De ‘achterlijke’ psychiaters.

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

De achterlijke psychiaters

Zeer triest en ronduit misdadig is de opstelling van de psychiaters en medici in dit horror misdrijf nadat mijn geheugen terug kwam.

‘Wie vrijwillig naar een psychiater gaat, moet zijn kop laten nakijken.’

Zie de cruciale Post Fraude door psychiaters met alle dossiers en meestal foutieve diagnoses!

Latere opmerking 2019.

  • Het blijkt pas later dat haar kinderen de DNA vaderschapstest zelf hadden vervalst in opdracht Criminele Organisatie die met Jaap Duijs en Justitie samenwerkt! Gewoon de swabs verwisseld met die van schoonfamilie waar drie artsen deel van uitmaken. Waaronder Dirk Snieders arbeidsongeschiktheid arts bij o.a. Justitie en AIVD!
  • Bovendien blijkt de achterlijke psychiater Frank van Es al in september 2003 mij heimelijk een dagelijks antipsychoticum had toegediend nota bene verborgen in officiële doosjes baby aspirine 100 mg die via huisarts Lefering werd voorgeschreven! Ik mocht natuurlijk van niets weten! Binnen weken moest ik mij arbeidsongeschikt melden omdat ik mijn top positie niet meer aankon als halve zombie. Inkomensverlies 145.000 euro per jaar! Ik werd dus arbeidsongeschikt gemaakt! Het was helemaal geen ziekte zoals ik foutief wel moest aannemen bij gebrek aan informatie over het heimelijke plotselinge antipsychoticum! Zwaar crimineel.
  • Ook blijkt dat prof.dr. Onno van der Hart degene was die mij al in 1975 na zwaar drie keer drogeren dwong om iets te tekenen wat ik niet begreep door de drug. Kon niet meer denken! Wist achteraf ook van niets meer en kreeg geen kopie zoals de corrupte schoft mij had toegezegd! Hij conditioneerde mij daarna en herhaalde dat iedere 5 a 6 jaar heimelijk na drogeren. Goede bewezen conditionering met zelfs locale politie betrokken was op 20 mei 2010 in Benidorm na mislukte paar uur daarvoor in restaurant La Rambla in La Nucia. Dat was slechts 5 maanden na deportatie uit Florida na mijn eerste asielaanvraag! Hoewel ik Judge Rex J. Ford meerdere keren had gewaarschuwd dat de ‘Dutch would torture and damage my brain again to silence me!’ Zie post Hersenspoelen en martelingen 20 mei 2010 Benidorm chronologisch!

Chronologisch

Toen in maart 2000 mijn geheugen dus in onbegrijpelijke flarden begon terug te komen en dat aan huisarts Lefering melde, werd ik natuurlijk naar een psychiater doorverwezen. Oostveen uit Drachten.

Deze corrupte schoft wilde vóór hij mij zag, dat ik al een antipsychoticum slikte.

Dus diagnose op afstand! Uitsluitend omdat mijn ontoerekeningsvatbare vrouw met haar bij haar ziekte horende heftige afweer reacties als ik wat vroeg, juist veel te emotioneel werd. Ik bleef kalm alles analyseren en opschrijven in mijn computer.

Dus háár hysterische emotionele reactie zorgde ervoor dat IK antipsychotica moest slikken voordat(!) hij met mij had gesproken!

Semap in dit geval, wat natuurlijk niet goed is bij slechts wat verdrongen trauma’s en mijn werk zeer nadelig beïnvloedde. Ik kon direct niet meer werken als halve zombie en na stoppen antipsychoticum juist weer wel! Werkte nog rustig door tot dus september 2003 ik door psychiater Frank van Es alweer kapot werd gemaakt!

Oostveen vond dat een vrouw het zou merken als ze was verkracht na drogeren, bovendien dat mijn stukken psychotisch waren en verklaarde mij dus rustig paranoïde! Terwijl in mijn stukken vermeld stond dat mijn vrouw tot twee maal toe een hele middag tijdverlies had gehad. Dat is een duidelijk symptoom van dubbele of emotionele persoonlijkheid! En de flarden geheugen kwamen natuurlijk niet mooi in een logische volgorde binnen! Deze man is of achterlijk, of hij werkt mee aan de doofpot. Dat laatste is het meest waarschijnlijk, want mijn huisarts had een geheim document voorgelezen, was dus op de hoogte, en toen we Oostveen voorstelden om een vaderschapstest te doen, schoot hij als door een wesp gestoken op en vroeg of we dat gewaarborgd wilden doen. Die test is vervalst door justitie zelf! Net als later een MRI scan rapport werd vervalst door justitie zelf! Overigens stelt huisarts Lefering van niets meer te weten, zoals vrijwel iedereen nu achteraf.

Vervolgens twee jaar bij een neuroloog UMCG die niets kon vinden, maar mij ook zeker niet paranoïde vond, ik werkte zelfs nog gewoon door (!), werd ik doorgezonden naar afdeling psychiatrie AZG psychiater Bruggeman en Luttikhuizen. Na wat tests konden die niets vinden en vertelden mondeling dat mijn verhaal kon kloppen. Maar het positieve schriftelijke rapport van Luttikhuizen dat mij niets mankeerde werd heimelijk overal gewist of gestolen en vervangen door een delusional in opdracht justitie zelf!  Vermoedelijk wegens vals beroep op staatsveiligheid. Dit hoewel ze beiden als specialisme psychosen hadden. Dus helemaal niet deskundig op het gebied Dissociatie waar het hier omgaat, met geheugenverlies en dubbele persoonlijkheid bij mijn vrouw. En wat ik niet wist nog toen het opzettelijk conditioneren van mijn brein door de corrupte omgekochte prof.dr. Onno van der Hart. Zelfs martelen volgens rechercheur Ad uit Catral.

Zie post Brainwashed and tortured at Police Officer Villa in Catral!

Vervolgens doorgezonden, niet naar een deskundige op gebied dissociatie natuurlijk, maar naar GGZ Drachten psychiater F. van Es, deskundig op gebied psychosen. Wat helemaal dus niet mijn probleem was. Feitelijk was mijn probleem mijn vrouw, ik wou alleen weten wat er was gebeurd! Ik zelf had helemaal geen problemen en werkte dus ook rustig door!

Dus haar ziekte van dissociatie zoals niets meer weten van al haar verkrachtingen in 1972 en daarna en dat haar drie kinderen van drie verschillende verkrachters waren, zorgde voor MIJN delusional verklaring! Jan van Beek Utrecht, Jan de Vries Leeuwarden en Rieks Perdok Roden, die alle drie hun seks met haar tegenover mij hadden opgebiecht!

Deze Frank van Es GGZ Drachten, later UMCG stelde corrupt dat het niets uitmaakte of het nu waar was of niet, en wilde dat ik weer antipsychotica zou slikken! Ik moest er immers mee leren leven stelde hij.

Niet behandelen, maar plat spuiten die handel.

Later geeft hij schriftelijk toe, dat hij maar tegen mij had gelogen! Mij daarmee de kans op herstel en de juiste behandeling ontnemend! De schoft, maar dit gedrag is usance bij psychiaters. Ook nadat ik hem inmiddels kon meedelen dat het waar zijn van mijn verhaal inmiddels tegenover mij al was meegedeeld, bleef hij – vanzelfsprekend – gewoon mij voor paranoïde/delusional de uitmaken. Tot op de dag van vandaag! Met inmiddels heel veel bewijzen en veel getuigen en alle vaders/verkrachters al bekend! Ongelofelijk en bizar. Deze mensen of beter wezens zijn een gevaar voor de mensheid! Misschien is ‘ruimen’ wel de enige oplossing in het belang van de mensheid? (grapje hoor)

‘Weet u het verschil tussen God en een psychiater? God vindt zich zelf niet een psychiater!’

Iemand van de cliëntenbond vertelde mij al na enkele minuten (!), dat er tussen psychiaters onderling een broederstrijd plaatsvindt waarbij de grote massa, niet wil en kan geloven dat een emotionele persoonlijkheid bestaat en dat die kan worden opgeroepen bij emoties! Een achterlijk standpunt natuurlijk, vergelijkbaar met wat ik noem ‘de aarde is plat, ik zie het toch zelf’ figuren. Iedereen met een afwijkend standpunt zetten we direct op de brandstapel, zonder te luisteren, want dan zouden we kunnen leren en dat mag niet gebeuren.

De cliëntenbond gaf mij de naam van prof.dr. Onno van der Hart die direct weigerde en Ellert Nijenhuis als wel deskundig. Dus na drie jaar vertelt pas iemand mij dat er wel deskundigen zijn, maar de ‘achterlijke’ en misdadige psychiaters verzwijgen het feit dat er deskundigen zijn, omdat er een broederstrijd heerst! Ze willen niet dat ik het bewijs word van het feit dat zij al jarenlang fout zitten! Het handboek van prof.dr. Onno van der Hart ‘Trauma, Dissociatie en Hypnose’ bewijst dat ik gelijk heb, maar geen van de psychiaters heeft het ooit gelezen! Hoezo zorgvuldigheid? Wat is dat? Dat Onno weigerde om mij bij te staan met mijn ontoerekeningsvatbare vrouw(!) is achteraf logisch want hij was zelf de oorzaak van al haar en mijn verdringing in o.a. 1975 en vele keren daarna!

Ellert Nijenhuis van GGZ Assen wilde na een telefoontje en uitleg, mij graag zien en kon mij wel helpen, maar de weg ernaar toe werd weer door psychiater Mirjam Kootstra-Venema geblokkeerd. Ellert is afhankelijk van een psychiater om in actie te kunnen komen en de broederstrijd maakt dat blijkbaar ongewenst. Of men werkt gewoon mee aan de doofpot! Wie durft hierna nog een psychiater te vertrouwen? Om over medici in het algemeen nog maar niet eens te spreken als je dit verhaal leest.

Omdat thuis natuurlijk mijn vrouw helemaal gek werd van deze onmogelijke situatie, en ik inmiddels mij ook arbeidsongeschikt(achteraf door heimelijk antipsychoticum) had moeten melden, zoek ik hulp bij een psycholoog Leida van der Heide. Deze stelt toch nog een onderzoek van mijn vrouw voor door GGZ Drachten. Zelf weet ze al (!) dat mijn vrouw niets mankeert, want iemand met een trauma reageert heel anders volgens haar. Dat iemand met een dubbele persoonlijkheid geen weet heeft van die andere persoonlijkheid en dus ook niets weet van enig trauma, begrijpt ze blijkbaar niet! En dat ze was geconditioneerd om alles direct te verdringen wist ik toen nog niet. Daar heb je deskundigen voor nodig zoals Ellert, maar die mag ik weer niet spreken ten behoeve van voornamelijk mijn vrouw !

Nu gaat mijn vrouw praten met psychiater Bauke Koopmans van GGZ Drachten. Alweer niet deskundig op het gebied dissociatie natuurlijk. Maar dat zal niemand meer verbazen neem ik toch aan? Hij stelt dat mijn vrouw niets mankeert en wil mij gedwongen opsluiten en gedwongen injecties laten geven met een gif wat hij eufemistisch een medicijn noemt. Dit om dus mijn wanen (!) tot stilstand te brengen. terwijl hij dus alles wat ik hem vertel over de zich op stapelende bewijzen, zoals een litteken en dat uroloog Smorenburg vast stelde dat bij mij beide zaadleiders waren onderbroken op een ongebruikelijke plaats, negeerde! Als God zelf. Wat zeg ik…, als hogere dan God zelf.

Elk redelijk denkend mens zou bij politie op een onderzoek aangedrongen hebben, maar deze ‘achterlijke’ psychiaters weten alles beter. Ze zijn nu ook al deskundig op het gebied van recherche werkzaamheden. Dat mijn leven op het spel staat, want fout behandeld te worden is funest voor je brein, maakt hen niets uit. Onzorgvuldiger kan haast niet. Verminking met voorbedachten rade.

Toen ik natuurlijk weigerde om me te laten verminken, levenslang is minder erg, zou hij een Rechterlijke Machtiging aan vragen. Door hem onmiddellijk met alle andere psychiaters bij het Regionaal Tuchtcollege Groningen en GGZ aan te klagen, kon ik dat net op tijd tegenhouden. Hoe lang is zeer de vraag, want ze zijn nu woedend, dat ik hun durf tegen te spreken als goddelijken, en iedere integriteit, normen en waarden, is hen blijkbaar vreemd. Zat niet in hun opleiding? God neemt altijd de juiste beslissing, dus hoeven zij zich niet bezig te houden met kleinigheden als integriteit?

Immers of een psychiater haalt bij mijn vrouw haar geheugen terug, of een advocaat bewijst dat ik gelijk heb, maar beide weigeren mij bij te staan! En justitie en familie hebben uitsluitend groot belang bij het uit de weg ruimen van mijn persoon. Dus als ik in een psychiatrische inrichting terecht zou komen, zou hun dat prachtig uitkomen en kan men weer rustig door feesten.

Uit de literatuur blijkt dat dit verhaal niet op zichzelf staat, maar dat er heel veel drama’s zich afspelen rond de ‘achterlijke’ psychiatrie. En ik durf de weddenschap aan, dat er duizenden meisjes (loverboys) blijken te zijn, waar deze stuitende stompzinnigheid hun voor het leven heeft verminkt, zonder dat deze ‘achterlijke’ psychiaters zelfs maar bereid zijn om te leren en te onderzoeken.

Resultaat van hun achterlijkheid

15 maanden onschuldige detentie wegens drie asiel aanvragen tegen Nederland in 2009, 2013/14 en 2016/17. En 13 maanden detentie in 2017/18 wegens beledigen verkrachter leraar frans en parttime justitie drs. Jaap Duijs uit Drachten en idem maand in 2013 door zogenaamd een vergissing!

Dus totaal 29 maanden onschuldig gevangen in een hel van ellende en financieel en mentaal bijna kapot. Twee keer kwam ik weer terug in Spanje waar ik naar toe was gevlucht, met alleen mijn kleren die ik nog aan had. En een veel te laag pensioen wegens 300.000 euro aan onnodige kosten gemaakt om alles uit te zoeken en toch mijn zieke vrouw nog de helft van mijn inkomen te geven.

Op deze blog hierover is het complete dossier ter inzage. Ter lering ende vermaeck. Inmiddels zijn er 4 Ebooks in het Nederlands en 4 in het Engels beschikbaar.

ing. Hans Smedema

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.