Hans Smedema verstoten!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Hans & Wies Smedema leven feitelijk sinds 1972 heimelijk en gruwelijk verstoten!

Legal tactfulness ©Steve Geshwister
Legal tactfulness ©Steve Geshwister.

‘Boze meneer, mama kleertjes uit. Papa gauw komen en boze meneer wegjagen!’  Wanhopig dochtertje van 4 jaar meerdere malen, tijdens weer een verkrachting door Rieks P. uit Roden, terwijl haar papa NOOIT kon komen met zijn onmiddellijke verdringing in combinatie met de gruwelijke doofpot!

‘Het leven van Hans en Wies Smedema werd ‘verwoest’ door toedoen van familie, politieke, bestuurlijke, rechterlijke, ambtelijke gezagsdragers en met name door de gewetenloze kwaadaardige opstelling van ‘Het Koninklijk huis/Koningin Beatrix’ namens de Nederlandse staat. Gevolg was totale rechteloosheid sinds 1972, en nog steeds!’

Pas in 2016 komt Hans Smedema erachter dat hij sinds september 2003 heimelijk en tegen zijn uitdrukkelijke wil, door de corrupte psychiater drs. Frank van Es in samenwerking met zijn mentaal zieke vrouw een onbekend antipsychoticum kreeg toegediend verborgen in het officiële doosje en doordrukstrip van baby aspirin 100 mg!

En pas in 2014 bekend haar dochter dat de kinderen zelf met hulp schoonfamilie de DNA-vaderschapstesten hadden vervalst door de swabs te verwisselen! Dus geloofde niemand mij meer en kreeg ik geen (slachtoffer)advocaat! Ook foto van 69-seks Jaap Duijs met mij vrouw werd door kinderen vernietigd! Kinderen en familie werkten dus allemaal tegen Hans Smedema! Inclusief mijn eigen vriendin in 1972 en familie die zelfs een geheime organisatie oprichten met justitie om alle bewijzen te vernietigen!

Verde blijkt dat prof.dr. Onno van der Hart al in1975 Hans heimelijk en volstrekt tegen zijn wil conditioneerde door martelen om alles wat met het misbruik van zijn vrouw te aken had te verdringen. Als een hond afgericht. Iedere 5 a 6 jaar werd dit heimelijk herhaald en op 20 mei 2010 werd er weer gemarteld met buurman leraar frans heimelijk justitie medewerker drs. Jaap J. Duijs uit Drachten. 

Zie daarvoor post Hersenspoelen en martelingen 20 mei 2010 Benidorm chronologisch!

Hans was dus niet ernstig ziek geworden zoals hij foutief aannam, maar ziek gemaakt door de foutieve medicatie! Dit is geen waan, maar een daadwerkelijk gebeurd misdrijf! Dus geen antipsychoticum, maar alleen een lichte vorm van PTSS! Hij kon zonder dat foutieve medicijn nog gewoon doorwerken van 2000 tot eind 2003! Dus arbeidsongeschikt(!) gemaakt door drs. Frank van Es met 145.000 euro inkomensverlies per jaar of 2,3 miljoen tot in 2019! Zie post

J’Accuse Psychiater drs. Frank D. van Es UMCG

29 maanden detentie!

In 2019 heeft Hans al 29 maanden gevangen gezeten alleen omdat hij het durfde op te nemen tegen de hier corrupte Nederlandse staat en vooral het corrupte Koninklijk huis! 15 maande wegens de ‘crime’ om 3x in Amerika asiel aan te vragen tegen de vervolging door Nederland en 14 maanden wegens zogenaamde belediging liegende serieverkrachter drs, Jaap J. Duijs die immers bij koninklijk besluit NIET mag worden vervolgd en daar sluw gebruik van maakte. Tijdens rechtszaken wordt ook geen enkele verdediging toegelaten!

Zie post J’Accuse Minister President en Koninklijk huis

Anne Frank verhaal herhaalt zich hier!

Net als bij Anne Frank worden Hans en Wies Smedema verstoten door Nederland! Ook hier weigert politie en OM om ons te beschermen en levert ons uit aan de verkrachters en medeplichtigen door speciaal Koninklijk decreet of ruling dat ieder onderzoek en vervolging van de verkrachters verbood en daarmee ons vogelvrij verklaarde!

Zie post Comparison famous Anne Frank with unknown Hans Smedema affair!

Gruwelijk

De gruwelijkheid en groteske omvang van deze politieke samenzwering door de Nederlandse staat en Koninklijk huis dringt maar uiterst langzaam door tot het Nederlandse bewustzijn, door de ingestelde doofpot en afgedwongen ‘Omerta’ op grond van een vals en fout beroep op de ‘Staatsveiligheid’. Hier hun prachtige woning waar hun hele ziel en zaligheid in zat, en wat Hans & Wies gedwongen moesten achterlaten omdat hun bloedeigen familie, medici en justitie weigerden om simpel de waarheid te openbaren!


Hans Smedema houdt inmiddels heel Nederland collectief verantwoordelijk voor wat hier heeft plaatsgevonden gezien hun kwaadaardige opstelling sinds 1972.

Zie ook Post Opzettelijke vernieling woning!

Gruwelijke behandeling door Nederland!

 1. Eerst worden Hans & Wies Smedema in 1972 gruwelijk mishandeld door verkrachters met zware verdringing of dissociatie tot gevolg,
 2. dan doet familie daar nog even een schepje bij op door alle verkrachtingen sinds 1972 tot heden te verzwijgen en dus feitelijk een ‘waanwereld’, 38 jaar lang ‘echt’ laten lijken!
 3. Vervolgens gaat justitie omgekeerd werken door de verkrachtingen te verbergen voor het echtpaar en bewijzen zelfs te manipuleren of vernietigen! Hulp aan verkrachters!
 4. Dan doet een achterlijke Koningin Juliana op dringend verzoek familie op grond fraude en valsheid in geschrifte daar weer een schepje bij op door het staatsveiligheid te maken via een speciale geheime wet(medische doofpot) die iedere vervolging onmogelijk maakt, en alle ambtenaren opdraagt om aan die criminele acties mee te werken! De laffe en gewetenloze toch al onschendbare Koningin Beatrix in 1980 doet precies hetzelfde! Ze zorgt met haar handtekening in 1991 er snel en sluw voor dat de Wet Openbaarheid Bestuur WOB buiten werking wordt gezet als het Koninklijk huis betrokken is! Nu kan niemand achter deze gruwelijke zaak komen denkt ze gewetenloos en hypocriet.
 5. Op 25 april 2014 neemt Koning Willem Alexander het stokje over en benoemt hij verkrachter Rieks Perdok uit Roden, zelfs heimelijk vader onze jongste zoon, tot ‘Lid Orde van Oranje Nassau’ voor zijn bewezen ‘diensten’!
 6. Vervolgens doet de totale omgeving van Hans & Wies Smedema daar vrolijk aan mee en hebben verkrachters vrij spel met het weerloze echtpaar met drie kinderen van verkrachters en Hans sinds 1972 onvruchtbaar, zonder dat toch cruciale feit hun mee te delen en te waarschuwen.
 7. Medici en met name psychiaters vinden dat de vrouw ‘recht heeft om van niets te weten!’ Dus feitelijk ook ‘recht om te worden verkracht’, en verbergen alle verkrachtingen en hun bedrog uit hun medische files en laten Hans Smedema in 2000 sluw denken dat hij ‘geestelijk gestoord’ is geworden in plaats van gewoon ‘BETER!’
 8. De kinderen kiezen vervolgens niet voor hun eigen ouders om hun lijden na die tientallen jaren van meer en meer traumatische verkrachtingen te stoppen, maar juist weer voor de ‘arme’ familie en doofpotters! Daarmee hun ouders sinds 2000 door een hel laten gaan!
 9. Hans & Wies Smedema worden daarmee opzettelijk tegen elkaar opgezet en leven noodgedwongen(!) apart in verschillende landen, en met twee verschillende werkelijkheden! Vrouw wordt voorgehouden dat Hans gek is en in werkelijkheid is ze ernstig ziek. Dus geen therapie mogelijk zolang de misdrijven worden ontkend!
 10. Dan weigeren alle advocaten om hun juridische bijstand te verstrekken, vermoedelijk gebaseerd op fraude en vals beroep staatsveiligheid, kafkaiaans zonder dat cruciale feit even mee te delen!
 11. En om het leuk af te ronden weigeren alle media en journalisten om deze gruwelijke zaak, het ‘misdrijf van de eeuw’ en ‘Dutch Queengate’, aan het Nederlandse volk bekend te maken. Omerta!
 12. Broer mr. Johan Smedema uit Gennep blijkt de gewetenloze leider voor de familiemaffia sinds 1972 tot 2003, en ‘Godfather’ zwager Tjitte de Jong van 2003 tot heden!

President Obama stelde over Osama Bin Laden gezien zijn onethische gruweldaden:

‘A small person, on the wrong side of history!’

Hans Smedema stelt gezien de onethische gruweldaden als (in)direct gevolg van ‘De Kroon’ en nu met name ‘Koningin Beatrix’:

‘Queen Beatrix is (in this case) a small person, on the wrong side of history!’

President Obama stelt terecht ook:

‘History has proven to be always on the side of those who seek justice!’

Hans Smedema stelt:

‘History has proven to be not on the side of a Queen and politicians who betray their own people!’

Werkelijkheid gemanipuleerd!

Gruwelijk en wereldwijd volstrekt uniek is het feit dat verantwoordelijken, dus met name familie, medici en overheid voor Hans & Wies Smedema de werkelijkheid opzettelijk verborgen heeft gehouden! Namelijk eindeloos doorgaande verkrachtingen met zelfs kinderen daarvan sinds 1972, voor het weerloze en argeloze echtpaar met ernstige selectieve amnesie en verdringing. En zelfs nu het meeste wel uit is gekomen, gewetenloos en kil blijven doorgaan met bedriegen van de beide slachtoffers en feitelijk het Nederlandse volk.

Totale rechteloosheid in speciale opdracht Koninklijk huis!

Verstoten, gruwelijk bedrogen en mishandeld door:

 1. Verkrachters zelf die 30 jaar lang vrijelijk hun gang konden gaan, niet gehinderd door justitie en politie, of ook maar iemand die ethisch en integer heeft gehandeld! Dat verkrachters verkrachten is eigenlijk het enige logische en ‘normale’ in deze gruwelijke zaak! Enkele bekende verkrachters; Ongeveer 10 jaar lang Jan van Beek uit Utrecht vader dochter & vele vrienden en klanten, maandenlang Laurens Boksman uit Leeuwarden en schoonzoon, bouwvakkers tijdens bouw, jarenlang Hans van der Heide uit Leeuwarden, Jan de Vries uit Leeuwarden vader zoon, een jaar lang Rieks P. uit Roden vader zoon,  30 jaar lang Jaap Duijs uit Drachten vader geaborteerde vrucht uit 1980,  en vele vele onbekenden. Hans & Wies mochten verwachten dat dit niet zou worden toegestaan en ze gewaarschuwd zouden worden. Maar de wederzijdse familie gedoogde rustig alle verkrachtingen sinds 1972, misschien nu nog, en zwijgt nu nog laf!
 2. Familie die wederzijds hun (schoon)zuster rustig lieten verkrachten zonder het verliefde stelletje te waarschuwen dat ze beiden ernstig ziek waren en de ernstige verkrachtingen verdrongen, en dus volledig weerloos waren tegenover de 30 jaar voortgaande verkrachtingen en zelfs kinderen van die verkrachters. Omgekeerde wereld, want familie zou ethisch juist voor de belangen van Hans & Wies Smedema moeten zijn opgekomen. Dat mochten die verwachten en zijn vrouw met nog steeds selectieve amnesie denkt nog steeds niet te zijn bedrogen door haar eigen zusters! Gruwelijk. De huiveringwekkendste namen; mr. Johan Smedema uit Gennep die sinds 1973 tot enkele jaren geleden heimelijk ons beider leven controleerde en totaal verwoestte met speciale toestemming justitie en Koninklijk huis, Zwager Tjitte de Jong en zuster Rinske Smedema uit Norg die vermoedelijk nu heimelijk ons leven controleren en verwoesten, broer Marinus Smedema uit Moraira, broer Ruud J. Smedema uit Epe, schoonzuster Klazien J. uit Steenwijk en Betty J. uit Wijk bij Duurstede die hun zuster gewetenloos rustig lieten verkrachten, en vrijwel allen daaromheen zoals hun kinderen en kennissen waren gewoon op de hoogte en zwegen laf en gewetenloos! Nog steeds!
 3. Justitie, OM en Politie die tegen hun normale missie en bevoegdheden in, juist de verkrachters 30 jaar lang hun gang lieten gaan en hielpen door de bewijzen weg te werken, terwijl de beide slachtoffers ondanks zelfs kinderen van verkrachters, bedrogen werden in een heimelijke omgekeerde wereld. Zeer veel politiemedewerkers, OM en binnen justitie. De belangrijkste schoften zijn Lubbers, Donner, Hirsch Ballin, JanPeter Balkenende en andere ministers sinds 1973! Men beschermde zogenaamd de naam van de bedrogen maar onschendbare Koningin Juliana en Beatrix.
 4. Medici die tegen hun beroepseed om patiënten te helpen zoveel als mogelijk, hier juist het omgekeerde hebben gedaan! Huisartsen, meerdere psychiaters, psychologen allemaal liegen en bedriegen in opdracht van familie en Koningin? Artsenkaarten en files vervalst en beide slachtoffers is nooit de waarheid verteld zodat die zich nooit konden verdedigen tegen de verkrachters! Omgekeerde wereld en kwaadaardig gedrag! De meest gruwelijke namen; prof.dr. Onno van der Hart die bedroog en drogeerde, psychiaters Oostveen Drachten, Mutsaers Haren, Bauke Koopmans en Frans van Es GGZ Drachten, Bruggeman & Luttikhuizen UMCG hoewel die bevestigden dat het verhaal heel goed mogelijk kon zijn(!), huisartsen Hogen Esch en Lefering, en vele anderen. Hans & Wies Smedema hadden de rechtvaardige verwachting NIET te worden bedrogen door hun eigen medici! Wat wel is gebeurd! Dus ze leefden onwetend in een soort omgekeerde wereld!
 5. Politici, fractieleiders die rond 1975, ondanks het op de hoogte zijn van de gruwelijke situatie waar de beide slachtoffers Hans & Wies Smedema in verkeerden met maar doorgaande verkrachtingen en onvruchtbaar zijn van Hans, desondanks een onomkeerbare(naam Koningin!) gruwelijke doofpot met Koninklijke goedkeuring op touw zetten, die zijn weerga wereldwijd niet heeft! Zonder precedent! Omgekeerde wereld en onethisch, want de gevolgen waren buitenproportioneel en het leven van Hans & Wies Smedema werd er totaal door verwoest en zelfs nu in 2011 nog! Geen enkele politicus en met name fractieleider bleek bereid om zelfs maar met Hans Smedema over deze politieke samenzwering te praten! Wegens hun eed is trouw gezworen aan Koningin Beatrix, dus kunnen ze niets doen! De eed is dus erg fout en moet geweigerd worden.
 6. Koninklijk huis die haar bevoegdheden en missie tegenover haar arme weerloze volk en specifiek Hans & Wies Smedema, gruwelijk en crimineel heeft verzaakt en misbruikt, door de normaal gangbare wetten voor Hans & Wies Smedema heimelijk en met abnormaal hoge verborgen financiële kosten, buiten werking te zetten. Zonder de beide weerloze slachtoffers te waarschuwen, zelfs niet nadat door de maar voortgaande ernstige trauma’s pas in maart 2000 bij Hans zijn geheugen langzaam begon terug te komen. En zelfs nu in 2011, als de beide echtelieden die graag samen oud zouden willen worden, nog gewetenloos en meedogenloos bij gebrek aan morele moed en karakter, de doofpot voor het totale Nederlandse volk verbergt. En daarbij de medische wereld cruciale gegevens over voor onmogelijk gehouden medische feiten, gewetenloos onthoudt om haar eigen ‘naam’ zuiver te laten blijven lijken! Kwaadaardig gedrag, want ze is onverschillig tegenover onrecht! Hoogverraad tegenover het Nederlandse volk! Koningin Juliana en Beatrix.
 7. Rechters die diverse malen op de hoogte bleken, en met zekerheid bij een voor Hans & Wies Smedema heimelijke tbs regeling betrokken moeten zijn als toezichthouders. Nooit hebben deze daadwerkelijk onze belangen verdedigd! Omgekeerde wereld, want de verkrachters en alle andere medeplichtigen gingen daardoor vrijuit! Politierechter Jeroen van Bruggen vond het zelfs rechtvaardig om een weerloze Hans Smedema met ernstige PTSS, ieder recht op verdediging en juridische bijstand te ontzeggen terwijl de daders dat wel hadden!
 8. Advocaten die Hans Smedema categorisch iedere bijstand weigeren! Daardoor is Hans machteloos en kan geen documenten of andere acties ondernemen waarbij dat verplicht is. Het doen van aangifte bij politie wat een burgerrecht is, is Hans Smedema niet toegestaan! Sinds januari 2004 is geen advocaat bereid gebleken om Hans in deze hoofdzaak bij te staan! Omgekeerde wereld, want de daders krijgen die hulp namelijk wel en mogen wel aangifte doen! De belangrijkste namen; Wim Winkel Drachten die als advocaat optrad en op de hoogte is van deze doofpot maar zijn cliënt NIET inlichtte, Gerrit ham Groningen idem, Ad Speksnijder Leeuwarden deed niets, en tientallen anderen weigeren categorisch iedere hulp. Zelfs mr. A. (Bram) Moszkowicz kreeg geen enkele verdediging voor elkaar en liet dat ook gebeuren! Ernstige mensenrechtenschendingen! Vrijwel zeker is het verboden op grond staatsveiligheid wegens betrokkenheid Koningin Beatrix!
 9. Media die iedere publicatie laf en gewetenloos blijven weigeren, vermoedelijk op grond staatsveiligheid die zogenaamd in het geding zou zijn. Telegraaf, Friese pers, HP, Peter R. de Vries, John van den Heuvel en vele anderen weigeren om het Nederlandse volk over deze gruwelijke nog lopende(!) zaak te waarschuwen. Het misdrijf van de eeuw en later historisch erfgoed van Nederland en wereldwijd bekend, maar de media te laf bij gebrek aan morele moed. Kwaadaardig gedrag want onverschillig tegenover onrecht! Vergelijkbaar met de beroemde Franse Dreyfus-affaire waar eerst ook niemand dat aandurfde tot de vrijwel direct beroemde Emile Zola verscheen!
 10. Nederlandse burgers die op geen enkele wijze blijk hebben gegeven van hun weerzin tegen hetgeen hier al 38 jaar plaatsvindt. Geen onderzoek, geen advocaat, geen recht op doen aangiften, alles ondanks de vele tientallen controleerbare feiten en getuigen, Hans is veroordeeld zonder recht op verdediging, schriftelijke verklaring van 1200 pagina’s, het maakt hun blijkbaar meedogenloos en apathisch niets uit, of het gaat blijkbaar hun bevattingsvermogen gewoon te boven. Ludiek gesteld, te veel mensen met maar een half brein?
 11. Amerikaanse burgers zoals mijn vriend Al Rust die doordat Min. Justitie loog dat er over mij GEEN dossier was onschuldig oneervol werd ontslagen en 85.000 gulden schadevergoeding moest betalen! Later daardoor ook zware dilemma’s voor andere ambtenaren hoe te handelen in deze zwaar onethische doofpot en zwaarste samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis tegen een onschuldig weerloos slachtoffer en zijn al even weerloze vrouw!

Het totaal is zo ongelofelijk en bizar, dat men dit vaak eerst als onmogelijk af doet. Wat gezien de omgekeerde wereld en totale rechteloosheid veroorzaakt door het Koninklijk huis, eigenlijk logisch is. Maar zoals altijd met dit soort zaken, het zal maar langzaam tot het bewustzijn van mensen doordringen net als vroeger met Multatuli van Eduard Douwes Dekker die ook vergeefs misstanden van de Nederlandse staat aan het licht probeerde te brengen. Ook hij leefde  verstoten als vluchteling buiten Nederland, waar hij gedesillusioneerd stierf. Pas na zijn dood durfden de laffe Nederlanders in opstand te komen tegen het foute koloniale bewind.

Dat alle betrokkenen en instanties blijkbaar zonder enige weerstand daartegen, zich sinds 1973 dit hebben laten welgevallen, zonder te beseffen dat het onethisch is en niet toegestaan gezien de rechten van de mens, is niet te bevatten en zegt iets over het gebrek aan morele moed van deze lieden. Lafheid in gewoon Nederlands en kwaadaardig gedrag, want ‘onverschillig tegenover onrecht’. De enigen die hiertegen in opstand kwamen, zijn Amerikaan Al Rust en oud Ambassadeur Paul Bremer! En klokkenluider Elise B. uit Uden niet te vergeten, hoewel die nu de kant van de misdadigers heeft gekozen.

Koningin Beatrix, en inmiddels Koning Willem Alexander zou op grond van deze gruwelijke zaak Nederland uitgejaagd moeten worden!

Zie ook KLM Co-Pilot King Willem Alexander corrupt blocked my American Asylum Request against the Netherlands in American Airspace!

Met oprechte diepe minachting,

Hans Smedema, Nederlands vluchteling, Xalo/Jalon, Spain

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.