Drogeren voor hersenspoelen in Benidorm bevestigd!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Drogeren voor hersenspoelen in Benidorm bevestigd!

HeartbreakBenidorm1.jpg
Hier werkte John de bartender in 2010 en later, die mij heeft geholpen en wellicht mijn leven gered!

Cruciaal bewijs voor het hersenspoelen en conditioneren in Nachtclub Pretty Woman in Benidorm op donderdagavond 20 mei 2010!

Geheime huiveringwekkende stasi afdeling binnen Justitie zelf!

Zie voor details van deze gruwelijke Stasi afdeling na speciale Koninklijke opdracht binnen Justitie mijn Post https://hanssmedema.info/samenzwering-binnen-justitie-geheime-afdeling-voert-hersenspoelen-en-conditionering-uit/

Ik vond na enig speurwerk, John Bollemeijer de bartender van HeartBreak bar uit Benidorm die wellicht in 2010 mijn leven heeft gered. Hij was terug in Nederland en kan getuigen op verzoek.

Zie voor details https://hanssmedema.info/gehersenspoeld-opdracht-justitie/

PrettyWomanNightClubBenidorm
Werd speciaal afgehuurd en de meisjes kregen ieder 1500€ voor even aanwezig zijn donderdagavond 20 mei 2010 en moesten na mijn drogeren het pand verlaten! Eén meisje deed dat niet en was getuige van mijn martelen en hoorde me schreeuwen! Zag medische instrumenten in de kamer boven. Waarom ben jij zo belangrijk? Waarom mag de lokale politie niets doen? Wie ben jij?

John Bollemeijer bevestigde per email:

  1. dat ik inderdaad in mei 2010 was gedrogeerd door de twee mannen al in bar HeartBreak.
  2. dat hij daarom(!) inderdaad in overleg met mij de fotograaf Fernando ook naar nachtclub Pretty Woman had gestuurd! 
  3. en dat hij later van Fernando nog een extra kopie van de foto waarop één van de daders stond, aan mij heeft gegeven. Fernando moet dus hebben geweten na afloop van mijn martelen dat politie NIETS mocht doen om dat te voorkomen van de meisjes, en dat de eerdere foto natuurlijk gestolen was. Wat precies klopt!
  4. Dat hij bereid was om te getuigen van zijn deel indien nodig.

Dat had hij gezien uit mijn verwarde indruk en ogen, en hij had vervolgens de Argentijnse fotograaf Fernando gewaarschuwd om ook naar die nachtclub Pretty Woman te gaan. Achternaam fotograaf helaas onbekend. Die kwam inderdaad en heeft foto’s gemaakt, die ik ter plaatse betaalde, en hij heeft later samen met de meisjes van nachtclub Pretty Woman de lokale politie gewaarschuwd. Die kwamen nog op tijd, maar mochten niet optreden van hogere instantie(dus op verzoek Nederland, dus laffe en corrupte MP JanPeter Balkenende en Hirsch Balin), maar hebben wel alle namen genoteerd van alle aanwezigen en mij verzocht om de volgende morgen bij de politie te komen. Die file met alle namen zal natuurlijk weer gewist zijn op verzoek corrupte Nederland!

Het kan ook een moordaanslag geweest zijn gezien het ongeluk dat ik op weg naar huis kreeg rond vrijdagmorgen 2.00 uur.

Marteling door duivelse Prof.dr Onno van der Hart!

Onno van der Hart, psycholoog. Stasi methoden met martelingen!
Duivelse Onno van der Hart, psycholoog. Stasi methoden met martelingen!

In ieder geval heeft de duivelse prof. dr. Onno van der Hart mij weer(eerder o.a. in 1975) zodanig geconditioneerd op donderdagavond 20 mei 2010 dat ik kansloos was bij het openbreken van deze doofpot en bij het krijgen van een relatie voor nog eigen kinderen. Zijn vriend en mede crimineel prof. dr. R.J. (Robert) van den Bosch van UMCG moet daarbij weer goedkeuring hebben gegeven! Er zijn altijd TWEE handtekeningen nodig! Zie Post https://hanssmedema.info/jaccuse-prof-dr-j-r-robert-van-den-bosch-umcg/

Zie voor alle andere beschuldigingen mijn Page: 5 J’Accuse!

Door de martelingen(!) krijg ik een pure angstaanval bij het begin van een mogelijke relatie! Dus loop ik weg zoals hier wat eerder beschreven! Ook tijdens mijn tweede asiel aanvraag in Texas durfde ik plotseling niet meer mijn PTSS als gevolg trauma’s te noemen! Wat in 2009 juist cruciaal was en heel veel over werd gesproken en zelfs getest! Waarom deed ik dat? Tijdens het onderzoek in 2009 was het juist positief! Weer na de vraag die pure angst(!) om er over te praten! Dus conditionering en mind control door toebrengen elektrische schokken door de duivelse Onno! In opdracht en met goedkeuring laffe en corrupte MP JanPeter Balkenende en Hirsch Balin. Dat de laatste toevallig twee Ministeries had, is natuurlijk geen toeval, maar opzet door weigeren meewerken aan deze doofpot door PvdA?

Zie email van prof.dr. Onno van der Hart over hoe boos hij was over mijn beschuldigingen! De email is van 5 mei en ik werd op donderdagavond 20 mei al gemarteld met hersenbeschadigingen. Want voor mei 2010 was ik veel assertiever en scherper dan na mei 2010. Groot verschil, dus hij heeft op grond van mijn weigering besloten om mij dan maar even tot een soort zombie te maken. De corrupte schoft en de opdrachtgevers. Koninklijk huis en Ministerraad!

KnipselOnnovanderHartOntkenning5-5-2010

Onno de Duivel liegt in zijn email want hij weigerde mij iedere hulp en ook doorverwijzing juist! Wat ik terecht zeer vreemd vond en me dus opviel. In zijn email liegt hij dus dat hij mij doorverwees naar iemand!

En ik had deze corrupte schoft al openlijk op mijn Blog in 2007 en later hier beschuldigd! Dus deze duivel kreeg van Koninklijk huis en Ministerraad weer de kans om alleen te zijn met mij, en mij buiten gevecht te stellen. Hij heeft mijn hersenen geconditioneerd en feitelijk zodanig beschadigd, dat ik nooit meer kans zal zien om alleen deze zaak open te blazen, of om een relatie te krijgen die mij kon helpen.

Deze man verdient een zware straf in mijn ogen, voor wat hij mij, mijn vrouw, Amerikaan Al Rust, het Nederlandse volk, politie en alle ambtenaren, en het Amerikaanse volk sinds 1975 heeft aangedaan. Samen met het blijkbaar laffe en corrupte Koninklijk huis en Ministers dan natuurlijk. Kroon dus zwaar betrokken!

Zie latere post over Koning Willem Alexander die als KLM Co-Piloot het mij door asielrechter Rex J. Ford in de lucht(!) boven Amerika/Montana aangeboden asiel juist blokkeerde door te liegen dat ik ik dat juist niet wou!

KLM Co-Pilot King Willem Alexander corrupt blocked my American Asylum against the Netherlands in American Airspace!

Onno de Duivel had ons simpel kunnen helpen, maar het grote geld van de Rabobank(mijn vriendin werkte daar en het begon tijdens werktijd), miljoen of meer, was voldoende voor hem om ons leven gewoon even(!) te vernietigen. Zijn collega’s uit Zwolle, waar hij heimelijk twee weken was(wat de laffe corrupte schoft ontkent), hadden al klachten ingediend tegen hem en zelfs mij gewaarschuwd. Je leven zal vernietigd worden als we niet ingrijpen. Maar politie die werd gewaarschuwd, wou van mij zelf een aangifte, wat door gebruik geheugenverlies toebrengende drugs, ik NOOIT kon natuurlijk. Ik wist niet meer wat er gebeurd was achteraf, dus was machteloos zonder hulp van derden.

electroshock_therapy_by_penneyHij dwong in 1975 nadat eerste kind NIET van mij bleek, mij na twee uur weigeren een schriftelijk getekend document af, na twee of drie keer mij heimelijk(!) een drug te hebben gegeven. Volgens zijn collega was dat een drug die geheugenverlies toebracht. Hij wou ook een hypnose sessie een week later via huisarts Hogen Esch. Hij zal me toen ook al gemarteld hebben!

Onze ruzie gedurende twee uur(!) was om het feit dat hij wou dat hij mij NIETS hoefde te vertellen wat uit de hypnose sessie zou blijken mbt misdrijven tegen mijn vriendin/vrouw, en dat hij juist opdracht had om er voor te zorgen dat mijn vriendin toen al vrouw van niets zou blijven weten! Dus dat hij mij NIETS zou hoeven vertellen! Ik wou wel weten welke misdrijven er gebeurd waren en weigerde dus te tekenen! Immers dan kon ik haar beschermen, als ik het niet wist niet natuurlijk. Cruciaal verschil waarop de huidige doofpot vermoedelijk nog steeds gebaseerd is! Hans wil zelf van niets weten? Zo achterlijk is toch niemand? Of wel? Door twee of drie keer heimelijk(dus tegen mijn wil en met getuige) toedienen van drug, deur op slot zodat ik niet weg kon wat ik nog probeerde, en mentaal martelen, lukte hem dat uiteindelijk. Want door die drug kun je je normale brein niet meer gebruiken! Zo worden ook de mensen vermoord die te lastig zijn! In deze zaak zijn meer mensen vermoord! O.a . Cees van ‘t Hoog mijn buurman en drie moordaanslagen op mijzelf volgens de dader Jan van Beek uit Utrecht, en dus in 2010 en 2016 nog twee keer.Totaal al 5 moordaanslagen op mijn leven, dat ik nog leef is zuiver toeval.

Dat document uit begin 1975(nadat eerst kind niet van mij bleek, wat men ons beiden NIET vertelde!!!) heeft men gebruikt om Koningin Juliana te misleiden tot een speciale achterbakse regeling die ieder onderzoek door justitie of OM verbiedt.

Zie hoe duivels Onno de Duivel alles weken van te voren al gepland had in mijn post Duivels contract afgeperst door prof.dr. Onno van der Hart!

Zie ook Post https://hanssmedema.info/prof-dr-o-van-der-hart/

Maar in april 2010 dus weer gemarteld nota bene in Benidorm vrijwel direct nadat ik op 5 november 2009 uit Florida naar Amsterdam werd gedeporteerd!  Dit ondanks mijn zware waarschuwing aan Judge Rex J. Ford Miami Immigration Court:

When you deport me back to Amsterdam, I am afraid the Dutch will for sure brainwash me again and try to damage my brain, and/or do more conditioning to make sure I will never be able to solve this Dutch conspiracy. Prof.dr. Onno van der hart will do that again with help from the Dutch Ministry of InJustice! There will be nobody to stop them!

Gestolen foto dader en wat meisjes later toch weer gekregen!

Ook dat John mij een paar dagen later nog een foto had gegeven waarop ik, wat meisjes en één van de criminelen stonden afgebeeld. Die foto was tijdens mijn drogeren en hersenspoelen door de corrupte Onno van der Hart weer van me gestolen, maar het heeft met politie er toe geleid dat ze mij voorzichtig moesten behandelen. John had die foto weer van fotograaf Fernando gekregen!

Hoewel ik dus een ongeluk veroorzaakte in Jalon met geparkeerde auto’s dus alleen een 12.000 euro financiële schade. Wat de standaard moord methode is van deze lieden! Ook Cees van ‘t Hoog werd op die manier vermoord! Zogenaamd een hartaanval, maar in werkelijkheid drogeren en hypnose, of moord in opdracht stasi afdeling binnen Justitie/AIVD zelf!

Fotograaf plotseling(!) terug naar Argentinië!

De fotograaf ging volgens hem nog in dat zelfde jaar nog plotseling terug naar Argentinië! Geen toeval, maar wegwerken van getuigen! 100.000 euro meegekregen en moet zwijgen? Bewuste meisje dat stiekem terug kwam om er achter te komen wat hier gaande was, en mij hoorde schreeuwen tijdens de 4 uur martelingen door de duivelse specialist psychiater/psycholoog prof. dr. Onno van der Hart, loopt ook gevaar te worden vermoord. Ze had ook medische instrumenten gezien en vroeg mij waarom ik zo belangrijk was dat politie niets mocht doen vanuit Justitie Madrid! Wie ben jij dan? Waarom ben je zo belangrijk?

Koninklijk huis oorzaak van ons creperen!

En dat weet ik inmiddels. Het is omdat het Koninklijk huis betrokken is op verzoek broer mr. Johan Smedema uit Gennep rond 1972, wat in 1975 tot een speciaal wetje of decreet heeft geleid. Geen onderzoeken toegestaan voor Hans en Wies Smedema, dus die zijn de rest van hun leven weerloos en vogelvrij verklaard zonder daarvan op de hoogte gebracht te zijn. En omdat Koningin Juliana tekende, is deze zaak nu ook nog staatsveiligheid geworden. Immers als deze criminele gang van zaken zou uitkomen, wordt Nederland waarschijnlijk een Republiek.

Zie Post https://hanssmedema.info/jaccuse-koningin-beatrix/

en Post https://hanssmedema.info/dutch-queengate-samenzwering/

Deze duivelse Onno van der Hart die ik daar herkende, werkt dus voor de mol en verrader binnen Justitie/AIVD zelf op een hoge positie! Demmink? Of onderdeel van inmiddels natuurlijk een groep die samen de criminele organisatie vormen om het Nederlandse volk te bedriegen ten koste van miljoenen aan heimelijk gestolen belastinggeld?

ing. Hans Smedema, El Albir, Costa Blanca, Spain.

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.