Corrupt vonnis 2016 meervoudige strafkamer Rechtbank Leeuwarden!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Corrupt vonnis 2016 meervoudige strafkamer Rechtbank Leeuwarden!

GustlMollathSteveG-brix01
Hans Smedema alweer corrupt veroordeeld tot 10 maanden gevangenis en 6500 euro boete zonder recht op enige verdediging!

Tien(5+5) maanden gevangenis en 6500 euro naar verkrachters op grond corrupt vonnis tijdens alweer een politieke schijnzitting! Zware fraude  en mensenrechtenschendingen dus!

 • Daarmee weer bewijs van de huiveringwekkende doofpot die sinds 1973 rond ons nog steeds in stand wordt gehouden!
 • Kosten argeloze en opzettelijk onwetend gehouden Nederlandse belastingbetalers tientallen miljoenen en er komen nog vele tientallen bij aan schadevergoedingen!
 • Kennis over dit soort misdrijven al in 1972/73 had vele meisjes kunnen redden, en had dus een onschatbare waarde gehad!

Ik ben de facto stateloos en bovendien Nederland uit gepest! Mentaal en financieel kapot!

Zie Post Hans verstoten!

Op 18 augustus 2016 is door meervoudige strafkamer Rechtbank Leeuwarden vonnis gewezen(ontvangen op 2 september) inzake parketnummer 18/012870-15 na de zitting van 4 augustus 2016 waar ik wegens geldgebrek niet bij aanwezig kon zijn en waar geen enkele advocaat bij aanwezig was omdat die dit niet aandurven!

Het vonnis is gewezen door Voorzitter mr. M. Brinksma, mr. K. Bunk, en mr. F.J. Agema, samen met officier justitie mr. P.M. van der Spek die ik hierbij gezamelijk van fraude beticht omdat ze zich niet aan de internationale wetten hebben gehouden, geen eerlijke rechtsgang hebben toegepast door iedere verdediging te weigeren en bovendien cruciale gegevens over de doofpot opzettelijk hebben weggelaten om het argeloze volk te misleiden.

Dat Jaap de Vaginajager, die mijn weerloze vrouw bijna wekelijks misbruikte, en dus valse aangiften heeft gedaan, nota bene als informant of in dienst(?) justitie, wordt NIET onderzocht! Hij krijgt 5000 euro die wij als zijn slachtoffers(!) moeten betalen op grond corrupt vonnis! 

Hoogstwaarschijnlijk weer een besloten zitting net als bij Hof Arnhem wegens vals beroep staatsveiligheid? Niemand mag het weten?

Hier het vonnis in een pdf vonnis1882016 (1)

Hoger beroep onmogelijk bij gebrek aan advocaat, dus Hoge Raad ook onmogelijk. Vonnis is daarmee nu direct definitief! Hoezo eerlijke rechtsgang?

Advocaten weigeren namelijk om mij daadwerkelijk(!) bij te staan in de onderliggende hoofdzaak sinds 2003! Nog NOOIT heeft OM of justitie met mij over deze zaak inhoudelijk gesproken.

Bovendien is verdediging corrupt NIET toegestaan is gebleken uit de eerdere zittingen Rechtbank Leeuwarden 2009 en Hof Arnhem 2011/12, en alweer uit deze partijdige uitspraak 2016 zonder enig onderzoek naar mijn stellingen die in Amerika al in 2009 wel grotendeels bevestigd werden. Toen echter nog onvoldoende bewijs betrokkenheid Nederlandse staat, dus deportatie terug Amsterdam.

Zie post Hoger beroep Hof Arnhem

Ook hier in 2016 zijn alle door mij en door een advocaat die direct wegliep,  ingebrachte stukken, weer genegeerd op grond van hoogstwaarschijnlijk vals beroep staatsveiligheid. Zelfde vond eerder ook plaats met mr. A. (Bram) Moszkowicz bij Hof Arnhem 2011/12. Rechters moeten op grond heimelijk verbod op grond staatsveiligheid, blijkbaar heimelijk alles wat ik of een advocaat inbrengen negeren. Dus winnen verkrachters en medeplichtigen dan altijd, waar Jaap de Vaginajager sluw gebruik van maakt!

Zware mensenrechtenschendingen dus, want getuigen a decharge en doodsimpel DNA-testje dat bewijst dat aangifte vals is, moeten altijd toegestaan worden voor een eerlijke rechtsgang!

Vonnis 18 augustus 2016 Rechtbank Leeuwarden

Hier het vonnis in een pdf vonnis1882016 (1)

 

Analyse fraude vonnis

Op geen enkele wijze blijkt weer uit het vonnis dat men naar mijn verdediging heeft gekeken! Net als OM en Politie, en zoals al was gebleken in de eerdere politierechter zitting van 9-2-2009 en vonnis in hoger beroep Hof Arnhem. Zie posts:

Statement Hans Smedema zitting meervoudige strafkamer Rechtbank Leeuwarden 4 aug 2016

https://hanssmedema.info/cruciale-informatie-meisje-x-meisje-y-zitting-politierechter-mr-jeroen-van-bruggen/

https://hanssmedema.info/jaccuse-minister-president-en-koninklijk-huis/

https://hanssmedema.info/hersenspoelen-en-martelingen-20-april-2010-chronologisch/

https://hanssmedema.info/verzoek-aanhouding-zitting-politierechter-24-8-2015/

Politierechter 28-4-2015 Rechtbank Leeuwarden

Godfather mr. Johan Smedema Gennep die door fraude het Koninklijk huis erbij betrok en zo ons leven totaal vernietigde. Hij zwijgt laf. Omerta!
Godfather mr. Johan Smedema Gennep die door fraude het Koninklijk huis erbij betrok en zo ons leven totaal vernietigde. Hij zwijgt laf. Omerta!

Men mag blijkbaar geen enkele verdediging toelaten op grond van het valse beroep op de staatsveiligheid wegens betrokkenheid Koninklijk huis. Wat overigens zelf ook weer werd bedrogen door mijn broer mr. Johan Smedema uit Gennep.  Hij is de leider van deze doofpot en samenzwering! Zie andere posts daarover. Zie post J’Accuse mr. Johans Smedema

Artikel 261 lid 1 en 2 worden wel besproken, maar lid 3 met het cruciale context principe wat smaad juist uitsluit(!) NIET! Helemaal niets uit mijn stukken met de vele bewijzen, gemakkelijk te bewijzen zaken, en bij Justitie, OM en politie bekende feiten zoals

 • dat drs. Jaap J. Duijs uit Drachten een serie verkrachter is en dat hij minderjarige meisjes misbruikt na drogeren. Hier zijn tientallen posts met diverse getuigen en bewijzen over hem! Ook dat Jaap de Vaginajager speciaal als informant en bewaker voor justitie tegenover ons is gaan wonen betaald door Justitie met 100.000 gulden en maandelijkse toelage van 1000 gulden sinds 1977 tot minimaal 2010! In 1980 verwekt hij zelfs een vrucht bij mijn weerloze vrouw, waar justitie van op de hoogte was. Zie post https://hanssmedema.info/het-monster-van-drachten/
 • dat er sprake is van de grootste doofpot uit de Nederlandse geschiedenis waarbij mijn vrouw verkracht mocht worden, met drie kinderen van drie verkrachters en de daders NIET worden vervolgd.
 • dat daardoor ons opzettelijk(!) cruciale medische therapie onthouden werd!
 • dat ik GEEN aangifte mag doen, wat iedere andere Nederlander WEL mag!
 • dat er zeer veel uitstekende getuigen zijn, maar dat die NIET worden gehoord.
 • dat inmiddels in Amerika mijn verhaal deels al wel op cruciale punten is bevestigd. Kinderen zijn NIET van mij!
 • Dat Jaap met 100.000 gulden bonus in 1977 speciaal tegenover ons aan de Sydwende in Drachten is neergezet, met maandelijkse toelage van Justitie Den Haag, om ons in de gaten te houden en onze mind control in stand te houden! Met afluister microfoon in onze meterkast! Hij mocht wekelijks mijn weerloze vrouw misbruiken en kreeg zelfs gratis in beslag genomen drugs via zijn contact en vriendin bij politie Drachten, Sylvia te Wierick.
 • En dat ik een beroep mag doen op zelfverdediging en schulduitsluitingen en zo.
 • en veel meer…

Vooral natuurlijk het feit dat ik sinds 1972 alles verdrong en dus ernstig ziek was met selectieve amnesie, net als mijn vrouw, dat men foutief mij voor waanzinnig uitmaakt, dat ik geen juridische hulp krijg, geen financiële hulp, alles dus ZELF als het grootste slachtoffer van de grootste samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis door de staat ZELF moet doen, maken dit corrupte vonnis weer gruwelijk!

Zonder advocaat en zonder geld, sta je dan machteloos. Wat ik al wist en dus geen moeite meer heb gedaan om mij te verdedigen. Als ik er wel was geweest was de uitkomst vrijwel gelijk geweest. Zie Hoger Beroep Hof Arnhem waar ook iedere verdediging werd geweigerd.

Zie post https://hanssmedema.info/statement-hans-smedema-zitting-meervoudige-strafkamer-rechtbank-leeuwarden-4-aug-2016/

De grootste doofpot uit de Nederlandse geschiedenis met vermoedelijk de zwaarste mensenrechtenschendingen ooit, maar geen enkele verdediging toegestaan en geen enkel media of politieke bijstand. Men likt liever de kont van het Koninklijk huis dan onze buitenproportionele marteling sinds 1972 te stoppen.

Alleen een andere staat kan hier nog Nederland dwingen om met deze gruwelijke doofpot te stoppen en onze schade te vergoeden, na excuses op TV dan natuurlijk aan mij/ons, het Nederlandse volk, alle betrokken Amerikanen en het Amerikaanse volk, en Spaanse betrokkenen. Zowel door het Koninklijk huis, als door de Minister President. Ik schat de maar oplopende schade op tientallen miljoenen euri.

In 2004 bood minister Veerman mij al 5 miljoen als ik het geheim wou houden, wat nu niet meer kan.

Totaal bijna 3 jaar detentie!

voor volkomen onschuldige slachtoffer sinds 1972 Hans Smedema:

 1. Tijdens asiel aanvraag in 2009 Miami Florida Amerika al 28 weken detentie!
 2. Maand onschuldig vast op grond fraude politie, OM en Rechtbank Leeuwarden september 2013.
 3. In 2013/14 weer 10 weken detentie tijdens tweede asiel aanvraag Texas Amerika.
 4. Totaal toen begin 2014 dus al ruim 10 maanden volkomen onschuldig gevangen!
 5. Nog te goed uit vorige vonnissen 6 maanden! Plus wegens niet vrijwillig betalen 4 maanden? Totaal weer 10 maanden?
 6. Huidige vonnis 10 maanden, 5 direct en 5 voorwaardelijk wegens weigeren voldoen vonnis door niet verwijderen namen, plus wegens weer niet vrijwillig betalen 3 maanden. (mag NIET vrijwillig betalen rechter Rex J. Ford Miami!)
 7. Alles bij elkaar afgerond al een leuke 33 maanden, of 2 3/4 jaar!

Terwijl mijn enige misdrijf sinds 2000(!!!) is het vragen om een onderzoek door justitie naar de verkrachtingen en doofpot, en na weigeren, dat ik dat heel open, integer en transparant publiceer om het Nederlandse volk en feitelijk de wereld voor het corrupte Nederland te waarschuwen. En om zo een oplossing te forceren.

Later meer…

ing. Hans Smedema, verstoteling in El Albir, Alicante, Spanje.

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.