J’Accuse mijn vriendin/vrouw en haar(!) kinderen van mij gruwelijk psychologisch mishandelen en zware fraude!

Please Share! Fight this 'Perfect' 40+ year (Royal) Crime!

Last Updated 27/12/2022 published 25/07/2020 by Hans Smedema

Table of Contents - Inhoud

J’Accuse  mijn vriendin/vrouw en haar(!) kinderen van mij gruwelijk psychologisch mishandelen en zware fraude!

Wiesje in 1972 tijdens vakantie Costa Brava! Ze was toen al heimelijk(!) tot een weerloze(!) seksslavin gemarteld (met een stroomstok), die met iedereen mee ging.

Tot op heden heb ik altijd ethisch correct geprobeerd haar en haar kinderen zoveel als mogelijk buiten deze blog en Ebooks te houden, maar mijn leven loopt met nu 2020 72 jaar oud ten einde en ik wil mijn gruwelijke verhaal eindigen met het laatste ‘Deel 5 – J’Accuse’ van mijn serie Ebooks! Ook is wat ze mij hebben aangedaan cruciaal geweest voor mijn jarenlang extra onnodig lijden. Mijn vrouw is zowel zelf schuldig aan het mij zwaar bedriegen, als ook het slachtoffer van martelen tot een weerloze seksslavin(een oproepbare extra emotionele persoonlijkheid!) in 1972 en daarna decennia lang(!) weerloos verkrachtingen slachtoffer. Zie mijn post

Uniek in Nederland: Verwoest leven met een vrouw met heimelijk een extra emotionele persoonlijkheid!

Daarmee haar eigen, maar ook mijn leven totaal kapot makende. Door de gruwelijke criminele omerta(KCOM) opgezet door mijn broer mr. Johan Smedema samen met Justitie kon ik haar nooit beschermen! Immers ik werd juist door alle betrokken medici bedrogen en zelfs mishandeld(Onno de Duivel), en zo mentaal en financieel kapot gemaakt. En moest uiteindelijk vluchten naar Spanje met een ongelofelijke drie (of 5) asiel aanvragen in Amerika met totaal 15 maanden volkomen onschuldige detentie(officieel geen detentie maar transitie) als nota bene slachtoffer, dat mij wel(!) wou helpen en alles wel(!) degelijk onderzocht. Zie voor die details:

Resultaten Amerikaans Onderzoek Hans Smedema Affair

Ik heb iedereen en heel Nederland 20 jaar lang alle gelegenheid geboden om te stoppen met deze gruwelijke omerta en gewoon open en transparant eindelijk(!) na 20 jaar(feitelijk sinds 1972!) de waarheid te vertellen, maar niemand in Nederland was daartoe bereid. Ik ben ‘De Facto’ staatloos en collectief gezien door Nederland psychologisch mishandeld en heimelijk verbannen en ook heimelijk buiten de normaal geldende wetten geplaatst door drie generaties Koninklijk huis. Medici zoals prof.dr. Onno van der Hart(Onno de Duivel) waren daarbij cruciaal en dus verantwoordelijk voor het verwoesten van mijn/ons leven.

 

Daarvoor is de (gruwelijke) waarheid noodzakelijk en ben ik dus verplicht om ook mijn levenspartner Wiesje Jansma en zelfs haar 3 kinderen Ilse, Arne en Jorrit, dus ook slachtoffers van de 3 verschillende verkrachters, Jan van Beek, Jan de Vries en Rieks Perdok, te beschuldigen! 20 jaar heb ik nu geprobeerd om hun er zoveel mogelijk buiten te houden. Hun ongelofelijke meedogenloze criminele onethische acties tegen mij, hun argeloze decennia lang(sinds 1971) mishandelde, door prof.dr. Onno van der Hart als een hond afgericht/geconditioneerd(gemarteld volgens getuige oud rechercheur Ad in Catral, Spanje), en daardoor ook weerloze vader.

Wat bezielt kinderen om hun vermeende vader en daardoor ook weerloze moeder zo te bedriegen? Met als gevolg 300.000 euro direct verlies van onze pensioenpot door volstrekt onnodige uitgaven om zaken te proberen uit te zoeken of bewijzen die gewoon bij justitie, familie en dus kinderen later bekend waren. En sinds januari 2004 mijn inkomen verlies van 145.000 euro per jaar nadat ik heimelijk(!) werd gedrogeerd sept 2003 met een antipsychoticum? Was ik daarmee simpel gestopt had ik nog gewoon door kunnen werken! Maar je kunt niet stoppen met iets waarvan je kafkaësk niet eens weet dat je het krijgt! Ik moest wel foutief(!) aannemen dat ik plotseling mentaal te ziek was geworden.

In 2000 werd ik dus zogenaamd(!) gek, terwijl ik nog tot september 2003 op topniveau gewoon door kon werken omdat ik alles gewoon zoveel mogelijk geheim hield en zelf in alle rust en analytisch, zaken uitzocht.

Joris Demmink was verkrachter en verrader binnen Justitie!

Maar vooral verkrachter Joris Demmink uit 1972 die zijn hele leven mij en ons kon controleren en manipuleren. Mijn vrouw wist nog de voornaam Joris en van zijn achternaam iets met de klank èm of zo. Ik zelf had ook Joris gehoord toen ik naar huis belde, en verkrachter Jan van Beek noemde hem soms ook Joris. Van 2002 tot 2013 was Joris zelfs de topman Secretaris Generaal Ministerie van Justitie met alleen de Minister zelf boven hem! In onderstaande is zijn naam nog onvoldoende genoemd. Zie o.a. mijn post…

Topambtenaar Secretaris Generaal Joris Demmink was 40 jaar zwaar criminele MOL binnen Ministerie van Justitie met heimelijke Koninklijke bescherming!

Heimelijk gaf ze mij narcosemiddel Ketamine!

Het blijkt dat ze in opdracht van haar huisbaas die mind control over haar had sinds 1972, mij al voor huwelijk en altijd na huwelijk 23-2-1973 een lichte dosering Ketamine gaf als zogenaamde vitamines. Mijn hele leven lang! Dat verklaard veel, want ik was veel te honds en volgzaam tegenover haar en anderen zoals mijn broers. Ze maakte mij tot een halve zombie met een lichte narcose. Dus mijn normale iQ van 135 ging omlaag naar minder dan 100! Ik werd volgzaam en gehoorzaam precies zoals haar seksbaas Jan van Beek samen met diens vriend Joris Demmink het wilden hebben! Immers anders zou ik de seks van haar met iedereen om ons heen zeker door hebben en direct van haar scheiden.

Later werd in 1977 Jaap Duijs in Drachten aangesteld als onze bewaker en kregen wij weer vitamines en dus het lichte narcose middel Ketamine en werden zo onder mind control gehouden. Decennia lang en niemand die dat door had! Zie… J’Accuse Jaap Duijs het Monster van Drachten!

Ik werd overigens de facto gedwongen om met haar om te gaan en zo te trouwen. Ik had al 2x met haar gebroken maar via mind control werd ik dan weer gedwongen om verder te gaan. Gruwelijk levenslang onrecht!

Zwaar Kafkaësk of beter Smedemaësk!

Het is zwaar kafkaësk en zelfs erger dan het beroemde boek van Franz Kafka ‘De rechtszaak!’  Dat is kinderspel vergeleken bij deze ongelofelijke decennia lange zaak. Kafkaësk is hier een understatement, want alleen tijdens een rechtszaak. Er is nog geen woord voor, het is Smedemaësk! Dystopisch naar een enkel(!) individu! Hier een heel land collectief dat alle cruciale informatie verbergt of manipuleert;

 • familie, specifiek wederzijds gezin die Hans Smedema zwaar en zelfs crimineel bedrogen. Zie de huidige zeer gedetailleerde 4 Ebooks daarover.
 • haar kinderen die cruciale 69-seks-foto wissen en DNA-vaderschapstest vervalsten
 • schoonfamilie Snieders, 3 artsen die gezellig DNA vaderschapstesten mee vervalsten tegen hun medische eed ingaande
 • politie die mij niet mocht(!) helpen van Justitie en dat laf ook niet deed
 • OM die geen onderzoek mocht(!) doen en dat laf ook niet deed
 • Justitie die in speciale Koninklijke opdracht mij als slachtoffer juist bedroog, idere vervolging verbood(!) en dus verkrachters juist beschermde en ook nog tonnen betaalde en zelfs gratis drugs verstrekte.
 • de laffe Nederlandse politici die mij iedere hulp weigeren, zelfs nooit(!) een gesprek gehad!
 • de laffe corrupte medici die kafkaësk alle cruciale informatie verborgen hielden en houden
 • het laffe corrupte Koninklijk huis en Minister Presidenten die mij/ons onze burgerrechten en bescherming heimelijk afnamen!
 • de laffe advocatuur, die mij iedere juridische hulp weigerden!
 • de laffe media, die mij als slachtoffer iedere hulp weigeren en bovendien het hele Nederlandse volk onkundig houden van een zaak waarbij beroemde Anne Frank kinderspel is!
 • de laffe journalisten, die blijkbaar te dom en laf zijn om deze zaak te onderzoeken en om het al 20 jaar argeloos gehouden volk te informeren!
 • de laffe corrupte rechters, die mij partijdig iedere verdediging weigerden en bovendien juist kafkaësk cruciale informatie onthielden!
 • onze zogenaamde vrienden die laf en kafkaësk ons bedrogen voor geld(20.000) en maandelijkse toelage!
 • 5 moordaanslagen op mijn leven(diverse andere moorden) zonder dat daders worden vervolgd! Omerta!

Zie ook vergelijking  Franz Kafka & Hans Smedema.

Mag alles publiceren volgens Amerika!

Na twintig jaar wachten(2000 tot 2020) op gerechtigheid en wachten op eindelijk iemand die simpel de waarheid schriftelijk en openlijk verteld, is het zeker mijn recht om dan maar zelf die waarheid zoals ik die ken te openbaren! Het kan ook nodig zijn voor nieuwe rechtszaken tegen mij zoals Onno de Duivel pland via zijn advocate Jacqueline Schaap.

Volgens Justitie Amerika had ik onder deze extreme omstandigheden ook het volste recht om alles wat ik weet te publiceren en zelfs om zaken aan te nemen bij gebrek aan openheid bij mijn vijanden zoals de Nederlandse Staat en het corrupt betrokken Koninklijk huis dat zelfs bewijzen vernietigde of manipuleerde, en specifiek Koning WA die het mij aangeboden asiel door liegen blokkeerde!

Later in 2009 tijdens mijn eerste asielaanvraag tegen de vervolging door Nederland stelde  de zeer professionele Immigration Judge Rex J. Ford en hoge ambtenaren Department of Justice(DOJ/FBI/CIA) na 7 maanden degelijk onderzoek dat Amerika totaal geen medelijden met mijn vrouw had en als dit in het nieuws zou komen vrijwel niemand medelijden met je zou krijgen ook!

Je kreeg immers precies wat je volgens Amerika verdiende na al je leugens en bedrog sinds 1971 en specifiek je gruwelijk bedrog van mij waar je totaal niet om gaf!

Je hebt door je eigen liegen en bedriegen een gruwelijk jaar doorgemaakt in 1972 en ik kreeg de schuld want zo had psychopaat Jan van Beek je geprogrammeerd.  Hij maakte mij zwart zodat hijzelf vrijuit zou gaan, wat lukte door de domheid van onze wederzijdse onnozele familie. Zogenaamd had ik je tot seks aangezet en gedwongen, wat leugens waren. Dus jij, maar ook ik, waren slachtoffers van verkrachter en pimp Jan van Beek uit Utrecht die mind control over ons beiden had!

Jij wou die kamer bij Jan van Beek huren, een net gescheiden jonge man , ik wou dat juist niet! Maar toen al rond jaarwisseling 1971/72 was ik al gedwongen om met je om te blijven gaan via mind control/hypnose via Röben en manipuleerde je mij al als een hond.

Psychologisch martelen is ook martelen volgens Nils Melzer OHCHR!

Wat hier door mijn eigen vrouw en zelfs kinderen mij werd en wordt aangedaan is volgens de beroemde prof Nils Melzer OHCHR psychologisch martelen! Overigens ook fysiek martelen is toegepast door o.a. prof. dr. Onno van der Hart, maar ook door Jan van Beek! Psychologisch door mijn eigen vrouw, haar kinderen en mijn corrupt broer mr. Johan Smedema. Daarnaast door de MOL-X binnen Justitie en door drie generaties Koninklijk huis die corrupt weigeren te stoppen met hun doofpot en mijn martelen.

Zie zijn draft rapport A_HRC_43_49_AUV

en zie mijn brief aan hem Prof. Nils Melzer UN Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

Volstrekt unieke zaak in Amerika en Nederland!

In Amerika stelde asielrechter Rex J. Ford al in 2009 na degelijk en professioneel onderzoek dat deze zaak volstrekt uniek was in de hun bekende geschiedenis in Amerika. Nooit eerder had iemand zoals ik maar liefst 5 goede gronden voor asiel! Helaas ontkende Nederland en anderen alles en je krijgt geen asiel voor criminele acties, maar alleen als de Nederlandse Kroon/staat er bij betrokken is!

Zie Unbelievable 5 grounds for asylum according to Judge Rex. J. Ford Miami court Florida!

Overigens is het ook in Nederland de grootste doofpot en samenzwering uit de bekende Nederlandse geschiedenis!

Zwaarste bekende Cordon Sanitair ooit in de Nederlandse geschiedenis!

Je liegen en bedriegen, hypnose en mind control, wederzijds corrupte liegende en bedriegende familie, specifiek mijn corrupte jaloerse broer mr. Johan Smedema uit Gennep, samen met de in het Ministerie van Justitie/AIVD geïnfiltreerde MOL-X(nota bene verkrachter uit 1972), en in 1977 verkrachter Jaap Duijs die via Joris Demmink een gratis Villa naast ons kreeg met maandelijkse toelage om ons decennia af te luisteren en in de gaten te houden(manipuleren en drogeren), hebben uiteindelijk geleid tot de grootste doofpot en samenzwering uit de bekende Nederlandse geschiedenis.

Dus hoogstwaarschijnlijk het zwaarste en/of langstdurende Cordon Sanitair ooit in de Nederlandse geschiedenis.

In 2009 tijdens mijn eerste asielaanvraag in Amerika(Florida/Miami) tegen de gruwelijke vervolging van mij/ons door Nederland vertelde rechter Rex J. Ford mij na degelijk zeer professioneel onderzoek, dat ‘niemand had het beter kunnen doen dan jij onder die extreme omstandigheden, met een dergelijke familie, medici en zelfs Ministerie van Justitie en Koninklijk huis betrokken! Ze verdachten in 2009 al Joris Demmink!

Hans Smedema was en is altijd volkomen transparant en ethisch correct!

Immers bij mij, Hans Smedema, is alles altijd volkomen transparant en ethisch degelijk verantwoord. Altijd eerlijk en oprecht zelfs als dat in mijn nadeel was! In schrille tegenstelling tot mijn vrouw, overigens zelf ook weerloos slachtoffer, haar kinderen, haar zusters, mijn broers en zuster, de vele betrokken corrupte medici, justitie, politici, ministers, ministers presidenten en specifiek drie generaties Koninklijk huis!

Zie J’Accuse Minister President en Koninklijk huis

of Timeline only most crucial events!

Het lijkt erg veel op het beroemde gruwelijke Franse ‘Albert Dreyfus’ misdrijf met de beroemde brief ‘J’Accuse’ van schrijver Emile Zola aan de Franse President rond 1600. Daar zat de verrader binnen het Ministerie van Defensie en hier binnen het Ministerie van Justitie! En hier is zelfs na 20 jaar alleen vechten tegen de Nederlandse Staat en het corrupt handelende Koninklijk huis, nog geen Emile Zola opgestaan! Nederlandse journalisten en specifiek ‘De laffe Telegraaf’  blijken allemaal veel te laf en/of onnozel om tegen dit gruwelijke decennia durende onrecht op te durven staan!

Zie vergelijking Dreyfus- versus Smedema-affaire!

Het dagboek van Anne Frank is kinderspel vergelijken bij deze gruwelijke decennia durende zaak. Net als bij Anne Frank geeft Nederland geen thuis! Pas als je dood bent durven ze uit hun schuilplaats te komen en hypocriet aanbidden ze dan zelfs nog de boom waar Anne vermoedelijk alleen maar naar gekeken heeft! Gewetenloos.

Zie Comparison famous Anne Frank with unknown Hans Smedema affair!

Enkele(!) Specifieke Beschuldigingen

Onderstaande zaken zijn slechts een miniem onderdeel van wat mij allemaal met mijn Wiesje en haar kinderen is overkomen. In de huidige 4 delen Ebooks is alles spannend beschreven. Zie 1.0 Ebooks Hans Smedema

1971 – Zogenaamd maagd!

Mijn vrouw Wietske(Wies) Jansma bedroog mij al direct gruwelijk toen ik haar leerde kennen in september 1971 door zich als 20 jarige maagd voor te doen terwijl ze als sinds haar 14e met een vriendje sliep en aan de pil was! Ik geloofde je al niet want ik had zelf gezien hoe je seks had met weer een portier op Vlieland. Ook trof ik in bar 69 in Leeuwarden al twee(portier en bartender) die seks met je hadden gehad en mij zelfs waarschuwden om niet met ‘die slet’ door te gaan. Had ik maar beter geluisterd, maar was al snel onder hypnose/mind control gebracht via mijn corrupte achterlijk onnozele moeder en haar seks-vriend de corrupte Röben(van instituut Röben Leeuwarden), en dus al ‘De Facto’ weerloos gemaakt met de drug ketamine en martelen tot gehoorzamheid.

Nog voor ik ooit echt seks met je had, maar wij al wel vast(!) met elkaar omgingen, had je dus heimelijk en achterbaks seks met dat jeugdvriendje, en de toevallige jongen in Utrecht op je eerste kamer, en ook de toevallige jongen die naast mijn kamer woonde in Dordrecht(terwijl je mij seks weigerde!) en vast en zeker nog vele anderen. Je was met recht een van de grootste sletten uit Leeuwarden, zo niet de grootste zelfs. Zo laag niveau meisje/vrouw kom je maar zelden tegen tijdens een leven.

1971 – Seks met mijn vader als beloning voor mijn hypnose!

Als beloning voor het door mijn moeder geregelde hypnotiseren in oktober of November 1971, waardoor ik plotseling je bedrog met je jeugdvriendje was vergeten, sliep je regelmatig met mijn vader en dat bleef je ons hele valse huwelijk ook rustig doen! Zelfs na 2000 toen ik langzaam achter je bedrog en de gruwelijke omerta begon te komen had je nog regelmatig seks met hem. In ons vakantie huisje een middag zogenaamd schoonmaken met hem, terwijl jullie de hele middag seks hadden. Ook in de berging van Aldlanstate nog tot vermoedelijk vlak voor zijn dood! Gelukkig was ik niet meer bij de begrafenis van mijn corrupte vader en moeder in 2006!

1972 – Seks met pimp Jan van Beek en vele anderen als betaalde hoer!

Je bood in januari 1972 je huisbaas Jan van Beek die mij later in september onvruchtbaar maakte en jaren later de (zorgvuldig geplande) vader van je dochter, al seks in ruil voor lagere huur vertelde hij mij jaren later rond 1977 toen hij alles opbiechtte tegenover mij. Wat ik helaas weer verdrong door de mishandelingen/conditioneringen van de corrupte prof. dr. Onno van der Hart die voor zijn ‘diensten’ nota bene Koninklijk werd onderscheiden! Je werd door Jan van Beek als zijn hoer ingezet in 1972 en dat was buiten je schuld omdat je werd gedwongen via heimelijke drug Ketamine en de door martelen met stroomstok voor varkens, en bijbehorende conditionering door MOL-X(justitie/BVD) en Jan van Beek. Jij kreeg volgens mij zelf geen geld.

Hij hoefde daardoor niet meer te werken! Video’s (ook met honden) werden verkocht via porno contacten in Nederland en Praag vertelde Jan van Beek mij later. Zijn macht over jou ging door direct na ons huwelijk toen je direct weer twee weken mannen moest afwerken op zijn kamer. Terwijl je tegen mij loog dat je bij de Rabobank nog tijdelijk even op verzoek inviel! Je ouders kwamen daar via mij uiteindelijk achter, maar ze hielden die cruciale informatie weer kafkaësk voor mij verborgen ondanks aanwezigheid politie! Zodat ik ook argeloos en ook geconditioneerd je weer niet kon beschermen en leren mijzelf te beschermen! Het begin van drie kinderen van drie verkrachters en nog drie abortussen! Wat simpel door de waarheid voorkomen had kunnen worden!

1971 tot 2006 – Corrupt gezin Jansma!

Haar hele corrupte gezin Jansma(Jolle, Elske, Klaziena en Bettina) werkte in 1971 en later corrupt mee aan je zogenaamd nog maagd zijn, en verborgen steeds snel het corrupte vriendje boven zodra ik kwam. Dat toen nota bene maanden op haar slaapkamer logeerde, dagelijks mee at met hun gezin en waar ze iedere nacht gewoon mee sliep, terwijl wij de eerste weken zelfs nog geen seks hadden gehad. Het ging mij niet om seks ik was van een veel hoger niveau. Die corruptheid ging mijn bevattingsvermogen totaal te boven, zoveel gewetenloosheid en meedogenloosheid was mij destijds nog volkomen onbekend, en dus liep ik argeloos in hun gruwelijke val.

Haar vader was nota bene Jolle Jansma de hoofd accountant in Noord Nederland voor de Rabobank organisatie! Hij was bovendien Voorzitter hele ondernemingsraad Rabobank Nederland die toen nog anders genoemd werd. Dus ik nam foutief aan met een ethisch correct gezin van hoog niveau te maken te hebben. Maar door zijn hoge positie kon hij wel voor het verborgen houden(omerta) en de vele tonnen zo niet miljoenen zorgen om er voor te zorgen dat ik Hans Smedema van niets zou weten! Obstructie van recht en veel meer. Gruwelijk en zwaar crimineel.

Wat uiteindelijk tot de grootste doofpot en samenzwering in de Nederlandse geschiedenis heeft geleid en mijn leven totaal vernietigd. En met Koningin Juliana, Beatrix en Koning Willem Alexander negatief betrokken. De Nederlandse Staat en Minister-Presidenten negatief betrokken. Veel betrokken landen maakten deze zaak internationaal. Nederland zelf, Amerika, Spanje, Belgie, Duitsland, Frankrijk, Canada, Mexico En Zwitserland en UN Geneva.

Daarnaast alleen in Amerika President Obama en anderen zoals Biden en Department of Justice, dus CIA, FBI en meer positief betrokken.

1973 tot heden? – Lid geheime (Criminele) Organisatie KCOM met Justitie!

Je was nota bene lid van de door mijn broer mr. Johan Smedema opgezette (criminele) Organisatie, door mij KCOM genoemd – Koninklijke Criminele Organisatie Mengele –  eind 1972 of begin 1973 nog voor ons huwelijk, samen met Justitie waar de verkrachter uit 1972 en vriend van Jan van Beek als Mol-X in was geïnfiltreerd. Hij kreeg door zijn grote kennis van deze zaak(logisch als dader) later de leiding over de speciale afdeling door speciaal decreet(?) van Koningin Juliana rond 1975 opgezet om geen enkele vervolging van de daders toe te staan! Hoogstwaarschijnlijk zogenaamd om mijn vrouw te beschermen voor mentale re-traumatisatie? Of om mij te ontmaskeren als juist de dader, zoals Jan van Beek je had geconditioneerd om te zeggen? Met dus vals en buitenproportioneel beroep op staatsveiligheid! Hoe dom was Justitie? Zeer dom en heeft hem nooit gecontroleerd blijkbaar.

Zo ging hij(vriend Jan van Beek uit 1972) mooi zelf(!) als verkrachter/martelaar/pimp uit 1972 vrijuit! Sluw, sluw, sluw en erg dom en onnozel van onze wederzijdse familie en specifiek mijn corrupte broer Johan. En Justitie zelf natuurlijk die een verkrachter aanstelde als leider speciale afdeling om GEEN vervolging toe te staan! Mooier kun je het niet krijgen! Jij was toen ook al weerloos met een extra emotionele persoonlijkheid als seksslavin.

Door een fout van Johan kreeg ik rond 2003 een kopie-email van mijn corrupte broer mr. Johan Smedema uit Gennep met de datum van een voor mij geheime(!) geplande vergadering op de normale plaats(waarschijnlijk in ‘t Harde, De Vale Ouwe), die gericht was aan meerdere mensen! Jij had vroeger in 1973 geen auto als ik weg was voor werk, en dus werden die vergaderingen met mijn vrouw, daar gewoon heimelijk en kafkaësk gehouden! Weer later in Drachten werd ik weggelokt naar o.a. mijn corrupte zwager de kerkrat Tjitte de Jong terwijl mijn zuster Rinneke dan onnozel als altijd bij de vergaderingen was en ook alles weer kafkaësk voor mij verborgen hield. Gruwelijk allemaal!

Leden(email-adressen) van deze gruwelijke heimelijke(!) kafkaëske organisatie in de bewuste email waren o.a.:

 1. Wies Jansma, dus jij mijn liegende en bedriegende corrupte vrouw!
 2. Klazien Jansma, je corrupte zuster die het prachtig vond om mij te bedriegen waarbij ze foutief aannam dat ik zelf achter je misbruik en porno zat!
 3. Jaap Duijs, de verkrachter uit 1972 met heimelijk(?) contact met MOL-X bij Justitie en die gratis drugs(ketamine en andere) kreeg via Sylvia te Wierik(later corrupt beloond tot manager Drachten) bij Politie Drachten.
 4. Ans Schuh, de vrouw van Paul Schuh die zich vals voordeden als onze vrienden!
 5. emailadres1 van justitie! Wie was deze eerste corrupte Justitie medewerker die blijkbaar deze zaak in de gaten moest houden?
 6. emailadres2 van justitie! Wie was deze tweede corrupte Justitie medewerker die blijkbaar deze zaak in de gaten moest houden? Maar dat nooit gedaan hebben?
 7. Marinus Smedema ook een betrokken broer die vrolijk en gezellig mee loog en mij bedroog.
 8. Zwager Tjitte de Jong en/of mijn zuster Rinske(Rinneke)! Rond 2003 wordt Tjitte zelfs leider als de vrouw Anjo van mijn corrupte broer Johan terminaal is.
 9. Henk Kamstra, onze zogenaamde vrienden uit ‘t Harde die dus ook gezellig meededen voor de 20.000 gulden beloning en 500 gulden beloning als ze aanwezig waren bij weer een heimelijke vergadering om Hans Smedema(je argeloze en weerloze mishandelde echtgenoot) te bedriegen en soms te laten conditioneren blijkbaar! Jijzelf werd ook geconditioneerd vaak met Klazien als hulp. Maar bij mij was dat altijd heimelijk na drogeren en in de nacht.
 10. Wellicht anderen, maar Johan was de leider blijkbaar want de meail kwam van hem!

Bij alles werd ik overal kafkaësk buiten gehouden! Blijkbaar werd ik juist als dader gezien zoals jij door verkrachter Jan van Beek was geprogrammeerd om mij van alles de schuld te geven en dus ook gehoorzaam je familie vals vertelde!

Toen jullie er achter kwamen werd de email uit mijn archief verwijderd, zoals zoveel zaken uit mijn emails verwijderd werden. Vaak stiekem door jou, soms door anderen die toegang hadden omdat ze zich corrupt als vrienden voordoen.

In 2009 tijdens mijn eerste 7 maanden detentie(!) wegens gruwelijke asielaanvraag in Florida blijkt dat Amerikaanse CIA, of FBI toch een kopie had van deze cruciale email! 

Dat jij daar deel van uitmaakte en dat voor mij verborgen hield is ook al weer gruwelijk, dom en crimineel. Want met je dubbele persoonlijkheid en nota bene de seksslavin(dus onder mind control) van verkrachter uit 1972 (je vaste seks klant Jaap Duijs, die later in 1977 ook lid werd toen hij zijn gratis Villa kreeg schuin tegenover de onze aan de Sydwende in Drachten), konden de oorspronkelijke daders uit 1972 die hele speciaal voor mij heimelijk(!) opgezette organisatie, ook heimelijk(!) besturen! Je corrupte zusters en achterlijk onnozele ouders(net als de mijne) waren tegen zoveel sluwheid niet opgewassen.

Mijn corrupte jaloerse broer Johan vond het immers juist prima als mijn leven kapot werd gemaakt. In 2000, specifiek op 1 februari 2004 in Epe, en tot op heden weigert hij kafkaësk en meedogenloos(!) de simpele maar gruwelijke waarheid sinds 1972 te openbaren. Wat mij/ons volkomen onnodig miljoenen aan inkomsten(145.000 per jaar sinds 2004) en onze pensioenpot van 300.000 euro aan directe kosten heeft gekost omdat ik kafkaësk weer niet de cruciale ontbrekende informatie kreeg.

Wat was het oorspronkelijke doel van die corrupte KCOM organisatie?

23-2-1973 – De Facto gedwongen huwelijk!

Je was toen ik je in sept 1971 leerde kennen al een slet zoals er maar weinig in Leeuwarden rondliepen! Je was het type slet/meisje dat ik juist nooit wou zien of mee praten zelfs. Ik verafschuwde types als jij, en verafschuw je ook nog, en kon vele andere leuke meisjes krijgen. Velen heb ik met mijn hoge ethisch denken afgewezen als te laag niveau als ze met iedereen sliepen. Alleen je liegen en bedriegen, samen met de gruwelijke omerta van je ouders en zusters, samen met later mijn corrupte familie hebben helaas na dwang en drogeren mij weerloos gemaakt tegenover jou! Specifiek hebben Roland en Tea Wester(je vriendin) mij bedrogen door al je seks en slet zijn ook al weer kafkaësk voor mij verborgen te houden.

Al in 1971 nadat ik je had betrapt tijdens seks met je jeugdvriendje op je slaapkamer, na te zijn gewaarschuwd door je zuster Betty die jou corruptheid niet langer kon aanzien, wou ik niets meer met je te maken hebben en had zelfs je moeder een gebroken arm getrapt, maar mijn corrupte ouders specifiek moeder liet mij door Röben hypnotiseren en martelen om toch met je door te gaan en alles te vergeten van je seks met je vriendje en de vele andere mannen. Zware mind control waarbij mijn ballen kneep en pijn deed tot ik gehoorzaam werd. Een testikel trekt zich daarom nog steeds terug bij gevaar of plotselinge kou van water!

In 1972 toen je achterlijk onnozele ouders eindelijk doorkregen hoe je werd gedwongen tot seks met mannen, o.a. via je ook al corrupte zuster Klazien, werd mij nota bene een slaapkuur die ik pertinent niet wou en totaal niet nodig was,  opgedrongen via mijn achterlijk onnozele moeder.

Terwijl ik op dat moment voor de tweede keer dus NIET verder wou met je, wou ik dat helaas gedwongen wel na die slaapkuur en mind control behandeling in Diakonessen Ziekenhuis Leeuwarden eind 1972. Ik herinner me dat pas rond 2019!

1975 – Eerste(5) moordaanslag op mijn(!) leven!

Op 29 januari 1975 twee weken na de geboorte van je dochter met als crimineel geplande vader, Jan van Beek uit Utrecht, werd al de eerste moordaanslag op mijn(!) leven gepleegd. Je liegen en bedriegen met huisbaas Jan van Beek, naast het feit dat je tot een seksslavin was gemarteld met een stroomstok waar je dus niets aan kon doen, en de Omerta Criminele Organisatie(eind 1972 begin 1973) waar je nota bene lid van was, maakten ook mij weerloos voor iedere moordaanslag. Je kunt je nooit verdedigen tegen iets dat je nog niet weet!

Er zijn door mij nu 5 moordaanslagen geteld, namelijk 1975, 1980 2x met buurman Cees van ‘t Hoog vermoord, 20 mei 2010 in Benidorm, en begin 2016 in Altea, Costa Brava! Zie ook de aanslag om mij kreupel te slaan op 26 januari 2019!  6th attack on my life in Altea Spain!

1978 /79 – Jaar lang seks met verkrachter Rieks Perdok met zijn zoon in juni 1980 als gevolg!

Rieks Perdok de vader van Jorrit(juni 1980) had heimelijk door de omerta een jaar lang(1979) seks met je, ook weer als direct gevolg van onze beider gruwelijke omerta en conditioneringen/martelingen door Onno de Duivel om alles kafkaësk te verbergen, verdringen en te vergeten. Je was weerloos omdat wij probeerden een kind te maken, kafkaësk niet wetende dat ik al in 1972 onvruchtbaar was gemaakt door Jan van Beek en MOL-X in opleiding BVD/AIVD, later Justitie!

‘Boze meneer, mama kleertjes uit. Papa gauw komen en boze meneer wegjagen!’  Wanhopig dochtertje van 4  a 5 jaar meerdere malen, tijdens weer een verkrachting door de daarvoor koninklijk onderscheiden Rieks Perdok uit Roden, terwijl haar papa NOOIT kon komen met zijn onmiddellijke verdringing in combinatie met de gruwelijke doofpot van familie, medici en justitie zelf!

Mijn broers, ouders en justitie vonden het dus onbelangrijk om mij/ons te waarschuwen dat ik onvruchtbaar was! Omerta! Het was eenvoudig te herstellen door de blokkade van Jan van Beek en zijn vriend MOL-X(Justitie) uit 1972 weg te halen. Wij hadden zonder de omerta gewoon drie eigen kinderen kunnen hebben!

1979 – Je opende deur voor overval en rape-video met hond voor Jan van Beek met hulp Jaap Duijs!

Rond 1979 werden wij weer overvallen voor een nieuwe rape-movie(met hond), net als eerder in ‘t Harde ook al gebeurde! Volgens Jan later omdat jij op een eerdere zo echt was als actrice volgens Amerikanen. Maar dat was logisch omdat je immers was gedrogeerd en de verkrachtingen ook echt waren! Ik werd met moord bedreigd en gedwongen om drug te drinken dus wij beiden wisten achteraf van niets meer. Maar vonden wel een lagertje uit de badkamer deur, dus die deur was eruit geweest! Ook hondenpoep wat niet helemaal was schoongemaakt. Jij weigerde om politie erbij te halen. Er was immers niets gebeurd wat wij ons konden herinneren.

1985 – Ruzie met broer Marinus via jouw pimp Jan van Beek!

Door je al pathologische liegen en bedriegen wat een eerste natuur van je was, kreeg je pimp Jan van Beek de kans om mijn broer Marinus via mind control volgzaam te maken. Zo zag hij ook kans om diverse keren 40.000 euro over te laten maken van het bedrijf van mijn broer Marinus wat daardoor bijna kapot ging en uiteindelijk door de NOM moest worden gered. In opdracht van Jan van Beek werd ik ook uit Nederland verbannen naar Duitsland, wat tot het einde van Euro-Routing heeft geleid. En de diefstal door Marinus van mijn 50% eigendom van Euro-Routing GMbH! Ook bleek Marinus ons pensioen te hebben vervalst door niet bruto salaris op te geven, maar het netto wat ongeveer de helft was. Daardoor hebben wij nu ook een veel te laag pensioen! Als jij eerlijk was geweest vanaf 1971, was dat allemaal nooit gebeurd. Je bent de duivel zelf!

1986 – Seks met meerdere consultants en naakt op tafel dansen!

Tijdens een gala feest bij opening Raadgevend bureau Claessens in Groningen, waar ik consultant was,  was ook aanwezig de vrouw van Robert Knook, directeur Groningen! Daar kwam je door alle drukte in een angst situatie en daardoor blijkbaar in je extra emotionele persoonlijkheid en vroeg je zijn zingende vrouw nota bene ‘of je weer naakt op de tafels moest dansen!’ 

Ook bleek mij dat je seks met meerdere consultants had blijkbaar weer doordat je door angst in je extra emotionele persoonlijkheid kwam en dus met iedereen seks wou! Ik kon door de conditioneringen en omerta je nooit beschermen!

Dat bracht mijn niveau weer direct omlaag. Je was een duivels blok aan mijn been zonder dat ik dat door de omerta en conditioneringen nog door had. 

1987 – Ontslagen door jouw seks met personeelslid!

Ik werd rond 1987 op staande voet ontslagen nadat jij bijna openlijk seks had met een personeelslid in Parijs! Via Gerrit Ham die deskundig was op ambtenarenrecht(!!!)(via broer Johan geregeld), kreeg ik uiteindelijk 84.000 gulden schadevergoeding die de arme Al Rust, mijn Amerikaanse vriend bij Militaire Inlichtingen dienst,  moest betalen door zijn huis te verkopen. Nadat Justitie Nederland loog tegen Amerika DOJ/DOD dat er zogenaamd GEEN dossier was over Hans en Wies Smedema! Hij kreeg in 1997 bijna 1 miljoen dollar schadevergoeding toen hij zijn zaak in hoger beroep won met een kopie van dat zogenaamd niet bestaande 30 pagina’s dossier!

1992 – Je blokkeerde corrupt alle informatie over rechtszaak neef Jack!

Tijdens een heimelijke ondervraging bij je corrupte zuster Betty in Wijk bij Duurstede vraag ik neef Jack die bij Rijkspolitie werkt of hij niet mijn doofpot en samenzwering zaak moet melden, waar ik even meer van kwam te weten. Kennis van misdrijven moet gemeld worden immers. Maar hij wordt juist aangevallen wegens zogenaamde onterechte inmenging in mijn zaak! Wat niet klopt, want op mijn uitdrukkelijk verzoek. Tijdens volgende rechtszaak wordt ik door jou volledig buiten die zaak gehouden, hoewel het over mijn zaak ging en op mijn verzoek! TV op andere zender, krant miste een pagina, telefoon, email en brieven geblokkeerd. Pas later hoor ik er iets over via zijn vader. Hij werd volkomen onschuldig veroordeeld en ontslagen door jouw corrupt handelen. Natuurlijk in opdracht van Jaap Duijs die alles perfect organiseerde! Argeloos liep ik weer in de val door Justitie MOL-X en mijn corrupte broer Godfather Johan, met Jaap Duijs opgezet. Ik had natuurlijk NIET door dat jij zijn slavin was door de Omerta!

1993 – ‘Wanneer hebben we nu seks’ tijdens gala-diner met top Grontmij directeur!

Tijdens een feestje in 1993 vroeg je blijkbaar in je extra emotionele persoonlijkheid  aan tafel met diverse top lieden mijn directeur van de Grontmij(waardoor IHN was overgenomen) wanneer jullie nou seks zouden hebben! Diverse keren en dus stuurden ze je met een taxi naar huis! Mede daardoor werd ik eerder ontslagen, nadat ik overigens had duidelijk gemaakt niet verder te willen. Maar de holding directie IHN ging niet door voor mij door jou gruwelijk seksslavin zijn! Ook een andere top positie als directeur Batavus Heerenveen werd gestopt nadat men achter je seks met iedereen kwam.

Je was een blok aan mijn been! Mijn hele leven is door je liegen en bedriegen, samen met de omerta volkomen kapot gemaakt. Nog steeds lijd ik ook hier in exile in Spanje nog onder zaken die door de omerta veroorzaakt werden.

Zo had je verkrachter Jaap Duijs lid geheime organisatie en met contact met speciale afdeling binnen Ministerie van Justitie, een microfoon in onze woning maar ook in mijn telefoon als directeur IHN Leeuwarden. Hij misbruikte die informatie om mij bij alles zwart te maken en tegen te werken! Allemaal een direct gevolg van jouw liegen en bedriegen! En omdat ik dat vooraf wist wou ik niets meer met je te maken hebben nadat ik je liegen en bedriegen met je jeugdvriendje had ontdekt al eind 1971! I was vel te intelligent om met je door te willen, maar werd gedwongen door achterlijk onnozele mensen die mij gruwelijk bedrogen. Ons buurmeisje werd ook door hem gedrogeerd en verdronk zelfs, hoewel ze nog net gereanimeerd kon worden. Allemaal gruwelijke zaken door jouw achterlijk onnozele criminele onethische opstelling.

1999 – Reisje naar Italië met justitie-verkrachter Jaap Duijs!

Rond begin 2000 of in 1999 ging je met onze vijand drs. Jaap J. Duijs, de geplande justitie-buurman-verkrachter met gratis Villa, 10 dagen naar Italië! Tegen mij loog je dat je met een vriendin ging, en je sliep met hem zoals je dat sinds 1972 gewend was. Met veel getuigen die Jaap vertelde dat je zijn vrouw was! Later in 2009 lieg je tegenover Politierechter mr. Jeroen van Bruggen en later in hoger beroep dat je NOOIT seks met hem had gehad! Jaap liet jou alles betalen met je credit card, dus mijn geld. Hoezo eerlijk en oprecht? Of weer gedwongen via conditioneren? Je maakte mijn leven tot een hel!

Je had iedere week wel seks met mijn vijand Jaap Duijs die daarvoor beloond werd met gratis Villa en maandelijkse toelage!

2003 – DNA vaderschapstesten vervalst!

En haar(!) kinderen waarvan wij door de gruwelijke doofpot en samenzwering beide argeloos aannamen dat ze alle drie van mij waren, bedrogen mij direct vanaf 2000, toen ik achter de doofpot begon te komen, door met name in 2003 de door hun nota bene vrijwillig aangeboden DNA vaderschapstesten te vervalsen door heimelijk de swabs te verwisselen met die van het gelijke gezin Snieders van haar man waar nota bene drie artsen deel van uit maakten! En die dus hun artsen eed hebben gebroken en gewoon zwaar crimineel hebben gehandeld!

Hoewel ik natuurlijk geen patiënt van hun was, maar met weer gruwelijke kafkaëske gevolgen voor mij, namelijk gek of delusional verklaard en vervolgens arbeidsongeschikt met inkomens verlies van 145.000 euro per jaar!

En als gek gezien door iedereen totaal geïsoleerd verder moest leven en in 2008 zelfs machteloos moest vluchten voor de zware vervolging met liegen, bedriegen, manipuleren, vervalsen of vernietigen van bewijzen! Er was NIEMAND die het voor mij opnam! Niemand! Geen enkele hulp! Geen slachtoffer-advocaat met gratis rechtsbijstand die mij(misleid?) allemaal weigerden(!), geen slachtofferhulp, geen politie(verboden!), geen OM(verboden!), geen Justitie die juist zelf betrokken was en de doofpot en samenzwering nota bene aanstuurde met speciale heimelijke achterbakse Koninklijke goedkeuring. Zie Kinderen vervalsten zelf hun eigen DNA-test!

2003 – Luchtfoto met 69-seks Jaap Duijs en mijn weerloze vrouw vernietigd!

Ook werd een luchtfoto met 69 seks van drs. Jaap J. Duijs(geplande buurman met gratis villa die heimelijk met justitie en politie samenwerkte) met mijn weerloze vrouw door haar(!) drie kinderen snel gewist zodat ik tijdens de zitting van politierechter mr. Jeroen van Bruggen op 9-2-2009 en in hoger beroep in 2011 en 2012, en later nog een keer in 2015 en 2016 niets kon bewijzen en onschuldig als zijnde gek werd veroordeeld met totaal uiteindelijk 14 maanden detentie als weerloos volkomen onschuldig slachtoffer in Nederland met in totaal 7000+8000=15.000 euro boete gedwongen betaald aan de verkrachter(Jaap Duijs) van mijn vrouw! Niemand nam mij nog serieus in Nederland, behalve Amerika later. Tot op heden wordt deze zaak totaal doodgezwegen in Nederland. Er mag blijkbaar niet over worden gepubliceerd? Zie Children deleted photo evidence of AIVD-rapist Jaap Duijs having 69-sex with MY wife!

Zie ook gedetailleerde J’Accuse Jaap Duijs het Monster van Drachten!

2003 – Jij tekende heimelijk voor mijn(!) heimelijk gegeven anti-psychoticum waardoor ik(!) arbeidsongeschikt werd!

Rond september 2003 heeft de corrupte en achterlijke psychiater drs. Frank van Es, waar ik NIETS mee te maken wou hebben en die mij dus ook nooit een diagnose kon geven van de hysterische problemen die ik met JOU(!) had, je laten tekenen voor een heimelijk gegeven anti-psychoticum verborgen als dagelijks baby aspirientje 100mg in de officiële doosjes en doordrukstrip. Ik liep dus alweer in jouw en zijn val! En kon mij dus nooit verdedigen zonder kennis van dat foutieve middel wat mij tot een halve zombie maakte en al na weken tot mijn volledige arbeidsongeschiktheid heeft geleid. Dat heeft tot eind oktober 2016 geduurd totdat ik een echt kreeg tijdens derde asielaanvraag tegen de vervolging door Nederland, waar jij dus ook al weer heimelijk deel van uit maakte!

Zie J’Accuse Psychiater drs. Frank D. van Es UMCG

Het had tot mijn en jouw dood kunnen leiden omdat het je een halve zombie maakte en ik dus beslissingen nam voor beleggingen die dus fout waren! Normaal had ik die niet genomen. En ik verloor mijn top inkomen van 145.000 euro per jaar. En onze pensioenpot van 300.000 euro ging ook volkomen onnodig op aan het uitzoeken hoe dit allemaal kon gebeuren, terwijl jij deel uit maakte van de geheime Omerta organisatie om mij te bedriegen van mijn corrupte broer mr. Johan Smedema uit Gennep.

2006 – Je verklaarde mij ontoerekeningsvatbaar met gedwongen opname Psychiatrische Inrichting!

Door jouw foutieve valse verklaringen, samen met die van je kinderen, werd een gedwongen opname in een Psychiatrische Inrichting opgestart! Nog één gesprek een paar dagen later en ik zou de rest van mijn leven in een Psychiatrische Inrichting hebben gezeten. Want door alle ontkenningen met de Omerta Organisatie zou niemand van de achterlijke psychiaters mij ooit geloofd hebben. Alleen door snel een klacht in te dienen bij GGZ Drachten en bij Medisch Tucht College Groningen, kon ik mijzelf nog net op tijd redden! Gruwelijk en via mijn asielaanvraag in 2009 op Miami Airport kon ik eindelijk alles bewijzen!

Maar Bouke sprak ook met je corrupte zoon Arne! En Arne moet dus Bouke hebben voorgelogen(!) dat ik inderdaad gek was geworden! Gruwelijk bedrog om mij onschuldig te laten opsluiten in een Psychiatrische Inrichting! Want immers al in 2003 heeft Arne samen met de andere 2 kinderen en schoonfamilie Dirk Snieders uit Oegstgeest mijn DNA vaderschaps testen vervalst door simpel de swabs te verwisselen met vooraf ‘gezellig’ samen gemaakte valse van gezin Snieders! Dus je kinderen wisten allang dat ze niet(!) van mij waren, en dus dat ik juist NIET GEK was, en waren lid Omerta Org van mijn corrupte broer mr. Johan Smedema uit Gennep! Zie artikel…

J’Accuse Psychiater B.T.(Bouke) Koopmans wegens gedwongen opname onschuldig weerloos slachtoffer!

2007 – Je onderschepte MIJN documenten en medisch dossier!

Na alle gruwelijke bedrog heb je ook diverse cruciale documenten onderschept, vele in opdracht van je justitie-verkrachter Jaap Duijs en geweigerd om die aan mij te geven. Ook emails werden zo door mijn argeloosheid door je simpel gewist voordat ik ze zag. Dat vond je heel normaal met je pathologisch liegen sinds je jeugd?

O.a. cruciale medisch dossier door drs. Frank van Es en Ziekenhuis Nij Smellinghe aan mij(!) gegeven na tekenen, werden simpel met een telefoon trucje in opdracht Jaap Duijs(die daar rondhing bij dat parkeerterrein) door jou in mijn auto meegenomen(reserve keycard) en ik mocht naar huis lopen. Je weigerde simpel om die documenten aan mij te geven en hebt die natuurlijk aan mijn vijand Jaap Duijs gegeven. Dus juridisch had ik ze gehad en juridisch heb jij ze gestolen! Waar ik zonder advocaat en gedrogeerd met dat heimelijke antipsychoticum niets meer aan kon doen. Je hebt mij mijn hele leven machteloos gemaakt. Nog steeds nu in 2020 gevlucht naar Spanje waar ik ook niet veilig ben.

2007 – Je zusters samen met justitie en Jaap vernietigden seks-foto’s en cruciale brief!

Je zusters drogeerden mij in mijn eigen woning en vonden zo dat een tweede set van jouw seks-foto’s door je ouders in een geheim vak van een daarvoor speciaal gemaakt buro voor mij(!) waren verstopt! Ook hun(!) nota bene aan mij gerichte brief werd na hun dood gewetenloos vernietigd en niet aan mij gegeven! Obstructie van recht en pure diefstal! Op mijn verzoek onderzoekt Rex Ford tijdens mijn asielaanvraag in 2009 dit en nemen het buro in beslag bij Klazien. Ze vinden inderdaad het geheime vak, dus bewijs van mijn gelijk, maar het was leeg op een papier na met daarop ‘Mis Poes!’ Dat was door de dochter van je zuster Betty, Nienke geschreven! Amerika vond DNA op het papier. Dus sterk bewijs van obstructie door je beide zusters! Zie Verkrachtingsfoto’s in geheim vak speciaal bureau!

2009 – Veroordeling zitting rechtbank Leeuwarden en Hof Arnhem!

Door de omerta en je verborgen houden van lid zijn van de heimelijke criminele organisatie(met justitie) om mij kafkaësk alle cruciale informatie te onthouden! En met het heimelijke antipsychoticum wat mij een halve zombie maakte, werd ik zonder(!) advocaat(vond je corrupt niet nodig, onzin en weigerde mijn geld vrij te geven voor een advocaat) veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenis en boete van 5400 euro te betalen aan o.a. je verkrachter Jaap Duijs.

Terwijl je dus deel uitmaakte van de geheime Criminele Organisatie Johan Smedema waarJaap ook deel van uitmaakte sinds 1977! Je had vaker seks met Jaap in je leven dan met mij je weerloze echtgenoot.

Waarom werd ik niet juist juridische geholpen(!) door die heimelijke organisatie KCOM(Koninklijke Criminele Organisatie Mengele) waar justitie twee lieden in had zitten?

Later in 2011 en 2012 nog eens omdat jij weer verklaarde dat ik gek was en al heimelijk een antipsychoticum kreeg! Wat door de rechters als bewijs werd gezien van mijn gek zijn. Uiteindelijk heb ik, dus wij, 7000 euro moeten betalen aan de verkrachters waar jij gezellig mee omging! Je ging gezellig naar zijn verjaardagsfeest, want ik was zogenaamd gek en hij een goudeerlijke aardige man. Lees wat hij mijn weerloze buurmeisje aandeed in Jaap de Vaginajager route bijna verdronken minderjarig meisje!

Terwijl je kort geleden 29 juni 2020 mij weer om meer pensioen vroeg! Je hebt zelf(!) voor onze ondergang gezorgd, samen met je corrupte zusters en mijn corrupte broer Johan, andere broers, en vele andere corrupte schoften zoals drs . Frank van Es! Maar ook destijds prof. dr. Onno van der Hart UU en prof. dr. Robert van den Bosch UMCG. Zie 8.0 Hoger Beroep Smaad 2011/12!

2010 – Moordaanslag en conditioneren In Benidorm!

Ook als direct gevolg van je liegen en bedriegen dus het conditioneren door prof.dr. Onno van der Hart samen met jouw verkrachter Jaap Duijs op 20 mei 2010 in Nachtclub Pretty Women. Jaap zag ik uren daarvoor op de Boulevard in Benidorm en verborg zich op zijn kamer volgens destijds Belgische eigenaresse La Rambla in La Nucia! Zie Hersenspoelen en martelingen 20 mei 2010 Benidorm chronologisch!

2013 – Liegen zodat ik maand onschuldig P.I. Ter Apel in ging!

Tegen de ook al corrupte Bart van Someren loog je dat ik van plan was om tijdens het huwelijk van Arne met Inneke zogenaamd ‘Stennis’ te schoppen! Terwijl ik al weken daarvoor in september 2013 juist al naar Canada/Amerika ging voor mijn tweede asielaanvraag en dus dat helemaal niet kon! Ik had ook gesteld dat ik niet meer bij huwelijken of begrafenissen aanwezig wou zijn gezien de hoeveelheid liegende corrupte familie die ik dan verplicht zou moeten ontmoeten! Wat ik pertinent niet meer wou! Justitie waarschuwde Canada wat me weigerde en terug zond, vervolgens nieuwe geboekte vlucht en in preventieve detentie Ter Apel en daarna via Frankfurt en Mexico naar Texas! Totale onnodige kosten voor mij/ons een kleine 10.000 euro om Amerika te bereiken door je liegen en bedriegen, en de gruwelijke kafkaëske omerta!

2009 tot 2017 – Drie asielaanvragen met 15 maanden onschuldige detentie!

Liegen en bedriegen zodat ik in totaal drie keer asiel heb moeten aanvragen in Amerika! Het enige land dat mij wel wou helpen maar dat niet mocht van Nederlandse regering en justitie! In totaal in 2009 7 maanden, in 2013/14 2,5 maanden en in 2016/17 5,5 maanden, oftewel totaal 15 maanden onschuldige detentie als nota bene hoogstwaarschijnlijk het grootste slachtoffer uit de Nederlandse geschiedenis! Dat komt allemaal door jouw liegen en bedriegen! En door conditioneringen via Jan van Beek en vermoedelijk prof. dr. Robert van den Bosch UMCG en/of prof. dr. Onno van der Hart UU in die tijd. Dus deels was je onschuldig slachtoffer net als ik, maar je hebt mij NOOIT geholpen en altijd tegen gewerkt. Ik juist niet! Ik heb tot het laatst geprobeerd je te helpen maar werd door heel Nederland collectief tegen gewerkt.

In 2009 waarschuw je zelf De Amersfoortse dat ik in detentie zat, wat in Amerika transitie heet en geen normale detentie is, met als gevolg stopzetten van 5000 euro per maand! Gelukkig slechts 2 maanden, dus slechts 10.000 euro verlies voor mij/ons! Later AOW ingehouden en ook een 30.000 euro. Dus in totaal een 40.000 euro minder inkomen terwijl ik nota bene weerloos slachtoffer ben.

2016 – Vonnis Rechtbank Leeuwarden!

Tijdens weer een zitting rechtbank kon ik mij financieel en mentaal niet meer zelf verdedigen. Het antipsychoticum en de toen 16 jaar oude omerta om mij te laten denken dat ik gek was geworden, met justitie en wederzijdse familie, medici, en veel meer, was mij te veel geworden en ik werd dus zonder aanwezige advocaat en met verder niemand(!) aanwezig weer veroordeeld tot 5+5 en 6500(later 8000) boete nota bene te betalen aan de verkrachter Jaap Duijs en corrupte rechercheur Bart van Someren wegens belediging! Beide liegen en/of verklaren mij gek! In totaal heb ik 7000+8000=15.000 euro aan de verkrachters en medeplichtigen van mijn eigen vrouw moeten betalen!

Zie Corrupt vonnis 2016 meervoudige strafkamer Rechtbank Leeuwarden!

2017 tot 2018 – Koning WA loog en fraudeerde! Detentie in nederland voor nog(!) 13 maanden!

In totaal heb ik door jouw liegen en bedriegen ook in Nederland 14 maanden in detentie moeten zitten terwijl justitie-verkrachter drs. Jaap J. Duijs vrijuit ging en zelfs geld en gratis Villa kreeg!

Door het liegen en bedriegen van Koning Willem Alexander als KLM Co-Piloot op 15 maart 2017 in de lucht boven Montana, kreeg ik NIET het mij nota bene aangeboden asiel door Immigration Judge Rex J. Ford en moest daardoor 13 maanden in zijn ‘kerkers’ doorbrengen voordat ik met alleen de kleren die ik aanhad werd vrijgelaten. Zie KLM Co-Piloot Koning Willem Alexander fraudeerde en blokkeerde het mij aangeboden asiel tegen Nederland boven Amerikaans grondgebied!

2018 – Vluchten naar Spanje!

Ik vluchtte direct weer naar Spanje en moest weer een nieuw leven opbouwen! De zoveelste keer door het liegen en bedriegen van mijn nu ex-vrouw en haar drie mee liegende en bedriegende kinderen. Ik had de hoop om haar te kunnen laten helpen via therapie en/of mijn gelijk aan te kunnen tonen, opgegeven. Tegen een corrupte staat kunje het niet winnen zonder advocaat en met alle tegenwerking van iedereen(!) om mij heen! Idereen! Zelfs 5 moordaanslagen en totaal negeren en buitensluiten van Hans Smedema!

In totaal dus 29 maanden onschuldig vast terwijl ik geen enkele hulp kreeg mede door jouw liegen en bedriegen!

Heb je wel enig idee wat jij met al je pathologische liegen en bedriegen mij en dus ons(!) gekost hebt? Miljoenen en zware trauma’s! En een totaal vernietigd leven. Pure duivelse akties! Terwijl ik steeds alles ethisch correct heb gedaan ondanks je liegen en bedriegen. En ondanks Justitie en andere organisaties die laf en corrupt weigerden om een weerloos slachtoffer bij te staan!

Kinderen die hun jarenlange vader crimineel bedriegen en tegenwerken!

Hoe moet je kinderen noemen die hun jaren lang vermoedde vader bedriegen en zelfs zodanig crimineel tegenwerken, dat die weerloze stakker in totaal 29 maanden onschuldig de gevangenis ingaat? Terwijl de verkrachters juist vrijuit gaan? En Jaap Duijs zelfs een gratis Villa en maandelijkse toelage kreeg?

DNA testen vervalst en weerloos tijdens zittingen!

Kinderen die gewetenloos en meedogenloos hun zogenaamd vrijwillige DNA vaderschapstest vervalsen? Waardoor hun vader(niet biologisch) dus tijdens zittingen rechtbank en Hof, 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, kansloos is en daardoor onschuldig(!) weerloos veroordeeld wordt? Zelfs aangetrouwde schoonfamilie Snieders werkten gretig en gezellig mee aan mijn totale vernietiging als mens door de swabs te leveren die met de onze crimineel werden verwisseld en dus vervalst! Drie artsen die ook al weer mee liegen en bedriegen.

Luchtfoto 69-seks met Justitie-verkrachter Jaap Duijs gewist!

Kinderen die ook zomaar even cruciaal bewijs vernietigen? Een toevallige luchtfoto van justitie-verkrachter drs. Jaap J. Duijs die op zijn eigen gazon 69-seks had met mijn (nog steeds weerloze?) vrouw? Cruciaal bewijs dat juist in opdracht van justitie-verkrachter Jaap Duijs, dus onterecht, in mijn eigen huis moest worden vernietigd! Jaap Duijs had als dader die bevoegdheid helemaal niet!

Kinderen die kafkaësk weigeren informatie te geven!

Kinderen die kafkaësk ook nooit met hun vader over deze zaak wilden praten zelfs. Wreed! Voor mij zware re-traumatisatie en ik dacht 4 jaar lang zelfs dat ik wellicht toch plotseling gek was geworden! Gewetenloos em meedogenloos. Doodzwijgen net als de Omerta van mijn corrupte broer Johan Smedema uit Gennep.

Ook weigerden haar kinderen kafkaësk om mij te vertellen waarom ze mij geen informatie wilden geven, en ook niet van wie dat niet mocht. Mijn broer? Justitie? Koninklijk huis?

Boos op mij het slachtoffer!

Arne en Inneke waren boos dat ik niet op hun huwelijk aanwezig wou zijn, maar Arne was cruciaal in het vervalsen van de DNA Vaderschapstesten en het wissen van mijn enige bewijs van de seks van mijn Wiesje met haar justitie-verkrachter Jaap Duijs! En iedereen weigerde om mij bij te staan in de zwaarste periode uit mijn leven! Niemand wou mij helpen! Niemand!!!

Dus hoe kun je dan verwachten dat ik rustig op een trouwdag gezellig meedoe? Terwijl Arne al in 2000 door mijn broer werd ingelicht over deze gruwelijke zaak van martlen en psychologisch martelen door mijn corrupte broer mr. Johan Smedema uit Gennep!

Stiekem met zijn vader Jan de Vries spreken!

En dan stiekem met zijn vader Jan de Vries afspraken onder het mom van een afspraak met een peetoom ergens bij Assen! Terwijl jullie natuurlijk naar Leeuwarden reden en gezellig met zijn vader en zijn vrouw Jan en Jannie de Vries zaten te borrelen hoe jullie Hans Smedema kafkaësk nog meer konden voorliegen en bedriegen.

Enorme verliezen!

Ik verloor 145.000 euro per jaar beginnende in 2004 aan inkomen door het liegen en bedriegen van haar(!) corrupte crimineel handelende kinderen. Blijkbaar gretig samenwerkende met mijn broer en geheime afdeling binnen justitie met MOL-X. Daarnaast onze pensioenpot van 300.000 euro die ook op ging aan volstrekt onnodige onderzoeken en asielaanvragen omdat jij, je kinderen en onze wederzijdse familie, en justitie weigerden om mij simpel de waarheid te vertellen.

Verder nam ik beleggingsbeslissingen die ik natuurlijk nooit zou hebben gedaan als ik wist dat ik een zwaar antipsychoticum kreeg. Als justitie niet ook nog een ander stiekem gif heeft gegeven. Tienduizenden aan verliezen! Vermoedelijk richting twee ton! Maar je betaalde ook vaak de inkopen die Jaap Duijs deed, omdat hij daarvoor geen geld had! Of zijn bar-rekening iedere vrijdag terwijl je tegen mij loog. Of de 7000 gulden die je aan Rieks Perdok moest geven! De vader van Jorrit. Etc.

Het is Huiselijk geweld en mishandeling!

Wat jij mij hebt aangedaan, en deels je kinderen, maar ook onschuldige buitenstaanders, valt onder huiselijk geweld van mij je echtgenoot door zijn vriendin, later vrouw en gelukkig nu ex-vrouw!

Mentaal was ik zwaar beschadigd en zag lege stoel terwijl jij daarop zat!

Een foto van je naast justitie-verkrachter drs. Jaap J. Duijs in de bus naar Italië voor Dante, zag ik een lege stoel, maar jij zat naast hem. En je betaalde met je credit card, dus mijn geld, zijn reisje en etentjes! Dat kwam vele malen voor en ook dat ik alles ter plaatse verdrong en argeloos verder leefde. Zie Saw 9 blanc lines on a full(!) page during official memory-test!

Cruciale vragen!

 1. Welke medici zijn op dit bevoegd om over mij te beslissen zonder mij daarbij te betrekken sinds 2003 of zo?
 2. Wie van de familie beslist over mijn leven zonder mij daarin te betrekken? Eerst mijn corrupte broer Johan Smedema uit Gennep via dus KCOM, daarna zeker zwager en kerkrat Tjitte de Jong in 2003, en ik vermoed dat ze nu heimelijk haar corrupte liegende en bedriegende kinderen daarmee hebben belast. Arne zou logisch zijn die wou nooit met mij praten is dus bereid om mij te verloochenen!
 3. Hoe kom ik daar van af? Ik ben nu 72 jaar oud en mag nog steeds niet zelfstandig over mijn eigen leven beslissen? Gruwelijk.
 4. Wat stond er in het document dat prof.dr. Onno van der Hart mij door martelen afperste? Hij ontkent, dus is het cruciaal! AIVD/Justitie geven GEEN antwoord en zonder topadvocaat kan ik niets beginnen. Sluw, sluw, sluw allemaal.
 5. Welke documenten waren in het door jouw en Jaap Duijs gestolen A4 dat de corrupte psychiater drs. Frank van Es begin 2007 gedwongen door secretaris Medisch Tuchtcollege Groningen aan mij moest sturen? Wie heeft die gekregen van jouw! Jaap en dus Justitie? Waarom mag een slachtoffer niet zijn eigen medische dossier lezen? Wat mag ik pertinent niet lezen?

Conclusie

Mijn Wiesje was zowel dader als pathologisch liegend meisje van 19 jaar, als ook slachtoffer van haar foutieve onethische keuzes die tot haar martelen tot seksslavin hebben geleid! Dader en slachtoffer.

Het is ook een voortdurend misdrijf dat dus niet kan verjaren zoals zoveel domme mensen foutief aannemen.  Ook nu ben ik nog iedere dag met deze zaak bezig met schulden die ik nooit meer kan betalen, en met proberen te achterhalen of ik nog steeds wordt gedrogeerd met antipsychotica of erger, om er voor te zorgen dat ik gehandicapt blijf en deze zaak nooit zonder hulp kan oplossen! Had ik Wiesje nooit ontmoet, had ik een prachtig leven kunnen hebben!

Schriftelijk verklaren!

Erken je dit? Bevestig dat dan schriftelijk! En laat je corrupte kinderen dat ook schriftelijk vastleggen! Zonder dat wil ik met jullie niets meer te maken hebben. Dus stuur geen emails meer over feestjes of zo, zoals Ilse nog deed weken geleden.

Ik maak hierna nog een overzicht van alle betrokken medici die mij sinds mijn jeugd hebben bedrogen! Ongelofelijk lange lijst en geeft aan hoe corrupt deze lieden zichzelf beschermen en de slachtoffers mooi laten creperen!

Tot zover, zal nog wat aangevuld worden door voortschrijdend inzicht!

ing. Hans Smedema, in exile in Albir, Costa Blanca, Spanje.

 

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.