Laffe media! Collaboreren!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Wat me meer en meer stoort is de houding van de laffe media in Nederland in deze zaak. Hoe bestaat het, ik heb Rimmer Mulder, een rotaryvriend nota bene, persoonlijk op de hoogte gesteld en toch weigert hij om deze zaak te publiceren. Daarmee stelt hij zich hoger dan het Nederlandse volk. Dat volk mag toch zeker wel zelf beslissen of het wel of niet gewaarschuwd en ingelicht wil worden? Met hulp van de media en zeker de Leeuwarder Courant zouden er een paar artikelen in kunnen hebben gestaan die om getuigen riepen. Die zouden zeker dat van Ruud Rosingh en van broer Marinus die met voltallig personeel verhaal ging halen in de krant hebben gelezen en zich melden en daarmee mijn bewijs leveren. Rimmer Mulder collaboreert dus met de ‘Groep Mengele’, net als vroeger ook al de Leeuwarder Courant collaboreerde met de Duitsers in de bezettingstijd. Het enige wat hij me schriftelijk meedeelde, was ‘laat het rusten’. Dus doofpot in stand houden! De Friese burgers mogen dit dus niet weten van hem!

Idem ‘De Telegraaf’. Erg laf. Ik heb persoonlijk met John van den Heuvel gesproken en hij zou het onderzoeken. Maar dat deed hij niet en de De Telegraaf heeft er nooit iets over willen publiceren. Het Nederlandse volk mag dus van niets weten en zeker niet mijn versie van het verhaal. Zou er ooit iets over in de krant gestaan hebben? Dat ik het niet herkende? Maar waarom dan deze doofpot? Er is dus iets te verbergen, anders had men mij wel gewoon de waarheid kunnen vertellen. Ook De Telegraaf collaboreert dus met de vijand van Nederland, van het Nederlandse volk, namelijk ‘Groep Mengele’. Je kunt niemand wijs maken dat dit hulp is aan slachtoffers door middel van verzwijgen van misdrijven? Zijn ze gek geworden? Wat ontzettend laf allemaal. Gewetenloos ook nog, want ze drijven daarmee ons als echtpaar uit elkaar en maken ons leven tot een hel. Martelen is tegen de Rechten van de Mens, en toch doen ze dat hier gewoon. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Ambtenaren worden hier beschermd en politici. En dan nog de andere slachtoffers die niet gewaarschuwd worden!

Peter R. de Vries weigert het ook rustig drie maal! Hoezo integriteit? Hij had toch wel even wat kunnen zeggen hierover? Kleine moeite voor hem. Maar nee, niets. Hij verbergt het dus opzettelijk. Het Nederlandse volk mag van niets weten? En andere slachtoffers dan, die nu niet gewaarschuwd kunnen worden? Onbegrijpelijk.

Zelfs mijn vertrek uit Nederland, feitelijk een in ballingschap gaan en de vervolging door de Nederlandse ambtenaren proberen te ontlopen, wordt niets over gepubliceerd. Staatsveiligheid? kom nou, dat geloofd geen mens en zeker geen journalist. Puur verraad tegenover de Nederlandse argeloze onwetende burgers.

Het onderzoek van het CTIVD is ook al geen nieuws. Terwijl elk ander onderzoek van het CTIVD wel degelijk in het nieuws is geweest! Hoe kan dat. Weer collaboreren met de vijand van Nederland, namelijk ´Groep Mengele´.

En zie wat ik allemaal op deze site durf neer te zetten, maar geen nieuws. Wegens smaad en laster aangeklaagd door de daders en weer geen nieuws! Doofpot in optima forma en met hulp van de media, en nog geen enkele Nederlander tegengekomen die daartegen in opstand is gekomen! Niemand!

Uitermate laf en gewetenloos allemaal!

Later meer hierover…

Hans Smedema Copyright 2008 Hans Smedema, Dolores, Spanje.

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.