Hervonden herinneringen!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Hervonden herinneringen(na 28 jaar!), of traumatische herinneringen, worden door deze casus bewezen!

Er woedt een gigantische discussie over het wel of niet mogelijk zijn van hervonden herinneringen, in combinatie met ernstige verdringing van trauma’s. Maar al sedert 1973 is dat feitelijk al bekend bij het Ministerie van Geen-Justitie! Helaas wordt dit in mijn geval in een gruwelijke doofpot gehouden door Justitie zelf met zogenaamd de staatsveiligheid(speciaal besluit en handtekening Koningin) als reden.

Enorme discussie nog steeds gaande

 • https://skepsis.nl/mcnally/
 • https://www.vpro.nl/programmas/the-mind-of-the-universe.html
 • https://www.tegenwicht.org/14_incest/lees_14_3.htm

Ervaringsdeskundige Hans Smedema

 • Na 28 jaar kwam zijn geheugen via flashbacks pas terug door herhaalde trauma’s in combinatie met een doofpot affaire van familie, psycholoog Prof.dr. Onno van der Hart en Justitie.
 • Voldoende bewezen en hard bewijs ligt in geheime files bij Ministerie van Geen-Justitie en Amerikaanse CIA!
 • Verdringing van ernstige traumatische gebeurtenissen gedurende lange tijd(28 jaar of langer) is hiermee bewezen!
 • Terugkomen van geheugen na lange tijd is daarmee ook bewezen.
 • Bestaan van dubbele of emotionele persoonlijkheid wordt ook bewezen met deze casus.
 • Oproepbaarheid van de emotionele persoonlijkheid door gebeurtenissen die dichtbij het trauma komen, wordt hiermee ook bewezen.
 • Oproepbaarheid van de emotionele persoonlijkheid door indoctrinatie of hersenspoeling is wel degelijk mogelijk.
 • Mind control, of mentale gijzeling is met deze casus bewezen! Politie en Om erkennen die mogelijkheid niet! Te onnozel!
 • Bestaan van geheime medische doofpotten waarbij de patiënten en Nederlandse volk, onkundig gehouden worden, is hiermee ook bewezen.
 • Dat geheime dienst of Justitie bewijzen die medische doofpot(en dus naam Koninklijk huis) in diskrediet kunnen brengen, mag manipuleren met Koninklijke goedkeuring, is hiermee bewezen.
 • Bestaan van heftige afweer- en verloocheningsreacties die iedere oplossing juist uit angst ervoor uit de weg gaan, in plaats van op te pakken, is hiermee bewezen.

Waarom men binnen het Ministerie van Geen-Justitie deze zaak geheim wenst te houden, met volstrekt onnodige nieuwe slachtoffers en onnodig tijdverlies bij het leerproces, wat opzettelijk wordt tegengehouden door Justitie, is onbekend. Het zal gelegen kunnen zijn in een Koninklijke speciale regeling voor een medische doofpot die tot gruwelijke gevolgen heeft geleid en dus voor het Nederlandse volk verborgen moet worden gehouden! Gewetenloze en gruwelijke beslissingen.

Deze zaak loopt al sinds 1972 en is uitstekend bekend bij Justitie, zij het in geheime files. Ook diverse medici zijn gewoon op de hoogte. Met name de corrupte psycholoog Prof.dr. Onno van der Hart en pscyhiaters bij GGZ Drachten, Zwolle en UMCG zijn op de hoogte. Onno heeft bij zelf door conditioneren en martelen er voor gezorgd dat ik alles verdrong mbt het misbruik van mijn vriendin, later vrouw! Zie post

J’Accuse prof. dr. Onno van der Hart!

Beschuldigingen Prof.dr. Onno van der Hart

Geen leerproces mogelijk!

 • door doofpot en betrokkenheid Koninklijk huis geen leerproces mogelijk en ruim 30 jaar achterstand opgelopen in kennis!
 • daardoor meer onnodige slachtoffers en ook veel ernstiger door ontbreken van wel aanwezige kennis en dus foutieve behandelmethoden!
 • politici weigeren doofpot te beëindigen omdat Koninklijk huis betrokken is en ze daar trouw aan gezworen hebben! Ze kunnen en mogen niet?
 • dus Koninklijk huis is belangrijker dan de slachtoffers en het Nederlandse volk, met steeds meer nieuwe slachtoffers!

Deze hele blog en alle Ebooks gaan over de hervonden herinneringen, het misbruik en het hersenspoelen door Onno van der Hart voor veel geld omgekocht.

Later meer…

Hans Smedema

Copyright 2010 Hans Smedema, Parcent, Alicante, Spain

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.