Joris Demmink blijkt verkrachter en MOL-X binnen Justitie in mijn Hans Smedema Affair!

Please Share! Fight this 'Perfect' 40+ year Royal Crime!

Joris Demmink blijkt verkrachter en MOL-X binnen Justitie in mijn Hans Smedema Affair!

Joris Demmink in 1986!

Alles nog eens evaluerend voor mijn laatste deel ‘Fighting the Unknown – Part 5 – J’Accuse’ Ebooks herinner ik me dat ik mijn (achteraf mentaal zieke/dissociatie) vrouw in 2000 al vroeg wat de naam was van de vriend van serieverkrachter huisbaas Jan van Beek uit Utrecht waar ze in 1972 argeloos een kamer huurde en door beide heren sexueel zwaar werd mishandeld. Ik had verder haar met opzet nog geen vragen gesteld en onderzocht eerst rustig en analyserend wekenlang zelf wat er achter mijn enorme doofpot en samenzwering zat. En schreef alles chronologisch in mijn computer zonder haar daarin te betrekken.

Haar nog spontane reactie was destijds…

“Joris…, Joris… Em of zoiets”

De criminele carrière van Joris Demmink begon dus in 1972 waar hij eerst betaald(aan Jan van Beek) seks had met mijn dan met ketamine gedrogeerde weerloze vriendin. En later als vriend van Jan mijn vriendin na zware mishandelingen tot een seksslavin martelde met een oude(pinnen versleten en dus geen wonden meer) stroomstok voor varkens die ik argeloos een keer zag en in mijn handen heb gehad. Rape video’s, ook met honden, verkochten ze volgens verkrachter huisbaas Jan van Beek via Praag en porno man Bik die daarbij betrokken was en ook de illegale NOS video ploeg financierde. Dus ook daar getuigen.

Joris was toevallig of niet, vaak in Praag!

Voor een prachtig overzicht van de Joris Demmink Affair zie het rapport van Micha Kat bij De Demmink Doofpot! Joris en de gruwelijke genoemde criminele acties, en zelfs moorden, past precies(!) in het beeld van mijn Hans Smedema Affair, waar hij zijn opleiding begon! En in contact kwam met top-crimineel porno baas Bik.

https://www.demminkdoofpot.nl/pagina/demmink-rapport-onderzoeksjournalist-micha-kat.html

Wist nog te weinig toen in 2000!

Op dat moment wist ik nog erg weinig van wat er gebeurd was en dus hoe deze ‘Hans Smedema Affair’ op topniveau zelfs koninklijk werd afgestopt. Anders had ik het wel eerder gemeld natuurlijk. Op dat moment in 2000 zei het me helemaal niets. De hele Joris Demmink affaire ging ook totaal aan mij voorbij zonder te beseffen dat hij onze gruwelijke vijand en MOL-X was binnen Justitie die alle onderzoeken afstopte via seponeren en manipuleren van alle bewijzen die plotseling verdwenen via geheime dienst medewerkers.

Door alle gruwelijke geplande(!) betaalde(!) ontkenningen van haar zusters en mijn broers, specifiek leider Omerta Org mijn corrupte broer Johan Smedema uit Gennep, en ook wederzijdse achterlijke ouders, corrupte zwager Tjitte de Jong en zogenaamde(!) vrienden zoals Ans Schuh Van Kesteren(freelance journaliste, via civiel contract 20.000 gulden lid Omerta Org in 1972 en perfecte getuige sinds 1971) de vrouw van mijn HTS-vriend Paul Schuh uit Alphen a/d Rijn, hield ik jarenlang rekening met het feit dat ik inderdaad wel eens plotseling gek kon zijn geworden in maart 2000. Ondanks dat alles klopte met foto’s en zelfs vreemde zaken zoals het ’97th General Army Hospital Frankfurt 30+ pagina’s Nederlandse Justitie dossier over Hans Smedema’ logisch maakte. Pas in december 2003 wist ik door eigen onderzoek 100% zeker dat ik helemaal niet gek was geworden, maar juist beter, en achter de grootste doofpot en samenzwering uit de mij bekende Nederlandse geschiedenis was gekomen door mijn natuurlijk helings proces.

Maar die spontane reactie over degene die haar tot een seksslavin martelde met een stroomstok voor varkens en mede misbruikte voor o.a. rape video’s met honden die via porno crimineel Bik en Praag naar Amerika werden verkocht, zelfs nog een overval voor nieuwe video met hond in 1979 in Drachten waarbij leraar Frans verkrachter Jaap de Vaginajager(Duijs) hun hielp, maakt de kans dat het daadwerkelijk onze beruchte Joris Demmink was, praktisch 99%. Dus voor mij in het vervolg hier zeker!

Zeker als je ook meeneemt dat tijdens mijn eerste asielaanvraag 087-402-454 in 2009 op Miami Airport, Florida, tijdens een 7 maanden zeer professioneel onderzoek in opdracht van mijn asielrechter Rex J. Ford, FBI en CIA het waarschijnlijk achten dat deze Joris Demmink onze vijand, MOL-X binnen Justitie en serieverkrachter was. En dus ook degene die mij al in 1972 samen met Jan van Beek onvruchtbaar maakte na drogeren met het narcosemiddel Ketamine via een opening direct onder mijn balzak/testikels en een verstopping maakte direct op(!) beide ballen. In 2009 werd ook bewezen dat het ging om een litteken(wat snel door de Omerta org zogenaamd een normale(!) huidplooi werd genoemd) wat ik zelfs moest laten wegbranden omdat het te hard was gewordenen ging bloeden tijdens veel lopen.

Dat alles(het massaal gepland liegen en bedriegen) had tot gevolg een ongelofelijke reeks van unieke gruwelijke bijzondere gebeurtenissen…

Bizarre ongelooflijke combinatie van volstrekt unieke gebeurtenissen!

Dit zodat serieverkrachter Jan van Beek zelf een of meer kinderen bij mijn vriendin kon verwekken waar ik dan voor moest zorgen en alles betalen. Precies zoals het achteraf is uitgekomen. Ons eerste kind een dochter, blijkt van Jan van Beek, terwijl mijn mentaal zieke vrouw met zware dissociatie zogenaamd nooit vreemd is gegaan en nooit verkracht is volgens haar geconditioneerde gemartelde brein. Zie daarvoor…

Uniek in Nederland: Gruwelijk verwoest leven met een vrouw met heimelijk een extra emotionele persoonlijkheid als seksslavin!

Joris had volgens Jan van Beek in 1972 via zijn geheime dienst BVD opleiding een boek gelezen dat beschreef hoe in Arabische landen jonge meisjes tot seksslavin werden gemarteld door drogeren en het toebrengen van zware trauma’s. Hoe groter de trauma’s hoe gehoorzamer en gewilliger, dus beter, het meisje werd. De Facto een Dissociatieve Identiteits Stoornis, of gemakkelijk oproepbare Extra Emotionele Persoonlijkheid. En dus hoefden Jan van Beek en Joris Demmink niet meer de dure Ketamine te kopen. Jan was voor het te veel stelen daarvan zelfs al ontslagen en liet mijn weerloze gedrogeerde vriendin voor hem mannen afwerken. 3 tot 5 op een avond/nacht na 11 uur. Hij leefde na zijn ontslag dus van mijn vriendin. Dat Joris die boeken las in 1972 past weer heel goed bij een opleiding voor de geheime dienst!

Eerder leek het mij niet Demmink!

De video over Joris Demmink die alle publiciteit in Nederland tot gevolg had, werd mede door dat degelijke professionele FBI/CIA Amerikaanse onderzoek als gevolg van mijn eerste asielaanvraag in 2009 tegen de gruwelijke vervolging(decennia lange geplande doofpot en samenzwering) door Nederland, gemaakt!

Zie daarover mijn gedetailleerde artikel…

Demmink Affair verbonden met Hans Smedema Affair via Koninklijk huis!

met hier nog een keer die bewuste video mede als gevolg van mijn asielaanvraag op Miami Airport in 2009…

Dus was het ook Joris Demmink die vanuit Justitie onze geplande(!) buurman drs. Jaap Duijs als onze bewaker aanstelde met de facto gratis Villa(kreeg 100.000 gulden en maandelijkse toelage in 1977) en microfoon in onze woning, en vanuit zijn topniveau kon beschermen en ieder onderzoek waar politie Drachten om vroeg, simpel verbood. Zo was het mij en politie zelf(!) verboden om officiële aangifte op te maken met verzoek om onderzoek naar deze zaak! Dat verbod kwam van Ministerie van Justitie volgens zedenrechercheur Haye Bruinsma in 2004.

Joris kende samen met verkrachter Jan van Beek immers Jaap Duijs als de vaste hoerenloper uit 1972 in Utrecht aan de St. Jacobstraat 31/32 in Utrecht en later in onze woning Zudendorpweg 3a in ‘t Harde als ik weg was. Waar buurman Cees van ‘t Hoog werd vermoord door hem 2x naar Dronten te lokken en te drogeren om tegen mijn auto te rijden, toen die alles onderzocht en te dicht bij de waarheid kwam volgens Jan van Beek zelf. Zie voor alle leuke gruwelijke details mijn Ebooks.

In dat artikel dacht ik nog dat het niet Demmink was omdat hij volgens zijn carriere overzicht bij Defensie werkte in de tijd van 1972.

Maar ik weet nog dat asielrechter Rex J. Ford in Florida vertelde dat na degelijk professioneel onderzoek FBI/CIA dachten dat het wel eens Joris Demmink kon zijn die ons dit alles had aangedaan.

En dat ik me niet moest laten afleiden doordat hij eerst voor Defensie werkte in 1972, want dat werd standaard(!) gedaan bij mensen die een opleiding kregen bij geheime dienst BVD/AIVD om juist hun carrière verborgen te houden. Bij mislukken of vragen konden ze immers naar Defensie verwijzen.

Zie ook… Resultaten Amerikaans Onderzoek Hans Smedema Affair

Joris werd volgens Jan van Beek in 1972 afgewezen voor een operationele functie bij BVD/AIVD, maar kreeg een betere staf functie aangeboden waar hij volgens Jan van Beek veel invloed kon uitoefenen om alle verkrachtingen na drogeren met ketamine te verbergen en zo hun straatje mooi steeds schoonvegen. Zijn grote kennis over ketamine en gedrogeerde meisjes was daar juist reden voor snelle promoties!

Hij zorgde er sluw ook voor dat deze gruwelijke zaak Staatsveiligheid werd door het Koninklijk huis erbij te betrekken via een speciaal decreet of ruling van Juliana op verzoek familie en medici, die ieder onderzoek en vervolging in deze zaak verbood om zogenaamd mijn vriendin te beschermen voor nog meer ellende tijdens rechtszaken. Wat gelogen was, want wij beiden vroegen juist om justitieel onderzoek later. Mij werd niets gevraagd zoals kafkaesk bij alle zaken. Ik werd door iedereen als hond behandeld en zelfs valselijk beschuldigd zoals Jan van Beek en Joris haar hadden geconditioneerd.

Hoogstwaarschijnlijk werd ik van niets wetende daardoor heimelijk(!) ter beschikking gesteld van de regering en dus de Omerta Organisatie, want al tijdens ons huwelijk op 23 feb 1973 moesten twee mensen van Justitie heimelijk(!) achteraf meetekenen.

Ook werd mij voor het huwelijk een extreem hoge levensverzekering opgedrongen van maar liefst 400.000 gulden! Dus bij mijn overlijden kreeg mijn vrouw(en haar Jan van Beek) dus veel geld! Vandaar moordaanslag direct nadat onze dochter niet van mij bleek te zijn, en ik onvruchtbaar gemaakt. Wat vanzelfsprekend voor ons verborgen werd gehouden!

En zo werd hoerenoper leraar Frans serieverkrachter Jaap Duijs via Justitie plotseling rijk met een de facto gratis Villa en werkte officieel voor Justitie en de Omerta Org. van mijn broer mr. Johan Smedema uit Gennep waar hij sluw deel van uit maakte! Zijn vrouw Wimke begreep destijds al niet waarom ze plotseling zoveel geld kregen en maar twee dagen om te beslissen welk stuk grond en daarna plotseling weer een ander nadat wij onze keus in Drachten plotseling hadden gewijzigd. Ze wist dus weinig of niets van haar hoerenloper vaginajager man. Mijn corrupte broer mr. Johan Smedema uit Gennep kwam speciaal(!) toevallig(!) langs om onze plotselinge nieuwe gewijzigde keuze te checken en was dus zwaar betrokken bij de keuze van leraar Frans Jaap Duijs voor gratis Villa en als onze ‘bewaker’, als leider Omerta Org. Of Justitie betaalde dat vele geld of Interpolis van de Rabo organisatie waar mijn vriendin werkte in 1972 en die alle kosten vergoeden. Dat vertelde huisarts Lefering mij toen ik daar voor het eerst kwam in 1978.

FBI/CIA wezen Joris Demmink als de MOL-X binnen Justitie!

Dat maakt de kans dat het Demmink is veel groter en schat ik nu op 99% zeker. Er zijn heel veel getuigen die weten wie die vriend van Jan van Beek was, zoals mijn vriendin/vrouw slachtoffer Wietske Jansma, broer leider Omerta Org mr. Johan Smedema uit Gennep die met hem samenwerkte, verkrachter leraar Frans drs. Jaap Duijs zelf natuurlijk, en vele anderen binnen Justitie zelf. Maar alle onderzoeken zijn verboden via speciaal decreet Koningin Juliana rond 1973/5 waarbij Justitie zelf werd opgedragen om daarvoor te zorgen. Die dus plotseling omgekeerd aan hun normale missie de verkrachters vrijuit liet gaan door nooit te vervolgen en bewijzen te vernietigen, en daarmee ons vogelvrij en weerloos maakte tegenover diezelfde verkrachters die dat cruciale nieuws wisten.

Dat alle onderzoeken naar Joris Demmink werden verboden is dus logisch want hij zou onze hele beerput zaak(Hans Smedema Affair) opblazen en daarmee het Koninklijk huis negatief in beeld brengen. De Facto chantage door Joris Demmink die een beroep op de staatsveiligheid kon doen. En dat zou de ‘Eenheid van De Kroon’ in gevaar brengen want de roep om een Republiek zou veel groter worden. Dus liet Kabinet Rutte Joris maar vrijuit gaan met een mooi pensioen. Hoezo eerlijk en oprecht? Hoezo obstructie van recht? Hoezo integriteit?

Mooi voorbeeld is het volgende…

KLM Co-Piloot Koning Willem Alexander fraudeerde en blokkeerde het mij aangeboden asiel tegen Nederland boven Amerikaans grondgebied!

Pieter Omtzigt werd door Mark Rutte op zijn eed van trouw aan Koning WA gewezen!

En dat is ook weer de reden dat Pieter Omtzigt plotseling stopte met zijn onderzoeken. Hij heeft immers trouw gezworen aan het Koninklijk huis en mag dus niet de ‘Eenheid van de Kroon’ in gevaar brengen!

Mark Rutte, verantwoordelijk voor Koning WA, heeft hem daar natuurlijk even op gewezen en zo afgestopt. Koninklijk huis is veeeel belangrijker dan ik of wij als de decennia lange slachtoffers van hun laffe criminele verborgen gehouden achterlijke acties. 

Alleen door NIET trouw te zweren aan Koning WA kunnen Politici wellicht wel wat doen?

ing. Hans Smedema, in exile in El Albir, Costa Blanca, Spanje

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.