Verhoren Hoger Beroep 2012

Please Share! Fight this 'Perfect' 40+ year (Royal) Crime!

Last Updated 21/06/2022 published 25/05/2012 by Hans Smedema

Verhoren Hoger Beroep gruwelijke Hans Smedema Affaire! Mr. A. (Bram) Moszkowicz advocaat!

Alle onderstaande klagers(mijn vrouw geeft slechts de haar bekende waarheid) hebben met hun valse verklaringen een strafbaar feit gepleegd en moeten dat tijdens een zitting nog onder ede bevestigen! Daarna is het ‘meineed ten nadele van verdachte’.

Cruciale latere informatie:

Joris Demmink blijkt de vriend-verkrachter uit 1972 die mijn vriendin tot een seksslavin heeft gemarteld met een stroomstok voor varkens. En Joris was van 2002 tot 2013 de topman als Secretaris Generaal van het Ministerie van Justitie en kon zo al mijn pogingen om deze zaak onderzocht te krijgen simpel blokkeren! Zelfs politie mocht geen aangifte opnemen en geen juist cruciaal proces-verbaal opmaken. Zie…

Topambtenaar Secretaris Generaal Joris Demmink was 40 jaar zwaar criminele MOL binnen Ministerie van Justitie met heimelijke Koninklijke bescherming!

En het blijkt dat onze buurman leraar Frans Jaap Duijs de geplande(!) verkrachter en hoerenloper uit 1972 was die van Joris Demmink(die hem dus kende) een de facto(100.000 gulden + maandelijkse toelage hypotheek) gratis Villa kreeg direct schuin tegenover ons om ons te blijven controleren en met dagelijkse lichte ketamine(narcosemiddel!) tientallen jaren lang honds en volgzaam te houden. Had zelfs microfoon in onze woning en in de telefoon op mijn kantoor als directeur ingenieursbureau  IHN Leeuwarden. Om alles wat ik deed kapot te maken zodat ik geen succes kon worden en dus GEEN gevaar voor de verkrachters en Omerta organisaties! Zie…

J’Accuse Jaap Duijs het Monster van Drachten!

Dat is dus hieronder nog niet vermeld!!!

Verhoor 19-3-2012 verkrachter Rieks Perdok uit Roden

Op 19 maart 2012 werden de eerste twee verhoren gehouden met verkrachter Rieks P. de vader van onze jongste zoon, en mijn vrouw:

Rieks P. verhoor1
Rieks P. verhoor1
Rieks P. verhoor2
Rieks P. verhoor2

 

 

Op zich geen nieuwe ontwikkelingen, psychopaat Rieks P. uit Roden blijft ontkennen dat hij rond 1979 mijn weerloze vrouw in haar emotionele persoonlijkheid bracht en een jaar lang zo misbruikte, soms zelfs meedogenloos in aanwezigheid van een hysterisch dochtertje van rond 4,5 jaar die haar moeder plotseling naakt met een vreemde boze man in een andere voor haar onbekende vreemde persoonlijkheid zag en die niet meer normaal op haar reageerde, met uiteindelijk onze jongste zoon tot gevolg gezien het heimelijk(!) onvruchtbaar zijn gemaakt sinds 1972 van Hans Smedema! Kwaadaardige familie vond niet dat Hans en Wies dat cruciale feit hoefden te weten!!!! Gevolg een uniek huiveringwekkend misdrijf dat zijn weerga wereldwijd niet heeft!

 

‘Boze meneer, mama kleertjes uit. Papa gauw komen en boze meneer wegjagen!’  Wanhopig dochtertje van 4,5 jaar meerdere malen telefonisch, tijdens weer een verkrachting door psychopaat Rieks P. uit Roden, terwijl haar papa NOOIT kon komen met zijn onmiddellijke verdringing in combinatie met de gruwelijke doofpot!

‘Waarom papa niet gauw komen en boze meneer wegjagen?’ vroeg het arme kind dan weer als haar vader ondanks de eerdere telefonische waarschuwingen nietsvermoedend gewoon aan het eind van de middag thuis kwam? En noch haar moeder noch haar vader begrepen er met hun onmiddellijke verdringing(selectieve amnesie) ook maar iets van! Er was NIETS gebeurd immers volgens hun werkelijkheid als direct gevolg van de samenzwering en doofpot! Broer Marinus en bedrijfsleider Joop de Boer door office manager Stella van Arkel gewaarschuwd, die Rieks P. naakt wippend boven op mijn weerloze vrouw betrapten en de trap afsloegen, ontkennen nu meedogenloos, terwijl het bloed op de muur onderaan de trap zat! Later bleek mijn arme vrouw van niets meer te weten! OM is vanzelfsprekend NOOIT geïnteresseerd geweest in dna test van dat bloed, wat verkrachter Rieks P. nota bene op de plaats van het misdrijf zou hebben geplaatst! Laat staan een doodsimpel dna-testje wat zou bewijzen dat hij de vader is van onze jongste zoon!

De meedogenloze schizofrene klager Klazien J., zuster van mijn vrouw, vond het samen met familie, psychiaters en justitie niet nodig om haar zwager Hans Smedema te waarschuwen dat hij onvruchtbaar was gemaakt(wat veel later heimelijk hersteld is) en dat zijn vrouw weerloos was tegenover verkrachters en psychopaten als Rieks P. uit Roden en onze gewetenloze buurman Jaap Duijs uit Drachten die zijn vrouw Wimke zijn hele leven al bedroog. Voor Wies nog met iemand van de zelfde naam die nu ook al gescheiden leeft met een dochter die wel eens van Jaap Duijs kan zijn!

Slechts een paar kleine foutjes die onbelangrijk lijken. Zo is door mij nooit het woord nymfomane gebruikt en ook niet PTSS als het over mijn vrouw ging. Ook is ze alleen selectief(!) ontoerekeningsvatbaar en gaat het ook om selectieve(!) amnesie of beter oproepbare emotionele persoonlijkheid DIS. Haar antwoorden zijn het gevolg van haar emotionele extra persoonlijkheid wat met heftige ‘afweer- en verloocheningsreacties’ gepaard gaat! Haar brein heeft als verdediging alles gewist, net zoals het bij mij zelf 28 jaar lang verdrongen werd tot maart 2000! Alleen therapie kan haar helpen, maar zolang de samenzweerders allemaal haar ernstige ziekte blijven ontkennen, sta ik machteloos en leef alleen in Spanje, wachtend op hulp die niet komt! Psychiaters spreken elkaar tegen over mij en wilden mijn foutieve behandeling, wat ik natuurlijk weigerde! Dat zou averechts gewerkt hebben. Ik heb overigens vrijwillig met veel psychiaters gesproken en zelfs het foute middel Semap een paar weken geslikt, maar kon daardoor juist NIET meer werken en ben dus gestopt daarmee en kon vervolgens van 2000 tot 2004 gewoon doorwerken! Waanzin dat psychiater Oostveen ZONDER zelfs met mij gesproken te hebben op grond van mijn hysterische ernstig zieke vrouw mij dwong om dat foute middel te slikken! Privéleven op straat vindt helaas altijd plaats bij verkrachtingen en aangifte doen, zeker bij deze gruwelijke Koninklijke doofpot affaire! Noodweer!

Pas op, mijn vrouw heeft met mijn toestemming(!) en zelfs verzoek aangifte gedaan volgens haar(!) huidige werkelijkheid! Immers alleen het opblazen van deze doofpot kan hem oplossen! Merk op dat door RC sluw specifiek wordt ingegaan op het feit dat Hans Smedema aan een ‘waanstoornis’ zou moeten  lijden? Terwijl Hans na 30 vreemde onmogelijk lijkende herinneringen in maart 2000 nog tot 2004 gewoon doorwerkte op topniveau en zakelijk en vaak privé niemand in die tijd iets aan hem gemerkt heeft? Ook hier in Spanje gaat dat op! En er is al voldoende bewijs dat ik gelijk heb, dus wat zegt dat over de geestestoestand van deze meedogenloze liegende criminelen? Dat ze zelf schizofreen en/of psychopaat zijn!

In 2009 werd veel bewezen in Amerika tijdens mijn eerste asielaanvraag tegen deze gruwelijke vervolging door Nederland tegen mij. Maar Nederland weigert ieder onderzoek omdat deze zaak Staatsgeheim en Staatsveiligheid betreft wegens de corrupte betrokkenheid van de overigens zwaar bedrogen Koningin Juliana rond 1975. Prof.dr. Onno van der Hart was daar de cruciale fraudeur van. Zie mijn recente artikel:

Resultaten Amerikaans Onderzoek Hans Smedema Affair

Duivels contract afgeperst door prof.dr. Onno van der Hart!

Hiermee ligt ondubbelzinnig voor de historie vast hoe mijn vrouw volkomen onnodig nota bene sinds 2000 tegen mij werd opgezet en daarmee de rest van ons leven totaal verwoest! We leven nota bene noodgedwongen in twee landen! Ook dat succesvol zakenman Hans Smedema volkomen onnodig zijn hele leven werd verwoest door familie met medewerking psychiaters en beschermd door de handtekening van een achterlijke Koningin Juliana destijds en nu nog steeds door een blijkbaar gewetenloze laffe Koningin Beatrix!

Mijn reactie op de verklaring van Rieks P. is al uitgebreid besproken in o.a J’Accuse Rieks P.  Een doodsimpel DNA testje kan bewijzen dat hij de vader is, maar het OM en Hof Arnhem zullen dat NOOIT toestaan om Koningin Beatrix buiten beeld te houden! Nationaal belang en staatsveiligheid gaat altijd boven individueel belang van slachtoffer Hans Smedema en zijn nog steeds argeloze onwetende vrouw die iedere therapie meedogenloos wordt onthouden sinds 1972!

De volgende klagers, dus de schizofrene verkrachter Jaap Duijs uit Drachten, haar meedogenloze zuster Klazien J. uit Steenwijk die haar eigen zuster sinds 1972 ijskoud liet verkrachten en nog bedriegt, en kroongetuige en heldin met inside informatie over de doofpot en samenzwering via justitie en geheime dienst onder leiding van mijn gewetenloze broer mr. Johan Smedema uit Gennep, Elise B. uit Uden, werden op 16 april gehoord. Ben benieuwd of Elise een officiële vrijwaring heeft om te mogen spreken ook als staatsveiligheid in het geding is? Zal wel niet natuurlijk. Het meedogenloze ‘Monster van Soestdijk’ Koningin Beatrix vindt zichzelf natuurlijk belangrijker! Elise kan van de klokkenluidersregeling gebruik maken lijkt mij.

Verhoor Elise Boers en verkrachter Jaap Duijs 16 april 2012

Verhoor meedogenloze (laat haar weerloze zuster haar hele leven ijskoud verkrachten) Klazien Jansma uit Steenwijk is uitgesteld tot 22 mei a.s.

Hier de documenten van Elise Boers en justitie-verkrachter met gratis Villa(100.000 gratis) en maandelijkse toelage(en microfoon in onze Villa en op mijn kantoor als directeur IHN Leeuwarden,  drs. Jaap J. Duijs uit Drachten:

 

 

 

Boven de verhoren van verkrachter drs. Jaap Duijs uit Drachten en klokkenluider en heldin Elise B. met geen nieuwe ontwikkelingen. Ze volharden in hun eerdere stellingen dat ze van geen doofpot of seks weten! Pas bewijs van het tegendeel kan hun meineed en meer opleveren. Zonder opsporingsbevoegdheid en dna-testjes is dat door mij niet te doen en mijn veel eerdere aangiften van april 2000 Politie Leeuwarden en april 2004 Politie Drachten met verzoek tot diepgaande justitionele onderzoeken werden door Kroon immers discriminerend en met meedogenloze rechtsongelijkheid geweigerd om onze laffe en gewetenloze Koningin Beatrix buiten beeld te houden! Jaap Duijs voegde ook nog sluw het meest slechte psychiatrisch rapport bij van Psychiater Mutsaers uit Haren wat door alle andere weer wordt tegengesproken qua karaktermoord op slachtoffer van het misdrijf van de eeuw Hans Smedema! Het is ook uitgebreid bestreden en al gepubliceerd in de Post Fraude door Psychiaters! Maar daarmee maakt het wel deel uit van de nog komende zittingen! Alleen een doodsimpel DNA-testje kan mijn gelijk bevestigen, maar zal NOOIT toegestaan worden door het OM of HOF Arnhem. httpv://youtu.be/SwNUGDAINBU

Merk op dat Hans Smedema van een veel hoger ethisch denkniveau blijk geeft door zowel negatieve als positieve psychiatrische rapporten te publiceren, terwijl psychopaat en verkrachter drs. Jaap Duijs uit Drachten ongenuanceerd uitsluitend het meest negatieve (foute en bestreden)psychiatrische rapport aan de rechtbank overhandigt! Bovendien ontkent hij op het motorjacht van mijn broer te zijn geweest en dus ook nooit mijn vrouw hebben kunnen verkrachten, terwijl die aanwezigheid uit bijgaande video glashelder blijkt! Typisch ontkennend gedrag zoals van de meeste criminelen! Deze psychopaat verkracht en misbruikt mijn weerloze vrouw van 1979 tot minimaal 2003 en beschuldigt dan haar weerloze man als zijnde paranoïde en eist ijskoud en gewetenloos een schadevergoeding van 5000 euro ook nog! En dat alles onder gewetenloze en laffe Koninklijke bescherming van Beatrix die ijskoud en meedogenloos ieder justitioneel onderzoek verbiedt en politiek goedgekeurd alle ambtenaren opdracht geeft om aan deze doofpot en samenzwering mee te werken! Wet Openbaar Bestuur heeft dit ‘Monster van Soestdijk’ op 31 oktober 1991 even sluw buiten werking gezet, zodat deze gruwelijke samenzwering nooit normaal legaal kan uitkomen! Zie Page J’Accuse Koningin Beatrix!

Mijn reacties hierop zijn voldoende verwoord in J’Accuse Jaap Duijs en Casus Elise B.  Hier bewijs in video op YouTube dat hij wel degelijk op die bewuste boot is geweest waar hij onze dochter een half uur lang onbeschermd op het dek achterliet, na mij met zijn vrouw te hebben weggelokt, terwijl hij mijn weerloze vrouw in haar emotionele persoonlijkheid verkrachtte en ze zelfs weer zwanger raakte slechts weken na de geboorte van onze jongste zoon, terwijl de arme Hans heimelijk(!) onvruchtbaar was, maar de schuld ervan kreeg met haar gewetenloze laffe zuster Klazien die weer zweeg! Hier de desbetreffende stukken uit mijn autobiografie ‘Vechten tegen het onbekende’ bij Pages 7.1 Besloten files

Nagekomen stukken verkrachter van mijn weerloze(!) vrouw(van 1979 tot 2003!)  Jaap Duijs uit Drachten:

Verhoor Klazien Jansma uit Steenwijk

 

Ook schoonzuster en psychopaat Klazien als vertegenwoordiger van god op aarde meent blijkbaar dat doorgaan met liegen en bedriegen de oplossing is van deze huiveringwekkende zaak sinds 1972! Haar belangen gaan boven die van de slachtoffers Hans & Wies! Maar haar artsenkaart bewijst dat op 5 december 1976 er een abortus had plaatsgevonden, terwijl dat NIET door ons is gedaan. Klazien heeft dus in overleg met huisarts Hogen Esch een vrucht afgedreven! Anders kon die dat niet weten! Ons werd voorgehouden dat het zogenaamd om een miskraam ging! Dat ik onvruchtbaar was gemaakt werd ook verborgen gehouden! Tegen dit monster uit Steenwijk is aangifte gedaan in april 2000 en april 2004, maar ze heeft een rechtstreekse vrijwaring van een gewetenloze laffe Koningin Beatrix en haar ‘hondse'(kafka) Ministerraad gekregen en blijkbaar mag ze ook blijven liegen! Ze heeft persoonlijk de vele foto’s gezien en is op de hoogte dat die gekocht waren door haar vader Jolle J. Ik heb die foto’s ook zelf gezien in 1977 toen die door Jan van Beek naar mij gezonden werden! De ‘Koninklijke Criminele Organisatie Mengele (KCOM)’ heeft alle gegevens gewoon in hun files, maar politici willen geen openbaarheid in deze gruwelijke en huiveringwekkende zaak! Onder staatsveiligheid wordt alles prachtig voor het Nederlandse volk verborgen gehouden.

Merk op dat uitsluitend degenen gehoord worden die al in april 2004 door Hans Smedema beschuldigd werden als daders en medeplichtigen en wat door politie zeden rechercheur Haye Bruinsma correct naar OM officier justitie Leeuwarden mevr. Van Duynhoven werd doorgezonden! Pas na 5 maanden wachten op volgens hun ‘toestemming justitie!’ en het cruciale gesprek van Minister Veerman met zijn studiegenoot en goede zakenrelatie van Hans uit Groningen, werd dat afgewezen! Dus Kroon(Ministerraad en Koningin Beatrix) heeft gezien mogelijke negatieve gevolgen voor ons blijkbaar meedogenloze Koninklijk Huis, onderzoek en vervolging door OM verboden! Maar de daders mochten later in 2008 wel(!) aangifte doen! Dat is pure rechtsongelijkheid en discriminatie.

Mijn getuigen zijn vanzelfsprekend ‘aangehouden!’ Naar mijn bescheiden mening zal naast de klagers/aangevers vrijwel niemand gehoord worden en indien toch, mogen die waarschijnlijk liegen op grond van een mij onbekende medische doofpot en Koninklijk goedgekeurde samenzwering! Men zal mij als lijdend aan een waanstoornis neerzetten en dat als zogenaamd excuus misbruiken om de voor hun te gevaarlijke getuigen niet te horen!

Wachten was nu op de eerst nog aangehouden andere 12 getuigen, door mr. A. (Bram) Moszkowicz verzocht!

Maar volgende inhoudelijke behandeling zal op 19 november 2012 om 9.30 uur in Arnhem plaatsvinden, ZONDER dat de door verdediging opgeroepen getuigen en mededaders gehoord zijn! Dus alle door mr. A. (Bram) Moszkowicz verzochte 12(!) getuigen zijn geweigerd! Zoals door mij verwacht. De kwaadaardige(onverschillig tegenover onrecht) en laffe Koningin Beatrix gaat voor individueel belang van de onschuldige Hans Smedema en zijn weerloze vrouw! Drie rechters Gerechtshof Arnhem werken dus rustig mee aan deze doofpot en zijn dus zo partijdig als de pest, net als eerder politierechter Jeroen van Bruggen rechtbank Leeuwarden! Alleen de meest negatieve getuigen, namelijk de partijdige klagers zijn nu gehoord! Zou kunnen dat ze laf de zaak terugverwijzen naar de rechtbank Leeuwarden zodat er weer 3 jaar gewacht kan worden! Ze zijn als de dood voor deze zaak en te laf om op te treden!

 

Ik heb wel besloten om zodra de volgende zitting in Arnhem zal plaatsvinden, daar toch aanwezig te zijn! Ondanks de zeer emotionele hertraumatisatie en secundaire victimisatie voor mij. Ik wil dit politieke schijnproces van dichtbij zien gebeuren en er over kunnen publiceren! Let op mijn woorden, slachtoffer van het misdrijf van de eeuw Hans wordt veroordeeld om de verkrachters van zijn vrouw duizenden tot misschien wel tienduizenden euro’s te betalen voor zijn burger plicht om zijn vrouw en zichzelf te beschermen en dus aangifte met beschuldigingen te doen! Later openlijke beschuldigingen na weigering onderzoek door nota bene Kroon! Overigens zal er nooit vrijwillig betaald worden, dus dat wordt allemaal nog zeer heftig. Het vonnis van Hof Arnhem heeft geen invloed op publiceren en zoeken naar recht door Hans Smedema! Dit misdrijf van de eeuw in opdracht van Koningin Beatrix wordt met de dag spannender en grotesker!

Alle verhoren sluw ongeldig verklaard in oktober 2013!

Al deze frauduleuze valse verklaringen werden in september/oktober 2013 snel uitgewist door een zogenaamde fout tijdens mijn eerste maand detentie in P.I. ter Apel, die de hele procedure bij rechtbank en Hof Arnhem foutief maakte en dus kunnen deze lieden niet meer daarvoor vervolgd worden! Dat kreeg ik in Buffalo jan 2014 nog te horen van asielrechter Rex J. Ford die zijn asiel-onderzoek van 2009 heropende op grond van cruciale gemaakte fouten.

Secundaire victimisatie en re-traumatisering!

Uit het onderzoek komen vier verschillende vormen van secundaire victimisatie naar voren:

  • negatieve effecten op het vertrouwen van het slachtoffer in zichzelf, de toekomst, de wereld en het rechtssysteem; 
  • verergering van de effecten van het oorspronkelijke trauma als gevolg van het misdrijf; 
  • belemmering van herstel; 
  • en een tweede, nieuw trauma als gevolg van het strafproces. 

De twee vormen die in de literatuur, de focusgroepen en de interviews met de slachtoffers het meest duidelijk naar voren komen, zijn negatieve psychologische effecten op het vertrouwen van het slachtoffer in zichzelf, de toekomst, de wereld en het rechtssysteem en, waar het gaat om getraumatiseerde slachtoffers, verergering van de effecten van het oorspronkelijke trauma. Dit laatste vatten we onder de term re-traumatisering. Deze twee vormen van secundaire victimisatie moeten van elkaar worden onderscheiden. De eerste heeft betrekking op alle slachtoffers van misdrijven, bij de tweede gaat het uitsluitend om slachtoffers die reeds door het misdrijf zijn getraumatiseerd. Re-traumatisering (ook wel secundaire traumatisering genoemd) als gevolg van het strafproces is daarmee een enger begrip dan secundaire victimisatie. Secundaire victimisatie in de vorm van belemmering van herstel komt vooral in de focusgroepen en de interviews met de slachtoffers – direct of indirect – aan de orde. Victimisatie door een tweede, nieuw trauma als gevolg van het strafproces wordt zowel in de literatuur als in de focusgroepen en de interviews alleen als uitzondering genoemd.

Hier de oproeping voor de volgende zitting op 19 november 2012 om 9.30 uur gerechtshof  Arnhem! Terwijl al onze getuigen NIET zijn gehoord! Kunnen nog wel tijdens zitting gehoord worden! 

Merk op dat het Hans is die sinds 2000 en 2004 steeds om diepgaande justitionele onderzoeken vraagt! OM/Justitie weigeren dat op foute gronden en tegen de rechten van de mens ingaande!!!!! Hans publiceert zelfs positief en negatief allemaal gewoon openlijk. Hij heeft immers helemaal niets te verbergen! Wie heeft dan hoogstwaarschijnlijk gelijk? Hans! Kosten doofpot tussen 10-20 miljoen euro! Zie RTL nieuws ‘De slagerij van de staat!’

 ‘History has proven always to be on the side of those who seek justice!’ President Obama

Later meer…

Hans Smedema, Nederlands vluchteling en balling voor de heimelijke achterbakse vervolging door ‘De Kroon!’, Xalo/Jalon, Spanje!

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.