1.0 Ebooks Hans Smedema Affair!

Ebooks Hans Smedema Affair!

‘Live is not measured by the moments we breath, but by the moments that take our Breath away!’

Pitch line

A Kafkaesque surreal true crime psychological thriller about a desperate man’s quest to expose a family-initiated high-level political Royal conspiracy, which destroyed his life and put hundreds of officials into severe dangerous ethical dilemmas!

Review Ebooks

  • English translator: ‘It is a story that will arouse horrified fascination. I stayed up late reading last night; I had to force myself to stop. Yes, it’s hard to believe these things could really be happening to someone. I like your writing style; it is very direct and very accessible to the reader, like you’re right there, talking, and this makes it very compelling to keep reading. The dark world of pornography is permeated through our culture and has so many hidden layers that would shock the average person. We’ve all heard the expression “truth is stranger than fiction”; this goes beyond all sinister imagination…’

English Ebooks!

Can be bought almost anywhere! Just search Hans Smedema Ebooks! Or use the direct Buy Widget below. Very detailed Legal Investigation version!


Soon part 5 (months)

Dutch – Nederlands Ebooks

Kunnen bijna overal gekocht worden. Zoek naar Hans Smedema Ebooks! Of koop direct via de Widget hieronder. Erg gedetailleerde Onderzoeks Versie! Mijn legale schriftelijke verklaring!

Binnenkort Deel 5 (maanden)

Timeline of all Crucial Crimes

Timeline of only the most crucial events!

Conspiracy against Hans Smedema explained!

Alle formaten verkrijgbaar

‘Never in world history…

has a single loving couple…
been betrayed so badly…
for so long…
by so many…!  Hans Smedema

Na 28 jaar(!) krijgt slachtoffer en auteur Hans Smedema in maart 2000 plotseling onmogelijke herinneringen, waaruit blijkt dat hij en zijn vrouw onwetend werden bedrogen door familie, medici en justitie! Hun drie kinderen blijken niet van hem, maar van drie verschillende verkrachters, en hij blijkt al in 1972 onvruchtbaar gemaakt te zijn!

Door ernstige trauma’s en heimelijk illegaal brainwashing door prof. dr. Onno van der Hart hadden Hans & Wies Smedema beide ernstige verdringing van elk misbruik ontwikkeld, zodat ze zelf nooit aangifte konden doen van verkrachtingen die regelmatig plaatsvonden! Familie, medici en justitie hielden die cruciale verkrachtingen en kinderen daarvan, voor hun sinds 1972 gewoon verborgen!  Ook nu is deze gruwelijke doofpot nog in volle omvang bezig om vervolging te voorkomen! Dat beide slachtoffers na alle ellende nog steeds door een hel gaan, maakt de betrokkenen NIETS uit!

Totaal overzicht structuur met alle groepen betrokkenen zie link

Dutch Royal Criminal Organization against victim Hans Smedema and his defenseless wife!

Verkrijgbaar digitaal in Nederlands & Engels

Voorlopig dus eerst alleen digitaal en pas later ook als fysiek boek voor de boekhandel.

Ook verkrijgbaar via Ebook verkopers als Apple-Itunes, Soni, Kobo, Diesel en vele andere in alle mogelijke digitale formaten! Geen fysiek boek dus nog omdat het direct zou worden verboden!

Nederlandse Ebooks: Deel 1, Deel 2, Deel 3, Deel 4, Deel 5 volgt na mei 2019. Verzamelboek met alle delen volgt ook nog. Filmboek, outline klaar! Movie Script onder constructie.

English Ebooks: Part 1, Part 2, Part 3, Part 4 waiting for some translating, Part 5 waiting for end of story. Later Full story book, Filmbook, outline ready! Script under construction.

‘Het leven van Hans en Wies Smedema werd ‘verwoest’ bij gebrek aan morele moed en ronduit kwaadaardig gedrag van familie door toedoen van politieke, bestuurlijke, rechterlijke, ambtelijke gezagsdragers en met name door de gewetenloze kwaadaardige opstelling van ‘Het Koninklijk huis’ namens de Nederlandse staat.’

Doel van deze publicatie: ‘Het openbreken van deze gruwelijke doofpot affaire tegen Hans & Wies Smedema, en Amerikaan Al Rust (en heel Nederland en Amerika), waardoor beide slachtoffers weer een relatief normaal leven kunnen leiden.  Iedereen die schade heeft ondervonden kan dan wellicht ook schadeloos gesteld worden!

Hier de deels geanonimiseerd(autobiografie!) beschikbare delen van het ongelofelijke en magistrale levenswerk over de grootste samenzwering tegen een argeloos onschuldig verliefd stelletje ooit in Nederland, en vrijwel zeker ook wereldwijd! Het misdrijf van de eeuw of de Dutch Queengate! Volgt een korter filmboek! Dit werk zal hoogstwaarschijnlijk tot het historische erfgoed van Nederland gaan behoren net als Multatuli en Anne Frank.

Het enige boek over een nog lopende(!) kafkaiaanse en orwelliaanse doofpotaffaire en samenzwering van de Nederlandse staat! Door voortschrijdend inzicht kan de inhoud nog licht aangepast worden in volgende versies.

Alle namen van de daders en medeplichtigen in deze publieke versie zijn onherkenbaar gemaakt, of weggelaten indien niet relevant.

Deze ‘Hans-Smedema-affaire’ overtreft al in gruwelijkheid, de tot nu toe beroemde Franse ‘Dreyfus-affaire’ & ‘Het Proces’ van Franz Kafka.

Beoordelingen

  • English translator: ‘It is a story that will arouse horrified fascination. I stayed up late reading last night; I had to force myself to stop. Yes, it’s hard to believe these things could really be happening to someone. I like your writing style; it is very direct and very accessible to the reader, like you’re right there, talking, and this makes it very compelling to keep reading. The dark world of pornography is permeated through our culture and has so many hidden layers that would shock the average person. We’ve all heard the expression “truth is stranger than fiction”; this goes beyond all sinister imagination…’
  • ‘Heel spannend geschreven, ongelofelijk , bizar, gewetenloos en  voer voor psychologen.’

You can test your book’s significance by asking these questions…

Is it filled with action if fiction? No fiction, but non fiction! Yes very interesting story!   Is it exciting? Yes!

Is it fun to read? No fun, but exiting to read how the Dutch betrayed Hans Smedema! Have humor? No, psychological drama!

Does it teach the readers something new or interesting? (educate)Yes! Oproepbare emotionele persoonlijkheid met vrouw 28 jaar lang verkracht zonder het zelf te beseffen!

Does it present useful, original and unique information?,     Yes! Politieke en Koninklijke samenzwering in Nederland op verzoek familie!

Does it have potential to positively affect the reader’s life? Yes! Maakt hun weerbaarder, speciaal jonge vrouwen en meisjes!

Is the message said in a unique way? Does it brand you or your business? Yes! Zeer open en chronologisch verteld door Hans Smedema. 

Does it answer an age-old question such as the meaning of life?  Yes! Waarom liegen mensen zo graag, terwijl de waarheid veel eenvoudiger is?

Does it create a deeper understanding of human nature?      Yes! Mensen zijn niet eerlijk! Hoe meer je de mens leert kennen hoe meer je van de dieren gaat houden!

Does it give skills and information to help individuals?    Yes! Weerstand tegen loverboys en drogeren van meisjes en jonge vrouwen!

Will the particular audience want or need its information? Yes! Politieke samenzwering met Koningin als oorzaak zijn uitzonderlijk en leerzaam! Eye-opener!

Of these 10 significance tests, it takes only…

One for an article or blog post.
Two for a book.
Three for a top seller.
Five for a Pulitzer Prize.
Six for a literary classic.

Samenvatting

Het begon en was mogelijk door de volgende vraag van broer mr. Johan Smedema uit Gennep eind 1972, of begin 1973: ‘Hans zet op dit blanco papiertje even een handtekening! Ik kan je nu nog niet zeggen waarvoor het is, maar het kan je later erg veel voordeel opleveren! Je vertrouwt me toch wel dat ik alleen iets zou doen als het in je voordeel zal zijn?’ En daarmee werd het leven van Hans & Wies Smedema sinds 1972 totaal verwoest en leven ze nu nog in een hel, want iedere betrokkene, inclusief justitie zelf(!), ontkent nog steeds alles

Gruwelijke doofpot affaire door Nederlandse staat, familie en betrokken medici, tegen een 28 jaar lang onwetend en argeloos verliefd stelletje! Zelfs meervoudige verkrachtingen,  en na huwelijk daardoor ook kinderen van verkrachters vond men niet een reden om met de gruwelijke samenzwering te stoppen. Doordat bij beide echtgenoten door de ernst van de traumatische gebeurtenissen, amnesie en zware verdringing van alle verkrachtingen en misbruik plaatsvond, konden zij zelf nooit  aangifte doen!  Ze waren daarmee weerloos overgeleverd aan elke verkrachter die via de familie en daders op de hoogte kwamen van het feit dat men nooit vervolgd zou kunnen worden en dus haar straffeloos verkrachten! Dat Hans Smedema heimelijk door de daders onvruchtbaar was gemaakt, vond men ook al iets om voor het echtpaar verborgen te houden. Zodat die argeloos aannamen dat de drie kinderen en nog drie zwangerschappen gewoon van Hans Smedema waren. Cumulatief gaat het om meer dan 200 jaar gevangenisstraf voor de daders!

In het boek vertelt Hans Smedema hoe hij 28 jaar lang onwetend leefde, ondanks de vele aanwijzingen die hij helaas onmiddellijk verdrong. Dat levert een gruwelijk en ook heel spannend mysterie op, dat lezers van begin tot eind zal meeslepen. Pas in maart 2000 komen de onmogelijke flashbacks langzaam boven, die door de weerzinwekkende ontkenningen van familie, medici en overheid, na drie jaren van ernstig lijden tot volledige arbeidsongeschiktheid van Hans Smedema en zijn nog steeds onwetende vrouw heeft geleid. Haar wordt vals en gewetenloos voorgehouden dat haar man zogenaamd paranoïde, schizofreen of Delusional is! Dus een hel op aarde voor de arme daartegen weerloze echtelieden. Binnen het Ministerie van Justitie heeft de speciale ‘Koninklijke Criminele Organisatie Mengele (KCOM)’, zo genoemd door Hans Smedema, opdracht van ‘De Kroon’ (Ministers en Koningin), om alle bewijzen onmiddelijk te vernietigen of te manipuleren. Hiermee wil men blijkbaar voorkomen dat de Koningin betrokken raakt bij deze ‘Nederlandse Watergate’ of beter ‘Dutch Queen-gate’!

Het echtpaar is op ongehoorde wijze, zelfs opzettelijk tegen elkaar opgezet en leeft nu noodgedwongen apart van elkaar, hoewel ze nog steeds dolgraag samen oud willen worden. Op grond vals beroep op staatsveiligheid(Koningin Beatrix) mogen advocaten en andere organisaties hun NIET bijstaan en doen dat ook laf gewoon!

Extreem! Boek bewijst wat voor onmogelijk wordt gehouden!

  • Dit boek zal een hoop stof doen opwaaien door zijn gruwelijkheid en weerzinwekkende opstelling van de overheid, familie en betrokken psychiaters!
  • Het is educatief omdat het bewijst dat de nog steeds omstreden hervonden herinneringen, wel degelijk mogelijk zijn. Zelfs na 28 jaar!
  • Ook wordt hiermee het bewijs geleverd dat de ook al weer zwaar omstreden dubbele of emotionele persoonlijkheid wel degelijk bestaat en bovendien eenvoudig oproepbaar(!) blijkt.
  • Tenslotte wordt aangetoond dat de Nederlandse overheid, politie, OM en justitie, volledig buiten spel gezet kunnen worden door een simpele handtekening van Koningin Juliana, en dus daarmee willens en wetens verkrachtingen gedurende ruim 30 jaar ijskoud gedoogd hebben, zonder het argeloze echtpaar zelfs maar te waarschuwen! Wijlen bedrogen Koningin Juliana, en nu Beatrix vinden blijkbaar dat hun naam meer waard is dan de hel waar de slachtoffers Hans en Wies Smedema al 38 jaar lang in moeten leven! En onthouden daarbij het Nederlandse volk cruciale educatieve informatie, wat volstrekt onnodig tot nieuwe slachtoffers heeft geleid. Gewetenloos en laf.
  • Aangetoond wordt ook dat medici en met name psychiaters soms verkrachtingen 30 jaar gewoon toestaan, terwijl ze opzettelijk het echtpaar de therapie onthielden, die in weken tot herstel zou hebben geleid en dus weer een normaal leven!
  • Zelfs het volledige arbeidsongeschikt raken van slachtoffer Hans Smedema in januari 2004 met een inkomensverlies van toen 145.000 euro per jaar, was alweer geen reden om met deze gruwelijke doofpot te stoppen! Schade buitenproportioneel ten opzichte van slechts de naam van een zelf bedrogen en toch al onschendbare risicoloze Koningin Juliana/Beatrix en inmiddels de derde generatie Koning Willem Alexander.
  • Maar zeker is dat ik koninklijker handel hier met mijn open blog, dan het Koninklijk huis wat zich laf, niet transparant en kwaadaardig achterbaks opstelt.