Prof.dr. Onno van der Hart neemt advocaat, maar durft geen aangifte!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Prof.dr. Onno van der Hart neemt advocaat, maar durft geen aangifte!

Zijn door mij gegeven bijnaam of ludiek geuzennaam ‘Onno de Duivel’ of ‘Duivelse Onno’ en mijn beschuldiging dat hij ‘stasi methoden’ gebruikte tegen mij en mijn weerloze vrouw was aanleiding voor Onno om Advocate Jacqueline Schaap in te huren en mij frauduleus en corrupt te beschuldigen.

Eerder noemde ik hem ook nog ‘De Nederlandse Mengele’ maar die was nog veel erger dan Onno was ik met haar eens, dus heb ik dat vervangen door ‘Duivelse Onno’ wat beter de lading dekt. Verder niet dus wacht rustig af of ze aangifte of civiele procedure aandurven.

Jacqueline Schaap werkte ook voor Justitie en staat hoog aangeschreven, dus dit is hoogstwaarschijnlijk (mede) het ‘Koninklijk huis’ dat zoals altijd heimelijk en achterbaks achter deze actie zit! Koning WA moet beschermd worden ook al heeft hij corrupt gehandeld! Zie hoe hij als KLM Co-Piloot(!) mij nota bene aangeboden asiel in Amerika corrupt weigerde door te liegen(!) dat ik dat juist NIET wou! 

KLM Co-Piloot Koning Willem Alexander fraudeerde en blokkeerde het mij aangeboden asiel tegen Nederland boven Amerikaans grondgebied!

of in het Engels…

KLM Co-Pilot King Willem Alexander corrupt blocked my American Asylum Request against the Netherlands in American Airspace!

Dus ik vermoed dat dit nog maar het begin is van veel meer juridische procedures die ik natuurlijk juist graag wil! Bij een doofpot moet je juist alles oprakelen! Jammer is alleen dat ik dat natuurlijk zal verliezen omdat ik immers GEEN juridische bijstand kan krijgen. In 20 jaar nog niet gelukt. Ik ben een weerloos slachtoffer. Terwijl in Amerika al mijn stellingen die zijn onderzocht werden bevestigd als zijnde correct.  Niet voor niets was het Amerikaanse Witte Huis positief betrokken bij deze zaak en werd mij op 15 maart 2017 door Immigration Judge Rex J. Ford zelfs in lucht boven Amerika Asiel aangeboden!

Ook in de zogenaamde Frankfurt Nederlandse Inlichtingen Dienst file van 30+ pagina’s werd de naam van Onno de Duivel genoemd samen met die van Robert van den Bosch die beiden na omkoping prof.dr. werden.

Overigens pleegt Jacqueline Schaap fraude en laster door te liegen dat ‘obvious’ of ‘vanzelfsprekend’ alles wat ik stel tegen Onno de Duivel dus niet waar zou zijn. Maar ik geef tientallen getuigen zoals zijn handlanger in het kwaad prof.dr. Robert van den Bosch UMCG die mee moest tekenen om rond 1975 Koninklijke toestemming te forceren om NOOIT vervolging of onderzoek toe te staan(via Min. Justitie zelf!) in deze grootste doofpot en samenzwering uit de bekende Nederlandse geschiedenis. Dus ons vogelvrij maakte en de daders vrijwaarde of levenslang immuun maakte.

Dus verkrachters beschermd en wij als slachtoffers weerloos en vogelvrij verklaard!

Ze kon eenvoudig mijn stellingen controleren via o.a. prof.dr. Robert van den Bosch UMCG en Min. Justitie zelf! Heeft ze natuurlijk wel gedaan via Duivelse Onno, maar die blokkeerde dat natuurlijk corrupt! Hij wil GEEN onderzoek! Ze noemt ook geen laster wat alleen kan als wat ik stel niet waar zou zijn. Ze noemt ook art. 162 BW wat onrechtmatige daad is onder civiel recht, geen strafrecht. Niet art. 161 smaad of laster volgens Strafrecht! Sluw en erg spannend!

Dus ze liegt openlijk naar twee Amerikaanse instanties met haar zogenaamd ‘Abuse’ en ‘Phishing’, and zelfs ‘Laster’ via ‘obvious not true(vanzelfsprekend niet waar)!’ 

Ook blaast ze de zaak corrupt en sluw op! Ik spreek slechts over

‘Stasi methoden’

die Duivelse Onno gebruikte sinds 1975 tegen mij en mijn weerloze vrouw. Maar lees wat ze sluw en corrupt naar Amerika schrijft om het veel zwaarder te laten lijken!

In these articles, in both Dutch and English, my client Mr Van der Hart is depicted as a criminal and fraudster. My client is accused of using methods of torture and is compared to Josef Mengele and the State Security Service of East Germany (Staatssicherheitsdienst or Stasi, a notorious intelligence and secret police service active in the second half of the 20th century). Also Mr Van der Hart is depicted as the devil and called a criminal expert in ‘mind control’. 

Allemaal erg amateuristisch en zeer onethisch zo niet corrupt voor haar hoge niveau! De enige die eerlijk en ethisch correct blijft handelen door enkel de feiten  hem aangedaan te noemen, is Hans Smedema! Ok…, met wat emotionele uitlatingen wat zeker moet kunnen.

Deze info was eerst aanwezig, maar werd te omvangrijk, in de post J’Accuse prof. dr. Onno van der Hart!

Zie ook Disclaimer & Summary

Disclaimer

In deze weergave van wat daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, beroep ik mij op mijn recht op zelfverdediging. Zelfs de Conventie tegen martelingen moet buiten werking zijn door de foute Koninklijke goedkeuring. Niemand heeft het recht om mij mijn burgerrechten heimelijk af te nemen, wat wel gebeurd is. Ik heb daar nooit toestemming voor gegeven. Geen mens zou dat overigens doen. Bovendien heeft in dit geval justitie zelf, politie en overheid mij dus buiten de wet geplaatst, dus kunnen de normale wetten ook niet meer op mij van toepassing zijn, lijkt mij. Gezien ook het feit dat advocaten ons niet durven of mogen bijstaan wegens vals beroep op staatsveiligheid, lijkt mij dat een gerechtelijke procedure binnen Nederland niet meer voldoende onafhankelijk is. Ik zal die niet meer accepteren. Er moet onafhankelijk internationaal recht gesproken worden, gezien de betrokkenheid van de Staat en Koninklijk huis zelf.

Deze Blog is de schriftelijke verklaring van criminele acties die  Hans Smedema zijn overkomen! En kan en mag dus NIET zomaar worden gewijzigd, ook zeker niet naar aanleiding van een frauduleus vonnis dat niet de hele cruciale context waarom heeft meegenomen, en waar geen enkele verdediging was toegestaan! Het recht op verdediging is mij blijkbaar heimelijk afgenomen door Koningin Juliana rond 1975.

Standpunten Raad voor de Journalistiek:

Archieven moeten principieel beschermd worden tegen “correcties”. De samenleving moet op hun integriteit kunnen vertrouwen. … Een ondeugdelijk bericht moet worden gerectificeerd, maar een onwelgevallig artikel wordt niet uit het archief verwijderd, evenmin als aan het archief met terugwerkende kracht artikelen kunnen worden toegevoegd omdat die een “beter” beeld geven van het verleden. De journalist dient de waarheid, ook met terugwerkende kracht.

Dit heeft zich ondertussen vertaald in dit advies uit de Leidraad van de Raad:

Het publieke belang van zo volledig mogelijke, betrouwbare archieven waarvan de inhoud niet kan worden gewijzigd, weegt in beginsel zwaarder dan het belang dat personen kunnen hebben bij het verwijderen of anonimiseren van gearchiveerde artikelen met een voor hen onwelgevallige inhoud. Slechts in bijzondere gevallen kan dit maatschappelijk belangrijke principe wijken voor een privébelang.

En bij gebrek aan journalisten en media die over deze grootste doofpot en samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis publiceren, ben ik zelf de journalist!

Onno van der Hart is ook al veroordeeld

Hij is inmiddels ook veroordeeld voor een ander misdrijf.

Tuchtzaak: beroepsverbod tegen hoogleraar Onno van der Hart psychotherapeut ivm grensoverschrijdend gedrag

Zie ook mijn eigen post Medisch Tuchtcollege Groningen

Hieronder de strategie van deze huiveringwekkende criminele expert in hypnose, trauma en dissociatie, dus ‘mind control’, die daarvoor zelfs Koninklijk werd onderscheiden!

Klacht Advocate van Onno van der Hart

Voor alle juridische duidelijkheid Onno is NIET echt de(niet bestaande) Duivel natuurlijk. Het is slechts een bijnaam, nickname en expression voor zijn naar mij(!) duivelse optreden! ‘Duivelse Onno’ is ook leuk. Alles op mijn blog/schriftelijke verklaring is natuurlijk mijn mening en heel veel feiten voor mijn zelfverdediging! Veel daarvan na controle FBI en/of CIA bevestigd in Florida tijdens asielaanvraag in 2009. Zie ook page Disclaimer & Summary

‘Onno de Duivel’ geeft impliciet(De Facto) toe dat hij onderstaande misdrijven heeft gedaan doordat hij sinds 2007 ondanks mijn dringende verzoek laf geen(!) aangifte heeft gedaan wegens laster of zelfs smaad tegen de erg oude posts uit 2007(poging tot aangifte), 2010 en ook 2016!

Wel doet hij verwoede pogingen om zijn naam buiten de search engines zoals Google te houden en nu 7 Januari 2020 plotseling corrupt om deze hele(!)blog of 3 posts laf te laten verwijderen via advocate Jacqueline Schaap uit Amsterdam! 

Schandalig en toont hoe corrupt, meedogenloos en gewetenloos de Duivelse Onno zijn slachtoffer Hans Smedema nog steeds probeert te beschadigen! Wat hij mij heeft aangedaan, en mijn vrouw, 3 generaties Kon. Huis, politici en Kabinet is met geen pen te beschrijven, stasi methoden, maar heb ik toch hier en in mijn Ebooks gedaan! Zijn criminele acties zijn minimaal een miljoen keer erger dan ‘smaad of belediging van een crimineel’ en slechts mijn schriftelijke(20 jaar) zwakke verweer zonder recht op juridische bijstand door de laffe Nederlandse advocatuur, laffe Nederlandse medici en laffe Nederlandse media. Zie o.a. het voor mij gruwelijke Fraude Anker Advocaten Leeuwarden!

Zie ook mijn eerdere Hans Smedema verstoten!

Abuse klacht

Zo schrijft ze om mijn blog en ‘schriftelijke verklaring’ (mijn levenswerk met sinds 2000 duizenden door laffe media genegeerde uren, uit de lucht te halen omdat de schoft Onno als crimineel zich blijkbaar beledigd voelt en mij daarmee volkomen weerloos te maken, het volgende:

Abuse Case Number: 11840963325-1

—Beginning of forwarded report—

* Log Extract:
<<<

https://hanssmedema.info/jaccuse-prof-dr-onno-van-der-hart/#Related_Posts
https://hanssmedema.info/aangifte-fraude-psychiater-o-vd-hart/
https://hanssmedema.info/prof-dr-o-van-der-hart/
>>>

* Comments:
<<<
The actual host for hanssmedema.info are the following IP addresses. 52.6.251.20. Using the following command, you can confirm the site in question is hosted at that IP address: curl -v -H “Host: hanssmedema.info” 52.6.251.20/

Below is the report we received:

Reporter’s Name: Jacqueline Schaap
Reporter’s Email Address: [email protected]
Reporter’s Title: lawyer
Reporter’s Company Name: visser schaap &amp; Kreijger
Reporter’s Telephone Number: 00 31 20 7238900

Reported URLs:

https://hanssmedema.info/jaccuse-prof-dr-onno-van-der-hart/#Related_Posts
https://hanssmedema.info/aangifte-fraude-psychiater-o-vd-hart/
https://hanssmedema.info/prof-dr-o-van-der-hart/

Logs or Evidence of Abuse: Voorbeeld elektro shock therapie waardoor mensen tot halve zombies worden gemaakt om onwelkom gedrag te veranderen. Iets dergelijks is op Hans Smedema toegepast door prof. dr. Onno van der Hart, ‘Onno de Duivel’ of de ‘Nederlandse Mengele’!
and more of these accusations combined with the name and picture of dr. Onno van der Hart
Comments: My clients Mr. Onno Van der Hart’s name and photograph are being used in several articles with unlawful and inappropriate content. These articles are posted on the website behind the domain name; hanssmedema.info. In these articles, in both Dutch and English, my client Mr Van der Hart is depicted as a criminal and fraudster. My client is accused of using methods of torture and is compared to Josef Mengele and the State Security Service of East Germany (Staatssicherheitsdienst or Stasi, a notorious intelligence and secret police service active in the second half of the 20th century). Also Mr Van der Hart is depicted as the devil and called a criminal expert in ‘mind control’.
These publications are obviously without any foundation and in violation of section 6:162 of the Dutch Civil Code. The website refuses to take the articles down.

>>>

Laster naar mij toe! Haar poging om mijn posts te laten verwijderen zonder vooraf zelfs maar contact met mij te zoeken is corrupt en laster! Want anders dan ze corrupt stelt is alles wat op mijn blog gepubliceerd wordt de waarheid! En ze weet dat omdat Onno haar allang heeft verteld dat hij GEEN aangifte kan doen wegens laster omdat het waar is! Ze had simel zijn corrupte handlanger prof.dr. Robert van den Bosch als getuige kunnen vragen of het wel of niet waar is! Dus ze liegt openlijk en probeert mij corrupt op afstand via derden te benadelen. Pure fraude, laster en smaad.

Phishing klacht!

En even later zelfs nog erger…

Abuse Case Number: 16612759254-1

—Beginning of forwarded report—

* Log Extract:
<<<
URLs: https://hanssmedema.info/jaccuse-prof-dr-onno-van-der-hart/https://hanssmedema.info/prof-dr-o-van-der-hart/https://hanssmedema.info/aangifte-fraude-psychiater-o-vd-hart/
>>>

* Comments:
<<<
Abuse type*: phishing
Source IPs (comma separated)*: 104.28.4.12
Destination IPs:
Destination ports and protocols (e.g. 22/TCP):
Destination URLs (space separated): https://hanssmedema.info/jaccuse-prof-dr-onno-van-der-hart/https://hanssmedema.info/prof-dr-o-van-der-hart/https://hanssmedema.info/aangifte-fraude-psychiater-o-vd-hart/
Abuse date (yyyy-mm-dd)*: 2020-01-03
Abuse time, 24-hr format (hh:mm)*: 15:00
Time zone*: +0000
The host clock is synchronized by NTP:
Logs (4KB max)*: Mr. Onno Van der Hart’s name and photograph are being used in several articles with unlawful and inappropriate content. These articles are posted on the website behind the domain name <hanssmedema.info>.
Comments (4KB max): On the website behind the domain name <hanssmedema.info> multiple articles have been published about my client Mr Van der Hart.
In these articles, in both Dutch and English, my client Mr Van der Hart is depicted as a criminal and fraudster. My client is accused of using methods of torture and is compared to Josef Mengele and the State Security Service of East Germany (Staatssicherheitsdienst or Stasi, a notorious intelligence and secret police service active in the second half of the 20th century). Also Mr Van der Hart is depicted as the devil and called a criminal expert in ‘mind control’.
However, these publications are obviously without any foundation and in violation of section 6:162 of the Dutch Civil Code.
The contact information of the domain name holder of the website cannot be traced. It appears your company is the hosting provider.
In light of the above, I urgently request your company to provide me with all identifying information of the domain name holder of <hanssmedema.info> and take all necessary and accurate measures to stop the website behind the domain name <hanssmedema.info> from being accessible to the public.
I hope to hear from you.

Yours sincerely,
Charlotte Borren

Custom tracking number (optional):
>>>

Ook fraude, pure laster en pure smaad! Alles wat ik doe is volledig transparant met naam, adres, mogelijkheid tot maken pdf van posts, en veel meer! Uniek qua eerlijkheid en hoog ethisch niveau! 

Gelogen! Er is geen sprake van phishing omdat mijn blog alleen lezen is! Read only! Streng beveiligd door Cloudflare en Amazon! En via Contact kan iedereen mij direct bereiken! Pure opzet dus om door corrupte intimidatie de hele blog te laten verwijderen door haar juridisch medewerker die die dat cruciale feit ook nog corrupt verbergt!

Abuse klachten in Amerika al afgewezen!

Inmiddels heeft America, dus Cloudflare en Amazon, na mijn open transparante reactie beide abuse klachten gelukkig en uitermate correct al afgewezen!

Vervolg

En Jacqueline antwoordt dagen later…

Geachte heer Smedema,

Ik had u nog een inhoudelijke reactie toegezegd. Door omstandigheden heeft die reactie enige vertraging opgelopen.

Ik heb u al uitgelegd waarom u van twee kanten een melding van de providers heeft gekregen. Wij hebben de providers aangeschreven omdat u een eerdere brief van cliënt al naast u neer had gelegd.

Wij verschillen van mening over de juistheid en rechtmatigheid van de inhoud van uw mededeling over cliënt. Ik merk daarover het volgende op.

Het is niet zo dat het doen van aangifte voor laster of smaad een vereiste is alvorens er gesproken kan worden van onrechtmatig handelen. Ook zonder zo’n aangifte kan er sprake zijn onrechtmatige uitingen op grond van artikel 6:162 BW en naar onze mening is dat hier het geval. Natuurlijk kunt u gebruik maken van de vrijheid van meningsuiting, maar ook die vrijheid kent grenzen. De grens wordt onder andere overschreden door cliënt aan te duiden als de Nederlandse Mengele. U heeft al enige aanpassingen doorgevoerd, ik ben van mening dat in ieder geval de term Nederlandse Mengele en  de aanduiding (van de) Stasi methoden daaraan zou moeten worden toegevoegd.

Daarnaast verzoek ik u de mededelingen over mijn medewerkster en haar naam van uw site te verwijderen. Uw aanduiding van haar is onjuist en onnodig grievend en er is geen enkele noodzaak haar naam te noemen. Uw mededeling over haar is ook onrechtmatig in de zin van artikel 6:162 BW. Als u haar melding aan de provider leest, ziet u overigens dat dit niet gaat over phishing maar over onrechtmatige uitingen. De aanhef bovenaan de melding is kennelijk een categorie aanduiding van de doorsturende provider.

Ik hoop dat u aan bovengenoemde verzoeken zult voldoen en dat wij verder per email of telefoon kunnen communiceren en niet via uw blog.

vriendelijke groet,

Jacqueline Schaap
advocaat

Mijn antwoord…

Jacqueline,

We zijn het niet eens natuurlijk.
Ik heb wel ‘De Nederlandse Mengele’ verwijderd omdat het overbodig is en Mengele inderdaad van een andere orde was hoewel er ook hele aardige overeenkomsten zijn!
Phishing komt niet uit de lucht vallen en is laster! Idem is je opmerking dat alles obvious/vanzelfsprekend niet waar zou zijn laster!
Jullie hebben geen direct contact met mij opgenomen om eventuele hosting provider laf en corrupt te intimideren zoals al eerder gebeurde bij Strato AG jaren geleden. Daarom heb ik daarna mijn eigen server genomen en in Amerika, wat mij probeert te helpen. Er is dus GEEN provider.
Charlotte hield corrupt haar positie als Juridisch medewerker  van uw kantoor verborgen! En probeerde zelfs door corrupte intimidatie de hele blog/schriftelijke verklaring te laten verwijderen. Een onethische en corrupte actie want alles op mijn blog klopt en is bewijsbaar.
Zoals bij Complaints en op meer plaatsen is vermeld, publiceer ik gewoon iedere aanval op mij en alle cruciale gebeurtenissen in deze grootste doofpot en samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis en in Amerika idem met maar liefst 5 goede gronden voor asiel! Nooit eerder daar zo voorgekomen! Uniek dus. Dus vermeld ik wat jullie doen gewoon openlijk en je mag dat dus tegen mij gebruiken in een rechtszaak. Ik zou een rechtszaak hierover op prijs stellen zelfs.
Dat je die zult winnen weet ik al. Ik mag mij niet verdedigen en advocaten durven dit niet aan of mogen dat heimelijk niet. Weet ik nog steeds niet na 20 jaar er alleen voor staan. Gruwelijk, dus doe me een plezier en begin die rechtszaak.
Stasi methoden is correct gebruikt hier. Ook noem ik de door Onno mogelijk gemaakte(geïnitieerd?) heimelijke corrupte afdeling bij Ministerie Justitie, ergens een Stasi afdeling. Wat ook precies klopt en ik dus rustig zo mag noemen.
Met vriendelijke groet,
ing. Hans Smedema

Blog beschermd door America als bewijsmateriaal!

Rechter Rex J. Ford in 2009 heeft op mijn dringende verzoek deze blog beschermd omdat het mijn laatste verdedigingsmiddel is en nodig is om iedereen(specifiek het bedrogen Nederlandse volk) op de hoogte houden. Deze blog bevat ook alle bewijzen en het hele dossier! Het is mijn gewoon mijn schriftelijke verklaring van wat mij/ons is aangedaan en overkomen. Dus maakt deel uit van de lopende gerechtelijke procedures! En mag dus niet worden verwijderd. Zie daarvoor o.a. laatste posts zoals

Global Magnitsky Act and Justice for Hans Smedema

Request Access to classified records from the Office of the High Commissioner for Human Rights

Amerikaanse toestemming tot publicatie!

Amerikaanse ‘Department of Justice(DOJ)’ en Judge Rex J. Ford gaven in 2009 al mij hun degelijk onderzochte mening dat onder deze extreme omstandigheden(mensenrechten heimelijk afgenomen) ik alles mocht publiceren en zelfs zaken mocht aannemen(!) als dat weer een gevolg was van het feit dat Nederland mij alle informatie over deze zaak corrupt(human rights violations) weigert.

En dat terwijl ik alles alleen als slachtoffer moet doen, zonder advocaat of juridische hulp! Zware mensenrechtenschendingen! Die allemaal laf weigeren! Zie post De laffe advocatuur

En ik door de staat en koninklijk huis juist word tegengewerkt. Al 20 jaar nu zonder enige juridische hulp! Terwijl ik geen aangifte mag doen en politie zelf geen proces verbaal mag(!) opmaken! OM mag(!) NIETS onderzoeken ook nog, tijdens rechtszaken GEEN enkele verdediging(alle perfecte getuigen à décharge zelfs geweigerd) is toegestaan, en Nederlandse laffe media zoals Telegraaf dit corrupt doodzwijgen.

Zie post Laffe media! Collaboreren!

ing. Hans Smedema, in exile in El Albir, Costa Blanca, Spain

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.