1.6 De verraders!

Please Share! Fight this 'Perfect' 40+ year (Royal) Crime!

Verraders van Hans & Wies Smedema

‘Boze meneer, mama kleertjes uit. Papa gauw komen en boze meneer wegjagen!’  Wanhopig dochtertje van 4 jaar meerdere malen, tijdens een verkrachting, terwijl haar papa NOOIT kon komen met zijn onmiddellijke verdringing in combinatie met de gruwelijke doofpot!

Bij Anne Frank en overigens alle samenzweringen van deze omvang en zo volstrekt bizar, is men historisch gezien altijd bezig om de verraders achteraf vast te stellen. Bij Anne Frank is dat zelfs na 60 jaar nog zo.

Bij Pages punt 5 – J’Accuse worden de belangrijkste verraders gedetailleerd en openlijk beschuldigd! De beschuldigingen worden niet of onvoldoende bestreden en zijn daarmee als vaststaande feiten te beschouwen!

Laatste nieuws: Joris Demmink was verkrachter uit 1972!

Nu recent in 2021 blijkt toch Joris Demmink de vriend van Jan van Beek uit Utrecht en de verkrachter van mijn vriendin die zijn naam bijna wist…

Joris…, Joris… Em of zoiets!

Zie post Joris Demmink blijkt verkrachter en MOL-X binnen Justitie in mijn Hans Smedema Affair!

Topambtenaar Secretaris Generaal Joris Demmink was 40 jaar zwaar criminele MOL binnen Ministerie van Justitie met heimelijke Koninklijke bescherming!

Secretary General Joris Demmink was 40 years Royal protected(!) Rapist-Mole manipulating the Dutch Ministry of (In)Justice!

J’Accuse Joris Demmink als de heimelijke crimineel en Mol binnen Justitie!

Conspiracy against Hans Smedema explained!

Conspiracy against Hans Smedema explained!

Timeline of all Crucial Events!

Een mooi overzicht van de 60 meest cruciale gebeurtenissen is gegeven is de Page Timeline crucial events!

For full info Royal Criminal Organization follow this link: Dutch Royal Criminal Organization against victim Hans Smedema and his defenseless wife!

Om alle verraders van Hans & Wies Smedema alvast voor de historie vast te leggen geef ik degenen die ik al ken of vermoed in aflopende prioriteit alvast hieronder:

 1. Koning Willem Alexander die als KLM Co-Piloot het mij boven Montana door Judge Rex J. Ford aangeboden asiel blokkeerde door te liegen dat ik zogenaamd GEEN asiel meer wou! Zie KLM Co-Pilot King Willem Alexander corrupt blocked my American Asylum Request against the Netherlands in American Airspace!
 2. De zelf ook bedrogen Koningin Juliana rond 1975, later in 1980 goedgekeurd en meedogenloos voortgezet door Koningin Beatrix, betrokken via speciaal decreet of wet op medisch (vals frauduleus) advies en gronden, door misleiding, fraude en stompzinnige Ministers! Hans & Wies Smedema wisten hier niets van!
 3. In 1987 weigert de gewetenloze schoft Koningin Beatrix meedogenloos om Amerikaanse vriend Al Rust, Militaire CIA medewerker die Hans Smedema alleen maar probeerde te helpen, door gewoon de waarheid aan Amerikaanse rechters te openbaren, bij te staan. Lubbers was toen weer haar hondse Minister President! Gevolg onschuldig veroordeeld, oneervol ontslagen en moest maar 10 jaar creperen! Huis verkopen om de schade te vergoeden! Een gewetenloze daad op grond waarvan Koningin Beatrix Nederland uitgejaagd zou moeten worden! Zie 5.4 J’Accuse Koningin Beatrix!
 4. In januari 1991 wordt hoofdofficier Justitie Leeuwarden mr. Ruud Rosingh gedwongen het onderzoek naar verkrachting vrouw Hans Smedema te stoppen in opdracht Kroon! Koningin Beatrix en haar hondse(kafka) MP Lubbers en al even hondse Hirsch Ballin Minister Justitie zijn daarbij de verraders! Na weigering werd de held en klokkenluider direct overgeplaatst naar Zwolle. Zie 5.1 J’Accuse KCOM!
 5. Hondse Minister President JanPeter Balkenende weet van deze zaak alles af en heeft er voor gekozen om het Nederlandse volk en Hans en Wies voor te liegen om de naam van de toch al onschendbare Koningin Beatrix voor gemaakte blunders te beschermen en daarbij Hans en Wies op te offeren! De schoft en verrader! Wel bod 5 miljoen om te zwijgen! Zie Bod Kabinet 5 miljoen als afkoop!
 6. Kroon zelf als geheel sinds 1975, want zijn verantwoordelijk voor alle verkrachtingen en niet vervolgen daarvan. En voor bedriegen Hans & Wies Smedema door ziekte en verkrachtingen te verbergen! Zie 5.10 J’Accuse ‘De Kroon!’
 7. Ministerie van Justitie zelf waarbinnen de geheime ‘Koninklijke Criminele Organisatie Mengele’ opereerde ten koste van miljoenen belastinggelden, en alle Ministers terug tot/met 1973! Getuige klokkenluider Elise B. uit Uden. Nooit een verkrachter vervolgd, nooit gewaarschuwd, hoewel men wist dat mijn vrouw verkracht werd! Gewetenloze schoften!
 8. College van Procureurs Generaal, de hufters die onze burgerrechten aan de kant geschoven hebben! Ze hielden zelfs onderzoeken naar verkrachtingen tegen, met name 12 januari 1991 de meervoudige verkrachting met getuigen van de vrouw van Hans Smedema! In opdracht Kroon, maar mede verantwoordelijk! Ze hadden moeten weigeren mee te werken aan fraude en bedrog. Pure lafheid!
 9. Politieorganisatie als geheel! Niet individueel, maar inmiddels kunnen ook die verantwoordelijk worden gesteld, door gebrek aan steun voor Hans en Wies Smedema. Sinds 1972 stelselmatig in de steek laten van ons als weerloze slachtoffers! Politie Utrecht, Zwolle, Leeuwarden en Drachten negatief betrokken bij doofpot en samenzwering. Nooit hulp gehad en alle aangiften en onderzoek geweigerd! Zie details in 1.2 Misdrijven chronologisch!
 10. Prof.dr. Onno van der Hart als deskundige in de rol van psycholoog betrokken bij drogeren en afpersing document van Hans met meerdere getuigen en aangifte daarvan bij politie Zwolle(!), en vervalsen documenten! Ook heeft deze corrupte schoft Hans Smedema meerdere malen gehersenspoeld om alle misdrijven te vergeten! Hersenprogrammering door martelen! Hij werd daarvoor Koninklijk onderscheiden! Zie 5.6 J’Accuse prof.dr. Onno van der Hart
 11. Drs. Frank van Es UMCG die mij tegen mijn wil heimelijk een antipsychoticum geeft verborgen in officiële doosjes en doordrukstrip baby aspirine 100mg wat goed zou zijn voor ouderen via mijn huisarts Lefering uit Drachten en met medewerking Apotheek De Drait in Drachten. Die nog wel met mij sprak en vertelde dat ik helemaal niet verward was en mij iets liet tekenen dat hij niet aansprakelijk gesteld kon worden later! Mijn juist zelf zieke echtgenoot tekende ook heimelijk. Ze denkt nog steeds dat haar 3 kinderen van mij zijn terwijl in Amerika al werd bewezen dat ze van drie verschillende vaders zijn waaronder verkrachter Rieks Perdok uit Roden die daarvoor Koninklijk werd onderscheiden! Zie J’Accuse Psychiater drs. Frank D. van Es UMCG
 12. Broer mr. Johan Smedema als hoofddader met misleiding en vervalsen documenten, het monster uit Gennep, samen met broers Ruud uit Epe en Marinus Smedema uit Moraira, Spanje. Getuige heldin en klokkenluider Elise B. uit Uden. Zie 5.8 J’Accuse mr. Johan Smedema uit Gennep! Zie ook uitleg in Post: Sluwe broer. God bestaat echt
 13. Zuster Rinske(Rinneke) De Jong-Smedema en zwager Tjitte de Jong uit Norg, die een zwaar vals en leugenachtig deel op zich geladen hebben en hun broer en zwager rustig voor gek laten verklaren. Lieten toe dat mijn vrouw kinderen van verkrachters kreeg, maar NOOIT een waarschuwing of hulp! sterker nog probeerden privédetective Sander Betten van K2 Recherche te misleiden! Meedogenloos en gewetenloos! Zie 5.16 J’Accuse Tjitte de Jong
 14. De twee zusters van mijn vrouw, Klazien J. het monster uit Steenwijk, en Betty het monster uit Wijk bij Duurstede. Lieten mijn weerloze vrouw gewoon verkrachten en laten haar ook nu nog steeds in de steek. Zijn vrouw en hun zuster wordt frauduleus voorgehouden dat haar man dit verzint en plotseling gek is geworden.  Gruwelijke en meedogenloze wezens. Zie 5.7 J’Accuse Klazien J. en ook Valse aangifte Klazien J. uit Steenwijk!
 15. Verkrachter, mishandelaar Jan van Beek huisbaas uit Utrecht, vader van oudste kind en dochter. Maakte mij heimelijk en illegaal onvruchtbaar zodat hij zelf een kind van haar kreeg.
 16. Verkrachter en vader jongste zoon, H. (Rieks) Perdok uit Roden. Zie 5.11 J’Accuse Rieks P.
 17. VVD fractie Tweede Kamer, altijd gezwegen en weigeren iedere hulp, terwijl ik 30 jaar lid was! hoewel die tegen stemde via de gewaarschuwde VVD politica Nel Veder-Smit in 1975!
 18. Betrokken psychiater Oostveen uit Drachten, vond staat en Koningin Beatrix blijkbaar  belangrijker dan slachtoffers Hans & Wies. Zodat Hans in januari 2004 totaal onnodig volledig arbeidsongeschikt raakte! Een medicus die opzettelijk arbeidsongeschiktheid zelf veroorzaakt! Zie 5.2 J’Accuse de Medici
 19. Psychiater Bruggenman en prof. Bosch UMCG, staat belangrijker dan individueel slachtoffer. ‘Uw vrouw heeft het recht om van niets te weten!’ Huh en Hans als haar man ook niet? En wie doet dan aangifte tegen de criminelen als wij dat niet kunnen en mogen?
 20. Psychiaters Bauke Koopmans(zware ongeoorloofde intimidatie door dreigen met gedwongen opname Hans) en Frank van Es van GGZ Drachten. Verbonden aan ziekenhuis Nij Smellinghe.
 21. Chirurg Hermsen ziekenhuis Nij Smellinghe Drachten die wel stelde dat Hans een slecht gehecht litteken tussen zijn benen had op volwassen leeftijd aangebracht, maar tegelijkertijd tijdens een simpele aambei verwijderen in een heimelijke 2,5 uur durende operatie bij één testikel de blokkade, heimelijk aangebracht door Jan van Beek in 1972, laat verwijderen! Zodat Hans later NOOIT meer kon bewijzen dat hij onvruchtbaar was en dus alle kinderen niet van hem konden zijn! DNA vaderschapstesten werden later vervalst met Koninklijke goedkeuring en vrijwaring voor justitiële vervolging van Beatrix.
 22. Chirurg Van Looyen van ziekenhuis Nij Smellinghe Drachten, die een duidelijk litteken een huidplooi noemde, had zogenaamd iedere man daar!
 23. Huidarts De Groot die zwijgt over duidelijk en niet te missen litteken maar wel politie inschakelt.  Vriend of vijand?
 24. Huisarts Lefering. Weet van de geheime brief die melding maakte van deze doofpot, maar liet ons rustig in deze hel. Was wel fel tegen de doofpot. Had nog verkrachtingen kunnen voorkomen, maar liet dat na! Weigert iedere hulp met als gevolg nu volledige arbeidsongeschiktheid!
 25. Oud vrienden Paul en Ans Schuh uit Alphen a/d Rijn die ons rustig kinderen van verkrachters lieten krijgen en dat blijkbaar doodnormaal vonden! Zelfs nooit een waarschuwing gehad. Wel één keer dat broer Johan ergens mee bezig was, maar NIET waarmee!
 26. Oud vrienden Roland en Tea Wester, idem. Geen reden om ons te waarschuwen of medische hup aan te raden. Wel positief enkele jaren geweigerd om aan de doofpot mee te werken.
 27. Oud vrienden Henk en W. Kamstra, op de hoogte van misbruik en kinderen van verkrachters, maar geen reden om ons even te waarschuwen. Lachen erom en zwijgen als het graf.
 28. Oud vrienden Jaap en Wimke D., die ook op de hoogte waren en ons hadden kunnen helpen, maar juist het omgekeerde deden. Liegen, bedriegen, wegwerken bewijzen. Jaap misbruikte haar gewoon tegen haar wil sinds 1978. Blijkbaar met toestemming van zijn vrouw Wimke. Jaap was ook de vader van het kind uit 1980, dat gelukkig werd geaborteerd. Geen vervolging door Justitie die wist van de verkrachtingen! Zie 5.14 J’Accuse Jaap Duijs
 29. De Telegraaf bij monde van John van den Heuvel ‘nee wij publiceren dit niet.’ Al weer collaboreren met de vijanden van het Nederlandse klootjesvolk, net als in de oorlogstijd. Laf.
 30. Friese Pers hoofdredacteur Rimmer Mulder, die dit in de doofpot wil houden. Mag het Nederlandse klootjesvolk beslist niet weten. Stel je voor. Collaboreren met de vijand, net als in de oorlogstijd.
 31. Vereniging van hoofdredacteuren. Weigeren dit verhaal te publiceren. Nederlanders mogen dit niet te weten komen. Terwijl één goed artikel meerdere getuigen zal opleveren, die mijn verhaal bevestigen! Zoals artsen/assistenten collega’s Zwolle die aanklacht indienden tegen de gewetenloze psychiater Onno van der Hart.
 32. Officier Justitie Petra Hoekstra die weigerde om naast de aanklagers in strafzaak, ook de kant van Smedema te onderzoeken. Dus zonder recht op verdediging veroordeeld.
 33. Idem politierechter Jeroen van Bruggen, die Hans het recht op een advocaat ontzegde, recht op horen getuigen onder ede ontzegde, recht op DNA vaderschapstesten ontnam, en hem dus weerloos veroordeelde tot 50 uur dienstverlening, 5 maanden voorwaardelijk en 1500 euro te betalen aan iedere dader dan wel verkrachter van zijn vrouw die allen valse aangiften tegen hans deden.
 34. Elise B., die Hans eerst uiterst correct waarschuwde voor zijn broer mr. Johan Smedema uit Gennep die samen met Justitie een doofpot had opgezet, maar later Hans verraderlijk het mes in de rug steekt door hem te verloochenen tijdens de strafzaak in 2009 en 2011/12. Ernstige vorm van verraad hoewel ze vermoedelijk gedwongen werd!
 35. André Gruters en Joke Laven uit Houten. Vrienden?
  De verraders van Hans en Wies! André Gruters en Joke Laven uit Houten. Vrienden? Foto direct na de diefstal van 300.000 euro en cruciale bewijzen! Ze waren zo anders tevreden(!) dat ik speciaal eerst nog een foto maakte!

  Inmiddels zijn er veel meer bijgekomen. Zie de laatste Posts daarover. Een hele zwerm in Spanje zelfs. Met name André Gruters en Joke Laven uit Houten, samen met meer medeplichtigen. 3 ton cash gestolen en cruciale documenten en bewijzen over deze zaak. Geen aangifte toegestaan om het laffe Koninklijk huis tegen negatieve publiciteit te beschermen! Zie Post Opgelicht in Jalon.

 36. Haar kinderen vervalsen in 2003 met hulp schoonfamilie Snieders de DNA vaderschapstesten nadat ze zogenaamd vrijwillig mee zouden doen. Daarmee kreeg ik nergens meer een advocaat want iedereen nam aan dat ik plotseling gek was geworden. Idem wordt in 2002 een seks-69 foto van drs. Jaap J. Duijs en mijn weerloze vrouw door hun gewist zodat ik geen bewijs had van zijn mind control over haar. En dus tijdens rechtbank zittingen hij werd geloofd dat hij nooit seks met mijn vrouw had gehad. Alle aangiften tegen mij waren vals en fraude maar werden nooit onderzocht! Ik werd steeds veroordeeld in 2009, 2011/12 en 2016.
 37. Meer corrupte schoften later….

Bedenk dat velen, zoals oud vrienden en Onno van der Hart geld ontvangen hebben om te liegen en zich daardoor gecommitteerd hebben. Anderen moesten een geheimhouding tekenen, of waren ambtshalve al aan geheimhouding gehouden.

Kortom deze zaak is zo gruwelijk en bizar, en ongelofelijk. Ook ontstaan er intussen veel meer slachtoffers, omdat leerproces achterwege blijft door doofpot en samenzwering. Hervonden herinnering zijn onmogelijk zeggen nog stompzinnige idioten, maar in deze geheime files is dat allang bewezen! Maar voor de staat en koningin moeten er gewoon meer onschuldige slachtoffers blijven vallen! Het klootjesvolk mag van niets weten! Dom houden! Laat ze in de file staan, houd de belastingen hoog, hun dochters verkrachten en ze hebben wel andere problemen.

Dus blijkt hieruit dat er onmiddellijk een republiek moet worden uitgeroepen. Dit kan en mag nooit voorkomen. Er moeten veel meer slachtoffers rondlopen! Wij kunnen een dergelijke staat en koningin missen als kiespijn. Overheidsdienaren en zeker Ministers moeten zwaar gestraft worden als ze Koningin of Staat belangrijker vinden dan ernstige verkrachtingen van argeloze burgers.

Later kan deze concept pagina nog meer verraders bevatten en wat gewijzigd worden! Hij zal dan ook bij de vaste pages geplaatst worden.

Ik eis dat al deze lieden door Justitie vervolgd en gestraft worden, ik openlijk gerehabiliteerd word en dat ik schadeloos gesteld word!

Hans Smedema, Nederlands vluchteling