J’Accuse De Media!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

J’Accuse De Media!

Ik, Hans Smedema te Drachten, beschuldig de Nederlandse media in het algemeen en ‘De Telegraaf’ en ‘De Friese Pers’ in het bijzonder, van mensonterende lafheid en minimaal impliciet meewerken aan een criminele doofpot affaire van de overheid.

‘De ergste vijand, is een vriend (media) die een vijand blijkt te zijn.’

In een bizarre reeks misdrijven, ruim dertig jaar lang, tegen mij en mijn vrouw gepleegd, hebben de media en genoemde dagbladen in het bijzonder, nagelaten om het Nederlandse volk voldoende in te lichten over wat de overheid in hun naam en met hun belastinggeld voor misdadige praktijken uitvoert.

Ook heeft men nagelaten om melding te maken van de hulp die wij als slachtoffers immers vroegen en ook nodig hebben om aan dit groteske onrecht een einde te maken. Zonder hulp van wel integere mensen, staan wij machteloos en gaat het drama rustig door.
Het feit dat advocaten ruim drie jaar lang weigerden om mij en dus ons juridisch bij te staan is in de hele Nederlandse geschiedenis zonder precedent. Uniek dus. Toch is het geen nieuws voor o.a. hoofdredactie Rimmer Mulder ‘De Friese Pers’, terwijl juist het vermelden met zekerheid tot een snelle oplossing had kunnen bijdragen.

Maar blijkbaar is het feit, dat

 • een oud Rotary lid en oud voorzitter van Rotary Leeuwarden-Zuid,
 • oud fonds verwerver Kon. Wilhelmina Fonds samen met o.a. Rimmer Mulder zelf,
 • oud directeur van ingenieursbureau IHN/Grontmij Leeuwarden,
 • oud headhunter met diverse plaatsingen van directeuren en managementleden in heel Noord Nederland,
 • oud inwoner van Leeuwarden,
 • en te goeder naam en faam bekend staande Friese inwoner (buiten dan hetgeen ons is aangedaan),
 • en plotseling zonder bewijs en recht op verdediging paranoïde verklaard,
 • en slachtoffer van één van de meest gruwelijke misdrijf dat iemand kan overkomen,
 • en die iedere juridische bijstand om zich te kunnen verdedigen wordt geweigerd,
 • en door honderden advocaten, binnen en buiten Friesland, die plotseling geen tijd hebben.
 • en waarbij door pure Staatsterreur ‘De Leeuwarder Courant’ zelf rond februari 1991 werd gedwongen, om het kritische verhaal rond het moeten stoppen van een onderzoek door hoofd officier justitie mr. Ruud Rosingh, naar de verkrachting van mijn vrouw, te vervangen door een ander neutraal artikel in de archieven en microfiches bij Tresoar

geen nieuws in Friesland ?

En voor hoofdredactie ‘De Telegraaf’ was bij monde van misdaad verslaggever John van den Heuvel, het ook geen nieuws voor de Nederlandse burger en werd het daarom maar niet geplaatst. Verboden door de Staat der Nederlanden dus? In het misdrijf van de eeuw vermoedelijk, ernstiger dan Ayaan Hirsi Ali, vindt ‘De Telegraaf’ het niet nodig dat de Nederlandse burger gewaarschuwd wordt voor dit soort gruwelijke praktijken van pure Staatsterreur? Die nota bene door de overheid en met belastinggeld worden bekostigd? Deze doofpot kost de belastingbetaler miljoenen aan uren van ambtenaren die files moeten verwijderen, getuigen intimideren, bijhouden of er niets misgaat, tests zoals DNA en MRI scan laten vervalsen.

 • Nederlandse burgers en slachtoffers, die rechteloos gemaakt worden
 • Die cruciale informatie met betrekking tot gruwelijke misdrijven tegen hen gepleegd, gewoon wordt onthouden?
 • Met kinderen van verkrachters tot gevolg.
 • Waar politie niets mag zeggen!
 • Waar justitie feiten en bewijzen verzwijgt.
 • Verder totaal doodgezwegen.
 • En waarvan bewijzen zoals vaderschapstest en MRI scan worden vervalst in opdracht van diezelfde overheid?
 • Waar diverse medici en met name psychiaters, samenspannen door de slachtoffers cruciale informatie en iedere hulp en de juiste behandeling te onthouden,
 • Waar zelfs een toegewezen advocaat de slachtoffers afpoeiert en dus impliciet oplicht.
 • Waar familieleden hun bloedeigen broer of zuster afschuwelijk bedriegen met groteske gevolgen.
 • Waar familieleden en overheid samenspannen om dit in de doofpot te houden en daarbij het belang van de slachtoffers negeren.
 • Waar wij als gezin uit elkaar worden gedreven en jarenlang psychisch gemarteld, volledig tegen de Rechten van de Mens in.
 • Waar persberichten en echt wereld nieuws, rustig worden genegeerd.

Waarom mogen de Nederlandse burgers dit niet te weten komen? Welk belang wordt hiermee gediend? Waarom worden niet andere potentiële slachtoffers gewaarschuwd? Wat betekent waarheidsvinding voor de media eigenlijk? Wat is er gebeurd met de hoogstaande missie die de journalistiek zichzelf voorhoud?

Ik beschuldig deze twee dagbladen in het bijzonder en alle media in het algemeen van lafheid en een gebrek aan integriteit, normen en waarden.

Met oprechte diepe minachting,

Ing. Hans Smedema, 30 december 2006 te Drachten

Copyright 2006 -2010 Hans Smedema Drachten.

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.