Joris Demmink blijkt verkrachter en MOL-X binnen Justitie in mijn Hans Smedema Affair!

Please Share! Fight this 'Perfect' 40+ year (Royal) Crime!

Last Updated 06/07/2023 published 21/10/2021 by Hans Smedema

Joris Demmink blijkt verkrachter en MOL-X binnen Justitie in mijn Hans Smedema Affair!

Alles nog eens evaluerend voor mijn laatste deel ‘Vechten tegen het Onbekende’ of ‘Fighting the Unknown’ – Part 5 – J’Accuse’ Ebooks herinner ik me dat ik mijn (achteraf mentaal zieke/dissociatie ontoerekeningsvatbare) vrouw in maart/april 2000 al vroeg wat ook al weer de naam was van de vriend van serieverkrachter huisbaas Jan van Beek uit Utrecht waar ze in 1972 argeloos een kamer huurde en door beide heren zo sexueel zwaar werd mishandeld dat ze een zogenaamde extra gemakkelijk oproepbare emotionele persoonlijkheid ontwikkelde. Ik had verder haar met opzet nog geen vragen gesteld en onderzocht eerst heimelijk rustig en analyserend wekenlang zelf wat er achter mijn enorme doofpot en samenzwering zat. En schreef alles chronologisch in mijn computer zonder haar daarin nog te betrekken.

Haar nog spontane reactie was destijds…

“Joris…, Joris… M (dacht ik eerst even, maar ze bedoelde de klank) èm of zoiets”

Dus niet M, maar ‘èm’ zoals in ‘Dèm’, of Demmink!

Joris Demmink in 1986

De criminele carrière van Joris Demmink begon dus in 1972 waar hij eerst betaald(aan Jan van Beek) seks had met mijn dan met ketamine gedrogeerde weerloze vriendin. En later als vriend van Jan mijn vriendin opzettelijk na zware mishandelingen tot een seksslavin martelde met een oude(pinnen versleten en dus geen wonden meer) stroomstok voor varkens die ik argeloos een keer zag en in mijn handen heb gehad. Rape videos, ook met honden, verkochten ze volgens verkrachter huisbaas Jan van Beek via Praag en porno man Bik(?) die daarbij betrokken was en ook de illegale NOS video ploeg financierde. Dus ook daar getuigen. In 1979 worden wij zelfs aan de Sydwende in Drachten met hulp verkrachter geplande(!) leraar Frans buurman Jaap Duijs met de facto gratis Villa weer overvallen en wordt weer een rape-movie met een hond gemaakt, omdat vanuit Amerika er zoveel belangstelling was voor die actrice die zo natuurlijk acteerde tijdens haar seks met een hond! Logisch want mijn vriendin, later vrouw werd echt(!) licht gedrogeerd met ketamine en vervolgens verkracht door een hond. Ze was toen al zodanig getraumatiseerd dat ze na afloop zich niets meer herinnerde. Zie mijn Ebook deel 1 voor de details.

Joris was ook toevallig of niet, vaak in Praag!

Zojuist een nog meer gedetailleerde post over Joris en de samenhang met mijn Hans Smedema Affair gepubliceerd in dit volgende artikel wat nog wordt aangevuld…

J’Accuse Joris Demmink als de heimelijke crimineel en Mol binnen Justitie!

Zie mijn laatste artikel waarin ik zijn loopbaan naast mijn Hans Smedema Affair evalueer…

Topambtenaar Secretaris Generaal Joris Demmink was 40 jaar zwaar criminele MOL binnen Ministerie van Justitie met heimelijke Koninklijke bescherming!

en het laatste over de gevolgen van deze corrupte MOL binnen Justitie en Geheime dienst die alles prachtig kon manipuleren om verkrachters en zo buiten schot te houden en meestal andere onschuldigen zoals ikzelf juist vals te beschuldigen! Wie zijn de andere slachtoffers?

Decades of Dutch Injustice by the rapist traitor who became Top Level Secretary General Ministry of (In)Justice protected by Royal ruling based on fraud and betrayal!

Voor een prachtig overzicht van de Joris Demmink Affair nog zonder mijn Hans Smedema Affair, zie het professionele rapport van Micha Kat(helaas aan lager wal geraakt later) bij De Demmink Doofpot! Joris en de gruwelijke genoemde criminele acties, en zelfs moorden, past precies(!) in het beeld van mijn Hans Smedema Affair, waar hij in 1972 zijn opleiding begon! En zo in contact kwam met een topcrimineel porno baas Bik(?) die alles financierde en contact had met de Porno industrie in Praag, die weer door verkocht naar Amerika.

https://www.demminkdoofpot.nl/pagina/demmink-rapport-onderzoeksjournalist-micha-kat.html

Of hier direct de hele pdf file omdat files later plotseling(!) verdwijnen: https://s3.amazonaws.com/hanssmedema.info/DeDemminkDoofpot-webversie.pdf

Cruciaal is wellicht dat mijn Amerikaanse asielrechter Rex J. Ford Miami Immigration Court ook dachten dat Joris Demmink degene was die ons leven heeft vernietigd. Tijdens zeer professioneel onderzoek FBI en CIA hebben ze ook verkrachter Jan van Beek uit Utrecht opgespoord en met hem gesproken! Net overigens als met Klaus Maurers in Duitsland die deels bij de cruciale ondervraging in Frankfurt was nadat men het zogenaamde ’97th General Army Hospital Frankfurt’ cruciale 30+ pagina’s Nederlandse Inlichtingen dossier over mij en mijn vrouw had gevonden wat veel bewijzen heeft en deze hele zaak uitlegt. Amerika heeft deze file!!!

Zie… Resultaten Amerikaans Onderzoek Hans Smedema Affair

FAQ Veel gestelde vragen!

Wist nog te weinig toen in 2000!

Op dat moment wist ik nog erg weinig van wat er gebeurd was en dus hoe deze ‘Hans Smedema Affair’ op topniveau zelfs koninklijk werd afgestopt. Anders had ik het wel eerder gemeld natuurlijk. Op dat moment in 2000 zei het me helemaal niets. De hele Joris Demmink affaire ging ook totaal aan mij voorbij zonder te beseffen dat hij onze gruwelijke vijand en MOL-X was binnen Justitie die alle onderzoeken afstopte via seponeren en manipuleren van alle bewijzen die plotseling verdwenen via geheime dienst medewerkers.

Door alle gruwelijke geplande(!) betaalde(!) ontkenningen van haar zusters en mijn broers, specifiek leider Omerta Org mijn corrupte broer Johan Smedema uit Gennep, en ook wederzijdse achterlijke ouders, corrupte zwager Tjitte de Jong en zogenaamde(!) vrienden zoals Ans Schuh Van Kesteren(freelance journaliste, via civiel contract 20.000 gulden lid Omerta Org in 1972 en perfecte getuige sinds 1971) de vrouw van mijn HTS-vriend Paul Schuh uit Alphen a/d Rijn, hield ik jarenlang rekening met het feit dat ik inderdaad wel eens plotseling gek kon zijn geworden in maart 2000. Ondanks dat alles klopte met foto’s en zelfs vreemde zaken zoals het ’97th General Army Hospital Frankfurt 30+ pagina’s Nederlandse Justitie dossier over Hans Smedema’ logisch maakte. Pas in december 2003 wist ik door eigen onderzoek 100% zeker dat ik helemaal niet gek was geworden, maar juist beter, en achter de grootste doofpot en samenzwering uit de mij bekende Nederlandse geschiedenis was gekomen door mijn natuurlijk helings proces.

Maar die spontane reactie over degene die haar tot een seksslavin martelde met een stroomstok voor varkens en mede misbruikte voor o.a. rape video’s met honden die via porno crimineel Bik en Praag naar Amerika werden verkocht, zelfs nog een overval voor nieuwe video met hond in 1979 in Drachten waarbij leraar Frans verkrachter Jaap de Vaginajager(Duijs) hun hielp, maakt de kans dat het daadwerkelijk onze beruchte Joris Demmink was, praktisch 99%. Dus voor mij in het vervolg hier zeker!

Zeker als je ook meeneemt dat tijdens mijn eerste asielaanvraag 087-402-454 in 2009 op Miami Airport, Florida, tijdens een 7 maanden zeer professioneel onderzoek in opdracht van mijn asielrechter Rex J. Ford, FBI en CIA het waarschijnlijk achten dat deze Joris Demmink onze vijand, MOL-X binnen Justitie en serieverkrachter was. En dus ook degene die mij al in 1972(mei/juni) samen met Jan van Beek onvruchtbaar maakte na drogeren met het narcosemiddel Ketamine via een opening direct onder mijn balzak/testikels en een verstopping maakte direct op(!) beide ballen. In 2009 werd ook bewezen dat het ging om een litteken(wat snel door de Omerta org zogenaamd(!) een normale(!) huidplooi werd genoemd) wat ik zelfs moest laten wegbranden omdat het te hard was gewordenen ging bloeden tijdens veel lopen. Arts op Corsica heeft dat onderzocht en schriftelijk vastgelegd tegenover asielrechter Rex J. Ford nog in 2009.

Dat alles(het massaal gepland liegen en bedriegen) had tot gevolg een ongelofelijke reeks van unieke gruwelijke maar bijzondere gebeurtenissen die mijn casus ongelofelijk maken. Zo ongelofelijk dat de meeste mensen dat niet eens kunnen bevatten! En dus mij onschuldig voor gek verklaren.

Bizarre ongelooflijke combinatie van volstrekt unieke gebeurtenissen!

Dit zodat serieverkrachter Jan van Beek zelf een of meer kinderen bij mijn vriendin kon verwekken waar ik dan voor moest zorgen en alles betalen. Precies zoals het achteraf is uitgekomen. Ons eerste kind een dochter, blijkt van Jan van Beek, terwijl mijn mentaal zieke vrouw met zware dissociatie zogenaamd nooit vreemd is gegaan en nooit verkracht is volgens haar geconditioneerde gemartelde brein. Zie daarvoor…

Uniek in Nederland: Gruwelijk verwoest leven met een vrouw met heimelijk een extra emotionele persoonlijkheid als seksslavin!

Joris had volgens Jan van Beek in 1972 via zijn geheime dienst BVD opleiding een boek gelezen dat beschreef hoe in Arabische landen jonge meisjes tot seksslavin werden gemarteld door drogeren en het toebrengen van zware trauma’s. Hoe groter de trauma’s hoe gehoorzamer en gewilliger, dus beter, het meisje werd. De Facto een Dissociatieve Identiteits Stoornis, of gemakkelijk oproepbare Extra Emotionele Persoonlijkheid. En dus hoefden Jan van Beek en Joris Demmink niet meer de dure Ketamine te kopen. Jan was voor het te veel stelen daarvan zelfs al ontslagen(of gedwongen ontslag te nemen?) en liet mijn weerloze gedrogeerde vriendin voor hem mannen afwerken. 3 tot 5 op een avond/nacht na 11 uur. Hij leefde na zijn ontslag dus jarenlang van mijn vriendin.

Dat Joris die boeken las in 1972 past weer heel goed bij een opleiding voor de geheime dienst!

Eerder leek het mij niet Demmink!

De video over Joris Demmink die alle publiciteit in Nederland tot gevolg had, werd mede door dat degelijke professionele FBI/CIA Amerikaanse onderzoek als gevolg van mijn eerste asielaanvraag in 2009 tegen de gruwelijke vervolging(decennia lange geplande doofpot en samenzwering) door Nederland, gemaakt!

Zie daarover mijn gedetailleerde artikel…

Demmink Affair verbonden met Hans Smedema Affair via Koninklijk huis!

met hier nog een keer die bewuste video mede als gevolg van mijn asielaanvraag op Miami Airport in 2009…

Mijn eigen gruwelijke Hans Smedema Affaire was nog niet bij deze video vermeld. Helaas.

Dus was het ook Joris Demmink die vanuit Justitie onze geplande(!) buurman drs. Jaap Duijs als onze bewaker aanstelde met de facto gratis Villa(kreeg 100.000 gulden en maandelijkse toelage in 1977) en microfoon in onze woning, en vanuit zijn topniveau kon beschermen en ieder onderzoek waar politie Drachten om vroeg, simpel verbood. Zo was het mij en politie zelf(!) verboden om officiële aangifte op te maken met verzoek om onderzoek naar deze zaak! Dat verbod kwam van Ministerie van Justitie volgens zedenrechercheur Haye Bruinsma in 2004.

Joris kende samen met verkrachter Jan van Beek immers Jaap Duijs als de vaste klant/hoerenloper uit 1972 in Utrecht aan de St. Jacobstraat 83 in Utrecht en later in onze woning Zudendorpweg 3a in ‘t Harde als ik weg was. Waar rond 1980 buurman Cees van ‘t Hoog werd vermoord door hem 2x naar Dronten te lokken en te drogeren om tegen mijn auto te rijden, toen die alles onderzocht en te dicht bij de waarheid kwam volgens Jan van Beek zelf. Zie voor alle leuke gruwelijke details mijn Ebooks.

In dat artikel dacht ik nog dat het niet Demmink was omdat hij volgens zijn carriere overzicht bij Defensie werkte in de tijd van 1972.

Maar ik weet nog dat asielrechter Rex J. Ford in Florida vertelde dat na degelijk professioneel onderzoek FBI/CIA dachten dat het wel eens Joris Demmink kon zijn die ons dit alles had aangedaan.

En dat ik me niet moest laten afleiden doordat hij eerst voor Defensie werkte in 1972, want dat werd standaard(!) gedaan bij mensen die een opleiding kregen bij geheime dienst BVD/AIVD om juist hun carrière verborgen te houden. Bij mislukken of vragen konden ze immers naar Defensie verwijzen.

Zie ook… Resultaten Amerikaans Onderzoek Hans Smedema Affair

Joris werd volgens Jan van Beek eind 1972 afgewezen voor een operationele functie (bij BVD/AIVD? MIVD?), maar kreeg een betere staf functie aangeboden waar hij volgens Jan van Beek veel invloed kon uitoefenen om alle verkrachtingen na drogeren met ketamine uit 1972 en later te verbergen en zo hun(Jan, Joris en Jaap de Vaginajager) straatje mooi steeds schoonvegen(seponeren). Zijn grote kennis over mind control, ketamine en gedrogeerde meisjes was daar juist reden voor snelle promoties! Ook misbruikte hij weer een lichte dosering ketamine tijdens evaluatie gesprekken om via mind control(hypnose) snel hoger op te komen volgens Jan van Beek in 1977. Hij liet zijn baas dan tijdens het gesprek zaken schriftelijk vastleggen zodat die he achteraf niet meer kon terugdraaien. Dat klopt precies met zijn Loopbaan waar hij per 1 januari 1973 plotseling plaatsvervangend hoofd van de afdeling binnen Defensie werd! Ook is het mogelijk dat zijn opleiding bij de Militaire Inlichtingen Dienst MIVD was. Die natuurlijk zwaar samenwerken met toenmalige BVD later AIVD.

Hij zorgde er sluw ook voor dat deze gruwelijke zaak Staatsveiligheid werd door het Koninklijk huis erbij te betrekken via een speciaal decreet of ruling van Juliana op verzoek broer Johan, familie en medici, die ieder onderzoek en vervolging in deze zaak verbood om zogenaamd mijn vriendin te beschermen voor nog meer ellende tijdens rechtszaken. Wat gelogen was, want wij beiden vroegen juist om justitieel onderzoek later. Mij werd niets gevraagd zoals kafkaesk bij alle zaken. Ik werd door iedereen als hond behandeld en zelfs valselijk beschuldigd zoals Jan van Beek en Joris haar hadden geconditioneerd. Ik was betrokken bij de porno industrie volgens mijn vriendin, wat haar was opgedragen(hersenspoelen). En wat mij nauwelijks werd gevraagd via mijn broer en ik natuurlijk ontkende, want ik wist nog van niets omdat ik sluw(joris) overal buiten werd gehouden!

Hoogstwaarschijnlijk werd ik van niets wetende daardoor heimelijk(!) ter beschikking gesteld van de regering en dus de Omerta Organisatie, want al tijdens ons huwelijk op 23 feb 1973 moesten twee mensen van Justitie heimelijk(!) achteraf meetekenen. Dus de Omerta liep toen al en pas veel later kom ik erachter dat mijn eigen vriendin en gedwongen vrouw, lid was van die Omerta organisatie tegen mij!

Ook werd mij voor het huwelijk een extreem hoge levensverzekering opgedrongen van maar liefst 400.000 gulden! Dus bij mijn overlijden kreeg mijn vrouw(en haar Jan van Beek) dus veel geld! Vandaar moordaanslag direct nadat onze dochter niet van mij bleek te zijn, en ik onvruchtbaar gemaakt. Wat vanzelfsprekend voor ons verborgen werd gehouden!

En zo werd hoerenoper leraar Frans serieverkrachter Jaap Duijs via Justitie plotseling rijk met een de facto gratis Villa en werkte officieel voor Justitie en de Omerta Org. van mijn broer mr. Johan Smedema uit Gennep waar hij sluw deel van uit maakte! Zijn vrouw Wimke begreep destijds al niet waarom ze plotseling zoveel geld kregen en maar twee dagen om te beslissen welk stuk grond en daarna plotseling weer een ander nadat wij onze keus in Drachten plotseling hadden gewijzigd. Ze wist dus weinig of niets van haar hoerenloper vaginajager man. Mijn corrupte broer mr. Johan Smedema uit Gennep kwam speciaal(!) toevallig(!) langs om onze plotselinge nieuwe gewijzigde keuze te checken en was dus zwaar betrokken bij de keuze van leraar Frans Jaap Duijs voor gratis Villa en als onze ‘bewaker’, als leider Omerta Org. Of Justitie betaalde dat vele geld of Interpolis van de Rabo organisatie waar mijn vriendin werkte in 1972 en die alle kosten vergoeden. Dat vertelde huisarts Lefering mij toen ik daar voor het eerst kwam in 1978.

FBI/CIA wezen Joris Demmink als de MOL-X binnen Justitie!

Dat maakt de kans dat het Demmink is veel groter en schat ik nu op 99% zeker. Er zijn heel veel getuigen die weten wie die vriend van Jan van Beek was, zoals mijn vriendin/vrouw slachtoffer Wietske Jansma, broer leider Omerta Org mr. Johan Smedema uit Gennep die met hem samenwerkte, verkrachter leraar Frans drs. Jaap Duijs zelf natuurlijk, en vele anderen binnen Justitie zelf. Maar alle onderzoeken zijn verboden via speciaal decreet Koningin Juliana rond 1973/5 waarbij Justitie zelf werd opgedragen om daarvoor te zorgen. Die dus plotseling omgekeerd aan hun normale missie de verkrachters vrijuit liet gaan door nooit te vervolgen en bewijzen te vernietigen, en daarmee ons vogelvrij en weerloos maakte tegenover diezelfde verkrachters die dat cruciale nieuws wisten.

Dat alle onderzoeken naar Joris Demmink werden verboden is dus logisch want hij zou onze hele beerput zaak(Hans Smedema Affair) opblazen en daarmee het Koninklijk huis negatief in beeld brengen. De Facto chantage door Joris Demmink die een beroep op de staatsveiligheid kon doen. En dat zou de ‘Eenheid van De Kroon’ in gevaar brengen want de roep om een Republiek zou veel groter worden. Dus liet Kabinet Rutte Joris maar vrijuit gaan met een mooi pensioen. Hoezo eerlijk en oprecht? Hoezo obstructie van recht? Hoezo integriteit?

Mooi voorbeeld is het volgende…

KLM Co-Piloot Koning Willem Alexander fraudeerde en blokkeerde het mij aangeboden asiel tegen Nederland boven Amerikaans grondgebied!

Pieter Omtzigt werd door Mark Rutte op zijn eed van trouw aan Koning WA gewezen!

En dat is ook weer de reden dat Pieter Omtzigt plotseling stopte met zijn onderzoeken. Hij heeft immers trouw gezworen aan het Koninklijk huis en mag dus niet de ‘Eenheid van de Kroon’ in gevaar brengen!

Mark Rutte, verantwoordelijk voor Koning WA, heeft hem daar natuurlijk even op gewezen en zo afgestopt. Koninklijk huis is veeeel belangrijker dan ik of wij als de decennia lange slachtoffers van hun laffe criminele verborgen gehouden achterlijke acties. 

Pieter Omtzigt geïnformeerd over ontmaskering verkrachter-mol Secretaris Generaal Justitie Joris Demmink!

Alleen door NIET trouw te zweren aan Koning WA kunnen Politici wellicht wel wat doen?

ing. Hans Smedema, in exile in El Albir, Costa Blanca, Spanje

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.