Beschuldigingen Prof.dr. Onno van der Hart

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Beschuldigingen mbt Prof.dr. Onno van der Hart

electroshock_therapy_by_penney

Ik noem hem ‘Onno de Duivel!’

Neem kennis van de meer gedetailleerde post

‘J’Accuse O. van der Hart

en de Post over zijn boek ‘Trauma, Dissociatie en Hypnose’.

Merk ook op dat ik op 22 maart 2007 weer vergeefs(!) aangifte probeer te doen bij politie Drachten. Zie Post maart 2007 –

Fraude psychiater Onno van der Hart!

Duivels contract afgeperst door Onno!

Duivels contract afgeperst door prof.dr. Onno van der Hart!

De corrupte schoft Onno van der Hart geeft in een email te kennen dat:

Onno van der Hart, psycholoog. Stasi methoden met martelingen!
Onno van der Hart, psycholoog. Stasi methoden met martelingen!
 • hij nooit met mij te maken heeft gehad,
 • niet in Zwolle is geweest en
 • geen psychiater is, maar een psycholoog.
 • hij dan nooit de persoon kan zijn geweest die mij in 1975 in Zwolle argeloos(!) en weerloos bij het Sofia Ziekenhuis heeft opgehaald,

KnipselOnnovanderHartOntkenning5-5-2010

Maar bekend is dat hij

 • mij vervolgens tweemaal heeft gedrogeerd in een twee uur durende martel sessie, waardoor ik niet meer normaal kon denken! Ik begreep zelfs zijn document totaal niet en vertelde dat ook aan hem. Drug koppelt je normale verstand los van je basis. De je kunt niet meer verstandig denken. Ik begreep geen enkele zin meer.
 • Collega of assistent was daarvan getuige en deed nota bene aangifte bij politie Zwolle! Die belden daarover nog.
 • mij heeft gedwongen om een onbekend document te tekenen tegen mijn uitdrukkelijke wil,
 • mijn geheugen opzettelijk heeft gewist met tweemaal de drug, daarom wist ik achteraf van niets en begreep niets meer
 • mij een toegezegde kopie heeft geweigerd,
 • tegen de wens van collega’s in, die een interne klacht indienden, deze doofpot en samenzwering toch heeft ingesteld, volgens hun zou het getekende stuk ons totale leven verwoesten! Wat nu precies blijkt te kloppen.
 • opzettelijk mij en mijn vrouw medische hulp sinds 1975 en in 2004 heeft onthouden
 • opzettelijk zijn professionele kennis achter houdt en niet simpel even verklaard dat hans Smedema wel degelijk gelijk kan hebben met dit ongelofelijke verhaal! Waarom? Schuldig!
 • hij heeft gesproken in Amerika met de CIA vriend van Hans Smedema, Al Rust die hem specifiek vroeg of hij Hans Smedema kende! Wat Prof.dr. Onno van der Hart UU ontkende, terwijl het in de geheime snel gewiste Frankfurt Nederlandse files vermeld was! Samen met psychiater Prof.dr. Robert van den Bosch UMCG.
 • Beide rapporten of documenten werden misbruikt om het Koninklijk huis bij deze zaak te betrekken door een speciaal oud achterlijk wetje te misbruiken. Namelijk dat er geen vervolging zou plaatsvinden door Justitie omdat het zogenaamd mentaal te erg voor mijn vrouw en mij zou zijn? Dus verkrachters vrijuit en wij argeloos alle verkrachtingen verdringend! Dus weerloos want elke nieuwe verkrachting werd weer verdrongen.
 • En in 2014 blijkt dat hij mij in 2010 in La Nucia en Benidorm alweer mocht martelen en conditioneren zodanig dat ik niet meer instaat zou zijn om deze doofpot alleen op te blazen. Zie post Hersenspoelen en martelingen 20 mei 2010 Benidorm chronologisch!
 • Ook dat hij daarmee er voor zorgde dat ik nooit meer een relatie kon krijgen. Ik krijg pure angstaanvallen bij het begin van wat een relatie zou kunnen worden en verdring dat vervolgens compleet! Dus gemarteld met stroomschokken of toedienen zware pijnen.
 • Ook heeft hij op dezelfde wijze mijn weerloze vrouw nog weerlozer gemaakt en nu in 2015 onze afgedwongen echtscheiding op grond van bedrog veroorzaakt.

Uit bovenstaande(specifiek CIA Al Rust) blijkt dat Onno van der Hart wel degelijk de psycholoog is geweest die mij in Zwolle bij nota bene het Sofia ziekenhuis argeloos en weerloos ophaalde, tweemaal(ik weigerde ca 2 uur!) drogeerde waar een getuige en collega kennis van nam, en mij daar ondanks dat een document afperste wat hem vermoedelijk het recht gaf om voor mij alle zaken uit een hypnose sessie verborgen te mogen houden, mij zodanig te martelen of conditioneren dat ik alles direct zou verdringen, verder dat hij vermoedelijk het recht kreeg om voor en over mij te beslissen zodra mijn vrouw er mee te maken had? Hij weigerde later een kopie te sturen waar ik uitdrukkelijk om verzocht had. Politie belde nog naar aanleiding van de aangifte van de collega dat ik gedrogeerd tegen mijn uitdrukkelijke wil toch een document had moeten tekenen! In een zwaar gedrogeerde mentale getraumatiseerde toestand.

Strategie van deze medogenloze schoft Onno van der Hart was dus alles heimelijk te doen, zodat ik mij niet kon verweren!  Tegen iets dat onbekend is, kun je je nooit verweren! Dat is nog steeds het geval, dus nog steeds zijn gewetenloze lieden bezig om voor en over mij beslissingen te nemen die ons leven tot een hel en marteling maken en mij arbeidsongeschikt gemaakt hebben. Deze strategie van deze crimineel verklaart ook waarom hij weigerde om mij medische hulp te geven en al bij voorbaat wist dat ook Suzette Boon dat niet zou doen! Ook verklaart het waarom Ellert Nijenhuis van GGZ Assen mij NIET mocht spreken. Hans Smedema mag pertinent niet medische bijstand ontvangen, net als zijn weerloze en onwetende vrouw! Immers dan zou ze direct aangifte doen tegen deze gewetenloze schoft en dat wil hij zelf niet, maar heeft ook politieke bescherming via een truc van mijn gewetenloze broer mr. Johan Smedema uit Gennep! Die ook al weer weigert om informatie te geven over wat hij allemaal heeft uitgespookt en wat ons leven totaal heeft vernietigd. Het Ministerie van Justitie heeft ons NOOIT geholpen, maar verleent WEL alle hulp aan deze gewetenloze criminelen! De omgekeerde wereld, hoewel het tegenwoordig bijna standaard gedrag lijkt en zelfs niemand er meer van opkijkt!

Onno van der Hart en broer Johan Smedema, en nu Tjitte de Jong uit Norg samen met een onbekende mol binnen Justitie hebben dus maar één doel, zorg dat Hans Smedema geïsoleerd blijft en ontneem hem iedere kans op hulp. Laat iedereen denken dat Hans geestelijk gestoord is!

Zware beschuldigingen en aangifte doen!

Dit zijn zware beschuldigingen en Hans Smedema heeft hem aangeraden om direct bij de politie aangifte wegens ‘Smaad en Laster’ te doen, net als verkrachter Rieks P., verkrachter Jaap Duijs, medeplichtige en samenzweerder Klazien J., en kroongetuige Elise B. die gedwongen door de Staat moet liegen en bedriegen, al eerder hebben gedaan. Hij hoort namelijk in dat zelfde rijtje thuis en kan dus mooi met deze andere schoften samenwerken!

Maar ondanks een telefoontje van de argeloze en nog onwetende vrouw van Hans Smedema om mee te doen met de aanklachten tegen Hans heeft tot op heden Prof.dr. Onno van der Hart het laf niet aangedurfd om een aanklacht in te dienen tegen Hans Smedema. Hij durft dat niet omdat hij natuurlijk als geen ander weet dat Hans Smedema volkomen gelijk heeft en dat hij, Onno, inderdaad de gewetenloze en meedogenloze psycholoog is die achter deze samenzwering zit. Hij is namelijk te laf om de waarheid te vertellen zoals overigens bij criminelen altijd het geval is.

Namelijk dat hij min of meer gedwongen en omgekocht werd om een getekend stuk van Hans Smedema te krijgen in Zwolle. Hij werd daarvoor speciaal gedurende twee weken overgeplaatst naar Zwolle, waar zijn collega’s een klacht indienden tegen zijn valse en gruwelijke plannen bij de directie van de toenmalige GGZ. Wat natuurlijk werd geweigerd omdat dit al was besloten op hoog politiek niveau op valse en frauduleuze gronden.

Ook werd door een collega aangifte gedaan wegens drogeren en afpersen tegen psycholoog Onno van der Hart bij politie Zwolle, die nu laf en gewetenloos alles ontkennen zodat het Nederlandse Volk, Hans Smedema en zijn vrouw bedrogen kunnen worden. Waarheidsvinding maakt deze lieden bij de politieorganisatie natuurlijk niets uit!

Als deze Professor Onno van der Hart echt onschuldig zou zijn, daag ik hem uit om direct aangifte te doen bij politie! Wat hij NIET zal doen!

Medische crimineel

Dat gezien bovenstaande de huidige Prof.dr. Onno van der Hart als crimineel en misdadiger moet worden gezien, is naar mijn mening evident.

Dat gezien de doofpot en samenzwering de Nederlandse staat en politiek hem juist zal beschermen, en daarbij de belangen van Hans en Wies Smedema totaal negeert, is ook logisch, hoewel erg fout!

Dat men dus NOOIT een onderzoek kan toestaan, zal daarmee ook logisch zijn? Immers hem is vermoedelijk onschendbaarheid toegezegd en dat kan enkel door GEEN onderzoek en geen ‘eerlijke’ rechtszaak toe te staan!

Belangen Hans Smedema

De belangen van Hans Smedema, die met de rug tegen de muur staat gezien de maar doorgaande doofpot en samenzwering, zijn juist tegengesteld. Hij heeft juist groot belang bij wel een aangifte van Prof.dr. Onno van der Hart tegen hem. Want dan zal politie in actie moeten komen, en worden daarmee de doofpotters en samenzweerders binnen de ‘Koninklijke Criminele Organisatie Mengele(KCOM) ‘ gedwongen om fouten te maken! Ze kunnen een onderzoek nooit toestaan, maar kunnen ook politie dan moeilijk tegen houden. Dus wordt bij steeds meer mensen zichtbaar dat Hans Smedema gelijk heeft met zijn stelling dat hij en zijn weerloze vrouw het slachtoffer zijn van de grootste samenzwering ooit in de geschiedenis van Nederland en vermoedelijk zelfs wereldwijd!

Dus Onno ik daag je uit en verzoek je zelfs, om direct naar de politie te stappen en aangifte te doen tegen mij Hans Smedema wegens smaad en laster!

Overigens heel merkwaardig is, dat in de eerdere strafzaak bij politieslager Jeroen van Bruggen, ‘Laster’ al is weggelaten! En van ‘Laster’ is alleen sprake als het NIET waar is! Daarmee is dus impliciet mij gelijk gegeven, namelijk dat het verhaal WEL degelijk op waarheid berust en, dat Hans dus uitsluitend voor smaad mocht worden veroordeeld! Smaad, wat dus betekend dat hij dit niet mocht publiceren, maar dat het wel degelijk klopt!

Datzelfde zal ook hier dan weer plaatsvinden! Namelijk dat men ‘Laster’ niet meeneemt en Hans daarvan NIET beschuldigd, maar alleen smaad probeert te bewijzen!

Verdediging!

Hans stelt zich op de volgende standpunten ter verdediging:

 • publicatie is nodig in het algemeen belang van het Nederlandse volk, dat tot op heden onkundig en onwetend wordt gehouden van de grootste samenzwering tegen een onwetend en onschuldig stelletje ooit in de geschiedenis van de mensheid vermoedelijk wereldwijd!
 • publicatie is ook nodig om Hans Smedema volledig te rehabiliteren
 • ook om zijn vrouw een correcte medische behandeling te kunnen geven, wat nu onmogelijk is gezien de samenzwering en leugens
 • ook om een advocaat te kunnen krijgen voor zijn verdediging, omdat nu deze foutief aannemen dat Hans Smedema ‘gek’ moet zijn en op grond daarvan hulp weigeren!
 • Ministerie van Algemene zaken en (oud)Minister President JanPeter Balkenende weigeren iedere communicatie met Hans Smedema
 • Ministerie van Justitie, politie en OM weigeren om hun geheime files over deze zaak te openen en aan het Nederlandse volk ter beschikking te stellen! Wat tegen de wil van het volk is.
 • De mishandeling en marteling van Hans en Wies Smedema gaat gewoon door en betrokken politici, overheidswerknemers en anderen weigeren om met deze gewetenloze en gruwelijke samenzwering te stoppen.
 • Iedere communicatie wordt stelselmatig geweigerd.

Hans zal voor zijn verdediging niet eens meer de moeite nemen om een advocaat te zoeken. Dit gezien de weigering daarvan om Hans te verdedigen tot op heden. Ook is deze zaak zo complex, dat voor een simpele politierechter de kosten voor verdediging veel te hoog zouden worden. Hij zal wel Hoger Beroep aantekenen en overigens iedere medewerking aan die ‘Farce’ weigeren.

Ten behoeve van de politie geef ik alvast de benodigde informatie die nodig is om Hans Smedema te kunnen veroordelen:

 • Hans Smedema plaatst deze informatie opzettelijk op deze site met het uitdrukkelijke doel om ruchtbaarheid te geven aan wat er plaatsvindt en heeft plaatsgevonden!
 • Hans Smedema kan zijn stellingen nog niet(!) zelf bewijzen, omdat uitsluitend onderzoekers met speciale bevoegdheden de geheime files kunnen opsporen en getuigen onder ede horen.
 • Hans Smedema erkent dat hij de auteur is van alles op deze Blog.
 • Hans Smedema erkent ook, dat zijn vrouw van niets weet en alles tegenspreekt.
 • Hans Smedema erkent ook dat Prof.dr. Onno van der Hart alles ontkent.

Tip aan politie rechercheurs!

 • Vraag rechercheur Bolier Politie Drachten en kneusje officier justitie Petra Hoekstra hoe sluw ze alles gemanipuleerd hebben in de eerdere straf/smaadzaak op 9 februari 2009.
 • zorg dat jullie uitsluitend de zaken in de file opnemen die Hans kunnen veroordelen voor laster en smaad, dus de rest wat in zijn voordeel zou kunnen zijn weglaten! Dan wordt het een geïsoleerde simpele zaak en kan Hans Smedema snel veroordeeld worden!
 • Vooral mijn poging om op 22 maart 2007 aangifte te doen van fraude door psychiater Onno van der Hart natuurlijk wegmoffelen! Net als Bolier Drachten die alle pogingen om aangifte te doen in 2000 en 2004 in de veel grotere totaal zaak, wegmoffelde. De zaak van de eeuw, de Nederlandse Dreyfus- affaire en nu al historisch erfgoed van Nederland net als Multatuli en Anne Frank.
 • Hans heeft al aangegeven niet meer naar een advocaat te zoeken, dus dat gaat gegarandeerd lukken ook nog! Prestatiescore gaat dus ook nog mooi (foutief, maar ja) omhoog!
 • Vraag weer een verklaring van de vrouw van Hans, die alles zal ontkennen en dat kan mooi als bewijs gebruikt worden en dan hoeft er ook geen onderzoek! Wat manipulatie weer veel eenvoudiger maakt ook nog!
 • Succes verzekerd! Alvast gefeliciteerd!

Hans eist overigens dat de Nederlandse overheid en met name het Ministerie van Geen-Justitie eerst hun blijkbaar geheime files over alle politie rapporten, geheime dienst operaties, en andere al of niet geheime afspraken openbaar maakt en minimaal aan Hans Smedema ter beschikking stelt. Pas daarna kan sprake zijn van wellicht een ‘eerlijke’ rechtszaak binnen Nederland! Maar uitsluitend een buitenlandse mogendheid of tribunaal kan tegen de Nederlandse Staat optreden en heeft voildoende bevoegdheden om dit misdrijf van de eeuw op te blazen en de schuldigen te veroordelen!

Inmiddels is gebleken dat prof.dr. Onno van der Hart het aan morele moed ontbreekt, en hij blijkbaar het niet aan durft om aangifte wegens laster en smaad bij politie in te dienen! Daarmee staat vast dat één en ander dus op waarheid berust en dat zal in het vervolg het uitgangspunt van Hans Smedema zijn!

Later meer…

Hans Smedema

Copyright 2010 Hans Smedema, Parcent, Alicante, Spain

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.