Rechtbank Leeuwarden weigert kopie heimelijk vonnis!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Rechtbank Leeuwarden weigert kopie heimelijk vonnis!

Degradation Alfred Dreyfus
Degradation Alfred Dreyfus

Tijdens mijn gevangen zitten in Texas werd mijn vrouw op 5 december gebeld door rechercheur Bart van S.(die mij onschuldig de gevangenis ingooide!) die haar vroeg waarom er de dag ervoor niemand aanwezig was tijdens de zitting van de rechtbank in Leeuwarden over het voorwaardelijk zijn van het vonnis(drie maanden) van het Hof Arnhem van 3 december 2012! Ook geen advocaat aanwezig.

Logisch want ik heb geen advocaat meer na het uitgeven van 250.000 euro aan kosten sinds 2000. En ze doen ook niets zinnigs ook nog. 10.000 euro aan mr. A. (Bram) Moszkowicz en geen enkel onderzoek en geen enkele getuige gehoord zelfs maar! Advocaten moeten dus meewerken aan de doofpot blijkbaar.

Het vonnis zou met twee weken dus net voor Kerst komen, maar mijn vrouw heeft niets ontvangen. Zelfs niet na schriftelijke verzoeken en telefoontjes.

Vreemde gang van zaken steeds Ook al voor zitting rechtbank Leeuwarden met politierechter Jeroen van Bruggen bleek parket per ongeluk geen adres ingevuld te hebben en kwam ik er via via zelf achter en moest om de gegevens vragen nota bene. Dus is er opzettelijk sprake van obstructie van recht door rechtbank Leeuwarden!

Nu ook weer! Zitting rechtbank zonder het slachtoffer en zonder advocaat! En heimelijk want geen vonnis ondanks verzoeken van vrouw en mij!

RechtbankLeeuwVerzoekGeg2014XZelf schreef ik dus op 21 januari direct een brief om te weten welk vonnis er gewezen was. Ga ik wel of niet de gevangenis in omdat ik ons probeer te verdedigen? Zal wel, maar wil ik graag wel weten!

Geen antwoord nog op 11 februari 2014, wel aangetekende stukken en een akte aan de deur. Dus Justitie is hard bezig om mij als slachtoffer kapot te maken blijkbaar.

Op dinsdag 4 maart 2014 nog steeds geen vonnis van de heimelijke zitting van 4 december 2013 volgens rechercheur Bart van Someren die mijn vrouw daarover belde! Paniek bij OM en rechtbank Leeuwarden? Ze zien eindelijk in dat ze crimineel bezig zijn met ernstige mensenrechtenschendingen?

Maar de letterlijke tekst van provider Strato A.G. was op 2 januari 2013 toen ik nog voor politiek asiel in detentie zat in Amerika!:

Dear Mr. Smedema,

It has come to our attention that you are publishing certain statements on your website www.hanssmedema.info although you are obliged to refrain from such statements by the sentence of a court.

The following  articles contain such illegal statements about Bart van Someren:

We therefore request you to delete these articles until

January 3rd, 2014, 12:00.

In case you ignore this request, we will block your domain.

Kind regards

STRATO AG | Abuse

Ik zat nog vast dus kon niet tijdig reageren! Ook was mij GEEN vonnis bekend mbt Bart van Someren of die pagina’s! Nog steeds niet op 6 maart 2014! Rechtbank Leeuwarden weigert onrechtmatig en tegen de mensenrechten ingaande een kopie van dat vonnis van die heimelijke zitting van 4 december 2013 te verstrekken! Ook abuse.de van Strato A.G. weigert eenkopie van dat verzoek van Nederlandse overheid te verstrekken, wat mij weerloos maakt! Dus Blog naar USA verplaatst om te zien hoe het daar gaat met abuse.

Na opzegging krijg ik op 4 maart 2014 dit bericht met verder bewijs:

Geachte heer Smedema,

ik begrijp dat u u genoodzaakt voelt om uw contract bij ons te laten beëindigen.

De blokkade die op uw website geplaatst werd hebben wij niet zomaar besloten te plaatsen. Wij hebben, en dat heeft de ABUSE afdeling u ook duidelijk meegedeeld, een kennisgeving toegezonden gekregen van de Nederlandse overheid betreffende de inhoud van uw website. Daar u onze petitie tot het verwijderen van dergelijke inhoud genegeerd heeft, heeft onze ABUSE afdeling inderdaad ook de nodige acties ondernomen.

Ik heb, zoals gewenst, uw contract nu opgezegd per contract einddatum van 06.04.2014. U ontvangt van deze opzegging nog een aparte bevestiging via e-mail. Let op dat, per reeds vermeldde datum, alle inhoud op de webruimte onherroepelijk verloren gaat.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,
STRATO Customer Care

Bovenstaande is het bewijs dat er wel degelijk een heimelijke zitting van de rechtbank Leeuwarden heeft plaatsgevonden zoals Bart van Someren mijn vrouw de dag erna had meegedeeld! Waarom wordt dat vonnis dan nu voor mij en het Nederlandse volk verborgen gehouden?

OM Leeuwarden Niets bekend
OM Leeuwarden Niets bekend

Brieven aan OM OvJ mr Hoekman die bij de zaak van de onrechtmatige aanhouding en onrechtmatige maand P.I. ter Apel betrokken was, gaven vreemd genoeg een antwoord van de Hoofd Officier van Justitie via beleidsmedewerker E.J.A. van Persijn van Meerten! Ze snappen het niet en hebben geen notie van een rechtszitting op 4 december 2013! Weten niet waarover het gaat zogenaamd! Huh?? Doofpot weer? Ik vraag daarin wegens verzoek tot herziening van het vonnis/arrest Hof Arnhem van 3 december 2012 om een doodsimpel DNA-testje en onderzoek, en het mogen doen van aangifte van valse verklaringen door de vijf aanklagers op grond waarvan ik valselijk en onschuldig veroordeeld ben! Daarmee kan dan dat arrest eenvoudig vernietigd worden en gaan wij niet failliet door de invordering van 6400 euro voor de verkrachters van mijn vrouw en andere medeplichtigen door CJIB Leeuwarden.

De samenzwering lijkt mij nu toch duidelijk voor iedereen?

 

Merkwaardig & Fraude?

  • Bij al de eerdere stukken die ik dan uiteindelijk op eigen(!) verzoek na aandringen krijg zat een bijsluiter die verwees naar zittingen die in oorsprong in Zwolle waren geweest! Maar wij hebben NOOIT een rechtszaak in Zwolle gehad! Waarschijnlijk gaat het om zaken die heimelijk door mijn familie, met name broer Johan Smedema uit Gennep en/of zwager Tjitte de Jong uit Norg, stiekem en achterbaks voor en over ons geregeld worden! Zo zien de samenzweerders kans om alles buiten mij om te regelen! Daarom trekken de rechters zich ook altijd terug en weigeren dan iedere verdediging! Ik zie alleen de fake toneelspel rechtszittingen, terwijl kafkaësk in Zwolle de werkelijke beslissingen genomen worden.
  • Blijkbaar heeft mijn broer Johan Smedema uit Gennep ooit in 1972 met een blanco briefje wat hij mij liet tekenen ‘Hans het kan je veel opleveren later hoor’ kans gezien om justitie geen onderzoeken te laten doen en vervolgens toen bleek dat het allemaal misliep heeft hij kans gezien om een Koninklijke speciale regeling voor mij en mijn vrouw voor elkaar te krijgen. Samen met zwager Tjitte de Jong uit Norg die goede contacten had met destijds Ruud Lubbers.
  • BijsluiterSmedemaBij vrijwel alle rechtszaken wordt de oproep om aanwezig te zijn naar een heel oud adres in Spanje gezonden, terwijl mijn vrouw als correspondentie adres bekend is en opgegeven! Politie weet mij en mijn vrouw natuurlijk wel te vinden! En in alle stukken die ik naar politie Drachten zend staat het adres in Drachten duidelijk aangegeven! Wel woon ik officieel in Spanje!
  • Tijdens de politierechter Jeroen van Bruggen vroeg ik hem of er iets moest worden herroepen en hij ging daar serieus op in! Maar zo stelde ik als er iets is wat herroepen zou moeten worden, waarom krijg ik dan daarvan geen stukken en verzoek? Waarom die geheimzinnigheid? Weet men dat men fout zit en verbergt dus alles liever?
  • Maar vervolgens toen ik hem wraakte en de wrakingscommissie uitspraak deed werd er weer tijdens het vonnis gewag gemaakt van het herroepen van iets! Van daar dat ik in het briefje aan de rechtbank heb opgenomen om mij informatie te geven over wat er zich dan in Zwolle heeft afgespeeld! Komt er daarom niets? Als ze mij de gegevens zenden van de zitting van 4 december 2013 en niets over Zwolle, hangen ze later. Want in hetzelfde briefje vraag ik daar immers om!
  • Nu dus weer een heimelijke zitting op woensdag 4 december 2013 waar we via rechercheur Bart van S. toevallig achter komen en via hosting provider Strato en Google/Youtube! Die allen melding maken van een vonnis of juridisch verzoek van Justitie, waar wij niets van mogen weten!
  • Blijkbaar weten advocaten hier wel van en weigeren ze mij op grond daarvan iedere hulp! Ze worden blijkbaar verplicht om mee te werken om het Koninklijk huis te beschermen via hun eed? Net als de artsen en alle ambtenaren? Dat staat ook in het speciale Koninklijke besluit van 31 oktober 1991 waarin de WOB buiten werking wordt gezet als de Kroon in gevaar komt! En inderdaad wordt van alle ambtenaren dan verwacht dat ze niet slachtoffers Hans Smedema en zijn vrouw helpen, maar juist het Koninklijk huis wat toch al immuun is! En geen enkel gevaar loopt! Wij wel, ons leven is totaal verwoest!

Later meer…

ing. Hans Smedema, tijdelijk als vluchteling in Drachten!

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.