Uniek in Nederland: Gruwelijk verwoest leven met een vrouw met heimelijk een extra emotionele persoonlijkheid als seksslavin!

Please Share! Fight this 'Perfect' 40+ year (Royal) Crime!

Last Updated 28/12/2021 published 13/10/2020 by Hans Smedema

Uniek in Nederland: Gruwelijk verwoest leven met een vrouw met heimelijk een extra emotionele persoonlijkheid als seksslavin!

Na enige dwang verplaatste ze zich in een andere extra persoonlijkheid ook wel Dissociatieve Identiteit Stoornis (DIS) of Dissociative Identity Disorder(DID) genoemd.

Ik leefde argeloos 28 jaar met een 19 jarige vriendin later vrouw en inmiddels sinds 2015 ex-vrouw die in 1972 met opzet door haar verkrachters was gemarteld tot ze een dubbele of extra gemakkelijk oproepbare emotionele persoonlijkheid als seksslavin ontwikkelde! Dat was immers veel goedkoper dan de dure drugs! Ze werd daarmee weerloos tegen iedere verkrachter en kon nooit aangifte doen achteraf omdat ze dan in weer haar normale persoonlijkheid van niets meer wist. Als ze al iets opmerkte verdrong ze dat direct.

Toen ik probeerde haar te helpen zodat ze zichzelf kon beschermen, was dat niet toegestaan. Reden was blijkbaar wat prof.dr. Robert van den Bosch UMCG mij tijdens Medisch Tucht College Groningen zaak vertelde namelijk het stupide:

“Uw vrouw heeft het recht om van niets te weten!”

Waarop ik stelde:

“dus maakte dat haar weerloos tegenover diezelfde verkrachters haar hele leven lang en ook nu nog. Wat mijn leven totaal kapot heeft gemaakt!” 

Dus dat zit achter deze decennia lange grootste doofpot en gruwelijke Koninklijke samenzwering in de Nederlandse geschiedenis. En daardoor vanzelfsprekend dan drie kinderen van de drie verschillende vader verkrachters. Jan van Beek uit Utrecht, Jan de Vries uit Leeuwarden en Rieks Perdok uit Roden.

Zie Medisch Tuchtcollege Groningen

en De decennia lange gruwelijke medische doofpot!

Ook werd ze zelfs geconditioneerd om alles te verdringen en te vergeten wat maar met haar verkrachtingen te maken had. Dus nog meer weerloos gemaakt. Prof.dr. Onno van der Hart UU en prof.dr. Robert van den Bosch werden beide omgekocht met veel geld om voor die conditionering te zorgen door weer Joris Demmink de vriend van Jan van Beek uit 1972 die een hoge positie binnen Ministerie van Justitie kreeg en zo prachtig zijn eigen straatje kon schoonvegen en dat van alle andere betrokkenen.

Dood gezwegen!

En dat alles doodgezwegen door de laffe Nederlandse journalisten en media zoals De Telegraaf die liever de kont van de crimineel(!) betrokken Koning Willem Alexander likken, dan hun plicht doen en het volk waarschuwen voor de grootste doofpot en samenzwering uit de mij bekende Nederlandse geschiedenis. Volstrekt uniek in Nederland en ook in Amerika waar ik ten einde raad om hulp vroeg via 3 asielaanvragen met in totaal 15 maanden totaal onschuldige detentie tussen duizenden andere asielzoekers en immigranten!

In jan 2014 werd de zaak uit 2009 in Florida heropend wegens gemaakte fouten, en op 15 maart 2017 werd mij eindelijk asiel aangeboden door asielrechter Rex J. Ford in zijn jurisdictie in de lucht(!) boven Amerikaans grondgebied! 

Wat door KLM Co-Piloot Koning WA werd geblokkeerd door te liegen en/of frauderen!

Nog steeds geen nieuws in het laffe kwaadaardige(onverschillig tegenover onrecht) Nederland!

Niemand uit Nederland heeft eerder in Amerika 3x asiel aangevraagd tegen de gruwelijke vervolging door Nederlandse Staat en specifiek Koninklijk huis! Met totaal 15 (2009 7, 2013/4 2,5 en in 2016/17 5,5) maanden onschuldige detentie in Amerika in de hoop op juridische hulp en 14 maanden onschuldige detentie in het corrupte laffe Nederland wegens belediging serieverkrachter drs. Jaap J. Duijs die voor justitie werkte, waar mij iedere verdediging werd verboden en alle laffe Nederlandse advocaten mij niet eens durfden te helpen.

Zie onder o.a. artikel over zijn boek van de zelf crimineel(!) betrokken koninklijk onderscheiden prof. dr. Onno van der Hart die hier door mij ook wel ‘Onno de Duivel’ of ‘De Nederlandse Mengele’ wordt genoemd. Omdat volgens mij zelfs Mengele dit te duivels zou hebben gevonden.

Tijdverlies is meest cruciale symptoom!

Belangrijkste symptoom is dat zo iemand tijdverlies heeft, wat alleen door anderen kan worden vastgesteld. Zo werd ze meerdere keren door veel bouwvakkers van onze Villa aan de Sydwende in Drachten een hele middag urenlang verkracht, maar was volgens haar zelf slechts een half uurtje daar geweest en was er niets gebeurd! Maar in mijn hele leven zijn er tientallen van zulke gevallen over haar geweest die ik allemaal heb beschreven in mijn Ebooks! Zij weet in haar normale persoonlijkheid natuurlijk van niets en kan dus zelf nooit aangifte doen waar de verkrachters zoals Jaap Duijs en Rieks Perdok juist weer handig en sluw sexueel misbruik van maakten.

Zie voor meer over de symptomen in het overigens prima boek van prof.dr. Onno van der Hart, mijn artikel… 

Trauma, Dissociatie en Hypnose!

Al 4 boeken in Nederlands en  4 Engels over haar dubbele persoonlijkheid en mijn eigen verdringing!

Uniek in Nederland: Over vrouw met dubbele of extra emotionele persoonlijkheid! Seksslavin.

Zie voor al 4 dus unieke delen die zeer educatief zijn voor ouders die worstelen met een dochter die plotseling vreemde dingen doet en zich niets kan herinneren achteraf…

Vechten tegen het onbekende Ebooks

en mijn zware openlijke zware beschuldigingen

J’Accuse prof. dr. Onno van der Hart!

En zie hoe sluw, gewetenloos en meedogenloos Onno de Duivel mij psychologisch martelde om een nog steeds mij onbekend document te tekenen zonder recht op vooraf degelijk lezen en wat hij nu laf en corrupt ontkent…

Duivels contract afgeperst door prof.dr. Onno van der Hart!

Gruwelijk door de omvang en het feit dat een verkrachter uit 1972 als MOL-X binnen Ministerie van Justitie kon infiltreren en een hoge positie kreeg en zo alles kon seponeren wat naar hem en andere betrokkenen zoals prof.dr. Onno van der Hart of drs. Jaap J. Duijs crimineel zou wijzen. Demmink?

Beide medeplichtigen verzwegen natuurlijk het feit dat ze een weerloze vrouw was in haar dubbele persoonlijkheid!

Volstrekt uniek in Nederland en Amerika!

Er zijn mij na degelijk onderzoek geen andere gevallen bekend van een dubbele persoonlijkheid(DIS) in Nederland, en al zeker niet zo goed beschreven door de echtgenoot van het slachtoffer! Er zijn wereldwijd ook maar een paar boeken over zoals  Eve, Sybil en wat andere, maar niet zoals het door mij chronologisch over bijna mijn hele leven zelf is beschreven! Dus hoogstwaarschijnlijk uniek!

Deze zaak is bijna gegarandeerd uniek wereldwijd!

Ook in Amerika was deze zaak volstrekt uniek, want nog nooit eerder in de hele bekende Amerikaanse geschiedenis voorgekomen dat iemand zoals ik maar liefst 5 goede gronden voor asiel had!

En op 15 maart 2017 werd mij dat tijdens deportatie van Los Angelos naar Amsterdam ook officieel aangeboden door asielrechter Rex J. Ford in zijn jurisdictie nog in de lucht(!) boven Amerika, wat door KLM Co-Piloot Koning WA crimineel en corrupt werd geblokkeerd, waarbij hij zijn eed van trouw aan Nederland en specifiek mij als burger heeft gebroken.

En er zijn nog veel meer factoren die mijn zaak nog veel unieker maken dan slechts een dubbele persoonlijkheid, wat veel mensen al te ongelofelijk vinden en niets van begrijpen ook nog. Joke Laven uit Houten “Ik zie toch maar één persoon?”:

 1. De dubbele persoonlijkheid van mijn weerloze vrouw zelf! Want op zich al levensgevaarlijk als je tegenover de achterlijke Nederlandse psychiaters, psychologen en medici zoiets durft te stellen! Zeker als iedereen heeft afgesproken voor 20.000 gulden om te zwijgen en collectief te liegen. Je wordt vrijwel direct bedreigd met de diagnose schizofreen, of delusional! Wat dus ook gebeurde en waardoor ik haar nooit kon helpen! Ik ben uiteindelijk uit Nederland gevlucht(!) en leef in exile in El Albir, Costa Blanca waar ook moordaanslagen op mij werden gepleegd en twee keer 300.000 euro gestolen.
 2. de achterlijke gruwelijke omerta door familie, ouders, zusters, broers, schoonfamilie opgezet. Niemand mag het kafkaësk weten! Ze logen sinds 1972 al dat er niets van waar was, dat ze nooit was verkracht en ik dus gek was. Hoe dom kun je zijn met een weerloze(!) vrouw sinds 1972 en mij als man ook weerloos als ik ook van niets mocht weten! Ik mocht en kon haar dus nooit beschermen!
 3. Justitie geïnfiltreerd door één van de verkrachters MOL-X uit 1972! Hij kon alles ongestraft tegenwerken en iedereen misleiden, ook door mijn dossier bij Justitie te vervalsen met foutieve informatie. Hij stuurde mijn corrupte broer mr. Johan Smedema uit Gennep steeds weer in de door hem gewenste foutieve richting. Hij blokkeerde gewoon ieder onderzoek waar ik of anderen om vroegen. Zelfs Ministers namen soms aan dat ik waan gestoord of verward was.
 4. Koninklijke speciaal decreet door Juliana op verzoek familie wat Min. Justitie zelf opdroeg om ieder onderzoek of vervolging van haar verkrachters of medeplichtigen te voorkomen via geheime afdeling binnen Justitie zelf. Vermoedelijk op medische gronden. Waar MOL-X weer sluw de leiding over kreeg door zijn grote kennis van al zijn eigen misdrijven! Dus zaak werd Staatsgeheim en Staatsveiligheid want Koninklijk huis mag nooit in gevaar komen.
 5. Aangifte doen tegen haar verkrachters werd verboden vanuit Justitie zelf! Dus wij weerloos met onze directe verdringing van ieder misbruik, en verkrachters zoals Jaap Duijs uit Drachten juist vrijuit en zelfs immuun net als Koninklijk huis.
 6. Alle advocaten weigerden mij juridische hulp! Alleen mr. A. Bram Moszkowicz deed het deel over smaad of belediging tegen mij door verkrachters en liegende zusters, maar weigerde de hoofdzaak over de doofpot en samenzwering sinds 1972, die juist cruciaal is wegens de extreme context en mij zou hebben vrijgesproken! Volgens diepgaand onderzoek in Amerika heb ik het volste recht om alles te publiceren gezien de extreme unieke omstandigheden.
 7. Tijdens zittingen rechtbank en Hof was iedere verdediging, DNA testen en alle getuigen a décharge verboden! Ik zat daar meestal zonder advocaat of De Facto zonder effectieve advocaat die de hoofdzaak wegliet.
 8. Mijn vrouw was de seks slavin van haar meester drs. Jaap Duijs uit Drachten(verkrachter al uit 1972), dus hij kon haar alles opdragen. Zoals dat ik het was die haar had aangezet, en dat ze aangifte deed tegen mij dat ik gek was en zij nooit verkracht, de enige die haar nog verdedigde! Ook liet hij haar alle bewijzen vernietigen zoals foto’s, emails en het door mij opgehaalde medisch dossier stelen voordat ik het kon lezen. Kinderen vervalsten braaf hun vrijwillig aangeboden DNA vaderschapstesten samen met schoonfamilie, en wisten een 69 seks foto van mijn weerloze vrouw met verkrachter Jaap Duijs. Hij werkte weer nauw samen met zijn mede verkrachter MOL-X binnen Justitie en maakte sinds 1977 deel uit van de geheime criminele organisatie van mijn broer Johan! Hij kreeg 100.000 gulden al in 1977 voor een gratis villa en maandelijkse toelage met microfoon in onze meterkast en alle email en telefoon getapt. Wij waren daardoor weerloos zonder het te beseffen nog! En overigens misbruikte hij vele andere meisjes en vrouwen uit Drachten, via de gratis drugs van Politie Drachten in opdracht MOL-X bij Justitie.
 9. Het omkopen van psycholoog prof.dr. Onno van der Hart UU in 1975 of eerder om mij iedere 5 a 6 jaar te laten conditioneren en indoctrineren om alles wat ik zag van haar misbruik direct te verdringen! Martelen volgens getuige oud rechercheur Ad uit Catral! Bij mijn vrouw vond hetzelfde plaats door prof. dr. Robert van den Bosch UMCG. Je wordt nog meer weerloos gemaakt en dus nog meer trauma’s!
 10. Het heimelijk geven van een antipsychoticum verborgen als dagelijks baby aspirine 100mg, door omgekochte of achterlijke psychiater drs. Frank van Es GGZ/UMCG. Dat maakte mij direct arbeidsongeschikt met 145.000/jaar sinds 2004 verlies van inkomsten! Levensgevaarlijk toen ik en mijn vrouw eens drie namen voor wat hoofdpijn en zij uren bewusteloos en ik een halve zombie werden die in Calpe door Policia Local werd gered. Tijdens mijn asielaanvraag in 2009 in Amerika werden de door mij meegenomen baby aspirientjes en andere medicijnen ook nog gebruikt en er waren ook babies! Psychiaters en medici zijn levensgevaarlijke laffe corrupte idioten! Wereldvreemd.
 11. Broer mr. Johan Smedema, MOL-X en beide prof’s samen misleiden Koningin Juliana en Ministers/politici zodat er een speciale geheime afdeling binnen Ministerie van Justitie werd opgericht(geleid door MOL-X) om er voor te zorgen dat er nooit een onderzoek zou komen naar deze zaak en dus nooit een vervolging van de vele verkrachters die daardoor immuun werden. Wij als beide slachtoffers juist vogelvrij en weerloos! Staatsveiligheid was in het geding dus werden alle ambtenaren verplicht om het koninklijk huis te beschermen en niet ons als slachtoffers van gruwelijke zware misdrijven. Het is in Nederland dus verboden om ons te helpen. Zelfs rechters weigeren iedere verdediging dus doen ook gezellig mee aan de kafkaëske omerta.
 12. Amerika dat mij wou helpen mocht dat ook niet van Nederland op grond van bilateraal justitieel contract tussen Nederland en Amerika. Dus kon men mij niet zomaar asiel geven in 2009 ondanks erg veel bewijzen via eindelijk(!) professionele onderzoeken door asielrechter Rex J. Ford en FBI/CIA. Pas in 2017 kon president Obama persoonlijk ingrijpen door zijn speciale pardon bevoegdheden vlak voor zijn vertrek en werd mij op 15 maart 2017 in de lucht met twee gevechtsvliegtuigen om het KLM vliegtuig, eindelijk asiel aangeboden wat dus door de laffe KLM Co-Piloot Koning WA corrupt werd geblokkeerd.
 13. Mijn eigen zwaar getraumatiseerde en geconditioneerde(verminkte) brein wat het erg moeilijk maakte om snel achter de waarheid te komen! Pas na jaren begon het pas tot me door te dringen hoe sluw en grotesk dit perfecte misdrijf door iedereen inclusief Kroon was opgezet! Ik heb NOOIT openlijk hulp gehad en vrijwel alleen door jonge vrouwen maar die niets zwart op wit durfden te zetten tegenover mij. Later wel tegenover asielrechter Rex J. Ford in Amerika! Dus was ik weerloos tijdens zittingen rechtbank voor het zogenaamd beledigen(!) van de verkrachters van mijn vrouw en moest ik hun de schadevergoedingen betalen van 7000+8000=15.000 euro in totaal, tot nu toe dan.  Gruwelijk en ik mocht GEEN aangifte doen tegen hun, maar de criminelen wel tegen mij! Zware mensenrechtenschendingen en ongelijke behandeling.
 14. 29 maanden detentie voor het feit dat ik openlijk drie keer durfde vragen om asiel in Amerika met 2009 7 maanden detentie, 2013/14 2,5 maanden en in 2016/17 5,5 maanden, oftewel 15 maanden totaal onschuldig als slachtoffer in Nederland van de grootste doofpot en samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis. En dan nog 1 maand wegens zogenaamde vergissing door rechters, en 13 maanden omdat geen enkele advocaat het aandurfde om mij juridische bijstand te verlenen! Dus 15+14=29 maanden volkomen onschuldige detentie als ethisch zeer hoog niveau man en zelfs 13 jaar Rotary lid. Tijdens detentie werd ook mijn arbeidsongeschiktheid uitkering Amersfoortse en pensioen ingehouden, in totaal ca. 40.000 euro minder inkomen! En miljoenen minder inkomen(145.000/jaar) door heimelijk antipsychoticum. Ik leef al jaren op een sociaal minimum of beslagvrije voet omdat ik niet meer alle belastingen(zonder aftrek voor hoge extra kosten) kon betalen. Nu ook in Spanje. Zie Embargo and again(!) cancelled Spanish Bank Account

De jacht op weerloos gemaakt burger Hans Smedema!

Ik werd dus opgejaagd door al deze factoren. Vandaar dat ik ook melding maak van ‘vervolging’ door Nederland. Hoe verdedig je je dan?

Door deze factoren die allemaal in mijn nadeel waren was het feitelijk voor mij onmogelijk om deze samenzwering en doofpot op te blazen. Want zelfs justitie zelf werkte tegen mij en ik wist in het begin nog niet hoe alles perfect in elkaar zat. Ik moest in alle jaren nadat ik in 2000 er langzaam achter kwam, alles maar zelf uitvinden door schade en schande. Gruwelijk van de omgekochte prof.dr. Onno van der Hart met name, die mijn leven totaal verwoeste, samen met drs. Frank van Es en drs. Jaap J. Duijs de leraar Frans die door mij veel rijker werd en maar raak kon verkrachten zonder kans op vervolging.

Zie het cruciale Gemarteld in de Villa van André Gruters en Joke Laven!

Zie J’Accuse Psychiater drs. Frank D. van Es UMCG

Timeline all most crucial events!

J’Accuse mijn vriendin/vrouw en haar(!) kinderen van mij gruwelijk psychologisch mishandelen en zware fraude!

Omerta door Joris Demmink!

Maar vervolgens ontkennen in de grootste doofpot en samenzwering uit de mij bekende Nederlandse geschiedenis haar familie, zusters en mijn familie alles, hoewel er veel foto’s van waren en Justitie er zelf bij betrokken was via Joris Demmink haar verkrachter uit 1972.

Net als bij de Maffia was er Omerta onderling afgesproken waarvoor iedereen 20.000 gulden kreeg in 1973 en 500 gulden bij aanwezigheid tijdens een vergadering om alles te coördineren via een sluw civiel contract en dat men met cumulatieve rente moest terugbetalen als ze ooit zouden besluiten om toch de waarheid te vertellen. Dus dat doet nooit iemand. Heel Sluw van mijn broer mr. Johan Smedema uit Gennep.

Zie J’Accuse Joris Demmink als de heimelijke crimineel en Mol binnen Justitie!

Drogeren met Ketamine en later martelen!

Daarvoor werd ze zwaar gedrogeerd met Ketamine, een narcose middel ook wel Roofie of partydrug genoemd. Maar dat werd hun te kostbaar, hij was al ontslagen omdat hij teveel had gestolen bij zijn baas, en dit was volgens zijn vriend-verkrachter veel eenvoudiger! Haar gewoon met een oude(geen puntjes meer en dus geen prikken en bloed zichtbaar) Stroomstok voor varkens martelen tot ze de sexuele handelingen deed die ze normaal weigerde. Voordeel was volgens verkrachter en kamerverhuurder Jan van Beek uit Utrecht dat hoe erger de toegebrachte trauma’s hoe gewilliger en gehoorzamer ze zou worden. Dus een feest voor psychopaten en de achterlijke politie, medici en OM begrijpen totaal niets van zo’n sluw opgezet misdrijf.

Het is daardoor ‘Het Perfecte Misdrijf’.

Na enige dwang verplaatste ze zich in een andere extra persoonlijkheid ook wel Dissociatieve Identiteit Stoornis (DIS) of Dissociative Identity Disorder(DID) genoemd. En weet achteraf van niets meer in haar normale persoonlijkheid als ik er weer was of haar dochter vroeg waarom ze niet reageerde en de boze meneer Rieks Perdok wegjoeg! Gruwelijk allemaal en mijn broer die dat moet hebben gezien bleef rustig alles juist verbergen.

Gruwelijke gevolgen met 6 zwangerschappen en daaruit 3 kinderen van 3 verkrachters!

Omdat ze zich door de omerta van haar en mijn achterlijke familie in combinatie met zodanige conditionering en martelen dat ze alles achteraf verdrong, niet kon verdedigen, kregen wij drie kinderen van drie verkrachters! En nog drie abortussen. Ik werd al in 1972 onvruchtbaar gemaakt door de beide verkrachters zodat Jan van Beek zelf een kind bij haar kon verwekken later. Wat ook gebeurde zonder dat wij dat mochten weten van huisarts, justitie en familie. Wij leefden argeloos door en werden dus steeds opnieuw slachtoffer! Als je van niets weet kun je je daar ook niet tegen verdedigen. Sterker nog sinds ik er in 2000 eindelijk achter kwam werd juist ik vervolgd door familie en de achterlijke psychiaters en andere domme medici. En door justitie en domme partijdige rechters die mij ieder recht op verdediging corrupt verboden.

Mijn Ebooks staan vol met de gruwelijke gebeurtenissen die gemakkelijk voorkomen hadden kunnen worden.

Dus stond ik machteloos tegenover bijna heel Nederland terwijl ik dapper maar bleef roepen dat ze verkracht werd en weerloos was in haar dubbele persoonlijkheid.

Ik werd daardoor juist als gek gezien en door iedereen inclusief de liegende insiders, met name haar zusters en mijn broers als waan gestoord genoemd. Terwijl ik juist de enige was die de waarheid vertelde en zelfs de juiste diagnose van DIS stelde en psychiaters daar ook op wees al eind 2000!

 

ing. Hans Smedema, in gedwongen exile (over)levend in het prachtige El Albir, Costa Blanca, Spanje.

 

 

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.