Trauma, Dissociatie en Hypnose!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Trauma, Dissociatie en Hypnose!

Mijn vijand prof.dr. Onno van der Hart heeft door als een dief in de nacht mijn brein heimelijk te verminken mijn leven totaal kapot gemaakt! Hij is niet te vertrouwen dus pas op voor deze corrupte psycholoog. Zie voor informatie mijn post

J’Accuse prof. dr. Onno van der Hart!

 

In het boek ‘Trauma, dissociatie en hypnose’ van O. van der Hart 4e druk, wordt duidelijk aangegeven wat de symptomen zijn van dissociatie, wat dubbele persoonlijkheid kan inhouden.

Het boek beschrijft perfect dubbele persoonlijkheid en was mijn eye-opener na een jaar me afvragend hoe dit ooit kon gebeuren! Ik heb Prof. Onno van der Hart zelfs nog bedankt daarvoor! Hoewel hij weigerde mij of ons te helpen! Ook wist hij al dat Suzette Boon het veel te druk had om mij te helpen! Ellert Nijenhuis mocht ik ook al nooit spreken. Minimaal erg merkwaardig allemaal? Het prima boek is op internet wel te bestellen. Dit stuk schreef ik al en nog veel meer op 29 oktober 2004! Dus pas op, dit is een moment opname uit 2004!

Analyse van de dissociatieve verschijnselen

Hier nog een prima uittreksel uit zijn boek: Trauma, dissociatie en hypnose

Hier even de belangrijkste stukken:

 • Allereerst stellen ze dat maar weinig clinici de juiste diagnose kunnen stellen. Meestal wordt pas na zes jaar ellende van verkeerde diagnose, de juiste gesteld en kan een passende behandeling opgestart worden. (!) Zie pagina 151. Betreft Hans.
 • Wanneer uiteindelijk de diagnose DIS wordt gesteld, zijn eerst al diverse andere diagnoses gesteld zoals depressie, schizofrenie, borderline persoonlijkheid enzv. Ook is sprake van lichamelijke klachten zoals ernstige hoofdpijnen (Wies), pijnen in de onderbuik (Wies), slaapstoornissen met frequent voorkomende nachtmerries. Pagina 163. Hans & Wies
 • De groep cliënten heeft zich getraind om alles wat op amnestische perioden zou kunnen wijzen te ontkennen, maar soms bestaat ook amnesie voor de amnesie zelf. 164. Wies.
 • Gevolgen posttraumatische aftakeling: in het algemeen is sprake van een verlaagd niveau van mentaal functioneren (verminderde spankracht) en een verminderde psychische energie. De klachten zijn depressiviteit, psychosomatische klachten, het niet meer aankunnen van de verantwoordelijkheden in het dagelijks leven, en tenslotte vitale uitputting. Pag.150. Hans.
 • Een ernstige vorm van PTSS kan lijken op een schizofreen ziektebeeld. Flashbacks met herbeleving kunnen worden opgevat als hallucinaties, en de mededeling dat de wereld vijandig is, kan worden uitgelegd als een waandenkbeeld. Bij psychiatrisch onderzoek dient een nauwkeurig onderscheid gemaakt te worden tussen schizofrenie en PTSS. Pag. 139. Hans.
 • Dissociatieve stoornis niet anders omschreven (DSNAO): 3. Dissociatieve toestanden, die kunnen voorkomen bij personen die langdurig onderworpen waren aan gedwongen beïnvloeding (bijvoorbeeld hersenspoeling, heropvoeding of indoctrinatie als gijzelaar van terroristen of sekteleden). Pag. 129. Wies in 1972.
 • Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) voorkomend bij Hans: 1a. terugkerende en indringende onaangename herinneringen aan de gebeurtenis. 1c. plotseling handelen of voelen alsof de traumatische gebeurtenis opnieuw plaatsvindt. 1d. Intens psychisch lijden. 1e. Fysiologische reacties. 2a. pogingen gedachten of gevoelens behorend bij het trauma te vermijden. 2b. pogingen activiteiten of situaties te vermijden. 2c. onmogelijkheid zich een belangrijk aspect van het trauma te herinneren. 2d. duidelijke verminderde belangstelling voor belangrijke activiteiten. 2e. gevoelens van onthechting of vervreemding van anderen. 2f. beperkt uiten van affect. 2g. gevoel van beperkter toekomst. 3a. moeite met inslapen of doorslapen. 3b. prikkelbaarheid. 3c. moeite met concentreren.
 • Verdringing versus dissociatie. Bij dissociatie ontkoppeld het persoonlijk bewustzijn zichzelf van de traumatische ervaring en delegeert de traumatische beleving en herinnering aan een ander deel, de emotionele persoonlijkheid (EP). De normale persoon weet er dus per definitie niets van. Pag. 94. Wies !
 • Indien zich een omstandigheid voordoet die op de een of andere manier lijkt op het doorgemaakte trauma, kan de EP gereactiveerd worden en de sturing over gevoel en gedrag plotseling overnemen. Pag. 76. Wies !
 • Duurzame persoonlijkheidsverandering na een catastrofale ervaring (PTSS): a. een vijandige of wantrouwende houding tegenover de wereld. B. sociale teruggetrokkenheid. C. gevoelens van leegheid of hopeloosheid. D. chronisch gevoel van op scherp staan. E. vervreemding. Pag. 119. Hans.
 • Sociale steun en informele contacten. Diverse studies tonen aan dat aandacht, zorg en steun, warmte en vriendschap die slachtoffers van schokkende gebeurtenissen ontvangen van degenen die hen na staan, hun welzijn en gezondheid en de assimilatie van de gebeurtenis bevordert. We denken daarbij aan de partner, gezins- en familieleden, vrienden en collega’s. Sociaal isolement en het daarbij behorende gebrek aan sociale steun is een belangrijke risicofactor. Ook de informele omgeving kan echter op een schadelijke manier reageren en secundaire victimisatie bevorderen: door het tonen van onbegrip, het uiten van verwijten, het eenvoudig niet tonen van belangstelling, en dergelijke. Hans in ernstige vorm, partner weet nog van niets en heeft vermijdingsgedrag. Kinderen verwijten het me (willen me laten opsluiten), familie ontkent het meedogenloos. Psychiaters die onwillend zijn om even te luisteren. Niemand die het nog geloofd. Pagina 57.
 • Pag. 50. Hans. Hun gebrek aan energie leidt tot het zich in sociaal en emotioneel opzicht isoleren en daarnaast tot spanningen en geagiteerd gedrag. Hun afgenomen spankracht heeft tot effect dat ze niet langer in staat zijn tot creatieve adaptatie aan hun omgeving en het verrichten van hoogwaardige arbeid. Niet alleen is hun capaciteit tot verwerking en integratie van het trauma zeer verminderd, ook hun vermogen om aan de eisen van het gewone, alledaagse leven te voldoen is ernstig aangetast. Zij raken uitgeput en ten slotte niet meer tot voelen en handelen in staat. Zij verliezen uiteindelijk de mentale synthese waaruit de reflectieve wil en overtuiging bestaat.

Ik vind dat een ieder die met schizofrenie te maken heeft, verplicht moet worden om dit boek te hebben bestudeerd voordat men ooit een diagnose mag stellen.
Het wel stellen van een, wellicht foutieve, diagnose is feitelijk misdadig en zou indien foutief tot een schadevergoeding aanleiding moeten geven.

In mijn geval is vanaf het allereerste begin aangegeven dat het vermoedelijk om misbruik ging en PTSS. Niemand wilde echt luisteren door eens door te vragen. Sinds maart 2000 heeft NIEMAND ooit echt serieus hier naar gekeken zelfs. Ik vecht nog steeds alleen tegen het onbekende!

Beschuldigingen

Prof.dr.  Onno van der Hart zelf geeft in een email te kennen dat hij niet die persoon is geweest in Zwolle en psycholoog is. Hij heeft ook nooit in Zwolle gewerkt. Het moet dan om een andere persoon gegaan zijn? Hij vond mijn opmerkingen ook grievend!

Ik weet nog als de dag van gisteren dat een psycholoog of psychiater zich aan mij voorstelde in de auto in Zwolle en mij vervolgens drogeerde en een document afperste en liet tekenen,  de naam noemde waar ‘Van der Hart’ in voorkwam. Dat vond ik namelijk zo mooi passen bij een psychiater. Of dat dezelfde is, is daarmee niet helemaal zeker natuurlijk. Iemand kan zich zelfs zo hebben voorgedaan? Wel logisch dat men hem waarschijnlijk er juist bij gehaald heeft vroeger! Zeker is ook dat mijn Amerikaanse vriend Al Rust met een Professor(!) Van der Hart uit Nederland heeft gesproken vanuit zijn positie als Militaire CIA Official. Hij waarschuwde mij al dat de man loog Hans Smedema niet te kennen, terwijl Al al wist uit de geheime snel gewiste files(ca. 1983) dat er wel degelijk een ‘Van der Hart’ betrokken was bij onze samenzwering en ook dat die inmiddels Professor was. Zie bij J’Accuse ‘Van der Hart’ bij Pages, waar dat precies beschreven is. Al Rust vertelde me nog: ‘His name is ‘Van der Hart and it is a Professor, but watch out for him, he has no Heart!’ Al Rust vertelde me ook dat hij deze Professor had gewaarschuwd ‘We are on to you!’  Maar er kunnen meerdere zijn? Zeer onwaarschijnlijk! Dus vrijwel zeker liegt hier de Professor ook tegen Hans Smedema, en daarmee tegen het hele Nederlandse volk. En het Ministerie van Geen-Justitie zwijgt als het graf terwijl ze precies weten om welke schoft het gaat, want het wil blijkbaar het Nederlandse volk graag bedriegen!

Maar gezien boven staande wijst alles wel degelijk in de richting van de Prof. Onno van der Hart lijkt mij, tenzij er een tweede Prof. Van der Hart is dan? Met name zijn weigering om ons bij te staan, maakt hem zeer verdacht en bewijst dat hij geen ‘hart’ heeft. Daarom laat ik nu toch alle beschuldigingen aan hem op deze site staan.

Ik raad hem aan om bij de politie aangifte tegen mij te doen! Dat zal onmiddellijk geaccepteerd worden(van daders wordt alles altijd direct geaccepteerd!) en vervolgens wordt Hans zonder advocaat en zonder verdediging en onderzoek weer aangeklaagd, terwijl zijn aangiftes immers consequent geweigerd worden sinds 2000! Hans zal zelfs geen advocaat meer zoeken!Veel succes toegewenst!

U vindt dit grievend? U bent zonder ‘hart’ niet eens in staat om u voor te stellen wat wij van u vinden! Duivels! Naar mijn mening mag ik u de Nederlandse Mengele noemen, waarvan de naam van deze Koninklijke Criminele Organisatie Mengele (KCOM), die hier heimelijk achter zit, afkomstig is.

Ook is in 1975 tegen deze psychiater aangifte gedaan bij politie Zwolle(belden mij nog) door een getuige van het drogeren met geheugenverlies toe brengend middel, en nog vooraf bij directie GGZ door meerdere medewerkers nog vóór de afpersing en het drogeren. Dit omdat deze wel integere medewerkers toen al begrepen, dat dit voor ons verdere leven gruwelijke gevolgen zou gaan hebben en dus collectief bezwaar ingediend hebben!

Dus dat moet eenvoudig na te gaan zijn aangezien ze daar toen werkten, maar zullen de schoften bij het OM NOOIT doen. Mark my words! Alle files bij Politie over deze zaak zijn op Koninklijk bevel gewist vermoedelijk. Dus enkel media aandacht en opsporing verzocht kan dit dan nog opsporen. Volgens Amerikaan Al Rust was dit enkel op Ministerieel niveau op te lossen! Dus politiek zit hier op hoog niveau achter! Dus Jan Peter Balkenende pleegt (hoog)verraad tegenover het Nederlandse volk door dit geheim te houden en door te laten lopen en brengt daarmee het Koninklijk huis in gevaar ook nog!

Maar ook blijkt hieruit de sluwheid van de betrokken psychiater of wellicht meerdere, die hier achter moet zitten. Die wist perfect van te voren hoe hij er voor kon zorgen, dat het nooit uit zou komen. Gewoon ervoor zorgen dat de trauma’s door bleven gaan.

Wies kon maar blijven worden verkracht en dus meer een meer trauma’s! Hans idem, hij zag meer een meer verkrachtingen en dus meer een meer trauma’s en dus steeds minder kans op terug keren van zijn geheugen! Daarom duurde het ook zo lang, 28 jaar!

En door nu de ‘Koninklijke Criminele Organisatie Mengele’ (KCOM) er voor te laten zorgen, dat Hans geen of de verkeerde behandeling kreeg(bewijzen wegwerken!) en totaal geïsoleerd werd, zal die zwakker en zwakker worden en uiteindelijk mentaal breken! Dat is dus de reden ook achter deze doofpot! Breek de beide slachtoffers en het komt NOOIT uit! Doodsimpel voor een corrupte psychiater dan! Het perfecte misdrijf!

Volgens dader Jan van Beek was de betrokken psychiater zwaar onder druk gezet en omgekocht. Het mag een wonder heten dat Hans nog steeds in staat is tot het analyseren en beredeneren van deze zaak en daarmee het gevecht nog steeds moederziel alleen kan winnen ook nog. Gruwelijk is dat deze schoft zelfs doorging toen hun was gebleken dat hun eerste kind niet van Hans was en dat die zelf onvruchtbaar moest zijn gemaakt! Dus alle verdere zwangerschappen en kinderen waren altijd(!) van verkrachters!

Mijn broer Johan Smedema uit Gennep en haar zuster Klazien J. uit Steenwijk weten precies om wie het gaat, want hebben natuurlijk regelmatig met hem gesproken! Ook de leiding van KCOM weet dat natuurlijk. Dus Ministerie van Justitie weet dat allang. Ook in de Amerikaanse files ligt het prima vast! Een kwestie van tijd dus.

Weer beroep ik mij op de ‘Convention against Torture’ die door Nederland getekend is. Nederland had al lang een onafhankelijk onderzoek moeten doen en uitzoeken wie die psychiater is geweest die mij heeft afgeperst en gedrogeerd, en ons beider leven totaal heeft vernietigd! Dat ligt al lang vast in diverse files. Bewijs mag onder die omstandigheden nooit tegen het slachtoffer gebruikt worden, enkel tegen de mishandelaar  zelf. Deze Blog is een direct gevolg van mishandeling en marteling van Hans en Wies Smedema! Hans dringt al sinds april 2000 aan op een degelijk onderzoek en openen van de geheime files over deze zaak. Het is Justitie, OM en Politie die weigeren, naast de laffe politici om dit te onderzoeken en dus is het uitsluitend hun aan te rekenen!

De ‘Complaint based on the Convention against Torture’ is op 15 mei 2010 per email ingediend en op 25 mei al weer afgewezen!

Later meer…

Hans Smedema, Nederlands vluchteling in Spanje!

Copyright 2010 Hans Smedema, Parcent, Alicante, Spain.

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.