Vluchteling status!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Binnenkort wil ik naar Amerika om te zien of daar de mij nog onbekende advocaat van Al Rust, die toch al op de hoogte is van deze ‘Orweliaanse’ Nederlandse staatsterreur en ‘Omerta’, mij wil bijstaan zoals ooit door Al Rust gesteld, nadat hij gerehabiliteerd was rond 1992(?). Ook om te zien of ik daar hulp kan krijgen. Gewoon of vermoedelijk enkel als ik vluchteling status of politiek asiel aanvraag. Ik mag natuurlijk niet gewoon Nederlander blijven op dat moment, dan zou het ingrijpen in de misdadige (!) aangelegenheden van een bondgenoot zijn. Dat heeft hun er al 25 jaar van weerhouden om mij te kunnen helpen, wat ze wel degelijk probeerden. Dus de Nederlandse regering voorkomt, dat criminele acties tegen Nederlandse burgers, door buitenlanders gestopt mogen worden! Een staaltje van ‘achterlijk’ leiderschap van de Nederlandse regering, overheid en politici. Je zou dat toch juist moeten stimuleren? Hulp aan welke Nederlander dan ook, moet NOOIT als inmenging in de aangelegenheden van de Staat gezien worden. Dat moet alsnog in de grondwet, idioten!

Dus toch maar de punten zoeken die ik zal moeten aanvoeren als ik daar om asiel vraag:

 • Politie mag en deels wil Hans & W. Smedema niet bijstaan bij verweer tegen een reeks misdadigers. Wij zijn dus vogelvrij verklaard. Dit al sedert 1972. Dus kun je niet in een dergelijk land blijven leven. Simpel en eenvoudig argument lijkt me.
 • Justitie wil ons ook niet bijstaan tegen misdadigers en corrupte psychiaters, als met name de duivelse prof.dr. Onno van der Hart. Onderzoeken worden direct gestopt en argeloze wel integere ambtenaren als mr. W.R. (Ruud) Rosingh worden direct overgeplaatst als ze zich verweren. Dus Justitie is corrupt tegen over ons en wellicht dus veel meer Nederlanders! Opnieuw een sterk en overtuigend argument voor asiel. Misdaden zijn in Nederland plotseling prima.
 • Nederlandse politici kijken de andere kant uit en wensen geen contact met ons. Ze keuren deze misdrijven en het feit dat Justitie en politie niets willen en/of mogen doen, goed! Opnieuw een zware reden om Nederland ogenblikkelijk te verlaten lijkt me. Hoezo normen en waarden? Zuiver denken? Wat is dat?
 • Nederlandse regering gebruikt hun ‘Gestapo’ of geheime dienst om mij het zwijgen op te leggen en het ons onmogelijk te maken om zelfs (als slachtoffers) onze zaak te bewijzen. Wat overigens de juist de taak is van Justitie en Politie. Getuigen worden geïntimideerd en gedreigd met zware straffen, om deze zaak in de doofpot te houden! Vaderschap tests worden vervalst, MRI scan rapport vervalst, litteken is zogenaamd een huidplooi en veel meer. Staatsterreur tegen haar eigen burgers! Opnieuw een reden om te maken dat je wegkomt! Dat geldt overigens voor alle burgers dit punt.
 • Nederlandse regering en hun justitioneel apparaat laat rustig buitenlandse helpers als captain/major Cust in dienst bij de CIA, oneervol ontslaan door te zwijgen over de doofpot en het laf laten verdwijnen van alle files over Hans & W. Smedema en hun kinderen van verkrachters, direct gevolg terreur door de Staat der Nederlanden. Opnieuw een zwaarwegend argument lijkt me. Wie wil in een dergelijke ‘orweliaanse’ staat nog blijven wonen? Zei niet JanPeter Balkenende zelf, dat het niveau van een staat is af te lezen aan haar vermogen om onrecht ongedaan te maken, ook als dat fouten van die staat zelf zijn? Huh, hij is hypocriet dus.
 • Honderden Nederlandse advocaten weigeren om ons juridisch bij te staan. Ook na waarschuwing, dat dit berust op misdrijven en valsheid in geschrifte. De orde van advocaten geeft niet thuis en/of kan zogenaamd niets doen. Wat overigens ronduit onjuist is natuurlijk. Zelfs een procedure hierover bij de tuchtcommissie laat tot in hoogste instantie geen hulp toe. U stelt dat uw vrouw 25 jaar lang is verkracht door een buurman? Hahahaha (dubbele persoonlijkheid? Wat is dat?). Terwijl iedere moordenaar of misdadiger binnen een minuut kan kiezen uit diverse advocaten die in de rij staan om hun te helpen in Nederland. En alles is al bekend bij Justitie zelf nota bene! Het hoeft feitelijk niet meer bewezen te worden. Er zijn wel honderd getuigen bekend en genoemd! Cruciaal punt om asiel aan te vragen.
 • Slachtofferhulp, cliëntenbond van GGZ, GGZ zelf en alle andere hulpverleningsinstanties weigeren hulp. Diane eerst wel, maar zodra geheime dienst of justitie haar intimideerde durfde ze niet meer. Hoogstwaarschijnlijk wordt hun dat verboden door de Staat der Nederlanden zelf. Staatsterreur dus en ruim voldoende reden voor asiel.
 • Nederlandse media willen dit niet publiceren. Ze vinden dat zelfonderzoek en zelfreinigend vermogen in dit geval dus niet geldig is. Laat de slachtoffers maar rustig creperen. Het is hun probleem niet. Wie wil in een dergelijke Staat en land nog blijven wonen en leven? Opnieuw zeer zwaarwegend argument om weg te wezen. Misdaden zijn plotseling prima.
 • Nederlandse psychiaters en medici weigerden dertig jaar lang om ons te behandelen voor amnesie en verdringing. Een relatief simpele therapie van enkele weken bij mij en maanden voor mijn arme vrouw. Met gruwelijke gevolgen voor ons beiden en onze onschuldige kinderen van verkrachters. Men (6 psychiaters!) verklaarde mij zelfs rustig en misdadig paranoïde, terwijl ik juist mijn geheugen terug kreeg en dus beter werd! Wie wil in een dergelijk land blijven leven en wonen? Goedgekeurd door alle medici inclusief Justitie en Politie? Medische files die iedereen mag inzien, mogen Hans & W. Smedema NIET inzien! Geen zelfbeschikkingsrecht voor Hans & W. Smedema in Nederland dus, maar wel belasting betalen natuurlijk voor diensten die je niet krijgt! Opnieuw een zwaarwegend argument om te maken dat je weg komt.
 • Een corrupte psychiater, de duivelse prof.dr. Onno van der Hart, wordt niet aangepakt en vervolgd, terwijl hij ons beider leven compleet heeft vernietigd door valsheid in geschrifte, afpersing na zwaar drogeren en geestelijke marteling, en onthouden van alle kennis over cruciale misdrijven en documenten. Alles goedgekeurd door familie en de overheid en Nederlandse regering zelf!
 • De Nederlandse overheid en regering lieten ons rustig creperen, terwijl door hun misdadige doofpot en samenzwering ik een paar maal werkloos werd, terwijl dat een direct gevolg was van een mij/ons onbekende samenzwering van de overheid, medici en Nederlandse regering. Terwijl een onschuldige Amerikaan die mij als ENIGE wel hielp, rustig kon worden ontslagen (en jarenlang creperen) op valse gronden van de Nederlandse regering en overheid. Nooit hebben wij hulp gehad van de Nederlandse overheid, op wel een enkele machteloze burger (zie helden) na dan. De laffe overheidsschoften! (niet allemaal!) Nieuwe woorden ontstaan hier.
 • Tijdens een eigen klacht bij het Europees Hof, zonder juridische hulp (!), gaf de Nederlandse regering bewust en opzettelijk frauduleuze gegevens af aan de ‘onafhankelijke’ rechters. Ik mocht die gegevens niet eens inzien! Dus verweer tegen iets wat onbekend is, is onmogelijk. Uitermate sluw van de Nederlandse regering. Wat is het Europese Hof voorgehouden voor leugens? Foto’s van mij en W. (gedrogeerd en weerloos) door Jan ven Beek gemaakt? De films? Zo van u geloofd toch niet dat ze die films onwetend hebben gemaakt, heren rechters? Dat we gedrogeerd en half bewusteloos waren, W. een dubbele persoonlijkheid, dat wordt maar niet verteld natuurlijk. Als aangever, mag ik nota bene GEEN kennis nemen van hun verweer! Waarom niet? Waarvoor zijn ze bang? Dat de waarheid uitkomt? Opnieuw een zware reden om te maken dat je wegkomt. Deze regering en met name JanPeter Balkenende is bewijsbaar corrupt en moreel verwerpelijk bezig! Doofpot!

Wat vergeet ik nog?

Later meer,

ing. Hans Smedema Copyright 2007 Hans Smedema Drachten

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.