1.1 Press- Het bizarre perfecte misdrijf!

Please Share! Fight this 'Perfect' 40+ year (Royal) Crime!

Het bizarre misdrijf summier wat meer uitgelegd

‘Never in history…
has a single loving couple…
been betrayed so badly…
for so long…
by so many…!  Hans Smedema

‘Boze meneer, mama kleertjes uit. Papa gauw komen en boze meneer wegjagen!’  Wanhopig dochtertje van 5 jaar meerdere malen, tijdens weer een verkrachting door Rieks Perdok uit Roden, terwijl haar papa NOOIT kon komen met zijn onmiddellijke verdringing in combinatie met de gruwelijke doofpot!

Pitch line

A Kafkaesque surreal true crime psychological thriller about a desperate man’s quest to expose a family-initiated high-level political Royal conspiracy, which destroyed his life and put hundreds of officials into severe dangerous ethical dilemmas!

Secretaris Generaal Joris Demmink bleek onze verkrachter uit 1972!

Dit is hieronder nog niet vermeld, maar Joris Demmink blijkt onze verkrachter en degene die mijn weerloze vriendin drogeerde en tot een seksslavin martelde!

Zie mijn post:

Topambtenaar Secretaris Generaal Joris Demmink was 40 jaar zwaar criminele MOL binnen Ministerie van Justitie met heimelijke Koninklijke bescherming!

Global Magnitsky Act and Justice for Hans Smedema

Heel summier overzicht voor Amerikaanse Committee on Foreign Affairs!

Global Magnitsky Act and Justice for Hans Smedema

Laatste cruciale nieuws…

Gemarteld in de Villa van André Gruters en Joke Laven!

Kinderen vervalsten zelf hun eigen vrijwillige DNA-test!

J’Accuse mijn vriendin/vrouw en haar(!) kinderen van mij gruwelijk psychologisch mishandelen en zware fraude!

Prof. Nils Melzer UN Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

Interview Hans Smedema

Zie post Interview with Hans Smedema!

Timeline of all Crucial Crimes

Prachtig wat langere uitleg over wat er allemaal gebeurd is maar alleen de meest cruciale zaken.

Timeline of only the most crucial events!

Korte strategische samenvatting

Mooie nog kortere alleen strategische samenvatting over het perfecte misdrijf!

Conspiracy against Hans Smedema explained!

Huiveringwekkend & onmogelijk!

Prachtige samenvatting met nadruk op verkrachter uit 1972 buurman leraar frans die voor justitie/AIVD werkte en 100.000 gulden kreeg met maandelijkse toelage voor hypotheek al in 1977 nog vlak voor(maar na onze keuze grond) wij daar kwamen wonen in mijn post:

J’Accuse – Jaap Duijs het Monster van Drachten!

For full info Royal Criminal Organization follow this link: Dutch Royal Criminal Organization against victim Hans Smedema and his defenseless wife!

Onvoorstelbaar en huiveringwekkend is dat al deze hieronder genoemde misdrijven alleen gebaseerd zijn op een handtekening op een blanco(valsheid in geschrifte!) vodje papier na misleiding, oplichting en fraude door broer mr. Johan Smedema, makelaar in Gennep! Samen met zwager Tjitte de Jong(CDA) uit Norg en CDA’er Lubbers zien ze kans om een politieke samenzwering op te tuigen, waarbij psycholoog prof.dr. Onno van der Hart in 1975, Hans Smedema heimelijk drogeert(meerdere getuigen GGZ Zwolle) en nog een onbekend document afperst! Daarmee kon op medische gronden een legale doofpot opgezet worden na Koninklijke goedkeuring van destijds Juliana! Daarmee waren de verdere levens van Hans & Wies Smedema van 1972 tot heden vernietigd en verwoest, en mogen ze NIET weten wat er precies gebeurd is om het laffe en gewetenloze toch al onschendbare Koninklijk huis te beschermen voor zogenaamd negatieve invloeden!

Nieuwe huiveringwekkende  informatie: In februari 2003 werd Hans Smedema door de zoon, Sietse de Jong dga De Jong Assurantiën(DJA) te Norg, van zwager Tjitte de Jong gevraagd om een leuke videoband in te willen spreken tbv een speciale gelegenheid. Dit vond op 28 februari 2003 plaats in het kantoor van DJA te Norg, waarbij er medewerkers rondliepen die daar onbekend waren en Hans Smedema niet konden vertellen welke functie ze precies uitoefenden! Zonder enige twijfel waren dat medewerkers van justitie die toezicht hielden op het heimelijk en achterbaks kiezen van een nieuwe leider voor de doofpot van de familie! Door heimelijk een positieve video boodschap van Hans Smedema af te troggelen(sturen van het gesprek hoe integer en betrouwbaar hij was), kon men zwager Tjitte de Jong blijkbaar gewoon heimelijk(zonder het argeloze echtpaar daarin nota bene zelf te kennen)  aanstellen met de verantwoording over de controle over het toen al totaal verwoeste leven van Hans & Wies Smedema!

Huiveringwekkend, luguber en heimelijke manipulatie van juridisch cruciale besluiten zonder de slachtoffers daarin te kennen, want diezelfde Tjitte de Jong en zuster Rinneke De Jong-Smedema uit Norg ontkenden meerdere malen glashard tegenover Hans Smedema en zijn vrouw dat er sprake was van een legale doofpot waarbij eerder mr. Johan Smedema uit Gennep sinds 1973 als heimelijke leider naar justitie optrad. Tjitte de Jong die iedere zondag in de kerk te vinden is, heeft later de onderstaande valse verklaring tegenover Rechercheur Sander Betten van K2 Recherche geuit. Wat dus een regelrechte leugen is geweest, want hij was op datzelfde moment en vermoedelijk nog steeds, de leider familia naar justitie! En hij is op de hoogte van het feit dat Hans Smedema hier afschuwelijk bedrogen wordt en totaal onschuldig als waanzinnige wordt neergezet met zijn uitspraak ‘Hans neemt zijn medicijnen niet in!’ Hij liegt ijskoud, terwijl hij als een ‘Big Brother heimelijk en orwelliaans het leven Hans & Wies Smedema controleert en totaal heeft verwoest!

Zie vooral de cruciale Page 1.3 Zware Politieke Samenzwering!

Pas op! Meerdere reeksen misdrijven lopen hier door elkaar:

 1. Verkrachtingen van mijn weerloos gemaakte vrouw(seksslavin) gedurende een 30 jaar door de daders die natuurlijk zwijgen of liegen dat ik daar zelf achter zit, en wat als enige in deze zaak nog als relatief ‘normaal’ gezien kan worden!
 2. De abnormale gewetenloze en meedogenloze wederzijdse familie die de verkrachtingen, onvruchtbaar gemaakt zijn van haar man, en ernstig ziek(ernstige verdringing en selectieve amnesie) zijn van beide(!) echtelieden, zelfs 3 kinderen van 3 verkrachters, voor hun ijskoud en laf kafkaësk verborgen houden! Dus wij vogelvrij en weerloos tegen die verkrachters die dus juist beschermd werden!
 3. Abnormaal omgekeerd gedrag van Ministerie van Justitie in opdracht ‘Kroon’, dus Koningin & Ministerraad, op verzoek familie, die ieder onderzoek en vervolging van de verkrachters en/of medeplichtigen, onmogelijk heeft gemaakt ten koste van miljoenen aan heimelijk misbruikt belastinggeld! Dus verkrachters heimelijk geholpen en gevrijwaard, terwijl Hans en Wies Smedema sinds 1972 kafkaesk maar moesten blijven creperen zonder recht op hulp of zelfs waarschuwingen! Dus politieke samenzwering!
 4. Het Nederlandse volk wordt daarbij opzettelijk onwetend gehouden van cruciale medische gegevens die bewijzen dat nog zeer omstreden ‘hervonden herinneringen na 28 jaar’ wel degelijk mogelijk blijken, en dat een ook al zeer omstreden ‘oproepbare emotionele persoonlijkheid(seksslavin)’ als ernstige vorm van dissociatie wel degelijk mogelijk blijkt in deze gruwelijk zaak! Politieke samenzwering!
 5. Amerikaanse CIA medewerker Al Rust en Amerikaanse volk worden door ‘De Kroon’, dus ook Koningin Beatrix en later haar corrupte zoon Koning WA, bedrogen en moeten op grond van fraude en bedrog, meewerken aan deze legaal gemaakte politieke samenzwering om het Koninklijk huis buiten negatief beeld te houden! Dus vals beroep op staatsveiligheid!

Dat alles samen maakt deze zaak ‘Het misdrijf van de eeuw’, ‘De Nederlandse Watergate’ of beter ‘Dutch Queengate’.

Bewijzen & Getuigen

Zie page 1.5 Bewijzen en 4 Onderzoek en bewijs voor meerdere onderzoeken! Een paar belangrijke zijn:

 1. President Obama heeft op mijn herhaalde verzoek tijdens vierde asielaanvraag in San Diego, Californië mijn gruwelijke zaak net voor zijn vertrek voor de United Nations Convention Against torture UNCAT en een Speciale Procedure gebracht!
 2. Tijdens eerste asielaanvraag werden veel van mijn stellingen en beschuldigingen onderzocht door FBI en/of CIA en bleken dan te kloppen of zelfs beter dan ik had verteld! Kinderen waren alle drie niet van mij maar van drie verkrachters, waaronder verkrachter Rieks Perdok uit Roden vader jongste zoon.
 3. En veel meer zie laatste posts zoals liegen Koning WA als KLM Co-Piloot in Amerikaans luchtruim dat ik geen asiel wou, terwijl ik dat juist wel(!) wou en aan stewardess had gemeld. Veel getuigen dus.
 4. Cruciaal is getuigenis van klokkenluider en heldin Elise B. uit Uden, parttime als justitiemedewerker(valt dus onder ambtseed) gedetacheerd bij mr. Smedema makelaardij in Gennep, die mondeling bevestigde dat de broer van Hans, mr. Johan Smedema samen met geheime afdeling binnen Ministerie van Justitie(later Koninklijke Criminele Organisatie Mengele KCOM genoemd door Hans) en hulp van een geheime dienst hem bedroog, en een groteske doofpot en samenzwering organiseerde. Zijn drie kinderen waren volgens hun files helemaal niet van hem! Veel politiefiles, porno-industrie betrokken en heimelijk(fraude!) psychiaters.
 5. Ook cruciaal is de ondervraging rond 1983 naar aanleiding van een standaard screening door CIA tijdens zaken met 97th General Army Hospital in Frankfurt, waarbij men stelde dat uit hun files bleek dat Hans Smedema onder behandeling van een psychiater Onno van der Hart was geweest, porno industrie betrokken was, en hun drie kinderen niet van hem waren, hij onvruchtbaar was, en dat er een grote file over politie en justitie betrokkenheid was gedurende zijn hele leven! Wat Hans Smedema dan onrechtmatig voor hun had verzwegen! Maar Hans kon hun bewijzen van niets te weten en ter plaatse constateerde men gelukkig ook dat Hans alle eerdere informatie over zijn vrouw, de kinderen en porno industrie al weer daadwerkelijk had verdrongen en dus de waarheid sprak! Hij kreeg wel de opdracht van 100.000 mark!
 6. Twee urologen die heimelijk onvruchtbaar gemaakt zijn bevestigden, namelijk Smorenburg uit Drachten en iemand uit Alicante.
 7. Hans noemt alle drie vaders/verkrachters, Jan van Beek uit Utrecht, Jan de Vries uit Leeuwarden, Rieks P. uit Roden en Jaap Duijs uit Drachten(geaborteerd) en tientallen eerste klas getuigen, waaronder drie rechters en kroongetuige destijds Hoofd Officier Justitie Leeuwarden mr. Ruud Rosingh! En klokkenluider Elise B. uit Uden als parttime justitiemedewerker!
 8. Maar ieder onderzoek wordt categorisch geweigerd, wat feitelijk het gelijk van Hans Smedema al bewijst.
 9. Dat deze Blog met alle openlijke beschuldigingen en majesteitsschennis nog steeds niet uit de lucht is gehaald, bewijst het feitelijk ook al. (Maak kopieën van de totale Blog en oude informatie! Later goud waard!)
 10. Vrijwel alles op de Blog wordt NIET door de betrokkenen bestreden en kan dus feitelijk als vaststaand feit beschouwd worden!

Het gruwelijke wat Hans Smedema werd aangedaan!

Stel u hebt een redelijk normaal leven. Wel wat zeer merkwaardige dingen die er gebeurden, maar dat overkomt wel meer mensen. Toch…?

1. Flashbacks

Stel u hebt drie lieve kinderen met uw vrouw en die heeft nooit behoefte gehad om vreemd te gaan, want jullie hielden zielsveel van elkaar. U werd door uw omgeving zelfs gezien als een ideaal paar dat tot maart 2000 ook nog steeds zielsveel van elkaar hield en in de kern overigens nog. Stel u bent dan nu 52 jaar oud en uw kinderen zijn de deur al uit. Maar op een morgen in maart 2000 wordt u wakker en krijgt drie weken lang vreemde herinneringen die eigenlijk niet kunnen kloppen met het leven wat u dus daarvoor heeft geleefd. Immers dan zouden uw vrouw, familie, medici, vrienden en zelfs justitie u vanaf 1972 moeten hebben bedrogen. Onmogelijk, toch? Dus u bent wellicht plotseling paranoïde of schizofreen geworden denkt u en uw omgeving! Uw vrouw weet in dit zeer speciale geval echter ook van niets en ook uit de flash backs blijkt ook al dat zij van niets weet en dus dan ook zelf slachtoffer moet zijn geworden met selectieve amnesie daarvoor. Uw kinderen zijn dan niet van u maar van misbruikers en uw familie wist dat al jaren, al na het eerste kind en zelfs daarvoor, maar lieten de misbruikers gewoon hun gang gaan. Onvoorstelbaar dus en luguber. Net als justitie en medici.

2. Doofpot

Men had gemakshalve maar even in 1973 een doofpot ingesteld. Ze weten lekker toch al van niets, dus waarom zou je eerlijk zijn, als je ook kunt liegen en bedriegen, zal men gewetenloos gedacht hebben. Psychiater prof. dr. Onno van der Hart blijkt het gewetenloze monster te zijn die dit allemaal bedacht en door drogeren en hersenspoelen van in ieder geval mijzelf uitgevoerd heeft. Vermoedelijk natuurlijk ook mijn arme vrouw. Dat blijkt na onderzoek dan te kunnen, omdat u beiden in 1972 zo ernstig werd gedrogeerd, mishandeld en misbruikt door de huisbaas Jan van Beek in Utrecht, dat bij u en uw vriendin amnesie (geheugenverlies) en verdringing ontstond. Bij uw vriendin en later vrouw zelfs dissociatie met een Emotionele (dubbele) Persoonlijkheid. Zeg maar geestelijke of mentale gijzeling. Dus als zich misbruik bij haar voordeed, verdrong ze dat direct. Hoewel haar Emotionele Persoonlijkheid wellicht wat meer zal weten, maar dat is nu nog niet eens zeker. Maar uw familie, medici, vrienden en justitie vonden het niet urgent of ernstig genoeg om u beiden een specialistische behandeling te laten geven. Een therapie, samen met eerlijkheid en openheid had in weken het trauma kunnen wegwerken of beheersbaar te maken. Nee, men vond het met zelfs uw vroegere vrienden (!) prachtig om feitelijk een criminele organisatie op te zetten en alles wat plaatsvond in de doofpot te stoppen. Gevolg, wij waren plotseling vogelvrij zonder (!) dat wij daarvan op de hoogte gesteld waren. Dus daders konden rustig hun gang gaan. Immers door haar geheugenverlies na het misbruik wist ze vlak na afloop al van niets meer en kon dus ook rustig een tweede en volgende maal misbruikt worden! Aangifte door ons zelf was onmogelijk, mede door de ingestelde doofpot.

3. Verkrachtingen gedoogd

Zelfs als het uitkwam en haar zuster Klazien bijvoorbeeld er achter kwam, gebeurde er niets. Gewoon zo laten vond men. Dus zo ontstonden er vijf of zes zwangerschappen en uiteindelijk drie kinderen van verkrachters. Maar met haar amnesie voor alle traumatische dingen denkt mijn vrouw nog steeds dat ze van mij moeten zijn. Haar geheugen is ook nog niet terug gekomen! Ze is ook nooit vreemd gegaan of verkracht, dat weet ze immers zeker! En dat terwijl ze dus nog zeker een honderd maal misbruikt moet zijn tegen haar wil. Er is eerst dwang nodig om haar in die persoonlijkheid te brengen, dat gaat nooit vanzelf. Juridisch dus verkrachting hoewel ze vervolgens braaf doet waar haar is opgedragen. Haar ouders en zusters vonden het allemaal niet erg genoeg om medische hulp in te roepen. Waarom zou je eerlijk en oprecht zijn, als je ook kunt liegen en bedriegen is hun slogan. Uw broers vertelden het op verjaardagen natuurlijk vol trots aan hun vrienden die vervolgens dat vervolgens natuurlijk ook wel even wilden meemaken en haar ook even lekker misbruikten.

4. Ontkenningen familie, medici en justitie!

U vraagt in 2000, als uw geheugen dus plotseling deels(!) terug komt, vervolgens familie, justitie, medici en vrienden, maar allen ontkennen het als gevolg van de opgezette doofpot en samenzwering. Uw wereld stort langzaam in, want u kunt dit niet meer bevatten. Zo onwerkelijk en abnormaal, alsof je plotseling in een omgekeerde wereld terecht bent gekomen. En u raakt uiteindelijk na drie jaar arbeidsongeschikt, want u kunt niet meer op topniveau werken terwijl u niet meer weet, wat nu eigenlijk de werkelijkheid is. U kunt immers u zelf niet eens helpen, laat staan in mijn geval als headhunter nog anderen. Psychiaters verklaren zonder enig bewijs, u gewoon voor paranoïde, of schizofreen, niet(!) paranoïde , niet(!) schizofreen, kan waar zijn, of leidende aan Delusional Disorder. Dus ze weten er geen raad mee. Het zijn volgens hen vermoedelijk wanen, waarbij ze gemakshalve even alles wat u als bewijs stelt, totaal negeren. Terwijl u inmiddels, na drie jaar, tientallen getuigen en verkrachters met naam en adres kent, en ook nog twee, later alle drie van de vaders/verkrachters van uw vroeger en nog steeds weerloze vrouw.

5. Weigeren van aangiftes!

Politie en Justitie weigeren vervolgens in april 2000 en later 2004 uw aangiften te behandelen omdat uw vrouw immers van niets weet. (!) Wat natuurlijk nogal logisch is bij geheugenverlies. Hoofd officier van Justitie Leo den Hollander weigert een onderzoek en verzwijgt feiten, College van Procureurs Generaal weigeren een onderzoek en verzwijgen feiten, Gerechtshof in art 12 procedure weigert ook een onderzoek en negeert ook feiten, tientallen politici weigeren u te horen, media zoals Friese pers en Telegraaf weigeren uw zaak publiekelijk te behandelen, Peter R. de Vries, John van den Heuvel en verder niemand wenst u te geloven of werken vrolijk mee aan de doofpot. Terwijl uit het verhaal en uw eigen onderzoek blijkt, dat enkele honderden mensen dit al jaren weten. Iedere rechercheur kan dit in een dag vaststellen. Sterker nog die weten al dat hier sprake is van een doofpot opgelegd van boven af. Ze mogen niets zeggen of doen! Wel laf overigens van hen, maar de echte verantwoordelijken zitten hogerop.

6. Politiek & Koninklijk goedgekeurd! Koningin Juliana & Beatrix!

Deze doofpot is zelfs politiek goedgekeurd indertijd, wat toen nog kon op medische gronden! Zonder het te beseffen, ik was daar heen gelokt voor mijn werk, heeft men mij gehoord. Na drogeren en zonder dat ik was gewaarschuwd en zonder advocaat of wat dan ook maar! Nooit een document gezien zelfs! Koningin Juliana heeft rond 1975 hoogstwaarschijnlijk op valse en frauduleuze gronden bedrogen door broer mr. Johan Smedema uit Gennep, Tjitte de Jong uit Norg en Prof. dr. Onno van der Hart, een medische doofpot goedgekeurd die natuurlijk met kinderen van verkrachters en het NIET mogen vervolgen door Justitie van de vele verkrachters, faliekant fout liep. En nu vervolgens voor het Nederlandse volk verborgen moet blijven. Dat is de reden dat er vervolgens rond 1977 een speciaal project binnen het Ministerie van Justitie werd opgezet om alle bewijzen te vernietigen en er rond Hans Smedema en zijn weerloze vrouw een cordon sanitair werd gecreëerd. Hans noemt deze geheime operatie en organisatie ‘Koninklijke Criminele Organisatie Mengele (KCOM)’. Kroongetuige is een werknemer van mr. Johan Smedema die daarvoor parttime in dienst was bij het Ministerie van Justitie, Elise B. toen uit Nijmegen, nu gedtrouwd en wonende te Uden. Deze heldin waarschuwde mij persoonlijk net als hoofd officier Justitie mr. Ruud Rosingh in 1991 uit Leeuwarden. Deze was een onderzoek naar de meervoudige verkrachting van de vrouw van Hans Smedema gestart, maar werd door het corrupte College van Procureurs Generaal opgedragen om zijn onderzoek direct te stoppen. Na zijn weigering werd hij direct overgeplaatst naar Zwolle. Hij vertelde Hans Smedema dat men hem op een brief van mr. Johan Smedema uit Gennep had gewezen die ieder onderzoek verbood! Zie met name Page Misdrijven Chronologisch voor de gruwelijke details!

7. Weigering deskundige hulp!

Psychiaters weigeren zelfs om u naar de wel deskundige Ellert Nijenhuis van GGZ Assen door te sturen. Als ondeskundigen(!) hebben zij al ‘deskundig’ vastgesteld, dat ik immers toch paranoïde of zoiets ben. Dus naar een wel deskundige is niet meer nodig! Uw huwelijk staat op springen, immers uw vrouw en kinderen denken door de doofpot en samenzwering, dat u gek en dus paranoïde bent. Uw leven is compleet vernietigd, terwijl u vlak daarvoor nog gemakkelijk 140.000 euro binnen bracht, wat een heel redelijk salaris van dik 70.000 euro met ook nog een goede pensioenbijdrage en een Renault Vel Satis(heb ik nog steeds)  opleverde.

Opzettelijk wordt Hans Smedema als gek neergezet, zodat niemand hem direct zal geloven!

8. Corrupte psychiater Onno van der Hart!

Nu achteraf blijkt dat prof.dr. Onno van der Hart mij in 1975 heimelijk en in gedrogeerde toestand en na gruwelijk mijn trauma’s te hebben opgerakeld met een stilstaand brein als direct gevolg, een document liet tekenen, dat hoogstwaarschijnlijk hem en anderen mijn hele leven het recht gaf om ons beide voor te liegen over wat er gebeurd was en ook alles wat nog zou plaatsvinden naar eigen inzicht te behandelen. Een assistente was getuige en heeft zelfs aangifte gedaan! Maar moest van politie dat samen met mij doen, wat ik niet kon met mijn onmiddellijke amnesie voor alles, wat door de hersenspoelingen van Onno, alleen maar werd verstrekt. Vermoedelijk is deze corrupte en duivelse psychiater die nu colleges geeft aan de Universiteit van Utrecht (waar alles ook begon) de reden dat alles zo mooi verdraaid kan worden en justitie niets mag doen. Zie J’Accuse prof. dr. Onno van der Hart!

9. Buurman verkracht uw weerloze vrouw!

Een buurman Jaap Duijs uit Drachten(en jullie goede vrienden), blijkt al ruim vijfentwintig jaar uw vrouw even lekker te misbruiken als hij weer even behoefte heeft. Zijn vrouw had het zo in de rug, en och… ze weten toch van niets, dus. Hij verwekte zelfs een vrucht bij haar in 1980, wat we gelukkig lieten weghalen, denkende dat het per ongeluk toch van mij was, wat vrijwel onmogelijk was overigens omdat we goed oppasten foutief denkende dat ik vruchtbaar was! Dat mijn vrouw seks met hem had gehad was ze onmiddellijk weer vergeten, ernstige verdringing. Dus onvrijwillig, ze zou ook nooit onbeschermd seks met hem gehad hebben vrijwillig natuurlijk. Uw vrouw gelooft u niet door de gruwelijke doofpot, denkt mijn man is plotseling gek geworden, en gaat rustig naar alle (voor haar) lieve(gruwelijk) mensen die haar juist bedriegen en daarmee juist voor kinderen van verkrachters hebben gezorgd. Haar man zit dan machteloos thuis, want niemand die hem geloofd door de doofpot! Wie geloofd een dergelijk complex verhaal?

Later blijkt mij pas dat Jaap de Vaginajager met opzet schuin tegenover ons is gaan wonen in opdracht van Justitie(MOL-X?) met hulp van mijn broer mr. Johans Smedema uit Gennep. Jaap was een hoerenloper die mijn weerloze vriendin en later vrouw al regelmatig voor geld te betalen aan verkrachter Jan van Beek uit Utrecht mocht gebruiken. Mijn broer hoorde van ons welk stuk grond we gingen kopen in Drachten en zorgde er voor dat wij het niet eerder konden kopen dan nadat Jaap Duijs het stuk Sydwende 107 had gekocht. We werden zelfs gewaarschuwd door de medewerker van grondzaken die samen met zijn manager en de Burgemeester maar niet begrepen waarom dat zou belangrijk was dat een hele operatie in gang werd gezet om te voorkomen dat wij EERDER kochten. Het moest lijken dat wij toevallig daar gingen wonen! Maar het was gepland en Jaap kreeg 100.000 gulden voor de aankoop grond en 1000 gulden per maand om ons af te luisteren en klein te houden met hersenspoelen en zo! Hij misbruikte mijn weerloze vrouw zo bijna wekelijks vertelde hij mij zelf! Hij bleek een serieverkrachter die ook vooral jonge meisjes drogeerde en verkrachtte. Zie andere posts daarover!

https://hanssmedema.info/jaap-de-vaginajager-als-informant-justitie-grootste-nederlandse-doofpot-en-samenzwering-ooit/

10. Advocaten weigeren hulp!

U zit machteloos thuis want geen advocaat te vinden die wil helpen. Terwijl inmiddels een honderd getuigen en daders, inclusief vaders bekend zijn. Dus doodsimpel te bewijzen. Een eigen DNA test wordt door geheime dienst vervalst op grond van de documenten die u nooit heeft mogen inzien. Hoogstwaarschijnlijk een doofpot op (vals)medisch advies en gronden. Het bestaan van die documenten wordt nu zelfs ontkend. Later blijkt zelfs dat u naar de ‘Vaste Kamercommissie voor Justitie’ bent gelokt onder valse voorwendselen en er ‘iets’ besloten is. Wat is u nooit verteld! Ze zwijgen gewoon op brieven. Doodgezwegen en alles met medewerking van justitie en een geheime dienst die alle bewijzen moet wegwerken en dat al sinds 1973 doet ook!

Ook de media zoals Telegraaf, Friese Pers, HP, Peter R. de VRies, John van den Heuvel, Klokkenluidersonline, Geen Stijl  en vele anderen mogen met vals beroep op staatsveiligheid hier blijkbaar niet over publiceren om het Koninklijk huis voor gemaakte blunders en criminele besluiten te behoeden. Of men doet het als te ongeloofwaardig af!

11. Wat zou u doen?

 1. U laat het maar mooi zo en laat iedereen dus uw vrouw bedriegen of misbruiken, want dat kan nog steeds! En met aids levensgevaarlijk! Ze blijft dan gewoon met de bedriegers om gaan ook nog! Ze weet na afloop van niets immers. Te oud worden is haar enige verdediging, maar het is nog steeds een lieve prachtige charmante vrouw.
 2. U komt wat in opstand, maar u houdt het privé en moet het dan maar laten zitten dus. Dus mee naar de verkrachters en doofpotters en feliciteren met hun verjaardag en zo meer? Ik niet!
 3. U komt in opstand en publiceert het geval zodat het wellicht nooit weer zal gebeuren en vele andere onschuldige slachtoffers gewaarschuwd kunnen worden.

12. Ethische keuze!

Ik heb natuurlijk de enige juiste en zuivere genomen en voor drie gekozen en de website opgericht. Dit moet zo snel mogelijk bekend worden. Privacy heeft hier niets meer mee te maken. Andere onschuldige meisjes en vrouwen moet dit bovendien ook bespaard blijven. De daders mogen niet zomaar vrijuit gaan. Zeker had men (familie, justitie en medici) mij in vertrouwen moeten nemen toen mijn geheugen terug kwam. Ook daarvoor al natuurlijk. Wie laat nou zieke en weerloze misbruikte mensen met geheugenverlies gewoon rondlopen? Na het eerste kind van de verkrachters, had men ons zeker alsnog moeten waarschuwen. Dit is crimineel gedrag van familie, justitie, medici en daders natuurlijk. Wij lijden nu ook nog ernstige schade, zowel emotioneel als financieel natuurlijk. Feitelijk zijn de laatste zeven jaren één grote marteling geweest en nog steeds, want het misdrijf loopt nog gewoon door.

13. Misdrijf nog lopende!

Dus een misdrijf dat in 1972 begon is nu nog bezig! Men weigert ons kafkaësk openheid van zaken te geven. Zelfs geen excuses, niets. Uitsluitend hun laffe en gewetenloze eigenbelang is voor hun belangrijk. Met hulp heeft dit niets meer te maken, dit is zeker geen ‘behandeling’. Wachten tot haar geheugen vanzelf terug komt is geen optie, dat zal misschien nooit gebeuren, wat vermoedelijk de reden zal zijn voor de duivelse psychiater Onno van der Hart! Hoe groter het trauma, hoe beter het voor hem is. De gewetenloze schoft en crimineel. De ‘Nederlandse Mengele’, want de schoft experimenteert met onze levens en beslist voor en over ons als een soort ‘god’.

14. Volstrekt uniek en ongelofelijk!

Belangrijk is ook, dat dit bij mijn weten nog nooit eerder gebeurd is, maar wel degelijk veel meer gebeurd moet zijn. Ook al die anderen zijn vermoedelijk voor gek verklaard, en hebben na lang vechten hun strijd opgegeven. Tegen achterlijkheid van psychiaters en anderen is geen kruid gewassen en ze hebben geen enkel belang bij uitkomen van hun blunders natuurlijk. De gewetenloze lafaards.

Deze gruwelijke zaak is veel ernstiger dan de beroemde Franse ‘Dreyfus-affaire’ en ‘Het Proces’ van Franz Kafka! Hans en Wies Smedema weten nog steeds niet tegen wie ze nu precies moeten vechten! Alle is nog steeds geheim!

15. Publiceren als dagboek & Autobiografie!

Ik zal het zelfs in boekvorm als autobiografie (kan meer verteld worden) gaan uitgeven. Dit verhaal is gelijkwaardig aan Multatuli en zelfs veel erger dan dat van Ayaan Hirsi Ali. Ook mij hebben ze verminkt, erger nog zelfs heimelijk onvruchtbaar gemaakt en ik ben feitelijk nu verstoten en doodgezwegen in Nederland. Geen advocaat wil mij bijstaan, honderden hebben plotseling geen tijd! Hoewel de Rechten van de Mens dat verbieden! Maar dat kan honderden advocaten niets schelen. Meedogenloos en gewetenloos.

16. Oproep voor hulp!

Nederlanders, laat dit niet toe, zo gaat het van kwaad tot erger. Kom gezamenlijk in opstand. Denk ook aan de onschuldige meisjes, die nu door gebrek aan durf (lafheid) bij justitie, politie, medici, advocatuur en politiek, onvoldoende gewaarschuwd en dus weerloos door de misbruikers, ook iets dergelijks kan overkomen. Ik vermoed dat de lover boys soms gebruik maken van de technieken die ik in mijn boek en op de website al probeer aan te geven. Gewoon heimelijk drogeren en zwaar trauma toebrengen, dan doet ze wel wat je wilt! Slavin maken is doodsimpel en de ouders zich maar afvragen wat doet onze dochter plotseling vreemd? Zelfs als haar vriend had ik nog niets door!

Maak dit overal bekend en dwing daarmee justitie en politici om met de billen bloot te gaan. Dwing de schuldigen tot een rechtszaak en vervolging. Dat ze dan vervolgens vrij uit gaan, omdat het verjaard is, met opzet nota bene, is minder erg, dan helemaal niets. Geef op andere websites deze link door en dring aan op een parlementair onderzoek naar deze zaak. Help mij in deze nu nog eenzame strijd tegen een criminele overmacht.

Onderzoeksversie boek

Feitelijk mijn schriftelijke verklaring wat al als boek is verwoord in 5 delen. Zowel Nederlands als in het Engels. 4 gepubliceerd als Ebook Nederlands en 4 Engels! Google Hans Smedema Ebooks!

ing. Hans Smedema, meer later.                                          Copyright 2006 – 2018 Hans Smedema Drachten