J’Accuse prof. dr. R.J. (Robert) van den Bosch UMCG!

Print Friendly, PDF & Email

J’Accuse prof. dr. R.J. (Robert) van den Bosch UMCG!

prof. dr. J.R. van den Bosch UMCG
prof. dr. J.R. van den Bosch UMCG, vertegenwoordiger van God op aarde!

Ik beschuldig prof. dr. R.J. (Robert) van den Bosch hoofd psychiatrie UMCG, geuzennaam: Robert de Universiteits-Rat,  van fraude, breken artseneed, en het op valse gronden Hans Smedema in 2003(onderzoek) en 2007(Med.TuchtCollege) als gek neerzetten. Terwijl hij als leider en lid medische doofpot sinds 1973 wist dat ik slechts slachtoffer was en juist beter(!) was geworden door mij alles weer te herinneren, en dus bijna niets meer mankeerde! Omerta! Bovendien kreeg ik via de corrupte psychiater Frank van Es in september 2003 heimelijk tegen mijn wil en totaal niet noodzakelijk, argeloos(!) een antipsychoticum toegediend met toestemming van mijn juist ZELF ernstig zieke vrouw en mentaal de slavin van verkrachter buurman leraar frans Jaap Duijs! Dus eind 2003 werd ik niet ziek zoals ik dus foutief aannam, niet wetende van het antipsychoticum, maar werd ziek gemaakt! Want ik werd een halve zombie en kon mijn top positie als headhunter/executive searcher niet meer uitoefenen! Dus ook tijdens Medisch Tuchtcollege met corrupte Robert van den Bosch in 2006 en voor politierechter 9-2-2009 zat ik als halve zombie daar en dat zonder advocaat! Die zullen misleid zijn dat ik zogenaamd een gek was!

Hij had nota bene in 2003 met Bruggeman, Luttikhuizen en justitie bij UMCG rechtstreeks(!) vergadering met mr. Johan Smedema, de Godfather van de Maffia familie van deze gruwelijke doofpot en samenzwering! Dus Robert liegt en bedriegt en er zijn genoeg getuigen.

Maar de door hun vals(!) opgezette Omerta maakte wel dat ik sinds 2000 niet meer wist of ik nu wel of niet gek was geworden! Wat na het UMCG bedrog 2003 rechtstreeks heeft geleid tot mijn volledige arbeidsongeschiktheid januari 2004 toen ik zeker wist dat ik opzettelijk als gek en psychiatrisch patiënt werd neergezet, alleen om uitkomen doofpot te voorkomen! En verlies van 140.000 euro inkomen, met vrijwel totale sociale isolatie. Dus dat maakte alles weer veel ernstiger en mijn Post Traumatisch Stress Syndroom PTSS of PTSD opzettelijk(!) volkomen onnodig veel zwaarder! En jarenlange andere martelingen zoals een vrouw die tegen haar man werd opgezet. Op grond van hun leugens en bedrog. En sinds 29 juni 2015 afgedwongen(!) gescheiden.

Maar bovenstaande is wat ik wist in jan 2016, maar het blijkt dus dat ik opzettelijk ziek werd gemaakt eind 2003 door het heimelijk toedienen van het antipsychoticum verstopt als een baby aspirin100mg door corrupte schoft psychiater drs Frank van Es! Die nu door Robert als beloning voor het corrupt meewerken aan de doofpot tot Hoofd Polikliniek Psychiatrie UMCG is benoemd! 

Zie Post J’Accuse Psychiater drs. Frank D. van Es UMCG

 

Mijn mentaal en financieel kapot gaan, en dat van mijn vrouw, komt de schoften natuurlijk goed uit, want uitkomen van hun gruwelijke bedrog is daarmee vrijwel onmogelijk gemaakt! Het perfecte misdrijf!

Overigens is verdringing van te emotionele gebeurtenissen, een natuurlijk beschermingsproces, dus geen echte ziekte. En opheffen daarvan in 2000 dus zeker niet. Juist gezond en heeft niets te maken met psychosen, paranoia of delusional wat Robert de Universiteits-Rat iedereen wou doen geloven. Conditionering na martelen(africhten door Onno de Duivels-Rat) is niets meer aan te doen. Herkennen daarvan is wel mogelijk, waardoor het wat tegen te gaan is.

Samen met zijn vriend prof. dr. Onno van der Hart, geuzennaam: Onno de Duivels-Rat, heeft hij een Medische doofpot opgezet met speciale koninklijke goedkeuring(op grond hun bedrog) in 1975 en die corrupt tot op heden in stand gehouden.

Zie vorige Post J’Accuse prof. dr. Onno van der Hart

Ook heeft zijn corrupte opstelling er toe geleid dat mijn weerloze vrouw tientallen jaren(1972 – 2003) door iedereen kon worden misbruikt en verkracht, met drie kinderen daarvan, wat ze natuurlijk NIET wou. Onze normale burgerrechten zijn ons door zijn corrupt handelen heimelijk en achterbaks al in 1975 afgenomen door een speciaal decreet van Koningin  Juliana! Ook weer op grond van hun criminele foutieve diagnoses en zelfs afpersen a martelen van documenten.

 • Het is verboden om aangifte te mogen doen! Dus geen onderzoek of vervolging verkrachters sinds 1972!  En die wisten dat wel! Dus wij vogelvrij.
 • OM en Politie mogen GEEN onderzoek doen! Dus bescherming verkrachters.
 • Het is advocaten verboden om ons bij te staan. Alles wat ik in documenten stel, moet worden genegeerd op speciaal koninklijk bevel! Dus weerloos.
 • Rechters moeten ook alle beschuldigingen legaal negeren! Dus verlies je dan altijd! Maar dat word je NIET vooraf verteld.
 • Verkrachter Jaap de Vaginajager of Vagina-Rat, drs. Jaap J. Duijs, Sydwende uit Drachten wist dit via zijn vriend verkrachter Jan van Beek uit Utrecht en diens vriend verrader/mol binnen justitie(Demmink?) en zal dus altijd zijn smaadzaken corrupt winnen!

Zie Post uit die tijd 17-2-2007: Aangiftes volledig geweigerd!

De corrupte schoft Robert van den Bosch verschuilt zich daarbij achter het cruciale feit dat volgens zijn corrupte gezochte(miljoen) denkwijze “uw vrouw het recht heeft om van niets te weten!”

Dus dat ze dan ook niet hoefde te weten dat ze weerloos was tegen de vele verkrachters die het juist WEL wisten sinds 1972! Ze had een dubbele of extra emotionele persoonlijkheid, die door verkrachters opzettelijk was toegebracht! En daarmee dus drie kinderen van verkrachters op de wereld zette zonder dat ze dat zelf mocht weten, of dat haar man dat mocht weten.

Ook mochten wij NIET weten dat ik al sinds 1972 onvruchtbaar was! Toch cruciale informatie voor een verliefd stelletje dat dolgraag eigen kinderen wou maken. Ook niet toen hun in 1975 bleek dat onze dochter niet van mij was! Dat werd even(!) verborgen gehouden van 1975 tot heden.

Ook is hij dus (mede)verantwoordelijk voor mijn martelen en conditioneren door Onno de Duivels-Rat(prof.dr. Onno van der Hart) in 1975 en in 2010, en hoogstwaarschijnlijk ook meerdere keren daar tussen in. Breek Hans Smedema mentaal, zodat onze fraude NIET uitkomt!

En door hem zat ik o.a. in 2013 maand onschuldig gevangen in P.I. ter Apel! 28 weken Florida 2009 voor politiek asiel en 10 weken Texas 2013/14. Totaal 42 weken gevangenis door zijn corruptheid!

Hij is dus mede verantwoordelijk voor de moord op mijn buurman Cees van ‘t Hoog uit ‘t Harde en vele anderen.

Robert van den Bosch waant zich blijkbaar de vertegenwoordiger van God zelf, op aarde!

adhd_baby_big
adhd_baby

‘Wie vrijwillig naar een psychiater gaat, moet zijn kop laten nakijken!’

‘Weet u het verschil tussen God en een psychiater? God vindt zichzelf géén psychiater!’

Daarmee maakte hij mijn leven als succesvol zakenman en headhunter in Noord Nederland volledig kapot en werd ik volledig arbeidsongeschikt in januari 2004 met een inkomensverlies van 140.000 euro per jaar. Zie Page Bio Hans Smedema

Dat ondanks het feit dat uit tests in 2003 bij zijn eigen afdeling juist was gebleken dat mij niets mankeerde. Toch liet hij tijdens zitting Medische Tuchtcollege op 26 maart 2007 toe, dat er opzettelijk(!) valse foutieve diagnoses over mij waren opgesteld. Het opzettelijk psychiatriseren van een volkomen onschuldig en argeloos toch al zwaar getraumatiseerd slachtoffer! Terwijl hij op de hoogte was van het feit dat mij bijna niets meer mankeerde!

Godfather mr. Johan Smedema Gennep
Godfather mr. Johan Smedema Gennep, geuzennaam Johan de Familie-Rat!

Ook had Robert in 2003 rechtstreeks contact met de leider van de samenzwering mijn broer mr. Johan Smedema uit Gennep, geuzennaam: Johan de Familie-Rat, want ik werd per ongeluk(opzettelijk door een wel integer persoon) ook uitgenodigd om direct(!) een bepaalde kamer binnen te lopen! Maar mocht daar vanzelfsprekend niet bij zijn. Naast mijn broer was ook justitie bij dat heimelijke achterbakse(!) gesprek over mij aanwezig. Zie ook mijn post J’Accuse mr. Johan Smedema!

Sterker nog, het positieve rapport van de wel integere psychiater Luttikhuizen, dat mij niets mankeerde en mijn verhaal wel degelijk kon kloppen,  werd op verzoek Robert overal achteraf vernietigd, en corrupt vervangen door een negatief rapport dat ik zogenaamd delusional zou zijn! Anders zou zijn fraude om mij als gek neer te zetten immers te veel opvallen!

Zie voor alle andere beschuldigingen mijn Page: 5 J’Accuse!

Minister President drs. mark Rutte weigert, net als zijn laffe en corrupte voorganger drs. Jan peter Balkenende, om te stoppen met deze gruwelijke samenzwering en beschermt dus daarmee deze serie-verkrachter! En nog erger, hij laat dit onrecht kil en meedogenloos, laf en corrupt jarenlang doorgaan. Sterker nog hij bedriegt het Nederlandse volk hiermee. Hoogverraad!

Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn mede- mens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.

Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd.

Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.

Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.

Prof. dr. R.J. (Robert) van den Bosch, Robert de Universiteits-Rat, houdt zich totaal niet aan de artseneed! Integendeel hij heeft ons leven sinds zijn betrokkenheid eind 1972 opzettelijk tot een hel gemaakt! Samen met zijn collega Onno de Duivel, prof. dr. Onno van der Hart.

Beide moeten daarvoor zwaar gestraft worden en zijn schadeplichtig. Wat in ons geval in de miljoenen loopt.

Kinderen NIET van Hans Smedema, dus vrouw ernstig ziek! Niet Hans!

In 2009 bleek tijdens wel een eerlijk onderzoek tijdens mijn asiel aanvraag in Miami Florida, dat inderdaad de drie kinderen NIET van mij mij waren maar van drie verschillende vaders. Dus daarmee dat ik, Hans Smedema helemaal niet paranoïde, psychotisch of delusional was, maar juist beter was geworden toen mijn verdringing van verkrachtingen in maart 2000 op natuurlijke wijze werd opgeheven. Mijn vrouw bleek wel nog ziek door haar verdringen en dissociatie van alle verkrachtingen. Erger gemaakt door haar NIET te behandelen, waardoor ze steeds maar weer kon worden verkracht in haar dubbele emotionele persoonlijkheid. Pure opzet, want als ze het wel wist zou ze alle betrokkenen direct aanklagen.

Dus alle negatieve diagnoses waren opzettelijk fout!

Corrupte omgekochte psychiater drs. W.H.J. Mutsaers uit Haren

De corrupte psychiater drs. W.H.J. Mutsaers uit Haren, die dus opzettelijk (100.000 euro?) een vals en foutief rapport opstelde om mij buiten gevecht te stellen,  werd daarvoor NIET veroordeeld omdat die immers op verzoek Doofpot Justitie zelf en Koninklijk beschermd handelde! Net als alle anderen! Indirect of wellicht direct door prof.dr. J.R. van den Bosch zelf gevraagd? “Help even mee om die lastige Hans Smedema buiten gevecht te stellen! Deze criminele doofpot mag beslist niet uitkomen!”

Huiveringwekkend en zwaar traumatiserend voor mij was dat opzettelijk foute rapport over mij!

Zie Post J’Accuse psychiater drs. W.H.J. Mutsaers

Lugubere grap?

Onno van der Hart, psycholoog. Stasi methoden met martelingen!
Onno van der Hart, psycholoog. Stasi methoden met martelingen!

Gewoon een lugubere grap die mij en mijn vrouw het leven totaal kapot heeft gemaakt. Zij leeft na afgedwongen(!) scheiding van de bijstand in Drachten, en leef als vluchteling voor de gruwelijke vervolging in Nederland van een creditcard in Albir, Costa Blanca, Spanje.

Huiveringwekkend en gewetenloos is het feit dat door zijn fraude en oplichting, ik als slachtoffer en echtgenoot nu 7000 euro moet betalen aan de verkrachters van mijn vrouw! Wordt jarenlang ingehouden op mijn AOW en ik leef dus van de beslagvrije voet. Waarvan Rieks Perdok nota bene de vader is van een zoon! Toch wordt het doen van aangifte en iedere verdediging tijdens rechtszaken, mij verboden op grond van oud wetje dat rond 1975 koninklijk werd goedgekeurd. Op grond van de expertise van prof. dr. J.R. (Robert) van den Bosch, samen met Onno de Duivels-Rat(prof.dr. Onno van der Hart) voor judaspenningen! Men had twee(!) handtekeningen nodig om Koningin Juliana en Ministers te bedriegen. Onno kreeg een miljoen, dus moet Robert dat ook gekregen hebben! Zo zijn ze beide prof. dr. geworden met wat ‘hulp’ uit hoge kringen. Samen misdrijven plegen, verbroederd blijkbaar. Twee criminele vrienden voor het leven, met maar één doel. Het verborgen houden van hun misdaden tegen Hans en Wies Smedema.

KnipselOnnovanderHartOntkenning5-5-2010

Terwijl al zijn tijdelijke collega’s GGZ Zwolle al in 1975 een klacht indienden bij Landelijke Directie GGZ tegen Onno de Duivel omdat zij toen al wisten dat het mijn/ons leven zou vernietigen! Hij liegt zoals elders is beschreven.

Vlak na deze email werd ik door Onno de Duivel op 20 mei 2010 in Nachtclub Pretty Woman geconditioneerd, zodat ik niet meer in staat zou zijn om deze doofpot op te blazen. Wat deels is gelukt door mijn brein zwaar te beschadigen en mij af te richten. Zie mijn post daarvoor en bewijs daarvan:

https://hanssmedema.info/hersenspoelen-en-martelingen-20-april-2010-chronologisch/

https://hanssmedema.info/drogeren-voor-hersenspoelen-in-benidorm-bevestigd/

Moorden in deze zaak?

Door zijn corrupte opstelling werd het vermoorden van opponenten mogelijk gemaakt en is Robert dus schuldig aan dat mogelijk maken en hoogstwaarschijnlijk medeplichtig!

 1. In begin 1975 werd een moordaanslag op mij gepleegd in Motel Bunnik, wat mislukte door de waarschuwing voor drogeren door een vrouw die de politie waarschuwde. Nog twee pogingen in of rond 1980 tijdens moord op buurman Cees van ‘t Hoog.
 2. Zo werd mijn buurman Cees van ‘t Hoog uit ‘t Harde vermoord volgens verkrachter Jan van Beek, toen hij te dicht bij de waarheid kwam. Leek een hartaanval, maar hij werd heimelijk naar Dronten gelokt en zwaar gedrogeerd en moest onder hypnose zijn auto tegen die van mij aanrijden. Wat maar net mislukte!
 3. De vrouw van huisarts Hogen Esch uit ‘t Harde die in 1975 mij waarschuwde om NIET aan de hypnose sessie mee te doen, viel onder verdachte omstandigheden zogenaamd van de trap in haar eigen huis! Hoogstwaarschijnlijk vermoord. Hogen Esch werkte samen met Onno de Duivel en lokte mij naar het Sofia Ziekenhuis in Zwolle, dat echter weigerde mee te werken aan hun boze opzet! Hogen Esch moet ook minimaal 100.000 gekregen hebben voor het bedriegen van mij. Ik was bezig weer beter te worden door een eerste flash back over de verkrachtingen in Utrecht door Jan van Beek, dus moest snel gemarteld en geconditioneerd worden! Wat in Zwolle plaatsvond bij de GGZ door Onno van der Hart die mij speciaal bij het Ziekenhuis ophaalde en zwaar drogeerde en een document afperste.
 4. Ook betrokken Directeur Leeuwarder Courant werd hoogstwaarschijnlijk vermoord door verdacht auto ongeluk. Hij was als enige op de hoogte van het heimelijk ‘s nachts opnieuw drukken voor 7000 gulden van een pagina uit de L’der Courant met het negatieve artikel van journalist Chris Kruizinga(ook Rotary vriend) over mijn andere Rotary vriend waarnemend hoofd officier justitie mr. Ruud Rosingh die in opdracht Justitie Den Haag zijn onderzoek moest stoppen naar de verkrachting van mijn vrouw door twee vrienden van Hans van der Heide(vriend broer Ruud).
 5. Journalist Chris Kruizinga stierf ook nogal plotseling na het artikel! Net als mijn mentor bij de Rotary Paul Brenninkmeyer die mij vertelde van het auto ongeluk van de directeur L’der courant en blijkbaar te veel vragen stelde en of wist inmiddels.
 6. Ook George Baker kwam door een verdacht auto ongeluk om het leven nadat ik daar met hem( en Major Al Rust) over deze zaak had gepraat en hij dus een belangrijke getuige was geworden.
 7. Op 20 mei 2010 weer zwaar gedrogeerd door Onno de Duivels-Rat na goedkeuring prof. dr. J.R. (Robert) van den Bosch, Robert de Universiteits-Rat.Verdacht auto ongeluk na drogeren met drie auto’s total los, dus waarschijnlijk vierde poging om mij te vermoorden door Onno de Duivel! Mislukte door waarschuwing John de bartender HeartBreak bar Benidorm, de door hem gezonden fotograaf Fernando en de door alle meisjes gewaarschuwde lokale politie die NIET mocht optreden tegen Onno de Duivel van zeer hoog Spaans niveau.
 8. Alle files over deze zaken zijn vanzelfsprekend verdwenen!

 

Pure intimidatie en moorden door de Stasi afdeling binnen Justitie! Er moeten nog anderen zijn die ook gewoon even vermoord zijn. Met hun Koninklijke bescherming en beroep staatsveiligheid kon deze corrupte afdeling immers alles doen zonder angst voor uitkomen! Zie ook mijn post over geheime afdeling bij Ministerie Justitie:

https://hanssmedema.info/samenzwering-binnen-justitie-geheime-afdeling-voert-hersenspoelen-en-conditionering-uit/

Politiek asiel

Over de vervolging driemaal politiek asiel gevraagd in Amerika, maar door de ontkenningen en Koninklijke Omerta, nog niet is gelukt. Wel is mijn verhaal bevestigd, met name het cruciale feit dat de drie kinderen inderdaad niet van mij waren en dus een DNA-test vervalst en mijn vrouw ziek, maar was er nog onvoldoende bewijs betrokkenheid Nederlandse overheid.

Zie post Not 3 but 5 Asylum requests!

Fraude!

Dus dat prof. dr. J.R. (Robert) van den Bosch als leider medische doofpot en deskundige tijdens vooronderzoek Medisch Tuchtcollege Groningen opzettelijk(!) fraude pleegde met zijn zogenaamde oordeel dat ik gek zou zijn. In de diverse ingediende documenten was dat ruim voldoende aangegeven. Ook bij Justitie en mr. Johan de Familie-Rat was dat natuurlijk bekend. Maar het was legaal om dat verborgen te houden door de handtekening van Koningin Juliana.

Beschuldigingen

Voorbeeld hoe mensen electro shock krijgen om hun ongewenste gedrag te veranderen! Hersenbeschadiging, dus logisch gevolg! Dit is ook op mijn vrouw en mij toegepast om uitkomen van HUN criminele acties te voorkomen!
Voorbeeld hoe mensen electro shock krijgen om hun ongewenste gedrag te veranderen! Hersenbeschadiging, dus logisch gevolg! Dit is ook op mijn vrouw en mij toegepast om uitkomen van HUN criminele acties te voorkomen!
 1. Heimelijk(!) betrokkenheid bij behandelen van mijn vriendin en vrouw en vermoedelijk mij, samen met prof dr. Onno van der Hart zonder dat in de medische dossiers te vermelden! Ik was als haar echtgenoot NIET op de hoogte van haar weerloosheid, mijn onvruchtbaar zijn sinds 1972 en het feit dat daardoor onze drie kinderen niet van mij waren. Mijn argeloze weerloze vrouw denkt door zijn corrupte opstelling, nog steeds dat ze van mij zijn en dat ze nooit is verkracht!
 2. Fraude tijdens zitting medische tuchtcollege op 26 maart 2007, want hij wist dat ik NIET gek was! Hij was zelf direct betrokken bij de samenzwering!
 3. Verborgen houden van zware misdrijven met name verkrachtingen van de weerloze vrouw, gepleegd tegen Hans en Wies Smedema van 1972 tot minimaal 2003/2007,
 4. Weigeren van dringend noodzakelijke medische hulp en kafkaësk vooral informatie(!) aan de slachtoffers, toen Hans in 2003 UMCG daarom vroeg, en feitelijk al sinds 1972 of wat later.
 5. Onprofessioneel crimineel handelen met ernstige mentale en financiële schade voor de weerloze onwetende slachtoffers als gevolg, en zijn beroepsgroep tot schande makend.
 6. Bedriegen en in gevaar brengen van Koninklijk huis,
 7. Bedriegen en in gevaar brengen Staat der Nederlanden en politici!
 8. Door zijn laffe en corrupte gedrag een cruciaal leerproces mbt dubbele persoonlijkheid, hervonden herrineringen en/of DIS,tegenwerken. En daarbij waarschuwen honderden onschuldige weerloze meisjes sinds 1972 tientallen jaren onmogelijk makend, hoogstwaarschijnlijk net als zijn latere collega prof. dr. Onno van der Hart(miljoen) in ruil voor Judaspenningen!
 9. Heimelijk heeft hij mijn weerloze vriendin en later vrouw beoordeeld en/of behandeld, en daarmee de frauduleuze door martelen verkregen rapporten en documenten door Onno de Duivel, een professionele noodzakelijke tweede waardering gegeven. Hiermee werd Koningin Juliana en vaste Commissie , bedrogen en ons onze normale burgerrechten heimelijk(!) afgenomen.
 10. Toepassen mind control mogelijk makend en toepassen, om uitkomen van deze samenzwering te voorkomen. Zowel bij de destijds argeloze Hans als bij Wiesje.
 11. Samen met Onno de Duivel ervoor zorgen dat een heimelijke groep personen over en voor Hans en Wies beslissen, zonder hun daarin te kennen! Rechteloos gemaakt dus zonder enige waarschuwing, want we hadden dan in 1975 Nederland snel kunnen verlaten en naar een WEL eerlijk land gaan.
 12. Afdwingen van een scheiding zodat ik niet later automatisch haar juridische leider en verantwoordelijke wordt! Mind control en opdracht aan mijn nog argeloze Wiesje om te scheiden! Ze weet nog steeds niet over de gruwelijke werkelijkheid haar aangedaan.
 13. Samen met zijn gruwelijke collega prof. dr. Onno van der Hart heeft deze corrupte schoft het leven van Hans en Wies Smedema totaal vernietigd sinds 1972/75!

97th General Army Hospital Frankfurt, Germany!

Volgens de Amerikaanse inlichtingen dienst(wegens zaken doen) met inzage in de Nederlandse dossiers rond 1983 vanuit het 97th General Army Hospital in Frankfurt, die na drie dagen plotseling waren vernietigd, bleek dat zowel Onno de Duivels-Rat of Onno van der Hart, als Robert de Universiteits-Rat, of prof. dr. J.R. van den Bosch zwaar betrokken waren bij het hersenspoelen van de argeloze slachtoffers Hans en Wies Smedema om uitkomen huiveringwekkende doofpot en hun weigering therapie, te voorkomen. Ik werd hierover speciaal door hun gebeld en ondervraagd.

Door het liegen en bedriegen door Onno de Duivel en Robert van den Bosch werd mijn Amerikaanse vriend major Al Rust in 1987 onschuldig ontslagen en crepeerde 10 jaar voor hij in 1997 met een kopie van onze file, die dus volgens Nederlandse Justitie NIET bestond, in hoger beroep de zaak won en door Nederland binnen een week 1 miljoen aan hem werd overgemaakt. Ook de WEL eerlijke oud Ambassadeur voor USA Paul Bremer(bekend van gouverneur Irak ‘Ladies and Gentlemen, we got him!), was daarbij positief betrokken.

Vrijwel zeker is zijn komst naar Nederland later geweest om een verklaring te geven voor zijn hulp aan zijn landgenoot Al Rust. Wat gewoon zijn plicht was en alleen noodzakelijk door de corrupte opstelling van de Nederlandse Kroon! Ministerraad en Koninklijk huis.

Fraude medisch Tuchtcollege Groningen zitting 26 maart 2007!

Prof. dr. R.J. van den Bosch Hoofd psychiatrie UMCG, dus betrokken via psychiaters Bruggeman en Luttikhuizen, als leider onderzoek Medisch Tuchtcollege Groningen na aanklachten door Hans Smedema en aangifte wegens fraude bij politie Drachten, zwijgt en ontkent kwaadaardig betrokkenheid alle psychiaters bij doofpot!

Want in 2009 werd tijdens mijn asielaanvraag in Florida vastgesteld dat de drie kinderen inderdaad NIET van mij bleken te zijn! Dus dat mijn beschuldigingen klopten, en ik helemaal NIET paranoïde, psychotisch of delusional was!

Hij stelt orwelliaans  ‘uw vrouw heeft het recht om van niets te weten!’

Belangenverstrengeling! Fraude, want hij was volgens Intel (97th General Army Hospital Frankfurt uit 1983 samen met Onno de Duivel betrokken bij de gruwelijke doofpot al in de na drie dagen plotseling verdwenen file uit 1983! Zowel telefonisch als mondeling ondervraagd daarover destijds! IK wist nog van nioets en noemde een vergissing van twee files als de mogelijke oorzaak enorme file over mij en Wies.

Waarom Hans de zaak niet even uitgelegd? Angst voor hun eigen criminele acties! Eigenbelang en de arme collega’s gaat boven de argeloze weerloze slachtoffers, en het ook bedrogen Koninklijk huis wat nu zeer negatief in beeld gaat komen door zijn stompzinnige corrupte acties.

Opzettelijk fout vonnis door Medisch Tuchtcollege Groningen om de doofpot niet in gevaar te brengen! De zitting was een schijn zitting! Hij wist dat de drie kinderen niet van mij waren en dat ik onschuldig werd gepsychiatriseerd en opgeofferd tbv hun eigen Doofpot.

Maar alle medici hadden OPDRACHT om mij te bedriegen! Hun is wel bekend dat ik gelijk heb, maar dat bevestigen is verboden. Omerta sinds 1972!

Dus alle diagnoses hieronder zijn opzettelijk vals opgemaakt, alleen om succesvol zakenman Hans Smedema te bedriegen. Ik moest daardoor januari 2004 mijn hoge positie als headhunter in Noord Nederland opgeven met verlies van 140.000 euro inkomen en werd daardoor arbeidsongeschikt! En moest hierdoor bovendien als de dorpsgek door het leven met officiële diagnoses van paranoia, psychoses en delusional zijn. Zonder recht op verdediging! En zonder advocaat! Mentaal en financieel kapot gemaakt!

Sterker nog het positieve rapport van de wel integere psychiater Luttikhuizen, dat uit test bleek dat mij niets mankeerde en mijn verhaal wel degelijk kon kloppen,  werd op verzoek corrupte prof. dr. Robert van den Bosch overal achteraf vernietigd, en corrupt vervangen door een negatief rapport! Bovendien werd de wel integere Luttikhuizen daarvoor direct uit het UMCG gewerkt door de laffe corrupte Robert. Hij ging naar GGZ Drachten.

Het door de wel integere psychiater Luttikhuizen ook naar psychiater Oostveen gezonden positieve rapport dat uit tests bleek dat mij NIETS mankeerde, bleek plotseling verdwenen zoals altijd alles wat positief voor mij is, verdwijnt! Zie onderstaand onderdeel van Oostveen in bericht aan Medische Tuchtcollege Groningen. Ik vroeg hem speciaal naar dat bewuste Rapport, wat ook bij mij plotseling verdwenen was! Dus gestolen en vervangen door een negatief rapport. Luttikhuizen is dus een belangrijke getuige van de doofpot en zijn leven loopt dus ook gevaar!

KnipselOostveenFileOntbreekt

Zie voor alle rapporten over de medici Fraude door psychiaters!

Zie website https://www.medischtuchtcollege.org/advies-3/

Vooronderzoek hoorzitting ZONDER advocaat!

Ik wist toen nog niet dat Robert zelf bij de doofpot betrokken was en dus hier fraudeerde! Dit PV is sluw gestuurd in de richting die men wou hebben om mij als gek neer te zetten! Want ik was helemaal niet gek, maar slachtoffer van de grootste samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis.

Verrader en oplichter Prof. dr. Robert van den Bosch UMCG in 2006/7 stuurt prachtig het onderstaande Proces Verbaal van de zitting zonder advocaat in de door hem gewenste richting! Fraude dus! Kern is de volgende vraag:

KnipselVandenBoschTegenU

prof. dr. Robert van den Bosch gebruikt dus het feit dat alle betrokken psychiaters, die juist op grond van de doofpot mij onschuldig voor gek verklaren(uw vrouw heeft het recht om van niets te weten!), als reden om mij als gestoord neer te zetten. Om te voorkomen dat deze grootste samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis ooit uit zou komen! Hij heeft er ook voor gezorgd dat hij ZELF als deskundige werd ingeschakeld door de doofpot. Mol binnen Justitie zelf kon dat eenvoudig regelen!

Sluw en corrupt handelen, want een wel integere(niet corrupte) medicus zou zich juist terug hebben getrokken met als reden belangenverstrengeling!

Binnenkort komt deze hele zaak uit en wordt dus bekend dat Hans Smedema helemaal NIET gek is, maar het slachtoffer van de grootste samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis! Dan zijn onderstaande uitspraken van Prof. dr. J.R. (Robert) van den Bosch natuurlijk schitterend! En tegelijk huiveringwekkend en gruwelijk! Pure opzet om een onschuldig slachtoffer het leven totaal kapot te maken!

 

 

 

 

 

Uitspraak

 

Conclusie

Ik had de secretaris Duursma al gewaarschuwd dat het belangenverstrengeling was als prof. dr. J.R. (Robert) van den Bosch invloed zou hebben en aanwezig zou zijn bij de zitting van het Medisch Tuchtcollege Groningen!

Volgens Duursma was het iemand anders, maar toen ik er zonder advocaat verscheen( mr. Ad Speksnijder weigerde iedere hulp), bleek het toch Robert te zijn, terwijl ik tegen zijn medewerkers psychiaters Bruggemans en Luttikhuizen een klacht had ingediend wegens fraude.

Cruciaal bleek de uitspraak van prof. dr. J.R. (Robert) van den Bosch dat “uw vrouw het recht heeft om van niets te weten!”

Maar op mijn opmerking dat ik dan toch minimaal gewoon even op de hoogte gebracht moest worden, zeker gezien het verlies sinds 2003 van mijn hoge positie als headhunter in Noord Nederland met 140.000 euro inkomen, gaf de corrupte schoft laf GEEN antwoord! Ook niet toen ik hem er fijntjes op wees dat ze het juist WEL wou weten en bij politie Drachten op een onderzoek juist had aangedrongen. En we juist graag EIGEN kinderen hadden gehad en niet van verkrachters! En dat ze zeker niet verkracht wou worden door meerdere bouwvakkers, vele anderen en buurman en informant justitie ‘Jaap de Vaginajager’ gedurende 25 jaar! Met steeds weer nieuwe zware psychische trauma’s die weer meer verdringing en dissociatie opleverden!

Achteraf logisch want Robert was daarvan de oorzaak samen met Onno de Duivel! Hij wou juist dat wij NIET beter werden om deze samenzwering en criminele acties te kunnen blijven verbergen.

Dus heeft hij tijdens de zitting Medisch Tuchtcollege Groningen de zaak door fraude even(!) gemanipuleerd met toestemming mr. T. Duursma die ik daarvoor juist had gewaarschuwd! Dus misbruik maken van zijn vertrouwenspositie als arts.

Van deze uitspraak zult u NIETS terug vinden, want NOOIT wordt er ook maar iets terug gevonden van alle files over mijn/onze gruwelijke doofpot affaire.

ing. Hans Smedema, vluchteling, El Albir, Costa Blanca, Spain

 

 

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.