Afgeluisterde telefoongesprekken Hans Smedema affaire!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Afgeluisterde telefoongesprekken Hans Smedema Affaire! Bewijsmateriaal!

Hier de door Hans Smedema aan de Sydwende te Drachten afgeluisterde telefoongesprekken met zijn vrouw om voor de historie vast te leggen hoe gewetenloos zijn eigen familie en vrienden zijn vrouw bedrogen en hem daarbij opzettelijk en kwaadaardig als ‘waanzinnige’ neerzetten!

Normaal natuurlijk verboden, maar Hans heeft dat gedurende ongeveer een twee jaar rond 2004 gedaan omdat hij wist dat hier een huiveringwekkende samenzwering tegen hem en zijn vrouw gaande was die door Ministerie van Justitie zelf georganiseerd wordt en extreme maatregelen noodzakelijk en toegestaan maakten. Later min of meer bevestigt door Asielrechter Rex Ford in Miami Florida!

Dat het juridisch dan normaal niet mag, maakte Hans niet meer uit, want alles wat hem en zijn vrouw werd aangedaan sinds 1972 mocht immers ook niet! Welke wetten zijn voor Hans & Wies Smedema bijvoorbeeld nog van toepassing? Zijn vrouw mocht 28 jaar lang verkracht worden, zonder dat hij als haar echtgenoot daarvoor gewaarschuwd werd en de verkrachters vervolgd en gestopt. Hun beider ernstige ziekte(?) van onmiddellijke verdringing van ieder misbruik of verkrachting, toch cruciaal bij het vechten tegen en genezen daarvan, werd voor hun zelfs verborgen gehouden! Huiveringwekkende gebeurtenissen alleen omdat familie het niet meer durfde te vertellen?

Ziekte? Later blijkt dat het helemaal geen ziekte was, maar het heimelijk en achterbaks hersenspoelen van Hans en Wies door de corrupte omgekochte prof. dr. Onno van der Hart UU en criminele collega prof. dr. Robert van den Bosch UMCG! Later bevestigd door politie rechercheur Ad uit Catral dat het geen conditioneren was zoals blijkbaar Onno iedereen met slechts een half brein voor loog, maar martelen om alles te verdringen wat met het misbruik of de verkrachtingen te maken had! Zie post

Brainwashed and tortured at Police Officer Villa in Catral!

 

Gruwelijke misleiding en bedrog door familie en zogenaamde vrienden met vrijwaring Koningin Beatrix!

Pas op, Hans Smedema werd alleen maar beter toen in maart 2000 zijn geheugen langzaam terug kwam over al het misbruik! En dat was bekend bij al deze volgende gesprekken! Men liegt dat ze van niets weten, alleen maar om eigen blunders en criminele acties te verbergen! De jarenlange hel voor Hans & Wies Smedema blijkt uit bijgaande afgeluisterde gesprekken! Al deze criminelen hieronder genoemd maken al sinds 1973 deel uit van de ‘Koninklijke Criminele Organisatie Mengele KCOM’ zoals die later door Hans is genoemd. Hoewel die pas jaren later groots werd opgezet met nu zeker 10 tot 20 miljoen euro belastinggelden heimelijk verborgen voor het Nederlandse volk misbruikt om de naam van het toch al onschendbare Koninklijk huis voor negatieve berichten te beschermen. Onze meedogenloze, hypocriete en laffe Koningin Beatrix vindt haar naam natuurlijk veeeeel belangrijker dan het lijden van de weerloze Nederlandse burgers Hans & Wies Smedema die onderdeel uitmaken van ‘haar klootjes volk’! Wat een corrupte schoft! Ze moet direct Nederland uitgejaagd worden, alleen hier al om!

Hier een paar belangrijke afgeluisterde telefoongesprekken Hans Smedema affaire! Huiver mee hoe gewetenloos en meedogenloos mijn argeloze vrouw wordt bedrogen en Hans volkomen onschuldig als waanzinnige neergezet…

Men had net gezamenlijk in de Koninklijke Criminele Organisatie Mengele besloten om de aangifte van Hans Smedema bij Haye Bruinsma Politie Drachten en Offcier Justitie Parket Leeuwarden mevr. van Duynhoven niet toe te staan! Dus vandaar de vele plotselinge telefoontjes! En alles prachtig op elkaar volgend, dus afgesproken in de Koninklijke Criminele Organisatie Mengele KCOM!

 

 1. Januari 2004 – Hans maakte op eigen initiatief een afspraak met zijn drie broers voor 1 februari 2004 in Epe bij zijn broer Ruud. Direct belde diens vrouw Ineke vanaf Lanzarot vlak voor 1 februari 2004 mijn vrouw om haar uit te horen over wat er al bekend was. Bevestigde ook het feit dat Hans op maandag hiervoor met Godfather Tjitte de Jong had gesproken en dat die de situatie als zeer ernstig tegenover de drie broers moet hebben uitgelegd! Hoewel hij tegenover Hans alles ontkende en er bijna niets werd verteld verder! De familie raakt dus in paniek, want ze wilden dit pertinent in de doofpot houden om zelf niet negatief in beeld te komen! Het lijden van Hans & Wies Smedema maakte hun daarbij gewetenloos als altijd weer NIET uit! Later in zomer 2011 wordt zijn vrouw speciaal gevraagd of dit gesprek wel of niet was opgenomen door Hans. Hans heeft het bevestigd en voor haar afgespeeld.  Speel af of beter download eerst zelf  ‘Ineke’
 2. Hier mijn broer Ruud Smedema uit Epe wat later. ‘Ruud’
 3. Hier het gesprek op 2 augustus 2004 met Haye Bruinsma van Politie Drachten over het onderzoek na poging tot aangifte al op 26 april 2004(!) wat in opdracht van de hypocriet en meedogenloze Koningin Beatrix nooit kwam. ‘wiesbruinsma’
 4. Hier haar gewetenloze kwaadaardige(onverschillig tegen onrecht) zuster Klazien J. uit toen Meppel. later Steenwijk die op 12 augustus 2004 net doet of ze van niets weet, maar al sinds 1972 op de hoogte is en zelfs de tientallen foto’s heeft gezien die haar vader Jolle van de verkrachter had gekocht, naïef en dom niet wetende dat hij daar later weer een rapemovie van zijn dochter financierde!Hans mocht van Klazien als vertegenwoordiger van god op aarde GEEN eigen kinderen krijgen! ‘klazienalleshans’
 5. Hier haar al even meedogenloze kwaadaardige zuster Betty uit Wijk bij Duurstede die op 17 september 2004 (toen onderzoek en proces-verbaal aangifte van Hans door Kroon werd geweigerd) ook net doet of ze van niets weet. ‘bettyheleverhaal’
 6. Mijn gewetenloze kwaadaardige zuster Rinneke(Rinske) De Jong- Smedema uit Norg die op 20 september 2004 net doet of ze van niets weet tegenover mijn weerloze en argeloze vrouw en mij daarmee als waanzinnige neerzet! ‘rinekeoverzicht’
 7. Tjitte de Jong uit Norg die vlak daarna(afgesproken werk) ook op 20 september 2004 net doet of zijn neus bloed en hij van niets weet! Iedere zondag in de kerk, en hier liegt deze ‘Kerkrat’ op zalvende toon dat Hans Smedema ziek zou zijn en alles verzint door wanen. Terwijl deze ‘Kerkrat’ sinds begin 2003 al als ‘Godfather’ namens de familie maffia, heimelijk en achterbaks de staatsterreur organiseert samen met justitie en een geheime dienst! ‘tjitteoverzicht’
 8. Ans Schuh op 22 september 2004, kwaadaardig weet ook zogenaamd van niets over het hele verhaal, maar is al sinds eind 1972 op de hoogte net als haar man Paul. ‘ansschuhheleverhaal’
 9. En hier haar kwaadaardige zuster Klazien nog eens op 23 september 2004! ‘klazien23904lang’
 10. Ans Schuh veel later om mijn vrouw uit te horen over mijn plannen, op 8 november 2005 ‘ansschuh’
 11. Hier Paul Schuh op 9 november 2005, onze goede vrienden uit Alphen a/d Rijn die al sinds eind 1972 op de hoogte zijn van deze doofpot en altijd voor ons verzwegen hebben dat al onze drie kinderen van verkrachters waren omdat we beiden ernstig ziek waren met onze verdringing! Huiveringwekkend…  ‘paulschuh’
 12. Ook schitterend is het 3 uur durende verhoor door rechercheur Bart van Someren die het gesprek later naar zijn eigen voordeel in een Proces Verbaal neerlegd. Zie Post Politierechter 28-4-2015.  Audiofile: Verhoor Bart van Someren!

Er zijn twee jaar lang honderden meer gesprekken opgenomen, maar tot op heden is het belang daarvan niet zichtbaar. Maar dat kan nog komen, we wachten rustig hier in het Spaanse zonnetje af!

Zeer uitzonderlijk om dit op internet te publiceren, maar deze hele zaak is grotesk en wereldwijd volstrekt uniek. Hans Smedema heeft het recht om zichzelf te verdedigen en al deze gesprekken bevestigen voor later de doofpot en samenzwering tegen een onschuldig weerloos en argeloos stelletje.

Hier het Super8 filmpje van Jaap en Wimke D. in het rubber bootje en het moterjacht van mijn broer Marinus, waar ze volgens hun officiële aangifte nooit geweest zijn en dus mijn vrouw ook NIET onder in de boot verkracht kon zijn met een ongeboren vrucht tot gevolg!  Mijn vrouw ontkende ook dat ze op die boot geweest waren en dit bewijst het tegendeel! Dus sterke aanwijzing mbt haar ziekte selectieve amnesie en verdringing!

Hans Smedema, vluchteling en balling wegens de vervolging door Nederland, Xalo/Jalon, Spain

 

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.