Open brief Koningin Beatrix

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Open brief Koningin Beatrix

Majesteit,

Vermoedelijk bent U niet op de hoogte gehouden van een gruwelijke doofpot affaire en samenzwering die wel eens uit naam, of bekrachtigd door Uw moeder Koningin Juliana, gepleegd kan worden. Het kan het Koninklijk huis op zeer negatieve wijze in het nieuws brengen en de roep om een Republiek vele malen sterker maken. Het zou dus Uw dringende en dwingende aandacht moeten krijgen. Deze samenzwering door een groep Nederlandse ambtenaren, door mij ‘Groep Mengele’ genoemd, heeft het leven van mijn arme weerloze vrouw en mijzelf totaal vernietigd en tot een hel gemaakt. Het is waarschijnlijk dat dit gebeurd onder verwijzing naar een ons onbekend Koninklijk besluit uit 1973 van uw argeloze en bedrogen voorganger en moeder. Ik geef hier een kleine samenvatting van de onrechtmatige handelingen van de Staat tegenover ons als onschuldige onwetende slachtoffers:

 • Wij blijken beiden buiten de wet geplaatst sinds 1973. De zaak betreft selectieve amnesie over ernstige misdrijven, tegen ons beiden sinds 1972. Mijn geheugen is sinds 2000 terug, maar mijn vrouw wordt voorgehouden(Justitie, medici en familie) dat ik aan wanen lijd. Een drama zonder weerga en in mijn boek ‘Vechten tegen het onbekende’ (zie Blog) gedetailleerd beschreven.
 • Een staat en koninkrijk, dat de echtgenoot van een slachtoffer voorhoud, dat haar onschuldige echtgenoot paranoïde of schizofreen is en daarmee dus ook nog eens ernstige misdrijven verbergt, pleegt een misdrijf dat internationaal tot woede en verontwaardiging zal leiden.
 • Wij krijgen sinds 1973 geen juridische hulp of informatie, cordon sanitair. Wet openbaarheid bestuur is voor ons buiten werking gezet! Ondergetekende wordt het doen van aangifte zelfs geweigerd.
 • Zelfs nu ondergetekende sinds 2000 meer op de hoogte is gekomen van de gruwelijke samenzwering en doofpot, wordt iedere juridische hulp bij deze zaak geweigerd. Volledig tegen de rechten van de mens ingaande, zoals alles in dit gruwelijke ‘misdrijf van de eeuw’.
 • Onderzoeken naar verkrachtingen van mijn vrouw werden sinds 1973 nooit uitgevoerd.
 • Bewijzen van deze zaak worden stelselmatig weggewerkt door een geheime dienst, en bewijzen zelfs vervalst als ik die probeer te leveren. Vaderschapstesten, MRI scan, littekens worden huidplooien en veel meer. Een schandalige behandeling van ons als slachtoffers door de Staat der Nederlanden, die internationaal tot woede en verontwaardiging zal leiden. Wijst op bescherming hoog persoon, die ons gewoon opoffert.
 • De Amerkaanse CIA vond bij screening van ondergetekende rond 1983 in Frankfurt, een grote file over ons van de Nederlandse inlichtingendienst, die binnen drie dagen gewist(!) was. Stelselmatig worden alle bewijzen dus vernietigd om een belangrijk persoon of groep te beschermen! In combinatie met hun beroep op de staatsveiligheid, kan dat enkel om het Koningshuis gaan, want wij hebben totaal niets met de staatsveiligheid te maken. Een gruwelijk fout Koninklijk besluit wel!
 • Daardoor zes zwangerschappen en uiteindelijk drie kinderen van verkrachters, wat niet nodig was geweest bij voldoende integriteit en ethisch denkvermogen van deze ‘Groep Mengele’.
 • Politie en Justitie, waren op de hoogte, maar hebben ons nooit gewaarschuwd, wat verplicht is in een rechtsstaat. Dus ingrijpen hoog geplaatst persoon boven de wet verheven.
 • Politie en Justitie weigeren om ons bij te staan met een diepgaand onderzoek, dus ingrijpen hoog persoon en tegen de rechten van de mens en een normale rechtstaat ingaande.
 • Onderzoek naar verkrachting van mijn weerloze vrouw met getuigen, werd op last van College Procureurs Generaal in februari 1991 gestopt en de betrokken Hoofd Officier van Justitie mr Ruud Rosingh direct over geplaatst naar Zwolle toen hij dat eerst terecht en integer weigerde!
 • De Friese pers werd daarna gedwongen met een beroep op de staatsveiligheid(!), om een kritisch artikel over het College PG, het stoppen van een onderzoek en de plotselinge overplaatsing, achteraf in de archieven te wijzigen! Dus om later bewijs te voorkomen.
 • Getuige Elise B., destijds werknemer van mijn broer mr. J. (Johan) Smedema uit Gennep, verklaarde tegenover mij, dat hij samen met Justitie en geheime dienst betrokken is bij een volgens haar criminele doofpot tegen ons als argeloos echtpaar.
 • Media mogen over deze zaak niet publiceren. Daarmee het Nederlandse volk opzettelijk en onethisch onwetende houdende van deze zaak, die zeer educatief is en andere onschuldige slachtoffers kan voorkomen! Gedurende dertig jaar heeft men rustig onnodig andere slachtoffers laten ontstaan.
 • Deze zaak bewijst hervonden herinneringen en is dus van cruciaal maatschappelijk belang en nodig voor een leerproces en preventief optreden. Toch zwijgen Justitie en de media hierover op grond van een onbekend hoog persoon binnen Nederland en en beroep op de staatsveiligheid.
 • Zonder juridisch hulp, bleek het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een onderzoek te weigeren. Weigering van advocaten maakt ons dus weerloos en zonder recht op verdediging in Nederland en reden van mijn vlucht naar Spanje.
 • Oud vriend Amerikaan Al Rust werd onschuldig gevangen gezet en moest maar 10 jaar lang creperen omdat een hoog Nederlands persoon of groep, beschermd moest worden. De waarheid mocht niet bekend worden in Nederland.
 • Oud ambassadeur Paul Bremer, wordt samen met de Amerikaanse regering in een onethische positie geplaatst. Wel hulp aan Al Rust, maar zijn nu verplicht om Justitie bij deze criminele samenzwering te helpen omdat het politiek en koninklijk goedgekeurd is!
 • Politici weigeren ieder contact en hulp aan ons als slachtoffers, wat pas logisch wordt als die trouw aan de koningin gezworen hebben? En weer beroep op staatsveiligheid?
 • Wij leven nu gedwongen gescheiden van elkaar , ondergetekende gevlucht naar Spanje en mijn arme vrouw onwetende nog argeloos in het haar afschuwelijk bedriegende Nederland. Wat een drama is. Een echtpaar wat samen oud wil worden, laat je niet zo martelen. Wat deze ‘Groep Mengele’ rustig blijft doen en haar gewetenloosheid alleen maar benadrukt.
 • Bekend is dat een genomen besluit wat al deze misdrijven tegen ons mogelijk maakt, ‘onomkeerbaar’ was. Men gebruikt dus vermoedelijk uw naam om ons dit aan te blijven doen. En niets is onomkeerbaar! Een persoon of instantie die belangrijke besluiten neemt als god zelf over anderen, die onomkeerbaar zijn, is per definitie al fout, misdadig en gewetenloos.

Er is natuurlijk veel meer, maar uit bovenstaande blijkt heel duidelijk, dat er iets moet zijn van abnormaal niveau. De wetten zijn speciaal voor ons blijkbaar gewijzigd en onderzoeken naar misdrijven onmogelijk gemaakt. Dat kan alleen met politieke en/of koninklijke goedkeuring gebeurd zijn. Oorspronkelijk vermoedelijk met goede bedoelingen om de naam van mijn vriendin en later vrouw te beschermen, maar inmiddels een gruwelijke samenzwering die later in binnen en buitenland groot nieuws zal zijn en verfilmd zal worden. Mijn Engelse titel is “Fighting the Unknown’ met de gelijknamige Blog.

Bedenk dat uiteindelijk het Nederlandse volk en de internationale ‘community’ zal oordelen, en niet de Minister President of de achterbakse personen die ‘Groep Mengele’ vormen.

Ik verzoek u dringend om op korte termijn de Minister President om opheldering over deze zaak te vragen, en om nog erger te voorkomen, direct te eisen dat hiermee gestopt wordt. Het kan heel goed zijn, hoogstwaarschijnlijk zelfs, dat de naam van het Koninklijk huis hiermee besmeurd dreigt te worden. Uitsluitend volledige openheid en excuses kunnen deze zaak tot een oplossing brengen.

Indien een koninklijk besluit ons leven heeft vernietigd en zou blijken dat de Minister President heeft verzuimd om u op de hoogte te houden van dit gruwelijke misdrijf van de eeuw en het bewust en hypocriet laat voortbestaan, is dat gewetenloos en dom. Dat U direct betrokken zou zijn is voor mij onvoorstelbaar en dus uitgesloten. U zou zich dan ook schriftelijk moeten distantiëren van deze corrupte ‘Groep Mengele’ om uw naam en het Koninklijk huis te zuiveren.

Ik ben bereid om mondeling deze zaak te verduidelijken en naar een integere oplossing te zoeken waarin het belang van de Nederlandse maatschappij en burgers voorop staat. Niet die van gewetenloze personen die de Staat of het Koninklijk huis belangrijker achten dan argeloze weerloze burgers.

Ik acht mijzelf als bezig om Politiek Asiel in een ander land te verkrijgen en zal zo snel als mogelijk een andere nationaliteit aanvragen. Met Nederland wens ik niets meer te maken te hebben, buiten juridische aangelegenheden en de afwikkeling van deze zaak.

Met nog steeds hoogachting,

ing. H. (Hans) Smedema, Catral, Spanje.  Per post verzonden  op 5 september 2008 naar Paleis Noordeinde.

Copyright 2008 Hans Smedema, Catral, Spanje.

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.