J’Accuse broer Marinus Smedema Moraira Spain

image_pdfimage_print

J’Accuse broer Marinus Smedema Moraira Spain

Onderzoek UNCAT?

Broer Marinus Smedema Moraira Spain

Tijdens mijn (onschuldige/geen advocaat/geen verdediging toegestaan/lid 3 context totaal buiten beschouwing gelaten) detentie in P.I. ZuyderBos Heerhugowaard ontving ik plotseling in mei 2017 een email van zowel mijn vrouw, als van mijn broer Marinus Smedema uit Moraira Spanje. Beide maakten zich (zogenaamd) zorgen om mij!

In diezelfde tijd plotseling gesprek psycholoog en binnen drie dagen(weken wachttijd) psychiater die allemaal mijn verhaal wilden weten en wie informatie kon verstrekken over de fraude door psychiaters! Na 17 jaar doofpot wel vreemd zo plotseling, maar verhoor AIVD/Sjon in KLM vliegtuig naar Amsterdam op 15 maart 2017 had mij al gewaarschuwd. Hier is wat bijzonders aan de hand! Amerika moet iets gedaan hebben, want ze doen dit niet uit hunzelf!

Wellicht President Obama zelf ingegrepen nog voor zijn vertrek? Hij was op de hoogte van mijn gruwelijke zaak en ik had weer(!) om zijn ingrijpen gevraagd tijdens zitting asielrechter San Diego. Hier de eerdere brief om hulp…

Political Asylum request President Obama

Mijn vrouw wel telefonisch geïnformeerd over wat er gebeurd was, met name dat ik dus al 2,5 jaar gevangen had gezeten in Amerika en Nederland na afloop deze, en op de kinderachtige lugubere email van mijn corrupte broer helemaal niet. Hiernaast de email die gericht was op het laatste punt, namelijk of ik(als nota bene grootste slachtoffer sinds 1972!) bereid was om alles te vergeten! Je moet maar zo meedogenloos en kil zijn. Terwijl hij deel uitmaakt van de criminele familie organisatie met justitie en buurman verkrachter Jaap Duijs en mijn leven totaal heeft vernietigd! Tijdens mijn laatste gesprek met mijn drie broers op 1-2-2004 vroeg hij nota bene zelf of ik die porno/rape foto’s van Wies had nadat ik mijn glas(met drug) met dat van hem had verwisseld! Ze kunnen over hele speciale drugs beschikken via mol/verrader bij AIVD/Justitie! Zie post daarover.

Hij heeft mij nooit gewaarschuwd dat ik onvruchtbaar gemaakt was in 1972 en dat dus alle drie kinderen niet van mij waren!

Hij weigerde mij dus nog EIGEN kinderen!

Pas rond 1998 werd de blokkade heimelijk(zonder mij te informeren of toestemming, om uitkomen doofpot te voorkomen) hersteld en was ik weer gewoon vruchtbaar. Maar te laat voor nog eigen kinderen, wel als ik van deze grootste samenzwering uit de geschiedenis had geweten en naar buitenland was gevlucht en opnieuw getrouwd.

Deze beide verzoeken vielen samen met een volgens mij zwaar onderzoek in mei 2017 door Nederlandse Justitie! Immers ook in het KLM vliegtuig van Los Angeles naar Amsterdam had AIVD op 15 maart 2017 via Sjon en de stewardes mij gedrogeerd(waarheidsserum denk ik), mijn documenten heimelijk gefotografeerd door mijn rugzak in een andere tas naar achter in het vliegtuig te brengen, en mij vervolgens verhoord! Waarom na 17 jaar doofpot waarbij niemand iets mag onderzoeken om ons laffe corrupte immune Koninklijk huis voor negatieve publiciteit te beschermen, en ik juist werd gedeporteerd naar detentie in Nederland?

Omdat er blijkbaar een zwaar onderzoek was gestart door Justice Department Amerika via klacht bij UNCAT tegen Nederland?

United Nations Convention Against Torture op verzoek Amerika! Daar wijst alles op en ik wist al uit asiel procedure 2009 voor Asielrechter Rex J. Ford Immigration Court Miami, via mijn advocaat Chandler Finley dat mijn zaak daar eigenlijk juridisch thuis hoorde. Ik had dat ook zelf al uitgezocht maar kreeg nul op request bij een privé klacht hier ook veel eerder al vermeld. Chandler vertelde dat het alleen kon door de staat Amerika tegen de staat Nederland, en met voldoende bewijzen, niet als privé persoon!

Gesprek broer Marinus Albir

Marinus zond nog een tweede email en verzocht om een gesprek met mij toen hij vanuit Moraira twee weken naar Nederland ging! Wat ik niet wou want hij wou mij natuurlijk alleen voor hun eigen belangen uithoren! Hoeveel wist ik en wat was er precies aan de hand?

Na aankomst in Albir in april 2018 vond nog een email van hem aan mijn eigen adres van 4 maart 2017, dus vlak na start klacht UNCAT, en vond dat ik meer te weten zou komen door nu wel met hem te praten! Ik had dan bovendien weer mijn beste kant laten zien.

We spraken in (mijn) Hotel Kaktus Albir op 11 april 2018 waarbij hij inderdaad mij uithoorde, maar was leuk gesprek, want wij konden altijd goed met elkaar opschieten. En ik had niets te verbergen, hij/familie juist wel. Maar hij bleef steeds maar stellen dat ik geen enkel bewijs had, net als tijdens gesprek met drie broers op 1-2-2004 in Epe bij broer Ruud. Wat mij verbaasde want het gaat toch om wat mij is overkomen, mijn/ons lijden en niet om juridisch bewijs in een open gesprek tussen broers? Dus weer een kille meedogenloze familie opstelling, zoals al sinds 1972.

Vreemd vond ik ook dat Marinus zijn Villa in Moraira zou proberen(!) te verkopen en mij daarbij achterdochtig aankeek. Net alsof ik daar meer van zou weten? OP dit moment zijn Villa’s juist heel goed te verkopen immers. Hij wou het geld gebruiken om een appartement in Patricia te kopen hier vlak bij.

Al eerder vertelde zwager Tjitte de Jong, maar ook mijn niet biologische dochter dat er beslag gelegd was op hun huis en dat ze daar steeds meer problemen mee kregen als ze geld nodig hadden voor leningen en zo.

Tijdens dat gesprek Korenmolen Drachten bevestigde ze mijn vermoeden dat de kinderen zelf nota bene hun eigen DNA.test hadden vervalst door de wattenstokjes te verwisselen in opdracht van Criminele Familie Organisatie/buurman Jaap Duijs!

Hoogstwaarschijnlijk met die van ouders/gezin van haar echtgenoot, waarvan vader Dirk S. nota bene als arts o.a. voor AIVD werkte, maar ook politici/ministers. Broer en zus van schoonzoon zijn nota bene beide arts! Dus waarom dan toch meewerken aan vervalsen DNA testen?

Dat beslag op woning zal dus ook zo zijn bij Marinus en Johan Smedema, en Ruud. En huisarts Lefering noemde ook zoiets en vroeg speciaal of ik daar meer van wist? Nee dus, maar ik heb wel in Amerika gevraagd alle betrokkenen te vervolgen en conservatoir beslag kan daar best deel van uitmaken natuurlijk.

Vaststelling door Marinus Smedema

Vaststelling? Wijst op juridische bevestiging van hun doofpot en samenzwering! Blijkbaar om gevraagd door onderzoeksrechter UNCAT?

Nog meer verbaasd was ik toen bleek dat hij blijkbaar moest rapporteren naar de familie inclusief mijn ex-vrouw Wies! En natuurlijk justitie/Jaap Duijs en corrupte psychiater Frank van Es nog steeds?

Of al naar onderzoeksrechter die klacht UNCAT moest onderzoeken?

Hier de plotselinge(waarom?) email VASTSTELLING die hij mij/hun zond over mij! Terwijl dat al heel veel jaren geen enkel punt meer is voor mij. Zie mijn blog hier sinds 2007. Ik heb hem niets gevraagd hierover.

Wel of hij nog wist dat hij zelf ook slachtoffer was toen hij meerdere malen tienduizenden guldens van Euro Routing overmaakte naar rekening van Jan van Beek die een fake communicatiebureau had, voor fake rapporten waar Marinus niets mee kon. Hij wist van niets terwijl Euro Routing daaraan kapot is gegaan juist! Jan van Beek had ook Marinus al in 1972 in Utrecht onder zijn mind control gebracht.

Fraude door mind control zoals ook ik via verkrachter Jaap Duijs in Drachten werd aangestuurd en in Utrecht door Jan van Beek. Deze hele zaak betreft ongelofelijke mind control met behulp van corrupte psychiaters zoals prof.dr. Onno van der Hart UMCU en prof.dr. Robert van den Bosch UMCG, maar dus ook corrupte psychiater drs. Frank van Es GGZ/UMCG. Medici waren onze grootste vijanden en nu nog steeds! Het is een medische doofpot geïnitieerd door broer mr. Johan Smedema uit Gennep samen met mol/verrader binnen AIVD/Justitie.

Hier de email vaststelling vanwege het cruciale criminele belang integraal…

Vaststelling 
Beste Hans,
Na nogmaals informatie ingewonnen te hebben over het verleden, ben ik tot de definitieve conclusie gekomen, dat er geen enkel bewijs is en dat iedereen en ook iedereen jouw ideeën wat er gebeurd moet zijn met Wies, Johan  etc. kunnen bevestigen.
Ik adviseer je dan ook zeer dringend te stoppen met verdere onwaarheden en indien mogelijk je te laten behandelen voor je waan-ideeën.
Ik heb ook contact gehad met je ex vrouw Wies en wat zij de laatste 15 jaar met jouw heeft doorgemaakt is onmenselijk wreed en heeft
haar leven volledig verwoest. Hans je bent ernstig ziek en nogmaals je moet behandeld worden.
Na deze gegevens  vast gesteld te hebben, ben ik genoodzaakt alle contacten van de laatste dagen nu met jouw te verbreken, tenzij jij alle publicaties  in Facebook en andere media stopt en vernietigd en je akkoord gaat met een professionele behandelingAlleen dan kun je contact met mij opnemen om je helpen voor zover dat voor mij mogelijk is. Ik zal dan ook onze familie om advies en steun vragen.
Ik hoop van harte, dat ik hiermee een bijdrage heb geleverd, dat jij weer een normaal leven kan gaan leiden en om je gemaakte fouten te kunnen gaan herstellen. en er weer een normale familieband kan ontstaan.
Je broer Marinus
P.S. 
Wat betreft leningen die jij zou willen afsluiten in Nederland of Spanje kun je mijn inziens vergeten. Je zal nu in Albir/Altea een nieuw bestaan moeten opbouwen en huisvesting zoeken met de middelen die je nu ter beschikking staan.  Dus draai elke euro twee maal om. Dus koop nu geen scooter, zo
als je van plan was. Met het vervoer en zoeken naar huisvesting wens ik je succes.

Familie blijft liegen en bedriegen sinds 1972!

Ze probeerden dus de onderzoeksrechter UNCAT op het verkeerde been te zetten!

De familie bleef dus hun oude doofpot aanhouden omdat men foutief aannam dat ik geen enkel bewijs zou hebben. Wat fout is want er zijn juist veel bewijzen en gemakkelijk te bewijzen feiten genoemd op deze blog. En Amerika heeft op mijn dringende verzoek gedurende drie asiel aanvragen sinds 2009 meer neem ik aan, anders zouden ze die klacht bij UNCAT niet hebben ingediend.

Het simpele feit dat asielrechter Rex J. Ford al in 2009 mij bevestigde dat onze drie kinderen inderdaad NIET van mij waren, maar van drie verschillende vaders, bewijst feitelijk al mijn hele zaak!

Mijn vrouw is dus ernstig ziek met dissociatie en ik vertel slechts de waarheid hier op mijn blog. Smaad  tegen o.a. verkrachter drs. Jaap Duijs is daarop niet van toepassing.

Dat zou verklaren waarom Marinus maar steeds bleef doorzeuren over het feit dat ik geen enkel bewijs zou hebben! Mijn corrupte broer mr. Johan Smedema uit Gennep en justitie zullen daarop aangedrongen hebben. Wat weet Hans en welke bewijzen zijn er inmiddels tegen ons? Blijf vragen om bewijzen zodat hij dingen gaat noemen! Wat ik niet deed, behalve kinderen dan.

Daarom ook verzoek om gesprek zelfs in P.I. ZuyderBos Heerhugowaard.

Ze zijn bang en in paniek, wat weet Hans en waarom die onverwachte gigantische klacht door Amerika tegen Nederland? Uniek!

Die hun sluwe doofpot en samenzwering wel eens kon opblazen en in de publiciteit brengen?

Al in 2007 schreef ik de volgende post terwijl ik lang niet alle gruwelijke zaken die ze hadden gedaan wist! Een soort bijbelse Jozef in de put en later verkocht als slaaf!

https://hanssmedema.info/broers-met-god-syndroom/

https://hanssmedema.info/sluwe-broer/

Ernstig ziek en professionele behandeling?

Zijn uitspraak dat ik ernstig ziek zou zijn en professionele behandeling nodig zou hebben is gewetenloos.

Dit geeft aan hoe corrupt en gewetenloos mijn familie en specifiek broers zijn! Om een volkomen onschuldig slachtoffer naar psychiaters te sturen die geen flauw idee hebben van deze groteske samenzwering, is luguber! Of ze zijn op de hoogte en willen mij enkel tegenwerken om uitkomen te voorkomen. Zo crimineel dat het bijna niet te beschrijven is.

Want dat heb ik gedaan al in 2000 en werd juist niet geloofd en dus kreeg ik niet de juiste behandeling tegen PTSS of zo. Met name wou ik therapie voor mijn vrouw, wat dus nooit is gelukt, want ze werd juist net als ik gehersenspoeld om zich niets te herinneren en dus weerloos en argeloos verder te moeten leven.

Ik werkte overigens door tot eind 2003 toen de corrupte psychiater drs. Frank van Es met toestemming van mijn juist zelf ernstig zieke vrouw mij zelfs tegen mijn wil, verborgen als een baby aspirine 100 mg in het officiële doosje en doordrukstrip, heimelijk een anti psychoticum gaf wat mij JUIST arbeidsongeschikt maakte en ik mijn hoge positie met 145.000 euro inkomen moest opgeven! Mijn(!) leven werd daardoor juist totaal verwoest! Inclusief dat van mijn argeloze weerloze vrouw sinds 1972 al.

Zwartmaken door broer Marinus!

Zelfs in Albir blijkt hij mij zwartgemaakt te hebben bij Villas Albir waarvan ik een appartement huurde. Ik was gek volgens hem en later tijdens gesprek bleek hij dat gesteld te hebben. Waarom dat blijven liegen? Omdat hij blijkbaar onder steeds meer druk kwam te staan door derden.

Hier slechts een paar belangrijke criminele zaken die Marinus heeft gedaan of mogelijk gemaakt:

  • Detam corrupt veel lager pensioen door salaris jarenlang te vervalsen en veel lager op te geven! Hij schrok toen ik hem voorhield op 11 april 2018 dat mijn pensioen zo laag was.
  • Mijn gevecht tegen de staat, medici en familie heeft onze hele pensioenpot(300.000) gekost en miljoenen aan schade.
  • 5 moordaanslagen en Marinus blijft liegen en bedriegen! Hij vind de moordaanslagen op mijn leven dus blijkbaar totaal geen gewetensprobleem.
  • Meerdere keren gehersenspoeld en geprogrammeerd door martelen om er maar voor te zorgen dat ik van niets zou weten en niet in staat zou zijn om mij te verweren!
  • Zo bang waren ze voor mijn normale vrij hoge intelligentie blijkbaar. Ze wisten dat ik tot de dood erop volgde zou doorvechten. Vandaar de mede door hun mogelijk gemaakte moordaanslagen! Ze zijn, Marinus ook, medeplichtig aan de moordaanslagen ook van de moord op mijn buurman Cees van ‘t Hoog uit  Harde.
  • Geen eigen kinderen mogen hebben, etc.
  • Geen contact meer met agent voor zoeken appartement in Albir nadat hij mij weer zwart maakte achter mijn rug om! Ik zou geen geld hebben en niet betalen! Dus voor appartement hier moest ik plotseling een jaar vooruit betalen. Zonder dat ik nog in de gaten had dat hij crimineel en achterbaks achter mijn rug om mij weer een steek in de rug gaf! Terwijl hij zich als de aardig broer voordeed die mij alleen maar wou helpen. Pas toen ik zelf een appartement vond en hem opzettelijk dus NIET meer daarbij betrok kreeg ik wel een appartement en hulp van aardige spanjaarden.
  • en nog veel veel meer zie boeken en deze blog.

Latere email van Marinus

Gezien het cruciale bewijs van hun nog steeds aanhoudende samenzwering hier de daaropvolgende email.

Hij/ze zijn zo in paniek blijkbaar dat ze er alles aan willen doen om er voor te zorgen dat mijn blog en alle boekjes(!) verwijderd worden. Net als facebook, twitter en Google plus en zo!Dit is weer cruciaal bewijs van hun doofpot en leugens. Weer stelt hij foutief dat er geen enkel zwart op wit bewijs is. Hij stelt dat alles verzonnen is door mij en wil dat ik medicijnen neem en behandeld word.

Hier deze laatste email

Beste Hans,

Naar aanleiding van je verzoek om je nogmaals financieel te helpen het volgende;
Het is voor mij onmogelijk je financieel verder te helpen zonder dat ik ernstige ruzie krijg met Henriette.
Zij is erg emotioneel en kan nog steeds niet begrijpen wat jij sommigen van onze familie, vrienden  en vooral ook je ex vrouw Wies en je kinderen jarenlang hebt aangedaan. Ik ga en kan niets stiekem doen
en wil dit ook beslist niet, omdat ik het volledig met haar eens ben.
Ik kan een heel verhaal houden, maar dat heeft geen zin. Jij zegt dat je bewijzen hebt, maar je hebt helemaal geen zwart op wit bewijzen. Er valt namelijk niets te bewijzen.
Jij zal met of zonder hulp van deskundigen en met of zonder medicijnen de knop in je hoofd moeten omdraaien. Je zal weer vertrouwen moeten hebben in de mensen en in het bijzonder je familie.
Je bent nu weer in Albir, het zonnetje schijnt, je mag weer rijden en je hebt vervoer. Geniet van het leven en zoek weer een nieuwe partner.
Verwijder je huidige account van Facebook, Linkedin, Twitter en Youtube volledig en begin op deze sociale sites een nieuw account zonder shit verhalen. Verwijder ook de 3 boekjes, welke op Bol.com te koop staan.
Als je een boek wil schrijven over het verleden en in het bijzonder de overheid en semi overheid, gebruik dan voor de namen een pseudoniem. Dit voorkomt ook rechtszaken etc. etc. 
Ik wil best weer een goede relatie met je opbouwen en weer eens gezellig ergens gaan eten, maar
met bovengenoemde problemen zal dit niet mogelijk zijn.
Het leven is kort Hans, geniet er van nu het nog kan. Ik wens je veel wijsheid Hans en ik hoop 
van harte dat je er uit komt.
 
Groetjes
Marinus

Hij is nu 77 jaar en het kan heel goed zijn dat hij nu de leider is voor de Criminele Familie Organisatie naar AIVD/Justitie? Ik neem ook aan dat mijn niet biologische kinderen daar ook deel van uitmaken. Hij is snel minder aan het worden.

Je zal weer vertrouwen moeten hebben in de mensen en in het bijzonder je familie.

Dit is de grootste samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis met Nederlandse Staat en Koninklijk huis betrokken, die niet voor niets mij in 2003 en op 12 augustus 2004 via Minister Veerman maximaal 5 miljoen euro boden als ik alles geheim wou houden. Ook gaat hij totaal voorbij aan het feit dat Amerika dus al lang weet dat de drie kinderen NIET van mij zijn, dus dat ik gelijk heb. Bovendien dat volgens asielrechter Rex J. Ford Justitie bij hun maar liefst 5 goede gronden voor asiel hadden gevonden. Volstrekt uniek volgens hun. Nooit eerder in Amerikaanse geschiedenis voorgekomen. Ook de moordaanslagen zijn door mij gedetailleerd vermeld en ik weet dat Amerika die onderzocht heeft zoals Benidorm.

En dan nog de 5 moordaanslagen op mijn leven en de moord op mijn arme buurman! Het maakt de schoft niets uit!

Zie posts

Fifth Murder Attempt Altea

Bod Kabinet 5 miljoen als afkoop!

6.7 Unbelievable 5 grounds for asylum!

Hersenspoelen en martelingen 20 mei 2010 Benidorm chronologisch!

Ik geniet nu gewoon heerlijk van het mooie spaanse land en de zon, heb wel een scooter of Moto zoals ze die hier noemen gekocht en maak leuke lange tochten in een polo in een zwoele wind. Automatische airco, want hoe harder je rijdt hoe harder de koeling! Maar ben door deze situatie erg eenzaam. Niemand wil met iemand zoals ik vrienden worden immers. Te gevaarlijk en ook ik ben door alle bedrog natuurlijk liever alleen, dan kan mij niet zo veel gebeuren. Er zijn meerdere prachtige meisjes/vrouwen geweest die wel in mij geïnteresseerd waren als ik dat geld kreeg en zelfs aan kinderen dachten! Allemaal niet mogelijk door wrede gruwelijke opstelling broers en Staat der Nederlanden. en niet te vergeten ons laffe Koninklijk huis dat ook alles doodzwijgt! Wat een schoften allemaal.

Hier een prachtig plekje bij playa Raco del Conill nudista

En dan te bedenken dat ik dus recht heb op vele miljoenen aan schadevergoedingen, maar dat dat te laat komt om er nog van te genieten! Had zo heel erg graag eigen kinderen gehad!

Volgens mijn advocaat in Amerika destijds zou een procedure bij de UNCAT tussen de een en twee jaar kunnen duren. Twee jaar als Nederland laf en corrupt alles traineert. Ik reken vanaf begin mei 2017 want een onderzoeksrechter bezocht mij heimelijk in derde week mei, en gesprek psycholoog/psychiater en andere zaken. Email Marinus ook 26 mei 2017 na natuurlijk verzoek om inlichtingen door onderzoeksrechter.  Dus nu in augustus 15 maanden. Ieder moment kan dus deze zaak in het nieuws komen! Dit is zo groots, dat het niet lang geheim kan worden gehouden. Het onderzoek is eerst niet publiek, maar ook niet geheim. Steeds meer mensen zullen hiervan op de hoogte worden gebracht.

Later nog wat aangevuld…

ing. Hans Smedema, Albir Spain.