1.7 De helden!

Please Share! Fight this 'Perfect' 40+ year (Royal) Crime!

De helden die Hans hebben geholpen!

Nu mijn eigen onderzoek steeds meer gegevens oplevert, blijken er toch meer en meer ‘Helden’ of ‘verzetsstrijders’ aanwezig te zijn geweest. Ik lijk dit gevecht alleen te moeten voeren, maar er zijn zwakke pogingen tot hulp geweest, die door Justitie en AIVD(door verkrachter-MOL Joris Demmink!) direct tot zwijgen werden en worden gebracht. Staatsterreur tegen argeloze onwetende burgers! Ontsla deze schoften zonder salaris en pensioen! Nederlanders jaag op dit soort schoften!

Zie hoe Joris Demmink als oorspronkelijke verkrachter en MOL binnen Justitie, Politie, AIVD in alles iedere held en verzetsstrijder direct aanviel en hun leven ook kon verwoesten!

Topambtenaar Secretaris Generaal Joris Demmink was 40 jaar zwaar criminele MOL binnen Ministerie van Justitie met heimelijke Koninklijke bescherming!

Secretary General Joris Demmink was 40 years Royal protected(!) Rapist-Mole manipulating the Dutch Ministry of (In)Justice!

Zie voor beter overzicht Timeline all crucial events!

en Conspiracy against Hans Smedema explained!

Het spreekt vanzelf, dat ik bij de Staat der Nederlanden in mijn claim zal eisen dat deze helden en feitelijk verzet strijders volledig schadeloos gesteld moeten worden, en bovendien zal ik deze voordragen voor een ere medaille of zoiets.

Geen effectieve advocaat mogelijk!

Maar tot op heden in 2022 geen advocaat bereid gevonden om mij juridisch bij te staan!!! Samen met geen aangifte mogen(!) doen en Politie verboden om een aangifte officieel op te nemen in een proces-verbaal, geen verdediging toegestaan tijdens rechtszaken tegen mij, bewijzen vernietigd of gemanipuleerd, heimelijk dagelijks gedrogeerd via mijn corrupt handelende vrouw, maakt mij natuurlijk kansloos en machteloos. Wat precies was wat Joris en anderen wilden bereiken. Mij buiten gevecht stellen. Wel mr. A. (Bram) Moszkowicz maar die mocht blijkbaar mij NIET echt 100% bijstaan! Beroep staatsveiligheid?

Gruwelijk dat het in het laffe Nederland mogelijk is dat iemand kansloos is omdat de advocaten allemaal collectief te laf zijn en mij kafkaesk alle cruciale informatie wordt onthouden!

Voor totaal overzicht alle betrokkenen bij deze zaak zie Post Dutch Royal Criminal Organization against victim Hans Smedema!

De volgende personen zijn mij inmiddels bekend, hoewel er meer zullen zijn, maar nog niet naar voren zijn gekomen.

 • Oud buurman Cees van ‘t Hoog, die voor zijn hulp aan ons het ultieme offer van zijn leven gaf. Hij werd in 1980 vermoord in directe opdracht Joris Demmink volgens Jan van Beek, door vermoedelijk BVD (of andere) leden, toen hij te dicht bij de waarheid kwam via een eigen onderzoek bij Tijl/Zwolsche courant. Hij wist via onze argeloze onwetendheid en dus weerloosheid, dat de regering en overheid logen en bedrogen.
 • Onze militaire achter buurman die achter mijn dagelijks drogeren met lichte ketamine(narcose middel) door mijn eigen vrouw kwam(nam monster mee uit plastic flesje) in 1975, de zaak op mijn verzoek melde en direct crimineel werd aangevallen door Justitie en Defensie(verkrachter Joris Demmink!) en zijn/hun huis moesten verkopen! Ze mochten niet meer achter ons wonen! Naam nu onbekend, maar via kadaster achter onze Zudendorpweg 3a, ‘t Harde dus Singel 8 natuurlijk te achterhalen. Mijn eigen vrouw zei daarover ‘hadden jullie je maar niet met deze zaak moeten bemoeien!’ Dus ze maakte deel uit van de Omerta organisatie geleid door mijn broer mr. Johan Smedema en corrupte Joris Demmink natuurlijk. Militaire inlichtingendienst onderzoek geblokkeerd met gedwongen verhuizing door Joris Demmink!
 • Idem neef Jack uit Duiven, getrouwd met zuster van mijn zwager Peter Rijsmus getrouwd met Betty Rijsmus Jansma(zuster van mijn vrouw) uit Wijk bij Duurstede. Op mijn verzoek melde hij als Rijkspolitie dat ik werd mishandeld en bedrogen. Hij werd onmiddellijk ontslagen en tijdens zijn rechtszaak werd ik overal heimelijk buiten gehouden via mijn vrouw in opdracht Jaap Duijs en mijn corrupte broer mr. Johan Smedema uit gennep. Dus ik had hem blijkbaar kunnen helpen anders was dat niet nodig geweest. Mijn eigen vrouw zei daarover ook al ‘hadden jullie je maar niet met deze zaak moeten bemoeien!’ Ze hielp dus de verkrachters om mij buiten gevecht te stellen.  J’Accuse mijn vriendin/vrouw en haar(!) kinderen van mij gruwelijk psychologisch mishandelen en zware fraude!
 • President Obama die o.a. er voor zorgde dat ik in 2013 door Mexico kon naar Texas voor mijn tweede asielaanvraag! En hij was degene die vlak voor zijn vertrek jan 2017 nog mijn zaak bij UNCAT of gelijkwaardig als klacht tegen Nederland indiende! Ook in 2014 tijdens bezoek Koning WA heeft hij of DOJ nederland gewaarschuwd om deze gruwelijke zaak te stoppen en te regelen!
 • Captain/major Al Rust in 1983 ongeveer commandant facilities, onderdeel logistics 7th Army van het ’97th General Army Hospital in Frankfurt Duitsland. Tijdens de standaard screening stelde hun eigen inlichtingendienst vast dat ik door de Nederlandse overheid werd bedrogen en helemaal van niets wist. Later na verder onderzoek stelde hij nog vast dat mijn vijand een Professor Onno Van der Hart was specialist gebied dissociatie en hypnose. Hij loog namelijk dat hij mij niet kende, terwijl hij juist heimelijk en misdadig een document heeft ‘geregeld’ na drogeren en afpersing. ‘Don’t trust that man, he is your enemy’. Een held dus. Ik eis dat hij volledig schadeloos wordt gesteld, of zijn erfgenamen en dat hem een oorkonde of orde wordt uitgereikt namens het Nederlandse volk. Dat hij een Nederlands burger waarschuwde, dat de Staat der Nederlanden criminele acties tegen mij uitvoerde, is niet ingrijpen in aangelegenheden van een bevriende natie, maar onbaatzuchtig verlenen van hulp aan een Nederlands burger! Met gevaar voor eigen leven en positie! Onbekend hoe het met hem gaat nu. Hij werd eerder op valse gronden ontslagen omdat de Nederlandse overheid niet wilde toegeven dat hij gelijk had en dat ik dus door de Nederlandse overheid werd bedrogen samen met mijn vrouw. Hij werd na een rechtszaak van Baker Bros uit Boston oneervol ontslagen. Maar de snel door de Nederlandse overheid verwijderde files waren gelukkig gekopieerd en na een paar jaar zag hij toch kans om die naar Amerika te laten komen en bewees alsnog zijn onschuld en werd volledig gerehabiliteerd! Hij heeft jaren grote moeilijkheden gehad, huis moeten verkopen en zware tijden doorgemaakt. Door mijn amnesie en de opzettelijke doofpot van de Nederlandse overheid kon ik hem toen niet helpen door te getuigen. Ik hoop hem snel op te sporen.
 • Oud Ambassaseur voor Amerika in Nederland en later Gouverneur Irak Paul Bremer die mijn Amerikaanse vriend Al Rust heeft geholpen zodat dierd gerehabiliteerd en een miljoen schadevergoeding kreeg.
 • Zoicite die als dochter van genoemde Captain Rust van bovengenoemde situatie op de hoogte was en zich afvroeg waarom Hans Smedema en de Nederlandse regering haar vader in die dramatische en moeilijke jaren nooit te hulp was geschoten. Ook kon ze niet begrijpen dat in heel Nederland niemand voor hun opkwam. Wat voor familie en vooral overheid is dat daar? Dus ze kwam in 1998 speciaal naar Drachten bij een Rotary Youth Exchange Program en met zelf gespaard geld, maar niemand wilde haar geloven! Ze kwam op een zeer ongelukkig moment zelfs aan mijn deur, maar helaas midden in het gesprek noemde ze zaken die mijn ‘zwarte gat/amnesie’ raakten en dus kortsluiting en wissen van het eerste deel van het gesprek tot gevolg had. Het ging dus weer mis wat ze niet kon begrijpen en boos ging ze gedesillusioneerd terug naar huis. Ze verdiend daarvoor een schadeloosstelling en oorkonde of zo. Nog niet kunnen opsporen, maar er zijn voldoende aanwijzingen en getuigen.
 • Stella van Arkel, getrouwd met oud piloot Jan van Arkel. Onze onvolprezen secretaresse bij Euro-Routing in Leeuwarden, die mijn dochter van bijna vijf aan de lijn kreeg over die boze meneer die mijn vrouw ‘iets’ aandeed. Dat was verkrachter Rieks Perdok overigens, de in Florida tijdens asielaanvraag bewezen vader van onze jongste zoon. Zij was de enige die aandrong bij mijn broer Marinus om er heen te gaan en daar ook daadwerkelijk voor zorgde, nadat ze mijn amnesie en verdringing opmerkte. Ze heeft ook nog een psychiater gevraagd om mij te helpen. Maar werd door broer Marinus ontslagen op foutieve gronden en vermoedelijk na ingrijpen van ‘Groep Mengele’! Ze moet alsnog volledig schadeloos gesteld worden en verdient een oorkonde of zo. In januari 2008 ontkent Stella alles, en vindt dat Hans Smedema dringend geholpen moet worden! Noemt mij mondeling zelfs schizofreen! Dat is erg laf en gewetenloos. Waarom? Of was dat misleiding door Justitie zoals altijd? Zie rapport PD Recherche Rijssen! Zilverlingen gekregen? Misleiding?
 • Elise Boers, meisjes naam. Als oud werkneemster van mijn gewetenloze broer mr. J. (Johan) Smedema uit Gennep en tevens parttime in dienst justitie om opdrachten voor doofpot legaal te maken, viel ze onwetend onder de geheimhouding van ambtenaren die in dit geval aanzette tot het plegen en/of gedogen van misdrijven tegen Hans Smedema en zijn vrouw. Terecht heeft ze zich daarvan gedistantieerd en heeft (toevallig) via mij en een vriendin een andere positie gevonden. Onbaatzuchtig heeft ze mij later gewaarschuwd dat mijn broer oneerlijk bezig was samen met het Ministerie van Justitie en een geheime dienst, en dat de drie kinderen niet van mij waren. Wat ook anderen mij al hadden meegedeeld overigens. Ook was broer Johan bezig om Hans Smedema zwart te maken om de doofpot te kunnen rechtvaardigen! Ze moet volledig schadeloos worden gesteld en een oorkonde krijgen namens het Nederlandse volk. In januari 2008 ontkent Elise helaas alles.  Zie rapport PD Recherche Rijssen! Zilverlingen gekregen, of opdracht justitie? In 2009 doet ze onbegrijpelijk genoeg zelfs aangifte tegen Hans Smedema wegens laster, smaad en belediging.
 • CTIVD rechter mevr. mr. I.P. Michels van Kessenich-Hoogendam die in 2008 de gruwelijke doofpot mondeling bevestigde en aandrong op stopzetten. Maar wat later NIET in de officiële stukken was te zien! Dus achteraf weer verboden zoals zoveel hier corrupt wordt ontkend.
 • Roland en Tea Wester weigerden om mee te werken aan de doofpot in 1973. Een eervolle vermelding. Hoewel ze later alles ontkenden en later toch nog aan de doofpot hebben meegewerkt en die 20.000 gulden kregen. Dat moet nog uitgezocht worden, maar klopt met alle anderen die alles nu ontkennen! Zilverlingen gekregen?
 • Mr. W.R. (Ruud) Rosingh, in januari 1991 waarnemend Hoofd Officier van Justitie in Leeuwarden. Toen hij via de Rotary Leeuwarden-Zuid van Herman van Kesteren vernam dat ik het misbruik van mijn vrouw had verdrongen en dat mijn vrouw ook van niets meer wist, liet hij terecht en integer een onderzoek doen naar die misdrijven. Hij werd naar Den Haag geroepen en vertelde nog, dat in de stukken de naam Smedema stond. Hij dacht dat ikzelf erachter zat, en vroeg mij nog om er mee te stoppen! Maar het was mijn gewetenloze broer mr. J. (Johan) Smedema uit Gennep die immers contacten onderhield met de ‘Koninklijke Criminele Organisatie Mengele KCOM’. De arme Ruud werd onmiddellijk door de criminele organisatie binnen Justitie, overgeplaatst naar een plaats waar hij geen kwaad kon. Op 12 januari 1991 vond het misdrijf in de garage van het Oranje Hotel plaats tijdens de feestavond van de Commerciële Club Leeuwarden en volgens mijn onderzoek is hij al op 25 februari 1991, dus zes weken later, in Zwolle te werk gesteld. ‘KCOM’ heeft er geen gras over laten groeien. De doofpot met hun gruwelijke misdrijven, moest ten koste van alles (!) in stand blijven. De levens van anderen maken daarbij niet uit. Uitsluitend hun laffe eigen belang. Zijn overplaatsing had volgens iemand van Rotary met mij te maken! Een hele consternatie toen! Een heel gezin moest vanwege mij, en ik wist nog van niets, verhuizen! Hij moet volledig schadeloos gesteld worden en een orde uitgereikt krijgen!
 • Herman van Kesteren zelf. Ook hij heeft mij gewaarschuwd in het Oranje Hotel dat mijn vrouw werd misbruikt, en heeft later de moeite genomen om daadwerkelijk vast te stellen, dat ik van niets wist. Ook dat mijn vrouw van niets wist. Hij heeft als broer van Ans Schuh-van Kesteren, onze vrienden met ook informatie, vermoedelijk aangedrongen op een onderzoek bij Rotary vriend Hoofd Officier van Justitie mr. Ruud Rosingh. Gewoon de plicht van ieder mens. Herman durft (geheime dienst? Staatsveiligheid?) nu niets te zeggen overigens. Zo er schade is ontstaan, eis ik dat hij volledig schadeloos moeten worden gesteld en zal hij dus ook worden voorgedragen voor een ‘oorkonde of zoiets.’ Maar in Januari 2008 ontkent Herman alles en vindt dat Hans Smedema dringend geholpen moet worden. Zie rapport PD Recherche Rijssen.
 • Psycholoog Ellert Nijenhuis? vermoedelijk met contacten bij GGZ Drachten of werknemer die ons waarschuwde met een brief waarin ons het geheel werd uitgelegd. Wij konden dat toen nog niet bevatten gezien het feit dat wij helemaal van niets wisten en ook alles direct verdrongen. De brief is door schoonzus Klazien J. speciaal meegenomen! Ik roep deze onbekende persoon op om contact met mij (niemand anders!) op te nemen. Uitsluitend mondeling gewoon aan huis is het beste voorlopig. Immers alles wordt door de geheime dienst afgeluisterd om uitkomen van deze misdaden te voorkomen. Nederlanders mogen dit beslist niet weten.
 • Rotary vriend Peter Slot in 2000 Hoofd Politie Friesland. Hij liet na door mij in april te zijn gewaarschuwd, zeden rechercheur Voshol wat vooronderzoek doen. Deze stelde vast dat files, die er beslist hadden moeten zijn (!), ontbraken en dus moesten zijn verwijderd. Ook de files van de moord aanslag met drogeren in Motel Bunnik ontbraken. Later deelde Peter mij mee, dat hij niets mocht zeggen en er geen onderzoek zou komen. Ook Peter kreeg later een positie waar hij geen invloed meer op onderzoeken kon uitoefenen. Toeval? Of gewoon het standaard handelen en ingrijpen van ‘Groep Mengele’?
 • Zedenrechercheur Voshol politie Leeuwarden, en zedenrechercheur Haye Bruinsma Politie Drachten. En vermoedelijk Edema?
 • Nieuw is dat uit mijn onderzoek blijkt dat diverse integere werknemers van GGZ Zwolle uit 1975 geprobeerd hebben om mij en ons te beschermen tegen de duivelse arts/psychiater Onno van der Hart die vanuit Amersfoort tijdelijk twee weken werd overgeplaatst naar Zwolle. Ook al zijn collega’s bij Sophia Ziekenhuis Zwolle weigerden medewerking en waarschuwden mij zelfs om voor hem te vluchten! Ga niet met hem mee! Het zal je leven verwoesten! Dat  was Onno van der Hart! Hij kreeg zo de macht om mij te misleiden. Hij diende mij heimelijk en zonder toestemming een hypnose middel toe, om een mij onbekend stuk getekend te krijgen, dat ‘Groep Mengele’ dus vermoedelijk toestemming gaf om mij/ons ons hele verdere leven te bedriegen. Het stuk is nog niet boven water. Dit is dus de (kamp)arts ‘Mengele’ zelf! Een assistent was getuige dat hij een middel in mijn drinken mengde! Zij wilde later met mij aangifte doen bij Politie Zwolle, wat door mijn geheugenverlies mis ging. Ze kwam zelfs nog ‘s avonds speciaal langs met haar vriend om nog een keer te waarschuwen. Hulde voor dit meisje of vrouw en de anderen van GGZ Zwolle die zelfs samen een klacht hadden ingediend tegen deze gewetenloze arts! Het is dus prof.dr. Onno van der Hart zelf geweest. Er was iemand uit Amersfoort omgekocht. De medische leider ‘Groep Mengele?’ En volgens Rust was mijn vijand een professor deskundig op gebied dissociatie! En hij noemde ook de naam Professor van der Hart (UU) en Robert van den Bosch(UMCG) die veel in de files voorkwam.
 • In mei 1972 waarschuwde een mooi blond meisje met lang haar ons beiden, ze had speciaal op ons gewacht voor de deur van de flat van mijn vriendin, nu vrouw, in Utrecht. Ze had een porno film van ons gezien in een bar aan de gracht in Utrecht, en had de flat herkend. Ze waarschuwde dat we werden gedrogeerd en achteraf van niets wisten, en dat we werden misbruikt. ‘Laat haar niet alleen’, was haar advies aan mij. Wij konden het helaas toen niet geloven en verdrongen het weer in het zwarte gat in ons beider brein.
 • De politica, hoogstwaarschijnlijk Nel Veder-Smit, die rond 1975/76 tijdens de vergadering van hoogstwaarschijnlijk, de ‘vaste Kamercommissie van Justitie, of geheime dienst’ constateerde dat ik daar onder valse voorwendselen was gekomen, van niets wist, niet begreep waarover het ging, en probeerde om de beslissing tegen te houden. Een mij onbekende beslissing overigens. Mijn broers en met name Johan uit Gennep had mij daar heen gezonden, zonder mij de stukken te laten lezen, die hij natuurlijk wel had gelezen. Totale minachting van een weerloze en argeloze burger. Als enige was ze voldoende integer. Het zal in 1976 zijn gebeurd, nadat de duivelse psychiater Onno van der Hart mij een geheim document afdwong na geestelijke marteling en drogeren.
 • Een mij van gezicht bekend meisje die vlak voor mijn vertrek 20 April 2009 naar Miami Florida voor aanvragen Politiek Asiel probeerde om mij documenten te geven! Ik weet meer, maar zal dat pas later publiceren als alles is uitgekomen. Erg moedig en vergelijkbaar met verzetsstrijder en helper van onderduikers ‘Miep’ bij Anne Frank. Mijn verhaal is vergelijkbaar met dat verhaal overigens en kan wel eens dezelfde impact krijgen later na onze dood dan natuurlijk. We blijven Nederlanders en komen pas als het te laat is in actie natuurlijk.
 • John Bollemeyer de bartender van HeartBreak bar in Benidorm die wellicht mijn leven heeft gered. Hij bevestigde mijn drogeren nog in HeartBreak en waarschuwde mij om niet te gaan, en waarschuwde zelfs een fotograaf(Fernando) om ook naar nachtclub Pretty Woman te gaan zodat ik wat hulp had daar. Volgens een meisje dat zich verstopte werd ik 4 uur lang gemarteld en ze vroeg waarom ik zo belangrijk was dat de hele club was afgehuurd en de meisjes allemaal 500 euro kregen om te liegen dat ik daar slechts een half uurtje was geweest, en de club daarnaast net andersom dat ik daar 4 uur was geweest! Sluw, sluw, sluw!
 • Jeltje Bos vroeger Office Manager IHN/Grontmij, die ook heeft geleden door deze zelfde doofpot.
 • Meisje-X en Meisje-Y bekend wegens hulp tijdens zitting corrupte Politie rechter mr.Jeroen van Bruggen en daarna.
 • Chirurg Ronald Zijlstra Ziekenhuis Nij Smellinghe Drachten
 • Asielrechter Rex J. Ford Miami Court Florida
 • Oud Amerikaans ambassadeur Paul Bremer
 • (Oud) CIA,  FBI en andere medewerkers betrokken bij dit project
 • Meer later….

Voor al deze personen heb ik de ‘Hans Smedema Amnesia Foundation’ opgericht in Panama en naar Panamees recht(een PIF). Ze kunnen rekenen op beloningen, maar afhankelijk van vervolg ook natuurlijk. Maar vooral het Nederlandse volk zal hun waarderen voor hun moed en integriteit.

Er zijn vast meer, maar ik zal die toevoegen naarmate dit misdrijf ‘De Nederlandse Watergate’ zijn ontknoping nadert. Aardig is dat de media dit stelselmatig weigeren te publiceren! Waarom? Koningin betrokken en moet buiten beeld gehouden worden, ook als de slachtoffers creperen? Ze willen pertinent niet dat het Friese volk en het Nederlandse volk dit te weten komen! Het misdrijf van de eeuw en de media plegen censuur! Pas als het niet anders meer kan, zullen ze een heeeeeel klein artikeltje plaatsen! Mark my words!

ing. Hans Smedema Drachten.     Copyright 2007-2016 Hans Smedema Drachten