J’Accuse brother Marinus Smedema Moraira Spain

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

J’Accuse brother Marinus Smedema Moraira Spain

 ‘Never in world history…

has a single loving couple…
been betrayed so badly…
for so long…
by so many…!  Hans Smedema

Complaints about text? Klachten over inhoud?

Complaint contents & Klacht inhoud!

Onderzoek UNCAT?

Criminele achterbakse Broer Marinus Smedema Moraira Spain. Foto door hem op internet gepubliceerd.

Tijdens mijn (onschuldige/geen advocaat/geen verdediging toegestaan/lid 3 gruwelijke context totaal buiten beschouwing gelaten) detentie van 5+5+3=13 maanden in P.I. ZuyderBos Heerhugowaard ontving ik plotseling op 28 mei 2017 een email van zowel mijn vrouw, als van mijn broer Marinus Smedema uit Moraira Spanje. Beide maakten zich (zogenaamd) zorgen om mij! Met mijn corrupte criminele broers had ik geen contact meer sinds laatste kille gewetenloze gesprek 1 feb 2004!

Maar ik publiceer dit omdat het voor het verhaal, boeken en film cruciaal is. Het geeft inzicht in de meedogenloze denkwereld van mijn drie corrupte broers, onnozele zwijgende zuster en de liegende kerkrat zwager Tjitte de Jong. Zie J’Accuse zwager Tjitte de Jong uit Norg/Oudega!

Opzettelijk laat men mij, mijn weerloze vrouw en verder iedereen denken dat ik plotseling gek ben geworden! Gruwelijk voor mij en het heeft mijn leven nog meer verwoest met onbeschrijfelijk lijden.

Hieruit blijkt namelijk dat Marinus, net als mijn andere broers nog altijd leven met een vals GOD-Syndroom. Ze denken als een soort god over mijn leven te kunnen beslissen sinds 1972 zelfs nog nadat drie kinderen niet van mij bleken te zijn en ze al wisten dat ik in 1972 heimelijk onvruchtbaar gemaakt was door de verkrachters! Wat ze corrupt en gewetenloos voor ons verborgen hielden! Achterhouden van voor ons cruciale informatie na eerste kind en wat ons weerloos maakte om er iets aan te doen wat heel simpel had gekund toen.

In diezelfde tijd in derde week mei plotseling gesprek psycholoog en binnen drie dagen(normaal weken wachttijd) psychiater die allemaal mijn verhaal wilden horen en wie informatie kon verstrekken over de diagnoses/fraude door psychiaters! Na 17 jaar doofpot wel vreemd zo plotseling, maar zware plotselinge verhoor AIVD/Sjon in KLM vliegtuig naar Amsterdam op 15 maart 2017 had mij al gewaarschuwd. Hier is wat heel bijzonders aan de hand! Amerika moet iets gedaan hebben, want de corrupte Justitie/AIVD schoften doen dit echt niet uit hunzelf! Die laten je als onschuldig slachtoffer meedogenloos ijskoud creperen.

Wellicht heeft President Obama op mijn herhaalde verzoek toch zelf ingegrepen nog voor zijn vertrek 20 januari 2017? Hij was op de hoogte van mijn gruwelijke zaak en ik had weer(!) om zijn ingrijpen gevraagd tijdens zitting eind 2016  asielrechter in San Diego. Hier de eerdere brief om zijn hulp…, en die aan Senator Mc Cain.

Political Asylum request President Obama

Senator John McCain, request for help in Dutch Queengate!

En het feit dat KLM Co-piloot Koning WA het asiel aanbod van judge Rex J. Ford in de lucht boven Amerikaans grond gebied op 15 maart 2017 bkokkeerde door gewetenloos te liegen dat ik dat juist niet wou moet ook een cruciale reden voor onderzoek zijn. Immers de zaak moet bij UNHRC of UNCAT zijn neergelegd door Amerika tegen Nederland! Wat eerst niet publiek is! Nederlandse klootjesvolk mag van niets weten! Zie mijn artikel of post:

KLM Co-Pilot King Willem Alexander corrupt blocked my American Asylum Request against the Netherlands in American Airspace!

Mijn vrouw wel telefonisch geïnformeerd over wat er gebeurd was, met name dat ik dus straks al 2,5 jaar gevangen had gezeten in Amerika en Nederland na afloop deze, en op de kinderachtige lugubere email van mijn corrupte broer helemaal niet.

Hiernaast de email die gericht was op het laatste punt, namelijk of ik(als nota bene grootste slachtoffer sinds 1972!) bereid was om alles(!) te vergeten! Dus feitelijk bewijs dat er wel degelijk een gruwelijke samenzwering heeft plaatsgevonden! Anders was er immers niets om te vergeten!

Je moet maar zo meedogenloos en kil zijn. Terwijl hij deel uitmaakt van de criminele familie organisatie sinds 1972 met justitie en buurman verkrachter Jaap Duijs, en zo mijn leven totaal heeft vernietigd! Tijdens mijn laatste gesprek met mijn drie broers op 1-2-2004 vroeg hij nota bene zelf of ik die tweede(!) set porno/rape foto’s van Wies had nadat ik slim mijn glas(met waarheidsserum drug) met dat van hem had verwisseld! Ze kunnen over hele speciale drugs beschikken via mol/verrader bij AIVD/Justitie en de corrupte psycholoog prof.dr. Onno van der Hart die mijn leven totaal kapot heeft gemaakt sinds 1975! Zie post…

J’Accuse prof.dr. Onno van der Hart

Hij heeft mij nooit gewaarschuwd dat ik onvruchtbaar gemaakt was in 1972 en dat dus alle drie kinderen niet van mij waren, wat wij argeloos en weerloos(!) foutief aannamen!

Hij(!) weigerde mij(!) achterbaks dus nog EIGEN kinderen!

Foto Marinus op zijn Twitter account!

Pas rond 1998 werd de blokkade alweer heimelijk(zonder mij te informeren of toestemming, om uitkomen doofpot te voorkomen) hersteld en was ik weer gewoon vruchtbaar. Maar te laat voor nog eigen kinderen. Wel als ik eerder van deze grootste samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis had geweten en snel naar buitenland was gevlucht en opnieuw getrouwd met een eerlijke NIET liegende en bedriegende vrouw.

Deze beide verzoeken derde week mei 2017 vielen samen met een volgens mij start zwaar onderzoek in mei 2017 door Nederlandse Justitie! Immers ook in het KLM vliegtuig van Los Angeles naar Amsterdam had AIVD op 15 maart 2017 via Sjon en de KLM stewardess mij gedrogeerd(waarheidsserum denk ik), mijn documenten heimelijk gefotografeerd door mijn rugzak in een andere tas naar achter in het vliegtuig te brengen, en mij vervolgens verhoord! Waarom na 17 jaar doofpot waarbij niemand iets mag onderzoeken om ons laffe corrupte toch al immune Koninklijk huis voor negatieve publiciteit te beschermen, en ik juist werd gedeporteerd naar detentie in Nederland?

Zie post KLM Co-Pilot King Willem Alexander corrupt blocked my American Asylum Request against the Netherlands in American Airspace!

Omdat er blijkbaar een zwaar onderzoek was gestart door Justice Department Amerika via klacht bij UNCAT tegen Nederland?

United Nations Convention Against Torture nu op verzoek staat Amerika! Daar wijst alles op en ik wist al uit asiel procedure 2009 voor de integere Asielrechter Rex J. Ford Immigration Court Miami, via mijn advocaat Chandler Finley dat mijn zaak daar eigenlijk juridisch thuis hoorde. Ik had dat ook zelf al uitgezocht maar kreeg nul op request bij een privé klacht hier ook veel eerder al vermeld. Chandler vertelde dat het alleen kon door de staat Amerika tegen de staat Nederland, en met voldoende keiharde bewijzen, niet als privé persoon!

Gesprek broer Marinus Albir

Marinus zond nog een tweede email op 10 november 2017 toen ik totaal niet reageerde en verzocht om een gesprek met mij in P.I. Heerhugowaard toen hij vanuit Moraira twee weken naar Nederland ging! Wat ik niet wou want hij wou mij natuurlijk alleen voor hun eigen belangen uithoren! Hoeveel wist ik en wat was er precies aan de hand? Dus weer genegeerd deze corrupte broer. Hoe eerder deze corrupte criminele familie uitsterft hoe betere wereld we krijgen. Gruwelijk hoe kwaadaardig.

Na aankomst in Albir in april 2018 vond ik nog een email van hem aan mijn eigen adres van 4 maart 2017, dus vlak na start klacht UNCAT, en vond dat ik meer te weten zou komen door nu wel met hem te praten! Ik had dan bovendien weer mijn beste kant laten zien. En wie weet wou hij schoon schip maken door alles op te biechten? Alleen een gesprek kon dat oplossen.

Marinus, maar de hele Criminele Organisatie met broers, Justitie, AIVD, buurman verkrachter leraar frans drs. Jaap Duijs, kinderen, prof.dr. Onno van der Hart(mijn periodieke brain programming door martelen om mij weerloos te houden), zusters Wies(ex-vrouw), en soms Wies zelf, kregen natuurlijk al eind januari 2017 direct via Justitie bericht dat er een zwaar onderzoek kwam en hebben een spoedvergadering belegd. Hoe voorkomen we dat we de gevangenis ingaan? Ze hebben afgewacht wat er in de klacht zou staan, wat normaal drie maanden tijd vergt. Dan kom je precies in mei 2017! Toen dus weer spoedvergadering Criminele Organisatie familie Smedema/Justitie en Marinus werd aangewezen om op onderzoek te gaan bij mij in Heerhugowaard.

We spraken in (mijn) Hotel Kaktus Albir op 11 april 2018 waarbij hij inderdaad mij uithoorde, maar was leuk gesprek, want wij konden altijd goed met elkaar opschieten. Gegeten samen en hij heeft me naar appartement gereden. En ik had immers niets te verbergen, hij/familie juist wel. Maar hij bleef steeds maar weer stellen dat ik geen enkel hard zwart op wit bewijs had, net als tijdens gesprek met drie broers op 1-2-2004 in Epe bij broer Ruud.

Wat mij verbaasde want het gaat toch eerst om wat mij is overkomen, mijn/ons tientallen jaren lijden en niet om al juridisch hard bewijs in een open gesprek tussen broers?

Dus weer die kille meedogenloze familie opstelling, zoals al sinds 1972 en feitelijk tijdens mijn jeugd al. Met name broer Johan was mijn jaloerse vijand tijdens mijn jeugd.

Vreemd vond ik ook dat Marinus zijn Villa in Moraira zou proberen(!) te verkopen en mij daarbij even achterdochtig aankeek. Net alsof ik daar meer van zou weten? Op dit moment zijn Villa’s juist heel goed te verkopen immers. Hij wou het geld gebruiken om een appartement in Senioren Complex Patricia te kopen hier vlak bij.

Al eerder vertelde kerkrat zwager Tjitte de Jong, maar ook mijn (niet biologische) dochter dat er beslag gelegd was op hun huis en dat ze daar steeds meer problemen mee kregen als ze geld nodig hadden voor leningen en zo. Tjitte noemde ook de Villa van broer Johan in Gennep, Ruud in Epe en Marinus in Moraira!

Tijdens gesprek Korenmolen Drachten in 2014 bevestigde haar dochter mijn vermoeden dat de kinderen zelf nota bene hun eigen(zogenaamd vrijwillige!) DNA-test hadden vervalst door de wattenstokjes te verwisselen in opdracht van Criminele Familie Organisatie mr. Johan Smedema en buurman verkrachter leraar frans/justitie Jaap Duijs!  “Erken alles openlijk en schriftelijk dan kan ik je wellicht helpen” , stelde ik, maar ze mocht verder weer NIETS zeggen! Van wie niet? Mocht ze ook niet zeggen. Die uitspraak duikt overal steeds weer op. We mogen niets zeggen! Vraag dan om hulp aan mr. Johan Smedema, mijn corrupte broer, zo stelde ik. Hij is immers verantwoordelijk voor alle onrecht. Nee, die kon niets doen!

Kafkaesk! De gigantische Omerta sinds 1972. Zwijgplicht, net als bij de maffia. Misdrijven kunnen nooit worden opgelost zonder open communicatie of justitieel onderzoek. Mijn corrupte broer Godfather Johan Smedema uit Gennep leider Criminele Familie Organisatie heeft dat sluw zo geregeld door het Kon. Huis erbij te betrekken, daarmee werd het Staatsveiligheid en kan het nooit uitkomen dacht hij foutief.

De corrupte manager UMCG afdeling Psychiatrie prof.dr. Robert van den Bosch de baas van Frank van Es die hem voor zijn fraude beloonde met promotie tot Hoofd Polikliniek Psychiatrie UMCG!

DNA  werd verwisseld(vervalst) met die van ouders/gezin van haar echtgenoot, waarvan vader Dirk Snieders nota bene als arts o.a. voor AIVD werkte, maar ook voor politici/ministers. Broer en zus(zelfde soort gezin) van schoonzoon zijn nota bene beide ook arts! Dus waarom dan toch meewerken aan nota bene vervalsen DNA vaderschapstest? Daardoor kon ik geen advocaat krijgen. Niemand die mij nog geloofde. Sluw en crimineel allemaal. Schoonzoon en dochter werken weer beide bij UMCG waar corrupte hoogleraar prof.dr. Robert van den Bosch, mijn vijand, manager afdeling psychiatrie is. Die werkte weer samen met prof.dr. Onno van der Hart om mijn vrouw en mij via conditioneren(martelen) te dwingen alle misbruik te verdringen. Dus daarmee ons weerloos tegen de verkrachters en criminelen te maken, want je leert niet en verdringt iedere criminele actie direct weer! Zie Kinderen vervalsten zelf hun eigen DNA-test!

Dat beslag op woning zal dus ook zo zijn bij Marinus, Johan Smedema, en Ruud. En huisarts Lefering noemde ook beslag en vroeg speciaal of ik daar meer van wist? Nee dus, maar ik heb wel in Amerika in 2009 al gevraagd alle betrokkenen(inclusief eventueel kinderen) te vervolgen, carte blanche  en conservatoir beslag kan daar best deel van uitmaken natuurlijk. Daar heb ik ook specifiek toestemming voor gegeven weet ik nog wel.

Vaststelling door Marinus Smedema

Nog meer verbaasd was ik toen bleek dat hij blijkbaar moest rapporteren naar de familie inclusief mijn ex-vrouw Wies! En natuurlijk heimelijk justitie/Jaap Duijs en corrupte psychiater Frank van Es nog steeds heimelijk tegen mijn wil sinds 2003? Wie anders?

Of al rechtstreeks naar onderzoeksrechter die klacht UNCAT moest onderzoeken en verweer voeren?

Hier de plotselinge(waarom?) email VASTSTELLING die hij mij/hun zond over mij! Terwijl dat al heel veel jaren geen enkel punt meer is voor mij. Ik weet hoe het zit en wacht gewoon(al 9 jaar) op Amerika. Zie mijn blog hier sinds 2007. Ik heb hem niets gevraagd hierover, enkel gesteld dat er ruim voldoende bewijs was. Mijn vermoeden dat het gesprek alleen bedoeld was voor hun eigen belang bleek dus juist en door zijn stompzinnige emails heb ik nu weer meer bewijs van hun gruwelijke doofpot sinds 1972 en met name dat die nog steeds doorloopt. Dus fraude, en criminele vervolging nog steeds mogelijk! Het zou me niet verbazen als het beslag op zijn woning en dat van andere betrokkenen nog steeds loopt! Dan kan hij dus niet verkopen?

Wel of hij nog wist dat hij zelf ook slachtoffer was toen hij meerdere malen onder mind control tienduizenden guldens van Euro Routing overmaakte naar rekening van verkrachter Jan van Beek die een fake communicatiebureau had, voor fake rapporten waar Marinus niets mee kon. Hij wist van niets, terwijl Euro Routing daaraan kapot is gegaan juist! Ik noemde nog Harm Wondaal NOM die het bedrijf door overname redde, en mij daarover informeerde, maar Marinus deed of zijn neus bloedde. Verkrachter van mijn Wiesje, Jan van Beek had ook Marinus al in 1972 in Utrecht onder zijn mind control gebracht. De reden dat ik nog wel met hem wou praten in Albir. Hij was zelf ook slachtoffer, maar ook dader. Met opzet heb ik op zijn vreemde emails NIET direct gereageerd. Pas nu maanden later lijkt mij pas de tijd gekomen om het UNCAT verhaal meer openbaar te maken. Deze blog is weer in de lucht. Journalisten kunnen eenvoudig achterhalen of er inderdaad een zaak loopt bij UNCAT tussen Amerika en Nederland over mij!

Verkrachter Jan van Beek vertelde mij weer dat hij Marinus opdracht had gegeven via zijn mind control over hem, om secretaresse Stella van Arkel te ontslaan omdat die Jan van Beek niet vertrouwde en dus te gevaarlijk werd! Ook dat ik te gevaarlijk werd en dus naar Duitsland werd verbannen! Alles werd georganiseerd door de Criminele Porno Organisatie die weer mijn broer mr. Johan Smedema daarvoor gebruikte. Die werkte direct mee als ik maar negatief werd behandeld volgens Jan van Beek.

Laffe Telegraaf blijft deze grootste samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis al 15 jaar, na gesprek met John van den Heuvel, maar doodzwijgen! Het Nederlandse volk mag vooral van niets weten blijkbaar. Maar ze onthouden kwaadaardig mij de emotionele steun van de normale landelijke verontwaardiging! Ook krijgen meisjes/ouders nu niet de waarschuwing voor mind control die uit deze zaak blijkt. Logisch en terecht dat hun oplage sterk terug loopt.

Fraude door mind control zoals ook ik via verkrachter Jaap Duijs in Drachten werd aangestuurd en in Utrecht door Jan van Beek. Deze hele zaak betreft ongelofelijke mind control met behulp van corrupte psychiaters zoals prof.dr. Onno van der Hart UMCU en prof.dr. Robert van den Bosch UMCG, maar dus ook corrupte psychiater drs. Frank van Es GGZ/UMCG. Medici waren onze grootste vijanden en nu nog steeds! Het is een medische doofpot geïnitieerd door broer mr. Johan Smedema uit Gennep samen met mol/verrader binnen AIVD/Justitie.

Hier de email vaststelling vanwege het cruciale criminele belang integraal, met tussen haakjes mijn opmerkingen…

Vaststelling 
Beste Hans,
Na nogmaals informatie ingewonnen te hebben over het verleden(bij wie? Je bent zelf mee verantwoordelijk!), ben ik tot de definitieve conclusie gekomen, dat er geen enkel bewijs(waarom is bewijs zo belangrijk?) is en dat iedereen en ook iedereen jouw ideeën wat er gebeurd moet zijn met Wies, Johan  etc. kunnen bevestigen.
Ik adviseer je dan ook zeer dringend te stoppen met verdere onwaarheden(sinds september 2016 geen enkel bericht meer geplaatst! Zat gevangen!) en indien mogelijk je te laten behandelen voor je waan-ideeën(Je weet dat ik de waarheid openbaar!).
Ik heb ook contact gehad met je ex vrouw Wies en wat zij de laatste 15 jaar met jouw heeft doorgemaakt is onmenselijk wreed en heeft
haar leven volledig verwoest. Hans je bent ernstig ziek en nogmaals je moet behandeld worden. (Je liegt en mijn vrouw heeft juist mij gruwelijk bedrogen met hulp familie!)
Na deze gegevens  vast gesteld te hebben, ben ik genoodzaakt alle contacten van de laatste dagen nu met jouw te verbreken, tenzij jij alle publicaties  in Facebook en andere media stopt en vernietigd(Alles was al gestopt door mijn detentie! Niets werkte meer sinds mei 2017!) en je akkoord gaat met een professionele behandeling(tegen wat? Er moet een doel zijn!)Alleen dan kun je contact met mij opnemen om je helpen voor zover dat voor mij mogelijk is(Jij vroeg mij drie keer om met je te spreken, ik niet!)Ik zal dan ook onze familie om advies en steun vragen(die weigeren al sinds 1972 iedere hulp en zijn juist verantwoordelijk!).
Ik hoop van harte, dat ik hiermee een bijdrage heb geleverd, dat jij weer een normaal leven kan gaan leiden en om je gemaakte fouten te kunnen gaan herstellen(bedoelen jullie niet je eigen gemaakte fouten?). en er weer een normale(je weet niet wat normaal is!) familieband kan ontstaan.
Je broer Marinus
P.S. 
Wat betreft leningen die jij zou willen afsluiten in Nederland of Spanje kun je mijn inziens vergeten. Je zal nu in Albir/Altea een nieuw bestaan moeten opbouwen en huisvesting zoeken met de middelen die je nu ter beschikking staan.  Dus draai elke euro twee maal om. Dus koop nu geen scooter, zoals je van plan was. Met het vervoer en zoeken naar huisvesting wens ik je succes.

Hij zendt deze corrupte onzin naar alle familie betrokkenen, maar noemt niet Jaap Duijs en Mol bij Justitie/AIVD met de volgende tekst in een email:

Ter informatie:

De vorige mail heb ik ook gezonden naar je broers, zus en Wies.
Het spijt mij heel erg dat ik je verder niet kan helpen. Ik krijg ook hier thuis anders grote problemen.
We hadden de laatste dagen een heel mooi en normaal contact en ik heb tijd zat om je te helpen met het installeren ergens in Albir.
Ik hoop toch nog dat je het verleden (er is toch geen verleden als ik alles verzonnen zou hebben?) kan vergeten, zodat ik je kan helpen en dat we inderdaad in Boheme Albir gezellig een drankje kunnen nemen.
Doe je best om het verleden(waarom zou ik?) te vergeten en nu opnieuw te gaan leven.
Ik hoop van harte

Wat ik mijn vrouw heb aangedaan?

Wat ik mijn vrouw heb aangedaan? Ze heeft mij zo ongelofelijk bedrogen dat asielrechter in Amerika mij nog waarschuwde dat er voor haar geen medelijden zou komen in Amerika. Men zal denken…
Your (lying betraying) wife got what she deserved!
Nog toen ik haar leerde kennen loog ze dat ze geen vriendje had, terwijl haar ouders en zusters haar jeugd vriendje die op haar slaapkamer logeerde voor mij verborgen hielden maanden(!) lang. Iedere nacht sliep ze gewoon met hem zoals ze al jaren gewend was! Ze sliep met heel veel mannen! Ook in Utrecht toen ik haar daar leerde kennen, maar loog daarover. Ze had geen enkele ervaring zo loog ze. Terwijl wij ook seks hadden. Die corrupte familie Jansma, vader destijds nota bene hoofd accountantsdienst Rabobank Noord Nederland en voorzitter ondernemingsraad Rabo, nu haar zusters Klazien en Betty hebben mij/ons altijd gruwelijk bedrogen! Was gewoon normaal(!) in hun corrupte familie cultuur. Ik had daardoor al woedend totaal met haar gebroken, maar werd door hypnose/mind control door mijn ouders(!) via hobbyist hypnose Röben (van Instituut Röben Leeuwarden destijds) waar mijn moeder een verhouding mee had, gedwongen verder te gaan tegen mijn wil en zonder me ook maar iets te herinneren van haar gruwelijke bedrog.  Door hun liegen en bedriegen heb ik later nooit de kans gehad om eigen kinderen te krijgen, dat werd ook maar even(!) door wederzijdse familie verzwegen. Hans bedriegen was standaard en dus normaal!
Ook kreeg ik top posities aangeboden, maar door hun leugens en brainwashing had ik tijdens mijn leven geen enkele kans volgens asielrechter Rex J. Ford. Volgens hem had ik recht op een hoge schadevergoeding omdat ze mijn carrière kapot hebben gemaakt.
We looked at everything from all sides, but you never had a chance during your life! Nobody could!
Zie o.a. post
Weer wil Marinus dat ik het verleden vergeet! Maar als ik gek zou zijn geweest, en dus alles was verzonnen, is er toch helemaal GEEN verleden om bang voor te zijn als broers? Dus alweer tussen de regels door bewijs van de  gruwelijke doofpot sinds 1972! Nooit zal ik dit verleden kunnen vergeten, er zijn al Ebooks van en er komt een film over. Deze zaak is vergelijkbaar met de beroemde Jason Bourne movies, maar nu geen fictie, maar echt gebeurd. Hersenprogrammering en conditionering door martelen via corrupte Onno van der Hart.

Familie blijft liegen en bedriegen sinds 1972!

Ze probeerden dus de onderzoeksrechter UNCAT op het verkeerde been te zetten!

De familie bleef dus hun oude doofpot sinds 1972 aanhouden omdat men foutief aannam dat ik geen enkel bewijs zou hebben. Wat fout is want er zijn juist veel bewijzen en vooral gemakkelijk te bewijzen feiten genoemd op deze blog. Justitie weigert ieder onderzoek hoogstwaarschijnlijk op grond Staatsveiligheid wegens handtekening Koningin Juliana destijds rond 1975. En Amerika heeft op mijn dringende verzoek gedurende drie asiel aanvragen sinds 2009 meer bewijzen neem ik aan, anders zouden ze die klacht bij UNCAT niet hebben ingediend.

Het simpele feit dat asielrechter Rex J. Ford al in 2009 mij bevestigde dat onze drie kinderen inderdaad NIET van mij waren, maar van drie verschillende vaders, bewijst feitelijk al mijn hele zaak!

Mijn vrouw is dus ernstig ziek met dissociatie door martelen in Utrechten ze was van nature al een pathologische leugenaar ook nog. En ik vertel slechts de waarheid hier op mijn blog. Deze Blog is mijn schriftelijke verklaring over alles wat mij is overkomen! Smaad  tegen o.a. verkrachter drs. Jaap Duijs is daarop niet van toepassing. Hij had eerst vervolgd moeten worden.

Dat zou verklaren waarom Marinus maar steeds bleef doorzeuren over het feit dat ik geen enkel zwart op wit bewijs zou hebben! Mijn corrupte broer mr. Johan Smedema uit Gennep en justitie zullen daarop aangedrongen hebben. Wat weet Hans en welke bewijzen zijn er inmiddels tegen ons? Blijf vragen om bewijzen zodat hij dingen gaat noemen! Wat ik niet deed, behalve kinderen dan.

Daarom ook verzoek om gesprek zelfs in P.I. ZuyderBos Heerhugowaard.

Ze zijn bang en in paniek, wat weet Hans en waarom die onverwachte gigantische klacht door Amerika tegen Nederland? Uniek!

Die hun sluwe doofpot en samenzwering wel eens kon opblazen en in de publiciteit brengen?

Al in 2007 schreef ik de volgende post terwijl ik lang niet alle gruwelijke zaken die ze hadden gedaan wist! Ik een soort bijbelse Jozef in de put geworpen en later verkocht als slaaf!

https://hanssmedema.info/broers-met-god-syndroom/

https://hanssmedema.info/sluwe-broer/

Ernstig ziek en professionele behandeling?

Zijn uitspraak dat ik ernstig ziek zou zijn en professionele behandeling nodig zou hebben is laster en gewetenloos. Alle drie broers stelden dat al corrupt op 1-2-2004 in Epe ook! Ik leef al sinds 2000 als de dorpsgek! Duizenden uren eigen onderzoek om te achterhalen wat er gebeurd is en waarom. Tegengewerkt door Cordon Sanitaire Justitie/AIVD. Terwijl Marinus en familie mij dat zo hadden kunnen vertellen. Machteloze woede. Ook hier in Spanje. Gruwelijk lijden iedere dag weer.

Dit geeft aan hoe corrupt en gewetenloos mijn familie en specifiek broers zijn! Om een volkomen onschuldig slachtoffer naar psychiaters te sturen die geen flauw idee hebben van deze groteske samenzwering, is luguber! Of ze zijn wel op de hoogte gebracht en willen mij enkel tegenwerken om uitkomen doofpot te voorkomen. Zo gewetenloos crimineel dat het bijna niet te beschrijven is.

Want dat heb ik gedaan al in 2000 en werd juist niet geloofd en dus kreeg ik geen therapie voor mijn vrouw Wiesje en ook zelf niet de juiste behandeling tegen PTSS of zo. Met name wou ik therapie voor mijn vrouw, wat dus nooit is gelukt, want ze werd juist net als ik steeds weer gehersenspoeld, moet iedere 5 a 6 jaar,  om zich niets te herinneren en dus weerloos tegen de verkrachters, en argeloos verder te moeten leven. Ook nu heeft ze geen flauw idee wat er gaande is. Ze kan nog steeds niet geloven dat haar drie kinderen niet van mij zijn!

Ik werkte overigens door tot eind 2003 toen de corrupte psychiater drs. Frank van Es met toestemming van mijn juist zelf ernstig zieke vrouw, aangestuurd via mind control leraar frans Jaap Duijs, mij zelfs tegen mijn wil, verborgen als een baby aspirine 100 mg in het officiële doosje en doordrukstrip, heimelijk een anti psychoticum gaf. Wat mij JUIST arbeidsongeschikt maakte en ik mijn hoge positie met 145.000 euro inkomen moest opgeven! Mijn(!) leven werd daardoor juist totaal verwoest! Inclusief dat van mijn argeloze weerloze vrouw sinds 1972 al. Zij werd met een stroomstok voor varkens door verkrachter Jan van Beek in Utrecht tot een seksslavin gemarteld. Familie weigerde hem en anderen zoals Mol bij BVD/AIVD te vervolgen en lieten ons conditioneren om alles te vergeten en argeloos en dus weerloos door te leven.

Marinus laat ook meedogenloos weg dat ik 15,5 maand in detentie heb moeten doorbrengen, alleen om asiel/hulp van Amerika te kunnen krijgen tegen hun bedrog en vervolging justitie! En nog eens 14 maanden onschuldig in Nederland, totaal 29,5 maand, terwijl verkrachter leraar frans Jaap Duijs geld(100.000) kreeg plus maandelijkse toelage en nog steeds vrij rondloopt. Je zult maar zo’n broer hebben! 

Laster en smaad door broer Marinus!

Zelfs in Albir blijkt hij laster te hebben verteld bij Villas Albir waarvan ik in 2015/16 een appartement huurde. Hij is daar op bezoek geweest en ik was gek/ziek volgens hem. En later tijdens gesprek met hun bleek hij dat gesteld te hebben. Waarom dat alsmaar blijven liegen en bedriegen? Pure laster en smaad! Omdat hij blijkbaar onder steeds meer druk kwam te staan door derden.

Hier slechts een paar belangrijke criminele zaken die Marinus heeft gedaan of mogelijk gemaakt:

 • Omerta Mind Control! Door zijn/hun gewetenloze zwijgen zijn duizenden andere meisjes slachtoffer geworden, terwijl er veel bijzondere kennis in deze gruwelijke verkrachters zaak met mind control zit.
 • Dorpsgek! Ik moest al sinds 2000 als de dorpsgek door het leven, want niemand die door de omerta mij nog geloofde. Gruwelijk en persoonlijkheid veranderend!
 • Zakelijke pensioenfraude! Detam corrupt veel lager pensioen door salaris jarenlang te vervalsen en veel lager op te geven! Hij schrok toen ik hem voorhield op 11 april 2018 dat mijn pensioen zo laag was.
 • 300.000 euro pensioenpotje na gedwongen verkoop huis ging op aan onderzoek wat er gebeurd was en mijn gedwongen vlucht(exile) naar Spanje. Terwijl Marinus mij dat zo had kunnen vertellen!
 • Fraude bij verkoop Euro Routing! Niet alleen mijn pensioen gaf hij lager op, hij deed dat voor het hele personeel en vertelde die fraude NIET tijdens de verkoop praktisch failliet bedrijf. Wat Steinfort Glas Holding een miljoen of meer heeft gekost om die pensioenen te herstellen. En hier is hij de gevierde man die mee over het leven van Hans Smedema mag beslissen van Justitie? Al sinds 1972?
 • Miljoenen schade! Mijn gevecht tegen de staat, medici en familie heeft onze hele pensioenpot(300.000) gekost en miljoenen aan inkomensschade. Geen eigen kinderen toegestaan waarde?
 • 5 moordaanslagen en Marinus blijft liegen en bedriegen! Hij vind de moordaanslagen op mijn leven dus blijkbaar totaal geen gewetensprobleem.
 • Hersenprogrammering door martelen. Meerdere keren gehersenspoeld en geprogrammeerd door martelen door corrupte Onno van der Hart met zijn/hun toestemming(zogenaamd conditionering om te vergeten) om er maar voor te zorgen dat ik van niets zou weten en niet in staat zou zijn om mij te verweren!
 • Fraudeerde door 180.000 gulden verkoop van mijn 50% in Duitse Euro-Routing NIET te betalen! 7 jaar ellende en betalen rente leningen daarvoor terwijl hij ons geld gebruikte voor financiering daarvan. Net nadat ik opdracht voor 1 miljoen Basrah International Airport had binnengehaald met een winst van 650.000 gulden. Hij was als geldwolf zwaar jaloers en dus werd ik even uit het bedrijf gesmeten na 3 jaar me kapot te hebben gewerkt in Duitsland, terwijl mijn vrouw werd geneukt door Jaap Duijs met toestemming familie en dus Marinus. Pas na 7 jaar via mijn contact met NOM kwam zijn gruwelijke fraude uit en kreeg ik het geld plus 25.000 gulden smartengeld van de NOM Groningen! Mijn advocaat was Justus Werle Trip Advocaten Leeuwarden dus voldoende bewijzen van zijn fraude.
 • Argeloos en weerloos burgerrechten afgenomen! Naar Vaste Commissie voor Koninkrijkszaken gestuurd zonder enige waarschuwing dat het om mijn burgerrechten af te nemen ging! Ik was dus weerloos en werd door BVD/AIVD direct gedrogeerd, maar moest presentielijst tekenen zonder te begrijpen waarom. Zware mensenrechtenschendingen en Koninklijk huis in gevaar gebracht! Die komen door zijn/hun fraude nu in zeer negatieve publiciteit! Reden dat deze zaak nu Staatsveiligheid/geheim is geworden en alle ambtenaren en organisaties moeten meewerken aan het liegen en bedriegen.
 • Medeplichtig aan moord! Zo bang waren ze voor mijn normale vrij hoge intelligentie blijkbaar. Ze wisten dat ik tot de dood erop volgde zou doorvechten. Vandaar de mede door hun mogelijk gemaakte moordaanslagen! Ze zijn, Marinus ook, medeplichtig aan de moordaanslagen ook van de moord op mijn buurman Cees van ‘t Hoog uit  ‘t Harde.
 • Geen eigen kinderen mogen hebben, gruwelijk, etc.
 • Ontslag neef Jack Rijkspolitie! De arme volkomen onschuldige neef Rijkspolitie Jack en zijn leuke mooie vrouw van familie Rijsmus uit Duiven(aangetrouwd via zuster Wies, Betty Jansma met Peter Rijsmus Wijk bij Duurstede) werden mede door zijn liegen en bedriegen ontslagen wegens zogenaamde ‘onrechtmatige inmenging’. Maar zijn hulp was op mijn(!) uitdrukkelijke verzoek! De hele procesgang werd voor mij nota bene door mijn vrouw in opdracht leraar frans verkrachter Jaap Duijs verborgen gehouden! Anders had ik me er zeker mee bemoeid.
 • Verkrachter leraar frans Jaap Duijs ons laten bewaken! Samen met broer mr. Johan Smedema uit Gennep verkrachter Jaap Duijs aanstellen als onze bewaker aan de Sydwende in Drachten door em 100.000 gulden te geven voor aankoop grond schuin tegenover ons! En hem maandelijkse toelage te geven. Wij als slachtoffers kregen niets! Microfoon in onze meterkast en op mijn kantoor Ingenieursbureau IHN Leeuwarden. Ook daar ontstonden grote problemen door de seks van mijn vrouw met veel mannen. Ze was een slet en soms hoer. Jaap geld en hulp justitie/AIVD die  nota bene de seks meester van mijn vrouw was! Mind control via hersenprogrammering van haar brein en het mijne. Ons weerloos maken.
 • Obstructie van recht! Achterhouden cruciale bewijzen zoals kinderen niet van mij, tijdens rechtszaken voor smaad door verkrachter Jaap Duijs, zodat ik weerloos was en in totaal bijna 7000 in eerste rechtszaak en 8000 euro in tweede rechtszaak wegens belediging(!) aan verkrachter moest betalen via inhouding AOW tot beslagvrije voet oftewel sociaal minimums sinds 2013! Terwijl Cabinet MP Jan Peter Balkenende mij 5 miljoen bood in 2003/2004 als ik mijn mond wou houden over hun gruwelijke misdaden! Zie post Bod Kabinet 5 miljoen als afkoop!
 • Achterbaks tegenwerken! Geen contact meer met agent voor zoeken appartement in Albir nadat hij mij weer zwart maakte, dus laster achter mijn rug om na ons gesprek 11 april! Ik was gek en zou geen geld hebben en niet betalen! Dus voor appartement hier moest ik plotseling een jaar vooruit betalen. Zonder dat ik nog in de gaten had dat hij crimineel en achterbaks achter mijn rug om mij weer een steek in de rug gaf! Terwijl hij zich als de aardige broer voordeed die mij alleen maar wou helpen. Pas toen ik zelf een appartement vond en hem opzettelijk dus NIET meer daarbij betrok kreeg ik wel een appartement en hulp van aardige spanjaarden.
 • Intelligentie/assertiviteit verlagen tot zombie niveau! Marinus was dus op de hoogte van het feit dat ik foutieve(!) antipsychotica medicijnen kreeg! Terwijl mij eigenlijk niet veel mankeerde. Ik had achteraf door kunnen werken en een veel hoger inkomen gehad.
 • Laster en zwartmaken! Hij wist ook dat al mijn emails en telefoontjes werden afgetapt, naast de microfoon die Jaap Duijs via AIVD had gekregen en de tap op mijn telefoon en microfoon als directeur Ingenieursbureau IHN Leeuwarden. Ook daar werd ik zwart gemaakt en probeerde men mijn onderuit te halen. Ik mocht geen hoge voor hun gevaarlijke positie krijgen immers. Afzwakken en kapot maken die Hans Smedema!
 • Cordon Sanitaire! Het zwaarste Cordon Sanitaire ooit in de Nederlandse geschiedenis, wellicht zelfs wereldwijd. Alleen beroemde franse Albert Dreyfus Affaire komt wat in de buurt. Moet Staat meer dan 20 miljoen gestolen belasting gekost hebben totaal sinds 1972.
 • Medische files vervalst en vernietigd. Medici die allemaal bij deze corrupte liegende en bedriegende familie en justitie/AIVD werden betrokken en nu hun huizen/geld kwijt kunnen raken door weer hun eigen criminele gedrag tegenover mij.
 • en nog veel veel meer zie boeken en deze blog.

Voor veel meer over zijn/hun gruwelijke behandeling van hun jongste broertje zie ook…

https://hanssmedema.info/hans-smedema-verstoten/

Latere email van Marinus

Gezien het cruciale bewijs van hun nog steeds aanhoudende samenzwering hier de daaropvolgende email.

Hij/ze zijn zo in paniek blijkbaar dat ze er alles aan willen doen om er voor te zorgen dat mijn blog en alle boekjes(!) verwijderd worden. Net als facebook, twitter en Google plus en zo!Dit is weer cruciaal bewijs van hun doofpot en leugens. Weer stelt hij foutief dat er geen enkel zwart op wit bewijs is. Hij stelt dat alles verzonnen is door mij en wil dat ik medicijnen neem en behandeld word.

Hier deze laatste email

Beste Hans,

Naar aanleiding van je verzoek om je nogmaals financieel te helpen het volgende;
Het is voor mij onmogelijk je financieel verder te helpen zonder dat ik ernstige ruzie krijg met Henriette.
Zij is erg emotioneel en kan nog steeds niet begrijpen wat jij sommigen van onze familie, vrienden  en vooral ook je ex vrouw Wies en je kinderen jarenlang hebt aangedaan. Ik ga en kan niets stiekem doen
en wil dit ook beslist niet, omdat ik het volledig met haar eens ben.
Ik kan een heel verhaal houden, maar dat heeft geen zin. Jij zegt dat je bewijzen hebt, maar je hebt helemaal geen zwart op wit bewijzen. Er valt namelijk niets te bewijzen.
Jij zal met of zonder hulp van deskundigen en met of zonder medicijnen de knop in je hoofd moeten omdraaien. Je zal weer vertrouwen moeten hebben in de mensen en in het bijzonder je familie.
Je bent nu weer in Albir, het zonnetje schijnt, je mag weer rijden en je hebt vervoer. Geniet van het leven en zoek weer een nieuwe partner.
Verwijder je huidige account van Facebook, Linkedin, Twitter en Youtube volledig en begin op deze sociale sites een nieuw account zonder shit verhalen. Verwijder ook de 3 boekjes, welke op Bol.com te koop staan.
Als je een boek wil schrijven over het verleden en in het bijzonder de overheid en semi overheid, gebruik dan voor de namen een pseudoniem. Dit voorkomt ook rechtszaken etc. etc. 
Ik wil best weer een goede relatie met je opbouwen en weer eens gezellig ergens gaan eten, maar met bovengenoemde problemen zal dit niet mogelijk zijn.
Het leven is kort Hans, geniet er van nu het nog kan. Ik wens je veel wijsheid Hans en ik hoop van harte dat je er uit komt.
 
Groetjes
Marinus

Hij is nu 77 jaar en ik 70, het kan heel goed zijn dat hij nu de leider is voor de Criminele Familie Organisatie naar AIVD/Justitie? Ik neem ook aan dat mijn niet biologische kinderen daar ook nog steeds deel van uitmaken. Hij is overigens snel minder aan het worden.

Je zal weer vertrouwen moeten hebben in de mensen en in het bijzonder je familie.

Dit is de grootste samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis met Nederlandse Staat en Koninklijk huis betrokken, die niet voor niets mij in september 2003 in Beaune Frankrijk en op 12 augustus 2004 via Minister Veerman maximaal 5 miljoen euro boden als ik alles geheim wou houden. Ook gaat hij totaal voorbij aan het feit dat Amerika dus al lang weet dat de drie kinderen NIET van mij zijn, dus dat ik gelijk heb. Bovendien dat volgens asielrechter Rex J. Ford Justitie bij hun maar liefst 5 goede gronden voor asiel hadden gevonden. Volstrekt uniek volgens hun en geeft aan hoe zwaar ik heb geleden.  Nooit eerder in Amerikaanse geschiedenis voorgekomen. Ook de moordaanslagen zijn door mij gedetailleerd vermeld en ik weet dat Amerika die onderzocht heeft zoals Benidorm.

En dan nog de 5 moordaanslagen op mijn leven en de moord op mijn arme buurman Cees van ‘t Hoog! Het maakt de schoft meedogenloos niets uit!

Zie posts

Fifth Murder Attempt Altea

Bod Kabinet 5 miljoen als afkoop!

Unbelievable 5 grounds for asylum!

Hersenspoelen en martelingen 20 mei 2010 Benidorm chronologisch!

Dit is alles wat ik nog kan betalen! Wel erg handig hier met moeilijk parkeren auto’s en zo.

Ik geniet nu gewoon heerlijk van het mooie spaanse land en de zon, heb wel een scooter of Moto zoals ze die hier noemen gekocht en maak leuke lange tochten in een polo in een zwoele wind. Automatische airco, want hoe harder je rijdt hoe harder de koeling! Maar ben door deze situatie erg eenzaam. Niemand wil met iemand zoals ik vrienden worden immers. Te gevaarlijk en ook ik ben door alle bedrog natuurlijk liever alleen, dan kan mij niet zo veel gebeuren. Er zijn meerdere prachtige meisjes/vrouwen geweest die wel in mij geïnteresseerd waren als ik dat geld kreeg en zelfs aan kinderen dachten! Allemaal niet mogelijk door wrede gruwelijke opstelling broers en Staat der Nederlanden. En niet te vergeten ons laffe kwaadaardige Koninklijk huis dat ook alles doodzwijgt! Wat een corrupte schoften allemaal.

Mijn geld wat ik nog kreeg via kleine pensioentjes tijdens detentie, totaal dik 5000 euro, was al snel op via hotels om eerst ergens te kunnen slapen, en reis met TGV naar Parijs, Barcelona, Alicante en tenslotte Albir. Kocht wel voor 2000 bijbetalen die nieuwe Sym scooter, wat me deze zomer veel plezier heeft gegeven. Krijg nu 1390 netto AOW en pensioentjes. Waarvan 650 huur, 100 elektra/internet, en dus 640 om van te leven. Maar alles hier was gestolen dus moest alles nieuw kopen. Al diverse maanden de laatste week op echt water en stokbrood! Nu ook weer na 150 tandarts, 200 twee nieuwe vario brillen bij Robin Look in Altea! Perfect en erg goedkoop(normaal 800), nieuwe schoenen, shirt, etc. Ik kan dus nooit een leuke vrouw mee uit eten nemen! Ook te gevaarlijk voor haar met moordaanslagen en zo. Dus sociaal ernstig geïsoleerd wat met kerst en zo echt op je af komt. Mijn broer reed in een nieuwe VW Kuga en had zijn jacht in Yugoslavia ergens liggen! Ging hij verkopen want ze werden te oud en hij had het geld nodig zo vertelde hij zielig!

Hier een prachtig plekje bij playa Raco del Conill nudista

En dan te bedenken dat ik dus recht heb op vele miljoenen aan schadevergoedingen, maar dat dat te laat komt om er nog van te genieten! Had zo heel erg graag eigen kinderen gehad! Minister President Mark Rutte weigert om een voorschot te betalen! Vaste commissie Justitie 1e en 2e kamer weigeren ieder gesprek en iedere hulp! Net als Human Rights Watch en Amnesty International en overigens alle Nederlandse slachtofferhulp organisaties!

Volgens mijn advocaat in Amerika destijds zou een procedure bij de UNCAT tussen de een en twee jaar kunnen duren. Twee jaar als Nederland laf en corrupt alles traineert. Ik reken vanaf begin mei 2017 want een onderzoeksrechter bezocht mij heimelijk in derde week mei, en gesprek psycholoog/psychiater en andere zaken. Email Marinus ook 26 mei 2017 na natuurlijk verzoek om inlichtingen door die onderzoeksrechter.  Dus nu eind augustus 15 maanden. Ieder moment kan dus deze zaak in het nieuws komen! Dit is zo groots, dat het niet lang geheim kan worden gehouden. Het onderzoek is eerst niet publiek, maar ook niet geheim. Steeds meer mensen zullen hiervan op de hoogte worden gebracht. Uiteindelijke rapport is openbaar.

Later nog wat aangevuld…

ing. Hans Smedema, Albir Spain.

 

 

 

 

 

 

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.