Fraude Anker Advocaten Leeuwarden!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Fraude Anker Advocaten Leeuwarden!

Ankerlogo
Fraude door Anker & Anker strafrechtadvocaten Leeuwarden

Zware discriminatie en fraude door beroemde advocaten kantoor Anker & Anker uit Leeuwarden, dat zich zogenaamd voorstaat als een zeer integer kantoor.

De lafaards! Kwaadaardig want onverschillig tegenover onrecht!

Zie eerdere Posts over de laffe Nederlandse advocatuur:

Januari 2007: https://hanssmedema.info/de-laffe-advocatuur/

Februari 2008: https://hanssmedema.info/acties-advocaten/

Maart 2008: https://hanssmedema.info/human-rights-advocaat/

Mei 2011: https://hanssmedema.info/casus-voor-advocaten/

Wim Anker heeft ook gelogen tegen mij als Headhunter of Executive Searcher in Lauswolt tijdens zijn voordracht aan de Commerciële Club Friesland. Daar beloofde hij ook ons als directeuren bij te staan indien nodig. Maar dat blijkt dus gelogen!

Weigeren juridische bijstand

Maar zwaar discriminerend weigert het al sinds 2004 laf mij iedere juridische bijstand met gezochte drogredenen. De waarheid wordt kafkaësk verborgen gehouden. Terwijl het hoogstwaarschijnlijk op de hoogte is van de zwaarste samenzwering tegen een onschuldig argeloos echtpaar uit de Nederlandse geschiedenis. Zo niet zelfs wereldwijd. Toch weigert men laf, discriminerend, kafkaësk en corrupt. Cruciale informatie die voor ons deze zaak eindelijk zou kunnen oplossen, wordt daarbij gewetenloos en kafkaësk achtergehouden. Mede daardoor heb ik nu totaal 10 maanden onschuldig vastgezeten! 28 weken Asiel Miami Florida, maand P.I. Ter Apel door fraude rechercheur Bart van Someren en OM/OvJ Hoekman, en 10 weken asiel Texas. Ons lijden is daarmee totaal onnodig een 10 jaar verlengd, en nu is een scheiding op grond van dat bedrog en valse informatie onvermijdbaar. Financieel ook totaal kapot gemaakt met miljoenen(5-10) schade. Sinds 2000 onze hele pensioenpot van 250.000 euro opgemaakt om zaken uit te zoeken die gewoon al bij justitie en advocatuur bekend zijn!Vanuit Nederland geen enkele hulp ontvangen. Van de laffe advocatuur niet, de laffe media niet, de laffe medici niet en verder van geen enkele laffe hulporganisatie.

Zaak vergelijkbaar met Fred Spijkers, Willem Oltmans, beroemde Franse Dreyfus affaire, deels Anne Frank en meer. Dutch Queengate!

QuoteEdmundBurkeEen tien keer nu heb ik hun vergeefs verzocht om mij/ons bij te staan sinds 2004, maar altijd vond men wel weer een (drog)reden om het niet te doen. De eerste was ‘nee, wij helpen uitsluitend daders geen slachtoffers!’ Maar later toen ik door publicatie (gelukkig) als dader van smaad werd gezien, werd ik al weer opzettelijk afgescheept. Kortom men zoekt naar redenen om geen bijstand te verlenen. Als laatste reden geeft men op dat als politie betrokken is, die worden bijgestaan en niet de dader. Hoewel ik juist slachtoffer ben van fraude bij politie. Net als advocaat Ad Speksnijders jaren geleden die ik via de deken nota bene moest afdwingen(!), maar ook toen niets voor mij deed! Hij weigerde alles gewoon. Mocht hoogstwaarschijnlijk niet, maar weigerde dat dan ook openlijk bekend te maken. Hoezo transparantie en openheid? Hans publiceert alles, en wordt vervolgens aangevallen en mag zich niet verdedigen.

Zonder advocaat onschuldig veroordeeld

Specifiek vlak voor de zitting van de corrupte politieslachter 9-2-2009, pardon -rechter Jeroen van Bruggen van slachtb-, pardon rechtbank Leeuwarden. Geen tijd voor het misdrijf van de eeuw!

Direct na de veroordeling door deze corrupte rechter op 9-2-2009 vroeg ik weer Anker & Anker om hulp bij het hoger beroep wat ik zonder advocaat maar zelf had aangetekend. En weer werd ik door hun bij monde van Nico Hoekstra, de spil van het kantoor, afgepoeierd.

Nico Hoekstra heeft mijn dossier direct na de veroordeling 9-2-2009 wel bestudeerd en gaf mondeling aan dat deze zaak heel anders had moeten worden aangepakt in het begin. Hoe dan vroeg ik, maar daar kwam kafkaësk en orwelliaans GEEN antwoord op! Want geen advocaat die sinds 2004 wou helpen!

Zogenaamd kon men wegens belangenverstrengeling mij niet bijstaan en hij gaf het cryptische advies om niet in resort Noord naar een advocaat te zoeken, maar daarbuiten. Zonder opgaaf van een inhoudelijk geldige reden. Dat was geloof ik de negende keer dat ik hun vergeefs om bijstand vroeg. Het enige kantoor in Noord Nederland dat een complexe zaak als dit aankan.

Vervolgens lukte het me om mr. A. Bram Moszkowicz te krijgen voor het Hoger Beroep via de uitstekende en moedige advocate Audrey Wolffs. Warm aanbevolen, maar zij verliet voortijdig Moszkowicz en begon een eigen kantoor. En ook daar weigerde men steekhoudende verdediging die inging op de doofpot en vermoeden van staatsveiligheid betrokken. Geen van de 12 door Bram Moszkowicz zelf voorgestelde getuigen, of het doodsimpele DNA-testje(wat mijn hele zaak in één klap bewijst) werd toegestaan! Dus geen enkele verdediging werd toegestaan. Oftewel fraude en geen eerlijke rechtsgang, wat niet door Moszkowicz werd gepubliceerd. Dus was hij het er blijkbaar wel mee eens! Anders had hij wel moord en brand geschreeuwd. Advocaten werken dus rustig mee aan de doofpot. Hoewel ik 10.000 euro voor zijn hulp betaalde.

Zie Post:https://hanssmedema.info/huiveringwekkend-arrest-hof-arnhem/ 

Dat Jeroen van Bruggen onrechtmatig (en kwaadaardig) heeft gehandeld op 9-2-2009 blijkt dus ook uit het onderstaande pleidooi van mr. A. (Bram) Moszkowicz), namens hem door mevr. mr. H. Feenstra tijdens de Hoger Beroep regie-zitting op 12-12-2011 bij Gerechtshof Arnhem.

Hij/zij stellen daarin o.a. letterlijk:

‘Ik neem voor mijn rekening, de verdediging neemt voor zijn rekening (en hoeft daarbij niet te verwijzen naar een stuk van Smedema zelf) dat Smedema in eerste aanleg ten onrechte de steun van een raadsman is onthouden en de verdediging neemt voor zijn rekening dat onder geschetste omstandigheden het verzoek om aanhouding niet zou mogen zijn gepasseerd. Ik vind het vooral ook uitermate vreemd dat in de motivering van het vonnis (pagina 7 van het proces-verbaal van de zitting; het vonnis is niet uitgewerkt) dus gewag wordt gemaakt van de perceptie van mijn cliënt die niet strookt met die van alle andere aanwezigen in de rechtszaal (de rechter dus incluis) en hem toch een straf (zij het een werkstraf) werd opgelegd.´

 

Zitting politierechter rechtbank Leeuwarden 28 april 2015, 10 uur

Zie Post: https://hanssmedema.info/leuke-nieuwe-rechtszaak-wegens-smaad/

En zie nieuwe verzamel Page over politierechter April 2015 met alle links naar belangrijke Posts.

Nu er weer een zitting staat gepland voor 28 april 2015 om 10 uur politierechter bij rechtbank Leeuwarden, leek het mij voor de vorm zinvol om nog een keer vast te stellen dat Anker & Anker discrimineert en bovendien cruciale gegevens voor mij als slachtoffer achterhoud. En ja ondanks verzoek om een gemotiveerd schriftelijk antwoord, belde Office Manager Annet Visser van het kantoor mij en deelde vervolgens mee dat gezien het feit dat er iemand van politie bij betrokken was, men mij ook dit keer(10x) niet kon bijstaan. Maar deed het voorkomen alsof het haar echt speet.

Het lijkt mij weer een drogreden om mij niet bij te hoeven staan. Of uit angst voor justitie, geheime dienst en betrokken Koninklijk huis, of nog erger om mij, als oud Rotary lid en voorzitter Leeuwarden-Zuid, en directeur IHN/Grontmij Leeuwarden opzettelijk te laten veroordelen zonder verdediging?

Ons leven is sinds 2000 volledig kapot gemaakt en ik verloor een hoge positie in Noord Nederland met verlies van 140.000 euro inkomen per jaar. En nu vrijwel aan de bedelstaf, en zonder enige verdediging toegestaan, beslag op klein AOW pensioentje. Miljoenen schade, maar geen enkele juridische hulp te krijgen.

Ik beschuldig Anker en Anker van het feit dat ik nu onschuldig veroordeeld ben, en wij nu 6800 euro via beslag moeten betalen aan de verkrachters van mijn argeloze weerloze vrouw, zonder enige verdediging toegestaan. Waarvan één Rieks Perdok uit Roden een kind verwekte, gemakkelijk bewijsbaar dus, en de ander drs. Jaap Duijs uit Drachten een gelukkig geaborteerde vrucht, Normaal zou ik zijn vrijgesproken en de verkrachters juist vervolgd.

Terwijl het naar mijn mening heel eenvoudig te voorkomen zou zijn geweest als Anker & Anker Strafrechtadvocaten bereid was geweest om minimaal mij te informeren met hun kennis van deze zaak. Ze zijn minimaal mede verantwoordelijk voor ons totaal verwoeste leven.

Overigens zijn er tot op heden weer uitsluitend afwijzingen van advocaten, of men antwoord niet eens op verzoek om juridische bijstand. Dus laat ik het verder zitten en zal op de zitting weer zonder advocaat moeten verschijnen. Net als op 9 februari 2009 bij de laffe schoft politierechter Jeroen van Bruggen die mij gretig ter plaatse afmaakte. Hier nog twee voorbeelden waarvan Sipma getuige was van de fraude door rechercheur Bart van Someren en mij licht verdedigde, maar nu weigert. Ook Machiels weigert voor de zoveelste keer.

AdureSipmaAfwijzingMachielsvdTogt

 

Ik word dus ook weer veroordeeld en zal nog beroep aantekenen, maar kan dan weer geen advocaat krijgen en dus zal hoger beroep dan niet door gaan. Zware mensenrechtenschendingen goedgekeurd door de laffe Nederlandse advocatuur.

quotejeffersonVele tientallen advocaten vergeefs om bijstand gevraagd sinds 2004 en dus nooit gelukt. Moszkowicz was ook schijn hulp achteraf. En dat in de grootste doofpot uit de Nederlandse geschiedenis. Ik hoef mij als slachtoffer en voormalig directeur en Rotary lid Leeuwarden-Zuid niet verder te verlagen om te bedelen om juridische hulp. Ik ga na de zitting gewoon naar het buitenland en vraag weer om asiel. Tenzij ze mij door mijn weigering om te voldoen aan frauduleus vonnis Hof Arnhem 3-12-2012 en alle namen te verwijderen van deze Blog, direct in hun kerkers gooit dan. Dan wordt het gewoon een paar maanden later.

Hoewel ieder mens het recht heeft om bij vervolging in zijn eigen land, asiel in een ander land te vragen. Dus de rechter is dan al weer zwaar corrupt bezig.

Met oprechte diepe minachting voor alle betrokkenen bij deze huiveringwekkende doofpot.

Scheiding is eenzijdig aangevraagd door mijn weerloze argeloze bedrogen vrouw en dus nog een kleine twee maanden in Nederland mogelijk. Na zitting politierechter 28 april dus naar buitenland, of na eerst weer onschuldig maanden gevangenis. Huren woning is daardoor vrijwel onmogelijk bij gebrek aan geld! Kan de borg en kosten vooruit niet meer betalen en zou dat kwijt zijn bij onmiddellijk in de gevangenis voor maanden en dus niet betalen huur in Spanje!

Later meer…

ing. Hans Smedema, slachtoffer huiveringwekkende vervolging door Nederlandse staat en Koninklijk huis.

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.