J’Accuse de Medici!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Medici & psychiaters zijn verantwoordelijk voor deze huiveringwekkende doofpot!

Ik, Hans Smedema te Drachten, beschuldig de betrokken medici en psychiaters in het bijzonder, van mensonterende gewetenloze arrogantie en een bijna goddelijke alwetendheid, waarbij de belangen van hun cliënten totaal geen rol meer spelen. Men werkt samen met justitie en familieleden mee in een criminele organisatie die ik toepasselijk de naam ‘Koninklijke Criminele Organisatie Mengele (KCOM)’ heb meegegeven.

Zie Post Fraude psychiaters voor veel meer gedetailleerde informatie die deze Page feitelijk vervangt!!!!

‘De ergste vijand, is een vriend (medici) die een vijand blijkt te zijn.’

 • Men liet ons ijskoud aan ons lot over en wij waren dus vogelvrij voor iedere misbruiker die op de hoogte was of werd van de ‘handicap/amnesie’ van mijn weerloze vrouw.
 • Het heimelijk verzwijgen van ernstige misdrijven (verkrachten ‘gehandicapte’) tegenover ons als volwassen slachtoffers!
 • Het onthouden van dringend noodzakelijke medische hulp aan weerloze slachtoffers!
 • Ons beiden heimelijk na drogeren en onder zware hypnose alles laten verdringen en stukken laten tekenen waarvan wij de consequenties niet konden begrijpen. Het middel zorgde voor geheugenverlies, dus kon je het achteraf ook nooit bestrijden!
 • Het verzwijgen van het feit dat de vijf vruchten en drie kinderen steeds van verkrachters bleken te zijn!
 • Meewerken aan de doofpot door alles te verzwijgen, ook nadat mijn geheugen met flarden terug kwam!
 • Mijn arbeidsongeschiktheid als gevolg van de leugens, niet tegengaan door eenvoudig openheid van zaken te geven!
 • Mij zelfs liever paranoia¯de laten verklaren dan de gruwelijke en gewetenloze daden te erkennen!
 • Mij zelfs dreigen met gedwongen opname en gedwongen injecties om mijn mond te smoren!
 • Zelfs een vaderschapstest mee laten vervalsen om uitkomen te voorkomen!
 • Zelfs een litteken plotseling een huid plooi noemen om uitkomen te voorkomen!
 • Zelfs een MRI scan rapport te laten vervalsen om uitkomen te voorkomen!
 • Heimelijk stukken uit mijn of onze files halen om uitkomen te voorkomen!
 • Oude artsen kaarten zelfs te vervalsen om uitkomen te voorkomen!
 • Meewerken met een samenzwering, samen met familieleden en justitie om de doofpot zuiver uit eigen belang in stand te houden! Dit is NIET in ons belang en nooit geweest ook. De feiten bewijzen dat al dertig jaar!
 • Het vervalsen van een procedure bij het Regionaal Tuchtcollege Groningen. Al mijn uitspraken en zelfs een schriftelijke verklaring dat psychiater Van Es tegen mij gelogen had, wordt genegeerd. De psychiaters gaan vrijuit! Dit is heel normaal gedrag bij psychiaters.
 • Zelfs hulpverlenende instanties als slachtoffer hulp en cliëntenbond mogen niets doen!

In een groteske reeks misdrijven hebben medici zich van de slechtste kant laten zien. Toen het eindelijk uitkwam, heeft onze huisarts Hogen Esch uit ’t Harde in 1975 ons niet geholpen, maar juist meegewerkt aan de doofpot. Daarbij zelfs de cruciale informatie, dat ons eerste kind niet van ondergetekende was, maar van een misbruiker en verkrachter, voor ons verborgen houdend. In plaats van mij te stimuleren om na de eerste flashback meer van mijn geheugen terug te krijgen, heeft hij gemeend om juist alles te laten wegduwen door heimelijk zware hypnose toe te laten passen door de duivelse psychiater Onno van der Hart bij GGZ Zwolle, die overigens tijdelijk uit Amersfoort werd overgeplaatst speciaal om mij te misleiden! Liegen en bedriegen was tot een norm en doel verheven. Het feit dat ik onvruchtbaar was gemaakt was ook niet belangrijk genoeg om ons ‘even’ mee te delen. Laat staan het feit dat mijn arme vrouw op ieder moment door iedereen kon worden misbruikt, zonder het achteraf nog te beseffen. Verkrachting van een ‘gehandicapte’!

Ook onze huisarts Lefering uit Drachten heeft, toen hij inzage kreeg in de file en vernam dat onze twee kinderen niet van mij waren, geen actie ondernomen. Hij werkte daarmee mee aan de doofpot, hoewel hij wellicht een nieuwe heimelijke hypnose sessie heeft geweigerd en voorkomen! Gevolg nog twee zwangerschappen en één kind van alweer een misbruiker. Het andere werd afgebroken maar de cruciale informatie dat het om een verkrachter ging, werd achtergehouden zodat wij niet de vader (een goede vriend) konden vaststellen en aangifte doen.

Toen mijn geheugen uiteindelijk pas (de trauma’s waren immers enkel erger geworden) in 2000 langzaam terug kwam, werd alles ontkend en werd ik door diverse psychiaters paranoïde verklaard. Hier de Nederlandse hufters/psychiaters:

 • Drs. I.C. Oostveen Drachten die vaderschapstest liet vervalsen en diagnose vervalste.
 • Drs. R. Bruggemans en Luttikhuizen AZG Groningen die mij bedrogen en rapport foutief neerzetten.
 • Drs. F.D. Frank van Es en Drs. B.T. Bauke Koopmans GGZ Drachten die mij bedrogen en cruciale feiten verzwegen.
 • Mw. drs. Mirjam Kootstra-Venema GGZ Asen die de weg naar wel deskundige Ellert Nijenhuis blokkeerde!
 • drs. W.H.J. Mutsaers Haren die een rapport totaal vervalste.

En dit terwijl men door mij heel duidelijk op de hoogte was gebracht van alle feiten en na enige tijd zelfs werd gewezen op de juiste diagnose, namelijk Post Traumatisch Stress Syndroom, dus totaal anders dan paranoia en met een heel andere afwijkende noodzakelijke behandeling. Trouwens ik vroeg met name om hulp voor mijn arme vrouw met een dubbele persoonlijkheid! De schoften.
Toch bleven de gewetenloze psychiaters van GGZ Drachten rustig doorgaan op de foutieve weg en werd zelfs gepoogd om mij gedwongen te laten opnemen en wilde men mij gedwongen injecteren met giffen, die men eufemistisch medicijnen noemt. Iemand die misdrijven zijn overkomen, wil men behandelen voor wanen! ‘De aarde is plat, ik zie het toch zelf’ figuren. Achterlijk en onverantwoord gedrag, wat bijna usance is in de psychiatrie blijkt uit de literatuur.

‘Wie vrijwillig naar een psychiater gaat, moet zijn kop laten nakijken’!

Tot op heden ruim zes jaar nadat mijn geheugen langzaam terug kwam en vierendertig jaar na de aanvang van onze amnesie, wordt ons nog steeds een juiste behandeling onthouden. Men werkt rustig mee aan de doofpot, alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Ook andere medici, zoals chirurgen, huidarts en uroloog weigeren om openheid van zaken te geven. Een duidelijk slecht gehecht litteken (volgens chirurg Hermsen) van het onvruchtbaar maken heet plotseling een huid plooi (volgens chirurg Van Looyen) en een MRI scan rapport wordt rustig vervalst. Hoewel er ook een rapport van Uroloog Smorenburg is dat bevestigd dat beide zaadleiders onderbroken zijn, en wat dus ook duidelijk zichtbaar was op de beelden en ook nog werd bevestigd door de dienstdoende radioloog. Toch weigert Smorenburg om te bewijzen dat ik onvruchtbaar ben. Zou niet ethisch zijn! Huh, het is wel ethisch dat ik arbeidsongeschikt ben en voor paranoïde figuur wordt gezien al zeven jaar lang?

Medici, ik beschuldig jullie van mensonterend arrogant en ronduit crimineel gedrag, met ernstig menselijk letsel tot gevolg en de laatste zes jaren zelfs psychische marteling voor een heel gezin.

Met oprechte diepe minachting,

ing. Hans Smedema, Drachten 30 december 2006 Copyright 2007 Hans Smedema Drachten.

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.