Resultaten Amerikaans Onderzoek Hans Smedema Affair

Please Share! Fight this 'Perfect' 40+ year (Royal) Crime!

Last Updated 01/02/2022 published 31/08/2020 by Hans Smedema

Table of Contents - Inhoud

Resultaten Amerikaans DOJ Onderzoek Hans Smedema Affair

Asylum Judge Rex J. Ford was part of DOJ and so the investigation must have been done by them like FBI/CIA. They did a very professional job while the Netherlands refused to investigate or simply give me the crucial information they are hiding for the Dutch people.

Voor het nu snel afmaken van mijn laatste afsluitende ‘Deel 5 – J’Accuse’ van mijn E-book serie ‘Vechten tegen het Onbekende’ over mijn gruwelijke ongelofelijke leven blijk ik nog geen overzicht te hebben van wat door Department of Justice (DOJ) Amerika op grond van mijn uitspraken en stellingen tijdens mijn meerdere asielaanvragen is onderzocht en correct bevonden. Dat moet Amerika veel geld hebben gekost, hoogstwaarschijnlijk miljoenen. En ik toch nog proberen om Amerika dat terug te betalen door de zaak hier bij UN en EU neer te leggen.

Dat bleek vrijwel alles en slechts door weigering van sommige mensen om mee te werken zijn wat onbelangrijke zaken blijven liggen tot er eindelijk in Nederland een diepgaand onderzoek naar komt. Wat Nederland angstvallig en corrupt probeert te voorkomen. Parlementaire Enquête of zoiets want justitie en Koninklijk huis zijn zelf betrokken en zullen dus hun eigen straatje schoonvegen.

Alles bleek zelfs beter dan ik blijkbaar te bescheiden zelf hun vertelde over de gruwelijke vervolging en psychologisch martelen vanuit en door Nederland, specifiek betrokken ‘Kroon’, dus het Koninklijk huis en Kabinet. Immers Amerika moest natuurlijk beslissen of ze mij wel of niet zouden helpen.

Dus hier wat ik mij nog kan herinneren en deze post zal dan ook later door voortschrijdend inzicht nog aangepast kunnen worden.

Karakter en ander onderzoek Hans Smedema

Voor de beslissing in 2009 tijdens mijn eerste asielaanvraag op Miami Airport Florida in 2009, om mij wel of niet bijstand te verlenen was cruciaal of ik, Hans Smedema, integer en ethisch correct heb gehandeld in mijn leven. Dus niet alleen gedurende de gruwelijke vervolging in Nederland. Dus werd mijn hele verleden nagetrokken.

Onmogelijk(!) voorspellen van verdrinken klein buurmeisje 2002

Onbegrijpelijk en feitelijk onmogelijk was mijn voorspelling rond 2002 van het later verdrinken van een buurmeisje(13) dat zich met haar ouders en zusters bij mij/ons kwamen voorstellen als de nieuwe buren. Ik voorspelde:

 • dat ze zou worden gedwongen een vaart over te zwemmen tegen de avond
 • en dat ze zou verdrinken.
 • Ik voelde zelf dat ze te koud was en onder water ging en water naar binnen zoog.
 • Dat alles zwart werd.
 • Ik was zelfs wat boos op haar moeder dat ze niet goed genoeg kon zwemmen
 • en weigerde hun alle 6 een drankje te geven omdat ik voelde dat het mijn trance zou doorbreken.
 • Wacht nog even dit is uniek, dit maken jullie in je hele leven nooit weer mee.
 • Luister nou eerst even en Sofie schrijf alles thuis op zodat je gewaarschuwd bent!
 • Weiger gewoon om die vaart over te zwemmen! Wat ze ook heeft gedaan maar Jaap de Vaginajager dwong haar woedend(zei hij mij later) om wel die vaart over te zwemmen zodat ze naar huis konden lopen en zijn seks met het minderjarige meisje niet uit zou komen in Oudega als ze haar ouders wou bellen!

Chirurg Ronald Zijlstra van ziekenhuis Nij Smellinghe. Twee en een half jaar later dus 2004/5 verdrinkt ze(15/16) echt als ze door buurman serie-verkrachter(vele meisjes en vrouwen gedrogeerd en verkracht/misbruikt) heimelijk voor justitie werkende (haar) leraar Frans drs. Jaap J. Duijs(Jaap de Vaginajager) uit Drachten wordt gedrogeerd voor seks en volstrekt onnodig(200 meter simpel doorlopen naar Oudega en ouders bellen!) al zwaar onderkoeld woedend gedwongen om een koude vaart over te zwemmen. Alleen om te voorkomen dat zijn(!) seks na drogeren met het minderjarige meisje zou uitkomen, of zijn vele stiekeme video opnamen in zijn seks bootje met motorstoring door haar zouden worden gevonden. Of door politie die haar ging zoeken toen ze wou blijven wachten terwijl hij hulp moest halen.

Op het nippertje weet de corrupte schoft pas na minuten(bracht eerst zijn kleren droog naar de overkant!) haar nog net onder water te vinden en naar de kant te brengen en nog net te reanimeren door een laatste klap. Maar nachtelijk onderzoek spoedeisende hulp in Ziekenhuis Nij Smellinghe Drachten wees uit geen longschade maar dat hersenbeschadiging niet uit te sluiten en wellicht zelfs waarschijnlijk was. Hij valt onder een speciaal koninklijk beschermingsprogramma voor een decennia lang Cordon Sanitair tegen mij en mijn vrouw, dus hij ging en gaat altijd vrijuit! Immuun gemaakte serie-verkrachter en dus al zijn slachtoffers weerloos vogelvrij! Politie Drachten had meerdere zaken tegen hem, maar ze werden allemaal geseponeerd via zijn vriend verkrachter MOL-X die doodsimpel bij Justitie was geïnfiltreerd! Die kon dus zijn eigen straatje en dat van serieverkrachter Jaap Duijs steeds eenvoudig even schoonvegen.

In 2009 onderzoekt Amerika via Rex J. Ford mijn onmogelijke(!) merkwaardige verhaal en het bleek waar te zijn. Ze had het op mijn verzoek in 2002 inderdaad opgeschreven en al haar drie zusters en beide ouders hebben het schriftelijk in Florida bevestigd. Uit analyse van het papier en de inkt bleek ook dat het rond 2002 gemaakt moest zijn en klopte grafologisch met haar handschrift toen. Ze kwamen ook speciaal naar Florida waar ik 7 maanden in detentie voor asielaanvraag zat en hebben meerdere keren met rechter Rex J. Ford gesproken en alles schriftelijk vastgelegd. Ze wilden allemaal dat Hans Smedema als uiterst integer persoon zou worden geholpen door Amerika.

Niemand in Amerika kon verklaren hoe ik dat 2,5 jaar eerder kon voorspellen!

Ik zelf ook niet, maar weet nog dat ik zelfs kwaad werd omdat ze niet goed kon zwemmen en dus haar moeder wat boos opdroeg om daar direct wat aan te doen, terwijl ik feitelijk onbeschoft weigerde om hun even van drankjes te voorzien. Zo speciaal was dat vreemde moment dat ik het niet wou onderbreken! Ook droeg ik haar op om niet het water in te gaan! Weiger! Meer ongelofelijke details in mijn uitzonderlijke ebooks

Volgens mij is het voorspellen van de toekomst onmogelijk, maar dit ligt heel goed vast en is onweerlegbaar bevestigd. Zie Jaap de Vaginajager route bijna verdronken minderjarig meisje!

Onmogelijk(!) voorspellen Koning WA kijkt naar mij in vliegtuig! 2009

Deze voorspelling is nog niet door Amerika bevestigd, maar ik weet dat ik het stelde en dat het op 15 maart 2017(dus 8 jaar later) inderdaad precies zo is gebeurd tijdens de vlucht van LA naar Amsterdam boven Amerikaans grondgebied.  Rex Ford had mij in 2009 net meegedeeld dat voor asiel ik alleen op Amerikaans grondgebied om asiel kon vragen, dus niet buiten Amerika in mijn heel speciale geval. Dat was omdat Nederland een (volgens mij vals en buitenproportioneel) beroep deed op bilateraal Justice treaty. Ik stelde nog dat volgens mij het zelfs voldoende was als ik boven Amerika vloog en als het juridisch correct kon worden vastgelegd!

Tijdens een zitting van asielrechter Rex J. Ford in 2009 in Broward Detention Center Florida kreeg ik plotseling een vreemde ingeving, net als toen bij het buurmeisje! Dus onderbrak ik zelfs Rex Ford en vroeg om stilte om iets belangrijks te vertellen. Ik kreeg een ingeving en vertelde hem als volgt;

Ik zie een vliegtuig. “Kun je zien welk vliegtuig?” Nee, en wit of beige normaal vliegtuig zonder naam of zo. Boeing denk ik met één rij ramen. Ik zit op een stoel in het midden gedeelte achter in een vliegtuig met de rug tegen een service module en op de tweede stoel naast het gangpad rechts van mij en daarnaast dus nog stoelen naar het raampje. De stoel rechts naast mij was leeg. Ik zie een piloot met pet op van voor naar achteren langs mij lopen. Terwijl hij zijn gezicht vreemd strak recht voor zich uit hield, keek hij schichtig(!) met alleen zijn ogen even rechtstreeks(!) naar mij! Ik herkende Koning WA die ook als KLM Co-Piloot soms op vluchten dienst doet om zijn minimum aantal vlieguren op peil te houden. En LA naar Amsterdam tikt lekker aan terwijl je bijna niets doet.

Ik kon nog vertellen dat er iets belangrijks was gebeurd wat niet was doorgegaan, maar dat het voorval veel later cruciaal zou zijn.

Dat gebeurde inderdaad precies zo doordat Koning WA op 15 maart 2017 loog dat ik geen asiel wou en/of blokkeerde dus het mij nota bene aangeboden(!) asiel tegen Nederland en tegen het Koninklijk huis! Misbruik van macht, o.a. obstructie van recht en onrechtmatig KLM negatief aansprakelijk en dus schadeplichtig makende.

Wellicht wat meer, maar dit weet ik nog. Het is dus nog niet zoals hierboven met het meisje wel is gebeurd, door Amerika grondig en onweerlegbaar bevestigd. Maar ligt vast in de stukken van de zittingen tijdens het professionele onderzoek in 2009 door Rex Ford en DOJ naar mijn stellingen en mijn verleden. Ik zat 7 maanden in Broward vast. Het is volgens mij als nuchtere techneut totaal onmogelijk, maar is precies zo gebeurd. Hoe kan dat?

Zie KLM Co-Piloot Koning Willem Alexander fraudeerde en blokkeerde het mij aangeboden asiel tegen Nederland boven Amerikaans grondgebied!

Voorspelling door Arabieren over een profetie in de Koran 2009

Een groep arabieren onder leiding van Mohammed uit Tunesië stelden mij in 2009 tijdens asielaanvraag blijkbaar cruciale vragen omdat ze vermoeden dat ik de in de Koran voorspelde westerse blanke man met baard kon zijn die alle godsdiensten met elkaar zou verenigen, koningen en leiders publiekelijk zou aanvallen, een vreemde ervaring met een dier zou hebben van meer dan 10 minuten, een verhouding zou hebben met een vrouw die haar maagd zijn aan mijn vijand zou geven, en nog een paar zaken dacht ik. Ze noemden de naam mister Be die klinkt als het Engelse ‘be’ van ‘to be’ of te zijn. Dat bleek allemaal te kloppen! Ik gaf correcte antwoorden op al hun vragen en volgens de voorspelling hun koran zijn alle arabieren verplicht om mij dan te helpen! Als ze later mijn blonde prachtige buurmeisje zien dat met rechter Rex Ford sprak, zijn ze helemaal overtuigd. Ze was immers ontmaagd door mijn vijand justitie-serieverkrachter-(haar)leraar-frans-(geplande)buurman drs. Jaap Duijs.

Het grote vliegende wespachtige 10 cm dier wat dik tien minuten op mijn penis ging zitten was op de foto gezet door een 16 jarig Frans meisje uit Parijs dat verliefd op mij was en ook door mij ontmaagd wou worden op Corsica rond 1991 en werd dus ook bewezen. Rex Ford spoorde haar via mij met rechtstreekse hulp databank in Frankrijk tijdens een zitting in Broward op en ze betaalden 10.000 euro die ik zou terugbetalen voor het recht om haar dagboek met veel foto’s over mij te mogen gebruiken voor mijn karakter onderzoek. Het deel over mij werd vertaald van Frans naar Engels en ze kreeg het terug nadat alles juridisch goed was vastgelegd. Ook hielpen ze haar met een crimineel die haar lastig viel in een samenwerking tussen Amerikaanse FBI en Franse rechercheurs wat ook een 10.000 had gekost en met succes werd afgesloten. Ze kregen hem op de laatste dag nog te pakken toen hij een cruciale fout maakte. Ook dat zou ik vergoeden uit de schadevergoeding die Nederland moest betalen die volgens Rex Ford wel kon oplopen tot 50 miljoen US$!

Ook zij, haar man en haar ouders bevestigden schriftelijk precies mijn eigen verhaal over onze vakantie op Corsica en vroegen aan Amerika om mij te helpen!

Rechter Rex Ford spreekt ook met Mohammed uit Tunesië die dus mijn verhaal overe de koran kon bevestigen. Maar ik ben atheïst en wil juist geen religies met een niet bestaande god waar in 3000 jaar nog nooit iemand mee heeft gesproken, wat je overigens ook samenbindend zou kunnen noemen. Wel klopt dat ik Koning WA, Koninginnen en hoge leiders als MP Jan Peter Balkenende en Mark Rutte, maar ook andere ministers openlijk durf aan te vallen hier op mijn blog.

 

Ontmaagden

Eigenlijk vreemd, maar er zijn vele(ca. 20) jonge meisjes geweest die mij vroegen om haar/hun te ontmaagden of voor soms gewoon seks. Meestal rond de 15, 16 of zo, maar ook wat oudere. Volgens asielrechter Rex J. Ford was het maar goed dat ik die allemaal weigerde en naar jongere jongens van hun eigen leeftijd en wat ouder, of anderen doorzond. Want als ik een minderjarig meisje van 15 had ontmaagd, zoals het (verdronken) buurmeisje specifiek wou, had Amerika mij vreemd genoeg niet(!) kunnen helpen. Ook al had dat niets met de vervolging door en vanuit Nederland te maken en had ik de toestemming en zelfs dringend verzoek van beide ouders, wat ik maar vreemd en ethisch gezien niet correct vond.

Sofie

Ook het minderjarige buurmeisje(15) dat dus later verdronk en weer gereanimeerd kon worden, wou door mij ontmaagd worden met toestemming van beide ouders en zelfs een speciale medische verklaring. Maar justitie serie-verkrachter Jaap Duijs met afluisterapparatuur in onze woning hoorde haar verzoek rechtstreeks, blokkeerde sluw mij totaal en drogeerde en misleide haar en haar beide ouders. Hij kreeg zo mind control over haar, net als over mijn weerloze seksslavin vrouw en ook bleek mij pas later over mijzelf. Ik volgde ook braaf en argeloos zijn opdrachten uit tot ik daar achter kwam en wat weerstand kon ontwikkelen. Haar leven is door Jaap de Vaginajager ook kapot gemaakt! Hij had nog regelmatig seks met haar veel later in Utrecht waar ze woonde. Zie Jaap de Vaginajager route bijna verdronken minderjarig meisje!

en Gruwelijk Decennia Lang Cordon Sanitaire Sydwende, Drachten!

Menuire uit Parijs

Het 10 cm vliegende dier op mijn penis mbt profetie Mohammed was met mijn toestemming op de foto gezet door mijn 16 jarige Franse meisje uit Parijs dat ook door mij ontmaagd wou worden(ook met dringende toestemming beide ouders) op Corsica en dus ook bewezen. Rex Ford spoorde haar tijdens een zitting met contact met databank in Frankrijk op en betaalde 10.000 euro voor het recht om haar dagboek over mij juridisch te mogen gebruiken. Het deel over mij werd vertaald van Frans naar Engels en maakt dus deel uit van mijn Amerikaanse dossier.

Ook zij en haar ouders en man bevestigden mijn hele verhaal over Corsica en vroegen aan Amerika om mij te helpen!

Jeltje

Weer een andere vrouw nu van 19/20 jaar vroeg mij om haar te ontmaagden, maar dat zeer persoonlijke gesprek werd via de microfoon in mijn telefoon op kantoor IHN afgeluisterd door mijn vijand justitie-verkrachter-vaginajager buurman drs. Jaap Duijs met gratis Villa en maandelijkse toelage. Jaap lokt haar met zijn specifieke kennis naar Drachten, drogeert haar en verkracht haar in zijn Villa. Hij was immers immuun voor vervolging via justitie zelf! Ze wist achteraf niet meer wat er gebeurd was, maar was plotseling geen maagd meer.  Ze werd ook door Rex Ford benaderd. Ook zij bevestigde schriftelijk alles wat ik had verteld en vroeg hem ook om mij vooral te helpen.

Dus het zijn steeds jonge vrouwen die mij willen helpen, hoewel tijdens de eerste moordaanslag in Motel Bunnik op 29 januari 1975 een oudere vrouw de politie waarschuwde voor de twee mannen die mij drogeerden om te vermoorden.

Innovatie van computergestuurde graveermachine jaren voor de eersten

Rex Ford in 2009 bevestigde dat ik al de eerste computergestuurde graveermachine had ontwikkeld vele jaren voordat die uiteindelijk in Amerika werd gebouwd. Ze hadden dat onderzocht. Daardoor waren wij in Nederland ook de eersten met een dergelijke foutloze machine op mijn advies direct aangeschaft. Bewijs: Het stond namelijk op mijn einduitslag HTS Electro Leeuwarden 1971 met een 9 vermeld.

Philips tekstverwerker kon zogenaamd niet rekenen!

Ook kon Rex Ford bevestiging krijgen over mijn verhaal dat ik in de eerste jaren van 1980(?) het voor elkaar kreeg om de Philips tekstverwerker toch te laten rekenen voor facturen en zo hoewel ze dat als NIET mogelijk verkochten. In een avond had ik een slimme methode bedacht die door heel Philips werd opgevolgd en tot honderden extra verkopen had geleid volgens verkoper Siegert de Graaf die vlak bij ons aan de Sydwende woonde. Rex had contact met hem en hij bevestigde hoe blij men met mij was geweest. Hoge heren kwamen speciaal naar Leeuwarden voor een gesprek met mij.

Bevrijdingsmanagement jaren voordat het in Amerika verscheen

IK vertelde dat ik al in 1988 het zogenaamde bevrijdingsmanagement toepaste bij IHN Engineering in Leeuwarden, wat vele jaren later in Amerika speciaal werd genoemd in het boek met de titel ‘Liberation Management van Peter Senge.’ Rex Ford of DOJ hadden daarover contact met Peter Senge en kregen de bevestiging dat ik dat nooit van hem had kunnen horen, want ik paste het al toe jaren voordat hij ermee kwam en het boek pas verscheen. Er was dus zelfs nog geen manuscript bevestigde hij.

Amerikaans telefoonsysteem gewijzigd volgens mijn advies!

Nadat ik in 2009 tijdens asielaanvraag had gemeld dat mijn ernstig geesteszieke ontoerekeningsvatbare vrouw nota bene alleen onze Villa van 600.000 euro moest verkopen omdat ik niet meer contact met haar kon krijgen en telefoon systeem daar in Broward Detention Centre duur en onmogelijk was, vroeg hij hoe het dan moest zijn. Ik gaf hem aan dat het via een tender veel goedkoper kon, met drie minuten gratis om te melden dat je in detentie zit, hoe men geld kon storten als je dat zelf niet kon, en via een telefoonkaart.

Toen ik in 2013 in Texas voor de tweede keer asiel vroeg, was mijn systeem al precies zo in werking voor de meeste detentie centra’s. Rex Ford bevestigde later in 2014 dat het mijn systeem was en vroeg nog wat adviezen. Ik stond hoog aangeschreven in Amerika, in tegenstelling tot het laffe corrupte Nederland waar ik juist werd verstoten en mishandeld. Ook in 2016 San Diego Mesa was mijn telefoonsysteem ingevoerd en werkte uitstekend.

Volstrekt unieke zaak in Amerika en Nederland!

In Amerika stelde asielrechter Rex J. Ford al in 2009 na degelijk en professioneel onderzoek dat deze zaak volstrekt uniek was in de hun bekende geschiedenis in Amerika. Nooit eerder had iemand zoals ik maar liefst 5 goede gronden voor asiel! Helaas ontkende Nederland en anderen alles en je krijgt geen asiel voor criminele acties, maar alleen als de Nederlandse Kroon/staat er bij betrokken is!

Zie Unbelievable 5 grounds for asylum according to Judge Rex. J. Ford Miami court Florida!

Overigens is het ook in Nederland de grootste doofpot en samenzwering uit de bekende Nederlandse geschiedenis!

Mijn unieke volstrekte openheid was ‘amazing!’

‘You keep amazing me(je blijft me verbazen)’ zei asielrechter Rex j. Ford vaak tegen mij als er weer iets werd onderzocht en zelfs beter was dan ik zelf te bescheiden stelde. Of omdat ik vond dat het niets met de doofpot en samenzwering tegen mij had te maken, maar hij het wel degelijk belangrijk vond voor hun keus om mij wel of niet te helpen tegen de gruwelijke decennia lange vervolging door Nederland. Ook kon ik met mijn heldere verstand diverse zaken verklaren en oplossen voor hem. Hij was erg professioneel en naar mij toe empathisch.

Overval op 20 mei 2010 in Benidorm degelijk onderzocht

Later in 2014 als Rex Ford mijn asielaanvraag uit 2009 zelfs heropend, hoor ik dat alles over deze overval op 20 mei 2010 door de corrupte prof.dr. Onno van der Hart en onze vijand drs. Jaap Duijs,was onderzocht. Met de meisjes gesproken die geld hadden gekregen om te liegen, huur hele nachtclub Pretty Women, policia local die niet mochten ingrijpen, en veel meer. Ook sprak ik met Belgische onderzoeksrechters en drie onderzoekers, en ook daarmee werd door Rex Ford gesproken. Dus mijn hele verhaal werd perfect bevestigd. Zie post Hersenspoelen en martelingen 20 mei 2010 Benidorm chronologisch!

Recht om alles te publiceren!

Asielrechter Rex Ford en DOJ bevestigden mijn eigen stelling dat gezien de extreme doofpot en samenzwering door De Nederlandse Kroon, dus Koning en Kabinet, die ook heel Nederland bedrogen en alle ambtenaren buiten spel zetten, ik zeker de bevoegdheid had om alles te publiceren op mijn blog. Zelfs om aannames te doen die voor mij logisch leken en een gevolg waren van het feit dat Nederland mij kafkaësk alle cruciale informatie zelf onthield! Ook al zou dat later een foutieve aanname blijken. Dan had Nederland mij maar beter moeten informeren immers zo stelde hij. 

Contact met kinderen, broers en zuster, en vele anderen!

Ook had Rex schriftelijk contact met haar drie kinderen en mijn broers en zuster. Daar heeft hij weinig over gezegd en wat ik hoorde was uitsluitend negatieve onzin die ik kon weerleggen. Zuster bevestigde dat mijn broer Johan mij tijdens mijn jeugd al had mishandeld en dat ik uit pure angst voor hem een kussensloop had opengescheurd en zelfs onder een matras was gekropen! Dus dat ik nooit hem zou aanstellen om mijn leven te besturen, wat hem met hulp Justitie wel is gelukt en zo werd mijn leven door hem totaal verwoest.

Conservatoir beslag op huizen broers en zuster en wellicht anderen!

Op mijn verzoek in 2009 werd ook conservatoir beslag gelegd op de huizen van mijn broers en zuster, en andere medeplichtigen. Daarover ondervroeg mijn zuster mij later nog toen ze daar achter kwamen. Ook haar dochter noemde dat ze geen extra hypotheek meer konden krijgen en het huis niet konden verkopen als ze dat al wilden. Of ik daar iets aan kon doen, maar bevestigde wel dat ze de vaderschapstesten hadden vervalst, maar niet schriftelijk. Dat mocht niet! Ook niet van wie dat niet mocht. Zwager Tjitte, de kerkrat idem die geen tweede hypotheek kon krijgen voor hulp aan zijn zoon Sietse in Norg, en woning niet kon verkopen, en of ik daar achter zat. Wist ik niet rechtstreeks, maar ja via justitie Amerika kon dat dus wel. Ik had daarvoor toestemming gegeven.

DNA Vaderschapstesten bleken inderdaad vervalst!

Rex Ford had DNA vaderschapstesten laten doen in 2009 en daaruit bleek dat de drie kinderen van drie verschillende vaders waren en niet van mij. Jongste zoon was inderdaad van Rieks Perdok uit Roden die nota bene voor de rechter loog dat hij nooit seks met mijn vrouw had gehad. Net als Jaap Duijs overigens die honderden keren seks met mijn vrouw had gehad. Wellicht meer dan ik zelf als slechts haar officiële echtgenoot. Half Drachten weet dat, maar zwijgen laf. Ook heeft hij laten onderzoeken of die DNA tests in Amerika bij Genetree waren vervalst, wat niet het geval bleek. Dus in Nederland al vervalst via de swabs. en in 2014(!) pas bekend plotseling haar dochter Ilse dat de kinderen zelf de DNA-tests hadden vervalst door die te verwisselen met die van haar man en dat gelijke gezin Snieders. Vader Dirk Snieders was nota bene arbeidsongeschiktheids arts voor Justitie en AIVD en Ministeries. Dolksteek in mijn rug op een cruciaal moment want niemand geloofde mij nog daarna. Zie Kinderen vervalsten zelf hun eigen DNA-test!

Frankfurt dossier! Amerikaanse vriend Al Rust oneerlijk ontslag onderzocht!

Ook werd mijn stelling over mijn Amerikaanse vriend Al Rust onderzocht en correct bevonden. Hij werd immers door liegen en bedriegen door justitie Nederland dat er GEEN dossier over mij of mijn vrouw bestond, oneervol ontslagen en crepeerde bijna 10 jaar tot hij met een kopie van dat dossier in hoger beroep bij Militaire rechtbank won, werd gerehabiliteerd, en bijna een miljoen dollar kreeg uitgekeerd en terug mocht bij Militaire Inlichtingen dienst, wat hij niet meer heeft gedaan. Het cruciale zogenaamde 30+ paginas Frankfurt dossier van de Nederlandse inlichtingendienst of Justitie werd na vinden rond 1983 binnen drie dagen gewist. Waarom gewist? Omdat alle bewijzen over deze zaak van het Koninklijk huis direct worden gewist. Al Rust of anderen konden Rex Ford vertellen over de inhoud van die file, net als ikzelf overigens van wat ik mij herinner door de ondervragingen door CIA in Frankfurt destijds. Zie mijn Ebooks. Ik ga ervan uit dat er nog wel een kopie in Amerika of elders is van die cruciale file die alles bewijst. Nederland zal er overigens weer corrupt als altijd alles aan doen om die file te wissen. Ze kunnen rustig miljoenen bieden of 9 F35 kopen en dit heimelijk en in het geniep erbij betrekken, wat al gebeurd is.  Ons laffe Koninklijk huis of Kroon staat voor niets. Putin is er niets bij.

Geheim vak speciaal gemaakt bureau onderzocht!

Ik maakte in 2009 asielaanvraag natuurlijk ook melding van het feit dat in een speciaal daarvoor gemaakt bureau een geheim vak was gemaakt door de ouders van mijn vrouw om er zo voor te zorgen dat ik later de seks-foto’s zou krijgen die bewezen dat ik niet ziek was, maar slachtoffer van de grootste doofpot en samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis. Ze waren het niet eens met mijn corrupte broer Johan uit Gennep die alle bewijzen wou vernietigen en vandaar deze actie. Geheime organisatie opgezet door mijn corrupte broer mr. Johan Smedema uit Gennep en heimelijk MOL-X binnen Min. Justitie.

Rex liet het bureau opsporen en ze vonden inderdaad het geheime vak dat helaas leeg was met een briefje ‘Mis Poes!’. Betty en Klazien, haar corrupte zusters, vernietigden de voor mij bedoelde verkrachtingsfoto’s en een speciale aan mij gerichte brief, zodat ze konden liegen dat ik gek was tijdens officiële ondervragingen rechtbank Leeuwarden en Hof Arnhem en hun valse aangiften. Zie Verkrachtingsfoto’s in geheim vak speciaal bureau!

Onderzoek Nederlandse Zorgsysteem op mijn advies!

Op mijn advies werd door Witte Huis Amerika, dus Obama en zijn cabinet, contact opgenomen met mijn oude Rotary vriend Leeuwarden-Zuid die op dat moment directeur zorginstelling Zilveren Kruis was dacht ik. Die wist erg veel van het Nederlandse systeem en kon relatief eenvoudig Amerika informeren en adviseren hoe hun slechte zorgsysteem te verbeteren. Hij had daarvoor zelf geen tijd, maar gaf de opdracht door aan een Consultant die inderdaad heeft geadviseerd. Dus Amerikaanse nieuwe Obama systeem in en na 2009 kwam mede(!) voort uit mijn advies en het Nederlandse systeem. Zo hoog stond ik in Amerika aangeschreven! Terwijl ik gewetenloos in Nederland werd verstoten, met name door het Koninklijk huis wat mij mijn burgerrechten heimelijk heeft afgenomen en weigert om daarmee te stoppen. Koning WA die corrupt zelfs het mij aangeboden asiel blokkeerde.

Zie blanco regels of lege stoel bij cruciaal bewijs!

In Amerika vertel ik natuurlijk ook dat ik al in 1972 de tekst ‘je wordt gedrogeerd’ van mijn notitieblok zie verdwijnen terwijl ik naast mijn vriend Ronald Wester zit in Dordrecht op de HTS Economische Bedrijfskunde in 1972.

Een vriend in Broward Transitional Center in 2009 merkt dat ik in mijn dagboek blanco regels zie terwijl ik daar natuurlijk tekst had geschreven. Je laat geen blanco regels open! Dat wordt degelijk onderzocht met officiële getuigen en ze constateren dat ik zaken verdring en dat ik die blanco regels zie. Als ik zelf dan de achterkant van die pagina tegen een lamp houd ziek ik zelf ook dat die pagina vol geschreven was en dus geen blanco regels! Dus bewijs van mijn handicap als gevolg van de trauma’s en zoals later blijkt door de conditionering/martelen door prof.dr. Onno van der Hart. Zie post Saw 9 blanc lines on a full(!) page during official memory-test!

Bevestiging Baker Bros Stoughton Massachusetts

Omdat ik in 1987 werd ontslagen door Systems Engineering in Heerenveen omdat mijn vrouw in haar dubbele persoonlijkheid seks had met een personeelslid in Parijs, moest dat verhaal natuurlijk ook worden onderzocht. Ik kreeg destijds 84.000 gulden schadevergoeding en de hele zaak werd onderzocht, mede via mijn kopie Kamer van Koophandel gegevens over het moederbedrijf Baker Bros in Stoughton Massachusetts, Rex Ford had zelfs contact met Steve Baker dacht ik. Eén van de twee broers Neil of George was door een auto ongeval overleden. Geen moord dacht men omdat hij veel wist over mijn zaak en dus een gevaar vormde voor Nederland. Weer bleken al mijn stellingen precies te kloppen.

Conditionering en martelen in Catral

Ook noemde ik het conditioneren in 2008 wat volgens oud politieagent Ad in Catral in werkelijkheid martelen was! Hij joeg de corrupte duivel Onno van der Hart en justitie-serieverkrachter geplande buurman Jaap Duijs weg met zijn dienstpistool die hij mij vooraf liet zien toen hij die onder een kussen van hun bank verstopte. Maar waarom moest ik geconditioneerd worden? Hoe kreeg hij dat verzoek om daaraan mee te werken? Rex Ford had contact met hem en hij vertelde dat hij mij had gewaarschuwd vooraf en ik hem zelf had verteld dat eerst meewerken mij/hem de kans zou geven om erachter te komen, wat nou precies het doel is van hun iedere 5 a 6 jaar conditioneren van mij. Terwijl ik dat immers al in 1975 had geweigerd en juist alles wou weten om mijzelf en Wiesje te kunnen beschermen tegen misdaden. Dat klopt inderdaad, ik heb dat gezegd. Het waren Ad en Marijke van de zanggroep die veel optraden daar aan de Costa Blanca destijds in 2008 en waar ik goed mee kon opschieten. Wiesje kende hun ook van een vakantie daar in de zomer. Veel later vertelt Hans Stigter mij dat hij met hun had gesproken over mij. Waarom? Wat? Omerta! Zie post Brainwashed and tortured at Police Officer Villa in Catral!

Tekst boek heimelijk gewijzigd in opdracht Justitie!

Ook werd onderzocht en correct bevonden het feit dat mijn editor mij had gewaarschuwd dat haar 3000 euro werd geboden om wat tekst aan mijn fysieke boek uit eind 2007 toe te voegen! Ik had haar daarvoor toestemming gegeven want dat is veel geld voor haar, en daardoor kreeg ik dus juist bewijs van Justitie(?) die mij vervolgde. Rex Ford had contact met haar en ze bevestigde schriftelijk alles. Het ging om de tekst dat ik iets had getekend tijdens martelen door Onno van der Hart nadat al zijn collega’s bij Sophia Ziekenhuis en bij GGZ Zwolle hadden geweigerd om mee te werken. Ze waarschuwden mij zelfs om te vluchten en nooit weer iets met deze gevaarlijke man te maken te willen hebben. Idem hebben ze toegevoegd dat ik iets zou hebben getekend bij mijn huis arts Hogen Esch in  Harde, waar ik helemaal niets van weet. Ik wou in beide gevallen immers dat via die hypnose ik meer(!) te weten zou komen van het misbruik van mijn vriendin waar ik net een eerste flashback van had gekregen. Dus dat TEKENEN was voor Justitie cruciaal! Zodanig dat ze over gingen tot fraude en valsheid in geschrifte na omkopen voor 3000 euro. Zie ook Duivels contract afgeperst door prof.dr. Onno van der Hart!

Leden Criminele Organisatie!

Ik had bewijs van de geheime Omerta Criminele Organisatie die door mijn broer mr. Johan Smedema uit Gennep werd opgezet met hulp van de MOL-X geïnfiltreerd binnen Ministerie van Justitie en die daar de leiding kreeg over een speciale Koninklijk goedgekeurde en beschermde geheime(!) afdeling. Op een morgen rond 2003(?) krijg ik per ongeluk een email van Johan die gericht was aan de volgende personen. Waaronder twee van justitie zelf!

Leden(email-adressen) van deze gruwelijke heimelijke(!) kafkaëske organisatie van mijn corrupte broer in de bewuste email waren o.a.:

 1. Wies Jansma, dus jij mijn liegende en bedriegende corrupte vrouw!
 2. Klazien Jansma, je corrupte zuster die het prachtig vond om mij te bedriegen waarbij ze foutief aannam dat ik zelf achter je misbruik en porno zat!
 3. Jaap Duijs, de verkrachter uit 1972 met heimelijk(?) contact met MOL-X bij Justitie en die gratis drugs(ketamine en andere) kreeg via Sylvia te Wierik(later corrupt beloond tot manager Drachten) bij Politie Drachten.
 4. Ans Schuh, de vrouw van Paul Schuh die zich vals voordeden als onze vrienden!
 5. emailadres1 van justitie! Wie was deze eerste corrupte Justitie medewerker die blijkbaar deze zaak in de gaten moest houden?
 6. emailadres2 van justitie! Wie was deze tweede corrupte Justitie medewerker die blijkbaar deze zaak in de gaten moest houden? Maar dat nooit gedaan hebben?
 7. Marinus Smedema ook een betrokken broer die vrolijk en gezellig mee loog en mij bedroog.
 8. Zwager Tjitte de Jong en/of mijn zuster Rinske(Rinneke)! Rond 2003 wordt Tjitte zelfs leider als de vrouw Anjo van mijn corrupte broer Johan terminaal is.
 9. Henk Kamstra, onze zogenaamde vrienden uit ‘t Harde die dus ook gezellig meededen voor de 20.000 gulden beloning en 500 gulden beloning als ze aanwezig waren bij weer een heimelijke vergadering om Hans Smedema(je argeloze en weerloze mishandelde echtgenoot) te bedriegen en soms te laten conditioneren blijkbaar! Jijzelf werd ook geconditioneerd vaak met Klazien als hulp. Maar bij mij was dat altijd heimelijk na drogeren en in de nacht.
 10. Wellicht anderen naar behoefte natuurlijk, maar Johan was de leider blijkbaar want de email kwam van hem!

Dus moet de oorspronkelijke opdracht en het doel relatief eerlijk zijn geweest. Bescherm Wiesje voor iedere vervolging omdat die dat mentaal niet aan zou kunnen? Het bleek dat Amerika een kopie van die email had die ik moest wissen van Johan en de door hem gestuurde buurman Jaap Duijs. Wat ik braaf deed en dus cruciaal bewijs zelf vernietigde, wat bewijst dat ik onder zware mind control was van Jaap Duijs. Wat ik pas later goed begrijp en naar Spanje vlucht in 2008.

Heel merkwaardig was het feit dat mijn eigen vrouw daar deel van uitmaakte, tenzij en soms mee moest doen. Zie mijn post J’Accuse mijn vriendin/vrouw en haar(!) kinderen van mij gruwelijk psychologisch mishandelen en zware fraude!

Al mijn 1 Gigabyte Emails onderzocht

Ik had meegenomen mijn 16 Gigabyte aan documenten, waaronder 1GB aan emails en andere zaken, en die werden op mijn verzoek onderzocht. Zo vond men ook de emails van Menuire uit Parijs, die ik kende van Corsica en die daar door mij ontmaagd wou worden en later in 2001 twee kinderen van mij wou. En wellicht veel meer zaken die ik me niet kan herinneren of niet genoemd zijn.

97th General army Hospital Frankfurt dossier

Ook werd natuurlijk onderzocht hoe  Al Rust in het bezit kwam van de zogenaamde Frankfurt Nederlandse Inlichtingendienst 30+ pagina’s document over mij en Wiesje! Toen ik zaken deed met dat ziekenhuis voor 100.000 mark rond 1983 werd ik gescreened en vond men die enorme file over mij. Daar was bij betrokken Klaus Mäurers uit Rümmeln vlak bij Duisburg. Rex Ford vertelde dat men hem had opgespoord en dat hij de door mij genoemde zaken had bevestigd. Deze Frankfurt file alleen al bewijst dat de Nederlandse Staat en Koninklijk huis betrokken zijn bij mijn vernietigde leven en daarin werden o.a. genoemd de corrupte psycholoog prof.dr. Onno van der Hart, en zijn handlanger prof.dr. Robert van den Bosch die werden omgekocht om ons alles te laten vergeten via conditionering.

Moordaanslag Motel Bunnik 29-01-1975

Natuurlijk werd ook de eerste moordaanslag op mij twee weken nadat haar eerste kind, dochter niet van mij bleek(wat voor ons werd verborgen!) was geboren onderzocht. Volgens mijn artsenkaart was ik op 29-01-1975 met ernstige hartklachten bij spoedeisende hulp van Boerhaave Ziekenhuis Nijkerk geweest. Rex Ford onderzocht dat en men spoorde de desbetreffende arts op die aangaf geen melding te hebben gemaakt van die zaak bij politie omdat het zoveel werk was om te melden dat ik gedrogeerd leek en niet meer wist waar ik vandaan kwam, en mijn hart op hol was geslagen. Advertentie in de Telegraaf van politie over gevaarlijke drug in glas gevonden in Motel Bunnik was niet terug te vinden in Telegraaf en niet bij Politie wat logisch is want alle bewijzen worden op grond van Omerta door Justitie zelf gewist! Dus zeker die van de moordaanslagen op mijn leven. Nu inmiddels 5! 1975, 1980(2x) en buurman Cees van ‘t Hoog vermoord, 20 mei 2010 In Benidorm en 2016 in Altea. Zie Fifth Murder Attempt Altea 2016

And 6th attack on my life in Altea Spain 26-1-2019!

Moord Cees van ‘t Hoog

Cees kwam te dicht bij de waarheid volgens Jan van Beek uit Utrecht (en Joris Demmink) en dus moest hij worden vermoord net als ik! Men lokte hem naar Dronten en mij naar Elburg en hersenspoelde hem met de ketamine zodanig dat hij tegen mijn auto moest aanrijden omdat ik zogenaamd een verhouding had met zijn vrouw! Maar ik zat net voor een brug dus hij zag mij net te laat en reed achter mij de weg af en het werd foutief als een normale hartaanval afgedaan. Maar volgens Jan van Beek een moordaanslag vanuit Justitie! Dus Joris Demmink die over lijken ging om zijn eigen straatje schoon te houden binnen Justitie. Cees was onze buurman Zudendorpweg 3, ‘t Harde. Wij op 3a. Politie Zwolle wist veel van onze casus.

FBI/CIA zocht in opdracht Rex Ford contact met zijn familie en die bevestigden wel het een en ander, maar weigerden het opgraven van hun vermoorde vader! Kans was ook klein dat men de grote hoeveelheden ketamine nog had kunnen vaststellen 29 jaar na zijn dood.

Opdrachtgever NOM Groningen

Ook heeft Rex Ford natuurlijk contact gehad met mijn grootste opdrachtgever NOM in Groningen. Hij hoorde dat ir. Klaas Keestra en drs. Ed van de Beek, beide vice-presidenten van de Noordelijke ONtwikkelings Mij in Groningen(NOM) in Miami zouden landen voor zakelijke afspraken.

Hij liet hun door Guards ophalen uit het vliegtuig en ze werden gehoord over mijn zaak van asiel tegen Nederland! Ik zat op dat moment in detentie in Broward detentie centre. Klaas Keestra kon veel bevestigen, maar kon op specifiek vragen over het aanbod van maximaal 5 miljoen in Beaune in Frankrijk geen antwoord geven omdat het geheim was natuurlijk. Maar ook hij was vol lof over mijn capaciteiten bij het vinden van hoog niveau directeuren en management team leden. Hij bevestigde ook dat Grontmij na uitkomen bedrog van hun directeur Noord, mij juist die baan aan had geboden en ik had geweigerd. Ik had mijn eigen salaris kunnen noemen zo zei hij en ze hadden aangeboden om mijn enorme pensioenbreuken te helen. Dat alleen zou minimaal twee ton hebben gekost denk ik.

Ze waren boos geweest omdat ze hun huurauto waren misgelopen en waren achter in een veel te kleine patrol car naar hun Hotel gereden. Waar ze als grote kerels hun voeten niet eens kwijt konden. Als genoegdoening had ik verteld dat ze cruciaal konden zijn voor grote investeringen en zo kregen ze in het vervolg een speciale VIP behandeling en werden deuren voor hun geopend. Investering Google Data center in de Eemshaven is daar hoogstwaarschijnlijk een gevolg van.

Opdracht miljoen uit Koeweit!

Ook kon Rex Ford heel simpel vaststellen dat mijn verhaal over het binnenhalen van de grootste opdracht in die tijd, de opdracht voor alle ziekenhuizen in Koeweit bleek later, klopte. Want door een goddelijk toeval was ik geplaatst in de kamer van de zoon van een hoge piet in Koeweit. Mohammed Tarqic dacht ik. En daar had ik mee gesproken over die opdracht. Dus toen Rex met hem over zijn zaak bezig was kon hij dat met een telefoontje naar Koeweit zo vaststellen. Ook hier grote problemen later hoorde ik omdat het bedrijfje Euro-Routing Nederland in Leeuwarden de hoge kwaliteit niet aankon. Gepruts zeg maar.

Opdracht miljoen Basrah International Airport

Idem met Basrah International Airport wat ik had binnen gehaald in Duitsland ook voor een miljoen via Strabag Bau in Köln. Ook dat mijn corrupte broer Marinus vervolgens mij uit Duitsland trapte door veel te hoge prijzen plotseling te rekenen en na koop van mijn 50% van de aandelen niet wou betalen omdat hij helemaal geen geld meer had door zijn eigen stommiteiten. Het bedrijfje kon de grote opdrachten die ik binnenhaalde niet aan! Met grote problemen.

Corrupte buurman Jaap Duijs onderzocht!

Ook werd natuurlijk onderzocht alles wat ik over mijn geplande buurman drs. Jaap J. Duijs had verteld en in mijn boeken stond. Rex Ford bevestigde dat er een microfoon in onze meterkast zat en was doorgelust via verzamel kast vlak bij naar woning van Jaap Duijs! Dus kon Jaap alles horen wat ik op mijn kantoor ernaast vertelde. Ook telefoon en emails werden afgetapt in opdracht justitie. Er is meer, maar voldoende is hier dat Rex Ford mij vertelde dat ze ruim voldoende bewijzen hadden om hem te vervolgen!

Resultaat!

Amerikaanse hulp voor een Nederlands burger die slachtoffer is van:

 • het Koninklijk huis,
 • Staat zelf,
 • Ministerie van Justitie,
 • Politie-verbod op hulp tegen verkrachtingen
 • en verbod op doen van aangifte,
 • Kafkaësk onthouden cruciale informatie
 • dus kansloos tijdens zittingen rechtbank en Hof.
 • Alle advocaten weigeren deze zaak zonder opgaaf goede redenen! Dus enige Nederlander zonder juridische bijstand.
 • Corrupt blokkeren van aangeboden asiel door Koning WA
 • Weigeren van ieder gesprek door Kabinet en Politici
 • 5 moordaanslagen op Hans Smedema die niet worden onderzocht
 • Verkrachters die opzettelijk vrijuit gaan,
 • terwijl Hans Smedema in totaal 29 maanden onschuldig(!) in detentie moet zitten vragend om recht
 • medici die Hans bedriegen en heimelijk(!) 17 jaar lang drogeren met foutief antipsychoticum zodat hij arbeidsongeschikt wordt.
 • Familie die Hans bedriegt en bewijzen vernietigd of manipuleert
 • etc.

Terwijl ik in Nederland werd verstoten met name door het Koninklijk huis!

Er zijn natuurlijk nog veel meer zaken genoemd en als ik me die herinner en belangrijk genoeg zijn, zal ik die hier alsnog aan toevoegen.

ing. Hans Smedema, in exile in El Albir, Costa Blanca, Spanje

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.