1 Disclaimer & Resume

Disclaimer

In deze weergave van wat daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, beroep ik mij op mijn recht op zelfverdediging. Zelfs de Conventie tegen martelingen moet buiten werking zijn door de foute Koninklijke goedkeuring. Niemand heeft het recht om mij mijn burgerrechten heimelijk af te nemen, wat wel gebeurd is. Ik heb daar nooit toestemming voor gegeven. Geen mens zou dat overigens doen. Bovendien heeft in dit geval justitie zelf, politie en overheid mij dus buiten de wet geplaatst, dus kunnen de normale wetten ook niet meer op mij van toepassing zijn, lijkt mij. Gezien ook het feit dat advocaten ons niet durven of mogen bijstaan wegens vals beroep op staatsveiligheid, lijkt mij dat een gerechtelijke procedure binnen Nederland niet meer voldoende onafhankelijk is. Ik zal die niet meer accepteren. Er moet onafhankelijk internationaal recht gesproken worden, gezien de betrokkenheid van de Staat en Koninklijk huis zelf.

Deze Blog is de schriftelijke verklaring van criminele acties die  Hans Smedema zijn overkomen! En kan en mag dus NIET zomaar worden gewijzigd, ook zeker niet naar aanleiding van een frauduleus vonnis dat niet de hele context waarom heeft meegenomen, of waar geen enkele verdediging was toegestaan!

Pitch line

A Kafkaesque surreal true crime psychological thriller about a desperate man’s quest to expose a family-initiated high-level political Royal conspiracy, which destroyed his life and put hundreds of officials into severe dangerous ethical dilemmas!

Timeline of all Crucial Crimes

Timeline of only the most crucial events!

Fouten of onwaarheden?

Als iemand het niet met mij eens is en informatie heeft, neem dan schriftelijk contact op via email [email protected] met duidelijke verwijzing naar

  1. waar het vermeld staat
  2. waarom het niet waar is
  3. wat de bewijzen daarvan zijn
  4. of wie dat schriftelijk wil bevestigen

Fill out the Complaint form on Page

Complaint contents & Klacht inhoud!

Als het juist blijkt zal de tekst natuurlijk worden aangepast.

Standpunten Raad voor de Journalistiek:

Archieven moeten principieel beschermd worden tegen “correcties”. De samenleving moet op hun integriteit kunnen vertrouwen. … Een ondeugdelijk bericht moet worden gerectificeerd, maar een onwelgevallig artikel wordt niet uit het archief verwijderd, evenmin als aan het archief met terugwerkende kracht artikelen kunnen worden toegevoegd omdat die een “beter” beeld geven van het verleden. De journalist dient de waarheid, ook met terugwerkende kracht.

Dit heeft zich ondertussen vertaald in dit advies uit de Leidraad van de Raad:

Het publieke belang van zo volledig mogelijke, betrouwbare archieven waarvan de inhoud niet kan worden gewijzigd, weegt in beginsel zwaarder dan het belang dat personen kunnen hebben bij het verwijderen of anonimiseren van gearchiveerde artikelen met een voor hen onwelgevallige inhoud. Slechts in bijzondere gevallen kan dit maatschappelijk belangrijke principe wijken voor een privébelang.

Samenvatting

‘Life is not measured by the moments we breath, but by the moments that take our Breath away!’

censorship
Hans Smedema doofpot en samenzwering met vals beroep op staatsveiligheid wegens betrokkenheid Kon. huis. Dus alles achterbaks, in het geniep en geen enkele transparantie. Politici zwijgen, journalisten zwijgen, familie zwijgt, medici zwijgen, advocaten zwijgen, OMERTA!

Hoogstwaarschijnlijk de grootste doofpot en gruwelijke samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis.

Begon al in december 1971 en loopt nog steeds door, waarbij geheime dienst AIVD, Justitie en zelfs Kon. huis zelf betrokken zijn op grond van bedrog en Mol binnen Justitie. En familie die ons rustig lieten creperen, verkrachten, mishandelen en alles meedogenloos ontkennen!

Psychiaters, psychologen en andere medici passen zelfs opzettelijk hersenbeschadiging, hersenspoelen en hersenprogrammering toe, om uitkomen van hun criminele handelingen te voorkomen! Idem politici die het gedogen.

Kosten belopen sinds 1972 tientallen miljoenen heimelijk gestolen(!) belastinggeld. Schadevergoeding kan dus ook iets dergelijks inhouden.

Zie Boek en Film Proposal: https://hanssmedema.info/proposal-tender-book/

Mooie samenvatting: https://hanssmedema.info/het-monster-van-drachten/

Als slachtoffer is het mij verboden om aangifte te doen, zelfs politie zelf mocht geen onderzoek en doen en vooral GEEN proces-verbaal opmaken in opdracht Justitie Den Haag zelf! Dus verkrachters/zware misdadigers vrijuit en wij tientallen jaren argeloos vogelvrij!

Alle bewijzen van het bestaan worden direct vernietigd of gemanipuleerd, wat mijn Amerikaanse vriend bij de militaire inlichtingendienst, ontslag, 10 jaar creperen en uiteindelijk 1 miljoen schadevergoeding opleverde.

Diverse landen inmiddels betrokken en het breidt zich als een inktvlek uit. Nederland zelf, Amerika, Spanje, Duitsland, Canada, Frankrijk en Mexico.

Zie voor mooi samenvattend overzicht mijn open brief:

J’Accuse Minister President drs. Mark Rutte

Deze zaak is dan ook ernstiger dan:

“If you shut up the truth and bury it under the ground, it will but grow, and gather to itself such explosive power that the day it bursts through it will blow up everything in its way.”

– French author Emile Zola van de beroemde Franse ‘Dreyfus-affaire’.

Alfred Dreyfus in 1900 like Hans Smedema 1972 – 2018

Meerdere ongelofelijke misdrijven lopen door elkaar!

  1. Psychopathische verkrachters, wat als enige hier nog relatief normaal is.
  2. Familie die huiveringwekkend hun eigen broer en zuster sinds 1972 wreed 35 jaar laten verkrachten en kinderen daarvan krijgen! Dat is abnormaal!
  3. Medici, met name Psychiaters die de gruwelijke werkelijkheid en ernstige verdringing en selectieve amnesie voor de slachtoffers verbergen en dus de oorzaak lieten bestaan! Ze drogeerden ons en pasten dan zware hersenspoelen toe zodat wij alles vergaten en het dus ook nooit kon uitkomen! Je kunt nooit aangifte doen als je van niets weet. Met als gevolg een volstrekt weerloos echtpaar! Dat is abnormaal!
  4. Justitie die op grond van fraude en bedrog door familie en speciale koninklijke regeling, het echtpaar 35 jaar rustig laat verkrachten en de verkrachters daardoor dus juist helpt! Zonder in opstand te komen. Dat is abnormaal! Alleen klokkenluider Elise B. wel tijdelijk!
  5. Koningin Juliana en Beatrix die met een onnozele handtekening slachtoffers Hans en Wies Smedema heimelijk en achterbaks de normale burgerrechten en bescherming afnamen! En dat later niet herstellen, maar juist laf blijven verbergen uit puur eigenbelang! Omrta uit laf eigenbelang. Dat is abnormaal!

Ongelofelijk, gruwelijk en bizar

Gruwelijke doofpot affaire door Nederlandse staat/Kroon, familie en betrokken medici, tegen een 28 jaar lang onwetend en argeloos verliefd stelletje! Zelfs meervoudige verkrachtingen,  en na huwelijk daardoor ook kinderen van verkrachters vond men niet een reden om met de gruwelijke doofpot te stoppen. Doordat bij beide echtgenoten door de ernst van de traumatische gebeurtenissen in 1972, amnesie en zware verdringing van alle verkrachtingen en misbruik plaatsvond(selectieve amnesie), konden zij zelf achteraf nooit  aangifte doen!  Ze waren daarmee weerloos overgeleverd aan alle verkrachters die via de familie en daders op de hoogte kwamen van het feit dat men nooit vervolgd zou kunnen worden, en dus haar mooi straffeloos blijven verkrachten! Dat Hans Smedema heimelijk al in 1972 door de daders onvruchtbaar was gemaakt, vond men in 1975 ook al iets om voor het echtpaar maar verborgen te houden. Zodat die argeloos aannamen dat de drie kinderen en nog drie zwangerschappen gewoon van Hans Smedema zelf waren. Cumulatief gaat het om veel meer dan 200 jaar gevangenisstraf voor de daders! Door de maar doorgaande trauma’s komt pas in maart 2000 alleen bij Hans Smedema langzaam zijn geheugen terug over alles wat in de voorgaande 28 jaar aan misbruik had plaatsgevonden en begint hij alles jarenlang(!) te reconstrueren, maar alle betrokkenen ontkennen tot op heden(!) gewetenloos alles.

Omdat bij zijn vrouw nog steeds sprake is van ernstige verdringing en zelfs een door velen voor onmogelijk gehouden oproepbare emotionele persoonlijkheid, in combinatie met de gruwelijke doofpot en dus ontkenningen, wordt het echtpaar wat graag samen oud had willen worden, dus wreed uit elkaar gespeeld en tegen elkaar opgezet. Zie voor uitgebreidere uitleg: Het bizarre misdrijf.

Met oprechte diepe minachting voor alle betrokkenen, speciaal drie generaties Koninklijk huis en hun ‘hondse’ (Kafka! ) Ministerraad en de (dood)zwijgende politici! Struisvogel politici.

e-mail: [email protected]

ing. H. (Hans) Smedema, Nederlands vluchteling!