J’Accuse Psychiater B.T.(Bouke) Koopmans wegens gedwongen opname onschuldig weerloos slachtoffer!

Please Share! Fight this 'Perfect' 40+ year (Royal) Crime!

Last Updated 11/12/2022 published 30/10/2021 by Hans Smedema

J’Accuse Psychiater B.T.(Bouke) Koopmans wegens gedwongen opname onschuldig weerloos slachtoffer!

Gruwelijk bedrog door Psychiaters! Huiver mee! Ga nooit(!) naar een psychiater in een complexe zaak!

Voor mijn laatste deel 5 – J’Accuse van mijn Ebooks ‘Vechten tegen het Onbekende’ moet er een simpele(?) verklaring komen van alle foutieve diagnoses van de betrokken achterlijke psychiaters.

Dat moet volgens mij uit de volgende cruciale 2 rapporten uit 2006 blijken, afgedwongen(!) via klacht Medisch Tucht College Groningen! Hoezo(!) moest dat worden afgedwongen?

Dit was het meest cruciale moment in mijn leven! Het kantelpunt voor mij om asiel te gaan voorbereiden(en Boek) en in 2009 daadwerkelijk uitvoerde, wat mijn leven buiten(!) een Psychiatrische Inrichting heeft gered mede door begin 2008 te vluchten(voor psychiaters en mijn mentaal zieke vrouw en wederzijdse familie!) in exile in Spanje.

Dat de beruchte top(!) ambtenaar(2002 tot 2012) Secretaris Generaal SG Ministerie van Justitie (verkrachter-mol)Joris Demmink sinds 1972(!) achter de gruwelijke samenzwering en doofpot tegen mij zat en samen met familie en mijn eigen liegende en bedriegende vrouw mij sinds 1972 in alles dwarsboomde wist ik ook nog niet. Dat drong pas goed tot me door in 2020!

J’Accuse Joris Demmink als de heimelijke crimineel en Mol binnen Justitie!

Joris Demmink blijkt verkrachter en MOL-X binnen Justitie in mijn Hans Smedema Affair!

Demmink Affair verbonden met Hans Smedema Affair via Koninklijk huis!

Poging tot gedwongen opname in Psychiatrische Inrichting voor slachtoffer Hans Smedema

De blijkbaar achterlijke Psychiaters Bouke Koopmans en Frank van Es GGZ Drachten hadden in 2006 al mijn gedwongen opname in een Psychiatrische Inrichting opgestart! Nog één gesprek twee dagen later en ik was direct levenslang opgesloten! Want kansloos tegen zoveel arrogantie, achterlijkheid en onethisch handelen, door mij als slachtoffer geen kans op verdediging te geven! In een situatie waarbij bovendien iedereen om mij heen gepland en betaald(20.000 gulden + toelage voor acties en vergaderingen in 1972/3) loog en bedroog om hun eigen criminele acties te verbergen! Waarom ze dat deden is mij in 2021 kafkaesk en zelfs wat orwelliaans nog steeds een raadsel. Hele zaak is dystopian!

Mijn vrouw pleegde heimelijk zwaar huiselijk geweld tegen mij al sinds 1972, met name sinds 2000 deels gedwongen(!), wat in deze post is beschreven…

J’Accuse mijn vriendin/vrouw en haar(!) kinderen van mij gruwelijk psychologisch mishandelen en zware fraude!

Gustl Mollath in Duitsland werd volkomen onschuldig echt in Psychiatrische Inrichting opgesloten!

Zie hoe in Duitsland Gustl Mollath daadwerkelijk(!) werd opgesloten ook(!) op grond van zijn crimineel handelende vrouw! Hij werd na jaren onschuldig opgesloten in een Psychiatrische Inrichting toch nog gered via publieke(!) acties in Duitsland.  Dat had mij ook kunnen overkomen als ik niet direct slim en krachtdadig gehandeld had. Want publieke acties zijn hier verboden door betrokkenheid Koninklijk Huis en dus Staatsveiligheid.

Comparison Gustl Mollath affair!

Achterlijke levensgevaarlijke Bouke Koopmans geen specialist Dissociatie, maar toch WEL (foute) diagnose!

Hier de volkomen foute diagnose!

Progressief paranoid psychotisch beeld? Fout idioot!

Ik werd juist beter en progressief was mijn inzicht in hoe sluw deze doofpot was opgezet samen met mijn eigen vrouw!

Gesystematiseerde wanen? Fout idioot!

Gesystematiseerde doofpot en samenzwering! De grootste mij bekende Koninklijk beschermde Criminele Omerta Organisatie uit de Nederlandse geschiedenis!

Poging tot gedwongen opname slachtoffer(!) Hans Smedema in Psychiatrische Inrichting door achterlijke levensgevaarlijke psychiaters B.T. (Bouke Koopmans en Frank van Es na volkomen foutieve diagnoses in rapporten uit 2006. Gruwelijke arrogante wereldvreemde idioten.

Hier het positieve resultaat van een diepgaand onderzoek door Amerikaanse FBI en CIA tijdens mijn eerste asielaanvraag in 2009 op Miami Airport tegen de gruwelijke vervolging door Nederland, waarbij ik op alle onderzochte punten in het gelijk gesteld werd en men toen al Joris Demmink als Secretaris Generaal Justitie als hoogstwaarschijnlijk onze verkrachter uit 1972 aanwees die sluw ons leven had verwoest.

Resultaten Amerikaans Onderzoek Hans Smedema Affair

Zie ook mijn vergeefse(!) pogingen tot aangifte bij politie Chantagepolitie

Zodra je bij de achterlijke Psychiaters praat over:

 • doofpot,
 • samenzwering,
 • CIA,
 • Verkrachter-MOL binnen Justitie
 • Amerikaanse 97th General Army Hospital Frankfurt files uit 1983 van Nederlandse inlichtingendienst/justitie

Dan ben je schizofreen of delusional en moet je dus gedwongen behandeld worden zolang je stelt dat het echt is.

Feitelijk het perfecte misdrijf, want dat kan allemaal zonder(!) dat er een justitieel onderzoek plaatsvindt met rechters die dat degelijk(!) checken! Ga dus nooit naar een psychiater in een complexe zaak. Nog beter ga nooit!

Dat mijn verhaal volgens onderzoek Luttikhuizen UMCG afdeling psychiatrie NIET-BIZAR was en kon kloppen, maakt deze idioten niet uit. Een eerder rapport na testen van Luttikhuizen UMCG verklaarde mij ook gezond en dus zeker niet schizofreen en mij kalm en analytisch, maar werd plotseling heimelijk(!) vervangen door Delusional. Zelfs bij psychiater Oostveen die ik dat had toegezonden en melding maakt van het plotseling verdwijnen(!) tegenover Medisch TuchtCollege Groningen. Justitie zelf via ingrijpen verkrachter uit 1972 Joris Demmink, die opdracht gaf om die positieve diagnose te vernietigen en te vervangen door Delusional. Immers met de Koninklijke bescherming en beroep Staatsveiligheid kon die zichzelf en anderen steeds buiten schot houden.

Direct heimelijk(!) verborgen als onschuldig uitziende dagelijkse baby aspirientjes 100mg, het zware antipsychoticum Risperdal, ook als je weigert omdat je allang weet dat je gelijk hebt en dus helemaal niet schizofreen bent! Dan weiger je namelijk door idioten voorgeschreven medicijnen en kan je mentaal juist zelf zieke vrouw met een dubbele persoonlijkheid DIS(die haar verkrachter/meester leraar Frans Jaap Duijs in alles volgde) heimelijk(!) over je leven beslissen! Sluw van de Omerta organisatie en MOL-X binnen Justitie.

Dus de verkrachter leraar Frans Jaap Duijs uit Drachten uit 1972 met in 1977 een via Justitie(Joris Demmink) de facto gratis Villa als onze bewaker, besliste ‘De Facto’ over mijn leven(via mijn vrouw zijn seksslavin sinds 1972) en kon mij zo als volkomen onschuldig slachtoffer levenslang in een Psychiatrische Inrichting laten opsluiten gebruik makende van de achterlijke onnozelheid van die wereldvreemde beroepsgroep van idioten.

Feitelijk is wat mijn vrouw en mij werd aangedaan ‘Gaslighting’ of het ‘manipuleren of verdraaien van de werkelijkheid’ zodat het slachtoffer onzeker wordt en aan zichzelf gaat twijfelen met zware emotionele gevolgen. 

Dit alles gestuurd mede door MOL-X(Joris Demmink) binnen Justitie en mijn corrupte gewetenloze broer mr. Johan Smedema uit Gennep de Godfather en leider van de Omerta Org sinds 1972.

Huiver mee over koninklijk beschermde serie verkrachter Jaap Duijs… J’Accuse Jaap Duijs het Monster van Drachten!

Gevolg daarvan was dat ik:

 • Uit Nederland moest vluchten naar exile in Spanje in 2007 verkennen en 2008 definitief Resident!
 • Wist dat zelfs haar kinderen mij zwaar bedrogen en onschuldig(!) vrijwel niets mankerend, in een Psychiatrische Inrichting wilden hebben! Gruwelijk crimineel bedrog. Terwijl ze al in 2003 zelf de DNA vaderschaps testen hadden vervalst, dus wisten dat ik gelijk had en dus NIET schizofreen was geworden, maar juist beter!
 • Wist dat haar en mijn familie mij zwaar bedrogen en ik dus niets kon bewijzen zonder topniveau bevoegdheid tot onderzoek. Terwijl ieder justitie/politie onderzoek was verboden en ik GEEN aangifte mocht doen. Politie zelf was door Justitie verboden om Proces-Verbaal op te maken!
 • Dus een levensgevaarlijke gruwelijke unieke situatie voor mij!
 • Onze prachtige Villa van 6 ton moesten verkopen om aan buurman Jaap de Vaginajager te ontsnappen.
 • Op 9-2-2009 zonder advocaat als zijnde ‘gek’ werd veroordeeld omdat bewijzen waren vernietigd of gemanipuleerd.
 • Asielaanvraag in Amerika(April 2009) heimelijk(!) moest voorbereiden om blokkade door achterlijke psychiaters en Omerta Org van mijn broer mr. Johan Smedema te voorkomen.
 • Zware beleggingsbeslissingen moest nemen zonder te beseffen dat ik zwaar werd gehandicapt met een antipsychoticum Risperdal, dus foutieve beslissingen nam die o.a. bijna de hele erfenis van Wies van 95.000 euro vernietigde.
 • En ik nog zwaarder kon worden beïnvloed door geplande buurman leraar Frans Jaap Duijs die ervoor zorgde dat ik allemaal foutieve beslissingen maakte. Zodat mijn carrière zwaar negatief werd beïnvloed. Wat hij juist prachtig vond.

Zie vooral voor de gruwelijke levensgevaarlijke gevolgen van dat heimelijke(!) antipsychoticum Risperdal mijn beschuldigingen aan psychiater Frank van Es.

J’Accuse corrupte Psychiater drs. Frank D. van Es UMCG

Zie voor alle betrokken medici mijn prachtige(?) gruwelijke overzicht…

De decennia lange gruwelijke medische doofpot!

Wist U dat nu mijn stellingen zijn bewezen door FBI/CIA er nog NOOIT een medicus zijn excuses heeft aangeboden? Gewetenloze schoften!

B.T. (Bouke) Koopmans weigerde te luisteren!

Deze ook al weer achterlijke psychiater Bouke Koopmans was teamleider van de levensgevaarlijke idioot drs. Frank van Es en geloofde ook mijn juist zelf mentaal ernstig zieke vrouw dat haar niets mankeerde, de 3 kinderen gewoon van mij waren, en ik Hans Smedema juist plotseling in maart 2000 gek was geworden. Terwijl ik nog in alle rust tot eind 2003 op topniveau kon doorwerken. Tot de stupide Frank van Es het heimelijke antipsychoticum verstopt in dagelijkse baby aspirientjes 100 mg in de officiële doosjes en doordrukstrip mij gaf via huisarts Lefering.

Zie ook mijn glasheldere(!) analytische(!) consequente(!) kalme brieven aan Koopmans die bewijzen dat hij mijn standpunten totaal negeerde! Ik werd gewoon gedwongen(!) op grond van foutieve uitspraken van mijn vrouw met nu achteraf bewezen mentaal zware dissociatie als seksslavin met 3 kinderen van 3 vaders zonder dat ze ooit vreemd is gegaan of verkracht volgens haar gehersenspoelde en gemartelde brein!:

Prachtige analytische glasheldere consequente brieven met de essentie van wat er gebeurd en zelfs(!) hoe het op te lossen is. Topniveau van mij ondanks het heimelijke (!)antipsychoticum Risperdal dat mij een halve zombie maakte.

 

Omdat ik toen Psychiaters gelukkig al niet meer vertrouwde vroeg ik om mijn medische file en vertelde hem dat ik hem bij Medisch Tucht College Groningen ging aanklagen, samen met anderen. Zie mijn post…

Medisch Tuchtcollege Groningen

En zo kreeg ik eindelijk(!) voor het eerst(!) onderstaande cruciale brieven in handen die aangaven hoe achterlijk en wereldvreemd deze psychiater Bouke Koopmans bleek te zijn! Mijn vrouw had 3 kinderen van 3 verkrachters maar was nooit vreemd gegaan en nooit verkracht! Huh? Maar mankeerde niets volgens zijn zogenaamde psychiatrische ‘onderzoek’!

Gedwongen Opname in Psychiatrische Inrichting was al opgestart!

Mede door deze brief kon ik nog op het nippertje(!) ontsnappen aan de achterlijke beroepsgroep van Psychiaters!

Want wat later op 28 april 2006 had ik een laatste(!) gesprek met psychiater mw W. van der Plas in Heerenveen. Dat was alleen nog nodig om die opname via de rechter aan te vragen! Ik was nog maar dagen van mijn levenslange gedwongen opname in een Psychiatrische Inrichting af! Mijn openheid om argeloos onkundig van hun bevooroordeelde achterlijkheid, met iedereen te praten, terwijl ik via de gigantische Koninklijk beschermde Omerta Org (met Joris Demmink de oorspronkelijke verkrachter) van mijn broer mr. Johan Smedema uit Gennep aan alle kanten bedrogen werd, had gegarandeerd mij mijn vrijheid gekost!

Want ik kon door die top niveau Omerta NOOIT eenvoudig bewijzen dat ik gelijk had. Dat lukte later alleen via nota bene mijn eerste asielaanvraag tegen Nederland op Miami Airport in april 2009 en het zeer professionele onderzoek door FBI/CIA in opdracht van de zeer professionele asielrechter Rex J. Ford.

Dus afspraak met Van der Plas afgezegd!

Zie zijn achterlijke brief om mij gedwongen te laten opnemen! Terwijl ik juist beter was geworden. Levensgevaarlijke idioten, want ik was nooit weer uit een Psychiatrische inrichting gekomen gezien alle corrupte ontkenningen en betrokkenheid destijds Koningin Juliana!

Huiver mee over zoveel onkunde en levensbedreigende weigering om te luisteren!

Want alles wat hieronder de blijkbaar achterlijke psychiater Bouke Koopmans als wanen ziet, blijkt allemaal bewezen door het zeer professionele onderzoek in opdracht asielrechter Rex J. Ford in 2009 door FBI/CIA in 2009 in Miami Florida. Zie…

Resultaten Amerikaans Onderzoek Hans Smedema Affair

en met name dat kinderen zelf de DNA vaderschapstests hadden vervalst!

Kinderen vervalsten zelf hun eigen vrijwillige DNA-test!

Nog twee dagen en ik zou gedwongen zijn opgenomen na gesprek met psychiater Van der Plas in Heerenveen! Zonder dat ik dat besefte! Dus kon ik mij niet(!) daartegen verdedigen! Pas als je weet wat die idioten willen, kun je er iets tegen doen, maar hij vertelde mij nauwelijks iets en luisterde totaal niet naar mij, maar naar mijn juist zelf mentaal ernstig zieke vrouw. Wat een corrupte schoft en NOOIT excuus aangeboden zelfs. ook niet recent in wat emails. Ongelofelijk crimineel allemaal.

Ik reageerde juist slecht op die foutieve Semap want kon NIET meer werken en werd een soort halve zombie of versufte plant! Deze psychiaters liegen altijd! Ik kon niet meer terug vechten tegen de gigantische doofpot en dat(!) feit is juist wat zij(!) willen en dat(!) noemen ze dan goed(!) reageren! Terwijl het mij arbeidsongeschikt maakte en ik nog van maart 2000 tot 2004 in alle rust alles analytisch onderzocht en mij niets mankeerde! Zocht hulp voor mijn mentaal zieke weerloze vrouw met een dubbele persoonlijkheid!

Voor mijn gedetailleerde verweer tegen zijn onzin zie mijn post…

Fraude door psychiaters!

Bouke noemt niet(!) het heimelijke antipsychoticum van Frank van Es!

Zeer merkwaardig is in bovenstaande achterlijke rapport, dat Bouke geen melding maakt van het antipsychoticum Risperdal dat de ook al corrupte psychiater drs. Frank van Es mij immers heimelijk verborgen als dagelijkse baby aspirientjes toediende via Lefering! Zie de brief van drs. Frank van Es aan Medisch Tucht College Groningen, wat overigens ook al weer totaal gezocht is en niet klopt met de werkelijkheid dat ik helemaal niets(!) met hem te maken wou hebben! Hij liegt dat er overeenstemming was! Totaal NIET. Ik was helemaal NIET onder zijn behandeling, want dan moest er eerst een diagnose zijn die klopte en een behandelplan. Maar ik kon alles prima aan en was zeer analytisch bezig en vroeg juist hulp voor mijn vrouw wat Bouke bevestigde in zijn rapport! Zie…

J’Accuse corrupte Psychiater drs. Frank D. van Es UMCG

en mijn brief aan Frank van Es waarbij ik hem afwijs! Wat ik nog NIET wist was dat ik al sinds september 2003 dat Risperdal kreeg verborgen als dagelijkse baby aspirientjes 100mg! En daardoor 100% arbeidsongeschikt was geworden met 145.000 euro per jaar inkomsten verlies!

Ook wist ik op dat moment in 2004 nog niet dat ik sinds 1972 iedere 5 a 6 jaar werd geconditioneerd/gemarteld door de omgekochte corrupte prof.dr. Onno van der Hart om alle misbruik te verdringen! Dat is dus geen ziekte, maar een hondse pavlov reactie. Mij dus opzettelijk aangedaan! Mind control! Dat cruciale feit wist ik niet!!!

Dus dat ik dat antipsychoticum Risperdal heimelijk kreeg moet Bouke Koopmans toch geweten hebben? Of leven deze idioten compleet langs elkaar heen? Zou me niet verbazen, ze zijn wereldvreemd en totaal niet analytisch. Alles vaag. Ze doen maar wat.

Maar Bouke wil juist dat ik een medicijn neem en zelfs gedwongen in een Gesticht! Waanzin deze psychiaters, maar gingen vrijuit bij Medisch Tucht College!

Haar zoon Arne loog dus ook dat ik Gek was!

Gruwelijk is ook dat ik lees dat Bouke Koopmans met haar zoon Arne heeft gesproken over mij en dat die dus ook gewetenloos en meedogenloos mij als gek zijnde heeft verklaard.

Dus Arne werkte mee aan mijn gedwongen opname in Psychiatrische Inrichting!

Je moet maar zo kil en crimineel zijn, want in 2014 erkende eindelijk haar dochter Ilse dat alle drie kinderen samen met schoonfamilie Snieders uit Oegstgeest, en via Omerta Org en leraar Frans/justitie Jaap Duijs de DNA Swabs hadden verwisseld zodat het leek alsof ik gek was. Want die gaf natuurlijk aan dat ze zogenaamd wel van mij waren. Zie daarvoor…

Kinderen vervalsten zelf hun eigen vrijwillige DNA-test!

Daar was Arne dus ook bij betrokken en wist dus dat ik gelijk had en de 3 kinderen dus NIET van mij waren! Anders hoef je de testen NIET te vervalsen!

Dus waarom deed Arne dat? Hij was ook al snel na 2000 betrokken en lid van de Omerta organisatie van mijn corrupte broer mr. Johan Smedema uit Gennep en deed dus gezellig en gretig mee aan het bedrog van zijn voormalige vader Hans Smedema.

Twee mogelijkheden:

 1. Arne loog omdat dat het zo was afgesproken met de Omerta Org waar hij inmiddels ook lid van was. Iedereen was lid, behalve ikzelf! Ik had geen rechten!
 2. Of zowel psychiaters Bouke Koopmans, als Frank van Es waren WEL op de hoogte dat ik gelijk had en er een Omerta was opgezet om mij te bedriegen, dus wisten wel dat kinderen niet van mij waren, maar heeft bovenstaande brief zodanig opgesteld dat het lijkt alsof de psychiaters mij niet geloofden op grond uitspraken van mijn vrouw. Wat vreemd is! Maar niet onmogelijk.

Toch lijkt punt 1 de meest waarschijnlijke en logische gezien het uitgebreide rapport van Bouke Koopmans.

Dat laatste klopt wel met het feit dat mijn broer mr. Johan Smedema uit Gennep immers een gesprek had met psychiaters in UMCG waar gelukkig psychiater Luttikhuizen mij voor waarschuwde en ik ze samen zag! Ook uit andere zaken voelde ik aan dat Frank van Es wel op de hoogte was, maar mij buiten gevecht wou stellen. Immers hun gigantische doofpot mocht niet uitkomen.

Zo lieten ze mij spitsroeden lopen en mijn tijd verdoen aan niet nuttige zaken, terwijl betere zaken zoals politie, asiel en andere mogelijkheden om achter de waarheid te komen daardoor bleven liggen Gruwelijk allemaal.

Er is nog een reden voor dat laatste want ik was immers gewaarschuwd dat binnen GGZ Drachten een geheime file lag die alles verklaarde en had al eerder een brief gekregen met ook die informatie, maar die werd onderschept en gestolen via haar corrupte zuster Klazien Jansma uit Steenwijk.

Die file kreeg ik pas na dwang door secretaris Medisch Tucht College Groningen, maar werd in opdracht Jaap Duijs via mijn weerloze vrouw sluw gepland direct gestolen nadat(!) ik ervoor had getekend. Dus juridisch had ik het gekregen en dat het gestolen werd is niet het probleem van Frank van Es meer. Sluw, sluw, sluw. Zie…

Cruciaal medisch dossier heimelijk onderschept en gestolen!

Huisarts Lefering loog dus ook!

Bouke sprak ook met huisarts Lefering en die moet dus net als haar zoon Arne gelogen hebben. Wat ik onwaarschijnlijk acht, want toen ik die voor het eerst sprak in 1978 was die woedend over mijn medisch dossier!

“Zijn ze nou helemaal gek geworden! Dat nooit, daar doe ik niet aan mee!”

En was een tien minuten razend en luidkeels en iedereen in de wachtkamer en zijn vrouw waren daarbij. Maar hij heeft mij nooit inzage gegeven in die brief. Dus ook fraude! Waarom liegen over zoiets als dat mij gedwongen zou opnemen in een psychiatrische inrichting?

Deze zaak is werkelijk top niveau! En alles uitsluitend om Hans Smedema te bedriegen! Waarom? Wat heb ik dan misdaan?

Een meisje in Nachtclub Pretty Woman in Benidorm stelde mij dan ook de vraag:

‘Why are you so important that they pay lots of money to hire this Club and pay us to lie, and with even Justicia Madrid involved? ‘

ing. Hans Smedema, Exile in El Albir, Costa Blanca, Spanje

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.