J’Accuse prof. dr. Onno van der Hart!

Please Share! Fight this 'Perfect' 40+ year (Royal) Crime!

Last Updated 04/03/2022 published 16/01/2020 by Hans Smedema

J’Accuse prof. dr. Onno van der Hart!

Voorbeeld elektroshock therapie waardoor mensen tot halve zombies worden gemaakt om onwelkom gedrag te veranderen. Hoe gebeurd ‘s nachts heimelijk(!) conditioneren/martelen dan? Ook zo? Vrouw in La Nucia, en(!) 5 meisjes Nachtclub Pretty Women waarschuwden na zien gruwelijke medische instrumenten uit pure angst(!) de Policia Local Benidorm die mij niet(!) mocht beschermen vanuit Justitie Madrid die dus met corrupte Nederland moest samenwerken!

Update van eerdere post 4 jan 2016! Laatste wijziging 27 jan 2020. Prof. dr. Onno van der Hart, met als mijn geuzennaam ‘Onno de Duivel’, blijkt heimelijk het medische criminele brein achter de vernietiging van ons leven, ondanks(!) waarschuwingen dat het mijn/ons leven totaal zou verwoesten van alle(!) collega’s GGZ Zwolle in 1975 die zelfs politie Zwolle waarschuwden(!)  en gezamenlijk een vergeefse afgewezen klacht bij directie landelijke GGZ indienden, en ook nog van alle betrokkenen afdeling psychiatrie Sofia Ziekenhuis Zwolle die gezamenlijk(!) ook al vooraf weigerden om aan zijn kwaadaardige boze heimelijke opzet of val voor mij als nog volkomen argeloos naïef positief denkende slachtoffer mee te werken!

Ik werd daar argeloos en onder valse voorwendselen(hulp) door corrupte huisarts HogenEsch uit  Harde naar toe gelokt! Diens vrouw waarschuwde mij om juist niet te gaan en werd later dood onder aan de trap gevonden onder verdachte omstandigheden! Naast later rond 1980 de moord op buurman Cees van  Hoog die volgens getuige/verkrachter Jan van Beek(vader dochter) uit Utrecht te dicht bij de waarheid kwam en naar Dronten werd gelokt, gedrogeerd en vermoord. Op mijzelf inmiddels 5 moordaanslagen! Zie post 6th attack on my life in Altea Spain!

Gaslighting of Realiteitsmanipulatie is oorzaak gruwelijke doofpot!

Feitelijk heeft men allemaal, dus familie, zusters, broers, medici, justitie, mij bedrogen! Dus de realiteit zodanig gemanipuleerd of verdraaid dat ik in de waan geloofde dat er nooit martelingen, seksslavin en onvruchtbaar maken hadden plaatsgevonden. Ik werd gedwongen om met haar te trouwen omdat ze bang waren dat niemand anders meer met haar zou willen trouwen na haar hoer zijn in Utrecht. Men noemt dat gaslighting, het verdraaien van de werkelijkheid zodanig dat de persoon aan zijn eigen gezondheid gaat twijfelen. Wat precies is gebeurd sinds 2000.  Zie daarover mijn artikel…

Gaslighting of het manipuleren van de realiteit

Amerikaans onderzoek bewees mijn stellingen! Joris Demmink betrokken!

Dat al mijn stellingen op waarheid berusten werd al in 2009 zeer professioneel bewezen tijdens mijn eerste asielaanvraag in Florida via asielrechter Rex J. Ford en FBI/CIA. Zie mijn post…

Resultaten Amerikaans Onderzoek Hans Smedema Affair

Ook wezen die Joris Demmink aan als de hoogstwaarschijnlijke dader uit 1972 in onze gruwelijke zaak. Zie mijn post

J’Accuse Joris Demmink als de heimelijke crimineel en Mol binnen Justitie!

Klachten of opmerkingen inhoud?

Voor klachten over inhoud zie Complaint contents & Klacht inhoud?

Daarop nog nooit officiële klachten ontvangen! Uitsluitend via eerder provider Strato die direct mijn blog blokkeerde of recent via gehuurde amerikaanse server organisatie die hun klacht van abuse terecht afwees. Ik heb naar Amerikaans en Internationaal recht het recht om mij zelf te verdedigen tegen de extreme vervolging en zware mensenrechtenschendingen door de Nederlandse Kroon! Regering en Koninklijk huis!

Regering probeerde deze gruwelijke zaak in de doofpot te stoppen! Zie mijn post…

Bod Kabinet 5 miljoen als afkoop!

J’Accuse Minister President en Koninklijk huis

Uniek in Nederland: Gruwelijk verwoest leven met een vrouw met heimelijk een extra emotionele persoonlijkheid als seksslavin!

Zie mijn uitgebreide artikel over mijn vriendin, later tegen mijn wil vrouw, en gelukkig inmiddels sinds 29 juni 2015 ex-vrouw die een pahtologisch liegende vriendin was al sinds ik haar in 1971 leerde kennen. Zoveel kwaadaardigheid in één persoon was voor mij niet te bevatten en dus liep ik argeloos in haar val. Die overigens mede was opgezet door haar gezellig mee liegende ouders Jolle Jansma en Els en twee al even criminele zusters Klazien en Betty.

Onno de Duivel werd dus opgedragen om daarmee door te gaan met als beloning betaald promotieonderzoek en uiteindelijk gratis prof.dr. titel.

Uniek in Nederland: Gruwelijk verwoest leven met een vrouw met heimelijk een extra emotionele persoonlijkheid als seksslavin!

Duivels contract afgeperst door Onno!

Cruciaal blijkt het contract dat Onno de Duivel mij opperste zonder mij vooraf in de gelegenheid te stellen er kennis van te nemen!

Hij had het juridische levensbedreigende document al klaar liggen, dus had al veel eerder besloten wat voor gruwelijke zaken hij met mij ging doen! Zaken waar verder niemand van ZSofia Ziekenhuis en van GGZ Zwolle aan mee wou werken, omdat het mijn leven totaal zou verwoesten! Wat precies is uitgekomen. Dus het was geen vergissing, maar pure boze opzet van Onno de Duivel. In Amerika bleek dat mij dus onbekende document wat ik niet mocht inzien en geen kopie van mocht hebben, toch cruciaal om niet direct al in 2009  asiel te krijgen. Dus deze informatie is cruciaal en heb ik in deze speciale post vermeld. Volgens mij is dat contract door martelen verkregen en dus juridisch ongeldig.

Duivels contract afgeperst door prof.dr. Onno van der Hart!

Gemarteld in de Villa van André Gruters en Joke Laven!

Laatste mij bekende heimelijke conditionering was na te zijn gedrogeerd in de Villa van het als mens vermomde Ratten-Echtpaar Joke Laven en André Gruters in Murla. Gruwelijk gewetenloos en meedogenloos stel idioten. Judassen die voor geld nog hun ouders zouden verraden of martelen.

Hier was dus Onno de Duivel, of de Nederlandse Mengele, ook weer in de nacht met serieverkrachter/justitie medewerker, leraar frans drs. Jaap J. Duijs aanwezig terwijl ik argeloos weer werd gemarteld en na afloop van niets meer wist door het geheugenverlies toebrengende middel Ketamine of gelijkwaardig. Ook wel partydrug genoemd om jonge meisjes weerloos te maken. Terwijl het koninklijk huis crimineel betrokken was door juist de daders te beschermen door iedere vervolging te verbieden en dus ons vogelvrij te maken voor iedere verkrachter en zo. Gruwelijk en meedogenloos.

Onno was ook degene die samen met zijn handlanger drs. Jaap J. Duijs mij weer heimelijk martelde in de Villa van André en Joke voor vele duizenden euro’s judas penningen in Murla…

Gemarteld in de Villa van André Gruters en Joke Laven!

Onno de Duivel kreeg lintje voor zijn ‘diensten’!

Op zaterdag 16 april 2011 heeft burgemeester Van Zanen een Koninklijke Onderscheiding ‘Officier in de Orde van Oranje Nassau’  uitgereikt tijdens de viering van het 80 jarig jubileum van de Nederlandse Vereniging Hypnose aan de heer prof. dr. Onno van der Hart, geboren 31 oktober 1941.

Artseneed door Onno gebroken!

Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten. (gelogen)

Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. (gelogen) Ik zal aan de patiënt geen schade doen. (gelogen) Ik luister en zal hem goed inlichten. (gelogen) Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. (wil ik juist niet hufter! Openheid en transparantie!)

Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. (???) Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk. (gelogen! Omgekocht! Miljoen!)

Ik zal zo het beroep van arts in ere houden. (integendeel! De Nederlands Mengele!)

Op alle rood aangegeven punten heeft ‘Duivelse Onno’ dus gelogen en mij gruwelijk bedrogen en mishandeld, ondanks overweldigende tegenstand! Onno de Duivel had het document van een kleine 10 paginas al vooraf(!) klaar liggen, werd speciaal heimelijk en corrupt(!) 2 weken bij GGZ Zwolle gedetacheerd en ik mocht het pas inzien na drie keer drogeren met geheugenverlies toebrengend vergif(wèl eerlijke collega was getuige) zodat ik nauwelijks meer kon lezen en het totaal niet bevatten! Ik begreep geen enkele zin meer wat ik hem vertelde!

Een wél eerlijke psycholoog zou(!) het mij eerder toegezonden hebben en bovendien uitgelegd wat hij van plan was en waarom het goed zou zijn voor mij! Maar Onno was duivels, dus deed dat juist niet om het miljoen of meer van de Rabo organisatie(Interpolis?) te krijgen, zodat hij prof.dr. kon worden, samen met zijn handlanger prof.dr. Robert van den Bosch!

Waarom is zoiets cruciaals niet een week van te voren toegezonden en eerst uitvoerig besproken??? En waarom moest ik afspreken bij Sofia ziekenhuis via ook al corrupte huisarts Hogen Esch  Harde? Om te voorkomen dat ik achteraf wist dat hij mij bij GGZ zou behandelen en bedriegen! En waarom weigerden al zijn collega’s bij Sofia Ziekenhuis en GGZ Zwolle medewerking en waarschuwden zelfs politie???

Omdat iedereen al vooraf wist dat het een criminele duivelse actie was! Zelfs ‘Mengele’ kon daar nog van leren! Ik noem Onno dan ook wel ‘De Nederlandse Mengele!’

Waarom weigerde Onno de Duivel mij de volgende dag een kopie nadat door zijn collega’s gewaarschuwde politie mij uitdrukkelijk had gevraagd om daarom te vragen zodat ik het(mij volkomen onbekende document) alsnog kon herroepen? Omdat miljoen(en) van Rabo/Interpolis hem en zijn corrupte handlanger Robert van den Bosch beide tot prof.dr. zou maken! Hoog niveau vriendjespolitiek waarbij geld geen rol meer speelde!

Mensenrechten geven aan dat alle bewijs onder druk en martelen verkregen, ongeldig zijn! Maar rechters en Justitie negeren dat hier totaal omdat het hun beter uitkomt. Zelfs in Amerika bleek die onder martelen verkregen handtekening cruciaal en negatief voor mij! Waarom? Onder die gruwelijke omstandigheden had iedereen na zwaar drogeren en mentaal martelen getekend. Zelfs mijn eigen doodvonnis(wat minder erg zou zijn geweest) zou ik hebben moeten tekenen. Hij is een specialist in mind control!

Klacht Advocate van Onno van der Hart

Voor alle juridische duidelijkheid Onno is NIET echt de(niet bestaande) Duivel natuurlijk. Het is slechts een bijnaam, nickname en expression voor zijn naar mij(!) duivelse optreden! ‘Onno de Duivel’  of ‘De Nederlandse Mengele!’ is ook leuk en toepasselijk. Alles op mijn blog/schriftelijke feitelijke(!) verklaring is natuurlijk mijn mening en heel veel feiten voor mijn zelfverdediging! Veel daarvan na controle FBI en/of CIA bevestigd door Judge Rex J. Ford in Florida tijdens mijn eerste(!) asielaanvraag in 2009. Zie ook page Disclaimer & Summary

Hij geeft impliciet(De Facto) toe dat hij onderstaande misdrijven heeft gedaan doordat hij ondanks mijn dringende verzoek laf geen(!) aangifte heeft gedaan wegens laster of zelfs smaad tegen de erg oude posts uit 2007(poging tot aangifte), 2010 en ook 2016!

Dat Jacqueline Schaap zonder degelijk onderzoek durft te stellen dat alles wat ik schrijf ‘vanzelfsprekend’ niet waar is, is pure gruwelijke laster tegen een sinds 1972 weerloos(!) slachtoffer!

Wel doet hij verwoede pogingen om zijn naam buiten de search engines zoals Google te houden en nu 7 Januari 2020 plotseling corrupt om deze hele(!)blog of 3 posts laf te laten verwijderen via advocate Jacqueline Schaap uit Amsterdam! 

Schandalig en toont hoe corrupt, meedogenloos en gewetenloos de Duivelse Onno zijn slachtoffer Hans Smedema nog steeds probeert te beschadigen! Wat hij mij heeft aangedaan door zijn gruwelijk bedrog, en mijn vrouw, en 3 generaties Kon. Huis, is met geen pen te beschrijven, maar heb ik toch hier en in mijn Ebooks gedaan! Zijn criminele acties zijn minimaal een miljoen keer erger dan zogenaamde ‘smaad of belediging van een crimineel’ en slechts mijn schriftelijke(20 jaar) zwakke verweer zonder recht op juridische bijstand door de laffe Nederlandse advocatuur, laffe Nederlandse medici en laffe Nederlandse media. Zie o.a. het gruwelijke Fraude Anker Advocaten Leeuwarden!

Te veel juridische informatie voor dit artikel dus een nieuwe specifieke post gemaakt voor deze juridische discussie! Mag ik me wel openlijk verdedigen of niet! Is zelfverdediging toegestaan?

Zie dus mijn nieuwe juridische post over Onno en zijn advocate…

Prof.dr. Onno van der Hart neemt advocaat, maar durft geen aangifte!

Abuse klachten in Amerika al afgewezen!

Inmiddels heeft America beide abuse klachten gelukkig en uitermate correct al afgewezen! A victim is allowed to defend himself!

Standpunten Raad voor de Journalistiek:

Archieven moeten principieel beschermd worden tegen “correcties”. De samenleving moet op hun integriteit kunnen vertrouwen. … Een ondeugdelijk bericht moet worden gerectificeerd, maar een onwelgevallig artikel wordt niet uit het archief verwijderd, evenmin als aan het archief met terugwerkende kracht artikelen kunnen worden toegevoegd omdat die een “beter” beeld geven van het verleden. De journalist dient de waarheid, ook met terugwerkende kracht.

Dit heeft zich ondertussen vertaald in dit advies uit de Leidraad van de Raad:

Het publieke belang van zo volledig mogelijke, betrouwbare archieven waarvan de inhoud niet kan worden gewijzigd, weegt in beginsel zwaarder dan het belang dat personen kunnen hebben bij het verwijderen of anonimiseren van gearchiveerde artikelen met een voor hen onwelgevallige inhoud. Slechts in bijzondere gevallen kan dit maatschappelijk belangrijke principe wijken voor een privébelang.

En bij gebrek aan journalisten en media die over deze grootste doofpot en samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis publiceren, ben ik zelf de journalist! Net als bij Multatuli en Anne Frank!

Onno van der Hart is ook al veroordeeld

Hij is inmiddels ook veroordeeld voor een ander misdrijf.

Ook vermeld op site Misdaadjournalist.nl Hendrik Jan Korterink:

Onno en Epe: de lange staart
Hendrik Jan Korterink 9 maart 2020 1 Reactie

En mijn eigen reactie daarop Misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink over Hans Smedema Affaire!

Zie ook mijn eigen post Medisch Tuchtcollege Groningen

Hieronder de strategie van deze huiveringwekkende criminele expert in hypnose, trauma en dissociatie, dus ‘mind control’, die daarvoor zelfs Koninklijk werd onderscheiden!

Samen met prof.dr. Robert van den Bosch UMCG

Onno kreeg daarbij hulp van (huidige) prof. dr. R.J. (Robert) van den Bosch UMCG, geuzennaam Robert de Universiteits-Rat die ook heimelijk(niets in medische files!) betrokken moet zijn geweest bij de behandeling van mijn vrouw rond 1972/73 en in 2003 mij.  Zijn naam kwam ook voor in de geheime ‘Frankfurt file’ over mij en mijn vrouw volgens Amerikaanse inlichtingendienst van 97th General Army Hospital Frankfurt rond 1983 waar ik zaken mee deed en dus juridisch werd gescreened.

Klacht en zitting 26 maart 2007 bij Medische Tuchtcollege Groningen tegen meerdere medici en speciaal psychiaters werd een farce door Robert zijn misdadige optreden en fraude. Werd ook nooit gepubliceerd, net als alle rechtszaken! Doofpot in volle huiveringwekkende glorie.

Zie mijn post Medisch Tuchtcollege Groningen

Prof. dr. Robert van den Bosch die ook door belangenverstrengeling tijdens zitting Tuchtcollege Groningen mij in de val lokte met zijn huiveringwekkende en blijkbaar cruciale(!) uitspraak “uw vrouw heeft het recht om van niets te weten!”

‘En dus om daardoor(!) weerloos(!) verkracht te worden haar hele leven lang!’ gaf ik als antwoord!

Impliciet(!) dus toegeven dat ik helemaal niet ziek was, zoals ik eerst foutief aannam door de omerta, maar mijn vrouw! En dat er inderdaad dus een doofpot was om haar van niets te laten weten.

Dus een onwerkelijke wereld, haar waanwereld dat ze nooit verkracht was, voor haar te creëren! Dus was iedere nieuwe verkrachting weer een verrassing voor de daardoor(!) weerloze(!) vrouw.

Gruwelijke gevolgen!

Dat ik als enig inkomenverwerver daarmee arbeidsongeschikt werd in 2004 met 145.000 euro inkomensverlies, en haar sinds 1972 dus nooit kon verdedigen, maakte de laffe corrupte schoft prof. dr. Robert van den Bosch en Onno van der Hart in 1975 niet uit natuurlijk. Zijn eigen hachje was veeeel belangrijker dan de creperende slachtoffers. Zie onder bij ‘Onderzoek’. Ze kregen beide een miljoen van Rabo organisatie en Interpolis waar mijn vriendin werkte!

Onno werkte nauw samen met justitie serieverkrachter drs. Jaap J. Duijs!

Mijn vriendin later vrouw, net als ik zelf, waren sinds 1972 weerloos tegen verkrachters zoals Jaap Duijs die als verkrachter uit 1972 nota bene ook nog 100.000 gulden kreeg in 1977 om schuin tegenover ons een Villa te bouwen om ons ons hele leven daar tegen te kunnen werken! En een maandelijkse toelage van 500 om de hypotheek te kunnen betalen.

Hij werkte nauw samen met de corrupte Onno van der Hart en ik werd zodanig gemarteld dat ik op de stem van leraar Frans Jaap Duijs reageerde en zijn opdrachten braaf uitvoerde! Mind control! Waar ik pas rond 2007(30 jaar later!) of zo begon achter te komen. Volgens Jaap Duijs zelf ging hij in 2008 samen met Onno de Duivel per auto naar Spanje om mij te conditioneren. Maar werd weggejaagd door getuige(!) oud rechercheur Ad(van Ad en Marijke zangers Costa Blanca) in Catral omdat het geen conditioneren was, maar martelen!

Zie daarover Brainwashed and tortured at Police Officer Villa in Catral!

en vlak daarna over mijn martelen in Murla…

Gemarteld in de Villa van André Gruters en Joke Laven!

Zie ook zeer gedetailleerde post J’Accuse Jaap Duijs het Monster van Drachten!

Toch werd ik destijds na 2000 gewetenloos als psychoot of paranoïde neergezet! Ook in 2003 door Robert van den Bosch zijn afdeling psychiatrie UMCG waar ik samen met mijn vrouw een paar keer met psychiaters Bruggemans en Luttikhuizen over deze opmerkelijke zaak sprak. Hij verborg zijn criminele betrokkenheid dus! Hoewel mijn latere tests daar uit wezen dat mij juist NIETS mankeerde! Verdringing is namelijk helemaal GEEN ziekte, maar feitelijk een natuurlijk beschermingsproces, dus normaal en hersteld zichzelf uiteindelijk weer na ca. vijf jaar, als er GEEN conditionering plaatsvindt! Daarom is hier juist wel conditioneren toegepast door Onno van der Hart om het natuurlijke helingsproces en daarmee uitkomen van hun misdrijven, juist te voorkomen! Gruwelijk koninklijk onderscheiden monster. Het laffe en corrupte koninklijk huis staat voor niets!

Het voor mij positieve rapport van Luttikhuizen dat mij juist niets mankeerde werd in opdracht doofpot/Justitie, heimelijk direct op meerdere plaatsen(!) vernietigd en door een negatief veranderd! Namelijk dat ik zogenaamd delusional zou zijn. Ook bij psychiater Oostveen die dat openlijk erkende(!) tijdens tuchtcollege zaak.

Zie ook post

Duivels contract afgeperst door prof.dr. Onno van der Hart!

Beschuldigingen prof. dr. Onno van der Hart

Heimelijk vogelvrij verklaard!

Gemarteld in de Villa van André Gruters en Joke Laven!

en mijn weer(!) vergeefse poging tot aangifte(is mij en politie zelf verboden!) tegen de koninklijk beschermde Onno van der Hart

Aangifte Fraude psychiater Van der Hart

Voor informatie over zijn overigens prima boek Trauma, Dissociatie en Hypnose in relatie tot mij(hij weigerde mij iedere hulp!), zie mijn post

Trauma, Dissociatie en Hypnose!

en voor de gruwelijke gevolgen van zijn conditionering of beter martelingen

Saw 9 blanc lines on a full(!) page during official memory-test!

en voor overzicht alle betrokken psychiaters en psychologen

De decennia lange gruwelijke medische doofpot!

Fraude Psychiaters

Onschuldig 29 maanden detentie!

Gevolg van het duivelse optreden van Onno en Robert was ook dat ik totaal weerloos werd en door de totale omerta zelf op zoek moest naar recht buiten Nederland. Drie keer vroeg ik asiel in Amerika met in totaal 15 maanden detentie. 2009 7 maanden, 2013/14 2,5 en in 2016/17 5,5. En dan nog onschuldig als slachtoffer 13 maanden wegens zogenaamde belediging van serieverkrachter en justitiemedewerker drs. Jaap Duijs uit Drachten! Geen advocaat en geen enkele verdediging toegestaan wegens Staatsveiligheid. En 1 maand onschuldig wegens zogenaamde vergissing in 2013, dus 14, of samen 29 maanden! Zonder enige verdediging en ik mag geen aangifte doen in deze zaak! Gruwelijke mensenrechtenschendingen. En veel meer als beschreven in mijn digitale Ebooks.

6 (moord)aanslagen op mijn leven!

Direct gevolg van duivelse corrupte optreden Onno en Robert was natuurlijk ook dat de zaak Staatsveiligheid werd door handtekening Koningin Juliana op grond van hun valse diagnoses. Dat had weer tot gevolg dat de verkrachter daders en porno criminele organisatie mij direct dood wilden hebben. Veel te gevaarlijk om in leven te laten. Koninklijk huis had daar overigens ook belang bij. In ieder geval zijn er 5 moordaanslagen, 1 aanslag om mijn heup kreupel te slaan, en naar schatting 10 keer heimelijk ‘s nachts conditionering via martelen door Duivelse Onno!

Zie o.a. post 6th attack on my life in Altea Spain! en Fifth Murder Attempt Altea

Koning WA weigerde mijn bevestigende antwoord voor asiel door te geven!

Hoe corrupt de handelwijze van Onno de Duivel was en hoe daardoor zelfs het Koninklijk huis er zwaar bij betrokken werd door zijn fraude en corrupt handelen sinds 1975 blijkt uit het cruciale feit dat Koning WA als KLM Co-Piloot op 15 maart 2017 mijn verzoek in Amerikaanse airspace boven Montana corrupt weigerde door te geven en loog dat ik dat juist NIET wou. Er waren twee Amerikaanse jets rond het vliegtuig klaar om het te dwingen te landen, maar door zijn corrupte  liegen kreeg ik dus GEEN asiel en werd vervolgens bij aankomst in Amsterdam onschuldig 13 maanden opgesloten in zijn kerkers. Zie gedetailleerde Engelse post (vertaling van Engels naar Nederlands en andere talen mogelijk). KLM weigert iedere contact, net als hun Customer Service!

KLM Co-Piloot Koning Willem Alexander fraudeerde en blokkeerde het mij aangeboden asiel tegen Nederland boven Amerikaans grondgebied!

Vlak voor zijn afscheid op 20 januari 2017 heeft President Obama nog mijn zaak bij de United Nations Convention Against Torture ingediend.  Vandaar de plotseling paniek bij Koning WA, Kabinet, Politici en zijn corrupte Ministerie Justitie dat mij immers juist moest tegenwerken! Hoogstwaarschijnlijk United Nations Convention Against Torture (UNCAT) en als Speciale Procedure! Wat feitelijk al mijn gelijk in deze hele gruwelijke zaak bewijst. President Obama zou dat nooit gedaan hebben als het niet waar zou zijn.

Hoe achterlijk en levensgevaarlijk psychiaters zijn blijkt uit mijn artikel of post

De achterlijke psychiaters

Voor mooi overzicht meest cruciale zaken hele samenzwering zie post

Timeline of only the most crucial events!

en alleen strategisch overzicht hele samenzwering zie post

Conspiracy against Hans Smedema explained!

Prof.dr. Onno van der Hart UU

Begrijp goed dat het volgende gebeurde met mij als argeloos naïef slachtoffer nadat ik

 • al was gedwongen door hypnose om met een foute vrouw te trouwen,
 • zwaar was gedrogeerd(ketamine) en getraumatiseerd in het appartement van Jan van Beek in Utrecht die mijn vriendin tot een seksslavin maakte met een stroomstok, en rapemovies maakte inclusief met honden wat veel meer geld opleverde!
 • ik totaal geen informatie had gekregen over wat er allemaal gebeurd was,
 • en eind 1972 of begin 1973 er een geheime criminele organisatie was opgericht door mijn corrupte broer Godfather mr. Johan Smedema uit Gennep die alles ontkennen en heimelijk alle bewijzen voor mij verborgen hielden, manipuleerden of vernietigden! O.a. Ans Schuh kreeg 20.000 gulden om aan de Omerta(Hans en Wies bedriegen) mee te doen en 500 gulden voor iedere vergadering!
 • In Jan 1975 bleek haar net geboren dochter niet van mij wat voor mij/ons verborgen werd gehouden! En er was net een moordaanslag na zwaar drogeren op mijn leven gepleegd waardoor ik maanden lang 100% arbeidsongeschikt was geworden. Hyperventilatie en pure angst.
 • Dus was ik weerloos slachtoffer!

Voor de grootste terreur door hem zie post

Beschuldigingen Prof.dr. Onno van der Hart

Hij lokte mij al in 1975 argeloos naar Sofia ziekenhuis in Zwolle wat weigerde mee te werken aan zijn terreur en mij al waarschuwde om vooral NIET met deze man mee te gaan en te weigeren! Ga naar huis en ga gewoon niet in zee met deze man! Huisarts Hogen Esch had dus corrupt achteraf geld gekregen om mij te laten conditioneren! Dit was heel zorgvuldig allemaal vooraf gepland want het document wat hij na zwaar drogeren en mentaal martelen mij afdwong was al klaar vooraf! Sofia ziekenhuis weigerde mee te werken en alle GGZ collega’s weigerden ook en hadden nota bene gezamenlijk een klacht ingediend tegen hem bij GGZ directie! Die natuurlijk werd afgewezen door hoge betrokkenen! Ze waarschuwden zelfs politie nog die mij belde later, maar ik wist toen al niet meer wat er gebeurd was door zijn drugs! Geheugenverlies!

Maar ik was naïef en nog argeloos,  hij nam mij mee naar GGZ en drogeerde me daar drie keer om een document te tekenen! Ik weigerde twee uur lang omdat hij wou dat hij mij niets hoefde te vertellen wat ik wist maar had verdrongen door de trauma’s na hypnose sessie.

En ik dat juist WEL wou om te achterhalen wat ik nog meer wist en dan vervolgens mijn vrouw kon beschermen.

Zonder kennis van wat haar was aangedaan kon ik haar natuurlijk niet beschermen!  Hij drogeerde mij drie keer met geheugenverlies toebrengend middel(volgens woedende collega) zodat ik het document niet eens meer kon lezen! Ik begreep niets(!) van de tekst meer omdat je normale verstand niet meer werkte! Ik vroeg om kopie om mee naar huis te nemen en daar rustig te kunnen bekijken net als bij hypotheekcontract zei ik nog relatief helder, maar dat mocht niet. Deur op slot toen ik gewoon weg wou gaan. Hij weigerde later ook toegezegde kopie zodat ik het nooit kon herroepen zoals hij mij corrupt eerst wel vertelde! Woedende GGZ collega’s gewaarschuwden Politie Zwolle en die belde daar nog over maar ik wist niets(!) meer van wat daar had plaatsgevonden en dus niet van het cruciale document! Hij sloot de deur af en hij was nota bene volkomen alleen(!) met mij zijn weerloze nog totaal argeloze slachtoffer! Hij sprak corrupt een tekst in op een recorder wat ik niet meer begreep en ging in een kamertje verder met die tekst die ik dus zelfs niet meer kon horen(!) Al zijn tijdelijke collega’s weigerden medewerking en dienden vooraf(!) al klacht gezamenlijk in tegen hem omdat het mijn/ons leven zou verwoesten wisten ze toen in 1975 al! Wat precies klopte, maar hieronder ontkent de corrupte schoft alles!

Maar ‘Duivelse Onno’ weigerde mij en mijn vrouw corrupt iedere hulp en gaf juist geen enkele verwijzing zoals hij corrupt in deze email wel frauduleus stelt. Maar in de supergeheime Frankfurt Nederlandse INlichtingen file van het 97th General Army Hospital Frankfurt stond dat zowel prof.dr Onno van der Hart UU als zijn handlanger prof.dr. Robert van den Bosch UMCG beroepshalve betrokken waren bij zowel mijn weerloze vrouw, als bij mijzelf! Daarom durft de criminele schoft geen aangifte tegen mij te doen! Te veel mensen weten dat hij liegt in bovenstaande email!

Terwijl ik hem zag op 20 mei 2010(dus slechts 15 dagen na email) in Restaurant La Rambla in La Nucia waar eigenares mij waarschuwde te vluchten(!) ondanks het feit dat ze 3000 euro kregen om mij naar boven te lokken en te zwijgen!

Die zwaar vooraf geplande overval mislukte na waarschuwen door eigenaars die zware medische instrumenten zagen en niet meer wilden meewerken! Jaap Duijs had ik uren daarvoor nog in Benidorm gezien en was daar een zich op zijn kamer verbergende gast! Alles werd contant betaald om uitkomen later te voorkomen. Ze waren beide met de auto naar Benidorm gereden volgens Jaap later tegenover mij, zodat er geen bewijs was via vliegtuig gegevens.

En later die dag in speciaal door hun afgehuurde gesloten(!) nachtclub Pretty Women in Benidorm waar hij mij samen met leraar frans Jaap Duijs martelde en conditioneerde of beter programmeerde als een hond! Mind control waar deze schoft professioneel alles van weet en ik argeloos en naïef nog niet toen door de omerta van mijn broer en justitie mol zelf. Door meisjes gewaarschuwde Policia Local mocht mij niet beschermen van Justitie Madrid! Hoogstwaarschijnlijk omdat het normaal(!?) conditioneren was waar ik zogenaamd toestemming voor had gegeven in zijn heimelijke document bij GGZ Zwolle! Heimelijk achtergebleven meisje, dat weer de gruwelijke medische instrumenten had gezien, hoorde mij 4 uur lang roepen en schreeuwen van pijn!

Corrupte Onno inmiddels genietend van zijn lintje en ‘welverdiende’ pensioen, terwijl zijn slachtoffers Hans en Wies Smedema inmiddels gedwongen(!) gescheiden, creperen en van de bijstand moeten leven door zijn huiveringwekkende criminele acties sinds 1972! Om alle verkrachtingen, kinderen daarvan en veel meer maar even niet te noemen hier. Dat gebeurt in mijn Ebooks.

Onno de Duivel’ blijkt de misdadiger te zijn die het leven van de weerloze argeloze Hans en Wies Smedema totaal heeft verwoest door de volgende huiveringwekkende strategie.

Zie voor bewijs en veel perfecte getuigen martelen in Benidorm de Post

https://hanssmedema.info/hersenspoelen-en-martelingen-20-april-2010-chronologisch/

 

Later hoor ik dat Amerika die zaak op mijn eerdere verzoeken tijdens asielaanvraag in  2009, heeft onderzocht en ruim voldoende bewijs heeft van de overval op 20 mei 2010. Ook sprak ik vlak na de overval met een Belgische onderzoeksrechter in Restaurant La Rambla en de belgische eigenaars over deze gruwelijke overval en de mij opzettelijk toegebrachte mentale verminking later in Benidorm!

Vermoedelijk op verzoek familie ging men na de verschrikkingen uit 1972 NIET over tot vervolging van de verkrachters, maar door ieder onderzoek te verbieden zogenaamd om mijn vriendin/vrouw te beschermen, tot het beschermen van diezelfde verkrachters in combinatie met het verborgen houden voor ons, van de vele zware misdrijven tegen ons. Met name jaloerse broer mr. Johan Smedema uit Gennep, samen met de met zijn bijbel zwaaiende zwager en kerkrat Tjitte de Jong, en prof. dr. J.R. van den Bosch UMCG die samen met Onno ook bij behandeling van mijn vrouw met DIS betrokken was volgens Amerikaanse inlichtingendienst in het 30+ paginas Nederlandse justitie rapport over mij en mijn vrouw. Wat drie dagen later was gewist!!! Maar er zijn kopieën die het liegen door Justitie Nederland bewijzen!

De laffe corrupte politicus die dit allemaal mogelijk maakte was in eerste instantie Lubbers! De later daardoor de grote vriend van ‘Beatrix de verschrikkelijke!’

Zie voor alle andere beschuldigingen mijn Page: 5 J’Accuse!

Minister President drs. mark Rutte weigert, net als zijn laffe en corrupte voorganger drs. Jan peter Balkenende, om te stoppen met deze gruwelijke samenzwering en beschermt dus daarmee deze serie-verkrachter Jaap Duijs en ook Onno en Robert! En nog erger, hij laat dit onrecht kil en meedogenloos, laf en corrupt jarenlang doorgaan. Sterker nog hij bedriegt het Nederlandse volk hiermee. Hoogverraad of verraad!

Geen conditionering maar martelen!

Het blijkt ook geen conditioneren maar martelen om mijn brein te verminken! Dat werd mij verteld door oud rechercheur Ad in Catral direct nadat hij mij voor een etentje naar zijn Villa lokte en liet conditioneren(waarom?) door Onno van der Hart!Hij joeg Onno en hoogstwaarschijnlijk Jaap Duijs weg met zijn dienstpistool en twee honden! Hij had contact met Justitie Spanje ook vertelde hij me. Spanje werkt mee aan de gruwelijke verminking door deze corrupte psycholoog en altijd stiekem en achterbaks als dieven in de nacht! Waarom niet openlijk mij gevraagd of ik wou meewerken? Omdat ik dat zou weigeren en asiel aanvragen tegen Nederland!

Het was geen conditioneren maar martelen want hij had dat eerder meegemaakt vertelde hij mij direct toen ik weer wakker werd!

Zie uitgebreide post daarover in het Engels

Brainwashed and tortured at Police Officer Villa in Catral!

Gevolgen martelen was mentale verminking!

Het gevolg was natuurlijk dat mijn normale intelligentie IQ van 135 en EQ van 145 teniet gedaan werden omdat ik direct alle misbruik en zware emotionele zaken verdrong! Dus was ik weerloos als de verkrachters bezig waren!

Ik werd als een hond afgericht en mishandeld door Onno de Duivel!

Ik zag bijvoorbeeld op een bewijs-foto een lege stoel naast justitieverkrachter leraar Frans Jaap Duijs terwijl daar mijn vrouw op zat als de seks slavin van Jaap Duijs tijdens een busreis naar Italië. Ze moest mee voor zijn(!) seks en om alle kosten te betalen via haar Credit Card. Zie post Voorzitter Società Dante Alighieri Friesland blijkt serieverkrachter!

Zware mind control! Idem tijdens asielaanvraag in 2009 en tijdens speciale zitting rechter Rex J. Ford in onderzoek naar mijn brein! Ik zag 9 blanco regels in een dagboek, terwijl dat natuurlijk was volgeschreven! Bevestigd door iedereen in de rechtszaal! Zwaar bewijs van mijn handicap die opzettelijk was toegebracht door de corrupte psycholoog Onno van der Hart!

En dat gebeurde dus steeds sinds 1972 al en maakte mij weerloos en niet in staat om alleen tegen die schoften te vechten. Advocaten weigeren deze zaak omdat ze niet durven, of niet mogen wegens vals buitenproportioneel beroep op staatsveiligheid wegens handtekeing bedrogen en misleidde Koningin Juliana rond 1975. Nederlandse laffe media zoals Telegraaf idem.

Zie daarvoor mijn post

Saw 9 blanc lines on a full(!) page during official memory-test!

Is verdringing door martelen wel een ziekte?

Ik noemde het altijd en dus op deze blog een ziekte dat ik en mijn vrouw alles wat met verkrachtingen en zo te maken had, verdrongen! Maar is dat wel zo? Ik denk achteraf van niet! Ik ben dus helemaal niet ziek door de trauma’s zoals ik altijd foutief aannam, maar werd geprogrammeerd om alles te verdringen en te vergeten net als in de beroemde Jason Bourne films!

Wat ook klopt want als ik wat wordt gedwongen om daarover te praten, wat veel gebeurde tijdens asielaanvraag Miami in 2009 door Rex J. Ford, kon en kan ik dat zonder enig probleem en heel analytisch! Terwijl als dat een ziekte zou zijn ik erg nerveus zou zijn en er niet over zou willen praten. Maar ik wou er juist graag over praten met Rex Ford die dat uitstekend heeft gedaan! Hulde voor deze rechter! Hij heeft mijn zaak heel degelijk onderzocht net als CIA en/of FBI!

Hier de foto’s van de hoofddaders.

Godfather mr. Johan Smedema Gennep, Omerta!
Godfather mr. Johan Smedema Gennep, de Familie-Rat, Omerta! Hielp zijn jongste broertje meedogenloos de vernieling in!
Kerkrat Tjitte de Jong, Norg Oudega
Met de bijbel zwaaiende zwager en kerkrat Tjitte de Jong, Norg Oudega
RuudLubbers.jpg
Ruud Lubbers werd via Tjitte de Jong gevraagd om mee te werken met de samenzwering tegen het argeloze weerloze echtpaar!

En de meelopers voor miljoenen judaspenningen om er een legaal tintje aan te geven!

Onno van der Hart, psycholoog. Stasi methoden met martelingen!
Onno van der Hart, psycholoog. Stasi methoden met martelingen en hersenspoelen!
prof. dr. J.R. van den Bosch UMCG, zwaar betrokken doofpot!
prof. dr. J.R. van den Bosch, manager psychiatrie  UMCG, zwaar betrokken doofpot!

 

 

 

 

 

 

Onno de Duivel

Onno de Duivels liet mij/ons denken dat er NOOIT verkrachtingen hadden plaatsgevonden en zorgde er door conditioneren en ‘mind control’ in combinatie met de afgesproken Omerta voor, dat als ik iets zag of opmerkte van het nog vele jaren(2003 zeker nog) doorgaande misbruik van mijn eigen weerloze vrouw, dat ik dat direct verdrong en verder leefde alsof er niets gebeurd was.

Dus daarmee ook dat ik NOOIT mijn eigen vrouw kon beschermen, die daardoor juist meer en meer door de verkrachters die WEL van haar weerloosheid wisten, kon worden misbruikt.

Huiveringwekkend voorbeeld was dat ik in 1978 twee keer argeloos mijn weerloze vrouw op hun verzoek(wel wetende van haar weerloos zijn!) naar de bouwvakkers bij onze woning aan de Sydwende in Drachten stuurde, waar de stakker twee keer door meerdere bouwvakkers die in rijen klaarstonden, werd verkracht, Gangbang dus. Ze was volgens haar slechts een half uurtje daar van een tot half twee, maar in werkelijkheid dus ruim 5 uur weg! Haar moeder die om vier uur een wel of niet Kampioen bridge wedstrijd had in paniek achterlatend en toen ze terugkwam wist de stakker van niets meer. Tijd verlies, wat op een dubbele persoonlijkheid wijst. Mogelijk gemaakt door Onno de Duivel!

Toch nog eigen kinderen krijgen werd daardoor onmogelijk gemaakt! Dat is ook nu nog steeds het geval.

Gevolg drie kinderen van 3 verkrachters en drie afgebroken zwangerschappen, want wij mochten ook niet weten dat ik al in 1972 heimelijk en illegaal onvruchtbaar was gemaakt door Jan van Beek en zijn vriend, nu de verrader/mol binnen justitie zelf! Die kon vanuit Justitie mooi alles in hun voordeel manipuleren!

Zogenaamd waren de kinderen dus gewoon van mij, wou prof. dr. Onno van der Hart en daarmee de familie, politie, justitie, ons doen geloven!

Voor de geschiedschrijving geef ik hier alleen de cruciale strategische misdrijven weer waar Onno de Duivel bij betrokken was.

Onno is er persoonlijk voor verantwoordelijk dat het Koninklijk huis zeer negatief en zelfs crimineel betrokken werd bij deze verkrachtingszaak. Verraad of misschien zelfs hoogverraad naar het Koninklijk huis, dat op hun beurt daardoor ook weer verraad en hoogverraad pleegt! Zie recente post

KLM Co-Pilot King Willem Alexander corrupt blocked my American Asylum Request against the Netherlands in American Airspace!

Zie ook Posts

Beschuldigingen Prof.dr. Onno van der Hart

en mijn vergeefse poging tot aangifte tegen hem

Aangifte Fraude psychiater Van der Hart

en zijn boek Trauma, Dissociatie en Hypnose!

Strategie prof. dr. Onno van der Hart

Samen met prof. dr. J.R. (Robert) van den Bosch hoofd psychiatrie UMCG werd deze strategie bedacht en uitgevoerd.

Zorg er gewoon voor dat iedereen de misdrijven verborgen houdt. Zoals verkrachtingen en het cruciale feit dat haar vriend, later man Hans Smedema al onvruchtbaar was gemaakt in 1972.  Dus een totale omerta!

Samen met zware martelingen die tot conditionering leiden, in combinatie met de natuurlijke afweerreactie door de trauma’s, zullen de slachtoffers nooit achter de waarheid kunnen komen. En mocht dat toch gebeuren, ontken dan alles gewoon!

Justitie zelf moet met de uitvoering belast worden, immers die kan rechtszaken en onderzoeken zelf mooi tegenhouden! En bewijzen manipuleren of laten verdwijnen.

Met speciale Koninklijke bescherming via wetje of regeling wordt het mooi staatsveiligheid en zullen zelfs politici er niets meer tegen kunnen doen! Want die hebben weer trouw gezworen aan het Koninklijk huis.

Strategie Onno en Mol/verrader binnen Justitie, met mr. Johan Smedema en anderen die samen de Koninklijke Criminele Organisatie Mengele vormen:

 • Verborgen houden verkrachtingen en mishandelingen van 1972 tot heden voor het echtpaar dat deze toch al verdrong,
 • boosaardig weigeren van therapie die binnen weken tot beter worden zou hebben geleid,
 • dus daardoor na huwelijk 23 februari 1973 een weerloos(!) argeloos echtpaar tegen alle verkrachters die het WEL wisten,
 • verborgen houden drie kinderen van verkrachters voor het argeloze echtpaar,
 • verborgen houden onvruchtbaar gemaakt(!) zijn Hans in 1972(operatief hersteld 1998),
 • Het hypnotiseren en martelen van ons voor conditionering en hersenspoelen tot een pavlov reactie die ieder misbruik nog meer zou verdringen om uitkomen doofpot te voorkomen, dus GEEN medische hulp!
 • Hans door martelen in 1975 document afdwingen dat Onno het recht gaf om geen informatie te hoeven verstrekken en dat te gebruiken voor een Koninklijke speciale regeling, waarbij ieder onderzoek door justitie werd verboden en nog steeds is verboden,
 • daarmee het Koninklijk huis, de staat der Nederlanden en vooral het Nederlandse en Amerikaanse volk in gevaar brengend,
 • weigering door Onno om Hans op diens verzoek medisch te helpen met therapie voor met name zijn vrouw als die eindelijk na 2000 achter de doofpot komt,
 • Hans daardoor en door de vooraf afgesproken doofpot en Omerta, onschuldig(!) met boze opzet, als psychoot door het leven te laten gaan, en dus niemand hem zal geloven. Waardoor die volkomen onnodig(!) arbeidsongeschikt werd met verlies inkomen van 140.000 euro.
 • Ter beschikking stellen van hypnotiserend middel om uitkomen samenzwering te voorkomen en Hans en Wies zo veel mogelijk in de zombie staat te duwen. Veel betrokken hadden dit cruciale middel en gebruikten het tegen mij zoals mr. Johan Smedema, schoonzuster Klazien Jansma, buurman Jaap de Vaginajager drs. Jaap J. Duijs uit Drachten die ook in onze meterkast afluisterapparatuur had en informant Justitie was.
 • mogelijk maken en betrokkenheid bij moord en moordaanslagen om uitkomen zijn criminele gedrag te voorkomen,
 • Alle betrokken geld bieden voor meewerken aan de samenzwering van de eeuw.
 • Jaap de Vaginajager of Vagina-Rat, drs. J. Jaap Duijs als buren van ons aan de Sydwende in Drachten als informant justitie in dienst nemen, met afluister apparatuur en zo alle acties van Hans Smedema tegenwerken.
 • Zwaar cordon sanitair rond Hans Smedema opzetten om uitkomen te voorkomen. Blokkeer alles wat hij probeert.
 • Via Mol alle acties binnen justitie, OM, politie tegenwerken en afstoppen.
 • Alle files en dossiers heimelijk vernietigen zodat er later nooit meer iets bewezen kan worden.
 • en veel meer.

Door de Rabobank directie, waar de vader van mijn vriendin voorzitter ondernemingsraad en hoofd accountantsdienst Noord Nederland was, omgekocht om er voor te zorgen dat mijn vriendin in 1972 later vrouw februari 1973, niets zou merken van haar jarenlange verkrachtingen en zelfs kinderen daarvan. Immers het zou negatieve publiciteit kunnen hebben voor de Rabobank organisatie, en haar moeder wou beslist geen rechtszaken die haar arme nog steeds onwetende dus argeloze dochter nog meer trauma’s zouden brengen.

Onno kreeg meer dan een miljoen van de Rabobank die toen nog anders genoemd werd. Dat maakte het voor hem mogelijk om prof. dr. te worden in de latere jaren, dus was martelen voor hem geen enkel ethisch probleem. Voor de familie trad op mijn jaloerse broer mr. Johan Smedema die mij nooit kon uitstaan. Want hij vond dat hij het moeilijker had gehad dan ik in zijn jeugd.

Want zonder therapie konden wij nooit voor ons zelf opkomen. Wij verdrongen door de opzettelijk door Jan van Beek en zijn vriend en later mol met hoge staffunctie binnen justitie(Demmink?), toegebrachte zware trauma’s nog ieder misbruik. Dus het begin van het perfecte misdrijf!

Dus mijn vrouw bleef seksslavin voor ieder die van haar weerloosheid wist, en ik kon haar nog niet beschermen zonder kennis van de misdrijven. Dat kon pas 28 jaar later langzaam een klein beetje na 2000. Vooral langzaam door de tegenwerking en 28 jaar eerder onderling blijkbaar afgesproken ‘omerta’ van de familie, justitie en medici.

Jurist mr. Johan Smedema, de Familie-Rat had via een politicus immers met hulp van het mij door Onno de Duivel afgeperste document, een legale Koninklijke doofpot opgezet!

Het perfecte misdrijf in zijn volle glorie, want nooit zouden politici hun eigen hachje in gevaar brengen, en dus zwijgen! Ook Omerta! En het Koninklijk huis wat door al het bedrog juist in gevaar werd gebracht en bedrogen, had ook totaal geen belang bij uitkomen van deze grootste samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis. Dus verbergt zich laf en corrupt als ‘innocent bystander’ achter de verantwoordelijke Ministerraad, die zich weer achter het medisch advies dat mijn vrouw het recht heeft om van niets te weten, en staatsveiligheid verbergt.

Eigen fictief onderzoek, bijna letterlijk van onderzoek Fred Spijkers!

openbaar-bestuur-de-zaak-spijkers

“Sommige gezagsdragers hebben volgens de onderzoekers hun politieke verantwoordelijkheden en natuurlijke plichten ten opzichte van Hans Smedema op een reeks van manieren grof geschonden’. De onderzoekers benadrukken dat zij daarbij ook doelen op ministers en staatssecretarissen van Justitie en Binnenlandse Zaken, van 1972 tot nu.

Zij hadden Smedema direct moeten informeren over wat er sinds 1972 mis ging bij Ministerie van Justitie in opdracht Kroon, stellen de onderzoekers in hun bevindingen. Het ontbreekt de betrokken gezagsdragers aan ‘morele moed en waardigheid’. “Ze hebben rechtsstatelijke middelen 42 jaar lang gebruikt om onrecht te begaan en zijn dus ‘slecht’ of zelfs ‘kwaadaardig’ wegens de klaarblijkelijke onverschilligheid over dat onrecht.”

“Zij waren geen hoeders van rechtvaardigheid en van de rechtsstaat, integendeel, ze gebruikten de bevoegdheden die hen ten dienste stonden om de rechten van een burger en echtpaar met voeten te treden.”Ministers, staatssecretarissen, hoge ambtenaren, rechters en zelfs de Nationale Ombudsman negeren rechtsstatelijke beginselen en procedures als hun dat uitkomt. Ze doen dat om hun eigen hachje te redden of de vermeende belangen van hun ministerie, of van hun politieke partij te beschermen.”

ing. Hans Smedema, vluchteling in El Albir, Costa Blanca, Spain

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.