J’Accuse prof. dr. Onno van der Hart!

Print Friendly, PDF & Email

J’Accuse prof. dr. Onno van der Hart!

electroshock_therapy_by_penney
Voorbeeld elektro shock therapie waardoor mensen tot halve zombies worden gemaakt om onwelkom gedrag te veranderen. Iets dergelijks is op Hans Smedema toegepast door prof. dr. Onno van der Hart, ‘Onno de Duivel’ of de ‘Nederlandse Mengele’!

Prof. dr. Onno van der Hart, met als geuzennaam ‘Onno de Duivels-Rat’, en ‘De Nederlandse Mengele’, blijkt heimelijk het medische criminele brein achter de vernietiging van ons leven. Hier de strategie van deze huiveringwekkende criminele expert in ‘mind control’, die daarvoor zelfs Koninklijk werd onderscheiden!

Voor mooi overzicht meest cruciale zaken hele samenzwering zie post

Timeline of only the most crucial events!

en alleen strategisch overzicht hele samenzwering zie post

Conspiracy against Hans Smedema explained!

Samen met prof.dr. Robert van den Bosch UMCG

Hij kreeg daarbij hulp van (huidige) prof. dr. R.J. (Robert) van den Bosch UMCG, geuzennaam Robert de Universiteits-Rat die ook heimelijk(niets in medische files!) betrokken moet zijn geweest bij de behandeling van mijn vrouw rond 1972/73 en in 2003 mij.  Zijn naam kwam ook voor in de geheime ‘Frankfurt file’ over mij en mijn vrouw volgens Amerikaanse inlichtingen dienst rond 1983 Frankfurt. Samen met Onno van der Hart. Klacht en zitting 26 maart 2007 bij Medische Tuchtcollege Groningen tegen meerdere medici en speciaal psychiaters werd een farce door zijn misdadige optreden en fraude. Werd nooit gepubliceerd, net als alle rechtszaken! Doofpot in volle huiveringwekkende glorie.

Prof. dr. Robert van den Bosch die ook door belangenverstrengeling tijdens zitting Tuchtcollege Groningen mij in de val lokte met zijn huiveringwekkende en blijkbaar cruciale(!) uitspraak “uw vrouw heeft het recht om van niets te weten!”

‘En dus om daardoor(!) weerloos(!) verkracht te worden haar hele leven lang!’ gaf ik als antwoord!

Impliciet(!) dus toegevend dat ik helemaal niet ziek was, maar mijn vrouw! En dat er inderdaad dus een doofpot was om haar van niets te laten weten. Dus een onwerkelijke wereld, haar waanwereld dat ze nooit verkracht was, voor haar te creëren!

Dat ik als enig inkomenverwerver daarmee arbeidsongeschikt werd in 2004, en haar sinds 1972 nooit kon verdedigen, maakte de laffe corrupte schoft prof. dr. Robert van den Bosch niet uit natuurlijk. Zijn eigen hachje was veeeel belangrijker dan de creperende slachtoffers. Zie onder bij ‘Onderzoek’.

Mijn vriendin later vrouw, net als ik zelf, waren sinds 1972 weerloos tegen verkrachters!

Toch werd ik destijds gewetenloos als psychoot of paranoïde neergezet! Ook in 2003 door zijn eigen afdeling psychiatrie UMCG waar ik samen met mijn vrouw een paar keer met psychiaters Bruggemans en Luttikhuizen over deze opmerkelijke zaak sprak. Hoewel mijn latere tests daar uitwezen dat mij juist NIETS mankeerde! Verdringing is namelijk helemaal GEEN ziekte, maar feitelijk een natuurlijk beschermingsproces, dus normaal en hersteld zichzelf uiteindelijk weer na ca. vijf jaar, als er GEEN conditionering plaatsvindt! Daarom is hier juist wel conditioneren toegepast door Onno van der Hart de Duivels-Rat om het natuurlijke helingsproces en daarmee uitkomen van hun misdrijven, juist te voorkomen! Gruwelijk koninklijk onderscheiden monster. Het laffe en corrupte koninklijk huis staat voor niets!

Het voor mij positieve rapport van Luttikhuizen dat mij niets mankeerde werd in opdracht doofpot/Justitie, heimelijk direct overal(!) vernietigd en door een negatief veranderd! Namelijk dat ik zogenaamd delusional zou zijn. Zie ook post

Beschuldigingen prof. dr. Onno van der Hart

en mijn vergeefse poging tot aangifte tegen Onno van der Hart

Fraude psychiater Van der Hart

en voor de gruwelijke gevolgen van conditionering of martelingen

Saw 9 blanc lines on a full(!) page during official memory-test!

en Fraude Psychiaters

Zie website https://www.medischtuchtcollege.org/advies-3/

Prof.dr. Onno van der Hart UU

Voor de grootste terreur door hem zie post

Beschuldigingen Prof.dr. Onno van der Hart

Hij lokte mij al in 1975 argeloos naar Sofia ziekenhuis in Zwolle wat weigerde mee te werken aan zijn terreur, nam mij mee naar GGZ en drogeerde me daar drie keer om een document te tekenen! Sloot de deur af en was nota bene alleen(!) met mij zijn weerloze nog totaal argeloze slachtoffer! Al zijn tijdelijke collega’s weigerden medewerking en dienden klacht gezamenlijk in tegen hem omdat het mijn/ons leven zou verwoesten wisten ze toen in 1975 al! Wat precies klopte, maar hieronder ontkent de corrupte schoft alles! Terwijl ik hem zag op 20 mei 2010(dus 15 dagen later na email) in Restaurant La Rambla in La Nucia, wat mislukte na waarschuwen door eigenaars, en later die dag in speciaal door hun afgehuurde gesloten(!) nachtclub Pretty Women in Benidorm waar hij mij samen met leraar frans Jaap Duijs martelde en conditioneerde of beter programmeerde als een hond! Mind control waar deze schoft professioneel alles van weet en ik argeloos en naïef nog niet toen door de omerta van mijn broer en justitie mol zelf.

 

Corrupte Onno inmiddels genietend van zijn lintje en ‘welverdiende’ pensioen, terwijl zijn slachtoffers Hans en Wies Smedema inmiddels gedwongen(!) gescheiden, creperen en van de bijstand moeten leven door zijn huiveringwekkende criminele acties sinds 1972! Om alle verkrachtingen, kinderen daarvan en veel meer maar even niet te noemen hier. Dat gebeurt in mijn Ebooks.

Onno de Duivels-Rat’ blijkt de misdadiger te zijn die het leven van de weerloze argeloze Hans en Wies Smedema totaal heeft verwoest door de volgende huiveringwekkende strategie.

Zie voor bewijs en veel perfecte getuigen martelen in Benidorm de Post

https://hanssmedema.info/hersenspoelen-en-martelingen-20-april-2010-chronologisch/

Later hoor ik dat Amerika die zaak op mijn eerdere verzoeken tijdens asielaanvraag in  2009 heeft onderzocht en ruim voldoende bewijs heeft. Ook sprak ik vlak na de overval met een Belgische onderzoeksrechter in La Rambla en de belgische eigenaars over deze gruwelijke overval en opzettelijk toegebrachte mentale verminking!

Vermoedelijk op verzoek familie ging men na de verschrikkingen uit 1972 NIET over tot vervolging van de verkrachters, maar tot het beschermen van diezelfde verkrachters in combinatie met het verborgen houden voor ons, van de vele zware misdrijven tegen ons. Met name jaloerse broer mr. Johan Smedema uit Gennep, samen de met zijn bijbel zwaaiende zwager en kerkrat Tjitte de Jong, en prof. dr. J.R. van den Bosch UMCG die samen met Onno ook bij behandeling van mijn vrouw met DIS betrokken was volgens Amerikaanse inlichtingendienst.

De laffe corrupte politicus die dit allemaal mogelijk maakte was in eerste instantie Lubbers! De later daardoor de grote vriend van Beatrix de verschrikkelijke!

Zie voor alle andere beschuldigingen mijn Page: 5 J’Accuse!

Minister President drs. mark Rutte weigert, net als zijn laffe en corrupte voorganger drs. Jan peter Balkenende, om te stoppen met deze gruwelijke samenzwering en beschermt dus daarmee deze serie-verkrachter! En nog erger, hij laat dit onrecht kil en meedogenloos, laf en corrupt jarenlang doorgaan. Sterker nog hij bedriegt het Nederlandse volk hiermee. Hoogverraad!

Geen conditionering maar martelen!

Het blijkt ook geen conditioneren maar martelen om mijn brein te verminken! Dat werd mij verteld door oud rechercheur Ad in Catral direct nadat hij mij voor een etentje naar zijn Villa lokte en liet conditioneren(waarom?) door Onno van der Hart!Hij joeg Onno en hoogstwaarschijnlijk Jaap Duijs weg met zijn dienstpistool en twee honden! Hij had contact met Justitie Spanje ook vertelde hij me. Spanje werkt mee aan de gruwelijke verminking door deze corrupte psycholoog en altijd stiekem en achterbaks als dieven in de nacht! Waarom niet openlijk mij gevraagd of ik wou meewerken? Omdat ik dat zou weigeren en asiel aanvragen tegen Nederland!

Het was geen conditioneren maar martelen want hij had dat eerder meegemaakt vertelde hij mij direct toen ik weer wakker werd!

Zie uitgebreide post daarover in het Engels

Brainwashed and tortured at Police Officer Villa in Catral!

Gevolgen martelen was mentale verminking!

Het gevolg was natuurlijk dat mijn normale intelligentie IQ van 135 en EQ van 145 teniet gedaan werden omdat ik direct alle misbruik en zware emotionele zaken verdrong! Dus was ik weerloos als de verkrachters bezig waren!

Ik werd als een hond afgericht en mishandeld door Onno de Duivel!

Ik zag bijvoorbeeld op een bewijs-foto een lege stoel naast Jaap Duijs terwijl daar mijn vrouw op zat als de seks slavin van Jaap Duijs tijdens een busreis naar Italië. Zware mind control! Idem tijdens asielaanvraag in 2009 en tijdens speciale zitting rechter Rex J. Ford in onderzoek naar mijn brein! Ik zag 9 blanco regels in een dagboek, terwijl dat natuurlijk was volgeschreven! Bevestigd door iedereen in de rechtszaal! Zwaar bewijs van mijn handicap die opzettelijk was toegebracht door de corrupte psycholoog Onno van der Hart!

En dat gebeurde dus steeds sinds 1972 al en maakte mij weerloos en niet in staat om alleen tegen die schoften te vechten. Advocaten weigeren deze zaak omdat ze niet durven of niet mogen wegens vals buitenproportioneel beroep op staatsveiligheid wegens handtekeing bedrogen en misleidde Koningin Juliana rond 1975. Nederlandse laffe media zoals Telegraaf idem.

Zie daarvoor mijn post

Saw 9 blanc lines on a full(!) page during official memory-test!

Is verdringing door martelen wel een ziekte?

Ik noemde het altijd en dus op deze blog een ziekte dat ik en mijn vrouw alles wat met verkrachtingen en zo te maken had, verdrongen! Maar is dat wel zo? Ik denk achteraf van niet! Ik ben dus helemaal niet ziek door de trauma’s zoals ik altijd foutief aannam, maar werd geprogrammeerd om alles te verdringen en te vergeten net als in de beroemde Jason Bourne films!

Wat ook klopt want als ik wat wordt gedwongen om daarover te praten, wat veel gebeurde tijdens asielaanvraag Miami in 2009 door Rex J. Ford, kon en kan ik dat zonder enig probleem en heel analytisch! Terwijl als dat een ziekte zou zijn ik erg nerveus zou zijn en er niet over zou willen praten. Maar ik wou er juist graag over praten met Rex Ford die dat uitstekend heeft gedaan! Hulde voor deze rechter! Hij heeft mijn zaak heel degelijk onderzocht net als CIA en/of FBI!

Hier de foto’s van de hoofddaders.

Godfather mr. Johan Smedema Gennep, Omerta!
Godfather mr. Johan Smedema Gennep, de Familie-Rat, Omerta! Hielp zijn jongste broertje meedogenloos de vernieling in!
Kerkrat Tjitte de Jong, Norg Oudega
Met de bijbel zwaaiende zwager en kerkrat Tjitte de Jong, Norg Oudega
RuudLubbers.jpg
Ruud Lubbers werd via Tjitte de Jong gevraagd om mee te werken met de samenzwering tegen het argeloze weerloze echtpaar!

En de meelopers voor miljoenen judaspenningen om er een legaal tintje aan te geven!

Onno van der Hart, psycholoog. Stasi methoden met martelingen!
Onno van der Hart, psycholoog. Stasi methoden met martelingen en hersenspoelen!
prof. dr. J.R. van den Bosch UMCG, zwaar betrokken doofpot!
prof. dr. J.R. van den Bosch, manager psychiatrie  UMCG, zwaar betrokken doofpot!

 

 

 

 

 

 

Onno de Duivels-Rat

Onno de Duivels-Rat liet ons denken dat er NOOIT verkrachtingen hadden plaatsgevonden en zorgde er door ‘mind control’ in combinatie met de afgesproken Omerta voor, dat als ik iets zag of opmerkte van het nog vele jaren(2003 zeker nog) doorgaande misbruik van mijn eigen weerloze vrouw, dat ik dat direct verdrong en verder leefde alsof er niets gebeurd was.

Dus daarmee ook dat ik NOOIT mijn eigen vrouw kon beschermen, die daardoor juist meer en meer door de verkrachters die WEL van haar weerloosheid wisten, kon worden misbruikt.

Huiveringwekkend voorbeeld was dat ik in 1978 twee keer argeloos mijn weerloze vrouw op hun verzoek(wel wetende van haar weerloos zijn!) naar de bouwvakkers bij onze woning aan de Sydwende in Drachten stuurde, waar de stakker twee keer door meerdere bouwvakkers die in rijen klaarstonden, werd verkracht, Gangbang dus. Ze was volgens haar slechts een half uurtje daar van een tot half twee, maar in werkelijkheid dus ruim 5 uur weg! Haar moeder die om vier uur een bridge wedstrijd had in paniek achterlatend en toen ze terug kwam wist de stakker van niets meer. Tijdverlies, wat op een dubbele persoonlijkheid wijst. Mogelijk gemaakt door Onno de Duivel!

Toch nog eigen kinderen krijgen werd daardoor onmogelijk gemaakt! Dat is ook nu nog steeds het geval.

Gevolg drie kinderen van verkrachters en drie afgebroken zwangerschappen, want wij mochten ook niet weten dat ik al in 1972 heimelijk en illegaal onvruchtbaar was gemaakt door Jan van Beek en zijn vriend, nu de verrader/mol binnen justitie zelf! Die kon vanuit Justitie mooi alles in hun voordeel manipuleren!

Zogenaamd waren de kinderen dus gewoon van mij, wou prof. dr. Onno van der Hart en daarmee de familie, politie, justitie, ons doen geloven!

Voor de geschiedschrijving geef ik hier alleen de cruciale strategische misdrijven weer waar Onno de Duivel bij betrokken was.

Onno is er persoonlijk voor verantwoordelijk dat het Koninklijk huis zeer negatief en zelfs crimineel betrokken werd bij deze verkrachtingszaak. Verraad of misschien zelfs hoogverraad naar het Koninklijk huis, dat op hun beurt daardoor ook weer verraad en hoogverraad pleegt!

Zie ook Posts

Beschuldigingen Prof.dr. Onno van der Hart

en mijn vergeefse poging tot aangifte tegen hem

Fraude psychiater Van der Hart

en zijn boek Trauma, Dissociatie en Hypnose!

Strategie prof. dr. Onno van der Hart

Samen met prof. dr. J.R. (Robert) van den Bosch hoofd psychiatrie UMCG werd deze strategie bedacht en uitgevoerd.

Zorg er gewoon voor dat iedereen de misdrijven verborgen houdt. Zoals verkrachtingen en het cruciale feit dat haar vriend, later man Hans Smedema al onvruchtbaar was gemaakt in 1972.  Dus een totale omerta!

Samen met zware martelingen die tot conditionering leiden, in combinatie met de natuurlijke afweerreactie door de trauma’s, zullen de slachtoffers nooit achter de waarheid kunnen komen. En mocht dat toch gebeuren, ontken dan alles gewoon!

Justitie zelf moet met de uitvoering belast worden, immers die kan rechtszaken en onderzoeken zelf mooi tegenhouden! En bewijzen manipuleren of laten verdwijnen.

Met speciale Koninklijke bescherming via wetje of regeling wordt het mooi staatsveiligheid en zullen zelfs politici er niets meer tegen kunnen doen! Want die hebben weer trouw gezworen aan het Koninklijk huis.

Strategie Onno en Mol/verrader binnen Justitie, met mr. Johan Smedema en anderen die samen de Koninklijke Criminele Organisatie Mengele vormen:

 • Verborgen houden verkrachtingen en mishandelingen van 1972 tot heden voor het echtpaar dat deze toch al verdrong,
 • boosaardig weigeren van therapie die binnen weken tot beter worden zou hebben geleid,
 • dus daardoor na huwelijk 23 februari 1973 een weerloos(!) argeloos echtpaar tegen alle verkrachters die het WEL wisten,
 • verborgen houden drie kinderen van verkrachters voor het argeloze echtpaar,
 • verborgen houden onvruchtbaar gemaakt(!) zijn Hans in 1972(operatief hersteld 1998),
 • Het hypnotiseren en martelen van ons voor conditionering en hersenspoelen tot een pavlov reactie die ieder misbruik nog meer zou verdringen om uitkomen doofpot te voorkomen, dus GEEN medische hulp!
 • Hans door martelen in 1975 document afdwingen dat Onno het recht gaf om geen informatie te hoeven verstrekken en dat te gebruiken voor een Koninklijke speciale regeling, waarbij ieder onderzoek door justitie werd verboden en nog steeds is verboden,
 • daarmee het Koninklijk huis, de staat der Nederlanden en vooral het Nederlandse en Amerikaanse volk in gevaar brengend,
 • weigering door Onno om Hans op diens verzoek medisch te helpen met therapie voor met name zijn vrouw als die eindelijk na 2000 achter de doofpot komt,
 • Hans daardoor en door de vooraf afgesproken doofpot en Omerta, onschuldig(!) met boze opzet, als psychoot door het leven te laten gaan, en dus niemand hem zal geloven. Waardoor die volkomen onnodig(!) arbeidsongeschikt werd met verlies inkomen van 140.000 euro.
 • Ter beschikking stellen van hypnotiserend middel om uitkomen samenzwering te voorkomen en Hans en Wies zo veel mogelijk in de zombie staat te duwen. Veel betrokken hadden dit cruciale middel en gebruikten het tegen mij zoals mr. Johan Smedema, schoonzuster Klazien Jansma, buurman Jaap de Vaginajager drs. Jaap J. Duijs uit Drachten die ook in onze meterkast afluisterapparatuur had en informant Justitie was.
 • mogelijk maken en betrokkenheid bij moord en moordaanslagen om uitkomen zijn criminele gedrag te voorkomen,
 • Alle betrokken geld bieden voor meewerken aan de samenzwering van de eeuw.
 • Jaap de Vaginajager of Vagina-Rat, drs. J. Jaap Duijs als buren van ons aan de Sydwende in Drachten als informant justitie in dienst nemen, met afluister apparatuur en zo alle acties van Hans Smedema tegenwerken.
 • Zwaar cordon sanitair rond Hans Smedema opzetten om uitkomen te voorkomen. Blokkeer alles wat hij probeert.
 • Via Mol alle acties binnen justitie, OM, politie tegenwerken en afstoppen.
 • Alle files en dossiers heimelijk vernietigen zodat er later nooit meer iets bewezen kan worden.
 • en veel meer.

Door de Rabobank directie, waar de vader van mijn vriendin voorzitter ondernemingsraad en hoofd accountantsdienst Noord Nederland was, omgekocht om er voor te zorgen dat mijn vriendin in 1972 later vrouw februari 1973, niets zou merken van haar jarenlange verkrachtingen en zelfs kinderen daarvan. Immers het zou negatieve publiciteit kunnen hebben voor de Rabobank organisatie, en haar moeder wou beslist geen rechtszaken die haar arme nog steeds onwetende dus argeloze dochter nog meer trauma’s zouden brengen.

Onno kreeg meer dan een miljoen van de Rabobank die toen nog anders genoemd werd. Dat maakte het voor hem mogelijk om prof. dr. te worden in de latere jaren, dus was martelen voor hem geen enkel ethisch probleem. Voor de familie trad op mijn jaloerse broer mr. Johan Smedema die mij nooit kon uitstaan. Want hij vond dat hij het moeilijker had gehad dan ik in zijn jeugd.

Want zonder therapie konden wij nooit voor ons zelf opkomen. Wij verdrongen door de opzettelijk door Jan van Beek en zijn vriend en later mol met hoge staffunctie binnen justitie(Demmink?), toegebrachte zware trauma’s nog ieder misbruik. Dus het begin van het perfecte misdrijf!

Dus mijn vrouw bleef seksslavin voor ieder die van haar weerloosheid wist, en ik kon haar nog niet beschermen zonder kennis van de misdrijven. Dat kon pas 28 jaar later langzaam een klein beetje na 2000. Vooral langzaam door de tegenwerking en 28 jaar eerder onderling blijkbaar afgesproken ‘omerta’ van de familie, justitie en medici.

Jurist mr. Johan Smedema, de Familie-Rat had via een politicus immers met hulp van het mij door Onno de Duivel afgeperste document, een legale Koninklijke doofpot opgezet!

Het perfecte misdrijf in zijn volle glorie, want nooit zouden politici hun eigen hachje in gevaar brengen, en dus zwijgen! Ook Omerta! En het Koninklijk huis wat door al het bedrog juist in gevaar werd gebracht en bedrogen, had ook totaal geen belang bij uitkomen van deze grootste samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis. Dus verbergt zich laf en corrupt als ‘innocent bystander’ achter de verantwoordelijke Ministerraad, die zich weer achter het medisch advies dat mijn vrouw het recht heeft om van niets te weten, en staatsveiligheid verbergt.

Eigen fictief onderzoek, bijna letterlijk van onderzoek Fred Spijkers!

openbaar-bestuur-de-zaak-spijkers

“Sommige gezagsdragers hebben volgens de onderzoekers hun politieke verantwoordelijkheden en natuurlijke plichten ten opzichte van Hans Smedema op een reeks van manieren grof geschonden’. De onderzoekers benadrukken dat zij daarbij ook doelen op ministers en staatssecretarissen van Justitie en Binnenlandse Zaken, van 1972 tot nu.

Zij hadden Smedema direct moeten informeren over wat er sinds 1972 mis ging bij Ministerie van Justitie in opdracht Kroon, stellen de onderzoekers in hun bevindingen. Het ontbreekt de betrokken gezagsdragers aan ‘morele moed en waardigheid’. “Ze hebben rechtsstatelijke middelen 42 jaar lang gebruikt om onrecht te begaan en zijn dus ‘slecht’ of zelfs ‘kwaadaardig’ wegens de klaarblijkelijke onverschilligheid over dat onrecht.”

“Zij waren geen hoeders van rechtvaardigheid en van de rechtsstaat, integendeel, ze gebruikten de bevoegdheden die hen ten dienste stonden om de rechten van een burger en echtpaar met voeten te treden.”Ministers, staatssecretarissen, hoge ambtenaren, rechters en zelfs de Nationale Ombudsman negeren rechtsstatelijke beginselen en procedures als hun dat uitkomt. Ze doen dat om hun eigen hachje te redden of de vermeende belangen van hun ministerie, of van hun politieke partij te beschermen.”

ing. Hans Smedema, vluchteling in El Albir, Costa Blanca, Spain

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.