Disclaimer – Samenvatting

Please Share! Fight this 'Perfect' 40+ year Royal Crime!

Disclaimer – Samenvatting

Stasi methoden bij vervolging Hans Smedema sinds 1972!

In deze weergave van wat daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, beroep ik mij op mijn recht op zelfverdediging.

Zelfs de Conventie tegen martelingen(UNCAT) moet buiten werking zijn door de foute criminele Koninklijke goedkeuring. Niemand heeft het recht om mij mijn burgerrechten heimelijk af te nemen of mijn brein te verminken , wat wel gebeurd is via een Koninklijk speciaal decreet. Ik heb daar vanzelfsprekend nooit toestemming voor gegeven. Geen mens zou dat overigens doen. Ook heb ik vanzelfsprekend nooit toestemming gegeven om mijn brein iedere 5 a 6 jaar te laten verminken door prof.dr. Onno van der Hart.

Integendeel ik weigerde juist!

Deel deze post(zie boven) met anderen omdat ‘De Kroon’ dit alles voor het Nederlandse volk verborgen wil houden met abnormaal miljoenen hoge kosten via gestolen belastingen.

Latest News/Posts! Laatste nieuws!

Latest News/Posts!

Meest recente artikel:

Heimelijk buiten de wet geplaatst!

Bovendien heeft in dit geval justitie zelf, politie en overheid mij dus buiten de wet geplaatst, dus kunnen de normale wetten ook niet meer op mij van toepassing zijn, lijkt mij.

Gezien ook het feit dat advocaten ons niet durven of mogen bijstaan wegens vals beroep op staatsveiligheid door hun eigen stommiteiten, lijkt mij dat een gerechtelijke procedure binnen Nederland niet meer voldoende onafhankelijk is. Ik kan en zal die niet meer accepteren.

Er moet onafhankelijk internationaal recht gesproken worden, gezien de betrokkenheid van de Staat en Koninklijk huis zelf.

Deze Blog is de schriftelijke verklaring van criminele acties die  Hans Smedema zijn overkomen! En kan en mag dus NIET zomaar worden gewijzigd, ook zeker niet naar aanleiding van een frauduleus vonnis dat niet de hele cruciale context waarom ik dat wel moest(!) publiceren, heeft meegenomen, en waar op grond staatsveiligheid(?) corrupt geen enkele verdediging was toegestaan!

Het recht op verdediging is mij blijkbaar heimelijk al afgenomen door Koningin Juliana rond 1975. Mijn valse en corrupte broer Johan werd blijkbaar aangesteld om mijn leven te besturen en controleren vanuit een speciale organisatie waar twee justitie-medewerkers deel van uitmaakten en o.a. haar zuster Klazien, soms mijn vrouw zelf(!), verkrachter uit 1972 drs. Jaap J. Duijs zelf sinds 1977, en Ans Schuh-Van Kesteren, de vrouw van mijn vriend(?) Paul Schuh. 

 

Pitch line

A Kafkaesque surreal true crime psychological thriller about a desperate man’s quest to expose a family-initiated high-level political Royal conspiracy, which destroyed his and others life including murder, and put hundreds of innocent officials international into severe dangerous ethical dilemmas!

Timeline of all Crucial Crimes

Timeline of only the most crucial events!

Uitleg van alleen hoe deze gruwelijke terreur kon ontstaan.

Conspiracy against Hans Smedema explained!

Fouten of onwaarheden?

Als iemand het niet met mij eens is en informatie heeft, neem dan schriftelijk contact op via email [email protected] met duidelijke verwijzing naar

 1. waar het vermeld staat
 2. waarom het niet waar is, of geef extra informatie
 3. wat de bewijzen daarvan zijn, of hoe u dat weet
 4. of wie dat schriftelijk wil bevestigen

Fill out the Complaint form on Page

Complaint contents & Klacht inhoud!

Als het juist blijkt zal de tekst natuurlijk worden aangepast.

Tot op heden zijn er nooit bezwaren geweest! Zodra die komen worden die hier natuurlijk openlijk en transparant behandeld!

Bij mij is alles immers volledig transparant en van zeer hoog ethisch niveau! Koninklijk niveau.

Standpunten Raad voor de Journalistiek:

Archieven moeten principieel beschermd worden tegen “correcties”. De samenleving moet op hun integriteit kunnen vertrouwen. … Een ondeugdelijk bericht moet worden gerectificeerd, maar een onwelgevallig artikel wordt niet uit het archief verwijderd, evenmin als aan het archief met terugwerkende kracht artikelen kunnen worden toegevoegd omdat die een “beter” beeld geven van het verleden. De journalist dient de waarheid, ook met terugwerkende kracht.

Dit heeft zich ondertussen vertaald in dit advies uit de Leidraad van de Raad:

Het publieke belang van zo volledig mogelijke, betrouwbare archieven waarvan de inhoud niet kan worden gewijzigd, weegt in beginsel zwaarder dan het belang dat personen kunnen hebben bij het verwijderen of anonimiseren van gearchiveerde artikelen met een voor hen onwelgevallige inhoud. Slechts in bijzondere gevallen kan dit maatschappelijk belangrijke principe wijken voor een privébelang.

Samenvatting

‘Life is not measured by the moments we breath, but by the moments that take our Breath away!’

Hoogstwaarschijnlijk de grootste doofpot en gruwelijke samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis.

Begon al in december 1971 en loopt nog steeds door, waarbij geheime dienst AIVD, Justitie en zelfs Kon. huis zelf betrokken zijn op grond van bedrog en Mol binnen Justitie. En familie die ons rustig sinds 1972 lieten creperen, verkrachten, mishandelen, en vervolgens alles betaald(!) meedogenloos ontkennen! Vrienden kregen 20.000 gulden al in 1972/73 en 500 gulden voor iedere bijeenkomst!

Psychiaters, psychologen en andere medici passen zelfs opzettelijk hersenbeschadiging, hersenspoelen en hersenprogrammering toe(prof.dr. Onno van der Hart), om uitkomen van hun eigen criminele handelingen te voorkomen! Idem daaraan weer meewerkende politici die het gewetenloos gedogen.

Kosten belopen sinds 1972 ca. 20 miljoen heimelijk gestolen(!) belastinggeld. Schadevergoeding kan dus ook iets dergelijks inhouden. In 2003 en 2004 kreeg ik zonder dat ik nog ergens om gevraagd had, een bod van 5 miljoen als ik al hun misdrijven zou helpen verbergen!

Zie post Bod Kabinet 5 miljoen als afkoop!

Zie Boek en Film Proposal: https://hanssmedema.info/proposal-tender-book/

Mooie gedetailleerde(!) samenvatting over buurman Jaap Duijs(verkrachter uit 1972) die 100.000 gulden kreeg en maandelijkse toelage voor gratis Villa schuin tegenover ons met microfoon in onze woning. Om ons in de gaten te houden: https://hanssmedema.info/het-monster-van-drachten/

en Hans Smedema verstoten!

Als slachtoffer is het mij verboden om aangifte te doen, zelfs politie zelf mocht geen onderzoek en doen en vooral GEEN proces-verbaal opmaken in opdracht Justitie Den Haag zelf! Dus verkrachters/zware misdadigers vrijuit en wij tientallen jaren argeloos vogelvrij! Gevolg, drie kinderen van drie verkrachters en Hans totaal onschuldig 29 maanden detentie!

Alle bewijzen van het bestaan worden direct vernietigd of gemanipuleerd, wat mijn Amerikaanse vriend bij de militaire inlichtingendienst, onschuldig(!) ontslag, 10 jaar creperen en uiteindelijk 1 miljoen schadevergoeding opleverde met een kopie van het volgens Ministerie van Justitie NIET bestaande Nederlandse Inlichtingendienst file van ruim 30 paginas.

Diverse landen inmiddels betrokken en het breidt zich als een inktvlek uit. Nederland zelf, Amerika, Spanje, Duitsland, Canada, Belgie, Frankrijk en Mexico.

Zie voor mooi samenvattend overzicht mijn open minachtende brief:

J’Accuse Minister President drs. Mark Rutte en Koninklijk huis

Deze zaak is dan ook ernstiger dan:

“If you shut up the truth and bury it under the ground, it will but grow, and gather to itself such explosive power that the day it bursts through it will blow up everything in its way.”

– French author Emile Zola van de beroemde Franse ‘Dreyfus-affaire’.

Meerdere ongelofelijke misdrijven lopen door elkaar!

 1. Psychopatische verkrachters, wat als enige hier nog relatief normaal is.
 2. Familie die huiveringwekkend hun eigen broer en zuster sinds 1972 wreed 35 jaar laten verkrachten en kinderen daarvan krijgen! Dat is abnormaal!
 3. Medici, met name Psychiaters die de gruwelijke werkelijkheid en ernstige verdringing en selectieve amnesie voor de slachtoffers verbergen en dus de oorzaak lieten bestaan! Ze drogeerden ons en pasten dan zware hersenspoelen toe zodat wij alles vergaten en het dus ook nooit kon uitkomen! Je kunt nooit aangifte doen als je van niets weet. Met als gevolg een volstrekt weerloos echtpaar! Dat is abnormaal!
 4. Kinderen die DNA testen vervalsten zodat ik voor gek stond voor politie rechter Jeroen van Bruggen en als volkomen onschuldig slachtoffer werd veroordeeld! Ook vernietigden ze een cruciaal bewijs luchtfoto van Jaap Duijs die 69 seks met mijn weerloze vrouw had! Zodat ik niets kon bewijzen! Je zult maar zulke kinderen hebben en schoonfamilie met drie(!) artsen werkten vrolijk en gezellig mee aan dat vervalsen door de swabs te verwisselen met die van hun gelijke gezin! Dus zorgvuldig gepland allemaal!
 5. Justitie die op grond van fraude en bedrog door familie en speciale koninklijke regeling, het echtpaar 35 jaar rustig laat verkrachten en de verkrachters daardoor dus juist helpt! Zonder in opstand te komen. Dat is abnormaal! Alleen klokkenluider Elise B. wel tijdelijk!
 6. Koningin Juliana en Beatrix die met een onnozele handtekening slachtoffers Hans en Wies Smedema heimelijk en achterbaks de normale burgerrechten en bescherming afnamen! En dat later niet herstellen, maar juist laf blijven verbergen uit puur eigenbelang! Omerta uit laf eigenbelang. Dat is abnormaal!
 7. En later Koning Willem Alexander die als KLM Co-Piloot liegt en bedriegt als ik op 15 maart 2017 tijdens deportatie van LA naar Amsterdam in de lucht boven Amerika Montana eindelijk het asiel krijg aangeboden(!) van asielrechter Rex J. Ford van Immigration Court Miami/Krome. Koning WA blokkeerde dus mijn asiel en ik werd vervolgens 13 maanden in zijn ‘kerkers’ opgesloten. Ik vroeg voor de derde keer asiel op 30 september 2016 en kwam pas weer vrij op 5 april 2018 met alleen de kleren die ik aanhad! Zie KLM Co-Piloot Koning Willem Alexander fraudeerde en blokkeerde het mij aangeboden asiel tegen Nederland boven Amerikaans grondgebied!
 8. In totaal heb ik als volkomen onschuldig slachtoffer nu 29 maanden in detentie moeten doorbrengen voor het ‘misdrijf’ dat ik om een onderzoek door justitie vraag in zowel Nederland als Amerika! En Nederlandse media zwijgen het laf dood. Het Nederlandse volk mag vooral van niets weten!

Ongelofelijk, gruwelijk en bizar

Gruwelijke doofpot affaire door Nederlandse staat/Kroon, familie en betrokken medici, tegen een 28 jaar lang onwetend en argeloos verliefd stelletje! Zelfs meervoudige verkrachtingen,  en na huwelijk daardoor ook kinderen van verkrachters vond men niet een reden om met de gruwelijke doofpot te stoppen. Doordat bij beide echtgenoten door de ernst van de traumatische gebeurtenissen in 1972, amnesie en zware verdringing van alle verkrachtingen en misbruik plaatsvond(selectieve amnesie), konden zij zelf achteraf nooit  aangifte doen!  Ze waren daarmee weerloos overgeleverd aan alle verkrachters die via de familie en daders op de hoogte kwamen van het feit dat men nooit vervolgd zou kunnen worden, en dus haar mooi straffeloos blijven verkrachten! Dat Hans Smedema heimelijk al in 1972 door de daders onvruchtbaar was gemaakt, vond men in 1975 ook al iets om voor het echtpaar maar verborgen te houden. Zodat die argeloos aannamen dat de drie kinderen en nog drie zwangerschappen gewoon van Hans Smedema zelf waren. Cumulatief gaat het om veel meer dan 200 jaar gevangenisstraf voor de daders! Door de maar doorgaande trauma’s komt pas in maart 2000 alleen bij Hans Smedema langzaam zijn geheugen terug over alles wat in de voorgaande 28 jaar aan misbruik had plaatsgevonden en begint hij alles jarenlang(!) te reconstrueren, maar alle betrokkenen ontkennen tot op heden(!) gewetenloos alles.

Uniek: Dubbele persoonlijkheid als seksslavin!

Omdat bij zijn vrouw nog steeds sprake is van ernstige verdringing en zelfs een door velen voor onmogelijk gehouden oproepbare emotionele persoonlijkheid, in combinatie met de gruwelijke doofpot en dus ontkenningen, wordt het echtpaar wat graag samen oud had willen worden, dus wreed uit elkaar gespeeld en tegen elkaar opgezet. Zie mijn artikel…

Uniek in Nederland: Gruwelijk verwoest leven met een vrouw met heimelijk een extra emotionele persoonlijkheid als seksslavin!

Zie voor uitgebreidere uitleg: Het bizarre misdrijf.

Met oprechte diepe minachting voor alle betrokkenen, speciaal drie generaties Koninklijk huis en hun ‘hondse’ (Kafka! ) Ministerraad en de (dood)zwijgende politici! Struisvogel politici.

Gemarteld in de Villa van André Gruters en Joke Laven!

Laatste mij bekende heimelijke conditionering was na te zijn gedrogeerd in de Villa van het als mens vermomde Ratten-Echtpaar Joke Laven en André Gruters in Murla. Gruwelijk gewetenloos en meedogenloos stel idioten. Judassen die voor geld nog hun ouders zouden verraden of martelen.

Gemarteld in de Villa van André Gruters en Joke Laven!

Dutch Injustice: When Child Traffickers Rule A Nation

Hier een video over een mogelijke dader die contacten had met Praag waar toevallig ook de rape-videos werden verkocht voor o.a. naar Amerika.

Contact & Email

e-mail: [email protected]

ing. H. (Hans) Smedema, Nederlands vluchteling in exile, (over)levend in El Albir, Costa Blanca, Spain!