Hoe op te lossen?

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Er zijn vele mogelijkheden om deze reeks misdrijven en volgens mij een ‘Nederlandse Watergate’ op te lossen en eindelijk te laten eindigen.

Ik zal er een aantal noemen:

 • Eén van de honderd getuigen verklaart schriftelijk dat ik gelijk heb door wat deze heeft waargenomen te vermelden. Dit is zeer eenvoudig voor hen, maar men wordt blijkbaar misleid en verzocht op wellicht medische gronden om te zwijgen. Kan zelfs juridisch verplicht zijn door ‘Groep Mengele’?
 • Een tweede DNA test die niet kan worden vervalst door justitie of AIVD met belastinggelden van de Nederlandse burgers. Volgens Verilab kan de overheid dat niet laten vervalsen als het gewaarborgd is. De eerste was niet gewaarborgd omdat mij dat niet nodig leek. Ik verwacht dat vervalsen wel degelijk kan, als de Staat der Nederlanden een geldig document heeft dat wijst op bijvoorbeeld het gevaar voor het leven van mijn vrouw, of het document dat ik bij Prof.dr. Onno van der Hart moest tekenen bijvoorbeeld, of iets dergelijks. Het MRI rapport was ook gewaarborgd, maar klopt totaal niet met de uitspraak van de dienstdoende radioloog en het schriftelijke rapport van uroloog Smorenburg. Dus dat is wel degelijk vervalst door de mensen te vervangen die mij moesten scannen. En die ambtenaren hadden wel degelijk het recht om dat te doen! Dus zal dat vermoedelijk ook hier gebeuren. Die ambtenaren zijn door de Staat gevrijwaard voor vervolging en kunnen nooit worden ontslagen ook nog! Dus waarom zouden ze niet de zaak vervalsen?
 • Eén van de daders verklaart dat hij wel degelijk met mijn vrouw samen is geweest en best de vermoedelijke vader kan zijn.
 • Ik vind toch nog een integere uroloog die wel bereid is om schriftelijk en met foto’s vast te stellen dat er aan mij geknoeid is en ik inderdaad onvruchtbaar gemaakt ben. Uroloog Smorenburg in Drachten weigert dat! Maar de Staat der Nederlanden zal hem dat vermoedelijk weer verbieden en hem vrijwaren. Of de test vervalsen buiten hem om. Dan hoeft hij niet te liegen.
 • Ik zie toch kans om de geheime files over deze zaak bij bijvoorbeeld GGZ, huisarts Lefering, en andere medici die gewoon wel degelijk op de hoogte zijn, in handen te krijgen. Dat zijn ze verplicht, maar worden nu vermoedelijk gevrijwaard door de Staat der Nederlanden die rustig vele miljoenen spendeert om dit niet in de publiciteit te laten komen!
 • Ik zie toch kans om via de Wet Openbaar Bestuur, de politieke en bestuurlijke beslissingen bewezen te krijgen. WOB procedure, maar daar is weer een advocaat voor nodig en die weigeren dit al bijna vier jaar. Omdat ze het niet kunnen geloven of mee werken aan de doofpot van ‘Groep Mengele’.
 • Een advocaat met voldoende lef ziet kans om deze doofpot op andere wijze te beëindigen. Door bijvoorbeeld claim tegen de Staat der Nederlanden hard te maken door oproepen getuigen. Probleem blijft dan dat geen enkele advocaat dit aan durft.
 • Ik vraag toch politiek asiel aan. Vermoedelijk in Amerika omdat immers de CIA al heel veel over mijn zaak weet en die captain mij in 1985 en veel later ook nog, al wilde helpen.
 • Ik geeft toch het boek uit, wat de media heel moeilijk kunnen negeren, maar wel zullen doen vermoedelijk. Anders zou het al lang in het nieuws geweest zijn. Ook kan de Staat der Nederlanden dan zelfs beslag op het manuscript leggen. Dat zal wel in dat heimelijke afgeperste document staan, wat ik beslist niet mag zien! Vraag is of je het dan vanuit Amerika weer wel kunt uitgeven? Ayaan geeft het nu eerst in Amerika uit en vervolgens pas in Nederland.
 • Ik zie kans om mijn vrouw door een psychiater of andere deskundige te laten behandelen zodanig dat haar geheugen terug komt. Dan zal ze witheet zijn en zitten we weer op één lijn. Nu begint ze juist mij te haten, de enige die haar niet bedriegt! Na zes psychiaters heb ik daar geen hoop op en probeer eerst andere wegen te bewandelen. Immers ze zal pas mee gaan naar een eerlijke psychiater nadat ze voldoende bewijs heeft. Dus minimaal één persoon die haar verteld en verklaart dat ik gelijk heb en ze door vrijwel haar totale omgeving wordt bedrogen. De rest kan het niet geloven, net als ik drie jaar lang.
 • En andere die ik zal aanvullen later.

Ik zal een paar zaken gaan proberen nu, maar zal tegengewerkt worden op kosten van de belastingbetaler. Immers Nederlandse burgers mogen gewoon door de Staat der Nederlanden bedrogen worden.

ing. Hans Smedema, Drachten

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.