Verkrachtingsfoto’s in geheim vak speciaal bureau!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Verkrachtingsfoto’s in geheim vak speciaal bureau!

Haar ouders wilden na mijn onderzoek en vragen over de doofpot en samenzwering tegen mij, mij de foto’s geven samen met een brief met cruciale uitleg in een dikke map. Ze lieten een speciaal houten bureau maken dat ik na hun dood zou krijgen en vertelden mij dat er informatie voor mij in zat met foto’s over misbruik van hun dochter/mijn vrouw en andere belangrijke zaken zoals de brief met cruciale informatie.

Alles aan mij gericht en duidelijk gemaakt aan haar corrupte zusters dat het bureau naar mij ging, maar die kregen natuurlijk niet de informatie over het geheime vak!

In 2009 tijdens mijn eerste asielaanvraag laat asielrechter Rex J. Ford blijkbaar het bureau opsporen en ze vinden inderdaad het geheime vak, maar leeg met vel papier ‘Mis Poes!’

Dus heeft Amerika daarmee het bewijs dat de foto’s en brief hebben bestaan en dat ouders een zware poging hebben gedaan om die bewijzen aan mij te geven. Ook dat dat corrupt werd geblokkeerd door Betty Jansma, haar man Peter Rijsmus en dochter Nienke, terwijl Klazien daar bij betrokken was want die had telefonisch contact met hun vanuit onze Villa aan de Sydwende, en bovendien dus valse aangifte politie/OM in 2008 en valse verklaringen heeft afgelegd tijdens officieel verhoor door Rechter-Commissaris op 22 mei 2012 bij Rechtbank Leeuwarden! Net als verkrachters Jaap Duijs en Rieks Perdok!

Mijn verhaal klopte weer precies en Amerika heeft veel veel meer bewijzen! Dat moet inmiddels een pallet vol zijn! Ik noem haar corrupte zuster dan ook wel…

Klazien Jansma het gruwelijke monster van Steenwijk!

Haar zuster Klazien wil alles vernietigen en voor mij verbergen.

Haar ouders vertelden ook dat mijn broers, met name mr. Johan Smedema uit Gennep  en haar zusters Klazien en Betty de foto’s wilden vernietigen en zo alles wat er gebeurd was sinds 1972 voor mij verborgen houden! Vandaar deze actie met een geheim vak. Ze konden mijn corrupte broer Godfather mr. Johan Smedema uit Gennep niet tegen houden ondanks het inschakelen van destijds VVD politica Nel-Veder Smit! Die sprak nog met me, maar ik wist immers van niets door de afgesproken omerta!

Eerder waren ze ook tegen het Koninklijke speciale decreet om iedere vervolging in deze zaak te verbieden, zogenaamd om verdere trauma’s voor mijn vrouw te voorkomen. Maar in werkelijkheid sluw van mijn broer en MOL-X(verkrachter uit 1972) geïnfiltreerd binnen Justitie/AIVD om uitkomen van hun eigen(!) criminele acties te voorkomen.

Immers door het Koninklijk huis erbij te betrekken, werd de zaak staatsveiligheid, want koninklijk huis mag nooit negatief in de publiciteit komen! Geniaal sluw! Alle ambtenaren, maar ook advocaten en rechters moeten blijkbaar daaraan meewerken!

Dus kreeg ik daarmee alle officiële instanties in heel Nederland tegen me als ik ooit achter hun gruwelijke doofpot en samenzwering zou komen! Sluw, sluw, sluw!

Helaas was ik geprogrammeerd(mind control en verminking brein door martelen) door de corrupte omgekochte prof. dr. Onno van der Hart om alles te verdringen en te ontwijken, dus verdrong het tot ik het buro zag na hun beider overlijden. Maar toen kreeg ik al heimelijk het antipsychoticum via de ook al weer corrupte psychiater drs. Frank van Es GGZ/UMCG, dus leefde als een halve zombie die alles ontweek wat met deze zaak te maken had.

Sluw geregeld allemaal via de Criminele Organisatie geleid door mijn corrupte broer mr. Johan Smedema samen met MOL-X binnen Justitie/AIVD.

Dat ik zonder kennis van de verkrachtingen van mijn vriendin en vrouw haar nooit kon beschermen, en zij met haar verdringing en extra emotionele persoonlijkheid natuurlijk ook niet, maakte blijkbaar deze corrupte meedogenloze lieden niets uit. Ook niet na de vele andere verkrachtingen die later plaatsvonden en ik aan Klazien had verteld, zelfs schriftelijk al in 2000!

Liegen en bedriegen van mij (maar later ook politie/OM) was standaard in haar familie! Zie post

Timeline of only the most crucial events!

Conspiracy against Hans Smedema explained!

Eerdere verkrachtings foto’s 1977 ook vernietigd!

Al veel eerder in 1977 zond de initiator en verkrachter Jan van Beek uit Utrecht van mijn vriendin, later vrouw mij na opbiechten van zijn eigen misbruik van mijn vriendin en dat mijn/haar dochter sluw van hem was door mij onvruchtbaar te maken, ook al een dikke envelop met dezelfde foto’s. Maar mijn ook weerloze vrouw, ook al zwaar geconditioneerd, opende de dikke envelop eerst en ik zag maar drie foto’s van het misbruik voordat ik flauw viel van de trauma’s en conditioneringen en mijn vrouw alles snel wegnam, verscheurde en weg spoelde door het toilet. Alles uitvoerig beschreven in mijn Ebooks.

Maar er was dus een tweede set foto’s voor 40.000 gulden(extra hypotheek) gekocht door haar domme vader Jolle Jansma, hoofd accountantsdienst Rabo Bank Noord Nederland en voorzitter Ondernemingsraad heel Rabo organisatie, van verkrachter Jan van Beek die daar weer een nieuwe rape movie van hun dochter en mijn weerloze vrouw mee financierde!

Terwijl ik nog steeds argeloos en kafkaëske van niets mocht weten door wederzijdse familie en justitie, en dus haar en mijzelf niet kon verdedigen! In 1975 de eerste moordaanslag op mijn leven! In totaal nu al vijf, de laatste recent in begin 2016 waar psycholoog drs. Janne Geraets en Nederland zwaar bij betrokken was! Het maakt betrokkenen niets uit of ik doodga of niet. Dood zo snel mogelijk natuurlijk.

Zie ook post Verhoren Hoger Beroep

Speciale ondervraging sessie na drogeren in onze woning!

Direct na hun overlijden in 2006 werd ik door haar zuster Klazien en Betty Jansma verhoord na eerst weer heimelijk te zijn gedrogeerd met waarschijnlijk een waarheidsserum. Alles natuurlijk perfect geregeld door Jaap Duijs en mijn broer Johan samen met de geheime afdeling binnen Justitie. Want het viel me op dat Klazien steeds de deur naar onze hal met in de meterkast de afluistermicrofoon open deed! Ze kreeg tijdens de heimelijke ondervraging ook weer telefoon met natuurlijk instructies hoe te handelen van serieverkrachter drs. Jaap J. Duijs lid Criminele Organisatie geleid door mijn broer Johan, samen met Justitie! Die luisterde(n) mee met mijn ondervraging. Alles sluw vooraf perfect vooraf gepland door de Criminele Organisatie geleid door mijn broer Johan samen met Justitie zelf.

Ik had immers openlijk gemeld dat ik wist waar die foto’s verborgen waren. Justitie zond ook iemand die de naam Gjalt Bies had om mij uit te horen, maar die gaf ik met opzet juist foutieve informatie.

Ik trap er argeloos in op de vraag van Klazien die de leiding had “mijn ouders hebben nog wat informatie voor ons, maar we weten niet waar ze dat verborgen hadden. Ze wilden het niet aan mij geven voor hun dood, maar ik probeer dat te vinden.”

Na wat vragen komen we op hun bureau en plotseling zegt Peter Rijsmus, de man van Betty Jansma(zuster) die er ook bij was “natuurlijk een geheim vak in dat bureau want de ene lade was immers veel korter dan de andere!”

En Klazien blijft bij ons in Drachten en Peter en Betty gaan kijken in Steenwijk waar het bureau stond in de fysiopraktijk van Klazien. En ja ze vinden de foto’s in een geheim vak samen met een brief en beide in een envelop gericht aan Hans Smedema persoonlijk, op de brief nog een keer aan Hans Smedema persoonlijk!

Maar ondanks dat ik zeg dat die informatie dus voor mij was, kreeg ik die nooit! Volgens Betty later was dat informatie die ik niet mocht zien! Dus diefstal, onthouden cruciale info over misdrijven en obstructie van recht. Mijn leven en dat van hun zuster werd immers totaal kapot gemaakt juist door de gruwelijke Omerta! Drie kinderen van drie verkrachters en weer honderden verkrachtingszaken in de jaren ook na 1972 en 1980!

Betty had in het lege vak een papier met daarop door haar dochter Nienke geschreven “Mis Poes” weer in het bureau gedaan vertelde ze ons.

Zoals ik heimelijk geprogrammeerd ben door de corrupte prof. dr. Onno van der Hart en door het antipsychoticum wat ik natuurlijk ook heimelijk kreeg, verdrong ik dat ze het gevonden hadden tot in 2009 tijdens de asielaanvraag tegen de gruwelijke (koninklijke)vervolging door Nederland!

Schriftelijke valse verklaring gelogen door Klazien!

Hier de schriftelijke gelogen antwoorden van Klazien Jansma uit Steenwijk de zuster van mijn vrouw tijdens hoger beroep 2012. In de eerdere aangifte tegen mij in 2008/9 nog veel erger. Zie ook page 2.2 Valse aangiftes & PV’s

 

 

En vals tijdens aangifte 2008 politie

 

Asiel aanvraag 2009 Miami Florida!

Ik vertel tijdens de verhoren door asielrechter Rex J. Ford dat ik weet waar foto’s van haar misbruik zijn verborgen en noem het bureau, en dat het staat in de fysiopraktijk van haar corrupte zuster Klazien Jansma in Steenwijk. Blijkbaar wordt het onderzocht en hoor later dat het geheime vak er inderdaad was, dus bewijs van mijn ongelofelijke verhaal, maar leeg was met alleen een papier met daarop ‘Mis Poes!’

Ik herinner me dan wel wat er gebeurd was en vertel dat ook zoals boven al aangegeven.

Volgens asielrechter Rex J. Ford vonden ze DNA sporen op het papier! Het geheime vak bewees mijn gelijk en dat haar zuster Klazien had gelogen in haar aanklacht (tijdens politierechter Jeroen van Bruggen Rechtbank Leeuwarden op 9-2-2009 en verhoor 2012 hoger beroep) tegen mij dat ze van niets wist en dat ik zogenaamd een waanstoornis had!

Zo wordt mijn leven totaal kapot gemaakt door haar zusters, mijn broers en zuster en door justitie Nederland samen met een serie verkrachter Jaap Duijs! Gruwelijk en meedogenloos. En mijn eigen vrouw en haar(!) kinderen! Die wisten de seks foto van Jaap Duijs met mijn vrouw op zijn gazon in standje 69! En vervalsten gezamenlijk de DNA testen zodat het leek alsof ze wel van mij waren. Zware misdrijven!

Totaal nu al 29 gruwelijke maanden onschuldig als slachtoffer(!) in detentie voor asiel(15) en belediging(14) verkrachter Jaap Duijs die liegt dat hij nooit seks met mijn vrouw had gehad, en voor het liegen in zijn aangifte en verhoor natuurlijk NIET wordt vervolgd. En sinds 1972 door een tientallen jarenlange hel gegaan met zware traumatische ervaringen naast heimelijk mijn carrière zwaar negatief te beïnvloeden. Zie o.a. post

J’Accuse Jaap Duijs het Monster van Drachten!

ing. Hans Smedema, in exile in El Albir, Costa Blanca, Spain

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.