in Florida gelijk te hebben! Maar hij kan alleen asiel geven als de Nederlandse staat erbij betrokken is. En daarvoor was nog onvoldoende hard bewijs. Dus toch gedeporteerd naar Nederland.

Zie Resultaten Amerikaans FBI Onderzoek Hans Smedema Affair

2010/11/12 – Onbekende psychologe en corrupte huisarts Ward Waardenburg

In Parcent en Jalon kreeg ik weer heimelijk het antipsychoticum! Een psychologe praat heimelijk(!) met me via corrupte kennissen Andre Gruters en Joke Laven uit Houten die zich als vrienden voordoen, maar zijn ingehuurd door Justitie en/of mijn corrupte broer mr. Johan Smedema uit Gennep. In begin 2011 werd ik door het corrupte stel gemarteld in hun Villa in Murla! En Ward luistert niet naar mijn waarschuwingen, maar naar het voor veel geld omgekochte stel idioten. Zie…

Gemarteld in de Villa van André Gruters en Joke Laven!

Corrupte omgekochte criminelen Andre Gruters en Joke Laven waar huisarts Ward Waardenburg contact mee had om mij te bedriegen en drogeren met heimelijk antipsychoticum verborgen in officiële doosjes baby aspirientjes 100mg.

Mijn huisarts Ward Waardenburg luistert vanzelfsprekend niet naar mij zijn betalende cliënt en zal aangenomen hebben dat gezien het feit dat ik nu sinds september 2003 een heimelijk antipsychoticum krijg dat wel zal kloppen. Ik waarschuw hem natuurlijk dat in Amerika mijn gelijk al bewezen is en de 3 kinderen niet van mij zijn, maar hij negeert dat weer gewoon. Dus schrijft dat aspirientje/antipsychoticum weer heimelijk verstopt als baby aspirientje voor met medewerking Farmacia in Parcent. Daar wordt ik wel gewaarschuwd dat dat alleen voor zwaar geestelijk gestoorde mensen is en dus niet voor mij, maar verdring dat helaas weer. Pas in 2016/17 kom ik erachter tijdens derde asielaanvraag in San Diego als ik daar wel een normaal aspirientje 81 mg krijg.

Tijdens wat hoofdpijn in 2012 neem ik 3 aspirientjes, dus 300mg. Maar wordt natuurlijk met 3x de hoeveelheid antipsychoticum een echte zombie die uiteindelijk in Calpe wordt gered door Policia Local! Levensgevaarlijk!

Mijn vrouw in 2013 idem neemt in Spanje op vakantie ook 3 en is urenlang bewusteloos! Ze moet dus zijn vergeten dat het antipsychoticum erin verborgen zat.

Hersenbeschadiging? Tijdens eerste asielaanvraag in Florida gebruikt men mijn aspirientjes voor mij en voor babies! Er was iets met een baby en later vrouw die zelfmoord pleegde. Gevolg van mijn heimelijke aspirientjes die in werkelijkheid zware antipsychotica waren? Door achterlijke Nederlandse medici voorgeschreven! Als gevolg daarvan laat men in Amerika geen oude meegenomen medicijnen meer toe! Te gevaarlijk door de achterlijke levensgevaarlijke Nederlandse psychiaters!

2013/15 – Corrupte Huisarts Van Bracht in Drachten

Ook daar gaat natuurlijk de huisarts Van Bracht natuurlijk weer gewoon door met het heimelijk gegeven antipsychoticum dat ik juist niet zou moeten hebben. Hij gelooft ondanks mijn indringende waarschuwingen, weer mijn juist zelf ernstig zieke vrouw en dus via apotheek weer heimelijk de baby aspirientjes met antipsychoticum. Geen enkele controle of het wel klopt. Ook nadat ik hem weer heb gewaarschuwd dat in Amerika ik gelijk heb gekregen. In juni 2015 zijn we eindelijk gescheiden op verzoek van mijn vrouw en wordt ik als een hond op 1 juni 2015 weggestuurd naar Spanje.

Zie Kinderen vervalsten zelf hun eigen DNA-test!

Weer als een hond behandeld of beter mishandeld en weer foutieve medicatie die totaal onnodig was, zwaar foutief en mijn zaak alleen maar rekt. Niemand komt op het idee om het te controleren via DNA testen wat dochter in 2014 mondeling bevestigde. Namelijk kinderen hadden zelf DNA testen vervalst. 

2014 – Chirurg Ronald Zijlstra Ziekenhuis Nij Smellinghe Drachten

Dit was juist een positief betrokken medicus. Hij was mijn buurman en ik had hem tijdens een ontmoeting gevraagd om mij te voorzien van mijn medisch dossier en ook operatie dossier! Dat moest via speciaal formulier. Op 28 oktober 2014 om 14.30 haalt hij even een aambei weg en geeft mij het formulier wat nodig was om het dossier te lichten. Maar Justitie had iemand tijdens de klein operatie aanwezig(!) en die kwam direct bij en vroeg om dat formulier wat ik nog niet had gelezen natuurlijk. Dat doe je thuis pas in alle rust en ze neemt het corrupt direct in beslag! In 2009 had hij met twee dochters en zijn terminale vrouw mij bezocht op verzoek asielrechter Rex J. Ford die immers een zeer professioneel onderzoek deed. Ze konden alles wat ik had gesteld exact zo bevestigen! Ze gaven allen schriftelijk een verklaring af en als beloning kregen ze een speciale Politie Auto met agent die hun in Orlando Disney met voorrang alle events in liet gaan! Zijn vrouw in een rolstoel. Dus geen wachten in lange rijen voor hun. Ze bezochten ook mij maar ik kon helaas zo snel niet gevonden worden.

Zie Justitie manipuleert en fraudeert nog steeds!

UNIEK: Ze bevestigden ook schriftelijk dat ik al in 2002 tijdens een eerste kennismaking heel surreal had voorspeld dat zijn dochter zou verdrinken en had aangeraden om niet het water in te gaan en beter te leren zwemmen. Ze had het allemaal opgeschreven en dat bewijs meegenomen. FBI heeft het gecontroleerd en het was authentiek uit 2002 en bevestigd door allemaal. Dus ik voorspelde iets waar justitie-verkrachter drs. Jaap J. Duijs(Jaap de Vaginajager) 2,5 jaar later haar toe dwong en ze verdronk tot hij haar net reanimeerde. Zie gedetailleerde Drogeren verkrachten minderjarig meisje door drs. Jaap Duijs uit Drachten

Hulde aan deze wel zeer integere arts en aan zijn gezin, speciaal dochter Sophie. Door verdringing van alle emotionele zaken(Onno de Duivel) kwam ik hier pas veel later achter.

2016 – Corrupte Psycholoog drs. Janne Geraets Alfaz del Pi

Corrupte psycholoog drs. Janne Geraets Alfaz del Pi, Costa Blanca, Spanje

Deze corrupte psycholoog laat mij een spaans document tekenen, wat hij me weer afneemt als foutief en niet nodig, wat hij in 2018 weer ontkent! Dus blijkbaar cruciaal document. Zo ziet hij weer corrupt kans om mij het antipsychoticum te laten geven via mijn spaanse Dra Montoya. Waar ik niet mee kan communiceren omdat ze geen Engels spreekt en ik te weinig Spaans. Ze noemt wel zijn naam en ik krijg wel dat heimelijke als dagelijks baby aspirientje verborgen  antipsychoticum ook via blijkbaar meewerkende Farmacia. Ik maak heimelijk een opname van het laatste gesprek! Zie daarvoor mijn post

Zie J’Accuse corrupte psycholoog drs. Janne Geraets Alfaz del Pi!

Weer iedere zeggenschap en verdediging als een hond ontzegd door een corrupte medicus die er blijkbaar niets van begrijpt of omgekocht juist meewerkt aan de lopende doofpot. Hij werd abnormaal nerveus toen ik hem vertelde dat hij met de geheime dienst samenwerkte. Of is hij gewoon normaal achterlijk?

2017 – Koning Willem Alexander blokkeert corrupt het mij aangeboden asiel!

Semie medisch: Op 15 maart 2017 blokkeert Koning Willem Alexander het mij nota bene aangeboden asiel door Rex J. Ford en/of DOJ/DOS in de lucht boven Amerikaans grondgebied! Zware criminele kwaadaardige actie als KLM Co-Piloot tijdens mijn deportatie naar Amsterdam en vervolgens 13 maanden in zijn kerkers opgesloten. Intimidatie van een Koning tegen een onschuldig slachtoffer waar hij en zijn ouders bij betrokken waren en dus schuldig aan waren. Alle betrokken medici en andere medeplichtigen zouden zouden  minimaal openlijk te schande zijn gezet.

De corrupte kwaadaardige schoft ontneemt mij dus een eerlijke asielrechtszaak waar iedere normale wereld burger recht op heeft(behalve Hans Smedema), en blokkeert door liegen het aangeboden asiel. Twee gevechtsvliegtuigen waren toevallig(!) op trainingsmissie rond het vliegtuig gezien en hadden het KLM vliegtuig even een tussenlanding kunnen opdragen om mij er uit te laten om mijn onschuldige 13 maanden detentie in Nederland te voorkomen.

Is de corrupte Koning WA ooit weer in Amerika geweest nadien? Bang voor arrestatie? Of is dat even geregeld via de aankoop van die extra 9 F 35 voor 1 miljard? Als geheim zij-dingetje? Zaak Hans Smedema blijft in de doofpot? Ik zag de corrupte Koning wel naar Parijs vliegen met KLM als Co-Piloot. De schoft had met een simpel gesprek met mij in dat vliegtuig in een paar weken deze gruwelijke zaak kunnen oplossen, maar was te laf en onethisch! Ik vervloek je/jullie voor wat jullie(Kroon sinds 1975) ons hebben aangedaan!

Totaal nu 29 maanden(15 asiel+ 13+1 Nederland) onschuldig in detentie terwijl ik het ben die steeds om een justitieel onderzoek vraag!

Zie KLM Co-Piloot Koning Willem Alexander fraudeerde en blokkeerde het mij aangeboden asiel tegen Nederland boven Amerikaans grondgebied!

Dus hij greep daar ook in om de betrokken medici vrijuit te laten gaan! En weer was ik Hans Smedema het weerloze slachtoffer zonder ook maar iemand die het voor mij opnam.

Behalve dan de Amerikanen zoals Rex Ford en President Obama en andere hoge heren DOJ, Witte Huis Washington. Hoogstwaarschijnlijk is voormalig Vice President Biden ook met deze zaak bekend. Wat mijn zaak nog leuk kan helpen als Trump eindelijk is afgevoerd en Amerika weer wat kan herstellen van de opgelopen schade.

2018 – Onbekende heimelijke beoordelingen!

Begin 2018 direct na 13 maanden onschuldige detentie in Nederland en 5,5 maand detentie/transitie in San Diego voor 3e asiel aanvraag, ben ik weer in Albir teruggekeerd met alleen de kleren die ik aanhad en mijn pensioentje van 1530 euro per maand. Ik zit even bij Sunshine bar voor een kop koffie met appeltaart voor 2.90, als er twee mannen snel komen aanlopen. De ene stelt vragen over mijn situatie, asielaanvraag en detentie, en de andere zit wat achteraf en moet blijkbaar heimelijk luisteren naar mijn antwoorden. Het is voor mij duidelijk een ondervraging ten behoeve van weer een heimelijke diagnose die blijkbaar aan Nederland moeten worden doorgegeven. Wellicht dat geheime spaanse document daar bij betrokken is dat door de corrupt psycholoog drs. Janne Geraets uit Alfaz del Pi mij onder valse voorwendselen werd afgetroggeld en kopie weer teruggenomen, en later juli 2018 totaal ontkend als zijnde onzin! ‘Waarom zou ik een getekend stuk van je nodig hebben Hans?’ Zie bij 2016!

Maar dit soort zaken komen steeds voor in mijn leven als soort hond. Want wat later bij Restaurant Bohemia weer een vrouw(Rita) en haar man(?) die mij vragen stellen en blijkbaar weer moeten beoordelen. Ze moeten gewaarschuwd zijn, of via mijn telefoon getraceerd. Hans mag als een hond weer van niets weten en zich vooral niet verdedigen! Immers ook rond 2011 gebeurde dat met een onbekende psychologe die door de corrupte André Gruters aan mij werd voorgesteld. Waarom was dat nodig? Wie geeft daarvoor opdracht en betaalt haar? Zie boven.

Hoe verdedig je je tegen dit soort achterbaks gedrag van de blijkbaar achterlijke corrupte medici en/of getuigen? Je geeft immers NOOIT aan een vreemde alle zeer persoonlijke informatie op een open terras! Alleen in een officieel gesprek! Gruwelijk deze corrupte achterbakse liegende en bedriegende medici.

Conclusie

Zoveel onbenul bij zoveel medici en zo gruwelijk eenzijdig naar juist mijn zelf ernstig zieke vrouw geluisterd, is bijna niet te bevatten en met geen pen te beschrijven. Maar heb ik toch gedaan hier en in mijn Ebooks. Zijn medici achterlijk? Zelden tref je een eerlijke. Zie ook mijn beschuldigingen aan mijn vrouw en haar kinderen, die wel geloofd worden en blijkbaar over mij als een hond mogen beslissen, in mijn post

J’Accuse mijn vriendin/vrouw en haar(!) kinderen van mij gruwelijk psychologisch mishandelen en zware fraude!

Ik kan iedereen die ooit in aanraking komt met psychiaters en soms psychologen alleen maar aanraden om als het maar even kan NIET in zee te gaan met deze corrupte arrogantie idioten die mijn hele leven hebben verwoest! Ik heb niets meer, geen vrouw, geen eigen kinderen, geen recht op doen van aangifte, geen justitie die mij beschermd, geen familie die mij zou moeten beschermen, geen geld meer, verlies van 145.000 euro inkomsten per jaar sinds 2004, 300.000 euro aan totaal onnodige kosten door de omerta, alleen nog een veel te laag pensioen van dik 1500 euro per maand, inhouding op AOW van 5000 euro door belastingdienst tot beslagvrije voet(dus sociaal minimum) en nog schulden van zo’n 30.000 euro die ik nooit meer kan betalen als gevolg van het bedrog door medici!

Iedere dag kijk ik met angst naar mijn (bloeddruk) medicijnen en vraag me steeds weer af in welk medicijn de Nederlandse medici of Justitie mij weer heimelijk en corrupt een onbekend antipsychoticum geven om mij buiten gevecht te stellen. Het perfecte misdrijf!

Of kijk altijd om me heen wie er nu weer een moordaanslag(5) op mij gaat plegen.

Of welke medicus nu weer mij heimelijk(!) gaat ondervragen en rapport sturen naar ook al weer heimelijke(!) zich verbergende lieden in Nederland.

Hier in Albir wordt ik als ‘die gek’ gezien en achter mijn rug om uitgelachen.

Gruwelijk psychologisch martelen en niets is bij hun transparant zoals ik zelf (koninklijk) wel ben.

Nooit heb ik voor de hoofdzaak een (slachtoffer)advocaat kunnen vinden. Nog steeds weigeren die allemaal! Wat mij weerloos maakt. Zelfs UN weigert iedere hulp. Alleen Amerika heeft geprobeerd mij te helpen. Zeer professioneel zelfs, maar hoor niets meer dus dat zal mislukt zijn.

Burgerrechten heimelijk afgenomen, dus zware mensenrechtenschendingen:

 1. Aangifte mag ik niet doen
 2. Advocaten weigeren hulp dus weerloos
 3. Medici liegen en bedriegen en houden medisch dossier en dus cruciale info geheim!
 4. Kinderen en vrouw liegen en bedriegen in samenwerking met justitie en corrupte broer Johan
 5. en tijdens rechtszaken wegens belediging verkrachters was geen enkele verdediging toegestaan tegen de mensenrechten in.
 6. En alle bewijzen worden door geheime afdeling binnen justitie zelf, vernietigd of gemanipuleerd.
 7. Verkrachters en medeplichtigen bij speciaal Koninklijk besluit uit 1975 gevrijwaard van iedere vervolging, dus wij vogelvrij verklaard!

Hoe grotesk alles is wat Nederland mij collectief aandoet, blijkt ook uit het feit dat al in 2009 na het professionele onderzoek door Rex J. Ford hij me meedeelde dat hij en DOJ maar liefst 5 goede gronden voor asiel hadden gevonden, wat nog NOOIT eerder in de hele geschiedenis van Amerika was voorgekomen. 

Gruwelijke be- of beter mishandeling waarbij ‘Dagboek van Anne Frank’ en ‘De Rechtszaak’ van Franz Kafka kinderspel is vergeleken met dit ongelofelijke decennia lange kafkaëske verhaal.

Geen toestemming gegeven!

Het spreekt vanzelf dat ik nooit toestemming heb gegeven om al deze gruwelijke acties tegen mijzelf uit te voeren.

 • Ik wou NIET met de slet verder, laat staan trouwen!
 • Ik wou juist niet dat er aan mijn brein gerommeld werd!
 • Ik wou juist wel van alles op de hoogte zijn.
 • Ik wou zelf beslissen over mijn eigen toekomst en de cruciale beslissingen in mijn eigen leven.

Herroepen mij onbekende documenten!

Als er schriftelijk (mij dus onbekende) documenten zijn die niet kloppen met bovenstaande, dan zijn die onrechtmatig verkregen door misleiding, vervalsen, of martelen en dus ongeldig. Ik herroep die mij onbekende documenten dus, zoals ik al veel eerder hier ook heb gedaan.

Eis tot schadeloos stellen en rehabilitatie!

Ook eis ik dat er alsnog recht wordt gedaan en ik schadeloos gesteld word, gerehabiliteerd als zeker niet gek maar slachtoffer en meer zoals beschreven in de UNCAT regels waar Nederland zogenaamd deel van uit maakt.

 1. Mijn recht om aangifte te mogen doen moet alsnog hersteld worden!
 2. Mijn recht op juridische bijstand moet alsnog hersteld worden.
 3. Mijn recht op verdediging tijdens zittingen moet alsnog hersteld worden!
 4. Mijn recht op schadevergoeding en rehabilitatie conform UNCAT regels moet alsnog hersteld worden.

Maar verdediging tegen iets wat je nog niet weet is niet mogelijk. Het perfecte misdrijf uitgevoerd door corrupte medici!

Door voortschrijdend inzicht zal deze post nog licht verbeterd kunnen worden.

ing. Hans Smedema, in exile in El Albir, Costa Blanca, Spanje.

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.