Koninklijk huis betrokken?

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

 

Overpeinzingen over betrokkenheid Koninklijk huis?

Tot op heden nog Koninklijk huis er zoveel mogelijk buiten gehouden, maar dat kan niet lang meer. Ik kan de huidige patstelling niet rustig laten voortbestaan, de blijkbaar Koninklijk goedgekeurde ‘Orwelliaanse’ en ‘Fascistische’ ‘Criminele Overheidsorganisatie Mengele’ (KCOM) kan dat wel!

Ik ben overigens een voorstander van het Koninklijk huis! Zie ook het ‘Smedema wapen’ onder.

Uitgangspunten mbt betrokkenheid Koninklijk huis:

 1. WOB is blijkbaar speciaal voor Hans en Wies buiten werking gesteld!
 2. Advocaten mogen Hans en Wies niet bijstaan in hoofdzaak!
 3. Media mogen NIET publiceren over Hans en Wies, Omerta afgekondigd blijkbaar.
 4. Staatsveiligheid wordt er valselijk bijgehaald!
 5. Politie en Justitie is het doen van ieder onderzoek naar Hans en Wies verboden!
 6. Zelfs Amerikaanse CIA official  Al Rust moest maar gewoon 10 jaar creperen!
 7. Kennis van de zaak door Hans Smedema is door bovenstaande doofpot affaire, dus opzettelijk(!) beperkt!
 8. Fouten in de interpretatie zijn dus verantwoording KCOM en Overheid! Niet Hans!
 9. Justitie en belastingdienst hebben opdracht Hans Smedema het leven zo zuur mogelijk te maken!
 10. Alle cliënten- en hulporganisaties, mogen Hans en Wies NIET bijstaan!
 11. Alle betrokken misdadigers gaan vrijuit en mogen dat feit ook misbruiken! Meeste is opzettelijk verjaard zonder enige actie Justitie!
 12. Volgens Amerikaan Al Rust was Koningin er ingeluisd! ‘Lured into it’. Wijst keihard op betrokkenheid en hij zag de geheime Nederlandse files!
 13. CTIVD Commissie Toezicht Inlichtingen en Veiligheidsdiensten stelde samenzwering vast en zond rapport Min. Biza en Politici! NIETS, dus geweigerd!
 14. Uit alles blijkt dat de samenzwering een hele speciale is en vermoedelijk dus Koninklijk moet zijn goedgekeurd! Anders is niet te verklaren, dat zelfs een Hoofd Officier een onderzoek naar de verkrachting van mijn arme weerloze vrouw moest stoppen en zelfs werd overgeplaatst!
 15. Koningin Juliana zal de speciale regeling uit naastenliefde voor ons als slachtoffers hebben ingevoerd.
 16. Koninklijk huis heeft echter nooit ook maar één poging ondernomen om deze zaak te beëindigen toen bleek dat het faliekant fout ging en dus was. Ook nu nog niet!
 17. Hans en Wies blijven creperen, net als Amerikaan Al Rust 10 jaar.
 18. Het totale Nederlandse volk wordt opzettelijk onkundig en onwetend gehouden!
 19. Onacceptabel, vooral internationaal gezien!
 20. Verantwoordelijke politici, die onmiddellijk hier een eind aan hadden moeten maken, laten de Koningin daarmee volgens mij in de steek! Ethisch onverantwoord. Forceer een snelle oplossing!

Conclusie

Gezien bovenstaande uitgangspunten en met name gebrek aan juridische hulp en informatie over deze onderliggende zaak, kan ik, Hans Smedema niet anders dan concluderen, dat het Koninklijk huis hier deze samenzwering blijkbaar heeft mogelijk gemaakt en ook nu nog steeds in stand wenst te houden. Geen tekenen die wijzen op tegendeel nog.

Uitnodiging aan Koninklijk huis

Hans Smedema heeft eind 2008 in een open brief(Zie desbetreffende Post) een poging gedaan om het Koninklijk huis in de gelegenheid te stellen om zich op eervolle wijze uit de zaak terug te trekken.

Hier nog even de stevige, maar nog redelijk nette positief en oplossingsgericht bedoelde brief. Beatrix

Daarop is nooit positief gereageerd, integendeel de ik ben door Justitie aangevallen, en de Omerta en gruwelijke aanval op Hans en Wies gaat rustig door!

Koninklijk huis staat boven iedere verdenking!

Mijn uitgangspunt is dat het Koninklijk huis door fraude en valse voorlichting, net als mijn Amerikaanse vriend Al Rust stelde (lured into it), er in is geluisd door crimineel verkregen documenten, en vooral onethisch denken van verantwoordelijke politici. Maar dat neemt niet weg, dat wij Hans en Wies ook nu nog daar gruwelijk onder lijden. Wat al 38 jaar lang onacceptabel is. Gezien de uitgangspunten moet deze samenzwering mogelijk gemaakt zijn door een handtekening van Koningin Juliana, dus dat maakt het Koninklijk huis wel degelijk medeverantwoordelijk nu. Dat moet onmiddellijk teruggedraaid worden!

Maar hoe zijn de vele positieve uitspraken en toespraken van Koningin Beatrix te rijmen met deze zaak? Totaal niet! Er klopt iets niet. Als ze die toespraken echt meent, maar tegelijkertijd deze gruwelijke samenzwering in stand laat, is er sprake van hypocrisie! Als deze heimelijke wetten of regeling niet onmiddellijk wordt teruggedraaid, zal ik ondanks mijn positieve opstelling en uitgestoken hand, genoodzaakt zijn om het Koninklijk huis te beschuldigen!

Buiten politici, kan alleen Koninklijk huis deze samenzwering snel beëindigen!

Ik doe een laatste openlijk beroep op het Koninklijk huis, om deze zaak direct bij de Nederlandse regering aan te kaarten en te laten stoppen, met openlijke(!) excuses door alle(!) betrokkenen, vervolging van de schuldigen en volledige schadevergoeding van Hans en Wies Smedema. Dit is feitelijk nu een ultimatum. Zie in dat verband ook mijn ‘Smedema Declaration of Independence!’

Amerikaanse ‘declaration of independence’

Het verder laten voortbestaan van deze gruwelijke samenzwering tegen onschuldige onwetende slachtoffers, kan groteske gevolgen voor Nederland hebben! Ik wijs op de Amerikaanse ‘declaration of independence’.

Zonder hulp en zonder recht op het mogen doen van aangifte, zonder WOB, zonder officiële onafhankelijke onderzoeken, zie de uitgangspunten, kan ik, Hans Smedema, niet anders dan mijn eigen ‘Declaration of Independance’ schrijven. Immers het kan nooit zo zijn, dat ik nog onder dat (ontbrekende)Nederlands recht val.  Uitsluitend een buitenlands tribunaal kan en mag hier nog rechtspreken.

Later meer…

ing. Hans Smedema, hier het Smedema wapen met oranje tak! Smedema wapen officiele verklaring

Copyright 2010 Hans Smedema, Parcent, Spain

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.