J’Accuse prof. dr. Onno van der Hart!

Share this! Fight Crime!

J’Accuse prof. dr. Onno van der Hart!

electroshock_therapy_by_penney
Voorbeeld elektroshock therapie waardoor mensen tot halve zombies worden gemaakt om onwelkom gedrag te veranderen. Hoe gebeurd ‘s nachts heimelijk(!) conditioneren/martelen dan? Ook zo? Vrouw, en meisjes waarschuwden na zien gruwelijke medische instrumenten uit pure angst(!) de Policia Local Benidorm die mij niet(!) mocht beschermen!

Upgrade van eerdere post 4 jan 2016! Prof. dr. Onno van der Hart, met als mijn geuzennaam ‘Onno de Duivel’, blijkt heimelijk het medische criminele brein achter de vernietiging van ons leven, ondanks(!) waarschuwingen dat het mijn/ons leven totaal zou verwoesten van alle(!) collega’s GGZ die zelfs politie waarschuwden(!) Zwolle en alle betrokkenen Sofia Ziekenhuis Zwolle!

Voor klachten over inhoud(geen klachten ontvangen!) zie Complaint contents & Klacht inhoud?

Op zaterdag 16 april 2011 heeft burgemeester Van Zanen een Koninklijke Onderscheiding ‘Officier in de Orde van Oranje Nassau’  uitgereikt tijdens de viering van het 80 jarig jubileum van de Nederlandse Vereniging Hypnose aan de heer prof. dr. Onno van der Hart, geboren 31 oktober 1941.

Artseneed door Onno gebroken!

Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.

Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd.

Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.

Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.

Standpunten Raad voor de Journalistiek:

Archieven moeten principieel beschermd worden tegen “correcties”. De samenleving moet op hun integriteit kunnen vertrouwen. … Een ondeugdelijk bericht moet worden gerectificeerd, maar een onwelgevallig artikel wordt niet uit het archief verwijderd, evenmin als aan het archief met terugwerkende kracht artikelen kunnen worden toegevoegd omdat die een “beter” beeld geven van het verleden. De journalist dient de waarheid, ook met terugwerkende kracht.

Dit heeft zich ondertussen vertaald in dit advies uit de Leidraad van de Raad:

Het publieke belang van zo volledig mogelijke, betrouwbare archieven waarvan de inhoud niet kan worden gewijzigd, weegt in beginsel zwaarder dan het belang dat personen kunnen hebben bij het verwijderen of anonimiseren van gearchiveerde artikelen met een voor hen onwelgevallige inhoud. Slechts in bijzondere gevallen kan dit maatschappelijk belangrijke principe wijken voor een privébelang.

En bij gebrek aan journalisten en media die over deze grootste doofpot en samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis publiceren, ben ik zelf de journalist!

Klacht Advocate van Onno van der Hart

Voor alle juridische duidelijkheid Onno is NIET echt de(niet bestaande) Duivel natuurlijk. Het is slechts een bijnaam, nickname en expression voor zijn naar mij duivelse optreden! ‘Duivelse Onno’ zou ook kunnen. Alles op mijn blog/schriftelijke verklaring is natuurlijk mijn mening en heel veel feiten voor mijn zelfverdediging! Zie page Disclaimer & Summary

Hij geeft impliciet(De Facto) toe dat hij onderstaande misdrijven heeft gedaan doordat hij ondanks mijn verzoek laf geen(!) aangifte heeft gedaan wegens laster of zelfs smaad tegen de erg oude posts uit 2007(poging tot aangifte), 2010, 2016!

Wel doet hij verwoede pogingen om zijn naam buiten de search engines zoals Google te houden en nu 7 Januari 2020 plotseling corrupt om deze hele(!)blog, posts of zijn naam laf te laten verwijderen via advocate Jacqueline Schaap uit Amsterdam! 

Schandalig en toont hoe corrupt, meedogenloos en gewetenloos de Duivelse Onno zijn slachtoffer Hans Smedema nog steeds probeert te beschadigen! Wat hij mij heeft aangedaan, en mijn vrouw, en 3 generaties Kon. Huis, is met geen pen te beschrijven, maar heb ik toch gedaan! Zijn criminele acties zijn minimaal een miljoen keer erger dan slechts mijn schriftelijke zwakke verweer zonder recht op juridische bijstand door de laffe advocatuur, laffe medici en laffe media.

Zo schrijft ze om mijn blog en ‘schriftelijke verklaring’ uit de lucht te halen omdat de schoft zich blijkbaar beledigd voelt,  en daarmee volkomen weerloos te maken het volgende:

>>>
Reporter’s Name: Jacqueline Schaap
Reporter’s Email Address: [email protected]
Reporter’s Title: lawyer
Reporter’s Company Name: visser schaap & Kreijger
Reporter’s Telephone Number: 00 31 20 7238900

Reported URLs:

    https://hanssmedema.info/jaccuse-prof-dr-onno-van-der-hart/#Related_Posts
    https://hanssmedema.info/aangifte-fraude-psychiater-o-vd-hart/
    https://hanssmedema.info/prof-dr-o-van-der-hart/

Logs or Evidence of Abuse: Voorbeeld elektroshock therapie waardoor mensen tot halve zombies worden gemaakt om onwelkom gedrag te veranderen. Iets dergelijks is op Hans Smedema toegepast door prof. dr. Onno van der Hart, ‘Onno de Duivel’ of de ‘Nederlandse Mengele’!
and more of these accusations combined with the name and picture of dr. Onno van der Hart
Comments: My clients Mr. Onno Van der Hart’s name and photograph are being used in several articles with unlawful and inappropriate content. These articles are posted on the website behind the domain name; hanssmedema.info

In these articles, in both Dutch and English, my client Mr Van der Hart is depicted as a criminal and fraudster. My client is accused of using methods of torture and is compared to Josef Mengele and the State Security Service of East Germany (Staatssicherheitsdienst or Stasi, a notorious intelligence and secret police service active in the second half of the 20th century). Also Mr Van der Hart is depicted as the devil and called a criminal expert in ‘mind control’.
These publications are obviously without any foundation and in violation of section 6:162 of the Dutch Civil Code.

The website refuses to take the articles down.

>>>

Ze liegt dus omdat ik nog nooit een klacht heb ontvangen via mijn Blog(enkel de gelogen email uit 2010 waarop ik destijds heb gereageerd) en best bereid ben om teksten wat aan te passen als dat juridisch beter zou zijn of nieuwe info dat correct maakt! Ook schrijf ik slechts over ‘Stasi methoden’, wat precies klopt! En ‘Onno de Duivel’ is slechts een ludieke bijnaam omdat hij mij en mijn weerloze(!) vrouw duivels heeft behandeld sinds 1975 of wellicht al eerder, en die ik ludiek zelfs nog positief ‘Geuzennaam’ noem. Wellicht is ‘Duivelse Onno’ leuker! Ook vermeld ik positief dat hij Koninklijk is onderscheiden en o.a. een goed professioneel boek heeft geschreven. Waarmee ik hem argeloos en naïef zelfs nog complimenteerde voordat de gruwelijke werkelijkheid(mijn grootste en gruwelijke vijand) langzaam tot mij doordrong!

En waarom neemt ze niet eerst gewoon contact op met mij de auteur zelf? Mijn email adres is op veel plaatsen te vinden! O.a. bij Contact! Maar met boze opzet probeert ze mij belachelijk te maken om mijn blog te verbieden! Ze stelt dat ‘Obvious’ of ‘vanzelfsprekend’ alles onzin is wat ik schrijf op mijn blog. Mijn laatste(!) verdedigingsmiddel zonder(!) enige juridische hulp tegen de corrupte Onno en daardoor Kroon! Hoe kan ze daar zeker van zijn zonder dat Onno aangifte wil doen wegens zogenaamd laster?

Ontkent ‘Duivelse Onno’ ook tegenover haar dat hij degene was die mijn/ons leven heimelijk(!) tegen mijn/onze wil totaal heeft verwoest? Dat is de cruciale vraag hier. Ik denk van niet, hij erkende dat tegenover haar omdat laster dus niet kan! En wat stond er in het cruciale document dat hij na martelen en zwaar drogeren mij begin 1975 bij GGZ Zwolle afperste en ondanks toezegging later geen(!) kopie gaf om het te herroepen? Alle Collega’s waarschuwden Directie GGZ en Politie Zwolle! Nadat Sofia Ziekenhuis ook al als geheel(!) had geweigerd met zijn duivelse plannen mee te werken! 

Ze schrijft ook niet hard dat het NIET waar is! ‘Vanzelfsprekend’ is niet hard genoeg en kan achteraf zogenaamd haar eigen interpretatie zijn zonder(!) dat de corrupte Onno dat zwart op wit tegenover haar heeft gesteld! Onno moet een hard bewijs leveren van zijn stelling dat het niet waar zou zijn. Dus aangifte bij politie wegens laster of minimaal een getekende en gepubliceerde schriftelijke verklaring. Alleen smaad/belediging is voor mij onvoldoende en is ‘De Facto’ bekennen van schuld! Zeker na nu 13 jaar zwijgen.

De naam ‘Onno van der Hart’ komt 270 keer voor op deze/mijn blog heb ik al even voor haar opgezocht! Op 23 jan 2020, dus neemt nog toe.

Maar Onno weigerde mij en mijn vrouw corrupt iedere hulp en gaf juist geen enkele verwijzing zoals hij corrupt in onderstaande email wel frauduleus stelt. Logisch achteraf!

De rest zijn gewoon de feiten van wat mij is overkomen en wat de grootste doofpot en samenzwering is uit de geschiedenis van Nederland die alleen door het corrupte(omgekocht met miljoen of zo voor titel Prof.dr.) optreden van ‘Duivelse Onno’ mogelijk werd gemaakt en nog steeds is!

Ze probeert gewoon laf om buiten mij om de blog/schriftelijke verklaring helemaal te laten blokkeren, de bewuste 3 posts in zijn geheel te laten verwijderen, en/of de naam van Onno van der Hart te laten verwijderen! Zonder enig onderzoek of gerechtelijk oordeel! En terwijl Hans Smedema sinds 2000 geen juridische hulp krijgt! Dus ethisch gezien corrupt!

En publicatie op mijn eigen blog is niet(!) onwettelijk want Onno weigert al sinds 2007 om aangifte te doen wegens laster als het NIET waar zou zijn! Zelf is mij het juist verboden om aangifte te mogen doen als gevolg van Onno zijn corrupte duivelse acties! Dus klopt mijn verhaal wel degelijk en is hij bang voor de gevolgen zoals iedere crimineel. Hij zal corrupt NOOIT aangifte durven doen want wat ik hier stel klopt precies!

Ik daag Onno(laster) en Koning WA(majesteitsschennis) juist uit om dat te doen, want dan heb ik juridisch bewijs van hun corruptheid en dan valse aangiftes! Maar dat durven de beide corrupte schoften niet! Net als overigens familie en vele anderen. Ik schrijf dat ook aan Jacqueline; laat je cliënt eerst aangifte doen wegens laster, dus dat het NIET waar zou zijn! Maar je weet natuurlijk al dat hij dat laf en corrupt niet aandurft!

Ook vraag ik om duidelijke teksten waar en volgens welke wetten ik mij niet zou mogen verweren tegen de misdadiger die mijn/ons leven sinds 1975 totaal heeft verwoest en zelfs het Koninklijk huis erbij heeft betrokken en daarmee in gevaar gebracht! Dat maakte deze huiveringwekkende zaak Staatsveiligheid en Staatsgeheim waardoor ik kansloos werd en advocaten en rechters alles wat ik zelf schrijf blijkbaar moeten negeren!

Maar ik kreeg na correcte bevestiging en toezegging betere informatie, geen reactie meer van Jacqueline Schaap! Dus neem ik aan dat Onno(net als Koning WA) het laf en corrupt niet aandurft om aangifte te doen!

Even later krijg ik zelfs een klacht wegens phishing van haar blijkbaar achterlijke juridisch medewerker Charlotte Borren met dezelfde tekst als boven plus eis hele blog te verwijderen, maar corrupt zonder het advocatenkantoor te noemen! Die kan zogenaamd(achterlijk?) mijn email adres niet vinden wat gemakkelijk te vinden is via Contact!

Abuse Case Number: 16612759254-1

—Beginning of forwarded report—

* Log Extract:
<<<
URLs: https://hanssmedema.info/jaccuse-prof-dr-onno-van-der-hart/https://hanssmedema.info/prof-dr-o-van-der-hart/https://hanssmedema.info/aangifte-fraude-psychiater-o-vd-hart/
>>>

* Comments:
<<<
Abuse type*: phishing
Source IPs (comma separated)*: 104.28.4.12
Destination IPs:
Destination ports and protocols (e.g. 22/TCP):
Destination URLs (space separated): https://hanssmedema.info/jaccuse-prof-dr-onno-van-der-hart/https://hanssmedema.info/prof-dr-o-van-der-hart/https://hanssmedema.info/aangifte-fraude-psychiater-o-vd-hart/
Abuse date (yyyy-mm-dd)*: 2020-01-03
Abuse time, 24-hr format (hh:mm)*: 15:00
Time zone*: +0000
The host clock is synchronized by NTP:
Logs (4KB max)*: Mr. Onno Van der Hart’s name and photograph are being used in several articles with unlawful and inappropriate content. These articles are posted on the website behind the domain name <hanssmedema.info>.
Comments (4KB max): On the website behind the domain name <hanssmedema.info> multiple articles have been published about my client Mr Van der Hart.
In these articles, in both Dutch and English, my client Mr Van der Hart is depicted as a criminal and fraudster. My client is accused of using methods of torture and is compared to Josef Mengele and the State Security Service of East Germany (Staatssicherheitsdienst or Stasi, a notorious intelligence and secret police service active in the second half of the 20th century). Also Mr Van der Hart is depicted as the devil and called a criminal expert in ‘mind control’.
However, these publications are obviously without any foundation and in violation of section 6:162 of the Dutch Civil Code.

The contact information of the domain name holder of the website cannot be traced. It appears your company is the hosting provider.
In light of the above, I urgently request your company to provide me with all identifying information of the domain name holder of <hanssmedema.info> and take all necessary and accurate measures to stop the website behind the domain name <hanssmedema.info> from being accessible to the public.
I hope to hear from you.

Yours sincerely,
Charlotte Borren

Custom tracking number (optional):
>>>

Wat al helemaal nergens op slaat, ronduit corrupt gelogen(!), want er is totaal GEEN sprake van phishing, dus het proberen om wachtwoorden of zo illegaal te krijgen! Ik vraag helemaal niets(!) via mijn blog! Zelfs comments zijn door mij geblokkeerd! Alleen lezen is mogelijk! Read only!

Ze wil corrupt en zwaar onethisch dat mijn hele blog met meer dan 400 posts en hele cruciale  dossier over de grootste doofpot uit de Nederlandse geschiedenis, tientallen vergeefse pogingen tot aangifte en heel veel getuigen, feiten en beschuldigingen, wordt verwijderd! Op grond van een leugen over Phishing!

Deze blog is mijn schriftelijke gepubliceerde verklaring van wat mij is aangedaan!

Mijn verhaal en later blog wordt al 19 jaar genegeerd omdat blijkbaar niemand dit kan bevatten! Ze zijn te dom! Ik vermeld uitsluitend wat mij is overkomen en geef uiting aan mijn verontwaardiging en slechts ‘licht emotioneel’ mijn machteloze woede na 40 jaar onrecht en 3 kinderen van 3 verkrachters, 29 maanden totaal onschuldige detentie als slachtoffer(!), GEEN aangifte mogen doen en ieder Justitie onderzoek corrupt verboden met name door fraude en corrupt handelen van Duivelse Onno en daardoor(!) 3 generaties Koninklijk huis!

Allemaal is erg amateuristisch en feitelijk boze opzet! Charlotte Borren hield corrupt haar functie als Juridisch medewerker van Advocate Jacqueline Schaap verborgen om te proberen deze ‘Schriftelijke Verklaring’ in één klap te laten verwijderen zoals dat wel is gebeurd door Strato AG waarbij standaard geen enkele verdediging wordt toegestaan. Ze blokkeren gewoon iedere blog. Die ik jaren eerder als hosting provider had.

Daarna heb ik dus een eigen server genomen, zodat dat niet meer zo eenvoudig kan, en in Amerika wat mijn gruwelijke zaak WEL heeft onderzocht en alles(!) wat werd onderzocht(!) kon bevestigen. 

Haar ‘abuse klacht’ is daardoor in Amerika inmiddels gelukkig al afgewezen! Dit zijn alleen maar ‘lange tenen’ zoals dat juridisch bij smaad of belediging genoemd wordt, en hier zonder officiële aangifte wegens laster.

Blog beschermd door America als bewijsmateriaal!

Rechter Rex J. Ford in 2009 heeft op mijn dringende verzoek deze blog beschermd omdat het mijn laatste verdedigingsmiddel is en nodig is om iedereen(specifiek bedrogen Nederlandse volk) op de hoogte houden. Deze blog bevat ook alle bewijzen en het hele dossier! Het is mijn gewoon mijn schriftelijke verklaring van wat mij/ons is aangedaan en overkomen. Dus maakt deel uit van de lopende gerechtelijke procedures! En mag dus niet worden verwijderd. Zie daarvoor o.a. laatste posts zoals

Global Magnitsky Act and Justice for Hans Smedema

Request Access to classified records from the Office of the High Commissioner for Human Rights

Amerikaanse toestemming tot publicatie!

Amerikaanse ‘Department of Justice(DOJ)’ en Judge Rex J. Ford gaven in 2009 al mij hun degelijk onderzochte mening dat onder deze extreme omstandigheden(mensenrechten heimelijk afgenomen) ik alles mocht publiceren en zelfs zaken mocht aannemen(!) als dat weer een gevolg was van het feit dat Nederland mij alle informatie over deze zaak corrupt(human rights violations) weigert.

En dat terwijl ik alles alleen als slachtoffer moet doen, zonder advocaat of juridische hulp! Zware mensenrechtenschendingen! Die allemaal laf weigeren! Zie post De laffe advocatuur

En ik door de staat en koninklijk huis juist word tegengewerkt. Al 20 jaar nu zonder enige juridische hulp! Terwijl ik geen aangifte mag doen en politie zelf geen proces verbaal mag(!) opmaken! OM mag(!) NIETS onderzoeken ook nog, tijdens rechtszaken GEEN enkele verdediging(alle perfecte getuigen à décharge zelfs geweigerd) is toegestaan, en Nederlandse laffe media zoals Telegraaf dit corrupt doodzwijgen.

Zie post Laffe media! Collaboreren!

Onno van der Hart is ook al veroordeeld

Hij is inmiddels ook veroordeeld voor een ander misdrijf.

Tuchtzaak: beroepsverbod tegen hoogleraar Onno van der Hart psychotherapeut ivm grensoverschrijdend gedrag

Zie ook mijn eigen post Medisch Tuchtcollege Groningen

Hieronder de strategie van deze huiveringwekkende criminele expert in hypnose, trauma en dissociatie, dus ‘mind control’, die daarvoor zelfs Koninklijk werd onderscheiden!

Koning WA weigerde mijn bevestigende antwoord voor asiel door te geven!

Hoe corrupt zijn handelwijze was en hoe daardoor zelfs het Koninklijk huis er zwaar bij betrokken werd door zijn fraude en corrupt handelen sinds 1975 blijkt uit het cruciale feit dat Koning WA als KLM Co-Piloot op 15 maart 2017 mijn verzoek in Amerikaanse airspace boven Montana corrupt weigerde door te geven en loog dat ik dat juist NIET wou. Er waren twee Amerikaanse jets rond het vliegtuig klaar om het te dwingen te landen, maar door zijn corrupte  liegen kreeg ik dus GEEN asiel en werd vervolgens bij aankomst in Amsterdam onschuldig 13 maanden opgesloten in zijn kerkers. Zie gedetailleerde Engelse post (vertaling van Engels naar Nederlands en andere talen mogelijk)

KLM Co-Pilot King Willem Alexander corrupt blocked my American Asylum Request against the Netherlands in American Airspace!

Vlak voor zijn afscheid op 20 januari 2017 heeft President Obama nog mijn zaak bij de United Nations Convention Against Torture ingediend.  Vandaar de plotseling paniek bij Koning WA, Kabinet, Politici en zijn corrupte Ministerie Justitie dat mij immers juist moest tegenwerken! Hoogstwaarschijnlijk United Nations Convention Against Torture (UNCAT) en als Speciale Procedure! Wat feitelijk al mijn gelijk in deze hele gruwelijke zaak bewijst. President Obama zou dat nooit gedaan hebben als het niet waar zou zijn.

Hoe achterlijk en levensgevaarlijk psychiaters zijn blijkt uit mijn artikel of post

De achterlijke psychiaters

Voor mooi overzicht meest cruciale zaken hele samenzwering zie post

Timeline of only the most crucial events!

en alleen strategisch overzicht hele samenzwering zie post

Conspiracy against Hans Smedema explained!

Samen met prof.dr. Robert van den Bosch UMCG

Onno kreeg daarbij hulp van (huidige) prof. dr. R.J. (Robert) van den Bosch UMCG, geuzennaam Robert de Universiteits-Rat die ook heimelijk(niets in medische files!) betrokken moet zijn geweest bij de behandeling van mijn vrouw rond 1972/73 en in 2003 mij.  Zijn naam kwam ook voor in de geheime ‘Frankfurt file’ over mij en mijn vrouw volgens Amerikaanse inlichtingen dienst van 97th General Army Hospital Frankfurt rond 1983 waar ik zaken mee deed en dus juridisch werd gescreened.

Klacht en zitting 26 maart 2007 bij Medische Tuchtcollege Groningen tegen meerdere medici en speciaal psychiaters werd een farce door Robert zijn misdadige optreden en fraude. Werd ook nooit gepubliceerd, net als alle rechtszaken! Doofpot in volle huiveringwekkende glorie.

Zie mijn post Medisch Tuchtcollege Groningen

Prof. dr. Robert van den Bosch die ook door belangenverstrengeling tijdens zitting Tuchtcollege Groningen mij in de val lokte met zijn huiveringwekkende en blijkbaar cruciale(!) uitspraak “uw vrouw heeft het recht om van niets te weten!”

‘En dus om daardoor(!) weerloos(!) verkracht te worden haar hele leven lang!’ gaf ik als antwoord!

Impliciet(!) dus toegevend dat ik helemaal niet ziek was, zoals ik eerst foutief aannam door de omerta, maar mijn vrouw! En dat er inderdaad dus een doofpot was om haar van niets te laten weten.

Dus een onwerkelijke wereld, haar waanwereld dat ze nooit verkracht was, voor haar te creëren! Dus was iedere nieuwe verkrachting weer een verrassing voor de daardoor(!) weerloze(!) vrouw.

Dat ik als enig inkomenverwerver daarmee arbeidsongeschikt werd in 2004, en haar sinds 1972 dus nooit kon verdedigen, maakte de laffe corrupte schoft prof. dr. Robert van den Bosch en Onno van der Hart in 1975 niet uit natuurlijk. Zijn eigen hachje was veeeel belangrijker dan de creperende slachtoffers. Zie onder bij ‘Onderzoek’. Ze kregen beide een miljoen van Rabo organisatie en Interpolis waar mijn vriendin werkte!

Mijn vriendin later vrouw, net als ik zelf, waren sinds 1972 weerloos tegen verkrachters zoals Jaap Duijs die als verkrachter uit 1972 nota bene ook nog 100.000 gulden kreeg in 1977 om schuin tegenover ons een Villa te bouwen om ons ons hele leven daar tegen te kunnen werken! En een maandelijkse toelage van 500 om de hypotheek te kunnen betalen. Hij werkte nauw samen met de corrupte Onno van der Hart en ik werd zodanig gemarteld dat ik op de stem van leraar Frans Jaap Duijs reageerde en zijn opdrachten braaf uitvoerde! Mind control! Waar ik pas rond 2007(30 jaar later!) of zo begon achter te komen.

Zie post J’Accuse Jaap Duijs het Monster van Drachten!

Toch werd ik destijds na 2000 gewetenloos als psychoot of paranoïde neergezet! Ook in 2003 door zijn eigen afdeling psychiatrie UMCG waar ik samen met mijn vrouw een paar keer met psychiaters Bruggemans en Luttikhuizen over deze opmerkelijke zaak sprak. Hoewel mijn latere tests daar uit wezen dat mij juist NIETS mankeerde! Verdringing is namelijk helemaal GEEN ziekte, maar feitelijk een natuurlijk beschermingsproces, dus normaal en hersteld zichzelf uiteindelijk weer na ca. vijf jaar, als er GEEN conditionering plaatsvindt! Daarom is hier juist wel conditioneren toegepast door Onno van der Hart om het natuurlijke helingsproces en daarmee uitkomen van hun misdrijven, juist te voorkomen! Gruwelijk koninklijk onderscheiden monster. Het laffe en corrupte koninklijk huis staat voor niets!

Het voor mij positieve rapport van Luttikhuizen dat mij juist niets mankeerde werd in opdracht doofpot/Justitie, heimelijk direct overal(!) vernietigd en door een negatief veranderd! Namelijk dat ik zogenaamd delusional zou zijn. Ook bij psychiater Oostveen die dat openlijk erkende(!) tijdens tuchtcollege zaak.

Zie ook post

Beschuldigingen prof. dr. Onno van der Hart

Heimelijk vogelvrij verklaard!

en mijn weer(!) vergeefse poging tot aangifte(is mij en politie zelf verboden!) tegen de koninklijk beschermde Onno van der Hart

Aangifte Fraude psychiater Van der Hart

Voor informatie over zijn overigens prima boek Trauma, Dissociatie en Hypnose in relatie tot mij(hij weigerde mij iedere hulp!), zie mijn post

Trauma, Dissociatie en Hypnose!

en voor de gruwelijke gevolgen van zijn conditionering of beter martelingen

Saw 9 blanc lines on a full(!) page during official memory-test!

en voor overzicht alle betrokken psychiaters en psychologen

Fraude Psychiaters

Prof.dr. Onno van der Hart UU

Begrijp goed dat het volgende gebeurde met mij als argeloos naïef slachtoffer nadat ik

 • al was gedwongen door hypnose om met een foute vrouw te trouwen,
 • zwaar was gedrogeerd(ketamine) en getraumatiseerd in het appartement van Jan van Beek in Utrecht die mijn vriendin tot een seksslavin maakte met een stroomstok, en rapemovies maakte inclusief met honden wat veel meer geld opleverde!
 • ik totaal geen informatie had gekregen over wat er allemaal gebeurd was,
 • en eind 1972 of begin 1973 er een geheime criminele organisatie was opgericht door mijn corrupte broer Godfather mr. Johan Smedema uit Gennep die alles ontkennen en heimelijk alle bewijzen voor mij verborgen hielden, manipuleerden of vernietigden! O.a. Ans Schuh kreeg 20.000 gulden om aan de Omerta(Hans en Wies bedriegen) mee te doen en 500 gulden voor iedere vergadering!
 • In Jan 1975 bleek haar net geboren dochter niet van mij wat voor mij/ons verborgen werd gehouden! En er was net een moordaanslag na zwaar drogeren op mijn leven gepleegd waardoor ik maanden lang 100% arbeidsongeschikt was geworden. Hyperventilatie en pure angst.
 • Dus was ik weerloos slachtoffer!

Voor de grootste terreur door hem zie post

Beschuldigingen Prof.dr. Onno van der Hart

Hij lokte mij al in 1975 argeloos naar Sofia ziekenhuis in Zwolle wat weigerde mee te werken aan zijn terreur en mij al waarschuwde om vooral NIET met deze man mee te gaan en te weigeren! Ga naar huis en ga gewoon niet in zee met deze man! Huisarts Hogen Esch had dus corrupt achteraf geld gekregen om mij te laten conditioneren! Dit was heel zorgvuldig allemaal vooraf gepland want het document wat hij na zwaar drogeren en mentaal martelen mij afdwong was al klaar vooraf! Sofia ziekenhuis weigerde mee te werken en alle GGZ collega’s weigerden ook en hadden nota bene gezamenlijk een klacht ingediend tegen hem bij GGZ directie! Die natuurlijk werd afgewezen door hoge betrokkenen! Ze waarschuwden zelfs politie nog die mij belde later, maar ik wist toen al niet meer wat er gebeurd was door zijn drugs! Geheugenverlies!

Maar ik was naïef en nog argeloos,  hij nam mij mee naar GGZ en drogeerde me daar drie keer om een document te tekenen! Ik weigerde twee uur lang omdat hij wou dat hij mij niets hoefde te vertellen wat ik wist maar had verdrongen door de trauma’s na hypnose sessie.

En ik dat juist WEL wou om te achterhalen wat ik nog meer wist en dan vervolgens mijn vrouw kon beschermen.

Zonder kennis van wat haar was aangedaan kon ik haar natuurlijk niet beschermen!  Hij drogeerde mij drie keer met geheugenverlies toebrengend middel(volgens woedende collega) zodat ik het document niet eens meer kon lezen! Ik begreep niets(!) van de tekst meer omdat je normale verstand niet meer werkte! Ik vroeg om kopie om mee naar huis te nemen en daar rustig te kunnen bekijken net als bij hypotheekcontract zei ik nog relatief helder, maar dat mocht niet. Deur op slot toen ik gewoon weg wou gaan. Hij weigerde later ook toegezegde kopie zodat ik het nooit kon herroepen zoals hij mij corrupt eerst wel vertelde! Woedende GGZ collega’s gewaarschuwden Politie Zwolle en die belde daar nog over maar ik wist niets(!) meer van wat daar had plaatsgevonden en dus niet van het cruciale document! Hij sloot de deur af en hij was nota bene volkomen alleen(!) met mij zijn weerloze nog totaal argeloze slachtoffer! Hij sprak corrupt een tekst in op een recorder wat ik niet meer begreep en ging in een kamertje verder met die tekst die ik dus zelfs niet meer kon horen(!) Al zijn tijdelijke collega’s weigerden medewerking en dienden vooraf(!) al klacht gezamenlijk in tegen hem omdat het mijn/ons leven zou verwoesten wisten ze toen in 1975 al! Wat precies klopte, maar hieronder ontkent de corrupte schoft alles!

Maar ‘Duivelse Onno’ weigerde mij en mijn vrouw corrupt iedere hulp en gaf juist geen enkele verwijzing zoals hij corrupt in deze email wel frauduleus stelt.

Terwijl ik hem zag op 20 mei 2010(dus slechts 15 dagen na email) in Restaurant La Rambla in La Nucia waar eigenares mij waarschuwde te vluchten(!) ondanks het feit dat ze 3000 euro kregen om mij naar boven te lokken en te zwijgen!

Die zwaar vooraf geplande overval mislukte na waarschuwen door eigenaars die zware medische instrumenten zagen en niet meer wilden meewerken! Jaap Duijs had ik uren daarvoor nog in Benidorm gezien en was daar een zich op zijn kamer verbergende gast! Alles werd contant betaald om uitkomen later te voorkomen. Ze waren beide met de auto naar Benidorm gereden volgens Jaap later tegenover mij, zodat er geen bewijs was via vliegtuig gegevens.

En later die dag in speciaal door hun afgehuurde gesloten(!) nachtclub Pretty Women in Benidorm waar hij mij samen met leraar frans Jaap Duijs martelde en conditioneerde of beter programmeerde als een hond! Mind control waar deze schoft professioneel alles van weet en ik argeloos en naïef nog niet toen door de omerta van mijn broer en justitie mol zelf. Door meisjes gewaarschuwde Policia Local mocht mij niet beschermen van Justitie Madrid! Hoogstwaarschijnlijk omdat het normaal(!?) conditioneren was waar ik zogenaamd toestemming voor had gegeven in zijn heimelijke document bij GGZ Zwolle! Heimelijk achtergebleven meisje, dat weer de gruwelijke medische instrumenten had gezien, hoorde mij 4 uur lang roepen en schreeuwen van pijn!

Corrupte Onno inmiddels genietend van zijn lintje en ‘welverdiende’ pensioen, terwijl zijn slachtoffers Hans en Wies Smedema inmiddels gedwongen(!) gescheiden, creperen en van de bijstand moeten leven door zijn huiveringwekkende criminele acties sinds 1972! Om alle verkrachtingen, kinderen daarvan en veel meer maar even niet te noemen hier. Dat gebeurt in mijn Ebooks.

Onno de Duivel’ blijkt de misdadiger te zijn die het leven van de weerloze argeloze Hans en Wies Smedema totaal heeft verwoest door de volgende huiveringwekkende strategie.

Zie voor bewijs en veel perfecte getuigen martelen in Benidorm de Post

https://hanssmedema.info/hersenspoelen-en-martelingen-20-april-2010-chronologisch/

 

Later hoor ik dat Amerika die zaak op mijn eerdere verzoeken tijdens asielaanvraag in  2009, heeft onderzocht en ruim voldoende bewijs heeft van de overval op 20 mei 2010. Ook sprak ik vlak na de overval met een Belgische onderzoeksrechter in Restaurant La Rambla en de belgische eigenaars over deze gruwelijke overval en de mij opzettelijk toegebrachte mentale verminking later in Benidorm!

Vermoedelijk op verzoek familie ging men na de verschrikkingen uit 1972 NIET over tot vervolging van de verkrachters, maar door ieder onderzoek te verbieden zogenaamd om mijn vriendin/vrouw te beschermen, tot het beschermen van diezelfde verkrachters in combinatie met het verborgen houden voor ons, van de vele zware misdrijven tegen ons. Met name jaloerse broer mr. Johan Smedema uit Gennep, samen met de met zijn bijbel zwaaiende zwager en kerkrat Tjitte de Jong, en prof. dr. J.R. van den Bosch UMCG die samen met Onno ook bij behandeling van mijn vrouw met DIS betrokken was volgens Amerikaanse inlichtingendienst in het 30+ paginas Nederlandse justitie rapport over mij en mijn vrouw. Wat drie dagen later was gewist!!! Maar er zijn kopieën die het liegen door Justitie Nederland bewijzen!

De laffe corrupte politicus die dit allemaal mogelijk maakte was in eerste instantie Lubbers! De later daardoor de grote vriend van ‘Beatrix de verschrikkelijke!’

Zie voor alle andere beschuldigingen mijn Page: 5 J’Accuse!

Minister President drs. mark Rutte weigert, net als zijn laffe en corrupte voorganger drs. Jan peter Balkenende, om te stoppen met deze gruwelijke samenzwering en beschermt dus daarmee deze serie-verkrachter Jaap Duijs en ook Onno en Robert! En nog erger, hij laat dit onrecht kil en meedogenloos, laf en corrupt jarenlang doorgaan. Sterker nog hij bedriegt het Nederlandse volk hiermee. Hoogverraad of verraad!

Geen conditionering maar martelen!

Het blijkt ook geen conditioneren maar martelen om mijn brein te verminken! Dat werd mij verteld door oud rechercheur Ad in Catral direct nadat hij mij voor een etentje naar zijn Villa lokte en liet conditioneren(waarom?) door Onno van der Hart!Hij joeg Onno en hoogstwaarschijnlijk Jaap Duijs weg met zijn dienstpistool en twee honden! Hij had contact met Justitie Spanje ook vertelde hij me. Spanje werkt mee aan de gruwelijke verminking door deze corrupte psycholoog en altijd stiekem en achterbaks als dieven in de nacht! Waarom niet openlijk mij gevraagd of ik wou meewerken? Omdat ik dat zou weigeren en asiel aanvragen tegen Nederland!

Het was geen conditioneren maar martelen want hij had dat eerder meegemaakt vertelde hij mij direct toen ik weer wakker werd!

Zie uitgebreide post daarover in het Engels

Brainwashed and tortured at Police Officer Villa in Catral!

Gevolgen martelen was mentale verminking!

Het gevolg was natuurlijk dat mijn normale intelligentie IQ van 135 en EQ van 145 teniet gedaan werden omdat ik direct alle misbruik en zware emotionele zaken verdrong! Dus was ik weerloos als de verkrachters bezig waren!

Ik werd als een hond afgericht en mishandeld door Onno de Duivel!

Ik zag bijvoorbeeld op een bewijs-foto een lege stoel naast justitieverkrachter leraar Frans Jaap Duijs terwijl daar mijn vrouw op zat als de seks slavin van Jaap Duijs tijdens een busreis naar Italië. Ze moest mee voor zijn(!) seks en om alle kosten te betalen via haar Credit Card. Zie post Voorzitter Società Dante Alighieri Friesland blijkt serieverkrachter!

Zware mind control! Idem tijdens asielaanvraag in 2009 en tijdens speciale zitting rechter Rex J. Ford in onderzoek naar mijn brein! Ik zag 9 blanco regels in een dagboek, terwijl dat natuurlijk was volgeschreven! Bevestigd door iedereen in de rechtszaal! Zwaar bewijs van mijn handicap die opzettelijk was toegebracht door de corrupte psycholoog Onno van der Hart!

En dat gebeurde dus steeds sinds 1972 al en maakte mij weerloos en niet in staat om alleen tegen die schoften te vechten. Advocaten weigeren deze zaak omdat ze niet durven, of niet mogen wegens vals buitenproportioneel beroep op staatsveiligheid wegens handtekeing bedrogen en misleidde Koningin Juliana rond 1975. Nederlandse laffe media zoals Telegraaf idem.

Zie daarvoor mijn post

Saw 9 blanc lines on a full(!) page during official memory-test!

Is verdringing door martelen wel een ziekte?

Ik noemde het altijd en dus op deze blog een ziekte dat ik en mijn vrouw alles wat met verkrachtingen en zo te maken had, verdrongen! Maar is dat wel zo? Ik denk achteraf van niet! Ik ben dus helemaal niet ziek door de trauma’s zoals ik altijd foutief aannam, maar werd geprogrammeerd om alles te verdringen en te vergeten net als in de beroemde Jason Bourne films!

Wat ook klopt want als ik wat wordt gedwongen om daarover te praten, wat veel gebeurde tijdens asielaanvraag Miami in 2009 door Rex J. Ford, kon en kan ik dat zonder enig probleem en heel analytisch! Terwijl als dat een ziekte zou zijn ik erg nerveus zou zijn en er niet over zou willen praten. Maar ik wou er juist graag over praten met Rex Ford die dat uitstekend heeft gedaan! Hulde voor deze rechter! Hij heeft mijn zaak heel degelijk onderzocht net als CIA en/of FBI!

Hier de foto’s van de hoofddaders.

Godfather mr. Johan Smedema Gennep, Omerta!
Godfather mr. Johan Smedema Gennep, de Familie-Rat, Omerta! Hielp zijn jongste broertje meedogenloos de vernieling in!
Kerkrat Tjitte de Jong, Norg Oudega
Met de bijbel zwaaiende zwager en kerkrat Tjitte de Jong, Norg Oudega
RuudLubbers.jpg
Ruud Lubbers werd via Tjitte de Jong gevraagd om mee te werken met de samenzwering tegen het argeloze weerloze echtpaar!

En de meelopers voor miljoenen judaspenningen om er een legaal tintje aan te geven!

Onno van der Hart, psycholoog. Stasi methoden met martelingen!
Onno van der Hart, psycholoog. Stasi methoden met martelingen en hersenspoelen!
prof. dr. J.R. van den Bosch UMCG, zwaar betrokken doofpot!
prof. dr. J.R. van den Bosch, manager psychiatrie  UMCG, zwaar betrokken doofpot!

 

 

 

 

 

 

Onno de Duivel

Onno de Duivels liet mij/ons denken dat er NOOIT verkrachtingen hadden plaatsgevonden en zorgde er door conditioneren en ‘mind control’ in combinatie met de afgesproken Omerta voor, dat als ik iets zag of opmerkte van het nog vele jaren(2003 zeker nog) doorgaande misbruik van mijn eigen weerloze vrouw, dat ik dat direct verdrong en verder leefde alsof er niets gebeurd was.

Dus daarmee ook dat ik NOOIT mijn eigen vrouw kon beschermen, die daardoor juist meer en meer door de verkrachters die WEL van haar weerloosheid wisten, kon worden misbruikt.

Huiveringwekkend voorbeeld was dat ik in 1978 twee keer argeloos mijn weerloze vrouw op hun verzoek(wel wetende van haar weerloos zijn!) naar de bouwvakkers bij onze woning aan de Sydwende in Drachten stuurde, waar de stakker twee keer door meerdere bouwvakkers die in rijen klaarstonden, werd verkracht, Gangbang dus. Ze was volgens haar slechts een half uurtje daar van een tot half twee, maar in werkelijkheid dus ruim 5 uur weg! Haar moeder die om vier uur een wel of niet Kampioen bridge wedstrijd had in paniek achterlatend en toen ze terugkwam wist de stakker van niets meer. Tijd verlies, wat op een dubbele persoonlijkheid wijst. Mogelijk gemaakt door Onno de Duivel!

Toch nog eigen kinderen krijgen werd daardoor onmogelijk gemaakt! Dat is ook nu nog steeds het geval.

Gevolg drie kinderen van 3 verkrachters en drie afgebroken zwangerschappen, want wij mochten ook niet weten dat ik al in 1972 heimelijk en illegaal onvruchtbaar was gemaakt door Jan van Beek en zijn vriend, nu de verrader/mol binnen justitie zelf! Die kon vanuit Justitie mooi alles in hun voordeel manipuleren!

Zogenaamd waren de kinderen dus gewoon van mij, wou prof. dr. Onno van der Hart en daarmee de familie, politie, justitie, ons doen geloven!

Voor de geschiedschrijving geef ik hier alleen de cruciale strategische misdrijven weer waar Onno de Duivel bij betrokken was.

Onno is er persoonlijk voor verantwoordelijk dat het Koninklijk huis zeer negatief en zelfs crimineel betrokken werd bij deze verkrachtingszaak. Verraad of misschien zelfs hoogverraad naar het Koninklijk huis, dat op hun beurt daardoor ook weer verraad en hoogverraad pleegt! Zie recente post

KLM Co-Pilot King Willem Alexander corrupt blocked my American Asylum Request against the Netherlands in American Airspace!

Zie ook Posts

Beschuldigingen Prof.dr. Onno van der Hart

en mijn vergeefse poging tot aangifte tegen hem

Aangifte Fraude psychiater Van der Hart

en zijn boek Trauma, Dissociatie en Hypnose!

Strategie prof. dr. Onno van der Hart

Samen met prof. dr. J.R. (Robert) van den Bosch hoofd psychiatrie UMCG werd deze strategie bedacht en uitgevoerd.

Zorg er gewoon voor dat iedereen de misdrijven verborgen houdt. Zoals verkrachtingen en het cruciale feit dat haar vriend, later man Hans Smedema al onvruchtbaar was gemaakt in 1972.  Dus een totale omerta!

Samen met zware martelingen die tot conditionering leiden, in combinatie met de natuurlijke afweerreactie door de trauma’s, zullen de slachtoffers nooit achter de waarheid kunnen komen. En mocht dat toch gebeuren, ontken dan alles gewoon!

Justitie zelf moet met de uitvoering belast worden, immers die kan rechtszaken en onderzoeken zelf mooi tegenhouden! En bewijzen manipuleren of laten verdwijnen.

Met speciale Koninklijke bescherming via wetje of regeling wordt het mooi staatsveiligheid en zullen zelfs politici er niets meer tegen kunnen doen! Want die hebben weer trouw gezworen aan het Koninklijk huis.

Strategie Onno en Mol/verrader binnen Justitie, met mr. Johan Smedema en anderen die samen de Koninklijke Criminele Organisatie Mengele vormen:

 • Verborgen houden verkrachtingen en mishandelingen van 1972 tot heden voor het echtpaar dat deze toch al verdrong,
 • boosaardig weigeren van therapie die binnen weken tot beter worden zou hebben geleid,
 • dus daardoor na huwelijk 23 februari 1973 een weerloos(!) argeloos echtpaar tegen alle verkrachters die het WEL wisten,
 • verborgen houden drie kinderen van verkrachters voor het argeloze echtpaar,
 • verborgen houden onvruchtbaar gemaakt(!) zijn Hans in 1972(operatief hersteld 1998),
 • Het hypnotiseren en martelen van ons voor conditionering en hersenspoelen tot een pavlov reactie die ieder misbruik nog meer zou verdringen om uitkomen doofpot te voorkomen, dus GEEN medische hulp!
 • Hans door martelen in 1975 document afdwingen dat Onno het recht gaf om geen informatie te hoeven verstrekken en dat te gebruiken voor een Koninklijke speciale regeling, waarbij ieder onderzoek door justitie werd verboden en nog steeds is verboden,
 • daarmee het Koninklijk huis, de staat der Nederlanden en vooral het Nederlandse en Amerikaanse volk in gevaar brengend,
 • weigering door Onno om Hans op diens verzoek medisch te helpen met therapie voor met name zijn vrouw als die eindelijk na 2000 achter de doofpot komt,
 • Hans daardoor en door de vooraf afgesproken doofpot en Omerta, onschuldig(!) met boze opzet, als psychoot door het leven te laten gaan, en dus niemand hem zal geloven. Waardoor die volkomen onnodig(!) arbeidsongeschikt werd met verlies inkomen van 140.000 euro.
 • Ter beschikking stellen van hypnotiserend middel om uitkomen samenzwering te voorkomen en Hans en Wies zo veel mogelijk in de zombie staat te duwen. Veel betrokken hadden dit cruciale middel en gebruikten het tegen mij zoals mr. Johan Smedema, schoonzuster Klazien Jansma, buurman Jaap de Vaginajager drs. Jaap J. Duijs uit Drachten die ook in onze meterkast afluisterapparatuur had en informant Justitie was.
 • mogelijk maken en betrokkenheid bij moord en moordaanslagen om uitkomen zijn criminele gedrag te voorkomen,
 • Alle betrokken geld bieden voor meewerken aan de samenzwering van de eeuw.
 • Jaap de Vaginajager of Vagina-Rat, drs. J. Jaap Duijs als buren van ons aan de Sydwende in Drachten als informant justitie in dienst nemen, met afluister apparatuur en zo alle acties van Hans Smedema tegenwerken.
 • Zwaar cordon sanitair rond Hans Smedema opzetten om uitkomen te voorkomen. Blokkeer alles wat hij probeert.
 • Via Mol alle acties binnen justitie, OM, politie tegenwerken en afstoppen.
 • Alle files en dossiers heimelijk vernietigen zodat er later nooit meer iets bewezen kan worden.
 • en veel meer.

Door de Rabobank directie, waar de vader van mijn vriendin voorzitter ondernemingsraad en hoofd accountantsdienst Noord Nederland was, omgekocht om er voor te zorgen dat mijn vriendin in 1972 later vrouw februari 1973, niets zou merken van haar jarenlange verkrachtingen en zelfs kinderen daarvan. Immers het zou negatieve publiciteit kunnen hebben voor de Rabobank organisatie, en haar moeder wou beslist geen rechtszaken die haar arme nog steeds onwetende dus argeloze dochter nog meer trauma’s zouden brengen.

Onno kreeg meer dan een miljoen van de Rabobank die toen nog anders genoemd werd. Dat maakte het voor hem mogelijk om prof. dr. te worden in de latere jaren, dus was martelen voor hem geen enkel ethisch probleem. Voor de familie trad op mijn jaloerse broer mr. Johan Smedema die mij nooit kon uitstaan. Want hij vond dat hij het moeilijker had gehad dan ik in zijn jeugd.

Want zonder therapie konden wij nooit voor ons zelf opkomen. Wij verdrongen door de opzettelijk door Jan van Beek en zijn vriend en later mol met hoge staffunctie binnen justitie(Demmink?), toegebrachte zware trauma’s nog ieder misbruik. Dus het begin van het perfecte misdrijf!

Dus mijn vrouw bleef seksslavin voor ieder die van haar weerloosheid wist, en ik kon haar nog niet beschermen zonder kennis van de misdrijven. Dat kon pas 28 jaar later langzaam een klein beetje na 2000. Vooral langzaam door de tegenwerking en 28 jaar eerder onderling blijkbaar afgesproken ‘omerta’ van de familie, justitie en medici.

Jurist mr. Johan Smedema, de Familie-Rat had via een politicus immers met hulp van het mij door Onno de Duivel afgeperste document, een legale Koninklijke doofpot opgezet!

Het perfecte misdrijf in zijn volle glorie, want nooit zouden politici hun eigen hachje in gevaar brengen, en dus zwijgen! Ook Omerta! En het Koninklijk huis wat door al het bedrog juist in gevaar werd gebracht en bedrogen, had ook totaal geen belang bij uitkomen van deze grootste samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis. Dus verbergt zich laf en corrupt als ‘innocent bystander’ achter de verantwoordelijke Ministerraad, die zich weer achter het medisch advies dat mijn vrouw het recht heeft om van niets te weten, en staatsveiligheid verbergt.

Eigen fictief onderzoek, bijna letterlijk van onderzoek Fred Spijkers!

openbaar-bestuur-de-zaak-spijkers

“Sommige gezagsdragers hebben volgens de onderzoekers hun politieke verantwoordelijkheden en natuurlijke plichten ten opzichte van Hans Smedema op een reeks van manieren grof geschonden’. De onderzoekers benadrukken dat zij daarbij ook doelen op ministers en staatssecretarissen van Justitie en Binnenlandse Zaken, van 1972 tot nu.

Zij hadden Smedema direct moeten informeren over wat er sinds 1972 mis ging bij Ministerie van Justitie in opdracht Kroon, stellen de onderzoekers in hun bevindingen. Het ontbreekt de betrokken gezagsdragers aan ‘morele moed en waardigheid’. “Ze hebben rechtsstatelijke middelen 42 jaar lang gebruikt om onrecht te begaan en zijn dus ‘slecht’ of zelfs ‘kwaadaardig’ wegens de klaarblijkelijke onverschilligheid over dat onrecht.”

“Zij waren geen hoeders van rechtvaardigheid en van de rechtsstaat, integendeel, ze gebruikten de bevoegdheden die hen ten dienste stonden om de rechten van een burger en echtpaar met voeten te treden.”Ministers, staatssecretarissen, hoge ambtenaren, rechters en zelfs de Nationale Ombudsman negeren rechtsstatelijke beginselen en procedures als hun dat uitkomt. Ze doen dat om hun eigen hachje te redden of de vermeende belangen van hun ministerie, of van hun politieke partij te beschermen.”

ing. Hans Smedema, vluchteling in El Albir, Costa Blanca, Spain